Navigation

 • Page 1

  PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKAB-64304PL/01 Dla systemów tokarkowych/centrów obróbczychFANUC Seria 0 -MODEL D FANUC Seria 0 Mate-MODEL D * *

 • Page 2

  • Żadna część niniejszej instrukcji nie może być reprodukowana w jakiejkolwiek postaci. • Wszystkie dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty opisane w tym podręczniku są kontrolowane na mocy japońskiego "Prawa Handlu i Wymiany Zagranicznej&qu...

 • Page 3

  B-64304PL/01 WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA s-1 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W niniejszym rozdziale opisano zasady bezpieczeństwa przy korzystaniu ze sterowania CNC. Opisane zasady muszą być bezwzględnie przestrzegane przez obsługę, aby zapewnić bezpieczną pracę maszyn wyposażonych w to ster...

 • Page 4

  WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA B-64304PL/01 s-2 DEFINICJE OSTRZEŻENIA, PRZYPOMNIENIA I UWAGI W niniejszym podręczniku przedstawiono zasady bezpieczeństwa, gwarantujące bezpieczną pracę użytkownika oraz zapobiegające uszkodzeniu maszyny. Zasady te są podzielone na Ostrzeżenia i Przypomnie...

 • Page 5

  B-64304PL/01 WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA s-3 OSTRZEŻENIA I UWAGI OGÓLNE OSTRZEŻENIE 1 Nigdy nie rozpoczynać obróbki przedmiotów bez uprzedniego sprawdzenia pracy maszyny. Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić, czy maszyna poprawnie pracuje, wykonując czynności testowe, na przyk...

 • Page 6

  WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA B-64304PL/01 s-4 OSTRZEŻENIE 5 Parametry CNC i PMC są ustawione fabrycznie. Zazwyczaj nie zachodzi potrzeba ich zmiany. W przypadku konieczności wprowadzenia zmiany należy dokładnie zrozumieć znaczenie zmienianego parametru. Niewłaściwe nastawienie wartości...

 • Page 7

  B-64304PL/01 WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA s-5 UWAGA Programy, parametry i zmienne makro są przechowywane w pamięci podtrzymywanej sterowania CNC. Dane te zwykle nie są usuwane po wyłączeniu napięcia. Mogą jednak zostać skasowane z pamięci omyłkowo lub może zaistnieć konieczność ...

 • Page 8

  WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA B-64304PL/01 s-6 OSTRZEŻENIA I UWAGI ZWIĄZANE Z PROGRAMOWANIEM W niniejszym rozdziale przedstawiono środki ostrożności związane z programowaniem. Przed rozpoczęciem pracy należy dokładnie przeczytać dostarczony podręcznik użytkownika, aby w pełni zapozna...

 • Page 9

  B-64304PL/01 WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA s-7 OSTRZEŻENIE 5 Stała szybkość skrawania Jeśli podczas sterowania ze stałą prędkością skrawania jedna z osi zostanie przemieszczona do punktu wyjściowego układu współrzędnych przedmiotu obrabianego, może nastąpić nadmierny wzrost obr...

 • Page 10

  WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA B-64304PL/01 s-8 OSTRZEŻENIE 11 Programowane odbicie lustrzane (Seria M) Należy zauważyć, że sposób wykonywania zaprogramowanych operacje jest znacznie inny w przypadku załączenia programowalnego odbicia lustrzane (Seria M). 12 Funkcja kompensacji Jeśli w ...

 • Page 11

  B-64304PL/01 WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA s-9 OSTRZEŻENIA I UWAGI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ W niniejszym rozdziale opisano środki ostrożności związane z obsługą maszyny. Przed rozpoczęciem pracy należy dokładnie przeczytać dostarczony podręcznik użytkownika, aby w pełni zapoznać się ...

 • Page 12

  WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA B-64304PL/01 s-10 OSTRZEŻENIE 5 Ustawianie punktu zerowego układu współrzędnych W zasadzie nie wolno podejmować prób ustawienia punktu zerowego podczas sterowania maszyny przez program. Nie przestrzeganie tego zalecenia stwarza niebezpieczeństwo uszkodzenia ...

 • Page 13

  B-64304PL/01 WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA s-11 OSTRZEŻENIE 9 Ręczna interwencja Jeśli przeprowadzona zostanie ręczna interwencja podczas sterowania maszyny przez program, tor narzędzia może się zmienić po ponownym uruchomieniu maszyny. Dlatego w przypadku ręcznej interwencji, przed pon...

 • Page 14

  WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA B-64304PL/01 s-12 OSTRZEŻENIA I UWAGI ZWIĄZANE Z CODZIENNYM SERWISOWANIEM OSTRZEŻENIE 1 Wymiana baterii podtrzymywania pamięci W celu wymiany baterii podtrzymujących zawartość pamięci należy pozostawić maszynę (CNC) włączoną i zatrzymać ją w trybie ...

 • Page 15

  B-64304PL/01 WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA s-13 OSTRZEŻENIE 2 Wymiana baterii w enkoderach absolutnych W celu wymiany baterii podtrzymujących zawartość pamięci należy pozostawić maszynę (CNC) włączoną i zatrzymać ją w trybie awaryjnym. Ze względu na to, że czynności te muszą by...

 • Page 16

  WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA B-64304PL/01 s-14 OSTRZEŻENIE 3 Wymiana bezpiecznika Przed wymianą przepalonych bezpieczników należy wykryć przyczynę przepalenia bezpieczników i usunąć ją. Ze względu na to, że czynności te muszą być wykonane pod napięciem i przy otwartej szafie ste...

 • Page 17

  B-64304PL/01 SPIS TREŚCI c-1 SPIS TREŚCI ZASADY BEZPIECZEŃSTWA ....................................................................s-1 DEFINICJE OSTRZEŻENIA, PRZYPOMNIENIA I UWAGI .................................... S-2 OSTRZEŻENIA I UWAGI OGÓLNE.............................................

 • Page 18

  SPIS TREŚCI B-64304PL/01 c-2 4.5 INTERPOLACJA CYLINDRYCZNA (G07.1)................................................ 59 4.6 FUNKCJA POMIJANIA (G31)...................................................................... 64 4.7 FUNKCJA POMIJANIA WIELOETAPOWEGO (G31)....................................

 • Page 19

  B-64304PL/01 SPIS TREŚCI c-3 9.4.3 Odwoływanie pozycjonowania wrzeciona (Seria T)............................................145 9.5 WYKRYWANIA WAHAŃ PRĘDKOŚCI WRZECIONA (SERIA T) ............. 147 9.6 STEROWANIE WRZECIONEM ZA POMOCĄ SILNIKA SERWA.............. 152 9.6.1 Sterowanie wrzeci...

 • Page 20

  SPIS TREŚCI B-64304PL/01 c-4 14.6.6 Wywoływanie makroprogramów przy pomocy funkcji M (wywoływanie wielokrotne) .........................................................................................................310 14.6.7 Wywoływanie podprogramów za pomocą funkcji M ...................

 • Page 21

  B-64304PL/01 SPIS TREŚCI c-5 III. OBSŁUGA 1 UWAGI OGÓLNE................................................................................413 1.1 STEROWANIE RĘCZNE........................................................................... 414 1.2 RUCH NARZĘDZIA ZA POMOCĄ PROGRAMOWANIA – S...

 • Page 22

  SPIS TREŚCI B-64304PL/01 c-6 3.6.7 Uwaga...................................................................................................................483 3.7 SKALA LINIOWA ZE ZNACZNIKAMI REFERENCYJNYMI KODOWANIA POZYCJI (SZEREGOWA).................................................. 485 3....

 • Page 23

  B-64304PL/01 SPIS TREŚCI c-7 7 ALARM I FUNKCJE AUTODIAGNOSTYCZNE..................................601 7.1 WYŚWIETLACZ ALARMÓW ..................................................................... 602 7.1.1 Opis działania .........................................................................

 • Page 24

  SPIS TREŚCI B-64304PL/01 c-8 8.6.2 Wyświetlanie i obsługa listy plików ....................................................................660 8.6.3 Wczytywanie/zapisywanie pliku ..........................................................................661 8.7 FUNKCJA KOPIOWANIA EKRANÓW......

 • Page 25

  B-64304PL/01 SPIS TREŚCI c-9 12 USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH.......................................730 12.1 EKRANY WYŚWIETLANE ZA POMOCĄ KLAWISZA FUNKCYJNEGO ............................................................ 749 12.1.1 Ekran wyświetlania pozycji w układzie współrzędnych...

 • Page 26

  SPIS TREŚCI B-64304PL/01 c-10 12.4.5 Ustawianie wrzeciona...........................................................................................841 12.4.6 Dostrajanie wrzeciona ..........................................................................................845 12.4.7 Monitor wrze...

 • Page 27

  B-64304PL/01 SPIS TREŚCI c-11 13.2.2.3 Ekran GRAFIKA ANIMOWANA (3 WIDOKI).............................995 13.2.2.4 Wprowadzanie (G10) parametrów programowalnych do rysowania kształtu półfabrykatu ....................................................1000 13.2.2.5 Wprowadzanie (G10) parametr...

 • Page 28

  SPIS TREŚCI B-64304PL/01 c-12 H WYKAZ ALARMÓW .........................................................................1295 I NARZĘDZIE PC DO OBSŁUGI KARTY PAMIĘCI ...........................1344 I.1 NARZĘDZIE PC DO OBSŁUGI KARTY PAMIĘCI................................... 1345 I.1.1 Uwa...

 • Page 29

  B-64304PL/01 SPIS TREŚCI c-13 K.10.2 Różnice w wyświetlaniu informacji diagnostycznych .......................................1385 K.11 STEROWANIE WRZECIONEM SZEREGOWYM/ANALOGOWYM ........ 1386 K.11.1 Różnice w specyfikacjach ..................................................................

 • Page 30

  SPIS TREŚCI B-64304PL/01 c-14 K.26.2 Różnice w wyświetlaniu informacji diagnostycznych .......................................1419 K.27 WYWOŁYWANIE PODPROGRAMU ZEWNĘTRZNEGO (M198) ........... 1420 K.27.1 Różnice w specyfikacjach .............................................................

 • Page 31

  B-64304PL/01 SPIS TREŚCI c-15 K.42 STEROWANIE SYNCHRONICZNE I ZŁOŻONE (SERIA T (STEROWANIE 2-TOROWE))................................................................. 1438 K.42.1 Różnice w specyfikacjach ..................................................................................143...

 • Page 32

 • Page 33

  I. UWAGI OGÓLNE

 • Page 34

 • Page 35

  B-64304PL/01 INFORMACJE OGÓLNE 1.UWAGI OGÓLNE - 3 - 1 UWAGI OGÓLNE Niniejszy podręcznik składa się z następujących części: Budowa podręcznika I. UWAGI OGÓLNE Zawiera strukturę rozdziałów, opisywane modele, podręczniki związane z omawianymi zagadnieniami oraz wskazówki dotycz...

 • Page 36

  1.UWAGI OGÓLNE INFORMACJE OGÓLNE B-64304PL/01 - 4 - Opisywane modele Podręcznik opisuje modele podane w poniższej tabeli. W tekście mogą być używane podane poniżej skróty. Nazwa modelu Oznaczenie skrótowe FANUC Seria 0i -TD 0i -TD FANUC Seria 0i -MD 0i -MD Seria 0i -D 0i -D FANUC Seri...

 • Page 37

  B-64304PL/01 INFORMACJE OGÓLNE 1.UWAGI OGÓLNE - 5 - Symbole specjalne W niniejszy podręczniku użyto następujących symboli: - M Informuje, że opis dotyczy tylko serii M. W ogólnych opisach metod obróbki, operacje dotyczące serii M, identyfikowana są wyrażenia typu "dla obróbki...

 • Page 38

  1.UWAGI OGÓLNE INFORMACJE OGÓLNE B-64304PL/01 - 6 - Pokrewne podręczniki dla serii 0i-D, seria 0i Mate-D Zamieszczona poniżej tabela zawiera zestawienie podręczników dla Serii 0i-D i Serii 0i Mate-D. Niniejszy podręcznik jest oznaczony gwiazdką (*). Tabela 1 Podręczniki powiązane Nazw...

 • Page 39

  B-64304PL/01 INFORMACJE OGÓLNE 1.UWAGI OGÓLNE - 7 - INNE PODRĘCZNIKI DOTYCZĄCE SILNIKÓW POSUWOWYCH serii αi/βi Zamieszczona poniżej tabela zawiera zestawienie podręczników dla SILNIKÓW POSUWOWYCH serii αi/βi Tabela 2 Podręczniki powiązane Nazwa podręcznika Numer SILNIKI POSUW...

 • Page 40

  1.UWAGI OGÓLNE INFORMACJE OGÓLNE B-64304PL/01 - 8 - 1.1 UWAGI O ZAPOZNAWANIU SIĘ Z PODRĘCZNIKIEM UWAGA 1 Funkcjonalność obrabiarek CNC zależy nie tylko od sterowania CNC, lecz również od samej obrabiarki, jej szafy sterowniczej, silników posuwowych, pulpitu operatora itd. Nie jest mo...

 • Page 41

  II. PROGRAMOWANIE

 • Page 42

 • Page 43

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 1.WPROWADZENIE - 11 - 1 WPROWADZENIE Rozdział 1, "UWAGI OGÓLNE", składa się z następujących punktów: 1.1 RUCH NARZĘDZIA WZDŁUŻ KONTURU PRZEDMIOTU - INTERPOLACJA ..........................................12 1.2 FUNKCJA POSUWU ........................

 • Page 44

  1.WPROWADZENIE INFORMACJE OGÓLNE B-64304PL/01 - 12 - 1.1 RUCH NARZĘDZIA WZDŁUŻ KONTURU PRZEDMIOTU - INTERPOLACJA Narzędzie przemieszcza się wzdłuż prostych i łuków zgodnie z konturem przedmiotu obrabianego (patrz II-4) Opis Funkcja przemieszczania narzędzia wzdłuż linii prostych i...

 • Page 45

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 1.WPROWADZENIE - 13 - - Posuw narzędzia po łuku • Frezowanie Przedmiot obrabiany Narzędzie Program G03 X_ Y_ R_ ; • Toczenie Program G02 X_ Z_ R_ ; lub G03 X_ Z_ R_ ; Przedmiot obrabianyZ X Rys. 1.1 (a) Posuw narzędzia po łuku Termin interpolacja dotyczy o...

 • Page 46

  1.WPROWADZENIE INFORMACJE OGÓLNE B-64304PL/01 - 14 - 1.2 FUNKCJA POSUWU Posuw to przemieszczanie narzędzia z zadaną szybkością w celu obróbki przedmiotu. • Frezowanie Narzędzie Przedmiot obrabiany Stół Fmm/min • Toczenie Narzędzie Przedmiot obrabianyUchwytFmm/min Rys. 1.2 (a) P...

 • Page 47

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 1.WPROWADZENIE - 15 - 1.3 RYSUNEK PRZEDMIOTU OBRABIANEGO A RUCH NARZĘDZIA 1.3.1 Punkt referencyjny (pozycja specyficzna dla maszyny) Obrabiarka CNC posiada pewien stały punkt. Zmiana narzędzia i programowanie w układzie absolutnym, opisane w dalszej części, odw...

 • Page 48

  1.WPROWADZENIE INFORMACJE OGÓLNE B-64304PL/01 - 16 - 1.3.2 Układ współrzędnych na rysunku przedmiotu obrabianego a układ współrzędnych CNC • Frezowanie ZYXRysunek części Z Y X Układ współrzędnych ZYXNarzędzie Przedmiot Obrabiarka Program Polecenie CNC Narzędzie • Toczenie...

 • Page 49

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 1.WPROWADZENIE - 17 - Opis - Układ współrzędnych Można wyróżnić dwa różne układy współrzędnych: (Patrz II-7) 1 Układ współrzędnych na rysunku przedmiotu obrabianego Układ współrzędnych jest zapisany na rysunku przedmiotu obrabianego. W programie...

 • Page 50

  1.WPROWADZENIE INFORMACJE OGÓLNE B-64304PL/01 - 18 - Pozycja względna tych dwóch układów współrzędnych jest określana po umieszczeniu przedmiotu obrabianego na stole obrabiarki. • Frezowanie Y YStół Przedmiot obrabiany X X Układ współrzędnych ustalony przez CNC, związany ze st...

 • Page 51

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 1.WPROWADZENIE - 19 - - Sposoby ustawienia obydwu układów współrzędnych w tym samym położeniu M W celu ustawienia dwóch układów współrzędnych w jednym położeniu stosuje się proste metody, zależne od kształtu przedmiotu oraz od liczby kroków obróbki...

 • Page 52

  1.WPROWADZENIE INFORMACJE OGÓLNE B-64304PL/01 - 20 - T W celu zdefiniowania dwóch układów współrzędnych w jednym położeniu stosuje się zwykle następującą metodę. 1 Gdy punkt zerowy współrzędnych znajduje się na powierzchni czołowej uchwytu Przedmiot obrabiany X150 40 Z6040 P...

 • Page 53

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 1.WPROWADZENIE - 21 - 2. Gdy punkt zerowy układu współrzędnych znajduje się w powierzchni czołowej końcowej przedmiotu obrabianego. X Z 6030 100 80 30 X Z Przedmiot obrabiany Przedmiot obrabiany Uchwyt - Współrzędne i wymiary na rysunku przedmiotu - Układ w...

 • Page 54

  1.WPROWADZENIE INFORMACJE OGÓLNE B-64304PL/01 - 22 - 1.3.3 Polecenia ruchu narzędzia (w układzie absolutnym, przyrostowym) Opis Polecenia przesunięcia narzędzia można podać we współrzędnych absolutnych lub przyrostowych (Patrz II-8.1). - Polecenie absolutne Narzędzie zostaje przemi...

 • Page 55

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 1.WPROWADZENIE - 23 - - Polecenie przyrostowe Przy korzystaniu z poleceń przyrostowych należy podać odległość od poprzedniego położenia narzędzia do następnego położenia. • Frezowanie Y ZAX=40.0 Z=-10.0 Y-30.0 XBG91 X40.0 Y-30.0 Z-10.0 ; Odległość i...

 • Page 56

  1.WPROWADZENIE INFORMACJE OGÓLNE B-64304PL/01 - 24 - - Programowanie średnic / programowanie promieni Wymiary w osi X można podawać jako wymiar średnicowy lub jako wymiar promienia. W każdej obrabiarce można niezależnie korzystać z programowania średnic lub programowania promieni. 1....

 • Page 57

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 1.WPROWADZENIE - 25 - 1.4 PRĘDKOŚĆ SKRAWANIA - FUNKCJA PRĘDKOŚCI WRZECIONA Szybkość, z jaką porusza się narzędzie względem przedmiotu obrabianego podczas skrawania nazywa się szybkością skrawania. W CNC prędkość skrawania można zadać podając prędk...

 • Page 58

  1.WPROWADZENIE INFORMACJE OGÓLNE B-64304PL/01 - 26 - 1.5 WYBÓR NARZĘDZI DO RÓŻNYCH CYKLI OBRÓBKI - FUNKCJA NARZĘDZIOWA Przegląd Dla każdego rodzaju obróbki (jak wiercenie, gwintowanie otworów, wytaczanie, frezowanie w przypadku obróbki frezowaniem lub obróbki zgrubnej, średniodok...

 • Page 59

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 1.WPROWADZENIE - 27 - 1.6 POLECENIA DO OBSŁUGI MASZYNY - FUNKCJE POMOCNICZE W czasie obróbki przedmiotu przy pomocy narzędzia konieczne jest włączenie obrotów wrzeciona, załączenie chłodziwa, zamknięcie/otwarcie uchwytu, itp.. Konieczne jest więc sterowanie...

 • Page 60

  1.WPROWADZENIE INFORMACJE OGÓLNE B-64304PL/01 - 28 - 1.7 STRUKTURA PROGRAMU Programem nazywamy grupę poleceń dla sterowania CNC, których celem jest sterowanie pracą obrabiarki. Za pomocą tych poleceń można przesuwać narzędzie wzdłuż linii prostych lub po łuku, albo włączać i wy...

 • Page 61

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 1.WPROWADZENIE - 29 - Opis Bloki i program mają następującą strukturę: - Blok Koniec bloku Nxxxxx Gxx Xxxx.x Yxxx.x Mxx Sxx Txx ; Blok 1 Numer bloku Funkcja przygotowawczaFunkcja pomocniczaFunkcja wrzeciona Funkcja narzędziowaPo...

 • Page 62

  1.WPROWADZENIE INFORMACJE OGÓLNE B-64304PL/01 - 30 - - Program główny i podprogram Jeśli ten sam fragment obróbki jest kilkukrotnie powtarzany w obrębie tego samego programu, to można go zapisać osobno. Jest to tak zwany podprogram. Oryginalny program jest wtedy nazywany programem głó...

 • Page 63

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 1.WPROWADZENIE - 31 - 1.8 OBSZAR RUCHU NARZĘDZIA - SKOK Na końcach osi obrabiarki są zamontowane wyłączniki końcowe, które zapobiegają przekroczeniu końca osi przez narzędzie. Zakres ruchu narzędzi wyznacza obszar ruchu. Obszar ruchu Silnik Wyłączni...

 • Page 64

  2.OSIE STEROWANE PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 32 - 2 OSIE STEROWANE Rozdział 2, "OSIE STEROWANE", składa się z następujących punktów: 2.1 LICZBA STEROWANYCH OSI ...............................................33 2.2 NAZWY OSI ........................................................

 • Page 65

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 2.OSIE STEROWANE - 33 - 2.1 LICZBA STEROWANYCH OSI Objaśnienia Liczba sterowanych osi używanych w tym systemie NC zależy od modelu i typu sterowania systemu, jak podano poniżej: Seria 0i -D Parametr Seria M Seria T Liczba sterowanych torów 1 tor 1 tor 2 tory Osi...

 • Page 66

  2.OSIE STEROWANE PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 34 - 2.2 NAZWY OSI Objaśnienia Osiom ruchu obrabiarki przydziela się nazwy. Nazwy stanowią adresy lub nazwy osi. Nazwy osi ustala się w zależności od obrabiarki. Zasady nazewnictwa określone są w normach, przykładowo ISO. UWAGA Nazwy osi ...

 • Page 67

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 2.OSIE STEROWANE - 35 - 2.3 ROZDZIELCZOŚĆ Objaśnienia Rozdzielczość składa się z rozdzielczości zadawania (wejściowa) i rozdzielczości poleceń (wyjściowa). Rozdzielczość zadawania to najmniejsza wartość, którą można zaprogramować dla przemieszczeni...

 • Page 68

  2.OSIE STEROWANE PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 36 - 2.4 PRZEMIESZCZENIA MAKSYMALNE Objaśnienia Maksymalne przemieszczenia sterowane przez CNC przedstawiono w tabeli poniżej: Maksymalne przemieszczenie = rozdzielczość polecenia × 999999999 (99999999 dla IS-A) Niedozwolone są polecenia, któ...

 • Page 69

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 3.FUNKCJE PRZYGOTOWAWCZE (FUNKCJE G) - 37 - 3 FUNKCJE PRZYGOTOWAWCZE (FUNKCJE G) Liczba podana po adresie G podaje znaczenie polecenia w danym bloku. Można wyróżnić dwa, następujące rodzaje funkcji G. Typ Znaczenie Funkcja G ważna w bloku wywołania Funkcja wa...

 • Page 70

  3.FUNKCJE PRZYGOTOWAWCZE (FUNKCJE G) PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 38 - Objaśnienia 1. Jeżeli podczas załączenia zasilania lub resetowania ustawiony jest stan kasowania (parametr CLR (Nr 3402#6)), funkcje modalne G będą znajdować się w stanach opisanych poniżej. (1) Funkcje modalne G zna...

 • Page 71

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 3.FUNKCJE PRZYGOTOWAWCZE (FUNKCJE G) - 39 - 3.1 LISTA FUNKCJI G DLA SYSTEMU M M Tabela 3.1(a) Lista funkcji G Funkcja G Grupa Funkcja G00 Pozycjonowanie (szybki posuw) G01 Interpolacja liniowa (posuw obróbki) G02 Interpolacja kołowa lub śrubowa prawoskrętna G...

 • Page 72

  3.FUNKCJE PRZYGOTOWAWCZE (FUNKCJE G) PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 40 - Tabela 3.1(a) Lista funkcji G Funkcja G Grupa Funkcja G52 Ustawianie lokalnego układu współrzędnych G53 00 Ustawianie układu współrzędnych maszyny G54 Wybór 1 układu współrzędnych przedmiotu G54.1 Wybór dod...

 • Page 73

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 3.FUNKCJE PRZYGOTOWAWCZE (FUNKCJE G) - 41 - Tabela 3.1(a) Lista funkcji G Funkcja G Grupa Funkcja G98 Stały cykl obróbki: Powrót do poziomu początkowego G99 10 Stały cykl obróbki: Powrót do poziomu punktu R G160 Odwołanie sterowania posuwem wgłębnym (dla ...

 • Page 74

  3.FUNKCJE PRZYGOTOWAWCZE (FUNKCJE G) PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 42 - 3.2 LISTA FUNKCJI G DLA SYSTEMU T T Tabela 3.2(a) Lista funkcji G System funkcji G A B C Grupa Funkcja G00 G00 G00 Pozycjonowanie (szybki posuw) G01 G01 G01 Interpolacja liniowa (posuw skrawania) G02 G02 G02 Interpolacja ko...

 • Page 75

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 3.FUNKCJE PRZYGOTOWAWCZE (FUNKCJE G) - 43 - Tabela 3.2(a) Lista funkcji G System funkcji G A B C Grupa Funkcja G50.4 G50.4 G50.4 Odwołanie sterowania synchronicznego G50.5 G50.5 G50.5 Odwołanie sterowania złożonego G50.6 G50.6 G50.6 Odwołanie sterowania z superimp...

 • Page 76

  3.FUNKCJE PRZYGOTOWAWCZE (FUNKCJE G) PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 44 - Tabela 3.2(a) Lista funkcji G System funkcji G A B C Grupa Funkcja G85 G85 G85 Cykl wytaczania na powierzchniach czołowych G87 G87 G87 Cykl wiercenia na powierzchni bocznej G88 G88 G88 Cykl gwintowania na powierzchni bocznej...

 • Page 77

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 4.FUNKCJE INTERPOLACJI - 45 - 4 FUNKCJE INTERPOLACJI Funkcja interpolacji określa sposób wykonania przesunięcia w osi (inaczej ujmując - przesunięcia narzędzia w stosunku do obrabianego przedmiotu lub stołu). Rozdział 4, "FUNKCJE INTERPOLACJI", skł...

 • Page 78

  4.FUNKCJE INTERPOLACJI PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 46 - 4.1 POZYCJONOWANIE (G00) Polecenie G00 powoduje przemieszczenie narzędzia z posuwem szybkim do położenia, określonego za pomocą programowania absolutnego lub przyrostowego, w układzie współrzędnych obrabianego przedmiotu. W progr...

 • Page 79

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 4.FUNKCJE INTERPOLACJI - 47 - Ograniczenia Prędkość szybkiego posuwu nie może być podawana za pomocą adresu F. Nawet jeśli podano pozycjonowanie z interpolacją liniową, w podanych poniżej przypadkach zostanie wykorzystane pozycjonowanie z interpolacją nieli...

 • Page 80

  4.FUNKCJE INTERPOLACJI PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 48 - 4.2 INTERPOLACJA LINIOWA (G01) W interpolacji liniowej narzędzie porusza się wzdłuż linii. Format G01 IP_ F_ ; IP_: W przypadku programowania absolutnego podawane są współrzędne punktu końcowego, w przypadku polecenia przyrostow...

 • Page 81

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 4.FUNKCJE INTERPOLACJI - 49 - Szybkość posuwu osi obrotowej programuje się w stopniach/min (można używać kropki części dziesiętnej). W czasie interpolacji osi liniowej α (przykładowo X, Y lub Z) oraz osi obrotowej β (przykładowo A, B lub C), posuw zadany ...

 • Page 82

  4.FUNKCJE INTERPOLACJI PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 50 - • Toczenie (Programowanie średnic) G01X40.0Z20.1F20; (Polecenie wymiarowania absolutnego) lub G01U20.0W-25.9F20; (polecenie przyrostowe) Z20.1 46.0φ20.0 Xφ40.0 Punkt początkowy Punkt końcowy - Szybkość posuwu dla osi o...

 • Page 83

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 4.FUNKCJE INTERPOLACJI - 51 - 4.3 INTERPOLACJA KOŁOWA (G02, G03) W czasie interpolacji kołowej narzędzie porusza się po łuku koła. Format Łuk w płaszczyźnie XpYp G02 I_ J_ G17 G03 Xp_ Yp_ R_ F_ ; Łuk w płaszczyźnie ZpXp G02 I_ K_ G18 G03 Zp_ Xp_ R_ F_ ; ...

 • Page 84

  4.FUNKCJE INTERPOLACJI PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 52 - Objaśnienia - Kierunek interpolacji kołowej Pojęcia "zgodny z kierunkiem ruchu wskazówek zegara" (G02) i "przeciwny do kierunku ruchu wskazówek zegara" (G03) na płaszczyźnie XpYp (pł. ZpXp lub pł. YpZp) są de...

 • Page 85

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 4.FUNKCJE INTERPOLACJI - 53 - - Promień łuku Odległość między łukiem i punktem środkowym okręgu, w którym dany łuk jest zawarty, można zdefiniować za pomocą promienia R zamiast wartości I, J i K. W tym przypadku, jeden łuk jest mniejszy od 1800 a drugi...

 • Page 86

  4.FUNKCJE INTERPOLACJI PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 54 - Ograniczenia - Podano R wraz z I, J lub K Jeśli adresy I, J, K i R będą programowane jednocześnie, łuk definiowany przez R ma pierwszeństwo i pozostałe adresy będą zignorowane. - Podano oś nie należącą do ustalonej płasz...

 • Page 87

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 4.FUNKCJE INTERPOLACJI - 55 - Przykład M 10060400 90120 140 200 6050Oś Y Oś X Powyższy tor narzędzia można zaprogramować w następujący sposób: (1) Przy programowaniu absolutnym G92 X200.0 Y40.0 Z0 ; G90 G03 X140.0 Y100.0 R60.0 F300. ; G02 X120.0 Y60.0 R50....

 • Page 88

  4.FUNKCJE INTERPOLACJI PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 56 - T - Polecenie interpolacji kołowej X, Z Punkt początkowy X Oś Z Oś X Punkt środkowy łuku Punkt końcowy Z K XOś Z Oś X (Programowanie średnic) KZPunkt początkowyXOś Z Oś X Punkt środkowy łuku Punkt końcowy ZR (Programowan...

 • Page 89

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 4.FUNKCJE INTERPOLACJI - 57 - 4.4 INTERPOLACJA ŚRUBOWA (G02,G03) Interpolacja śrubowa przeznaczona jest do przemieszczenia narzędzi wzdłuż linii śrubowej i jest programowana przez podanie do dwóch innych osi, które poruszają się synchronicznie wraz z interpo...

 • Page 90

  4.FUNKCJE INTERPOLACJI PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 58 - Szybkość posuwu wzdłuż linii obwodu dwóch kołowo interpolowanych osi stanowi żądaną szybkość posuwu. Z X Y Tor narzędzia Jeśli bit HTG został ustawiony na 1, określić szybkość posuwu wzdłuż toru narzędzia w osi liniow...

 • Page 91

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 4.FUNKCJE INTERPOLACJI - 59 - 4.5 INTERPOLACJA CYLINDRYCZNA (G07.1) W interpolacji cylindrycznej przebyta droga osi obrotowej określona przez kąt jest przekształcana na przebytą drogę na obwodzie, co pozwala wykonać interpolację liniową i kołową wraz z inną...

 • Page 92

  4.FUNKCJE INTERPOLACJI PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 60 - - Interpolacja kołowa (G02,G03) Interpolację kołową można wykonać pomiędzy osią obrotu ustawioną dla interpolacji cylindrycznej i inną osią liniową. Promień R jest wykorzystywany w poleceniach w taki sam sposób, jak opisano....

 • Page 93

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 4.FUNKCJE INTERPOLACJI - 61 - Ograniczenia - Podawanie promienia łuku w interpolacji kołowej W trybie interpolacji cylindrycznej promień łuku nie może być podawany przy pomocy adresów słów I, J albo K. - Pozycjonowanie W trybie interpolacji cylindrycznej ni...

 • Page 94

  4.FUNKCJE INTERPOLACJI PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 62 - M - Ustawianie układu współrzędnych W trybie interpolacji cylindrycznej nie można ustawiać układu współrzędnych obrabianego przedmiotu (G92, G54 do G59), ani lokalnego układu współrzędnych (G52). - Funkcja indeksowania sto...

 • Page 95

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 4.FUNKCJE INTERPOLACJI - 63 - Przykład Zc R c2301901500 mm Z stopnie 110 90 70 120 3060 70270N05 N06N07N08N09 N10N11N12N13 36060 Przykład programu interpolacji cylindrycznejO0001 (INTERPOLACJA CYLINDRYCZNA ); N01 G00 G90 Z100.0 C0 ; N02 G01 G91 G18 Z0 C0 ; N03 G07.1...

 • Page 96

  4.FUNKCJE INTERPOLACJI PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 64 - 4.6 FUNKCJA POMIJANIA (G31) Funkcje interpolacji liniowej można podać poprzez podanie ruchu w osi po funkcji G31, jak G01. Jeżeli w czasie wykonywania tego polecenia doprowadzony zostanie zewnętrzny sygnał pomijania, wykonywanie pole...

 • Page 97

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 4.FUNKCJE INTERPOLACJI - 65 - Przykład - Następny blok to G31 w trybie programowania przyrostowego G31 G91 X100.0 F100; Y50.0 ;50.0 100.0Sygnał pominięcia Ruch rzeczywisty Ruch bez sygnału pominięcia Y X Rys. 4.6 (a) Następny blok w trybie programowania przyr...

 • Page 98

  4.FUNKCJE INTERPOLACJI PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 66 - 4.7 FUNKCJA POMIJANIA WIELOETAPOWEGO (G31) W bloku zawierającym P1 do P4 po funkcji G31, funkcja pomijania wieloetapowego zapisuje współrzędne do zmiennej makro w momencie doprowadzenia sygnału pomijania (cztery lub osiem sygnałów,...

 • Page 99

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 4.FUNKCJE INTERPOLACJI - 67 - 4.8 SYGNAŁ SZYBKIEGO POMIJANIA (G31) Funkcja pomijania korzysta z sygnałów szybkich pomijania (podłączonych bezpośrednio do NC, bez pośrednictwa PMC), a nie ze zwykłych sygnałów pomijania. W przypadku takim, możliwe jest doprow...

 • Page 100

  4.FUNKCJE INTERPOLACJI PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 68 - 4.9 POMIJANIE WARTOŚCI GRANICZNEJ MOMENTU Przegląd Wykonanie polecenia ruchu po G31P99 (lub G31P98) w czasie przekraczania wartości granicznej momentu1 silnika posuwowego pozwala skrawać w taki sam sposób, jak przy interpolacji linio...

 • Page 101

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 4.FUNKCJE INTERPOLACJI - 69 - - Warunki do wykonywania operacji pomijania Polecenie Warunki G31P98 G31P99 Dojście do wartości granicznej momentu Wykonanie operacji pomijania Wykonanie operacji pomijania Doprowadzenie sygnału pomijania Operacja pomijania nie jest w...

 • Page 102

  4.FUNKCJE INTERPOLACJI PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 70 - (3) Po dojściu do wartości granicznej momentu wykonywana jest operacja pomijania w pozycji zatrzymania obrabiarki, punkt A, i wykonywane jest polecenie N2. Zakładając, że aktualna pozycja CNC w momencie przekroczenia wartości granicz...

 • Page 103

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 4.FUNKCJE INTERPOLACJI - 71 - Pozycja w czasie operacji pomijaniaAktualna pozycja w CNC Pozycja obrabiarki Błąd Pozycja kompensowana przez zmianę opóźnienia Pozycja bez opóźnieniąŚrodek współrzędnejPozycja zatrzymania UWAGA 1 W poleceniu pomijania warto...

 • Page 104

  5.FUNKCJE POSUWU PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 72 - 5 FUNKCJE POSUWU Rozdział 5, "FUNKCJE POSUWU", składa się z następujących punktów: 5.1 INFORMACJE OGÓLNE ..........................................................73 5.2 SZYBKI POSUW ..............................................

 • Page 105

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 5.FUNKCJE POSUWU - 73 - 5.1 INFORMACJE OGÓLNE Funkcje posuwu sterują prędkością posuwu narzędzia. Dostępne są dwie takie funkcje: - Funkcja posuwu 1. Szybki posuw Jeśli podano polecenie pozycjonowania (G00), narzędzie przemieszcza się szybkim posuwem, z ...

 • Page 106

  5.FUNKCJE POSUWU PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 74 - - Tor narzędzia z posuwem skrawania Jeżeli podczas posuwu obróbki kierunek ruchu zostanie zmieniony pomiędzy danym blokiem a blokiem następnym, tor narzędzia może być zaokrąglony w wyniku zależności pomiędzy stalą czasową a szybko...

 • Page 107

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 5.FUNKCJE POSUWU - 75 - 5.2 SZYBKI POSUW Format G00 IP_ ; G00 : Funkcja G (grupa 01) do pozycjonowania (szybki posuw) IP_ : Polecenie wymiaru dla punktu końcowego Opis Polecenie pozycjonowania (G00) zmienia położenie narzędzia z posuwem szybkim. W czasie posuwu ...

 • Page 108

  5.FUNKCJE POSUWU PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 76 - 5.3 POSUW SKRAWANIA Przegląd Szybkość posuwu podczas interpolacji liniowej (G01), kołowej (G02, G03) itd. jest definiowana przez wartość podaną po adresie F. Przy posuwie skrawania, następny blok zostaje jest wykonywany tak, aby uzyska...

 • Page 109

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 5.FUNKCJE POSUWU - 77 - T Posuw minutowy G98 ; Funkcja G (grupa 05) dla posuwu minutowego F_ ; Polecenie posuwu (mm/min lub cal/min) Posuw na obrót G99 ; Funkcja G (grupa 05) dla posuwu na obrót. F_ ; Polecenie posuwu (mm/obr lub cal/obr) Opis - Kierunek posuwu sk...

 • Page 110

  5.FUNKCJE POSUWU PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 78 - • Frezowanie Przedmiot obrabiany Stół Narzędzie Wielkość posuwu minutowego (mm/min lub cal/min) • Toczenie Wielkość posuwu minutowego(mm/min lub cal/min) F Rys. 5.3 (b) Posuw minutowy UWAGA Niektóre polecenia np. obróbka gw...

 • Page 111

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 5.FUNKCJE POSUWU - 79 - • Frezowanie F Wielkość posuwu na obrót wrzeciona (mm/obr. lub cal/obr.) • Toczenie Wielkość posuwu na obrót wrzeciona (mm/obr. lub cal/obr.) F Rys. 5.3 (c) Posuw na obrót UWAGA Przy niskich obrotach wrzeciona może dojść d...

 • Page 112

  5.FUNKCJE POSUWU PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 80 - Funkcja G dla posuwu odwrotnego to funkcja modalna G, należąca do grupy 05 (obejmuje funkcje G dla posuwu na obrót i funkcję G dla posuwu minutowego). Jeśli wartość F zostanie podana w trybie w trybie specyfikacji czasu odwrotnego i posuw...

 • Page 113

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 5.FUNKCJE POSUWU - 81 - - W celu wyznaczenia czasu ruchu, wymaganego po zdaniu F10.0 61060601(min)==×=FRNCZAS Wymaganych jest 6 sekund. • Dla interpolacji kołowej (G02, G03) łukupromieńposuwczasFRN==(min)1 Posuw: mm/min (w systemie metrycznym) cal/min...

 • Page 114

  5.FUNKCJE POSUWU PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 82 - 5.4 STEROWANIE POSUWEM SKRAWANIA Posuw obróbki można sterować, jak podano w Tabeli 4.5 (a). Tabela 5.4 (a) Sterowanie szybkością posuwu skrawania Nazwa funkcji Funkcja G Poprawność funkcji G Opis Dokładne zatrzymanie G09 Funkcja jest w...

 • Page 115

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 5.FUNKCJE POSUWU - 83 - 5.4.1 Dokładne zatrzymanie (G09, G61), tryb obróbki skrawaniem (G64), tryb gwintowania otworów (G63) Opis Tory narzędzia w bloku, które są realizowane przez narzędzie w trybie dokładnego zatrzymania, trybie obróbki skrawaniem i w trybi...

 • Page 116

  5.FUNKCJE POSUWU PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 84 - 5.4.2 Automatyczna korekta naroży (Seria M) M Jeżeli jest wykonywana kompensacja promienia narzędzia, ruch narzędzia jest automatycznie hamowany w narożach wewnętrznych oraz w obszarach wewnątrz koła. W ten sposób zmniejszane jest obci...

 • Page 117

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 5.FUNKCJE POSUWU - 85 - - Obszar korekty Jeśli naroże jest wewnętrzne, to posuw jest korygowany przed i po tym narożu. Odległości Ls i Le, w których prędkość posuwu jest korygowana są odległościami od punktów na torze punktu środkowego narzędzia do na...

 • Page 118

  5.FUNKCJE POSUWU PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 86 - Ograniczenia - Przyspieszenie/hamowanie przed interpolacją Korekta dla naroży wewnętrznych jest wyłączona w czasie przyspieszenia/hamowania przed interpolacją. - Rozruch/G41, G42 Korekty dla naroży wewnętrznych jest wyłączona, jeśli...

 • Page 119

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 5.FUNKCJE POSUWU - 87 - 5.5 INSTRUKCJE POSUWU DLA TEORETYCZNEGO OKRĘGU OSI OBROTOWEJ Przegląd Funkcja ta wyznacza posuw ruchu po okręgu teoretycznym na podstawie odległości obliczonej z uwzględnieniem ruchu osi obrotowej, kąta w instrukcji oraz parametru podaj...

 • Page 120

  5.FUNKCJE POSUWU PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 88 - - Instrukcje posuwu dla okręgu teoretycznego osi obrotowej W funkcji tej, syntetyczna droga ruchu jest uzyskiwana na podstawie drogi ruchu osi obrotowej, zadanej przez kąt w instrukcji oraz parametr określający promień teoretyczny (paramet...

 • Page 121

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 5.FUNKCJE POSUWU - 89 - Zaawansowane sterowanie z wyprzedzeniem (seria T) / zaawansowane sterowanie z wyprzedzeniem AI (seria M) / sterowanie konturem AI (seria M) Zaawansowane sterowania z wyprzedzeniem (seria T) / zaawansowane sterowanie z wyprzedzeniem AI (seria M) ...

 • Page 122

  5.FUNKCJE POSUWU PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 90 - (2) Poniżej podano sposób obliczania w przypadku ustawienia wartości 36 000 (36mm) dla promienia teoretycznego (parametr Nr 1465). ())()()/()()/()()(/)(2)()(26991118.37628318530.01028318530.69154943.1528318530.6101028318530.61801036180secmin...

 • Page 123

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 5.FUNKCJE POSUWU - 91 - Ograniczenia Funkcja ta odpowiada tylko interpolacji liniowej (G01). Nie mniej jednak, nie odpowiada ona podanym poniżej funkcjom. • Posuw na obrót • Interpolacja cylindryczna • Sterowanie osi przez PMC M • Posuw odwrotnego czasu •...

 • Page 124

  5.FUNKCJE POSUWU PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 92 - 5.6 PRZESTÓJ Format M G04 X_; lub G04 P_; X_ : Podać czas lub liczbę obrotów wrzeciona (kropka dziesiętna dozwolona) P_ : Podać czas lub liczbę obrotów wrzeciona (kropka dziesiętna niedozwolona) T G04 X_ ; lub G04 U_ ; lub G04 P_ ; ...

 • Page 125

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 5.FUNKCJE POSUWU - 93 - UWAGA 1 Jeżeli wartość X, U lub P zostanie podana bez kropki dziesiętnej, jednostka zadawania nie zależy od stosowania systemu calowego/metrycznego. W zależności od dostępności osi X, stosowana jest następująca rozdzielczość: • J...

 • Page 126

  6.PUNKT REFERENCYJNY PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 94 - 6 PUNKT REFERENCYJNY Obrabiarka CNC posiada specjalne położenie, używane do wymiany narzędzia lub ustawiania układu współrzędnych, jak w dalszej części. To położenie nazywa się punktem referencyjnym. Rozdział 6, "PUNKT R...

 • Page 127

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 6.PUNKT REFERENCYJNY - 95 - 6.1 POWRÓT DO PUNKTU REFERENCYJNEGO Przegląd - Tryb powrotu Punkt referencyjny jest stałym punktem obrabiarki, do którego można łatwo przesunąć narzędzie za pomocą funkcji powrotu do punktu referencyjnego. Na przykład, punkt ref...

 • Page 128

  6.PUNKT REFERENCYJNY PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 96 - A (Pozycja startowa dla powrotu do punktu referencyjnego) C (Miejsce docelowe powrotu z punktu referencyjnego) R (Punkt referencyjny) Automatyczny powrót do punktu referencyjnego (G28) A → B → R Przemieszczenie z punktu referencyjnego (...

 • Page 129

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 6.PUNKT REFERENCYJNY - 97 - M - Ruch z punktu referencyjnego G29 IP_ ; IP : Określenie punktu docelowego dla powrotu z punktu referencyjnego w układzie współrzędnych absolutnych (programowanie w układzie absolutnym/przyrostowym) Punkt pośredni wyznacza się ...

 • Page 130

  6.PUNKT REFERENCYJNY PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 98 - M - Ruch z punktu referencyjnego (G29) Funkcja ta wykonywana jest po powrocie narzędzia do punktu referencyjnego przy pomocy G28 lub G30. W przypadku programowania przyrostowego, zadawana wartość służy do definiowania wartości przyros...

 • Page 131

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 6.PUNKT REFERENCYJNY - 99 - - Ustawianie szybkości posuwu powrotu do punktu referencyjnego Przed ustawieniem układu współrzędnych podczas pierwszego powrotu do punktu referencyjnego po włączeniu zasilania, można za pomocą parametru nr 1428 ustawić szybkości...

 • Page 132

  6.PUNKT REFERENCYJNY PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 100 - Ograniczenia - Blokada maszyny włączona Przy włączonej blokadzie maszyny, lampka sygnalizacyjna zakończenia powrotu do punktu referencyjnego nie świeci się, nawet gdy narzędzie automatycznie powróciło do punktu referencyjnego. W ...

 • Page 133

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 6.PUNKT REFERENCYJNY - 101 - Przykład G28G90X1000.0Y500.0 ; (Zaprogramowane przemieszczenie z A do B. Narzędzie przemieszcza się do punktu referencyjnego R poprzez punkt pośredni B). T111 ; M06; (Zmiana narzędzia w punkcie referencyjnym) G29X1300.0Y200.0 ; Narz...

 • Page 134

  7.UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 102 - 7 UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH Narzędzie można przemieszczać do żądanego położenia po uprzednim wcześniejszym zlokalizowaniu tego położenia w sterowaniu CNC. Położenie to jest ustalane za pomocą współrzędnych w układzie ws...

 • Page 135

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 7.UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH - 103 - 7.1 UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH MASZYNY Charakterystyczny punkt maszyny, służący jako punkt referencyjny, nosi nazwę punktu zerowego maszyny. Punkt zerowy dla każdej maszyny jest ustalany przez producenta. Układ współrzędnych, za...

 • Page 136

  7.UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 104 - - Podanie G53 bezpośrednio po włączeniu zasilania Ze względu na to, że układ współrzędnych maszyny musi być wyznaczony przed wywołaniem polecenia G53, po włączeniu zasilania należy wykonać przynajmniej jeden ręczny lub...

 • Page 137

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 7.UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH - 105 - 7.2 UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH PRZEDMIOTU OBRABIANEGO Przegląd Układ współrzędnych, stosowany do obrabiania przedmiotu, nosi nazwę układu współrzędnych przedmiotu obrabianego. Układ współrzędnych przedmiotu obrabianego musi...

 • Page 138

  7.UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 106 - Opis Układ współrzędnych przedmiotu obrabianego jest tak ustawiony, aby wyznaczony punkt narzędzia, na przykład wierzchołek, posiadał określone współrzędne. M Jeśli układ współrzędnych jest ustawiany za pomocą funkcj...

 • Page 139

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 7.UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH - 107 - T (Przykład 1) Ustawianie układu współrzędnych przy pomocy poleceniaG50X128.7Z375.1; (wymiar średnicowy) (Wierzchołeknarzędzia to punkt początkowy dla programu.) (Przykład 2) Ustawianie układu współrzędnych przy pomocy p...

 • Page 140

  7.UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 108 - 7.2.2 Wybór układu współrzędnych przedmiotu Użytkownik może wybrać układ współrzędnych przedmiotu w sposób opisany poniżej. (Informacje dotyczące sposobów ustalania podano w II-7.2.1) (1) Jeżeli układ współrzędny...

 • Page 141

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 7.UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH - 109 - 7.2.3 Zmiana układu współrzędnych przedmiotu obrabianego Sześć układów współrzędnych, ustawionych za pomocą G54 do G59, można zmienić poprzez zmianę zewnętrznej wartości kompensacji punktu zerowego przedmiotu obrabian...

 • Page 142

  7.UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 110 - - Zmiana przez ustawienie układu współrzędny przedmiotu M G92 IP_ ; T G50 IP_ ; Opis - Zmiana przez wprowadzenie danych programowalnych. Za pomocą funkcji do wprowadzania danych programowalnych można zmienić wartość kom...

 • Page 143

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 7.UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH - 111 - Przykład M X X' Y' Y Położenie narzędzia A 160 100 100 100 200 Po wywołaniu G92X100Y100; w momencie, gdy narzędzie jest w punkcie (200, 160) i obowiązuje tryb G54, zostanie utworzony układ współrzędnych przedmiotu 1 (X' - ...

 • Page 144

  7.UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 112 - Przykład T X X' Położenie narzędzia A 160 100 100100 200 Polecenie G50X100Z100 przy narzędziu ustawionymw punkcie (200, 160) i załączonym trybie G54powoduje utworzenie układu współrzędnych 1 (X' - Z')przesuniętego o wekt...

 • Page 145

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 7.UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH - 113 - 7.2.4 Ustawianie układu współrzędnych przedmiotu obrabianego (G92.1) Funkcja ustawiania układu współrzędnych przedmiotu obrabianego służy do ustawiania układu przesuniętego na wskutek ręcznej korekty. Układ sprzed przesu...

 • Page 146

  7.UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 114 - Jeśli jest zainstalowany absolutny przetwornik położenia, to układ współrzędnych, ustawiany automatycznie po włączeniu zasilania, ma zero przesunięte względem punktu zerowego maszyny o wartość kompensacji zera przedmiotu o...

 • Page 147

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 7.UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH - 115 - Ograniczenia - Kompensacja promienia narzędzia/promienia wierzchołka narzędzia, kompensacja długości narzędzia, kompensacja narzędzia Podczas stosowania funkcji ustawiania układu współrzędnych należy zakończyć tryby komp...

 • Page 148

  7.UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 116 - 7.2.5 Dodanie pary układów współrzędnych przedmiotu (G54.1 lub G54) (Seria M) M Poza sześcioma układami współrzędnych przedmiotu obrabianego (standardowe układy współrzędnych przedmiotu), wybieranymi przy pomocy G54 do G...

 • Page 149

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 7.UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH - 117 - Podobnie jak w przypadku standardowych układów współrzędnych przedmiotu obrabianego, w dodatkowym układzie współrzędnych można wykonać następujące operacje w odniesieniu do kompensacji zera przedmiotu: (1) Ekran ustawiani...

 • Page 150

  7.UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 118 - 7.2.6 Automatyczne ustawianie układu współrzędnych Jeżeli układ współrzędnych przedmiotu nie jest używany (bit 0 (NWZ) parametru Nr 8136 wynosi 1), a bit 0 (ZPR) parametru automatycznego ustawiania układu współrzędnych N...

 • Page 151

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 7.UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH - 119 - 7.2.7 Przesunięcie układu współrzędnych przedmiotu (Seria T) T Opis Jeśli układ współrzędnych, ustawiony za pomocą polecenia G50 lub automatycznego ustalania układu współrzędnych różni się od zaprogramowanego układ...

 • Page 152

  7.UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 120 - Ograniczenia - Polecenie ustawienia wartości przesunięcia i układu współrzędnych Podanie polecenia do ustawiania układu współrzędnych (G50 (dla systemu A funkcji G) lub G92 (dla systemu B/C funkcji G)) powoduje anulowanie wi...

 • Page 153

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 7.UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH - 121 - 7.3 LOKALNY UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH Jeśli program jest tworzony w oparciu o układ współrzędnych przedmiotu obrabianego, to można utworzyć pomocniczy układ współrzędnych, ułatwiający programowanie. Taki pomocniczy układ w...

 • Page 154

  7.UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 122 - UWAGA 1 Jeżeli ZCL (bit 2 parametru nr 1201) ustawiony jest na 1 i oś powraca do punktu referencyjnego przy pomocy funkcji ręcznego dojazdu do punktu referencyjnego, zero lokalnego układu współrzędnych jest dopasowywane do zera...

 • Page 155

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 7.UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH - 123 - 7.4 WYBÓR PŁASZCZYZNY Funkcje G pozwalają wybrać płaszczyznę dla interpolacji kołowej, kompensacji promienia narzędzia (Seria M), obrotu układu współrzędnych (Seria M) i wiercenia. W tabeli poniżej przedstawiono funkcje ...

 • Page 156

  8.WARTOŚĆ WSPÓŁRZĘDNYCH I WYMIAR PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 124 - 8 WARTOŚĆ WSPÓŁRZĘDNYCH I WYMIAR Rozdział 8, "WARTOŚĆ WSPÓŁRZĘDNYCH I WYMIAR", składa się z następujących punktów: 8.1 PROGRAMOWANIE ABSOLUTNE I PRZYROSTOWE .....125 8.2 PRZELICZANIE CALI NA MIL...

 • Page 157

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 8.WARTOŚĆ WSPÓŁRZĘDNYCH I WYMIAR - 125 - 8.1 PROGRAMOWANIE ABSOLUTNE I PRZYROSTOWE Istnieją dwa sposoby definiowania poleceń ruchu dla narzędzi. Przy programowaniu przyrostowym podawane są odległości, o jakie narzędzie ma być przemieszczone. Przy programo...

 • Page 158

  8.WARTOŚĆ WSPÓŁRZĘDNYCH I WYMIAR PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 126 - Przykład M Polecenie wymiarowania bezwzględnego Polecenie wymiarowania przyrostowego G90X40.0Y70.0 ; G91 X-60.0 Y40.0 ;YX 70.030.040.0100.0 Punkt końcowyPunkt początkowy T Ruch narzędzia od punktu P do punktu Q (w o...

 • Page 159

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 8.WARTOŚĆ WSPÓŁRZĘDNYCH I WYMIAR - 127 - 8.2 PRZELICZANIE CALI NA MILIMETRY (G20, G21) Przy pomocy kodu G można wybrać zadawanie calowe lub metryczne (najmniejszy przyrost zadawania) Format G20 ; System calowy G21 ; System metryczny Kod G musi w takim przypad...

 • Page 160

  8.WARTOŚĆ WSPÓŁRZĘDNYCH I WYMIAR PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 128 - Wykonywanie konwersji pomiędzy systemem calowym/metrycznym w pozycji referencyjnej (parametr Nr 1240 różny od 0) Konwencjonalnie, konwersja pomiędzy systemem calowym a metrycznym musi być wykonywana w punkcie o współ...

 • Page 161

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 8.WARTOŚĆ WSPÓŁRZĘDNYCH I WYMIAR - 129 - • Odwołanie odbicia lustrzanego dla podwójnej głowicy rewolwerowej lub odwołanie trybu skrawania wyrównującego (tylko dla serii T) • Odwołanie cyklu stałego • Odwołanie synchronizacji elektronicznej przekła...

 • Page 162

  8.WARTOŚĆ WSPÓŁRZĘDNYCH I WYMIAR PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 130 - Warunki przełączania Konwersja pomiędzy systemem calowym/metrycznym w pozycji innej niż pozycja referencyjna jest wykonywana pod warunkiem spełnienia podanych poniżej warunków. Jeżeli dowolny z tych warunków nie je...

 • Page 163

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 8.WARTOŚĆ WSPÓŁRZĘDNYCH I WYMIAR - 131 - 8.3 PROGRAMOWANIE Z UŻYCIEM KROPKI DZIESIĘTNEJ Wartości numeryczne można podawać z kropką dziesiętną. Stosuje się ją w przypadku podawania odległości, czasu lub prędkości. Kropki dziesiętne można stosować ...

 • Page 164

  8.WARTOŚĆ WSPÓŁRZĘDNYCH I WYMIAR PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 132 - UWAGA 1 Wartość mniejsza od najmniejszego przyrostu jest traktowana jako podano poniżej (zaokrąglana jak podano w prawej kolumnie). Przykład 1) Gdy wartość określi się bezpośrednio przy adresie (w przypadku IS-B)...

 • Page 165

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 8.WARTOŚĆ WSPÓŁRZĘDNYCH I WYMIAR - 133 - 8.4 PROGRAMOWANIE ŚREDNIC I PROMIENI Ponieważ przekrój przedmiotu obrabianego na tokarkach CNC ma z reguły kształt koła, istnieją dwie możliwości wymiarowania: Podawanie wymiaru średnicowego lub promieniowego. ...

 • Page 166

  9.FUNKCJA PRĘDKOŚCI WRZECIONA (FUNKCJA S) PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 134 - 9 FUNKCJA PRĘDKOŚCI WRZECIONA (FUNKCJA S) Prędkość obrotowa wrzeciona może być sterowana poprzez podanie wartości po adresie S. Rozdział 9, "FUNKCJA PRĘDKOŚCI WRZECIONA (FUNKCJA S)", składa się...

 • Page 167

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 9.FUNKCJA PRĘDKOŚCI WRZECIONA (FUNKCJA S) - 135 - 9.1 USTALANIE PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ WRZECIONA ZA POMOCĄ KODU Jeśli po adresie S jest podana wartość, to sygnał kodu i sygnał strobujący są wysyłane do maszyny w celu sterowania prędkością obrotową wrzeci...

 • Page 168

  9.FUNKCJA PRĘDKOŚCI WRZECIONA (FUNKCJA S) PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 136 - 9.3 STEROWANIE STAŁĄ PRĘDKOŚCIĄ SKRAWANIA (G96, G97) Funkcja G96 załącza stałą prędkość skrawania (prędkość narzędzia względem przedmiotu). Wrzeciono obraca się z taką szybkością, że szybkość s...

 • Page 169

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 9.FUNKCJA PRĘDKOŚCI WRZECIONA (FUNKCJA S) - 137 - Opis - Polecenie sterowania stałą prędkością skrawania (G96) Polecenie G96 (polecenie sterowania stałą prędkością skrawania) to modalna funkcja G. Po podaniu polecenia G96 program wchodzi w tryb sterowania ...

 • Page 170

  9.FUNKCJA PRĘDKOŚCI WRZECIONA (FUNKCJA S) PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 138 - - Ustalenie układu współrzędnych obrabianego przedmiotu w sterowaniu stałą prędkością skrawania Aby wykonać sterowania stałą prędkością skrawania należy ustawić układ współrzędnych obrabianego pr...

 • Page 171

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 9.FUNKCJA PRĘDKOŚCI WRZECIONA (FUNKCJA S) - 139 - Ograniczenia - Sterowanie stałą prędkością skrawania w gwintowaniu Sterowanie stałą prędkością obowiązuje także podczas gwintowania. Zaleca się, aby sterowanie stałą prędkością zostało zakończone ...

 • Page 172

  9.FUNKCJA PRĘDKOŚCI WRZECIONA (FUNKCJA S) PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 140 - Przykład T 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1050 1475 200 375 500 300 400 700 X Z1234N16 N16 N15 N15 N14N14N11N11100 675 600 Programowany tor narzędziaTor narzędzia po korekcjiWartość p...

 • Page 173

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 9.FUNKCJA PRĘDKOŚCI WRZECIONA (FUNKCJA S) - 141 - 9.4 FUNKCJA POZYCJONOWANIA WRZECIONA Przegląd T W procesie toczenia wrzeciono połączone z napędem obraca się z pewną prędkością obrotową, w celu napędzenia obrabianego przedmiotu, zamocowanego do wrzeciona...

 • Page 174

  9.FUNKCJA PRĘDKOŚCI WRZECIONA (FUNKCJA S) PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 142 - 9.4.1 Orientacja wrzeciona W czasie pozycjonowania wrzeciona po raz pierwszy lub w przypadku przerwania pozycjonowania wrzeciona, konieczne jest ustawienie wrzeciona. Ustawienie umożliwia zatrzymanie wrzeciona w z g...

 • Page 175

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 9.FUNKCJA PRĘDKOŚCI WRZECIONA (FUNKCJA S) - 143 - 9.4.2 Pozycjonowanie wrzeciona (Seria T) T Wrzeciono można ustawić pod dowolnym kątem lub pod kątem częściowo ustalonym. - Pozycjonowanie pod kątem częściowo ustalonym Przy pomocy funkcji M określić kąt...

 • Page 176

  9.FUNKCJA PRĘDKOŚCI WRZECIONA (FUNKCJA S) PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 144 - - Polecenia wymiarowania absolutnego i polecenia przyrostowe Polecenia przyrostowe są zawsze używane do pozycjonowania pod kątem częściowo ustalonym (korzystając z funkcji M). Kierunek obrotu można określić ...

 • Page 177

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 9.FUNKCJA PRĘDKOŚCI WRZECIONA (FUNKCJA S) - 145 - 9.4.3 Odwoływanie pozycjonowania wrzeciona (Seria T) T Tryb pracy zmienia się z pozycjonowania wrzeciona na normalne obroty wrzeciona za pomocą funkcji M określonej przy pomocy parametru 4961. Tryb pozycjonowani...

 • Page 178

  9.FUNKCJA PRĘDKOŚCI WRZECIONA (FUNKCJA S) PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 146 - UWAGA 1 Funkcje M do pozycjonowania wrzeciona muszą być określone w jednym bloku. W tym samym bloku nie wolna podawać innych poleceń. (Także funkcja M do pozycjonowania innego wrzeciona nie może być podana w...

 • Page 179

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 9.FUNKCJA PRĘDKOŚCI WRZECIONA (FUNKCJA S) - 147 - 9.5 WYKRYWANIA WAHAŃ PRĘDKOŚCI WRZECIONA (SERIA T) T Przegląd Przy pomocy tej funkcji generowany jest alarm przegrzania (OH0704) i wysyłany jest sygnał alarmu z powodu wykrycia nierównomierności obrotów wrz...

 • Page 180

  9.FUNKCJA PRĘDKOŚCI WRZECIONA (FUNKCJA S) PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 148 - Funkcja G26 włącza wykrywanie nierównomierności obrotów wrzeciona. Wartości określone dla P, Q, R oraz I ustawia się odpowiednio przy pomocy parametrów: nr 4914, nr 4911, nr 4912 oraz nr 4913. Poniżej podano...

 • Page 181

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 9.FUNKCJA PRĘDKOŚCI WRZECIONA (FUNKCJA S) - 149 - - Warunki dla rozpoczęcia wykrywania nierównomierności obrotów wrzeciona Jeżeli prędkość wrzeciona zmienia się, wykrywanie nierównomierności obrotów wrzeciona rozpoczyna się wtedy, gdy spełniony zostani...

 • Page 182

  9.FUNKCJA PRĘDKOŚCI WRZECIONA (FUNKCJA S) PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 150 - (Przykład 2) Alarm OH0704 uruchamiany przed osiągnięciem ustalonej prędkości obrotowej wrzeciona. Prędkość obrotowa wrzeciona Prędkośćzadana Prędkośćbieżąca CzasAlarmPoczątek sprawdzeniaZadanie inne...

 • Page 183

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 9.FUNKCJA PRĘDKOŚCI WRZECIONA (FUNKCJA S) - 151 - UWAGA 1 Konieczne jest załączenie sterowania wieloma wrzecionami (bit 3 (MSP) parametru Nr 8133 ustawiony na 1). 2 Funkcja wykrywania nierównomierności obrotów wrzeciona działa dla pojedynczego wrzeciona. Funkc...

 • Page 184

  9.FUNKCJA PRĘDKOŚCI WRZECIONA (FUNKCJA S) PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 152 - 9.6 STEROWANIE WRZECIONEM ZA POMOCĄ SILNIKA SERWA Przegląd Funkcja sterowania wrzecionem z silnikiem posuwowym umożliwia korzystanie z silnika serwa do wykonywania poleceń szybkości wrzeciona oraz do realizacji ...

 • Page 185

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 9.FUNKCJA PRĘDKOŚCI WRZECIONA (FUNKCJA S) - 153 - - Silniki wrzecionowe i obsługiwane funkcje Funkcje wrzecionowe Sterowanie wrzecionem konwencjonal. Sterowanie wrzecionem za pomocą silnika serwa Posuw na obrót ○ ○ Obróbka gwintu ○ ○ Obróbka wielokąt...

 • Page 186

  9.FUNKCJA PRĘDKOŚCI WRZECIONA (FUNKCJA S) PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 154 - Maksymalna liczba sterowanych osi Maksymalna liczba sterowanych osi w całym systemie Sterowanie pozycją Typ sterowanych osi Maksymalna liczba serwomechanizmówOś serwa + wrzeciona silnika serwa 6 Wył. Tylko oś ...

 • Page 187

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 9.FUNKCJA PRĘDKOŚCI WRZECIONA (FUNKCJA S) - 155 - 9.6.1 Sterowanie wrzecionem za pomocą silnika serwa Opis - Zadawanie za pomocą programu Z funkcji tej można korzystać w celu zadania polecenia obrotów wrzeciona S dla wrzeciona silnika serwa w trybie sterowania...

 • Page 188

  9.FUNKCJA PRĘDKOŚCI WRZECIONA (FUNKCJA S) PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 156 - Format G96.4 P_ ; Uruchomienie trybu sterowania szybkością SV M03(M04) S_ P_ ; Polecenie obrotu S: Szybkość wrzeciona [min-1] (wartość numeryczna złożona z maksymalnie pięciu cyfr [min-1]) P : Wybór wrzeci...

 • Page 189

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 9.FUNKCJA PRĘDKOŚCI WRZECIONA (FUNKCJA S) - 157 - Opis - Polecenie (1) Wysyłanie polecenia szybkości wrzeciona Polecenia ustawiania szybkości wrzeciona należy konfigurować w taki sam sposób, jak zwykle polecenie szybkości (polecenie S). Przed podaniem polece...

 • Page 190

  9.FUNKCJA PRĘDKOŚCI WRZECIONA (FUNKCJA S) PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 158 - Przykładowy program Tor wysyłania polecenia Program Przebieg 1 M03 S1000 P12 ; Obroty S2 w kierunku normalnym z szybkością 1000min-1. 1 M03 S1500 P21 ; Obroty S3 w kierunku normalnym z szybkością 1500min-1. 2 M0...

 • Page 191

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 9.FUNKCJA PRĘDKOŚCI WRZECIONA (FUNKCJA S) - 159 - Ac : Ustawienie parametru Nr 11032 (przyspieszanie/ hamowanie (min-1/s) używane pomiędzy szybkościami obrotowymi S1 i zadaną szybkością S). Wyznaczyć ustawienie każdego z parametrów stosownie do charakteryst...

 • Page 192

  9.FUNKCJA PRĘDKOŚCI WRZECIONA (FUNKCJA S) PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 160 - - Konfigurowanie wrzeciona silnika serwa (1) Ustawianie osi Ustawić numer osi serwa (parametr Nr 1023) dla osi używanej jako wrzeciono sera na silnik posuwowy, postępując w standardowy sposób. Bit 7 (SRV) param...

 • Page 193

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 9.FUNKCJA PRĘDKOŚCI WRZECIONA (FUNKCJA S) - 161 - Wielkość ruchu na obrót osi narzędzia = przyrosty Najmniejsz360 gdzie: L: Wielkość przemieszczenia narzędzia na jeden obrót silnika (360 × wsp. przyrostu prędkości) [stopni] Przykładowo, jeżeli s...

 • Page 194

  9.FUNKCJA PRĘDKOŚCI WRZECIONA (FUNKCJA S) PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 162 - (4) W przypadku tej funkcji konieczne jest wybranie przekładni typu T (bit 4 (GTT) parametru Nr 3706 = "1"). (seria M) (5) Po załączeniu sterowania wielowrzecionowego, w ustawieniach innych niż wielowrze...

 • Page 195

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 9.FUNKCJA PRĘDKOŚCI WRZECIONA (FUNKCJA S) - 163 - 9.6.2 Funkcja indeksowania wrzeciona Format G96.1 P_ R_ ; Po zakończeniu indeksowania wrzeciona, rozpoczynane jest wykonywanie następnego bloku. G96.2 P_ R_ ; Przed zakończeniem indeksowania wrzeciona, rozpoczynan...

 • Page 196

  9.FUNKCJA PRĘDKOŚCI WRZECIONA (FUNKCJA S) PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 164 - - Operacja powrotu do punktu referencyjnego Przed wykonaniem pierwszego polecenia indeksowania wrzeciona dla osi obrotu narzędzia za pomocą silnika serwa należy pamiętać o wykonaniu ręcznego powrotu do punktu r...

 • Page 197

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 9.FUNKCJA PRĘDKOŚCI WRZECIONA (FUNKCJA S) - 165 - Przełączanie trybu za pomocą sygnału Polecenia zaprogram. Wywołanie/odwołanie trybu sterowania szybkością Przebieg M15 ; Rozpoczęcie (sygnał trwania trybu sterowania szybkością SV (C) = 1_ Rozpoczęcie try...

 • Page 198

  9.FUNKCJA PRĘDKOŚCI WRZECIONA (FUNKCJA S) PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 166 - - Przykładowe polecenia programu (1) Polecenie ruchu jest wysyłane do wrzeciona za pomocą polecenia G96.2. Wrzeciono rozpoczyna ruch i rozpoczynane jest wykonywanie następnego bloku. Wrzeciono pozostaje w ruchu n...

 • Page 199

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 9.FUNKCJA PRĘDKOŚCI WRZECIONA (FUNKCJA S) - 167 - 2. Jeżeli bit 0 (SIC) parametru Nr 11005 = 1: Indeksowanie wrzeciona jest wykonywane przy współrzędnej w układzie współrzędnych maszyny 0 i współrzędnej absolutnej 260 000. • Indeksowanie wrzeciona za po...

 • Page 200

  9.FUNKCJA PRĘDKOŚCI WRZECIONA (FUNKCJA S) PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 168 - 9.6.3 Sztywne gwintowanie z użyciem silnika serwa Format Format polecenia dla tego typu sztywnego gwintowania jest taki sam, jak w przypadku konwencjonalnego gwintowania sztywnego. Szczegółowe informacje podano w ...

 • Page 201

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 9.FUNKCJA PRĘDKOŚCI WRZECIONA (FUNKCJA S) - 169 - Sterowanie przyspieszaniem/ hamowaniem - Przyspieszanie/ hamowanie po interpolacji W odróżnieniu od konwencjonalnego, sztywnego gwintowania (za pomocą silnika wrzecionowego), sztywne gwintowanie z użyciem silnika ...

 • Page 202

  9.FUNKCJA PRĘDKOŚCI WRZECIONA (FUNKCJA S) PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 170 - - Przyspieszanie/ hamowanie przed interpolacją W przypadku tego typu gwintowania sztywnego, jeżeli można korzystać z zaawansowanego sterowania z wyprzedzeniem, można podać sztywne gwintowanie w trybie przyspiesz...

 • Page 203

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 9.FUNKCJA PRĘDKOŚCI WRZECIONA (FUNKCJA S) - 171 - 9.6.4 Posuw na obrót Przegląd Funkcja do sterowania wrzecionem dla silnika serwa pozwala na podawanie posuwu na obrót. Posuw na obrót jest uzyskiwany z oddzielnego detektora podłączonego do wrzeciona. Jeżeli m...

 • Page 204

  9.FUNKCJA PRĘDKOŚCI WRZECIONA (FUNKCJA S) PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 172 - 9.6.5 Sterowanie szybkością wrzeciona za pomocą PMC Przegląd Funkcja "sterowania wrzecionem za pomocą silnika serwa" umożliwia sterowanie wrzecionem za pomocą PMC. Sposób zadawania Po uruchomieniu ...

 • Page 205

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 10.FUNKCJA NARZĘDZIOWA (FUNKCJA T) - 173 - 10 FUNKCJA NARZĘDZIOWA (FUNKCJA T) Rozdział 10, "FUNKCJA NARZĘDZIOWA (FUNKCJA T)", składa się z następujących punktów: 10.1 FUNKCJA WYBIERANIA NARZĘDZI...............................174 10.2 ZARZĄDZANIE ...

 • Page 206

  10.FUNKCJA NARZĘDZIOWA (FUNKCJA T) PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 174 - 10.1 FUNKCJA WYBIERANIA NARZĘDZI Podanie po adresie T wartości numerycznej, zawierającej do 8 cyfr, powoduje wysłanie sygnału kodu i sygnał strobującego do obrabiarki. Są one wykorzystywane do wybierania narzędzi w...

 • Page 207

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 10.FUNKCJA NARZĘDZIOWA (FUNKCJA T) - 175 - UWAGA 1 Maksymalną liczbę cyfr kodu T można ustawić przy pomocy parametru (nr 3032) na wartość z zakresu 1 do 8. 2 Jeżeli parametr (nr 5028) ustawiony jest na 0, liczba cyfr używanych do określenia numeru kompensacji...

 • Page 208

  10.FUNKCJA NARZĘDZIOWA (FUNKCJA T) PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 176 - 10.2 ZARZĄDZANIE OKRESAMI ŻYWOTNOŚCI NARZĘDZI Narzędzia są podzielone na grupy, a każda grupa posiada przypisany wcześniej okres trwałości narzędzi (liczba użyć lub czas pracy). Za każdym razem kiedy narzędzie...

 • Page 209

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 10.FUNKCJA NARZĘDZIOWA (FUNKCJA T) - 177 - UWAGA Po zmianie parametru Nr 6813 i włączeniu zasilania, wszystkie dane do zarządzania trwałością narzędzi są inicjalizowane. Tak więc, konieczne jest ustawienie danych do zarządzania trwałością narzędzia dla...

 • Page 210

  10.FUNKCJA NARZĘDZIOWA (FUNKCJA T) PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 178 - - Kody dla określenia wartości kompensacji narzędzia M Kody do określania wartości kompensacji narzędzi są podawane za pomocą słowa H (w przypadku kompensacji długości narzędzi) lub słowa D (w przypadku kompens...

 • Page 211

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 10.FUNKCJA NARZĘDZIOWA (FUNKCJA T) - 179 - 10.2.2 Rejestrowanie, zmiana i usuwanie danych dotyczących trwałości narzędzi Dane dotyczące trwałości narzędzi można rejestrować w układzie sterowania CNC poprzez programowanie, jak również można je zmieniać ...

 • Page 212

  10.FUNKCJA NARZĘDZIOWA (FUNKCJA T) PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 180 - T Format Znaczenie G10 L3; P-L-; T- ; T- ; : P-L-; T- ; T- ; : G11 ; M02(M30); G10L3: Rejestrowanie danych po usunięciu danych dla wszystkich grup. P-: Numer grupy L-: Wartość trwałości narzędzia T-: Numer narzędzia ...

 • Page 213

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 10.FUNKCJA NARZĘDZIOWA (FUNKCJA T) - 181 - T Format Znaczenie G10 L3 P1 ; P-L-; T- ; T- ; : P-L-; T- ; T- ; : G11 ; M02(M30); G10L3P1: Rozpoczynanie zmiany danych dla grupy. P-: Numer grupy L-: Wartość trwałości narzędzia T-: Numer narzędzia oraz numer kompen...

 • Page 214

  10.FUNKCJA NARZĘDZIOWA (FUNKCJA T) PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 182 - Wartość trwałości narzędzia Wartość trwałości narzędzi jest zliczana na podstawie czasu pracy lub liczby użyć, w zależności od ustawienia bitu 2 (LTM) parametru Nr 6800 lub ustawienia typu zliczania (polecenie Q...

 • Page 215

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 10.FUNKCJA NARZĘDZIOWA (FUNKCJA T) - 183 - 10.2.3 Polecenia do zarządzania trwałością narzędzi w programie obróbki Objaśnienia M - Polecenia Poniżej podano polecenia do zarządzania trwałością narzędzi: T○○○○○○○○ ; Numer grupy narzę...

 • Page 216

  10.FUNKCJA NARZĘDZIOWA (FUNKCJA T) PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 184 - D00; Odwołanie kompensacji ostrza. UWAGA Kody H99 i D99 należy podawać po funkcji M06. Jeżeli w H99/D99 lub parametrach Nr 13265 i 13266 zostanie ustawiony inny kod niż H/D po M06, kod H lub kod D danych zarządzani...

 • Page 217

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 10.FUNKCJA NARZĘDZIOWA (FUNKCJA T) - 185 - T - Polecenia T99; Funkcja zarządzania trwałością narzędzi kończy zliczanie trwałości narzędzia z grupy określonej za pomocą , narzędzie którego okres trwałości nie upłynął wysyła sygnał kodu T i roz...

 • Page 218

  10.FUNKCJA NARZĘDZIOWA (FUNKCJA T) PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 186 - UWAGA Jeżeli nie jest realizowane zliczanie okresu trwałości lub, jeżeli narzędzie nie należy do grupy, dla której zliczany jest okres trwałości, następuje wygenerowanie alarmu PS0155. Liczba cyfr w i 99/88 zmieni...

 • Page 219

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 10.FUNKCJA NARZĘDZIOWA (FUNKCJA T) - 187 - Przykłady M - Typ wymiany narzędzia A Jeżeli blok zawierające polecenie wymiany narzędzia (M06) zawiera również polecenie dotyczące grupy narzędzi (T), kod T jest wykorzystywany jako polecenie zwrotu narzędzia do ...

 • Page 220

  10.FUNKCJA NARZĘDZIOWA (FUNKCJA T) PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 188 - - Typy B i C wymiany narzędzia Jeżeli blok z poleceniem wymiany narzędzia (M06) zawiera również polecenie dotyczące grupy narzędzi (kod T), kod T jest wykorzystywany do wyboru numeru grupy narzędzi, dla której nale...

 • Page 221

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 10.FUNKCJA NARZĘDZIOWA (FUNKCJA T) - 189 - - Typ wymiany narzędzia D Dla narzędzia wybranego za pomocą polecenia dla grupy narzędzi (kod T), okres trwałości jest zliczany z użyciem polecenia wymiany narzędzia (M06) podanego w tym samym bloku, co polecenie dla...

 • Page 222

  10.FUNKCJA NARZĘDZIOWA (FUNKCJA T) PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 190 - T Przykład: Numery kompensacji o długości dwóch cyfr. T0199 ; : : : : : : : T0188 ; : : : : T0299 ; : : : : : : T0299 ; : : : : : : : T0301 ; : : Narzędzie, które okres trwałości nie dobiegł końca jest wybierane ...

 • Page 223

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 10.FUNKCJA NARZĘDZIOWA (FUNKCJA T) - 191 - 10.2.4 Zliczanie okresu trwałości i wybór narzędzi W zależności od ustawienia bitu 2 (LTM) parametru Nr 6800, trwałość narzędzia jest zliczana jako czas pracy lub liczba użyć. Trwałość narzędzi jest zliczana ...

 • Page 224

  10.FUNKCJA NARZĘDZIOWA (FUNKCJA T) PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 192 - - Czas pracy (LTM=1) Po usunięciu wszystkich zarejestrowanych danych dotyczących trwałości narzędzi, rejestrowane są programowane dane dotyczące trwałości narzędzi. Po podaniu grupy narzędzi (kod T), wybierane jes...

 • Page 225

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 10.FUNKCJA NARZĘDZIOWA (FUNKCJA T) - 193 - UWAGA 1 W czasie wybierania narzędzia, narzędzia są przeszukiwane od aktualnego narzędzia w kierunku ostatniego. Po dojściu do ostatniego narzędzia w czasie szukania, szukanie jest dalej kontynuowane od pierwszego narz...

 • Page 226

  10.FUNKCJA NARZĘDZIOWA (FUNKCJA T) PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 194 - - M99 Jeżeli okres trwałości jest odmierzany poprzez liczbę użyć, a bit 0 (T99) parametru Nr 6802 jest ustawiony na 1, sygnał wymiany narzędzia TLCH <Fn064.0> jest wysyłany i następuje zatrzymanie pracy autom...

 • Page 227

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 10.FUNKCJA NARZĘDZIOWA (FUNKCJA T) - 195 - 10.2.5 Funkcja M do zerowania licznika trwałości narzędzia Objaśnienia M Jeżeli okres trwałości jest zliczany poprzez liczbę użyć, sygnał wymiany narzędzia jest wysyłany, jeżeli upłynął okres trwałości co...

 • Page 228

  10.FUNKCJA NARZĘDZIOWA (FUNKCJA T) PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 196 - T Jeżeli okres trwałości jest zliczany poprzez liczbę użyć, sygnał wymiany narzędzia jest wysyłany, jeżeli upłynął okres trwałości co najmniej jednej grupy narzędzie, po wywołaniu funkcji M zerowania licznika...

 • Page 229

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 10.FUNKCJA NARZĘDZIOWA (FUNKCJA T) - 197 - 10.2.6 Wyłączanie licznika trwałości Objaśnienia Jeżeli bit 6 (LFI) parametru Nr 6804 jest ustawiony na 1, sygnał wyłączania licznika trwałości LFCIV pozwala na wyłączenie licznika trwałości narzędzi. Jeżel...

 • Page 230

  11.FUNKCJE POMOCNICZE PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 198 - 11 FUNKCJE POMOCNICZE Przegląd Istnieją dwa rodzaje funkcji pomocniczych: funkcje pomocnicze (kody M) określające początek i koniec wrzeciona lub koniec programu oraz drugorzędne funkcje pomocnicze (kody B), określające pozycjonow...

 • Page 231

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 11.FUNKCJE POMOCNICZE - 199 - 11.1 FUNKCJE POMOCNICZE (FUNKCJE M) Jeśli po adresie M zostanie podana wartość numeryczna, do maszyny jest wysyłany sygnał kodu oraz sygnał strobujący. Sygnały te są wykorzystywane do włączania i wyłączania funkcji maszyny. Z...

 • Page 232

  11.FUNKCJE POMOCNICZE PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 200 - - M99 (Koniec podprogramu) Funkcja to sygnalizacji końca podprogramu. Wykonanie M99 powoduje przekazanie sterowania do programu głównego. Sygnał funkcji i sygnał strobujący nie są wysyłane. Informacje szczegółowe podano w punkci...

 • Page 233

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 11.FUNKCJE POMOCNICZE - 201 - 11.2 PODAWANIE WIELU FUNKCJI M W JEDNYM BLOKU Zazwyczaj w jednym bloku można podać tylko jedna funkcję M. Po ustawieniu jednak bitu 7 (M3B) parametru nr 3404 na 1 można jednocześnie w jednym bloku określić maksymalnie 3 funkcje M. ...

 • Page 234

  11.FUNKCJE POMOCNICZE PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 202 - 11.3 DODATKOWE FUNKCJE POMOCNICZE (KODY B) Przegląd Podanie po adresie B liczby składającej się z maksymalnie ośmiu cyfr powoduje przesłanie sygnału kodu i sygnał strobującego w celu obliczenia osi obrotu. Sygnał kodu obowiązu...

 • Page 235

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 11.FUNKCJE POMOCNICZE - 203 - 2. Jeżeli aktywne jest polecenie z kropką dziesiętną lub polecenie ujemne. (Jeżeli MSB (bit 0 parametru 6003) ma wartość 1) Jeżeli nie określono ustawienia kropki dziesiętnej kalkulatora (bit 0 (DPI) parametru Nr 3401 ustawion...

 • Page 236

  11.FUNKCJE POMOCNICZE PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 204 - Mnożnik wyznacza się jak pokazano poniżej zgodnie z jednostką ustawiania osi referencyjnej (określonej parametrem nr 1031) i bit 0 (AUX) parametru Nr 3405. Tabela 11.3 (a) Mnożniki dla wyprowadzanej wartości, gdy określono drugor...

 • Page 237

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 12.ZARZĄDZANIE PROGRAMEM - 205 - 12 ZARZĄDZANIE PROGRAMEM Rozdział 12, "ZARZĄDZANIE PROGRAMEM", składa się z następujących punktów: 12.1 ATRYBUTY PROGRAMU...................................................206 12.2 POWIĄZANE PARAMETRY.................

 • Page 238

  12.ZARZĄDZANIE PROGRAMEM PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 206 - 12.1 ATRYBUTY PROGRAMU Dla programów można ustalić następujące atrybuty: • Poziom zabezpieczenia przed zmianami / zapisywaniem - Poziom zabezpieczenia przed zmianami / zapisywaniem Przy pomocy funkcji zabezpieczenia danych 8 ...

 • Page 239

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 12.ZARZĄDZANIE PROGRAMEM - 207 - 12.2 POWIĄZANE PARAMETRY W niniejszym punkcie opisano znaczenie parametrów związanych z numerami programów oraz foldery i programy, które są obsługiwane lub wykonywane. Nr parametru Nr bitu Opis 0 (NE8) Wyłącza lub włącza ...

 • Page 240

  12.ZARZĄDZANIE PROGRAMEM PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 208 - 12.3 WIELKOŚĆ PAMIĘCI PROGRAMÓW/ LICZBA REJESTROWANYCH PROGRAMÓW Zamieszczona poniżej tabela zawiera dopuszczalne kombinacje wielkości pamięci programów oraz sumarycznej liczby możliwych do zarejestrowania programów. 0i-D ...

 • Page 241

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 13.STRUKTURA PROGRAMU - 209 - 13 STRUKTURA PROGRAMU Przegląd - Program główny i podprogram Można wyróżnić dwa rodzaje programów: program główny i podprogram. W normalnych warunkach CNC wykonuje sam program główny. Jednak jeśli w programie głównym wyst...

 • Page 242

  13.STRUKTURA PROGRAMU PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 210 - - Składniki programu Program składa się z następujących składników: Tabela 13 (a) Składniki programu Składniki Opis Znak początkowy programu Symbol, oznaczający początek pliku z programem Sekcja wprowadzająca Wykorzystana do...

 • Page 243

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 13.STRUKTURA PROGRAMU - 211 - 13.1 SKŁADNIKI PROGRAMU INNE NIŻ SEKCJE PROGRAMU Poniżej opisano składniki programu inne, niż sekcje. Sekcję programu opisano w punkcie II-13.2. % NAZWA ;O0001 ; M30 ; % (KOMENT.) Znak początkowy programu Sekcja programuSekcja wpr...

 • Page 244

  13.STRUKTURA PROGRAMU PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 212 - - Początek programu Kod początku programu jest wprowadzany bezpośrednio po sekcji wprowadzającej, to znaczy bezpośrednio przed sekcją programu. Kod ten oznacza początek programu i jest zawsze wymagany do wyłączenia funkcji pomij...

 • Page 245

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 13.STRUKTURA PROGRAMU - 213 - UWAGA Jeśli w środku programu pojawia się długi komentarz, można one spowodować zatrzymanie posuwu wzdłuż osi. W związku z tym sekcje komentarza należy umieszczać w takich miejscach, gdzie nie przerwa w ruchu jest akceptowal...

 • Page 246

  13.STRUKTURA PROGRAMU PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 214 - 13.2 BUDOWA SEKCJI PROGRAMU W niniejszym rozdziale opisano składowe sekcji programu. W punkcie II-13.1 opisano składowe programu, inne niż sekcje. % (KOMENT.) % NAZWA ;O0001 ; N1 ... ; M30 ; Sekcja programu Numer programu Numer bloku...

 • Page 247

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 13.STRUKTURA PROGRAMU - 215 - - Blok i numer bloku Program składa się z szeregu poleceń. Jednostka programu nosi nazwę bloku. Poszczególne bloki programu są oddzielone od siebie znakami końca bloku EOB. Tabela 13.2 (a) Kod EOB Nazwa Kod ISO Kod EIA Sposób zap...

 • Page 248

  13.STRUKTURA PROGRAMU PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 216 - Tabela 13.2 (b) Główne funkcje i adresy Funkcja Adres Znaczenie Numer programu O(*) Numer programu Numer bloku N Numer bloku Funkcja pomocnicza G Wybór trybu ruchu (liniowy, po łuku, itp.) X, Y, Z, U, V, W, A, B, C Polecenie przemieszc...

 • Page 249

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 13.STRUKTURA PROGRAMU - 217 - podręcznik, aby zapoznać się z ograniczenia dotyczącymi programowania. Tabela 13.2 (c) Najważniejsze adresy i zakresy wartości poleceń Funkcja Adres System metryczny System calowy Liczba programu O (*1) 1 do 9999 1 do 9999 Numer bl...

 • Page 250

  13.STRUKTURA PROGRAMU PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 218 - Przykład 1) /2 N123 X100.0 Y200.0 ; Przykład 2) //3 N123 X100.0 Y200.0 ; → Niepoprawnie /1 /3 N123 X100.0 Y200.0 ; → Poprawnie Sygnał wprowadzania i kod programu Sygnał wejściowy Kod startu jest ignorowany BDT1 / lub /1(UWAGA...

 • Page 251

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 13.STRUKTURA PROGRAMU - 219 - 2. Jeśli sygnał BDTn ustawiony jest na 1, podczas gdy CNC czyta blok zawierający /n, blok nie jest ignorowany. BDTn "1" "0"Odczytane przez CNC → . ; /n N123 X100. Y200. ;N234 . . . Ten zakres informacji nie...

 • Page 252

  13.STRUKTURA PROGRAMU PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 220 - UWAGA 1 Funkcja nie jest używana, gdy program jest zarejestrowany w pamięci. Blok zawierający / jest rejestrowany w pamięci bez względu na stany sygnałów opcjonalnego pomijania bloku. Program w pamięci jest także zapisywany bez...

 • Page 253

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 13.STRUKTURA PROGRAMU - 221 - 13.3 PODPROGRAM (M98, M99) Jeśli program zawiera zestaw poleceń, które są często powtarzane, to sekwencję taką można zapisać w pamięci jako podprogram w celu uproszczenia treści programu głównego. Podprogram można wywołać ...

 • Page 254

  13.STRUKTURA PROGRAMU PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 222 - Opis Wywoływanie podprogramu z programu głównego to tzw. wywołanie pierwszego poziomu. Wywołania można zagnieżdżać, aż do dziesięciu poziomów, jak pokazano poniżej. O0001 ; M98 P1000 M30 ; Program główny O3000 ; M99; O100...

 • Page 255

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 13.STRUKTURA PROGRAMU - 223 - Zastosowania specjalne - Określenie numeru docelowego bloku powrotnego w programie głównym Jeśli P jest używane do określenia numeru bloku w chwili zakończenia programu, sterowanie nie wraca do bloku po bloku wywołującym, tylko d...

 • Page 256

  13.STRUKTURA PROGRAMU PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 224 - - Korzystanie tylko z podprogramu Podprogram można wykonać tak, jak normalny program główny, podając jego numer z klawiatury MDI. (Informacje na temat procedury otwierania programów podano w III-10.4.) W takim przypadku, jeśli jest...

 • Page 257

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 13.STRUKTURA PROGRAMU - 225 - O0001 ; N0010…; N0020 M98 (P0001) Q0050 ; N0030…; N0040…; N0050…; N0060 ; N0070 M99; W przypadku wywoływania bloku w tym samym programie, jeżeli blok zawiera M98 można pominąć Pxxxx. Funkcja ta jest użyteczna wyłącznie ...

 • Page 258

  14.MAKRA UŻYTKOWNIKA PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 226 - 14 MAKRA UŻYTKOWNIKA Chociaż podprogramy są użyteczne przy powtarzaniu tych samych operacji, funkcja makro użytkownika pozwala dodatkowo korzystać ze zmiennych, operacji arytmetycznych i logicznych oraz rozgałęzień warunkowych, c...

 • Page 259

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 14.MAKRA UŻYTKOWNIKA - 227 - 14.1 ZMIENNE Zwykły program obróbki zawiera funkcje G oraz żądany tor ruchu narzędzia, podany bezpośrednio przy pomocy wartości liczbowej; na przykład G100 i X100.0. W makro użytkownika, wartości numeryczne można wprowadzić be...

 • Page 260

  14.MAKRA UŻYTKOWNIKA PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 228 - - Zmienne lokalne (#1-#33) Zmienna lokalna jest to zmienna, która używana jest lokalnie w makro. Oznacza to, że zmienna lokalna #i używana w makro wywoływanym w danej chwili różni się od zmiennej używanej w makro w innym czasie, ...

 • Page 261

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 14.MAKRA UŻYTKOWNIKA - 229 - - Pominięcie kropki dziesiętnej Jeśli zmienna jest zdefiniowana w programie, można pominąć kropkę dziesiętną. [Przykład] Jeżeli #1 = 123, aktualna wartość zmiennej #1 wyniesie 123.000. - Wywołanie zmiennych Wartość wy...

 • Page 262

  14.MAKRA UŻYTKOWNIKA PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 230 - - Niezdefiniowana zmienna Jeśli wartość zmiennej nie jest zdefiniowana, to zmienna taka jest traktowana jak zmienna pusta. Zmienne #0 i #3100 są zawsze zmiennymi pustymi. Nie można do nich zapisywać informacji, ale można odczytywa...

 • Page 263

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 14.MAKRA UŻYTKOWNIKA - 231 - • Po przypisaniu wartości 0 do zmiennej #1 Wyrażenie warunkowe #1 EQ #0 #1 NE 0 #1 GE #0 #1 GT 0 #1 LE #0 #1 LT 0 Wynik obliczenia Nie wyznaczony (fałszywy) Nie wyznaczony (fałszywy) Wyznacz. (prawdziwy) Nie wyznaczony (fałszywy) ...

 • Page 264

  14.MAKRA UŻYTKOWNIKA PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 232 - - Stała systemowa #0, #3100-#3102 (atrybut: R) Niezmienne wartości systemu można używać jako zmienne systemowe. Takie stałe nazywa się stałymi systemowymi. Poniżej pokazano dostępne stałe systemowe. Numer stałej Nazwa stałe...

 • Page 265

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 14.MAKRA UŻYTKOWNIKA - 233 - [Przykład] SETVN 510[TOOL_NO, WORK_NO, COUNTER1, COUNTER2]; Powyższe polecenie przypisuje następujące nazwy zmiennym: Zmienna Nazwa #510 #TOOL_NO #511 #WORK_NO #512 #COUNTER1 #513 #COUNTER2 Z nazw zdefiniowanych za pomocą polecenia ...

 • Page 266

  14.MAKRA UŻYTKOWNIKA PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 234 - 14.2 ZMIENNE SYSTEMOWE Zmienne systemowe można używać w operacjach czytania i zapisywania wewnętrznych danych NC, takich jak wartości kompensacji narzędzia i dane o bieżącym położeniu. Zmienne systemowe odgrywają ważną rolę ...

 • Page 267

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 14.MAKRA UŻYTKOWNIKA - 235 - Dla pamięci kompensacji C (bit 6 (NGW) parametru Nr 8136 wynosi 0) jeżeli bit 3 (SPG) parametru nr 6000 wynosi 0 Zmienna systemowa Nazwa zmiennej systemowej WłaściwościOpis #2001-#2200 Wartość kompensacji narzędzia (kod H, zużyc...

 • Page 268

  14.MAKRA UŻYTKOWNIKA PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 236 - - Wartość kompensacji narzędzia T Bez pamięci kompensacji geometrii/zużycia narzędzia (bit 6 (NGW) parametru Nr 8136 wynosi 1) Zmienna systemowa Nazwa zmiennej systemowej WłaściwościOpis #2001-#2064 #10001-#10200 [#_OFSX[n]] ...

 • Page 269

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 14.MAKRA UŻYTKOWNIKA - 237 - Z pamięcią kompensacji geometrii/zużycia narzędzia (bit 6 (NGW) parametru Nr 8136 wynosi 0) Zmienna systemowa Nazwa zmiennej systemowej WłaściwościOpis #2001-#2064 #10001-#10200 [#_OFSXW[n]] R/W Wartość kompensacji w osi X (zu...

 • Page 270

  14.MAKRA UŻYTKOWNIKA PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 238 - - Praca w trybie automatycznym i podobne operacje Zmienna systemowa Nazwa zmiennej systemowej WłaściwościOpis #3000 [#_ALM] W Alarm makro #3001 [#_CLOCK1] R/W Zegar 1 (ms) #3002 [#_CLOCK2] R/W Zegar 2 (godz.) #3003 [#_CNTL1] R/...

 • Page 271

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 14.MAKRA UŻYTKOWNIKA - 239 - - Informacje modalne M Zmienna systemowa Nazwa zmiennej systemowej WłaściwościOpis #4001-#4030 [#_BUFG[n]] R Informacje modalne o blokach, które zostały ostatnio podane (kod G) Uwaga) Indeks n oznacza numer grupy funkcji G #4102 ...

 • Page 272

  14.MAKRA UŻYTKOWNIKA PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 240 - Zmienna systemowa Nazwa zmiennej systemowej WłaściwościOpis #4515 [#_INTO] R Informacje modalne o przerwanych blokach (numer programu) #4519 [#_INTS] R Informacje modalne o przerwanych blokach (kod S) #4520 [#_INTT] R Informacje ...

 • Page 273

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 14.MAKRA UŻYTKOWNIKA - 241 - - Dane dotyczące położenia Zmienna systemowa Nazwa zmiennej systemowej WłaściwościOpis #5001-#5005 [#_ABSIO[n]] R Położenie punktu docelowego poprzedniego bloku (układ współrzędnych przedmiotu) Uwaga) Indeks n oznacza numer ...

 • Page 274

  14.MAKRA UŻYTKOWNIKA PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 242 - - Odchyłka położenia serwa Zmienna systemowa Nazwa zmiennej systemowej WłaściwościOpis #5101-#5105 [#_SVERR[n]] R Odchyłka położenia serwa Uwaga) Indeks n oznacza numer osi (1 do 5). - Korekta kółkiem ręcznym Zmienna syst...

 • Page 275

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 14.MAKRA UŻYTKOWNIKA - 243 - T Zmienna systemowa Nazwa zmiennej systemowej WłaściwościOpis #5201-#5205 [#_WZCMN[n]] R/W Zewnętrzna wartość kompensacji środka przedmiotu Uwaga ) Indeks n reprezentuje numer osi (1 do 5). #5221-#5225 [#_WZG54[n]] R/W Warto...

 • Page 276

  14.MAKRA UŻYTKOWNIKA PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 244 - Opis R, W i R/W są atrybutami zmiennej i oznaczają odpowiednio "tylko odczyt", "tylko zapis" i "dozwolony odczyt/zapis". - Sygnały interfejsu #1000-#1031, #1032, #1033-#1035 (atrybut: R) #1100-#1115, #1...

 • Page 277

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 14.MAKRA UŻYTKOWNIKA - 245 - Wartość zmiennej Sygnał wejściowy 1.0 Styk zamknięty0.0 Styk otwarty Ponieważ wartość odczytu wynosi 1.0 lub 0.0, bez względu na układ jednostek, układ jednostek należy uwzględnić w czasie tworzenia makra. Jednocześnie mo...

 • Page 278

  14.MAKRA UŻYTKOWNIKA PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 246 - Numer zmiennej Nazwa zmiennej Punkt Sygnał wejściowy interfejsu #1128 [#_UO[28]] 1 UO028 (228) #1129 [#_UO[29]] 1 UO029 (229) #1130 [#_UO[30]] 1 UO030 (230) #1131 [#_UO[31]] 1 UO031 (231) #1132 [#_UOL[0]] 32 UO000-UO031 #1133 [#_UOL[1]] ...

 • Page 279

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 14.MAKRA UŻYTKOWNIKA - 247 - Przykład Struktura DI (wejść cyfrowych) 215 214213212 211 21029 28 27 26 25 24 23 22 21 20 Używane do innych celów Znak102 101 100 Struktura DO (wyjść cyfrowych) 28 27 26 25 24 23 22 21 20 ...

 • Page 280

  14.MAKRA UŻYTKOWNIKA PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 248 - - Wartość kompensacji narzędzia #2001-#2800, #10001-#13400 (Atrybut: R/W) M Wartości kompensacji można uzyskać poprzez odczyt zmiennych systemowych #2001 do #2800 lub #10001 do #13400. Wartości kompensacji można również zmieni...

 • Page 281

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 14.MAKRA UŻYTKOWNIKA - 249 - Jeżeli bit 3 (V10) parametru Nr 6000 = 1 Kod H Geometria Zużycie Numer kompensacji Numer zmiennejNazwa zmiennejNumer zmiennej Nazwa zmiennej 1 #2001 [#_OFSHG[1]] #2201 [#_OFSHW[1]] 2 #2002 [#_OFSHG[2]] #2202 [#_OFSHW[2]] : : : : : 199 #...

 • Page 282

  14.MAKRA UŻYTKOWNIKA PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 250 - Kod D Geometria Zużycie Numer kompensacji Numer zmiennejNazwa zmiennejNumer zmiennej Nazwa zmiennej1 #13001 [#_OFSDG[1]] #12001 [#_OFSDW[1]] 2 #13002 [#_OFSDG[2]] #12002 [#_OFSDW[2]] : : : : : 399 #13399 [#_OFSDG[399]] #12399 [#_OFSDW[399...

 • Page 283

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 14.MAKRA UŻYTKOWNIKA - 251 - - Wartość kompensacji narzędzia #2001-#2964, #10001-#19200 (Atrybut: R/W) T Wartości kompensacji można uzyskać poprzez odczyt zmiennych systemowych #2001 do #2964 lub #10001 do #19200. Wartości kompensacji można również zmieni...

 • Page 284

  14.MAKRA UŻYTKOWNIKA PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 252 - • Jeśli liczba kompensacji jest większa od 200 (w przypadku gdy liczba kompensacji wynosi 64 lub mniej, można również użyć #2001 do #2449.) Numer kompensacji Numer zmiennej Nazwa zmiennejOpis 1 #10001 [#_OFSX[1]] 2 #10002 [#_OFSX[...

 • Page 285

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 14.MAKRA UŻYTKOWNIKA - 253 - <2> Z pamięcią kompensacji geometrii/zużycia narzędzia (bit 6 (NGW) parametru Nr 8136 = 0) • Jeżeli liczba kompensacji wynosi 64 lub mniej Numer kompensacji Numer zmiennej Nazwa zmiennejOpis 1 #2001 [#_OFSXW[1]] 2 #2002 [#_OF...

 • Page 286

  14.MAKRA UŻYTKOWNIKA PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 254 - • Jeśli liczba kompensacji jest większa od 200 (w przypadku gdy liczba kompensacji wynosi 64 lub mniej, można również użyć #2001 do #2964.) Numer kompensacji Numer zmiennej Nazwa zmiennejOpis 1 #10001 [#_OFSXW[1]] 2 #10002 [#_OFSX...

 • Page 287

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 14.MAKRA UŻYTKOWNIKA - 255 - - Wartość przesunięcia układ współrzędnych przedmiotu #2501, #2601 (Atrybut: R/W) T Zmienne systemowe #2501 i #2601 można użyć do odczytu wielkości przesunięcia układu współrzędnych przedmiotu, odpowiednio w osi X i osi Z...

 • Page 288

  14.MAKRA UŻYTKOWNIKA PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 256 - - Alarm #3000 (Atrybut: W) Jeżeli w makro wykryty zostanie błąd, może zostać wygenerowany alarm. Można zdefiniować komunikat alarmu zawierający maksymalnie 60 znaków alfanumerycznych. Jeśli komunikat alarmu nie zostanie zdefin...

 • Page 289

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 14.MAKRA UŻYTKOWNIKA - 257 - - Sterowanie zatrzymaniem pojedynczego bloku i oczekiwanie na sygnał zakończenia funkcji pomocniczej #3003 (Atrybut: R/W) Przypisanie podanych poniżej wartości do zmiennej systemowej #3003 pozwala zadecydować o wyłączeniu lub za...

 • Page 290

  14.MAKRA UŻYTKOWNIKA PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 258 - - Włączanie zatrzymania posuwu, korekcji szybkości posuwu i kontroli dokładnego zatrzymania #3004 (Atrybut: R/W) Przypisanie podanych poniżej wartości do zmiennej systemowej #3004 pozwala zadecydować, czy zatrzymanie posuwu i kore...

 • Page 291

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 14.MAKRA UŻYTKOWNIKA - 259 - skrawania a blokiem pozycjonowania. Zmienna #3004 może tymczasowo wyłączyć dokładne zatrzymanie w trybie G61 lub też można skorzystać z funkcji G09 pomiędzy posuwami skrawania. - Ustawienia #3005 (Atrybut: R/W) Ustawienia moż...

 • Page 292

  14.MAKRA UŻYTKOWNIKA PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 260 - UWAGA 1 Stan programowanego odbicia lustrzanego nie jest uwzględniany w wartości tej zmiennej. 2 Jeśli funkcja odbicia lustrzanego zostanie ustawiona dla tej samej osi za pomocą sygnału odbicia lustrzanego i poprzez ustawienie, to wyk...

 • Page 293

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 14.MAKRA UŻYTKOWNIKA - 261 - - Typ pamięci kompensacji narzędzi #3980 (Atrybut: R) M Zmienna systemowa #3980 może być użyta do odczytu typu pamięci kompensacji. Numer zmiennej Nazwa zmiennejOpis #3980 [#_OFSMEM] Typy pamięci kompensacji 0: Pamięć kompensa...

 • Page 294

  14.MAKRA UŻYTKOWNIKA PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 262 - - Informacje modalne #4001-#4130, #4201-#4330, #4401-#4530 (Atrybut: R) Informacje modalne określone przed poprzednim blokiem instrukcji makro, która odczytuje zmienne systemowe #4001 do #4130 można odczytać w następnym bloku za pom...

 • Page 295

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 14.MAKRA UŻYTKOWNIKA - 263 - KategoriaNumer zmiennejNazwa zmiennej Opis <1> <2> <3> #4130 #4330 #4530 [#_BUFWZP] [#_ACTWZP] [#_INTWZP] Informacja modalna(dodatkowy numer układu współrzędnych przedmiotu P) T (Kategoria: <1> Poprzedni blok, ...

 • Page 296

  14.MAKRA UŻYTKOWNIKA PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 264 - UWAGA Blok poprzedni i blok bieżący Ponieważ CNC odczytuje blok przed blokiem aktualnie wykonywanym przez program obróbki, blok pobrany przez CNC normalnie różni się od bloku aktualnie wykonywanego. Poprzedni blok wskazuje blok,...

 • Page 297

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 14.MAKRA UŻYTKOWNIKA - 265 - - Informacje dotyczące położenia #5001- #5065 (atrybut: R) Pozycję końcową poprzedniego bloku, zadaną pozycję aktualną (dla układu współrzędnych maszyny i układu współrzędnych przedmiotu) oraz pozycję sygnału pomijania...

 • Page 298

  14.MAKRA UŻYTKOWNIKA PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 266 - - Kompensacja narzędzia #5081-#5085, #5121-#5125 (Atrybut: R) T Kompensację narzędzia w bloku aktualnie wykonywanym można odczytać dla każdej osi za pomocą zmiennych systemowych #5081 do #5085 lub #5121 do #5125.(Oś X: Oś X z tr...

 • Page 299

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 14.MAKRA UŻYTKOWNIKA - 267 - UWAGA 1 Ustawiona wartość jest odczytywana jako kompensacja narzędzi bez względu na ustawienie bitu 1 (ORC) parametru Nr 5004 i bitu 0 (OWD) parametru Nr 5040. 2 W celu odczytania kompensacji narzędzia (geometrii) przy pomocy zmienny...

 • Page 300

  14.MAKRA UŻYTKOWNIKA PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 268 - - Pozostała droga #5181-#5185 (Atrybut: R) Pozostałą drogę dla każdej osi można odczytać za pomocą zmiennych systemowych #5181 do #5185. Numer zmiennejNazwa zmiennej Dane położenia Operacja odczytu w czasie ruchu #5181 : #5185...

 • Page 301

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 14.MAKRA UŻYTKOWNIKA - 269 - M Z podanych poniżej zmiennych można także korzystać, jeżeli bit 5 (D15) parametru nr 6004 ma wartość 0. Oś Funkcja Numer zmiennej 1 oś Zewnętrzna wartość kompensacji zera przedmiotu #2500 G54 Kompensacja zera przedmiotu ...

 • Page 302

  14.MAKRA UŻYTKOWNIKA PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 270 - T Z podanych poniżej zmiennych można korzystać, aby zapewnić kompatybilność z konwencjonalnymi modelami. Oś Funkcja Numer zmiennej 1 oś Zewnętrzna wartość kompensacji zera przedmiotu #2550 G54 Kompensacja zera przedmiotu #2...

 • Page 303

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 14.MAKRA UŻYTKOWNIKA - 271 - T UWAGA W celu korzystania ze zmiennych #2550 do #2856 i #5201 do #5325, załączyć układ współrzędnych przedmiotu (bit 0 (NWZ) parametru Nr 8136 wynosi 0). - Wartość przesunięcia dodatkowego układu współrzędnych przedmiotu...

 • Page 304

  14.MAKRA UŻYTKOWNIKA PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 272 - UWAGA 1 Jeżeli użyte zostaną zmienne odwołujące się do nie istniejących osi sterowania, wygenerowany zostanie alarm (PS0115) “NUMER ZMIENNEJ SPOZA DOZWOLONEGO ZAKRESU”. 2 W celu korzystania ze zmiennych #7001 do #7945 i #14001 ...

 • Page 305

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 14.MAKRA UŻYTKOWNIKA - 273 - 14.3 OPERACJE ARYTMETYCZNE I LOGICZNE Na zmiennych można wykonywać różne operacje. Operacje arytmetyczne i logiczne należy programować zgodnie z zasadami budowy wyrażeń arytmetycznych. #i=<wyrażenie> <Wyrażenie> Wy...

 • Page 306

  14.MAKRA UŻYTKOWNIKA PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 274 - Opis - Jednostki kąta Jednostkami kąta, używane w funkcjach SIN, COS, ASIN, ACOS, TAN i ATAN, to stopnie. Na przykład, 90 stopni i 30 minut jest zapisywane jako 90.5 stopnia. - ARCSIN #i = ASIN[#j]; • Zakres wartości argumentu p...

 • Page 307

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 14.MAKRA UŻYTKOWNIKA - 275 - - Logarytm naturalny #i = LN[#j]; • Jeżeli antylogarytm (#j) wynosi zero lub mniej, wygenerowany zostanie alarm PS0119. • Zamiast zmiennej #j można zastosować podać stałą. - Funkcja wykładnicza #i = EXP[#j]; • Jeżeli w cza...

 • Page 308

  14.MAKRA UŻYTKOWNIKA PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 276 - - Zaokrąglenie z nadmiarem i niedomiarem do liczby całkowitej (FUP i FIX) Jeśli wartość całkowita, będąca wynikiem operacji sterowania CNC na liczbie jest większa od wartości absolutnej argumentu, to działanie takie nazywa się...

 • Page 309

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 14.MAKRA UŻYTKOWNIKA - 277 - - Zagnieżdżanie nawiasów Do zmiany kolejności działań stosuje się nawiasy. Nawiasy mogą być wykorzystane do piątego poziomu zagnieżdżenia, włączając w to nawiasy stosowane do ujęcia funkcji. Po przekroczeniu pięciu poziom...

 • Page 310

  14.MAKRA UŻYTKOWNIKA PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 278 - • Funkcje trygonometryczne Dla funkcji trygonometrycznych gwarantowany jest błąd absolutny. Nie mniej jednak, błąd względny wynosi 10-15 lub więcej. Po wykonaniu funkcji trygonometrycznej należy zachować ostrożność w czasie w...

 • Page 311

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 14.MAKRA UŻYTKOWNIKA - 279 - UWAGA 3 Błąd bezwzględny jest stały, niezależny od wyniku. 4 Funkcja TAN wykonuje działanie SIN/COS. 5 W przypadku logarytmu naturalnego #i=LN[#j]; i funkcji wykładniczej #i=EXP[#j];, błąd względny może wynosi 10-8 lub więcej. ...

 • Page 312

  14.MAKRA UŻYTKOWNIKA PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 280 - 14.4 INSTRUKCJE MAKRO I INSTRUKCJE NC Następujące bloki są traktowane jako instrukcje makro: • Bloki zawierające działanie arytmetyczne lub logiczne (=) • Bloki zawierające instrukcję sterowania (na przykład GOTO, DO, END) ...

 • Page 313

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 14.MAKRA UŻYTKOWNIKA - 281 - 14.5 INSTRUKCJE STERUJĄCE WYKONYWANIEM I PĘTLE Przebieg wykonywania programu można zmienić za pomocą instrukcji GOTO i instrukcji IF. Stosuje się trzy rodzaje odgałęzień i powtórzeń: Instrukcje GOTO (odgałęzienie bezwarun...

 • Page 314

  14.MAKRA UŻYTKOWNIKA PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 282 - 14.5.2 Instrukcja GOTO używająca zapamiętanych numerów bloków Jeżeli instrukcję GOTO wykonuje się w poleceniu makro użytkownika, następuje szukanie numeru bloku wśród numerów bloków zapamiętanych przy poprzednim wykonaniu o...

 • Page 315

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 14.MAKRA UŻYTKOWNIKA - 283 - Odgałęzienie do N10 przed wystąpieniem instrukcji GOTO. Następuje odgałęzienie do N10 po instrukcji GOTO. OSTRZEŻENIE Nie należy programować kilku bloków z tym samym numerem bloku w jednym programie. Bardzo niebezpieczne jest p...

 • Page 316

  14.MAKRA UŻYTKOWNIKA PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 284 - 14.5.3 Przejście warunkowe (instrukcja IF) Po IF należy podać <wyrażenie warunkowe>. IF[<warunek>]GOTOn Jeśli podane <wyrażenie warunkowe> jest prawdziwe, nastąpi odgałęzienie do bloku o numerze n. Jeśli wyra...

 • Page 317

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 14.MAKRA UŻYTKOWNIKA - 285 - - Operatory porównania Operatory porównania składają się z dwóch liter i są stosowane do porównywania wartości, aby określić, które z nich są równe lub która z wartości jest większa, a która mniejsza. Należy zauważyć,...

 • Page 318

  14.MAKRA UŻYTKOWNIKA PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 286 - 14.5.4 Powtórzenia (instrukcja While) Po WHILE należy podać wyrażenie warunkowe. Jeśli podany warunek jest spełniony, będzie wykonany kod zawarty między instrukcjami DO i END. Jeśli warunek nie jest spełniony, będzie wykonany k...

 • Page 319

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 14.MAKRA UŻYTKOWNIKA - 287 - - Zagnieżdżanie Numery identyfikacyjne (1 do 3) w pętli DO-END można zastosować dowolną liczbę razy. Jeśli jednak w programie znajdują się pętle skrzyżowane powtórzeń (zachodzące na siebie zakresy DO), wygenerowany zostanie...

 • Page 320

  14.MAKRA UŻYTKOWNIKA PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 288 - Ograniczenia - Pętle nieskończone Jeśli zostanie podana instrukcja DO bez instrukcji WHILE, powstanie pętla nieskończona, wykonująca polecenia między DO i END. - Czas przetwarzania Jeśli w programie podana zostanie instrukcja sk...

 • Page 321

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 14.MAKRA UŻYTKOWNIKA - 289 - 14.6 WYWOŁYWANIE MAKRO Makro można wywołać za pomocą podanych poniżej metod. Metody wywołania można zgrubnie podzielić na dwa typy: wywołanie makro i wywołanie podprogramu. Makro można również wywołać w taki sam sposób po...

 • Page 322

  14.MAKRA UŻYTKOWNIKA PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 290 - 14.6.1 Wywołanie proste (G65) Jeśli podano G65, zostanie wywołane makro użytkownika, wskazane w adresie P. Do makro można przekazać dane (argument). P : Numer programu do wywołania l : Liczba powtórzeń (1 domyślna) Argument : D...

 • Page 323

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 14.MAKRA UŻYTKOWNIKA - 291 - Przykład - Jeżeli bit 7 (IJK) parametru nr 6008 wynosi 0, I_ J_ K_ oznacza to, że I = #4, J = #5 i K = #6, natomiast K_ J_ I_ oznacza K = #6, J = #8 i I= #10, ponieważ używane jest podawanie argumentu typu II. - Jeżeli bit 7 (IJK) p...

 • Page 324

  14.MAKRA UŻYTKOWNIKA PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 292 - Ograniczenia - Format Funkcja G65 musi być podana przed argumentami. - Połączenie podawania argumentów typu I i II CNC dokonuje wewnętrznego połączenia podawania argumentów typu I i II typu. Jeśli łączone jest podawanie argu...

 • Page 325

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 14.MAKRA UŻYTKOWNIKA - 293 - UWAGA 1 Po podaniu V wywołaniu korzystającego ze specjalnego adresu, liczbę miejsc dziesiętnych wyznacza się zgodnie z ustawieniem dla osi referencyjnej. 2 α wyznacza się zgodnie z rozdzielczością osi referencyjnej (osi określo...

 • Page 326

  14.MAKRA UŻYTKOWNIKA PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 294 - T Jeżeli podana zostanie wartość bez kropki dziesiętnej, liczbę miejsc dziesiętnych wyznacza się w następujący sposób: Adres Adres inny niż osi Adres osi H, M, Q, S lub T 0 R α (UWAGA 1) D 0/α (UWAGA 6) A, B, C, I, J, K, U...

 • Page 327

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 14.MAKRA UŻYTKOWNIKA - 295 - UWAGA 3 Wartość γ wyznacza się zgodnie z rozdzielczością dla osi referencyjnej (osi określonej przy pomocy parametru nr 1031) jak pokazano w tabeli poniżej. (Jeżeli bit 7 (BDX) parametru nr 3450 ma wartość 1, wartość γ wyzn...

 • Page 328

  14.MAKRA UŻYTKOWNIKA PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 296 - - Poziomy zmiennych lokalnych • Zmienne lokalne od poziomu 0 do 5 mogą być wykorzystane do zagnieżdżania. • Program główny znajduje się na poziomie 0. • Za każdym razem, kiedy jest wywołane makro (za pomocą G65, Ggg lub Mm...

 • Page 329

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 14.MAKRA UŻYTKOWNIKA - 297 - Program przykładowy (otwory pod śruby rozstawione na okręgu) M Tworzone jest makro, które powoduje wywiercenie H otworów w odstępach B stopni licząc od kąta startu o wartości A stopni, wzdłuż obwodu okręgu o promieniu I. Środ...

 • Page 330

  14.MAKRA UŻYTKOWNIKA PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 298 - - Makro (wywołany program) O9100 ; #3=#4003 ;............................. Zapamiętuje kod G grupy 3. G81 Z#26 R#18 F#9 K0; (UWAGA)Cykl wiercenia Uwaga: Można też zastosować L0. IF [#3 EQ 90] GOTO 1 ; .......... Przejście do N1 w t...

 • Page 331

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 14.MAKRA UŻYTKOWNIKA - 299 - Program przykładowy (cykl wiercenia) T Przesunąć narzędzie wzdłuż osi X i Z do położenia, gdzie rozpoczyna się cykl wiercenia. Ustalić Z lub W jako głębokość otworu, K jako głębokość skrawania oraz F jako szybkość posu...

 • Page 332

  14.MAKRA UŻYTKOWNIKA PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 300 - - Makro (wywołany program) O9100 ; #1=0 ;............................ Skasowanie danych dotyczących głębokości bieżącego otworu. #2=0 ;............................ Skasowanie danych dotyczących głębokości poprzedniego otworu...

 • Page 333

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 14.MAKRA UŻYTKOWNIKA - 301 - 14.6.2 Wywołanie modalne: wywołanie po poleceniu ruchu (G66) Po podaniu funkcji G66 w celu wywołania modalnego, makro jest wywoływane po zrealizowaniu bloku określającego przesunięcie wzdłuż osi. Trwa to do czasu podania funkcji ...

 • Page 334

  14.MAKRA UŻYTKOWNIKA PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 302 - [Przykład] G66 P9100 ; O9100 ; O9200 ; X10.0 ; (1-1) Z50.0 ; (2-1) X60.0 ; (3-1) G66 P9200 ; M99; Y70.0 ; (3-2) X15.0 ; (1-2) M99; G67 ; Odwołuje P9200. G67 ; Odwołuje P9100. X-25.0 ; (1-3) Kolejność wykonania powyższego pr...

 • Page 335

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 14.MAKRA UŻYTKOWNIKA - 303 - Program przykładowy M Makro realizuje takie samo działanie jak stały cykl wiercenia G81. Aby uprościć program, wszystkie dane o wierceniu podano za pomocą wartości bezwzględnych. Operacja 1 Operacja 3 Operacja 2 Punkt I Punkt R...

 • Page 336

  14.MAKRA UŻYTKOWNIKA PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 304 - - Makro (wywołany program) O9110; #1=#4001 ; ......................... Zapisanie G00/G01. #3=#4003 ; .......................... Zapisanie G90/G91. #4=#4109 ; .......................... Zapisanie szybkości posuwu skrawania. #5=#5003 ...

 • Page 337

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 14.MAKRA UŻYTKOWNIKA - 305 - Program przykładowy T Program służy do wykonania rowka w zadanym położeniu. U - Format wywołania G66 P9110 Uu Ff ; U : Głębokość rowka (programowanie przyrostowe) F : Prędkość skrawania przy obróbce - Program, który wy...

 • Page 338

  14.MAKRA UŻYTKOWNIKA PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 306 - 14.6.3 Wywoływanie makro za pomocą funkcji G Po ustawieniu funkcji G do wywołania makro za pomocą parametru , makro można wywołać w taki sam sposób, jak w przypadku wywołania prostego (G65). O0001 ; : G81 X10.0 Y20.0 Z-10.0 ...

 • Page 339

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 14.MAKRA UŻYTKOWNIKA - 307 - Ograniczenia - Zagnieżdżanie wywołań za pomocą funkcji G • W celu wywołania innego programu w programie wywołanym przy pomocy funkcji G, można używać zwykle tylko funkcji G65, M98 lub G66. • Jeżeli bit 6 (GMP) parametru nr...

 • Page 340

  14.MAKRA UŻYTKOWNIKA PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 308 - 14.6.4 Wywoływanie makro przy pomocy funkcji G (wywoływanie wielokrotne) Przez ustawienie początkowego numeru funkcji G do wywołania makro, można zdefiniować numer programu początkowego do wywoływania oraz numer definicji, wywoły...

 • Page 341

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 14.MAKRA UŻYTKOWNIKA - 309 - 14.6.5 Wywoływanie makro za pomocą funkcji M Po ustawieniu funkcji M do wywołania makro za pomocą parametru , makro można wywołać w taki sam sposób, jak w przypadku wywołania prostego (G65). O0001 ; : M50 A1.0 B2.0 ; : M...

 • Page 342

  14.MAKRA UŻYTKOWNIKA PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 310 - Ograniczenia • Funkcja M, stosowana do wywołania makro, musi być podana na początku bloku. • W celu wywołania innego programu w programie wywołanym przy pomocy M, można używać tylko funkcji G65, M98 lub G66. • Jeżeli bit 6 ...

 • Page 343

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 14.MAKRA UŻYTKOWNIKA - 311 - 14.6.7 Wywoływanie podprogramów za pomocą funkcji M Po ustawieniu funkcji M do wywołania podprogramu (programu makro) za pomocą parametru, makro można wywołać w taki sam sposób, jak w przypadku wywoływania podprogramu (M98). ...

 • Page 344

  14.MAKRA UŻYTKOWNIKA PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 312 - 14.6.8 Wywoływanie podprogramów przy pomocy funkcji M (Specyfikacja wielokrotnych definicji) Przez ustawienie początkowego numeru funkcji M do wywołania podprogramu, można zdefiniować numer podprogramu początkowego do wywoływania ...

 • Page 345

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 14.MAKRA UŻYTKOWNIKA - 313 - 14.6.9 Wywoływanie podprogramów za pomocą adresu T Po skonfigurowaniu wywoływania podprogramów za pomocą kodu T, podprogram można wywołać za każdym razem, po podaniu T w programie obróbki. O0001 ; : T23 ; : M30 ;O9000...

 • Page 346

  14.MAKRA UŻYTKOWNIKA PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 314 - 14.6.10 Wywoływanie podprogramu za pomocą określonego adresu Po skonfigurowaniu wywoływania podprogramów za pomocą określonego adresu, podprogram można wywołać za każdym razem, po podaniu tego adresu w programie obróbki. O000...

 • Page 347

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 14.MAKRA UŻYTKOWNIKA - 315 - T Adres Ustawienie parametru A 65 B 66 F 70 H 72 I 73 J 74 K 75 L 76 M 77 P 80 Q 81 R 82 S 83 T 84 UWAGA Jeżeli ustawiony jest adres L, nie można ustawić liczby powtórzeń. - Zależność pomiędzy numerami parametrów a numera...

 • Page 348

  14.MAKRA UŻYTKOWNIKA PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 316 - Program przykładowy Wywołując podprogramu za pomocą funkcji M można mierzyć sumaryczny czas pracy każdego narzędzia. Warunki • Pomiar sumarycznego czas pracy każdego z narzędzi od T01 do T05. Pomiar nie jest wykonywany dla n...

 • Page 349

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 14.MAKRA UŻYTKOWNIKA - 317 - - Program, który wywołuje makro O0001 ; T01 M06; M03; : M05 ; ..................................... Zmienia #501. T02 M06; M03; : M05 ; ..................................... Zmienia #502. T03 M06; M03; : M05 ; ...............

 • Page 350

  14.MAKRA UŻYTKOWNIKA PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 318 - 14.7 PRZETWARZANIE MAKR Aby zapewnić ciągłość obróbki, sterowanie CNC wczytuje z wyprzedzeniem polecenia NC, które będą wykonywane w następnej kolejności. Działanie takie nosi nazwę buforowania. Przykładowo, w czasie zaawans...

 • Page 351

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 14.MAKRA UŻYTKOWNIKA - 319 - - Buforowanie następnego bloku w trybie innym niż kompensacja narzędzi (G41, G42) N1 N2 N3 N4 N4 > N1 X100.0 ; > : Wykonywany blok : Blok wczytany do bufora Wykonywanie instrukcji NC Wykonywanie instrukcji makro Bufor N2 #1=...

 • Page 352

  14.MAKRA UŻYTKOWNIKA PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 320 - 14.8 REJESTRACJA PROGRAMÓW Z MAKRO UŻYTKOWNIKA Makra użytkownika są bardzo podobne do podprogramów. Można je rejestrować i edytować w taki sam sposób, jak podprogramy. Pojemność pamięci jest ograniczona jedynie przez wielkoś...

 • Page 353

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 14.MAKRA UŻYTKOWNIKA - 321 - 14.9 KODY I SŁOWA ZAREZERWOWANE DO UŻYWANIA W MAKRACH UŻYTKOWNIKA Poza kodami używanymi w zwykłych programach, poniższe kody są używane w makrach użytkownika. Opis - Kody (1) Jeżeli stosuje się kod ISO lub gdy 4 (ISO) paramet...

 • Page 354

  14.MAKRA UŻYTKOWNIKA PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 322 - 14.10 ZEWNĘTRZNE POLECENIA WYPROWADZANIA Poza standardowymi poleceniami makr użytkownika, dostępne są podane poniżej polecenia makro. Są to tzw. polecenia do wyprowadzania danych na zewnątrz. • BPRNT • DPRNT • POPEN • PCLOS...

 • Page 355

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 14.MAKRA UŻYTKOWNIKA - 323 - (i) Podane znaki są zamieniane na kody zgodnie z ustawieniami danych (ISO), które są jednocześnie wyprowadzane. Można podać następujące znaki: • Litery (A do Z) • Liczby • Znaki specjalne (*, /, +, -, ?, @, &, _) UWA...

 • Page 356

  14.MAKRA UŻYTKOWNIKA PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 324 - (i) Opis polecenia DPRNT podano w pozycjach (i), (iii) i (iv), przy opisie polecenia BPRNT. (ii) Wyprowadzając zmienną, należy wpisać znak # i numer zmiennej, a następnie podać liczbę cyfr części całkowitej oraz liczbę miejsc dz...

 • Page 357

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 14.MAKRA UŻYTKOWNIKA - 325 - - Polecenie zamknięcia PCLOS Polecenie PCLOS zwalnia połączenie z urządzeniem zewnętrznym wprowadzania/wyprowadzania danych. Polecenie to należy podać, po zakończeniu działania wszystkich poleceń wyprowadzania danych. Sterowanie...

 • Page 358

  14.MAKRA UŻYTKOWNIKA PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 326 - 14.11 OGRANICZENIA - Szukanie numeru bloku W makro użytkownika nie można poszukiwać numeru bloku. - Pojedynczy blok Nawet jeśli makro jest w trakcie wykonywania, bloki można zatrzymać w trybie zatrzymania pojedynczego bloku. Blo...

 • Page 359

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 14.MAKRA UŻYTKOWNIKA - 327 - - Resetowanie Podczas resetowania zmienne lokalne i zmienne wspólne #100 do #199 są ustawiana na wartości null. Nie mniej jednak, można ustawić bit 6 (CCV) parametru Nr 6001 w celu uniemożliwienia wykasowania zmiennych #100 do #199....

 • Page 360

  14.MAKRA UŻYTKOWNIKA PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 328 - 14.12 PRZERWANIE MAKRO UŻYTKOWNIKA W czasie wykonywania programu można wywołać inny program, wprowadzając z urządzenia sygnał przerwania (UINT). Funkcja taka nosi nazwę przerwania makro użytkownika. Przerwanie programu programuj...

 • Page 361

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 14.MAKRA UŻYTKOWNIKA - 329 - 14.12.1 Metoda specyfikacji Opis - Warunki przerwania Przerwanie za pomocą makro użytkownika jest możliwe tylko w czasie wykonywania programu. Przerwanie jest dozwolone w następujących warunkach: • Jeżeli wybrano tryb sterowani z...

 • Page 362

  14.MAKRA UŻYTKOWNIKA PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 330 - 14.12.2 Szczegółowe informacje o funkcji Opis - Przerwanie podprogramu a przerwania makra Występują dwa rodzaje przerwań makr: Przerwania typu podprogram i przerwania typu makro. Zastosowany typ przerwania wybiera się za pomocą b...

 • Page 363

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 14.MAKRA UŻYTKOWNIKA - 331 - przerwania do czasu zakończenia realizacji bieżącego bloku. Do ustalania, czy przerwania będą wykonane w środku bloku, czy dopiero po jego zakończeniu, służy bit 2 (MIN) parametru Nr 6003. Typ przerwania wykonywany nawet w środku...

 • Page 364

  14.MAKRA UŻYTKOWNIKA PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 332 - automatycznego powrotu do położenia odniesienia (G28), to przerwanie jest wykonywane w następujący sposób: Po wprowadzeniu sygnału przerwania (UINT), instrukcje makro w programie przerwania są wykonywane natychmiast, jeśli nie zos...

 • Page 365

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 14.MAKRA UŻYTKOWNIKA - 333 - T UWAGA Podczas wykonywania programu operacji cyklu przerwanie typu II jest wykonywane bez względu na to, czy bit 2 (MIN) parametru nr 6003 ustawiony jest na 0 lub 1. Operacje cyklu są dostępne dla następujących funkcji: <1> Au...

 • Page 366

  14.MAKRA UŻYTKOWNIKA PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 334 - Po wybraniu wprowadzania wywołanego stanem, przerwanie makro jest generowane, jeśli sygnał przerwania (UINT) jest włączony w chwili, kiedy staje się aktywny. Podtrzymując włączony sygnał (UINT), program przerwania można wykonać...

 • Page 367

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 14.MAKRA UŻYTKOWNIKA - 335 - - Powrót z przerwania wywołanego makra użytkownika Aby przywrócić sterowanie z makro przerwania do przerwanego programu, należy wywołać funkcję M99. Numer bloku w przerywanym podprogramie można podać korzystając z adresu P. Je...

 • Page 368

  14.MAKRA UŻYTKOWNIKA PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 336 - - Przerwanie makr użytkownika a informacje modalne Przerwanie makra użytkownika różni się od normalnego wywołania programu. Jest inicjowane za pomocą sygnału przerwania (UINT) w czasie wykonywania programu. Ogólnie, zmiany dokony...

 • Page 369

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 14.MAKRA UŻYTKOWNIKA - 337 - Informacja modalna po przekazaniu sterowania za pomocą M99 Obowiązują informacje modalne istniejące przed przerwaniem. Nowe informacje modalne, zmienione przez program przerywający, są nieważne. Informacje modalne po przekazaniu st...

 • Page 370

  14.MAKRA UŻYTKOWNIKA PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 338 - - Zmienne systemowe (wartości położenia) w programie przerwania Dane położenia można odczytać w następujący sposób: Zmienna makro Warunki Dane położenia Dopóki nie pojawi się pierwsze polecenie NC. Współrzędne punktu A ...

 • Page 371

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 14.MAKRA UŻYTKOWNIKA - 339 - - Przerwanie makra użytkownika a ponowne uruchamianie programu W czasie ponownego uruchamianiu programu, gdy sygnał przerwania (UINT) wprowadzony jest podczas powrotu z ruchu próbnego po szukaniu, program przerwania zostanie wywołany ...

 • Page 372

  15. PROGRAMOWANE WPROWADZANIE PARAMETRÓW (G10) PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 340 - 15 WPROWADZANIE PARAMETRÓW PROGRAMOWALNYCH (G10) Przegląd Do programu można wprowadzać wartości parametrów i dane kompensacji błędu skoku. Funkcja ta używana jest do ustawiania danych kompensacji błęd...

 • Page 373

  15. PROGRAMOWANE WPROWADZANIE B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE PARAMETRÓW (G10 - 341 - Opis - Wartość ustawiana (R_) Nie używać kropki dziesiętnej w czasie ustawiania wartości parametru (R_) lub danych kompensacji błędu skoku. Jako wartość R można podać zmienną makro użytkownika. Je...

 • Page 374

  15. PROGRAMOWANE WPROWADZANIE PARAMETRÓW (G10) PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 342 - Przykład 1. Ustawić bit 2 (SBP) parametru bitowego nr 3404 G10 L52; Tryb wprowadzania parametrów N3404 R 00000100 ; Ustawienie SBP G11 ; Odwołanie trybu wprowadzania parametrów 2. Zmienić wartości dla o...

 • Page 375

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 16.FUNKCJE SZYBKIEJ OBRÓBKI - 343 - 16 FUNKCJE SZYBKIEJ OBRÓBKI Rozdział 16, "FUNKCJE SZYBKIEJ OBRÓBKI", składa się z następujących punktów: 16.1 ZAAWANSOWANE STEROWANIE Z WYPRZEDZENIEM (SERIA T) / ZAAWANSOWANE STEROWANIE Z WYPRZEDZENIEM AI (SERI...

 • Page 376

  16.FUNKCJE SZYBKIEJ OBRÓBKI PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 344 - 16.1 ZAAWANSOWANE STEROWANIE Z WYPRZEDZENIEM (SERIA T) / ZAAWANSOWANE STEROWANIE Z WYPRZEDZENIEM AI (SERIA M) / ZAAWANSOWANE STEROWANIE KONTUREM (SERIA M) Przegląd Zaawansowane sterowania z wyprzedzeniem (seria T) / zaawansowane s...

 • Page 377

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 16.FUNKCJE SZYBKIEJ OBRÓBKI - 345 - Format T - Zaawansowane sterowanie z wyprzedzeniem G08 P_ ; P1: Włączenie tryb sterowania z wyprzedzeniem P0 : Odwołanie trybu sterowania z wyprzedzeniem UWAGA 1 G08 należy zawsze podawać w niezależnym bloku. 2 Tryb zaawanso...

 • Page 378

  16.FUNKCJE SZYBKIEJ OBRÓBKI PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 346 - - Ustawianie przyspieszenia T Dopuszczalne przyspieszenie dla przyspieszenia/ hamowania liniowego określa parametr Nr 1660. Przyspieszenie/ hamowanie jest realizowane z maksymalnym przyspieszeniem stycznym, nie przekraczającym do...

 • Page 379

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 16.FUNKCJE SZYBKIEJ OBRÓBKI - 347 - Program : N1 G01 G91 X20. F6000 ; (Ruch w osi X.) G04 X0.01 ; N2 Y20. ; (Ruch w osi Y.) G04 X0.01 ; N3 X20. Y20. ; (Ruch w kierunku XY (pod kątem 45 stopni).) Ponieważ blok N3 wykonuje interpolację w osiach X i Y pod kąte...

 • Page 380

  16.FUNKCJE SZYBKIEJ OBRÓBKI PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 348 - - Hamowanie Hamowanie rozpoczyna się z wyprzedzeniem tak, że szybkość posuwu zaprogramowana dla bloku będzie uzyskana na początku bloku. Jeżeli przyspieszenie/ hamowanie z wyprzedzeniem przed interpolacją jest dozwolone dla...

 • Page 381

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 16.FUNKCJE SZYBKIEJ OBRÓBKI - 349 - M - Funkcja zmiany stałej czasowej przyspieszenia/ hamowania wykładniczego Przyspieszenie/ hamowanie przed interpolacją o charakterystyce wykładniczej jest wykonywane zgodnie ze zmianą czasu przyspieszenia/ hamowania, ustawion...

 • Page 382

  16.FUNKCJE SZYBKIEJ OBRÓBKI PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 350 - T1' : Czas przyspieszania dla optymalnego przyspieszania T2' : Czas optymalnej zmiany przyspieszenia Krzywa przyspieszania/hamowaniaZadany posuw Posuw T1' T2' T2' Istnieją trzy metody określenia szybkości odniesienia dla przys...

 • Page 383

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 16.FUNKCJE SZYBKIEJ OBRÓBKI - 351 - - Funkcja automatycznego sterowania szybkością posuwu W czasie zaawansowanego sterowania z wyprzedzeniem, zaawansowanego sterowania z wyprzedzeniem AI i w trybie sterowania konturem AI, posuw jest sterowany automatycznie, poprzez...

 • Page 384

  16.FUNKCJE SZYBKIEJ OBRÓBKI PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 352 - - Regulacja szybkości na podstawie różnicy posuwu każdej osi w narożu Korzystając z regulacji szybkości w oparciu o różnice szybkości posuwu każdej osi w narożu; jeśli zmiana szybkości posuwu występuje w każdej osi ...

 • Page 385

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 16.FUNKCJE SZYBKIEJ OBRÓBKI - 353 - Metoda hamowania oparta na różnicy szybkości posuwu jest różna w zależności od ustawienia parametru FNW (bit 6 Nr 19500). Jeśli ustawiona zostanie wartość "0" przyjmuje się, że największa szybkość posuwu, k...

 • Page 386

  16.FUNKCJE SZYBKIEJ OBRÓBKI PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 354 - Jeśli ustawiona zostanie wartość "1", szybkość posuwu wyznaczana jest nie tylko na podstawie warunku, że dopuszczalna różnica szybkości posuwu i dopuszczalne przyspieszenie w każdej osi nie są przekroczone, ale ...

 • Page 387

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 16.FUNKCJE SZYBKIEJ OBRÓBKI - 355 - - Regulacja szybkości w interpolacji kołowej W przypadku stosowania obróbki szybkiej w interpolacji kołowej lub śrubowej, rzeczywisty tor narzędzia obarczony jest błędem w stosunku do toru zaprogramowanego. W interpolacji k...

 • Page 388

  16.FUNKCJE SZYBKIEJ OBRÓBKI PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 356 - M - Regulacja szybkości z przyspieszeniem w każdej osi Jeżeli kolejne, małe linie używane są do utworzenia krzywej, jak w przykładzie na poniższym rysunku, różnice szybkości posuwu w każdej osi w poszczególnych naroża...

 • Page 389

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 16.FUNKCJE SZYBKIEJ OBRÓBKI - 357 - Metoda wyznaczenia szybkości posuwu w funkcji przyspieszenia jest różna w zależności od ustawienia parametru FNW (bit 6 Nr 19500). Jeśli ustawiona zostanie wartość "0", przyjmuje się, że największa szybkość p...

 • Page 390

  16.FUNKCJE SZYBKIEJ OBRÓBKI PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 358 - - Inny przykład wyznaczenia szybkości posuwu Jeśli określona szybkość posuwu przekracza górną granicę posuwu w zaawansowanym sterowaniu z wyprzedzeniem/ zaawansowanym sterowaniu z wyprzedzeniem AI/ sterowaniu konturu AI (z...

 • Page 391

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 16.FUNKCJE SZYBKIEJ OBRÓBKI - 359 - UWAGA 1 Jeżeli spełnione są pierwsze trzy warunki podane poniżej (1) do (3), tryb jest odwoływany nawet, jeżeli podane zostanie polecenie przemieszczenia z posuwem szybkim. Jeżeli spełnione są wszystkie warunki (1) do (5), ...

 • Page 392

  16.FUNKCJE SZYBKIEJ OBRÓBKI PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 360 - - Wykaz parametrów Pozycjonowanie Przyspieszenie/ hamowanie przed interpolacją Przyspieszenie/ hamowanie po interpolacji Nr parametru Parametr Zaawansowane sterowanie z wyprzedzeniem Zawansowane sterowanie z wyprzedz...

 • Page 393

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 16.FUNKCJE SZYBKIEJ OBRÓBKI - 361 - Kontrola szybkości w oparciu o różnice posuwu dla każdej osi Regulacja szybkości w interpolacji kołowej M Regulacja obrotów z przyspieszeniem w każdej osi Inne informacje Nr parametru Parametr Zaawansowane s...

 • Page 394

  16.FUNKCJE SZYBKIEJ OBRÓBKI PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 362 - 16.2 FUNKCJA DO WYBORU WARUNKÓW OBRÓBKI Przegląd Po ustawieniu parametrów dotyczących szybkości lub precyzji w funkcji zaawansowanego sterowania (seria T)/ zaawansowanego serowania z wyprzedzeniem AI (seria M) / zaawansowaneg...

 • Page 395

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 17.FUNKCJE STEROWANIA OSIAMI - 363 - 17 FUNKCJE STEROWANIA OSIAMI Rozdział 17, "FUNKCJE STEROWANIA OSIAMI", składa się z następujących punktów: 17.1 STEROWANIE SYNCHRONIZACJĄ OSI ..........................364 17.2 PRZENOSZENIE W OSI OBROTOWEJ...........

 • Page 396

  17.FUNKCJE STEROWANIA OSIAMI PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 364 - 17.1 STEROWANIE SYNCHRONIZACJĄ OSI Przegląd Jeżeli wykonuje się ruch wzdłuż jednej osi przy pomocy dwóch silników posuwowych, jak w przypadku dużej obrabiarki bramowej, polecenie dla jednej osi może sterować dwoma silnik...

 • Page 397

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 17.FUNKCJE STEROWANIA OSIAMI - 365 - 17.1.1 Konfiguracja osi w sterowaniu synchronizacją osi Opis - Oś główna i oś podporządkowana w sterowaniu synchronizacji osi W sterowaniu synchronizacją, oś używana jako oś odniesienia nazywa się osią główną (osią...

 • Page 398

  17.FUNKCJE STEROWANIA OSIAMI PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 366 - - Ustawianie korzystania zawsze ze sterowania synchronizacją Jeżeli bit 5 (SCA) parametru nr 8304 dla osi podporządkowanej wynosi 1, praca synchroniczna wykonywana jest zawsze, bez względu na ustawienie sygnału SYNCx/SYNCJx. ...

 • Page 399

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 17.FUNKCJE STEROWANIA OSIAMI - 367 - - Wybór osi na ekranie wyświetlacza Na ekranie, takim jak ekran wyświetlania aktualnej pozycji, wyświetlana jest również oś podporządkowana. Wyświetlanie osi podporządkowanej można wyłączyć przez ustawienie bitu 0 (ND...

 • Page 400

  17.FUNKCJE STEROWANIA OSIAMI PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 368 - 17.1.2 Wyznaczanie synchronizacji Opis Po włączeniu zasilania lub anulowaniu zatrzymania awaryjnego, pozycje maszynowe w osi głównej i podporządkowanej w sterowaniu synchronizacją osi nie zawsze są takie same. W takim przypa...

 • Page 401

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 17.FUNKCJE STEROWANIA OSIAMI - 369 - UWAGA Jeżeli różnica położenia siatki pomiędzy osią główną i podporządkowaną jest duża, może wystąpić przesunięcie punktu referencyjnego w zależności od synchronizacji czasowej sygnału *DEC ustawionego na 1. W ...

 • Page 402

  17.FUNKCJE STEROWANIA OSIAMI PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 370 - 17.1.3 Automatyczne ustawianie pozycji siatki Opis Zanim można będzie wykonać sterowanie synchronizacją osi, punkt referencyjny na osi głównej musi być dopasowany do punktu referencyjnego na osi podporządkowanej. Przy pomoc...

 • Page 403

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 17.FUNKCJE STEROWANIA OSIAMI - 371 - 17.1.4 Sprawdzenie błędu synchronizacji Opis Wartość błędu synchronizacji jest stale monitorowana. Jeśli wykryje się błąd przekraczający pewną granicę, wygenerowany zostanie alarm i ruch wzdłuż osi zostanie zatrzyman...

 • Page 404

  17.FUNKCJE STEROWANIA OSIAMI PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 372 - 17.1.5 Metody powrotu do normalnego stanu po alarmie sprawdzenia błędu synchronizacji Opis Dostępne są dwie metody powrotu do normalnego stanu po alarmie wygenerowanym w wyniku sprawdzenia błędu synchronizacji. Jedna metoda w...

 • Page 405

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 17.FUNKCJE STEROWANIA OSIAMI - 373 - - Metoda powrotu do stanu normalnego przy pomocy pracy normalnej Metodę tę należy stosować w czasie przełączania pracą synchronizowaną a normalną przy pomocy sygnału wejściowego. Postępować zgodnie z poniższą procedu...

 • Page 406

  17.FUNKCJE STEROWANIA OSIAMI PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 374 - 17.1.6 Alarm różnicy momentów w sterowaniu synchronizacją osi Opis Jeśli ruch wzdłuż osi głównej różni się od ruchu wzdłuż osi podporządkowanej podczas sterowania synchronizacją osi, może to spowodować uszkodzenie...

 • Page 407

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 17.FUNKCJE STEROWANIA OSIAMI - 375 - 4. Odczytać wartość bezwzględną różnicy momentów dla pracy w trybie normalnym. W parametrze określającym wartość progową nr 2031 ustawić wartość uzyskaną przez dodanie pewnego marginesu do odczytanej wartości absol...

 • Page 408

  17.FUNKCJE STEROWANIA OSIAMI PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 376 - UWAGA 1 Podczas sterowania synchronizacja osi, ruch powrotu do punktu referencyjnego (G27), automatycznego powrotu do punktu referencyjnego (G28), powrotu do 2, 3 i 4 punktu referencyjnego (G30) lub polecenia wyboru układu współ...

 • Page 409

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 17.FUNKCJE STEROWANIA OSIAMI - 377 - 17.2 PRZENOSZENIE W OSI OBROTOWEJ Przegląd Funkcja przenoszenia chroni współrzędne osi obrotowej przed przekroczeniem dopuszczalnych wartości. Funkcję przenoszenia włącza się przez ustawienie bitu 0 (ROAx) parametru Nr 10...

 • Page 410

  17.FUNKCJE STEROWANIA OSIAMI PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 378 - 17.3 STEROWANIE OSIĄ NACHYLONĄ Przegląd Jeżeli zainstalowana oś nachylona tworzy kąt inny niż 900 z osią prostopadłą, funkcja sterowania osią nachyloną steruje odległością przebytą wzdłuż każdej osi zgodnie z ką...

 • Page 411

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 17.FUNKCJE STEROWANIA OSIAMI - 379 - +Y (oś pochylona) +Y' (oś hipotetyczna)θ Yp tanθ (składnik osi prostopadłej uzyskany przez ruch wzdłuż osi pochylonej) Xp i Yp Xa i Ya Rzeczywisty ruch narzędzia+X (oś prostopadła) Rys. 17.3 (b) - Szybkość posuwu J...

 • Page 412

  17.FUNKCJE STEROWANIA OSIAMI PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 380 - • Przy pomocy bitu 2 (AZR) parametru nr 8200 można wybrać, czy wykonywać ruch wzdłuż osi prostopadłej przez ruch wykonany w osi nachylonej, gdy operacja ręcznego dojazdu do punktu referencyjnego jest wykonywana wzdłuż osi...

 • Page 413

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 17.FUNKCJE STEROWANIA OSIAMI - 381 - Przykład 2) Przykłady automatycznego powrotu do punktu referencyjnego (gdy oś Y jest osią nachyloną, oś X osią prostopadłą i kąt nachylenia wynosi -30). W niniejszym przykładzie założono, że punkt referencyjny zosta...

 • Page 414

  17.FUNKCJE STEROWANIA OSIAMI PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 382 - - Operacja powrotu do punktu referencyjnego typu szybkiego Jeżeli punkt referencyjny jest już wyznaczony i należy wykonać operację powrotu do punktu referencyjnego typu szybkiego, wtedy operacja powrotu do punktu referencyjne...

 • Page 415

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 17.FUNKCJE STEROWANIA OSIAMI - 383 - - Polecenia do interpolacji liniowej i pozycjonowania z interpolacją liniową (G01, G00) Narzędzie przemieszcza się do określonego położenia w kartezjańskim układzie współrzędnych, po zaprogramowaniu podanych poniżej po...

 • Page 416

  17.FUNKCJE STEROWANIA OSIAMI PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 384 - 30°P1P0(0,0)P2 200115.470 +Y (Oś kątowa) +Y' (Oś hipotetyczna) +X (Oś prostopadła) - Programowany ogranicznik ruchu Programowany ogranicznik ruchu w sterowaniu osi nachylonych można ustawić nie w układzie współrzędnyc...

 • Page 417

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 17.FUNKCJE STEROWANIA OSIAMI - 385 - • Bit 7 (BFA) parametru nr 1300 decyduje, czy generowany jest alarm przed czy po przekroczeniu ogranicznika ruchu (dozwolony dla OT1 i OT3) M • Ustawianie zewnętrznego ogranicznika ruchu (dotyczy tylko OT1) Funkcje ograniczn...

 • Page 418

  17.FUNKCJE STEROWANIA OSIAMI PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 386 - Sygnał wejściowy Nazwa sygnału Adres Klasyfikacja Uwagi Odbicie lustrzane MIx G106 Nachylony Odbicie lustrzane stosowane do układu współrzędnych nachylonych niezależnie dla każdej osi. Sygnał blokady posuwu ręcznego dla k...

 • Page 419

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 17.FUNKCJE STEROWANIA OSIAMI - 387 - T - Sterowanie synchronizacją W przypadku sterowania synchronizacją w osiach związanych ze sterowaniem osi nachylonej, oś nachylona i kartezjańska po stronie osi głównej oraz oś nachylona i kartezjańska po stronie osi podp...

 • Page 420

  17.FUNKCJE STEROWANIA OSIAMI PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 388 - - Funkcje, których nie można używać jednocześnie • Sterowanie synchronizacją osią, sztywne gwintowanie i sterowanie osią PMC. T • Toczenie wielokąta, sterowanie z superimpozycją M • Elektroniczna przekładnia UW...

 • Page 421

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 17.FUNKCJE STEROWANIA OSIAMI - 389 - 17.4 STEROWANIE TANDEM Jeżeli za pomocą jednego silnika nie można uzyskać dostatecznie dużego momentu obrotowego do napędu dużego stołu, można zastosować dwa silniki do generowania ruchu w jednej osi. Pozycjonowanie wyko...

 • Page 422

  18. WPROWADZANIE DANYCH SZABLONÓW PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 390 - 18 WPROWADZANIE DANYCH DLA SZABLONÓW Rozdział 18, "WPROWADZANIE DANYCH DLA SZABLONÓW", składa się z następujących punktów: 18.1 INFORMACJE OGÓLNE......................................................391 18...

 • Page 423

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 18. WPROWADZANIE DANYCH SZABLONÓW - 391 - 18.1 INFORMACJE OGÓLNE Operator może mieć wyświetlane na ekranie menu z szablonami, z którego może wybrać odpowiedni szablon, zaimplementowany za pomocą makro, a następnie wprowadzić rozmiar, liczbę i inne podobne ...

 • Page 424

  18. WPROWADZANIE DANYCH SZABLONÓW PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 392 - 18.2 OPIS Funkcja ta korzysta z ekranu szablonów oraz ekranu makro użytkownika. Szablon jest wybierany z menu ekranowego szablonów. Po wybraniu szablonu, pokazywany jest ekranu makro do wprowadzania danych. Na ekranie makr...

 • Page 425

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 18. WPROWADZANIE DANYCH SZABLONÓW - 393 - Rys. 18.2 (b) Ekran z makro użytkownika (10.4”)

 • Page 426

  18. WPROWADZANIE DANYCH SZABLONÓW PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 394 - 18.3 ZASADY DZIAŁANIA Poniżej opisano procedurę wyświetlania ekranu z szablonami. 1 Wcisnąć klawisz funkcyjny . 2 Wcisnąć klawisz menu . 3 Wciskać klawisz ekranowy [[MENU WZORCOW] ([MENU] dla wyświetlacza 8.4"...

 • Page 427

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 18. WPROWADZANIE DANYCH SZABLONÓW - 395 - Ekran z makro użytkownika Poniżej pokazano ekran z makro użytkownika. Rys. 18.3 (b) Wprowadzanie danych na ekranie z makro użytkownika (10.4”) Po wyświetleniu ekranu makro użytkownika, parametry Nr 6101 do 6110 poda...

 • Page 428

  18. WPROWADZANIE DANYCH SZABLONÓW PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 396 - 18.4 OPIS EKRANU Wygład ekranu jest konfigurowany za pomocą programu NC. Konfiguracja programu Niniejsza funkcja obejmuje jeden program do definiowania wyglądu ekranu z menu szablonów oraz maksymalnie dziesięć program...

 • Page 429

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 18. WPROWADZANIE DANYCH SZABLONÓW - 397 - 18.4.1 Opis ekranu z menu szablonów Poniżej opisano sposób definiowania nazwy menu oraz nazwy szablonów. Rys. 18.4.1 (a) Ekran z menu szablonów Definiowanie nazwy menu Można zdefiniować ciąg znaków wyświetlan...

 • Page 430

  18. WPROWADZANIE DANYCH SZABLONÓW PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 398 - Definiowanie nazwy szablonu Można zdefiniować ciąg znaków wyświetlany jako nazwa szablonu Nazwa szablonu może zawierać ciąg znaków o długości do 10 znaków małych i do 5 znaków dużych, przykładowo znaków kanji....

 • Page 431

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 18. WPROWADZANIE DANYCH SZABLONÓW - 399 - 18.4.2 Definiowanie ekranu makro użytkownika Poniżej opisano sposób definiowania nazwy, nazw zmiennych oraz komentarzy. Rys. 18.4.2 (a) Ekran z makro użytkownika Definiowanie nazwy Można zdefiniować ciąg znakó...

 • Page 432

  18. WPROWADZANIE DANYCH SZABLONÓW PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 400 - Definiowanie zmiennych makro Można zdefiniować ciągi znaków wyświetlane jako nazwy zmiennych makro. Nazwa zmiennej makro może zawierać ciąg znaków o długości do 10 znaków małych i do 5 znaków dużych. Można kor...

 • Page 433

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 18. WPROWADZANIE DANYCH SZABLONÓW - 401 - Definiowanie komentarza Można zdefiniować ciąg znaków wyświetlany jako komentarze na ekranie z makro użytkownika. Nazwa może zawierać ciąg znaków o długości do 12 znaków małych i do 6 znaków dużych w jednym blo...

 • Page 434

  18. WPROWADZANIE DANYCH SZABLONÓW PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 402 - Przykład Poniżej podano przykład ekranu z makro użytkownika. Rys. 18.4.2 (c) Ekran z makro użytkownika O9501 ; N1 G65 H92 P066079 Q076084 R032072 I079076 J069032 ;..................."BOLT HOLE" N2 G65 H93 P500...

 • Page 435

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 18. WPROWADZANIE DANYCH SZABLONÓW - 403 - 18.4.3 Wprowadzanie kodów znaków W czasie definiowania programu NC nie można podawać znaków. Z tego powodu, konieczne jest podanie kodu odpowiadającego znakowi. Jeden znak składa sie z trzech cyfr w przypadku małych ...

 • Page 436

  18. WPROWADZANIE DANYCH SZABLONÓW PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 404 - Znaki i kody znaków wykorzystywane przez funkcje do wprowadzania danych dla szablonów Znak Kod Komentarz Znak Kod Komentarz A 065 6 054 B 066 7 055 C 067 8 056 D 068 9 057 E 069 032 Spacja F 070 ! 033 Wykrzyknik ...

 • Page 437

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 18. WPROWADZANIE DANYCH SZABLONÓW - 405 - Znaki i kody znaków dla języka katakana Znak Kod Komentarz Znak Kod Komentarz ア 177 ム 209 イ 178 メ 210 ウ 179 モ 211 エ 180 ヤ 212 オ 181 ユ 213 カ 182 ヨ 214 キ 183 ラ 215 ク 184 リ 216 ...

 • Page 438

  18. WPROWADZANIE DANYCH SZABLONÓW PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 406 - Poniżej podano znaki i kody dla języków hiragana i kanji. Podane poniżej znaki dla języków hiragana i kanji składają sie z dwóch znaków alfanumerycznych. ぁ あ ぃ い う う ぇ え ぉ お 002 000 002 002 002 0...

 • Page 439

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 18. WPROWADZANIE DANYCH SZABLONÓW - 407 - 003 200 003 202 003 204 003 206 003 208 003 210 003 212 003 214 003 216 003 218 集 未 対 相 座 標 示 名 歯 変 003 220 003 222 003 224 003 226 003 228 003 230 003 232 003 234 003 236 003 238 呼 推 馬 力 系 選 ...

 • Page 440

  18. WPROWADZANIE DANYCH SZABLONÓW PROGRAMOWANIE B-64304PL/01 - 408 - 求 球 究 級 欠 結 口 語 誤 交 005 180 005 182 005 184 005 186 005 188 005 190 005 192 005 194 005 196 005 198 厚 項 刻 告 黒 財 策 糸 試 資 005 200 005 202 005 204 005 206 005 208 005 210 005 212 005 214 0...

 • Page 441

  B-64304PL/01 PROGRAMOWANIE 18. WPROWADZANIE DANYCH SZABLONÓW - 409 - 007 140 007 142 007 144 007 146 007 148 007 150 007 152 007 154 007 156 007 158 納 義 丸 汎 固 毎 当 的 詳 鳥 007 160 007 162 007 164 007 166 007 168 007 170 007 172 007 174 007 176 007 178 適 論 額 縁 温 給 ...

 • Page 442

 • Page 443

  III. OBSŁUGA

 • Page 444

 • Page 445

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 1.UWAGI OGÓLNE - 413 - 1 UWAGI OGÓLNE Rozdział 1, "UWAGI OGÓLNE", składa się z następujących punktów: 1.1 STEROWANIE RĘCZNE ........................................................414 1.2 RUCH NARZĘDZIA ZA POMOCĄ PROGRAMOWANIA – STEROWANIE AUTOMAT...

 • Page 446

  1.UWAGI OGÓLNE OBSŁUGA B-64304PL/01 - 414 - 1.1 STEROWANIE RĘCZNE Opis - Ręczny dojazd do punktu referencyjnego Obrabiarka CNC posiada pozycję, służącą do określenia ustawienia maszyny. Pozycja ta jest nazywana się punktem referencyjnym, w którym wymieniane jest narzędzie, albo us...

 • Page 447

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 1.UWAGI OGÓLNE - 415 - - Przesuw narzędzia za pomocą sterowania ręcznego Posługując się przełącznikami, przyciskami lub kółkiem ręcznym umieszczonym na pulpicie operatora, można przesuwać narzędzie wzdłuż każdej osi. NarzędziePrzedmiot obrabianyPulpit ob...

 • Page 448

  1.UWAGI OGÓLNE OBSŁUGA B-64304PL/01 - 416 - 1.2 RUCH NARZĘDZIA ZA POMOCĄ PROGRAMOWANIA – STEROWANIE AUTOMATYCZNE Sterowanie automatyczna polega na obsłudze maszyny zgodnie z opracowanym programem. Obejmuje to tryb sterowania za pomocą programu z pamięci, tryb MDI (zadawanie ręczne) i ...

 • Page 449

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 1.UWAGI OGÓLNE - 417 - - Sterowanie z klawiatury MDI Po wprowadzaniu programu w formie poleceń z klawiatury MDI, maszyna może pracować zgodnie z tak wprowadzonym programem. Ten tryb pracy nazywany sterowaniem z klawiatury MDI. Klawiatura MDI CNCMaszynaRęczne wpisywani...

 • Page 450

  1.UWAGI OGÓLNE OBSŁUGA B-64304PL/01 - 418 - 1.3 STEROWANIE AUTOMATYCZNE Opis - Wybór programu Wybrać program odpowiedni dla obrabianego przedmiotu. Zwykle jeden program przeznaczony jest do obróbki jednego przedmiotu. Jeżeli w pamięci znajdują się dwa lub więcej programów, wybrać o...

 • Page 451

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 1.UWAGI OGÓLNE - 419 - - Korekta kółkiem ręcznym W czasie trwania sterowania automatycznego posuw narzędzia może być korygowany za pomocą kółka ręczne. (Patrz punkt III-4,6) Z X Programo- wana głębokość skrawania Położenie narzędzia po korekcie kółki...

 • Page 452

  1.UWAGI OGÓLNE OBSŁUGA B-64304PL/01 - 420 - 1.4 TESTOWANIE PROGRAMU Przed rozpoczęciem obróbki można wykonać automatyczną kontrolę programu. Sprawdza ona, czy opracowany program może obsługiwać maszynę w żądany sposób. Tę kontrolę przeprowadza się przez uruchomienie maszyny ...

 • Page 453

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 1.UWAGI OGÓLNE - 421 - - Pojedynczy blok Po naciśnięciu przycisku rozpoczęcia cyklu narzędzie wykonuje jedną operację, a następnie zatrzymuje się. Po ponownym naciśnięciu przycisku rozpoczęcia cyklu narzędzie wykonuje następną operację, po czym zatrzymuje s...

 • Page 454

  1.UWAGI OGÓLNE OBSŁUGA B-64304PL/01 - 422 - 1.5 EDYCJA PROGRAMU Po wpisaniu do pamięci utworzonego programu można dokonywać jego zmian lub modyfikacji z klawiatury MDI (patrz punkt III-10). Tego rodzaju operacje można wykonywać za pomocą funkcji edycji programu.

 • Page 455

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 1.UWAGI OGÓLNE - 423 - 1.6 WYŚWIETLANIE I USTAWIANIE DANYCH Operator może wyświetlić lub dokonać zmiany wartości przechowywanych w wewnętrznej pamięci CNC za pomocą klawiszy MDI (zobacz III-12). Programowanie danychWyświetlaczdanychKlawisze ekranuMDIPamięć CNC...

 • Page 456

  1.UWAGI OGÓLNE OBSŁUGA B-64304PL/01 - 424 - Gotowy kształtTor 2-ego narzędzia Tor 1-ego narzędzia Wartość kompensacji 1-ego narzędzia Wartość kompensacji drugiego narzędzia Rys. 1.6 (c) Wartość kompensacji - Wyświetlenie i ustawianie danych przez operatora Oprócz parametrów is...

 • Page 457

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 1.UWAGI OGÓLNE - 425 - - Wyświetlenie i ustawianie parametrów Funkcje CNC są bardzo uniwersalne, co pozwala stosować w maszynach o różnej charakterystyce. Na przykład, sterowanie CNC pozwala określać następujące wartości: - Wartość posuwu szybkiego dla każd...

 • Page 458

  1.UWAGI OGÓLNE OBSŁUGA B-64304PL/01 - 426 - 1.7 WYŚWIETLACZ 1.7.1 Wyświetlanie programu Można wyświetlić zawartość aktualnie aktywnego programu. (Patrz punkt III-12.2.1) Rys. 1.7.1 (a) Można też wyświetlić programy zapisane w pamięci programów. Rys. 1.7.1 (c) Numeru bloku...

 • Page 459

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 1.UWAGI OGÓLNE - 427 - 1.7.2 Wyświetlenie aktualnej pozycji Aktualna pozycja narzędzia jest wyświetlana wraz z wartościami współrzędnych. Dodatkowo, odległość od pozycji aktualnej do punktu docelowego może być wyświetlana w postaci drogi pozostałej do przeb...

 • Page 460

  1.UWAGI OGÓLNE OBSŁUGA B-64304PL/01 - 428 - 1.7.3 Wyświetlacz alarmów Z chwilą wystąpienia błędu podczas pracy maszyny, na ekranie wyświetlany jest kod błędu i komunikat alarmu. (Patrz punkt III-7.1.) Wykaz kodów błędów wraz z ich objaśnieniami zawiera ZAŁĄCZNIK G. Rys. 1.7....

 • Page 461

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 2.URZĄDZENIA OBSŁUGOWE - 429 - 2 URZĄDZENIA OBSŁUGOWE Obrabiarka może być wyposażona w urządzenia do obsługi, takie jak klawiatury, pulpity oraz wyświetlacze. Szczegółowe informacji na temat pulpitów obsługi maszyny zawiera instrukcja obsługi dostarczona pr...

 • Page 462

  2.URZĄDZENIA OBSŁUGOWE OBSŁUGA B-64304PL/01 - 430 - 2.1 KLAWIATURY I WYŚWIETLACZE Urządzenia i wyświetlacze są przedstawione w punktach 2.1.1 do 2.1.4 części III. Wyświetlacz LCD/MDI 8.4” ................................................... III-2.1.1 Wyświetlacz LCD 10.4” ........

 • Page 463

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 2.URZĄDZENIA OBSŁUGOWE - 431 - 2.1.1 Wyświetlacz LCD/MDI 8.4” LCD/MDI 8.4” (wersja pionowa) LCD/MDI 8.4” (wersja pozioma)

 • Page 464

  2.URZĄDZENIA OBSŁUGOWE OBSŁUGA B-64304PL/01 - 432 - 2.1.2 Wyświetlacz LCD 10.4” LCD 10.4” (Uwaga) Panel dotykowy bez klawiszy ekranowych

 • Page 465

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 2.URZĄDZENIA OBSŁUGOWE - 433 - 2.1.3 Standardowy moduł MDI (klawiatura ONG) - Moduł z systemem serii M Klawisz RESET Klawisz pomoc Klawisze adresu/numeryczne Klawisz SHIFT Klawisze przewijania stron Klawisze kursora Klawisze funkcyjne Klawisze edycji Klawisz CAN (...

 • Page 466

  2.URZĄDZENIA OBSŁUGOWE OBSŁUGA B-64304PL/01 - 434 - - Moduł dla systemów serii T Klawisz RESET Klawisz pomoc Klawisze adresu/numeryczne Klawisz SHIFT Klawisze zmiany stron Klawisze kursora Klawisze funkcyjne Klawisze edycyjne Klawisz CAN (Anuluj) Klawisz INPUT

 • Page 467

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 2.URZĄDZENIA OBSŁUGOWE - 435 - 2.1.4 Mały moduł MDI (klawiatura ONG) - Moduł dla systemów serii M Mały moduł MDI (klawiatura ONG, typ poziomy) Klawisz RESET Klawisz pomocy Klawisze adresu/numeryczne Klawisz SHIFT Klawisze zmiany stron Klawisze kursora Klawisz...

 • Page 468

  2.URZĄDZENIA OBSŁUGOWE OBSŁUGA B-64304PL/01 - 436 - - Moduł dla systemów serii T Mały moduł MDI (klawiatura ONG, typ poziomy) Klawisz RESET Klawisz pomocy Klawisze adresu/numeryczne Klawisz SHIFT Klawisze zmiany stron Klawisze kursora Klawisze funkcyjne Klawisze edycyjne Klawisz ...

 • Page 469

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 2.URZĄDZENIA OBSŁUGOWE - 437 - 2.2 KLAWISZE OBSŁUGOWE Tabela 2.2 (a) Opis klawiszy Lp. Nazwa Opis 1 Klawisz RESET Nacisnąć ten klawisz, aby przełączyć CNC do stanu początkowego, anulować alarm, itp. 2 Klawisz HELP Nacisnąć ten klawisz, aby skorzystać z funkc...

 • Page 470

  2.URZĄDZENIA OBSŁUGOWE OBSŁUGA B-64304PL/01 - 438 - Tabela 2.2 (a) Opis klawiszy Lp. Nazwa Opis 11 Klawisze zmiany stron (Klawisze strony) Dostępne są dwa klawisze do zmiany stron. Opis - Obsługa za pomocą klawiatury sterowania 2-torowego W przypadku sterowania 2-torowego upewnić si...

 • Page 471

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 2.URZĄDZENIA OBSŁUGOWE - 439 - 2.3 KLAWISZE FUNKCYJNE I EKRANOWE Klawisze funkcyjne służą do wybierania rodzaju ekranów. Wciśnięcie klawisza ekranowego (wyboru menu) tuż po wciśnięciu klawisza funkcyjnego pozwala wybrać ekran dla żądanej funkcji. W niniejszy...

 • Page 472

  2.URZĄDZENIA OBSŁUGOWE OBSŁUGA B-64304PL/01 - 440 - 2.3.1 Podstawowe operacje wykonywane na ekranie - Procedura 1 Wciśnięcie klawisza funkcyjnego na panelu MDI powoduje wyświetlenie klawiszy ekranowych przypisanych do danej funkcji. Przykład 1) 2 Wciśnięcie jednego z dostępnych...

 • Page 473

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 2.URZĄDZENIA OBSŁUGOWE - 441 - - Wygląd przycisku zmienia się w zależności od stanu klawisza ekranowego Rodzaj wyświetlanych klawiszy ekranowych zależy od wybranego obiektu. • Klawisze programowe wyboru menu • Klawisze ekranowe wyboru operacji • Menu dodatkow...

 • Page 474

  2.URZĄDZENIA OBSŁUGOWE OBSŁUGA B-64304PL/01 - 442 - 2.3.2 Klawisze funkcyjne Klawisze funkcyjne stosowane są do wyboru ekranów. Klawiatura MDI posiada następujące klawisze funkcyjne: Nacisnąć ten klawisz, aby wyświetlić ekran położenia. Nacisnąć ten klawisz, aby wyświetlić ...

 • Page 475

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 2.URZĄDZENIA OBSŁUGOWE - 443 - 2.3.3 Klawisze ekranowe Naciskając klawisz ekranowy po klawiszu funkcyjnym, można przejść do ekranu dla konkretnej funkcji. Poniżej przedstawiono opis klawiszy ekranowych wyboru menu. Pierwsze cztery poziome klawisze z prawej strony s...

 • Page 476

  2.URZĄDZENIA OBSŁUGOWE OBSŁUGA B-64304PL/01 - 444 - Ekran wyświetlania pozycji Poniżej przedstawiono opis klawiszy menu przypisanych do klawisza funkcyjnego , a także funkcje każdego z ekranów. ABS WZGLEDWSZ KOLKO (OPRC) Strona 1 + (1) (2) (3) (4) (5) MONI (OPRC) Strona 2 + (6) (7) ...

 • Page 477

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 2.URZĄDZENIA OBSŁUGOWE - 445 - Ekran programu Poniżej przedstawiono opis klawiszy menu przypisanych do klawisza funkcyjnego , a także funkcje każdego z ekranów. Tryb MEM/RMT PROGRMSPRWDZBIEZAC NAST (OPRC) Strona 1 +(1) (2) (3) (4) (5) RESTARTZAWART. (OPRC) Strona ...

 • Page 478

  2.URZĄDZENIA OBSŁUGOWE OBSŁUGA B-64304PL/01 - 446 - Tabela . 2.3.3 (c) Program Nr Menu Opis (1) PROGRM (PROGRAM) Wybór ekranu z wykazem aktualnie zarejestrowanych programów obróbki. (2) SPRWDZ Wyświetlenie ekranu do kontroli programu, pozycji osi oraz wartości poleceń modalnych. (Tylk...

 • Page 479

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 2.URZĄDZENIA OBSŁUGOWE - 447 - Ekran kompensacji/ustawiania Poniżej przedstawiono opis klawiszy menu przypisanych do klawisza funkcyjnego , a także funkcje każdego z ekranów. KOMP USTAW. DETAL (OPRC) Strona 1 + (1) (2) (3) (4) (5) MAKRO MENU PULPI TR.NRZ (OPRC) St...

 • Page 480

  2.URZĄDZENIA OBSŁUGOWE OBSŁUGA B-64304PL/01 - 448 - Nr Menu Opis (12) P.WSPD (PRZESUNIECIE DETALU) Wybór ekranu ustawiania wartości przesunięcia współrzędnych przedmiotu obrabianego. (Tylko dla Serii T) (14) ZDERZ. (ZDERZAK) Wybór ekranu ogranicznika uchwytu konika. (Tylko dla Serii T...

 • Page 481

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 2.URZĄDZENIA OBSŁUGOWE - 449 - Ekran systemowy Poniżej przedstawiono opis klawiszy menu przypisanych do klawisza funkcyjnego , a także funkcje każdego z ekranów. PARAM DIAGNO SYSTEM (OPRC) Strona 1 + (1) (2) (3) (4) (5) SKOK NAS.SR NASWRZ (OPRC) Strona 2 + (6) ...

 • Page 482

  2.URZĄDZENIA OBSŁUGOWE OBSŁUGA B-64304PL/01 - 450 - ID-INF PAMIEC (OPRC) Strona 9 + (41) (42) (43) (44) (45) Strona 10 (46) (47) (48) (49) (50) PROF.M PROF.S (OPRC) + Tabela . 2.3.3 (g) System Nr Menu Opis (1) SERVO (PARAMETR) Wybór ekranu ustawiania parametrów. (2) DIAGNO (DI...

 • Page 483

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 2.URZĄDZENIA OBSŁUGOWE - 451 - Nr Menu Opis (32) PCMCIA (PCMCIA LAN) Wybór ekranu ustawień dla wbudowanej sieci Ethernet (karta PCMCIA Ethernet). (33) ETHBRD (ETHER BOARD) Wybór ekranu ustawień dla szybkiej sieci Ethernet/serwera danych. (36) RMTDIAG (REMOTE DIAG) Wy...

 • Page 484

  2.URZĄDZENIA OBSŁUGOWE OBSŁUGA B-64304PL/01 - 452 - Ekran komunikatów Poniżej przedstawiono opis klawiszy menu przypisanych do klawisza funkcyjnego , a także funkcje każdego z ekranów. ALARM KOMUN HISTR. Strona 1 + (1) (2) (3) (4) (5) H.MELD Strona 2 + (6) (7) (8) (9) (10) E...

 • Page 485

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 2.URZĄDZENIA OBSŁUGOWE - 453 - Ekran grafiki Poniżej przedstawiono opis klawiszy menu przypisanych do klawisza funkcyjnego , a także funkcje każdego z ekranów. Jeżeli funkcja ekranów graficznych jest załączona: PARAM GRAF. GRAF. DUZY (OPRC) (1) (2) (3) (4) (5)...

 • Page 486

  2.URZĄDZENIA OBSŁUGOWE OBSŁUGA B-64304PL/01 - 454 - Jeżeli funkcja dynamicznych ekranów graficznych jest załączona: Seria M: PARAM WYKON WYKON POZ. (OPRC) + (1) (2) (3) (4) (5) PARAM 3-PL. (OPRC) + (6) (7) (8) (9) (10) Seria T: PARAM GRAF. DUZY (OPRC) (6) (7) (8) (9) (10...

 • Page 487

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 2.URZĄDZENIA OBSŁUGOWE - 455 - 2.3.4 Wprowadzanie znaków i bufor wejściowy Po naciśnięciu klawisza adresowego lub numerycznego znaki odpowiadające temu klawiszowi zostają wprowadzone do bufora klawiatury. Zawartość bufora klawiatury wyświetlana jest u dołu wyś...

 • Page 488

  2.URZĄDZENIA OBSŁUGOWE OBSŁUGA B-64304PL/01 - 456 - 2.3.5 Komunikaty ostrzegawcze Po wprowadzeniu za pomocą panelu MDI znaku lub liczby, wciśnięcie klawisza lub klawisz ekranowego pozwala wykonać kontrolę danych. W przypadku podania błędnych danych wejściowych lub niewłaściwej ope...

 • Page 489

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 2.URZĄDZENIA OBSŁUGOWE - 457 - 2.4 ZEWNĘTRZNE URZĄDZENIA WE/WY Maszyna umożliwia korzystanie z zewnętrznych urządzeń wejścia/wyjścia, takich jak np. karta pamięci. Korzystając z zewnętrznych urządzeń wejścia/wyjścia (np. karta pamięci) można wymieniać n...

 • Page 490

  2.URZĄDZENIA OBSŁUGOWE OBSŁUGA B-64304PL/01 - 458 - KANAL I/O lub wejście czołowe Ustawienia kanałów, używanych do wymiany danych Kanał I/O (0 do 5) = 0 : Kanał 1 = 1 : Kanał 1 = 2 : Kanał 2 = 3 : Kanał 3 : : : Możliwe jest również czytanie/wysyłanie przez interfejs karty...

 • Page 491

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 2.URZĄDZENIA OBSŁUGOWE - 459 - 2.5 WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE ZASILANIA 2.5.1 Włączanie zasilania Procedura włączania zasilania Procedura 1 Sprawdzić wizualnie poprawność działania CNC i obrabiarki. (Na przykład, sprawdzić, czy przednia i tylna osłona są zam...

 • Page 492

  2.URZĄDZENIA OBSŁUGOWE OBSŁUGA B-64304PL/01 - 460 - 2.5.2 Wyłączanie zasilania Procedura wyłączania zasilania Procedura 1 Sprawdzić, czy na pulpicie operatora nie świeci się dioda wskazująca rozpoczęcie cyklu. 2 Sprawdzić, czy wszystkie ruchome części obrabiarki CNC znajdują si...

 • Page 493

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 3.STEROWANIE RĘCZNE - 461 - 3 STEROWANIE RĘCZNE Istnieje osiem rodzajów STEROWANIA RĘCZNEGO: 3.1 RĘCZNY POWRÓT DO PUNKTU REFERENCYJNEGO....462 3.2 POSUW IMPULSOWY (JOG) ................................................464 3.3 POSUW PRZYROSTOWY ..........................

 • Page 494

  3.STEROWANIE RĘCZNE OBSŁUGA B-64304PL/01 - 462 - 3.1 RĘCZNY POWRÓT DO PUNKTU REFERENCYJNEGO Powrót narzędzia do punktu referencyjnego realizowany jest następująco: Klawisz powrotu do punktu referencyjnego na pulpicie obsługowym maszyny powoduje przesunięcie narzędzia w kierunku usta...

 • Page 495

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 3.STEROWANIE RĘCZNE - 463 - Opis - Automatyczne ustawianie układu współrzędnych Bit 0 (ZPR) parametru Nr 1201 jest stosowany do automatycznego ustawiania układu współrzędnych. Jeżeli parametr ZPR jest ustawiony, układ współrzędnych jest wyznaczany automatyczn...

 • Page 496

  3.STEROWANIE RĘCZNE OBSŁUGA B-64304PL/01 - 464 - 3.2 Posuw impulsowy (JOG) W trybie JOG, naciśnięcie klawisza posuwu osi i klawisza kierunku na pulpicie obsługowym maszyny powoduje ciągłe przesuwanie narzędzia wzdłuż wybranej osi w zadanym kierunku. Szybkość posuwu jest ustawioną z...

 • Page 497

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 3.STEROWANIE RĘCZNE - 465 - Opis - Posuw ręczny na obrót Posuw ręczny na obrót jest załączany dla posuwu impulsowego poprzez ustawienie bitu 4 (JRV) parametru Nr 1402. W trybie posuwu ręcznego na obrót, posuw impulsowy jest realizowany z posuwem na obrót ustawion...

 • Page 498

  3.STEROWANIE RĘCZNE OBSŁUGA B-64304PL/01 - 466 - 3.3 Posuw przyrostowy W trybie przyrostowym (INC), naciśnięcie klawisza posuwu osi i klawisza kierunku na pulpicie obsługowym maszyny powoduje przesunięcia narzędzia o jeden krok wzdłuż wybranej osi w zadanym kierunku. Minimalna odległo...

 • Page 499

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 3.STEROWANIE RĘCZNE - 467 - 3.4 PRZEMIESZCZANIE KÓŁKIEM RĘCZNYM W trybie kółka ręcznego można przesunąć w niewielkim stopniu narzędzie poprzez obracanie elektronicznego kółka ręcznego, umieszczonego na pulpicie obsługowym maszyny. Wybrać oś, wzdłuż któr...

 • Page 500

  3.STEROWANIE RĘCZNE OBSŁUGA B-64304PL/01 - 468 - Procedura przemieszczania kółkiem ręcznym Procedura 1 Nacisnąć przełącznik kółka, jeden z przełączników wyboru trybu pracy. 2 Wybrać oś, wzdłuż której narzędzie ma być przesuwane za pomocą klawisza wyboru osi posuwu. 3 Wybra...

 • Page 501

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 3.STEROWANIE RĘCZNE - 469 - W przypadku gdy: 1) Parametr nr 7117 = 0 Posuw jest ustalany na poziomie posuwu szybkiego, a generowane impulsy przekraczające wartość posuwu szybkiego są ignorowane (B=0). W przypadku gdy: 2) Parametr nr 7117 > 0 Szybkość posuwu jest...

 • Page 502

  3.STEROWANIE RĘCZNE OBSŁUGA B-64304PL/01 - 470 - - Górna granica szybkości posuwu przy przemieszczaniu kółkiem ręcznym Górna granica szybkości posuwu zależy od wprowadzonego sygnału (maksymalny sygnał kółka ręcznego szybkości posuwu HNDLF) z PMC jak przedstawiono poniżej: • J...

 • Page 503

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 3.STEROWANIE RĘCZNE - 471 - 3.5 RĘCZNE WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE POZYCJI ABSOLUTNEJ To, czy odstęp o jaki narzędzie przesuwa się w operacji ręcznej jest dodany do współrzędnych, można określić przez włączenie lub wyłączenie przełącznika ręcznego pozycji...

 • Page 504

  3.STEROWANIE RĘCZNE OBSŁUGA B-64304PL/01 - 472 - Opis Poniżej opisano związek pomiędzy sterowaniem ręcznym a współrzędnymi przy załączonym i wyłączonym przełączniku ręcznym pozycji absolutnej, z zastosowaniem przykładu z programu. G01G90 X100.0Y100.0F10 ; <1> X200.0Y150.0...

 • Page 505

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 3.STEROWANIE RĘCZNE - 473 - - Wyzerowanie w wyniku ręcznego sterowania po zatrzymaniu posuwu Współrzędne, kiedy klawisz zatrzymania posuwu jest naciśnięty podczas wykonywania bloku <2>, wykonywana jest operacja ręczna (oś Y +75.0), sterowanie zostało zreset...

 • Page 506

  3.STEROWANIE RĘCZNE OBSŁUGA B-64304PL/01 - 474 - - Sterownie ręczne podczas kompensacji promienia narzędzia lub promienia wierzchołka narzędzia • Jeżeli przełącznik jest w pozycji OFF Po wykonaniu operacji ręcznej przy przełączniku w pozycji OFF, w czasie kompensacji promienia na...

 • Page 507

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 3.STEROWANIE RĘCZNE - 475 - Tor narzędzia po operacji ręcznej Tor zaprogramowany (polecenie absolutne)Tor narzędzia przed operacją ręczną Operacja ręczna • Sterownie ręczne podczas zaokrąglania naroży Jest to przykład zastosowania, kiedy operacja ręczna w...

 • Page 508

  3.STEROWANIE RĘCZNE OBSŁUGA B-64304PL/01 - 476 - • Sterownie ręczne po zatrzymaniu pojedynczego bloku Sterownie ręczne zostało wykonane po przeprowadzeniu zatrzymania pojedynczego bloku. Wektory VB1 i VB2 przesuwają się o wielkość operacji ręcznej. Dalszy ciąg jest taki sam, jak w...

 • Page 509

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 3.STEROWANIE RĘCZNE - 477 - 3.6 LINIAŁ POMIAROWY Z KODOWANĄ POZYCJĄ Przegląd Odległość każdego znacznika referencyjnego liniału pomiarowego jest zmienna. W myśl tego, po wyznaczeniu odległości można wyznaczyć pozycję absolutną. Obrabiarka CNC mierzy odleg...

 • Page 510

  3.STEROWANIE RĘCZNE OBSŁUGA B-64304PL/01 - 478 - Wykres czasu dla tej procedury podano poniżej. JOG ZRN +J1 Znak odniesienia ZRF1 Posuw Wartość FL Wartość FL Wartość FL Rys. 3.6.1 (a) Wykres czasowy wyznaczania pozycji referencyjnej - Procedura wyznaczania punktu referencyjneg...

 • Page 511

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 3.STEROWANIE RĘCZNE - 479 - 3.6.2 Powrót do punktu referencyjnego (1) Jeżeli punkt referencyjny nie został wyznaczony oraz oś została przesunięta przez włączenie sygnału kierunku osi posuwu (+J1,-J1,+J2,-J2,...) na "1" w trybie REF, procedura ustalania ...

 • Page 512

  3.STEROWANIE RĘCZNE OBSŁUGA B-64304PL/01 - 480 - • W przypadku korzystania z przetwornika obrotowego przy osi obrotowej typu B (bity 0 i 1 parametru Nr 1006 mają odpowiednio wartość 1 i 1 (układ współrzędnych maszyny dla osi obrotowej jest typu oś liniowa), nawet jeżeli maszyna wyko...

 • Page 513

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 3.STEROWANIE RĘCZNE - 481 - Pozycja absolutna jest wyliczana zarówno dla osi głównej, jak i osi podporządkowanej, sygnały wyznaczania pozycji referencyjnej ZRF1, ZRF2, ... <F120> są ustawione na 1. Po ustaleniu punku referencyjnego, za pomocą powyższej operac...

 • Page 514

  3.STEROWANIE RĘCZNE OBSŁUGA B-64304PL/01 - 482 - 3.6.5 Sterowanie osi przez PMC Przy sterowaniu osi poprzez PMC, polecenie powrotu do punktu referencyjnego (kod polecenia sterowania osi 05H) generowane jest dla osi, która posiada liniał pomiarów z kodowaną pozycją, a powrót do punktu re...

 • Page 515

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 3.STEROWANIE RĘCZNE - 483 - 3.6.7 Uwaga (1) W przypadku, gdy aktualna odległość znaczników referencyjnych różni się od ustawienia parametru, generowany jest alarm DS1449. (2) Funkcja ta jest wyłączona, jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków: • P...

 • Page 516

  3.STEROWANIE RĘCZNE OBSŁUGA B-64304PL/01 - 484 - (4) W procedurze tej, oś nie zatrzymuje się do momentu wykrycia dwóch, trzech lub czterech znaczników referencyjnych. Jeżeli procedura ta została rozpoczęta w pozycji w pobliżu końca skali, obrabiarka CNC nie może wykryć trzech lub cz...

 • Page 517

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 3.STEROWANIE RĘCZNE - 485 - 3.7 SKALA LINIOWA ZE ZNACZNIKAMI REFERENCYJNYMI KODOWANIA POZYCJI (SZEREGOWA)lPOMIAROWY ZE ZNACZNIKAMI REFERENCYJNYMI KODOWANIA POZYCJI (SZEREGOWA) Wprowadzenie Za pomocą szeregowego obwodu wyjściowego o wysokiej rozdzielczości dla skali lin...

 • Page 518

  3.STEROWANIE RĘCZNE OBSŁUGA B-64304PL/01 - 486 - - Podłączanie Możliwość dostępna dla systemu w pełni zamkniętego. CNC Wzmacn. serwa Moduł intrefejsu oddzieln. detektora Stół Obwód wyjścia szereg. o wys. rozdzielcz. C System zamknięty Liniał ze znacznikami (szeregowy) Maks. 30...

 • Page 519

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 3.STEROWANIE RĘCZNE - 487 - - Procedura wyznaczania punktu referencyjnego za pomocą operacji ręcznej (1) Wybrać tryb posuwu impulsowego, następnie ustawić sygnał wyboru powrotu do punktu referencyjnego ZRN na "1". (2) Ustawić sygnał wyboru kierunku (+J1...

 • Page 520

  3.STEROWANIE RĘCZNE OBSŁUGA B-64304PL/01 - 488 - - Ustalenie punktu referencyjnego oraz przesunięcie do punktu referencyjnego Za pomocą poniższej operacji jest wykonywane ustalenie punktu referencyjnego oraz przesunięcie do punktu referencyjnego. Przesuwanie za pomocą operacji ręcznej...

 • Page 521

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 3.STEROWANIE RĘCZNE - 489 - - Sterowanie osi nachylonych W przypadku korzystania ze sterowania osią pochyloną, należy uwzględnić podane poniżej uwagi. • Użycie skali liniowej ze znacznikiem referencyjnym kodowania pozycji jest niezbędne dla osi prostopadłej or...

 • Page 522

  3.STEROWANIE RĘCZNE OBSŁUGA B-64304PL/01 - 490 - UWAGA 1 Jeżeli użyto liniału ze znacznikami referencyjnymi kodowania pozycji (szeregowego), należy ustawić bit 3 (SDCx) parametru nr 1818 na 1. 2 Dla liniału ze znacznikami referencyjnymi kodowania pozycji (szeregowego), oś nie zatrzymuj...

 • Page 523

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 3.STEROWANIE RĘCZNE - 491 - 3.8 WYCOFYWANIE KÓŁKIEM RĘCZNYM Wprowadzenie Przy pomocy tej funkcji, program można wykonywać w trybie sterowania automatycznego zarówno do przodu jak i do tyłu, korzystając z kółka ręcznego. Dzięki takiemu rozwiązaniu można z ła...

 • Page 524

  3.STEROWANIE RĘCZNE OBSŁUGA B-64304PL/01 - 492 - - Wykonywanie do tyłu “Wykonywanie do tyłu” oznacza, że program wykonany jeden raz w przód jest wykonywany w tył poprzez obracanie kółkiem ręcznym w kierunku do tyłu. Program można wykonywać wstecz wyłącznie, jeżeli był wykon...

 • Page 525

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 3.STEROWANIE RĘCZNE - 493 - Sterowanie za pomocą kółka ręcznego Wartość parametru Nr 6410 oraz współczynniki skalowania decydują o szybkości pracy obrabiarki w odpowiedzi na każdy impuls wygenerowany za pomocą kółka ręcznego. Po włączeniu kółka ręczn...

 • Page 526

  3.STEROWANIE RĘCZNE OBSŁUGA B-64304PL/01 - 494 - Wykonywanie w przód i wykonywanie w tył za pomocą kółka ręcznego Program jest szybko wykonywany w przód w czasie szybkiego obracania kółka ręcznego w kierunku dodatnim. Program jest wykonywany w tył w czasie obracania kółka ręcz...

 • Page 527

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 3.STEROWANIE RĘCZNE - 495 - - Funkcja G Jeżeli funkcja G zmieniająca informacje modalne zostanie podana w trackie wykonywania wstecz, wykonywane są informacje modalne z poprzedniego bloku. Przykład) N1 G99 ; N2 G01 X_ F_ ; N3 X_ Z_ ; N4 G98 ; ................... w...

 • Page 528

  3.STEROWANIE RĘCZNE OBSŁUGA B-64304PL/01 - 496 - - Funkcje M Jeżeli funkcja M należąca do tej samej grupy zostanie podana w poprzednim bloku, wykorzystywane są informacje modalne funkcji M, zdanej ostatnio w poprzednim bloku. Jeżeli poprzedni blok nie zawiera funkcji M, wysyłana jest fu...

 • Page 529

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 3.STEROWANIE RĘCZNE - 497 - Wykonywanie w przód Wykonywanie do tyłu O0010 ; N1 G4 X1. ; N2 M101 ; M101 M100 (*1) N3 G4 X1. ; N4 M204 ; M204 M200 (*1) N5 G4 X1. ; N6 M104 ; M104 M101 (*2) N7 G4 X1. ; N8 M300 ; M300 M300 (*3) N9 G4 X1. ; N10 M200 ; M200 M204 (...

 • Page 530

  3.STEROWANIE RĘCZNE OBSŁUGA B-64304PL/01 - 498 - Wykonywanie do tyłu Wykonywanie w przód Parametr STO=0 Parametr STO=1 O1000 ; N1 G98 G00 X0 Z0 ; Domyślne wysyłanie T N2 G00 X-10. T11 ; Wysyłanie T11 Domyślne wysyłanie T N3 G00 X100. ; Wysyłanie T11 N4 G00 X10. Z20. T22 ; Wysy...

 • Page 531

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 3.STEROWANIE RĘCZNE - 499 - - Zakaz zmiany kierunku Zakaz zmiany kierunku to stan, w którym nie można zmieniać kierunku w trakcie wykonywania programu. W stanie tym, nawet jeżeli kółko będzie obracane w przeciwnym kierunku, nie zostanie zmieniony kierunek ruchu. A...

 • Page 532

  3.STEROWANIE RĘCZNE OBSŁUGA B-64304PL/01 - 500 - - Wyświetlacz statusu W czasie śledzenia kółkiem ręcznym, status wycofywania kółkiem ręcznym jest pokazywany na zegarze wyświetlacza CNC w linii statusu. Wyświetlacz statusu jest pokazywany w trakcie śledzenia kółkiem ręcznym. Zeg...

 • Page 533

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 3.STEROWANIE RĘCZNE - 501 - Dodatkowo, jeżeli sygnał zakazu wykonywania wstecz MRVSP<Fn091.2> jest ustawiony na "1", wyświetlany jest ciąg znaków "NO RVRS.". Status ten błyska i jest wyświetlany w kolorze przeciwnym do koloru 1 (ten sam kol...

 • Page 534

  3.STEROWANIE RĘCZNE OBSŁUGA B-64304PL/01 - 502 - Rys. 3.12 (c) Status wyświetlacza "BRAK ZMIANY" Ograniczenia - Ruch w czasie sterowania automatycznego przez tryb DNC (RMT) W czasie sterowania automatycznego przez tryb DNC (RMT), wykonywane wstecz nie jest możliwe, chociaż jes...

 • Page 535

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 3.STEROWANIE RĘCZNE - 503 - [Ruch w przód] (1)G53 X0 Z0 (3) G0 U50 W50 (2) G1 W100. M3 S100 F1. Blok (2) wykonuje ruch z M3 S100 F1. [Ruch wstecz] (1)G53 X0 Z0 (3) G0 U50. W50. (2)G1 W100. M5 S0 F1. Blok (2) wykonuje ruch z M5 S0 F1. - Pozycjonowanie typu interpolacj...

 • Page 536

  3.STEROWANIE RĘCZNE OBSŁUGA B-64304PL/01 - 504 - T - Jednoczesna kontrola wielu torów w systemie 2-torowym W przypadku korzystania z funkcji śledzenia kółkiem ręcznym w systemie dwutorowym, czas wykonywania blok może być nieznacznie różnych w poszczególnych torach z uwagi na powtarz...

 • Page 537

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 3.STEROWANIE RĘCZNE - 505 - - Zmiany w trybie pracy Po przejściu do trybu EDIT w trybie sprawdzania, nie można realizować wykonywania w przód lub wykonywania wstecz dla bloków, które już zostały wykonane. - Włączanie/wyłącznie trybu śledzenia kółkiem rę...

 • Page 538

  3.STEROWANIE RĘCZNE OBSŁUGA B-64304PL/01 - 506 - T W czasie pomiaru G36 i G378 przy automatycznej kompensacji narzędzia, impulsy kółka są wyłączane i przyjmowane jest wykonywanie z korektą posuwu 100%, bez względu na ustawienie bitu 6 (MGO) parametru Nr 6400. W czasie pomiaru przed ru...

 • Page 539

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 4.STEROWANIE AUTOMATYCZNE - 507 - 4 STEROWANIE AUTOMATYCZNE Zaprogramowana operacja obrabiarki CNC nazywana jest pracą w trybie sterowania automatycznego. Niniejszy rozdział objaśnia poszczególne tryby sterowania automatycznego: 4.1 STEROWANIE ZA POMOCĄ PROGRAMU ........

 • Page 540

  4.STEROWANIE AUTOMATYCZNE OBSŁUGA B-64304PL/01 - 508 - 4.1 STEROWANIE ZA POMOCĄ PROGRAMU Programy są wcześniej rejestrowane w pamięci. Po wybraniu jednego z tych programów i naciśnięciu klawisza startu cyklu na pulpicie obsługowym maszyny rozpoczyna się praca w trybie automatycznym i ...

 • Page 541

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 4.STEROWANIE AUTOMATYCZNE - 509 - (ii) Jeśli wykonywana była przerwa, to nastąpi jej zakończenie. (iii) Jeżeli wykonywana była funkcja M, S, lub T, to nastąpi zatrzymanie operacji po zakończeniu funkcji M, S, lub T. Jeżeli klawisz startu cyklu na pulpicie obsługo...

 • Page 542

  4.STEROWANIE AUTOMATYCZNE OBSŁUGA B-64304PL/01 - 510 - - Zatrzymanie warunkowe (M01) Podobnie jak w przypadku M00, sterowanie za pomocą programu zatrzymuje się po wykonaniu bloku zawierającego M01. Z kodu tego można korzystać, jeżeli przycisk opcjonalnego zatrzymywania na pulpicie maszyn...

 • Page 543

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 4.STEROWANIE AUTOMATYCZNE - 511 - 4.2 STEROWANIE RĘCZNE Z KLAWIATURY MDI W trybie MDI, można stworzyć program składający się z maksymalnie 511 znaków w tym samym formacie, co normalne programy i uruchomić go z klawiatury MDI. Sterowanie z klawiatury MDI stosowane j...

 • Page 544

  4.STEROWANIE AUTOMATYCZNE OBSŁUGA B-64304PL/01 - 512 - 4 Aby całkowicie wykasować program utworzony w trybie MDI, zastosować jedną z poniższych metod: a. Wpisać adres , a następnie nacisnąć klawisz . b. Alternatywnie nacisnąć klawisz . W tym przypadku ustawić wcześniej parametr MC...

 • Page 545

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 4.STEROWANIE AUTOMATYCZNE - 513 - • W trybie MEM, jeśli jest wykonywane sterowanie za pomocą programu. • W trybie EDIT, jeżeli wykonywana jest jakakolwiek edycja. • Jeśli naciśnięte zostaną klawisza i . • Gdy bit 7 (MCL) parametru Nr 3203 ma wartość 1: UWA...

 • Page 546

  4.STEROWANIE AUTOMATYCZNE OBSŁUGA B-64304PL/01 - 514 - Parametr MAB (nr 3401#4)=0 Parametr MAB (nr 3401#4)=1 Parametr ABS (nr 3401#5)=0 Parametr ABS (nr 3401#5)=1 Operacja w trybie absolutnym z poleceniem G90 i praca w trybie przyrostowym z poleceniem G91 Praca w trybie przyrostowym przez ...

 • Page 547

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 4.STEROWANIE AUTOMATYCZNE - 515 - 4.3 STEROWANIE DNC Włączenie trybu sterowania automatycznego DNC (RMT) pozwala wykonywać program obróbki (praca w trybie DNC) w czasie, gdy program jest wczytywany z interfejsu czytania/wysłania. Aby móc korzystać z funkcji DNC, nal...

 • Page 548

  4.STEROWANIE AUTOMATYCZNE OBSŁUGA B-64304PL/01 - 516 - 3 Wcisnąć przycisk uruchamiania cyklu w celu rozpoczęcia wykonywania pliku. Szczegółowe informacje o przycisku REMOTE podano w podręczniku dostarczonym przez producenta obrabiarki. 4 W czasie sterowania DNC, wykonywane programy są wy...

 • Page 549

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 4.STEROWANIE AUTOMATYCZNE - 517 - UWAGA 1 Przed wybraniem pliku do sterowania DNC należy pamiętać o usunięcie wszystkich pozycji w harmonogramie. Jednocześnie nie można korzystać ze sterowania według harmonogramu oraz sterowania DNC. 2 W trybie sterowania DNC nie mo...

 • Page 550

  4.STEROWANIE AUTOMATYCZNE OBSŁUGA B-64304PL/01 - 518 - 4.4 STEROWANIE WEDŁUG HARMONOGRAMU W trybie sterowania według harmonogramu należy wybrać pliki (programy) zapisane na karcie pamięci, a następnie zdefiniować kolejność wykonywania oraz liczbę powtórzeń każdego programu. Stero...

 • Page 551

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 4.STEROWANIE AUTOMATYCZNE - 519 - • Ustawianie i edycja harmonogramu (dla wyświetlaczy 10.4") Przesunąć kursor do pola NR PLIKU lub NAZWA PLIKU z odpowiednim numerem, wprowadzić numer pliku lub jego nazwę za pomocą klawiatury, a następnie wcisnąć klawisz w...

 • Page 552

  4.STEROWANIE AUTOMATYCZNE OBSŁUGA B-64304PL/01 - 520 - • Ustawianie i edycja harmonogramu (dla wyświetlaczy 8,4") Dostępne są dwa ekrany z listą harmonogramów dla wyświetlacza 8.4": ekran z numerami plików do wprowadzania numerów plików oraz ekran z nazwami plików do ...

 • Page 553

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 4.STEROWANIE AUTOMATYCZNE - 521 - Rys. 4.4 (d) Ekran z nazwami plików (ekran z listą harmonogramów)(8.4") Rys. 4.4 (e) Klawisz ekranowy [NR PL.] (wyświetlacz 8.4") Rys. 4.4 (f) Klawisz ekranowy [NAZ. PL] (wyświetlacz 8.4") [F-WYZ.] Zastąpienie pli...

 • Page 554

  4.STEROWANIE AUTOMATYCZNE OBSŁUGA B-64304PL/01 - 522 - Obok nazwy plików wybranych do sterowania według harmonogramu wyświetlany jest znak “S” z lewej strony ich nazwy. Rys. 4.4 (g) Ekran z listą programów (po skonfigurowaniu harmonogramu) (Wyświetlacz 10.4") 3 Wcisnąć prz...

 • Page 555

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 4.STEROWANIE AUTOMATYCZNE - 523 - - Liczba plików w harmonogramie Harmonogram może zawierać maksymalnie 20 plików. - Wybierane pliki Pliki wstawiane do harmonogramu muszą znajdować się w tym samym katalogu. (Nie można wybierać plików z innych katalogów). ...

 • Page 556

  4.STEROWANIE AUTOMATYCZNE OBSŁUGA B-64304PL/01 - 524 - 4.5 WYWOŁANIE PODPROGRAMÓW ZEWNĘTRZNYCH (M198) W trakcie sterowania za pomocą programu można wywoływać i wykonywać podprogramy zapisane w urządzeniu zewnętrznym (np. karcie pamięci, Handy File lub na serwerze danych) przyłączo...

 • Page 557

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 4.STEROWANIE AUTOMATYCZNE - 525 - Przykład) M198 P0123 L3; Polecenie to określa, że podprogram zewnętrzny O0123 ma być wywołany trzy razy pod rząd. Podprogram jest wywoływany z programu głównego i wykonywany zgodnie z następującą procedurą: Program główny ...

 • Page 558

  4.STEROWANIE AUTOMATYCZNE OBSŁUGA B-64304PL/01 - 526 - UWAGA 4 Wywołanie podprogramu z urządzenia zewnętrznego nie może być wykonane z podprogramu wywołanego z innego urządzenia zewnętrzne. (Wygenerowany zostanie alarm (PS1080).) Program główny(pamięćwewnętrzna)M198Podprogram(Ur...

 • Page 559

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 4.STEROWANIE AUTOMATYCZNE - 527 - 4.6 KOREKTA KÓŁKIEM RĘCZNYM Obracając elektroniczne kółko ręczne w trybie sterowania automatycznego (ręczne wprowadzanie danych, tryb DNC lub wykonywanie programu z pamięci), albo w trybie edycji programu w pamięci, można korygo...

 • Page 560

  4.STEROWANIE AUTOMATYCZNE OBSŁUGA B-64304PL/01 - 528 - Opis - Operacja przerwania 1 W przypadku gdy sygnał wyboru osi do korekty kółkiem ręcznym jest ustawiony na 1 w trybie automatycznym (ręczne wprowadzanie danych, tryb DNC lub sterowanie za pomocą programu), albo w trybie edycji pami...

 • Page 561

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 4.STEROWANIE AUTOMATYCZNE - 529 - - Korekta kółkiem ręcznym a układ współrzędnych 1 Korekta kółkiem ręcznym powoduje przesunięcie układu współrzędnych przedmiotu oraz lokalnego układu współrzędnych. Dzięki temu maszyna porusza się, a współrzędne w u...

 • Page 562

  4.STEROWANIE AUTOMATYCZNE OBSŁUGA B-64304PL/01 - 530 - współrzędnych przedmiotu obrabianego, przez co położenie przesunięte przy korekcie kółkiem ręcznym staje się punktem centralnym. - Anulowanie wielkości korekty kółka ręcznego Operacja, w trakcie której układ współrzędny...

 • Page 563

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 4.STEROWANIE AUTOMATYCZNE - 531 - • Jeśli punkt referencyjny został ustawiony bez korzystania z układów monitorujących • Jeśli został ustawiony układ współrzędnych przedmiotu UWAGA W przypadku gdy wielkość korekty kółka ręcznego została skasowana za ...

 • Page 564

  4.STEROWANIE AUTOMATYCZNE OBSŁUGA B-64304PL/01 - 532 - - Związek z innymi funkcjami Poniższa tabela pokazuje związek z innymi funkcjami oraz ruch w czasie korekty kółkiem ręcznym. Tabela 4.6 (a) Związek z innymi funkcjami oraz ruch w czasie korekty kółkiem ręcznym Sygnały Opis Blok...

 • Page 565

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 4.STEROWANIE AUTOMATYCZNE - 533 - Wyświetla przebytą drogę w czasie korekty kółkiem ręcznym w jednostkach rozdzielczości zadawania. (b) JEDN.WYJSCIA: Przebyta droga w czasie korekty kółkiem ręcznym w jednostkach rozdzielczości poleceń. Wyświetla przebytą dr...

 • Page 566

  4.STEROWANIE AUTOMATYCZNE OBSŁUGA B-64304PL/01 - 534 - 4.7 RĘCZNE PRZERWANIE I POWRÓT Jeżeli ruch wzdłuż osi zostanie zatrzymany przez wstrzymanie posuwu przy pracy automatycznej i wykonywana jest ręczna korekta w celu sprawdzenia powierzchni obróbki oraz wykonywany jest restart, to nar...

 • Page 567

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 4.STEROWANIE AUTOMATYCZNE - 535 - OSTRZEŻENIE Należy pamiętać o wykonaniu poprawnej korekty, stosownie do kierunku obróbki i kształt przedmiotu. W przeciwnym przypadku może dojść do uszkodzenia przedmiotu, obrabiarki lub narzędzia. - Ręczne...

 • Page 568

  4.STEROWANIE AUTOMATYCZNE OBSŁUGA B-64304PL/01 - 536 - - Odwoływanie Funkcja ręcznej korekty i powrotu są odwoływane w przypadku resetowania, albo awaryjnego zatrzymania w czasie wykonywania ręcznej korekty lub powrotu. - Tryb MDI Funkcja ręcznej korekty i powrotu są załączone w try...

 • Page 569

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 4.STEROWANIE AUTOMATYCZNE - 537 - 4.8 LUSTRZANE ODBICIE W trakcie sterowania automatycznego można korzystać z funkcji odbicia lustrzanego dla ruchu wzdłuż osi. Aby zastosować tę funkcję, ustawić przełącznik odbicia lustrzanego osi na pulpicie obsługowym maszyny ...

 • Page 570

  4.STEROWANIE AUTOMATYCZNE OBSŁUGA B-64304PL/01 - 538 - 2-3 Nacisnąć klawisz ekranowy [NASTAW], aby wybrać wyboru menu w do wyboru ekranu nastawień. Rys. 4.8 (b) Ekran ustawiania 2-4 Przesunąć kursor do odpowiedniego pola, a następnie ustawić oś docelową na 1. 3 Wybrać tryb sterowan...

 • Page 571

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 4.STEROWANIE AUTOMATYCZNE - 539 - 4.9 PONOWNE URUCHAMIANIE PROGRAMU Funkcja ta określa numer bloku, który zostanie ponownie uruchomiony w przypadku, kiedy narzędzie zostało uszkodzone lub w czasie wznawiania procesu obróbki po dniu przerwy. Może być również używa...

 • Page 572

  4.STEROWANIE AUTOMATYCZNE OBSŁUGA B-64304PL/01 - 540 - Procedura ponownego uruchamiania programu poprzez podanie numeru bloku Procedura 1 [TYP P] 1 Wymontować narzędzie i wymień je na nowe. Jeżeli to konieczne, zmienić wartość kompensacji. (Przejść do kroku 2). [TYP Q] 1 Po włączen...

 • Page 573

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 4.STEROWANIE AUTOMATYCZNE - 541 - 5 Szukany jest numer bloku, a na wyświetlaczu pokazany zostanie ekran ponownego uruchamiania programu. Rys. 4.9 (a) Ekran ponownego uruchamiania programu CEL pokazuje położenie, w którym zostanie ponownie uruchomiona obróbka. POZOS...

 • Page 574

  4.STEROWANIE AUTOMATYCZNE OBSŁUGA B-64304PL/01 - 542 - przedmiotów z narzędziem w trakcie przesuwania się w kierunku punktu ponownego uruchamiania obróbki. Jeżeli istnieje taka możliwość, przesunąć narzędzie ręcznie do położenia, z którego narzędzie może przesunąć się do pun...

 • Page 575

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 4.STEROWANIE AUTOMATYCZNE - 543 - 5 Szukany jest numer bloku, na wyświetlaczu pokazany zostanie ekran ponownego uruchamiania programu. Rys. 4.9 (b) Ekran ponownego uruchamiania programu CEL pokazuje położenie, w którym zostanie ponownie uruchomiona obróbka. POZOST...

 • Page 576

  4.STEROWANIE AUTOMATYCZNE OBSŁUGA B-64304PL/01 - 544 - 8 Sprawdzić, czy odległość wskazana przez napis POZOSTALA DROGA jest prawidłowa. Sprawdź również, czy istnieje możliwość uderzenia przedmiotu obrabianego lub innych przedmiotów przez narzędzie w trakcie przesuwania się w kieru...

 • Page 577

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 4.STEROWANIE AUTOMATYCZNE - 545 - Wysyłanie wszystkich kodów M oraz ostatnio podanych kodów S, T i B Jeżeli bit 7 (MOU) parametru Nr 7300 wynosi 1 a bit 6 (MOA) parametru Nr 7300 wynosi 1, wciśnięcie przycisku rozpoczynania cyklu po wcześniejszym odszukaniu bloku do...

 • Page 578

  4.STEROWANIE AUTOMATYCZNE OBSŁUGA B-64304PL/01 - 546 - 2 Zanim narzędzie dojdzie do punktu ponownego uruchamiania obróbki, naciśnięcie klawisza ekranowego [NADPSZ] powoduje wybranie trybu nadpisywania. W trybie nadpisywania, dane można wprowadzać w polach M, S, T i B wyświetlanych w sekc...

 • Page 579

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 4.STEROWANIE AUTOMATYCZNE - 547 - UWAGA 1 Kody M, S, T i B określone w trybie nadpisywania nie są wyświetlane na ekranie ponownego uruchamiania programu. 2 W trybie nadpisywania, zmiana trybu operacyjnego na inny niż MEM lub RMT nie powoduje anulowania trybu nadpisywa...

 • Page 580

  4.STEROWANIE AUTOMATYCZNE OBSŁUGA B-64304PL/01 - 548 - - Numer bloku po zatrzymaniu programu Ekran programu zwykle wyświetla numer aktualnie wykonywanego bloku. Po zakończeniu wykonania bloku, sterowanie CNC jest resetowane lub wykonywany jest program w trybie zatrzymania pojedynczego bloku,...

 • Page 581

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 4.STEROWANIE AUTOMATYCZNE - 549 - - Ręczna interwencja W trakcie ruchu do położenia ponownego uruchamiania, można zastosować ręczną korektę do osi, dla której nie została wykonana jeszcze operacja powrotu. Nie mniej jednak, sterownie ręczne nie powoduje żadnego...

 • Page 582

  4.STEROWANIE AUTOMATYCZNE OBSŁUGA B-64304PL/01 - 550 - M - Indeksowanie stołu W obrabiarkach korzystających z indeksowanego stołu, ustawić obrabiarkę w punkcie ponownego uruchamiania przed ponownym uruchomieniem programu. - Polecenia uniemożliwiające ponowne uruchomienie programu Ni...

 • Page 583

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 4.STEROWANIE AUTOMATYCZNE - 551 - OSTRZEŻENIE Z reguły nie można wykonywać powrotu narzędzia do prawidłowego położenia w podanych poniżej przypadkach: W przypadkach tych zalecana jest szczególna ostrożność, ponieważ dla żadnego z nich nie jest generowany a...

 • Page 584

  5.TESTOWANIE PRACY OBSŁUGA B-64304PL/01 - 552 - 5 TESTOWANIE PRACY Poniższe funkcje używane są do sprawdzenia poprawności przygotowanego programu obróbki. 5.1 BLOKADA MASZYNY ORAZ BLOKADA FUNKCJI POMOCNICZYCH ..................................................................553 5.2 KORE...

 • Page 585

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 5.TESTOWANIE PRACY - 553 - 5.1 BLOKADA MASZYNY ORAZ BLOKADA FUNKCJI POMOCNICZYCH Aby wyświetlić zmianę położenia bez przesuwania narzędzi, zastosować blokadę maszyny. Istnieją dwa rodzaje blokady maszyny: blokada wszystkich osi maszyny, która zatrzymuje ruch wzd...

 • Page 586

  5.TESTOWANIE PRACY OBSŁUGA B-64304PL/01 - 554 - - Blokada funkcji pomocniczych Nacisnąć klawisz blokady funkcji pomocniczych na pulpicie operatora. Funkcje M, S, T i B są nieaktywne i nie będą wykonywane. Szczegółowe informacje podano w podręczniku dostarczonym przez producenta urządz...

 • Page 587

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 5.TESTOWANIE PRACY - 555 - 5.2 KOREKTA POSUWU Zaprogramowana prędkość posuwu może zostać zmniejszona lub zwiększona o wartość procentową (%) zadaną za pomocą pokrętła korekty. Funkcja ta używana jest do sprawdzania programu. Na przykład, jeżeli szybkość p...

 • Page 588

  5.TESTOWANIE PRACY OBSŁUGA B-64304PL/01 - 556 - 5.3 KOREKTA SZYBKIEGO POSUWU Do szybkiego posuwu można zastosować jeden z czterech wielkości korekty (F0, 25%, 50% i 100%). Posuw F0 jest ustawiany za pomocą parametru Nr 1421. Korektę posuwu szybkiego można ustawiać z krokiem 1% lub 0.1%,...

 • Page 589

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 5.TESTOWANIE PRACY - 557 - 5.4 PRACA PRÓBNA Narzędzie przesuwa się z szybkością posuwu określoną za pomocą parametru, bez względu na szybkość posuwu zadaną w programie. Funkcja ta służy do sprawdzania ruchu narzędzia bez zamocowanego przedmiotu na obrabiarce...

 • Page 590

  5.TESTOWANIE PRACY OBSŁUGA B-64304PL/01 - 558 - 5.5 POJEDYNCZY BLOK Wciśnięcie przełącznika pojedynczego bloku uruchamia tryb pojedynczego bloku. Po naciśnięciu klawisza startu cyklu w trybie pojedynczego bloku narzędzie zatrzymuje się po wykonaniu pojedynczego bloku w programie. Wykon...

 • Page 591

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 5.TESTOWANIE PRACY - 559 - Opis - Operacja powrotu do punktu referencyjnego a tryb blokowy Jeżeli wywołano polecenie G28, G29 (seria M) i G30, funkcja pojedynczego bloku działa w punkcie pośrednim. - Pojedynczy blok podczas stałego cyklu obróbki W stałym cyklu obr...

 • Page 592

  6.FUNKCJE BEZPIECZEŃSTWA OBSŁUGA B-64304PL/01 - 560 - 6 FUNKCJE BEZPIECZEŃSTWA Aby natychmiast zatrzymać maszynę z powodu zagrożenia, nacisnąć przycisk zatrzymania awaryjnego. Aby narzędzie nie wyjeżdżało poza ograniczniki, można korzystać funkcji kontroli obszaru ruchu. W niniejs...

 • Page 593

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 6.FUNKCJE BEZPIECZEŃSTWA - 561 - 6.1 ZATRZYMYWANIE AWARYJNE Po naciśnięciu klawisza zatrzymania awaryjnego na pulpicie obsługowym maszyny następuje niezwłoczne zatrzymanie się maszyny. ZATRZYMANIE AWARYJNE Czerwony Rys. 6.1 (a) Zatrzymanie awaryjne Przycisk ten j...

 • Page 594

  6.FUNKCJE BEZPIECZEŃSTWA OBSŁUGA B-64304PL/01 - 562 - 6.2 WYŁĄCZNIKI KRAŃCOWE Jeżeli narzędzie próbuje przemieścić się poza punkt końcowe ustawionego za pomocą wyłączników krańcowych, jest ono hamowane, ruch jest zatrzymywany a na ekranie wyświetlany jest komunikat OGRAN. RUC...

 • Page 595

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 6.FUNKCJE BEZPIECZEŃSTWA - 563 - 6.3 PROGRAMOWANA KONTROLA OBSZARU RUCHU Za pomocą programowanych kontroli obszarów ruchu 1, 2 i 3 ruchu można określić trzy obszary, w które narzędzie nie może wejść. Programowana kontrola obszaru ruchu 1 Programo-wana kontrola ...

 • Page 596

  6.FUNKCJE BEZPIECZEŃSTWA OBSŁUGA B-64304PL/01 - 564 - Opis - Programowana kontrola obszaru 1 Parametry (nr 1320, 1321 lub nr 1326, 1327) służą do definiowania granic. Poza obszarem wyznaczonych granic znajduje się obszar zabroniony. Producent maszyny zwykle używa ten obszar do zdefiniowa...

 • Page 597

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 6.FUNKCJE BEZPIECZEŃSTWA - 565 - Podczas wyznaczania obszaru za pomocą parametrów, należy ustawić punkty A i B pokazane na poniższym rysunku. X1>X2, Y1>Y2, Z1>Z2A(X1, Y1, Z1)B(X2, Y2, Z2) Rys. 6.3 (c) Tworzenie i zmiana niedozwolonego obszaru za pomocą param...

 • Page 598

  6.FUNKCJE BEZPIECZEŃSTWA OBSŁUGA B-64304PL/01 - 566 - konieczność ustawiania osobno dla każdego narzędzia oraz zapewnia bezpieczeństwo obróbki. • Dla systemów centrów obróbkowych a b Położenie narzędzia po powrocie do punktu referencyjnego Granice obszaru AB • Dla systemu t...

 • Page 599

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 6.FUNKCJE BEZPIECZEŃSTWA - 567 - - Zatwierdzanie alarmów Jeżeli narzędzie wejdzie w obszar zakazany i zostanie uruchomiony alarm, można je przesunąć w kierunku przeciwnym do tego, w którym się poruszało. Aby anulować alarm, należy przesuwać narzędzie do tyłu...

 • Page 600

  6.FUNKCJE BEZPIECZEŃSTWA OBSŁUGA B-64304PL/01 - 568 - 6.4 KONTROLA OGRANICZNIKÓW RUCHU PRZED PRZESUNIĘCIEM Podczas sterowania automatycznego, przed rozpoczęciem ruchu zdefiniowanego w danym bloku, funkcja programowanej kontroli obszaru ruchu 1, 2 i 3 sprawdza, czy ruch ten nie spowoduje pr...

 • Page 601

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 6.FUNKCJE BEZPIECZEŃSTWA - 569 - Przykład 2) Punkt końcowy Punkt końcowy Punkt początkowy Natychmiast po rozpoczęciu ruchu w punkcie startu narzędzie jest zatrzymywane przez programowaną kontrolę obszaru ruchu przed Narzędzie jest zatrzymane w punkcie przez prog...

 • Page 602

  6.FUNKCJE BEZPIECZEŃSTWA OBSŁUGA B-64304PL/01 - 570 - - Blok złożony z wielu operacji Jeżeli wykonywany jest blok zawierający kilka operacji (takich jak stały cykl obróbki oraz automatyczny powrót do pozycji referencyjnej), wygenerowany zostanie alarm w punkcie początkowym dowolnej op...

 • Page 603

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 6.FUNKCJE BEZPIECZEŃSTWA - 571 - 6.5 FUNKCJE ZABEZPIECZAJĄCE PRZED BŁĘDNYMI OPERACJAMI Niewłaściwe ustawienie wielkości kompensacji narzędzia lub niewłaściwa operacja maszyny może powodować niewłaściwą obróbkę przedmiotu obrabianego lub uszkodzenie narzęd...

 • Page 604

  6.FUNKCJE BEZPIECZEŃSTWA OBSŁUGA B-64304PL/01 - 572 - 6.5.1 Funkcje stosowane przy ustawianiu danych Następujące funkcje zabezpieczają przed wykonywaniem niewłaściwych operacji przy ustawianiu danych. • Kontrola zakresu wprowadzanych danych • Potwierdzanie operacji wprowadzania przyr...

 • Page 605

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 6.FUNKCJE BEZPIECZEŃSTWA - 573 - 6.5.1.1 Kontrola zakresu wprowadzanych danych Funkcja ta pozwala sprawdzić, czy wprowadzone dane znajdują się w dopuszczalnym zakresie wartości. Kontrola zakresu wprowadzanych danych Opis - Opis działania funkcji kontroli zakresu wp...

 • Page 606

  6.FUNKCJE BEZPIECZEŃSTWA OBSŁUGA B-64304PL/01 - 574 - - Komunikaty wyświetlane w trakcie kontroli zakresu wartości danych Po przemieszczeniu kursora do pola wprowadzania danych, wyświetlany jest jeden z podanych poniżej komunikatów i ostrzeżeń. Komunikaty te nie są wyświetlane, jeśl...

 • Page 607

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 6.FUNKCJE BEZPIECZEŃSTWA - 575 - 6.5.1.2 Potwierdzanie operacji wprowadzania przyrostowego Funkcja wyświetla komunikat, jeśli nastąpi próba wprowadzenia wartości przyrostowej poprzez użycie klawisza funkcyjnego [+WPROW]. Potwierdzanie operacji wprowadzania przyrost...

 • Page 608

  6.FUNKCJE BEZPIECZEŃSTWA OBSŁUGA B-64304PL/01 - 576 - 6.5.1.3 Zabezpieczenie przed wprowadzaniem wartości absolutnej przy pomocy klawisza ekranowego Funkcja ta zabezpiecza przed wprowadzaniem wartości absolutnej za pomocą klawisza ekranowego [WPROW]. Zabezpieczenie przed wprowadzaniem war...

 • Page 609

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 6.FUNKCJE BEZPIECZEŃSTWA - 577 - 6.5.1.4 Potwierdzanie kasowania programu Funkcja wyświetla komunikat "USUNAC PROGRAM ?" w przypadku zamiaru usunięcia wybranego programu. Potwierdzanie kasowania programu Opis - Opis działania funkcji potwierdzania kasowania...

 • Page 610

  6.FUNKCJE BEZPIECZEŃSTWA OBSŁUGA B-64304PL/01 - 578 - 6.5.1.5 Potwierdzanie usuwania wszystkich danych Funkcja ta wyświetla komunikat "USUNAC WSZYSTKIE DANE?" w przypadku zamiaru usunięcia wszystkich danych. Potwierdzanie usuwania wszystkich danych Opis - Opis działania funkcji...

 • Page 611

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 6.FUNKCJE BEZPIECZEŃSTWA - 579 - 6.5.1.6 Potwierdzanie aktualizacji danych w czasie ich ustawiania Funkcja ta wyświetla klawisze ekranowe [ANULUJ] i [WYKONA] w celu potwierdzenia, czy dane mają być zaktualizowane. Potwierdzanie aktualizacji danych w czasie ich ustawia...

 • Page 612

  6.FUNKCJE BEZPIECZEŃSTWA OBSŁUGA B-64304PL/01 - 580 - 6.5.2 Funkcje stosowane przy wykonywaniu programu Wprowadzenie Następujące funkcje zabezpieczają przed wykonywaniem niewłaściwych operacji przy wykonywaniu programu. • Wyświetlanie zaktualizowanych informacji modalnych • Sygnał ...

 • Page 613

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 6.FUNKCJE BEZPIECZEŃSTWA - 581 - 6.5.2.2 Sygnał startu cyklu Funkcja wyświetla pozostałą wartość drogi i informację modalną Dla bloku, który ma być wykonany oraz zmusza program do czasowego zatrzymania przed jego wykonaniem. Sygnał startu cyklu Opis - Opis dz...

 • Page 614

  6.FUNKCJE BEZPIECZEŃSTWA OBSŁUGA B-64304PL/01 - 582 - 6.5.2.3 Wyświetlanie stanu osi Funkcja wyświetla stan osi z lewej strony jej nazwy na ekranie prezentującym współrzędne. Wyświetlanie stanu osi Opis - Opis działania funkcji wyświetlacza stanu osi Funkcja wyświetla stan osi z l...

 • Page 615

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 6.FUNKCJE BEZPIECZEŃSTWA - 583 - 6.5.2.4 Potwierdzanie rozpoczęcia wykonywania od środka programu Funkcja ta wyświetla komunikat przy próbie wykonania programu z kursorem umieszczonym w środku programu. Potwierdzanie rozpoczynania wykonywania od środka programu Opi...

 • Page 616

  6.FUNKCJE BEZPIECZEŃSTWA OBSŁUGA B-64304PL/01 - 584 - 6.5.2.5 Kontrola zakresu wartości Funkcja ta pozwala sprawdzić czy wprowadzane dane mieszczą się w dopuszczalnym zakresie wartości. Kontrola zakresu wartości Opis - Opis działania funkcji kontroli zakresu wartości Funkcja ta pozw...

 • Page 617

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 6.FUNKCJE BEZPIECZEŃSTWA - 585 - 6.5.2.6 Kontrola maksymalnej wartości przyrostowej Funkcja ta sprawdza maksymalną wartość przyrostową podaną dla każdej osi w poleceniu NC. Kontrola maksymalnej wielkości przyrostowej Opis - Opis działania funkcji kontroli maksy...

 • Page 618

  6.FUNKCJE BEZPIECZEŃSTWA OBSŁUGA B-64304PL/01 - 586 - 6.5.2.7 Sygnalizacja ostrzeżenia w czasie resetowania przy wykonywaniu programu Jeżeli bit 6 (CLR) parametru Nr 3402 jest ustawiony na 0 i nastąpi resetowanie w czasie wykonywania bloku, informacje modalne przechodzą do stanu sprzed wy...

 • Page 619

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 6.FUNKCJE BEZPIECZEŃSTWA - 587 - 6.5.3 Ekran ustawiania W niniejszym punkcie opisano sposób wyświetlania ekranu ustawiania funkcji potwierdzania sposób ustawiania poszczególnych elementów danych. Ekran ustawiania funkcji potwierdzania operacji pozwala na ustawianie n...

 • Page 620

  6.FUNKCJE BEZPIECZEŃSTWA OBSŁUGA B-64304PL/01 - 588 - 6.5.3.1 Ekran ustawiania funkcji potwierdzania operacji Ekran ten wyświetla stan załączenia/wyłączenia podanych poniżej funkcji potwierdzania operacji oraz pozwala na zmianę tego stanu. (Ekran ten będzie zwany dalej ekranem ustawia...

 • Page 621

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 6.FUNKCJE BEZPIECZEŃSTWA - 589 - 5 W ekranie ustawiania funkcji potwierdzania operacji, obok każdej z załączonych funkcji wyświetlany jest znak ( ). Korzystając z klawiszy , , i przejść kursorem do wybranego elementu, którego ustawienie ma być zmienione. 6 Wcisn...

 • Page 622

  6.FUNKCJE BEZPIECZEŃSTWA OBSŁUGA B-64304PL/01 - 590 - 6.5.3.2 Ekran ustawiania zakresu wartości dla kompensacji narzędzia Ekran ten wyświetla zakres wartości dla kompensacji narzędzia oraz pozwala zmieniać ten przedział. (Ekran będzie nazywany ekranem ustawiania zakresu wartości dla ...

 • Page 623

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 6.FUNKCJE BEZPIECZEŃSTWA - 591 - W przypadku gdy ustawiony zakres wartości okazał się nieprawidłowy z jednego z przedstawionych poniżej powodów, kontrola poprawności wprowadzanych danych nie może być przeprowadzona w normalny sposób i wprowadzane dane zostaną od...

 • Page 624

  6.FUNKCJE BEZPIECZEŃSTWA OBSŁUGA B-64304PL/01 - 592 - M - Ustawienia dla pamięci kompensacji narzędzi A (bit 6 (NGW) parametru Nr 8136 wynosi 1) W przypadku pamięci kompensacji narzędzi A, zakres obowiązujących wartości jest określany za pomocą następujących czterech elementów. Wy...

 • Page 625

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 6.FUNKCJE BEZPIECZEŃSTWA - 593 - T - Ustawianie bez kompensacji geometrii/zużycia (bit 6 (NGW) parametru Nr 8136 = 1) Bez kompensacji geometrii/zużycia, można wprowadzić zakres obowiązujących danych z użyciem następujących ośmiu elementów. Wyświetlany składni...

 • Page 626

  6.FUNKCJE BEZPIECZEŃSTWA OBSŁUGA B-64304PL/01 - 594 - - Przykład ustawiania zakresu wprowadzanych danych Przykładowo, dla pamięci kompensacji A ustawione zostaną następujące wartości (seria M). OD: DO GR.DOLNA : GR.GORNA 1 : 20 0.000 : 100.000 W tym przypadku, ekran w...

 • Page 627

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 6.FUNKCJE BEZPIECZEŃSTWA - 595 - 6.5.3.3 Ekran ustawiania kompensacji zera przedmiotu Ekran ten wyświetla ustawienia kompensacji zera przedmiotu oraz pozwala na ich zmianę. (Ekran będzie zwany dalej ekranem ustawiania kompensacji zera przedmiotu.) Można zdefiniować ...

 • Page 628

  6.FUNKCJE BEZPIECZEŃSTWA OBSŁUGA B-64304PL/01 - 596 - 5 Korzystając z klawiszy , , , , , albo klawisza [PRZEL.] przesunąć kursor do wybranego elementu danych. 6 Nacisnąć klawisz MDI, wpisać odpowiednie dane, a następnie wcisnąć klawisz ekranowy [WPROW.]. W przypadku gdy ustawiony za...

 • Page 629

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 6.FUNKCJE BEZPIECZEŃSTWA - 597 - 6.5.3.4 Ekran ustawiania zakresu wartości kompensacji narzędzia osi Y T W przypadku serii T, ekran ten wyświetla ustawienia zakresu wartości danych dla kompensacji narzędzia osi Y oraz pozwala zmieniać te ustawienia. (Ekran będzie z...

 • Page 630

  6.FUNKCJE BEZPIECZEŃSTWA OBSŁUGA B-64304PL/01 - 598 - W przypadku gdy ustawiony zakresu danych jest nieprawidłowy z jednego z przedstawionych poniżej powodów, kontrola poprawności danych nie może być przeprowadzona w normalny sposób i wprowadzane dane zostaną odrzucone. • Pokrywanie...

 • Page 631

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 6.FUNKCJE BEZPIECZEŃSTWA - 599 - 6.5.3.5 Ekran ustawiania przesunięcia przedmiotu obrabianego T W przypadku serii T, ekran ten wyświetla ustawienia przesunięcia układu współrzędnych przedmiotu obrabianego oraz pozwala zmieniać te ustawienia. (Ekran będzie zwany d...

 • Page 632

  6.FUNKCJE BEZPIECZEŃSTWA OBSŁUGA B-64304PL/01 - 600 - W przypadku gdy ustawiony zakresu danych jest nieprawidłowy z jednego z przedstawionych poniżej powodów, kontrola poprawności danych nie może być przeprowadzona w normalny sposób i wprowadzane dane zostaną odrzucone. • Wartości g...

 • Page 633

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 7.ALARM I FUNKCJE AUTODIAGNOSTYCZNE - 601 - 7 ALARM I FUNKCJE AUTODIAGNOSTYCZNE Z chwilą wystąpienia alarmu wyświetlany jest odpowiedni ekran alarmów wskazujący jego przyczynę. Przyczyny generowania alarmów są klasyfikowane wg kodów błędów i numerów. Można za...

 • Page 634

  7.ALARM I FUNKCJE AUTODIAGNOSTYCZNE OBSŁUGA B-64304PL/01 - 602 - 7.1 WYŚWIETLACZ ALARMÓW Opis - Ekran alarmów W przypadku wygenerowania alarmu, wyświetlany jest ekran alarmów (zawierający kod i numer błędu). Błędy są klasyfikowane według kodu i numeru. Rys. 7.1 (a) Ekran alarmu (...

 • Page 635

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 7.ALARM I FUNKCJE AUTODIAGNOSTYCZNE - 603 - 7.1.1 Opis działania - Procedura wyświetlania ekranu alarmów W niektórych sytuacjach ekran z alarmem nie jest wyświetlany, natomiast w dolnej części ekranu wyświetlane są znaki "ALM" (przykładowo, jeżeli bit...

 • Page 636

  7.ALARM I FUNKCJE AUTODIAGNOSTYCZNE OBSŁUGA B-64304PL/01 - 604 - Przewijanie linii Jeżeli informacje o alarmie nie mieszczą się na ekranie, wyświetlane informacje można przewijać za pomocą klawiszy kursora . UWAGA Przy jednoczesnym wyświetlaniu 2 torów, ekrany alarmów są przewijane...

 • Page 637

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 7.ALARM I FUNKCJE AUTODIAGNOSTYCZNE - 605 - 7.1.2 Wyświetlanie alarmów w systemie 2-torowym T Jednoczesne wyświetlanie dla 2 torów W systemie 2-torowym wyświetlanie jednocześnie są alarmy dla dwóch torów. Nazwa toru jest wyświetlana w pierwszej linii ekranu. Zm...

 • Page 638

  7.ALARM I FUNKCJE AUTODIAGNOSTYCZNE OBSŁUGA B-64304PL/01 - 606 - UWAGA Po wprowadzeniu dowolnej nazwy (za pomocą parametrów Nr 3141 do 3147) dla każdego z torów, nazwa ta jest wyświetlana na górze, po lewej stornie podzielonego ekranu. Wyświetlacz jednotorowy W przypadku systemu 2-toro...

 • Page 639

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 7.ALARM I FUNKCJE AUTODIAGNOSTYCZNE - 607 - 7.2 WYŚWIETLENIE HISTORII ALARMÓW W pamięci możliwe jest zapamiętanie oraz wyświetlanie na ekranie do 50 alarmów występujących w obrabiarce CNC, włącznie z najnowszym alarmem. Procedurę wyświetlania alarmu przedstawi...

 • Page 640

  7.ALARM I FUNKCJE AUTODIAGNOSTYCZNE OBSŁUGA B-64304PL/01 - 608 - T W przypadku systemu 2-torowego, alarmy wygenerowane dla dwóch torów są wyświetlane na jednym ekranie, bez względu na wybrany tor. Każde dane historyczne są poprzedzone przez tor, dla którego wygenerowano alarm. W sumie r...

 • Page 641

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 7.ALARM I FUNKCJE AUTODIAGNOSTYCZNE - 609 - 7.3 SPRAWDZANIE ZA POMOCĄ EKRANU DANYCH DIAGNOSTYCZNYCH Czasem może się wydawać, że system zatrzymał się, chociaż nie pojawił się żaden alarm. W takim przypadku system może wykonywać czasochłonny proces przetwarzan...

 • Page 642

  7.ALARM I FUNKCJE AUTODIAGNOSTYCZNE OBSŁUGA B-64304PL/01 - 610 - 7.4 POWRACANIE Z EKRANU WYŚWIETLANIA ALARMÓW 7.4.1 Powracanie z ekranu wyświetlania alarmów Po wykasowaniu alarmów lub wciśnięciu klawisza na ekranie alarmów, wyświetlany jest ekran pokazywany przed wyświetleniem ekran...

 • Page 643

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 7.ALARM I FUNKCJE AUTODIAGNOSTYCZNE - 611 - Przełączanie pomiędzy ekranami za pomocą klawisza funkcyjnego Po wciśnięciu klawisza na ekranie alarmów, pokazywany jest ekran pokazywany przed wyświetleniem ekranu alarmów. Wciśnięcie klawisza funkcyjnego powoduje wy...

 • Page 644

  7.ALARM I FUNKCJE AUTODIAGNOSTYCZNE OBSŁUGA B-64304PL/01 - 612 - 7.4.2 Powiązanie z innymi funkcjami (dla sterowania 2-torowego) T Zależności pomiędzy funkcja do przełączania ekranów a ekranem alarmów w czasie przechodzenia pomiędzy torami (1) Jeżeli bit 5 (PSC) parametru Nr 3208 jes...

 • Page 645

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 7.ALARM I FUNKCJE AUTODIAGNOSTYCZNE - 613 - (Przykład ) <1> Wciśnięcie klawisza Message na ekranie kompensacji dla toru 1 powoduje wyświetlania ekranu alarmów (tor 1). <2> Po przełączeniu do toru 2 z poziomu ekranu alarmów dla toru 1, wyświ...

 • Page 646

  8.WCZYTYWANIE/ZAPISYWANIE DANYCH OBSŁUGA B-64304PL/01 - 614 - 8 WCZYTYWANIE/ZAPISYWANIE DANYCH Informacje zapisane w zewnętrznych urządzeniach We/Wy można odczytać w układzie sterowania CNC. Można również zapisywać informacje z CNC do zewnętrznych urządzeń We/Wy. Zewnętrzne urzą...

 • Page 647

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 8.WCZYTYWANIE/ZAPISYWANIE DANYCH - 615 - Wybierane jest zewnętrzne urządzenie We/Wy skonfigurowane za pomocą parametru Nr 0020. Ustawienia opisano w poniższej tabeli. Zależności między ustawieniami a urządzeniami We/Wy Ustawienia Opis 0,1 RS-232-C port szeregowy 1 ...

 • Page 648

  8.WCZYTYWANIE/ZAPISYWANIE DANYCH OBSŁUGA B-64304PL/01 - 616 - 8.1 NADPISYWANIE PLIKÓW NA KARCIE PAMIĘCI Ekran W czasie próby zapisu danych NC na karcie pamięci, jeżeli podana nazwa pliku albo domyślna nazwa pliku jest taka sama jak nazwa istniejącego już pliku na karcie pamięci, wyśw...

 • Page 649

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 8.WCZYTYWANIE/ZAPISYWANIE DANYCH - 617 - 8 Wcisnąć klawisz ekranowy [WYKON.]. Ponieważ nie jest podana nazwa pliku, plik jest zapisywany z domyślną nazwą CNC-PARA.TXT, ale jeżeli taki plik już istnieje na karcie pamięci, w miejsce zestawu klawiszy pokazywanych na R...

 • Page 650

  8.WCZYTYWANIE/ZAPISYWANIE DANYCH OBSŁUGA B-64304PL/01 - 618 - 8.2 WCZYTYWANIE/ZAPISYWANIE NA KAŻDYM Z EKRANÓW W niniejszym punkcie opisano w jaki sposób należy wczytywać i zapisywać dane z poziomu każdego z ekranów: programy, parametry, wartości kompensacji, wartości kompensacja bł...

 • Page 651

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 8.WCZYTYWANIE/ZAPISYWANIE DANYCH - 619 - 8.2.1 Wczytywanie i zapisywanie programu 8.2.1.1 Wczytywanie programu Poniżej podano procedury wczytywania programów z urządzenia zewnętrznego do pamięci CNC, przy użyciu ekranu edycji programów lub ekranu katalogu programó...

 • Page 652

  8.WCZYTYWANIE/ZAPISYWANIE DANYCH OBSŁUGA B-64304PL/01 - 620 - 8.2.1.2 Zapisywanie programu Program znajdujący się w pamięci CNC można zapisać do urządzenia zewnętrznego. Zapisywanie programu Procedura 1 Upewnić się, czy urządzenie jest gotowe do zapisu. 2 Wcisnąć klawisz ekranowy ...

 • Page 653

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 8.WCZYTYWANIE/ZAPISYWANIE DANYCH - 621 - 8.2.2 Wczytywanie i zapisywanie parametrów 8.2.2.1 Wczytywanie parametrów Można wczytywać parametry z urządzenia zewnętrznego do pamięci urządzenia CNC. Format wczytywania jest taki sam, jak format zapisywania. Jeżeli wcz...

 • Page 654

  8.WCZYTYWANIE/ZAPISYWANIE DANYCH OBSŁUGA B-64304PL/01 - 622 - 8.2.2.2 Zapisywanie parametrów Wszystkie parametry można zapisać z pamięci CNC do urządzenia zewnętrznego, w zdefiniowanym formacie. Zapisywanie parametrów Procedura 1 Upewnić się, czy urządzenie jest gotowe do zapisu. 2 ...

 • Page 655

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 8.WCZYTYWANIE/ZAPISYWANIE DANYCH - 623 - 8.2.3 Wczytywanie i zapisywanie danych kompensacji 8.2.3.1 Wczytywanie danych kompensacji Dane kompensacji można wczytać do pamięci urządzenia CNC z urządzenia zewnętrznego. Format wejściowy jest taki sam, jak format zapisu...

 • Page 656

  8.WCZYTYWANIE/ZAPISYWANIE DANYCH OBSŁUGA B-64304PL/01 - 624 - 8.2.3.2 Zapisywanie danych kompensacji Wszystkie dane kompensacji można zapisać w zdefiniowanym formacie, z pamięci CNC do urządzenia zewnętrznego. Zapisywanie danych kompensacji Procedura 1 Upewnić się, czy urządzenie jest...

 • Page 657

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 8.WCZYTYWANIE/ZAPISYWANIE DANYCH - 625 - • Pamięć kompensacji narzędzia C (bit 6 (NGW) parametru Nr 8136 wynosi 0) % G10 G90 L10 P01 R_ G10 G90 L11 P01 R_ G10 G90 L12 P01 R_ G10 G90 L13 P01 R_ G10 G90 L10 P02 R_ ... G10 G90 L12 P_ R_ G10 G90 L13 P_ R_ % L10: Wielkoś...

 • Page 658

  8.WCZYTYWANIE/ZAPISYWANIE DANYCH OBSŁUGA B-64304PL/01 - 626 - T • Bez pamięci kompensacji geometrii/zużycia (bit 6 (NGW) parametru Nr 8136 = 1) Wielkość kompensacji narzędzia oraz wielkość kompensacji promienia wierzchołka narzędzia są zapisywane w następującym formacie. % G10 P0...

 • Page 659

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 8.WCZYTYWANIE/ZAPISYWANIE DANYCH - 627 - • Z kompensacją geometrii/zużycia (bit 6 (NGW) parametru Nr 8136 = 0) Wielkość kompensacji narzędzia oraz wielkość kompensacji promienia wierzchołka narzędzia są zapisywane w następującym formacie. % G10 P01 X_ Z_ R_ Q...

 • Page 660

  8.WCZYTYWANIE/ZAPISYWANIE DANYCH OBSŁUGA B-64304PL/01 - 628 - 8.2.4 Wczytywanie i zapisywanie danych kompensacji błędu skoku 8.2.4.1 Wczytywanie danych kompensacji błędu skoku Dane kompensacji błędu można wczytywać do pamięci CNC z urządzenia zewnętrznego. Format wczytywania jest ...

 • Page 661

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 8.WCZYTYWANIE/ZAPISYWANIE DANYCH - 629 - 8.2.4.2 Zapisywanie danych kompensacji błędu skoku Wszystkie parametry dotyczące kompensacji błędu skoku można zapisywać w zdefiniowanym formacie z pamięci CNC do urządzenia zewnętrznego. Wczytywanie danych kompensacji b...

 • Page 662

  8.WCZYTYWANIE/ZAPISYWANIE DANYCH OBSŁUGA B-64304PL/01 - 630 - 8.2.4.3 Format wprowadzania/zapisywania danych kompensacji błędu skoku. Dane kompensacji błędu skoku są wczytywane i zapisywane w podanych poniżej formatach. - Słowo kluczowe Następujące znaki są używane jako słowa k...

 • Page 663

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 8.WCZYTYWANIE/ZAPISYWANIE DANYCH - 631 - 8.2.5 Wczytywanie i zapisywanie wspólnych zmiennych makro użytkownika 8.2.5.1 Wczytywanie wspólnych zmiennych makro użytkownika Można wczytywać do pamięci CNC z urządzenia zewnętrznego wspólne zmienne makro użytkownika....

 • Page 664

  8.WCZYTYWANIE/ZAPISYWANIE DANYCH OBSŁUGA B-64304PL/01 - 632 - 8.2.5.2 Zapisywanie wspólnych zmiennych makro użytkownika Zmienne wspólne makro użytkownika przechowywane w pamięci CNC można zapisywać w określonym formacie wyjściowym do urządzenia zewnętrznego. Zapisywanie wspólnych ...

 • Page 665

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 8.WCZYTYWANIE/ZAPISYWANIE DANYCH - 633 - Opis - Format wyjściowy Format wyjściowy jest następujący: Wartości wspólnych zmiennych makro są zapisywane w postaci szesnastkowej mapy bitowej danych zmiennoprzecinkowych podwójnej precyzji. % G10 L85 P500(4024000000000000...

 • Page 666

  8.WCZYTYWANIE/ZAPISYWANIE DANYCH OBSŁUGA B-64304PL/01 - 634 - 8.2.6 Wczytywanie i zapisywanie danych dla układu współrzędnych obrabianego przedmiotu 8.2.6.1 Wczytywanie danych dla układu współrzędnych przedmiotu Dane dotyczące układu współrzędnych są wczytywane do pamięci urz...

 • Page 667

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 8.WCZYTYWANIE/ZAPISYWANIE DANYCH - 635 - 8.2.6.2 Zapisywanie danych dla układu współrzędnych przedmiotu Wszystkie dane zmiennych układu współrzędnych można zapisać w formacie wyjściowym z pamięci CNC do urządzenia zewnętrznego. Zapisywanie danych dla układ...

 • Page 668

  8.WCZYTYWANIE/ZAPISYWANIE DANYCH OBSŁUGA B-64304PL/01 - 636 - 8.2.7 Wczytywanie i zapisywanie danych historii obsługi W przypadku danych historii obsługi dostępna jest tylko operacja zapisywania. Dane zapisywane są w formacie tekstowym. Tak więc, w celu przeglądania danych wyjściowych n...

 • Page 669

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 8.WCZYTYWANIE/ZAPISYWANIE DANYCH - 637 - 8.3 WCZYTYWANIE/ZAPISYWANIE DANYCH NA EKRANIE WSZYST IO Różne typy danych, łącznie z programami, parametrami, wartościami kompensacji, danymi kompensacji błędu skoku, zmiennymi makro, danymi dla układu współrzędnych przed...

 • Page 670

  8.WCZYTYWANIE/ZAPISYWANIE DANYCH OBSŁUGA B-64304PL/01 - 638 - 8.3.1 Wczytywane/zapisywane programu Programy można wczytywać i zapisywać za pomocą ekranu WSZYST IO. Wczytywanie programów Procedura 1 Wcisnąć klawisz [PROGRAM] na ekranie WSZYST IO. 2 Wcisnąć przełącznik EDIT (edycja) ...

 • Page 671

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 8.WCZYTYWANIE/ZAPISYWANIE DANYCH - 639 - Zapisywanie programu Procedura 1 Wcisnąć klawisz [PROGRAM] na ekranie WSZYST IO. 2 Wcisnąć przełącznik EDIT (edycja) na panelu obsługi urządzenia lub przejść w stan zatrzymania awaryjnego. 3 Wcisnąć klawisz ekranowy [(OP...

 • Page 672

  8.WCZYTYWANIE/ZAPISYWANIE DANYCH OBSŁUGA B-64304PL/01 - 640 - 8.3.2 Wczytywanie i zapisywanie parametrów Parametry można wczytywać i zapisywać za pomocą ekranu WSZYST IO. Wczytywanie parametrów Procedura 1 Wcisnąć klawisz funkcyjny . 2 Wciskać kilkakrotnie klawisz do momentu wyświe...

 • Page 673

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 8.WCZYTYWANIE/ZAPISYWANIE DANYCH - 641 - Zapisywanie parametrów Procedura 1 Wcisnąć klawisz [PARAMETR] na ekranie WSZYST IO. 2 Wcisnąć przełącznik EDIT (edycja) na panelu obsługi urządzenia lub przejść w stan zatrzymania awaryjnego. 3 Wcisnąć klawisz ekranowy ...

 • Page 674

  8.WCZYTYWANIE/ZAPISYWANIE DANYCH OBSŁUGA B-64304PL/01 - 642 - 8.3.3 Wczytywanie i zapisywanie danych kompensacji Dane kompensacji można wczytywać i zapisywać za pomocą ekranu WSZYST IO. Wczytywanie danych kompensacji Procedura 1 Wcisnąć klawisz [KOMPEN] na ekranie WSZ. DA. 2 Wcisnąć p...

 • Page 675

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 8.WCZYTYWANIE/ZAPISYWANIE DANYCH - 643 - 8.3.4 Wczytywane/zapisywane danych kompensacji błędu skoku Dane kompensacji błędu skoku można wczytywać i zapisywać za pomocą ekranu WSZYST. IO. Wczytywanie danych kompensacji błędu skoku Procedura 1 Wcisnąć klawisz fun...

 • Page 676

  8.WCZYTYWANIE/ZAPISYWANIE DANYCH OBSŁUGA B-64304PL/01 - 644 - Wczytywanie danych kompensacji błędu skoku Procedura 1 Wcisnąć klawisz [SKOK] na ekranie WSZ. DA. 2 Wcisnąć przełącznik EDIT (edycja) na panelu obsługi urządzenia lub przejść w stan zatrzymania awaryjnego. 3 Wcisnąć kla...

 • Page 677

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 8.WCZYTYWANIE/ZAPISYWANIE DANYCH - 645 - 8.3.5 Wczytywane/zapisywane wspólnych zmiennych makro użytkownika Zmienne wspólne makro użytkownika można wczytywać/zapisywać za pomocą ekranu WSZYST. IO. Wczytywanie wspólnych zmiennych makro użytkownika Procedura 1 Wcis...

 • Page 678

  8.WCZYTYWANIE/ZAPISYWANIE DANYCH OBSŁUGA B-64304PL/01 - 646 - 8.3.6 Wczytywanie i zapisywanie danych dla układu współrzędnych obrabianego przedmiotu Dane układu współrzędnych przedmiotu można wczytywać i zapisywać za pomocą ekranu WSZYST IO. Wczytywanie danych dla układu współr...

 • Page 679

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 8.WCZYTYWANIE/ZAPISYWANIE DANYCH - 647 - 8.3.7 Format pliku i komunikaty błędów Opis - Format pliku Wszystkie zapisywane lub wczytane z zewnętrznych urządzeń pliki to pliki tekstowe. Ich format opisano poniżej. Plik zaczyna się od znaku % lub LF, po którym podawa...

 • Page 680

  8.WCZYTYWANIE/ZAPISYWANIE DANYCH OBSŁUGA B-64304PL/01 - 648 - 8.4 EKRAN KARTY PAMIĘCI 8.4.1 Wyświetlanie ekranu karty pamięci Procedura 1 Wcisnąć klawisz funkcyjny . 2 Wcisnąć klawisz ekranowy [ZAWART]. Spowoduje to wyświetlenie ekranu z listą programów. (Jeśli nie zostanie wyświe...

 • Page 681

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 8.WCZYTYWANIE/ZAPISYWANIE DANYCH - 649 - KOMENT. Komentarz do programu. ROZM(KB) Wielkość pamięci zajmowanej przez plik. CZAS AKTUAL Data aktualizacji wyświetlanego pliku. 8.4.2 Wyświetlanie i obsługa listy plików ZAWART.+ W przypadku wyświetlaczy 8.4" moż...

 • Page 682

  8.WCZYTYWANIE/ZAPISYWANIE DANYCH OBSŁUGA B-64304PL/01 - 650 - ZMIEN URZADZ Z poziomu ekranu z listą programów można wybrać urządzenie. 1 Wcisnąć klawisz ekranowy [ZMIEN URZADZ]. 2 Wcisnąć klawisz ekranowy do zmiany urządzenia. USTAW DNC Można wybrać plik, który będzie używany...

 • Page 683

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 8.WCZYTYWANIE/ZAPISYWANIE DANYCH - 651 - 8.4.3 Wczytywanie/zapisywanie pliku Program można wczytywać i zapisywać za pomocą ekranu Karta pamięci. Wczytywanie programu (WPROW. PLIK) 1 Wcisnąć przełącznik EDIT (edycja) na panelu obsługi urządzenia lub przejść w...

 • Page 684

  8.WCZYTYWANIE/ZAPISYWANIE DANYCH OBSŁUGA B-64304PL/01 - 652 - Wczytywanie pliku (WPROW. N.) 1 Wcisnąć przełącznik EDIT (edycja) na panelu obsługi urządzenia lub przejść w stan zatrzymania awaryjnego. 2 Wcisnąć klawisz ekranowy [(OPRC)]. 3 Wcisnąć klawisz ekranowy [WPROW. N]. 4 Wprow...

 • Page 685

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 8.WCZYTYWANIE/ZAPISYWANIE DANYCH - 653 - Zapis pliku 1 Wcisnąć przełącznik EDIT na panelu obsługi urządzenia lub przejść w stan zatrzymania awaryjnego. 2 Wcisnąć klawisz ekranowy [(OPRC)]. 3 Wcisnąć klawisz ekranowy [WYSL. PLIK]. 4 Wprowadzić program, który ma...

 • Page 686

  8.WCZYTYWANIE/ZAPISYWANIE DANYCH OBSŁUGA B-64304PL/01 - 654 - 8.5 OBSŁUGA EMBEDDED ETHERNET 8.5.1 Funkcja FTP - przesyłanie plików Działanie funkcji FTP opisano poniżej. Wyświetlanie listy plików na komputerze Można wyświetlić listę plików przechowywanych na komputerze hosta. P...

 • Page 687

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 8.WCZYTYWANIE/ZAPISYWANIE DANYCH - 655 - Ekran z listą plików Embedded Ethernet (wyświetlacz 8.4") Ekran z listą plików Embedded Ethernet (wyświetlacz 10.4")

 • Page 688

  8.WCZYTYWANIE/ZAPISYWANIE DANYCH OBSŁUGA B-64304PL/01 - 656 - UWAGA Używając funkcji transferu plików protokołem FTP, należy upewnić się, że aktywnym urządzeniem jest port Embedded Ethernet. Zamieszczone poniżej warunki określają urządzenie na ekranie listy plików hosta: (1) Upe...

 • Page 689

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 8.WCZYTYWANIE/ZAPISYWANIE DANYCH - 657 - SZUKAJ Szukanie pliku w bieżącym folderze komputera. ODSW. Aktualizacja informacji wyświetlanych an ekranie z listą plików dla wbudowanego protokołu Ethernet. CZYTAJ PLIK Przesłanie programu z pamięci komputera do pamięci ...

 • Page 690

  8.WCZYTYWANIE/ZAPISYWANIE DANYCH OBSŁUGA B-64304PL/01 - 658 - UWAGA Nazwa pliku składa się ze znaku "O" oraz umieszczonych po tym znaku 4 cyfr. Jeżeli w czasie wprowadzania podany zostanie program nr 1, wczytany zostanie plik o nazwie "O0001". Jeżeli operacja jest wykon...

 • Page 691

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 8.WCZYTYWANIE/ZAPISYWANIE DANYCH - 659 - 8.6 EKRAN DYSK 8.6.1 Wyświetlanie ekranu Dysk Procedura 1 Wcisnąć klawisz funkcyjny . 2 Wcisnąć klawisz ekranowy [ZAWART]. Spowoduje to wyświetlenie ekranu z listą programów. (Jeśli nie zostanie wyświetlony klawisz ekrano...

 • Page 692

  8.WCZYTYWANIE/ZAPISYWANIE DANYCH OBSŁUGA B-64304PL/01 - 660 - 8.6.2 Wyświetlanie i obsługa listy plików SZUK.P Można szukać pliku. Znaleziony plik jest wyświetlany na początku listy. 1 Wcisnąć klawisz ekranowy [SZUK.P]. 2 Wprowadzić numer szukanego pliku. 3 Wcisnąć klawisz ekran...

 • Page 693

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 8.WCZYTYWANIE/ZAPISYWANIE DANYCH - 661 - 8.6.3 Wczytywanie/zapisywanie pliku Program można wczytywać i zapisywać za pomocą ekranu Dysk. Wczytywanie pliku 1 Wcisnąć przełącznik EDIT (edycja) na panelu obsługi urządzenia lub przejść w stan zatrzymania awaryjneg...

 • Page 694

  8.WCZYTYWANIE/ZAPISYWANIE DANYCH OBSŁUGA B-64304PL/01 - 662 - Zapis pliku 1 Wcisnąć przełącznik EDIT (edycja) na panelu obsługi urządzenia lub przejść w stan zatrzymania awaryjnego. 2 Wcisnąć klawisz ekranowy [(OPRC)]. 3 Wcisnąć klawisz ekranowy [WYSL. PLIK]. 4 Wprowadzić program,...

 • Page 695

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 8.WCZYTYWANIE/ZAPISYWANIE DANYCH - 663 - 8.7 FUNKCJA KOPIOWANIA EKRANÓW Przegląd Funkcja ta zapisuje aktualny ekran CNC w postaci mapy bitowej na karcie pamięci. Po zapisaniu, taką mapę bitową można wyświetlać i edytować na ekranie komputera. Opis - Metoda rozp...

 • Page 696

  8.WCZYTYWANIE/ZAPISYWANIE DANYCH OBSŁUGA B-64304PL/01 - 664 - Ograniczenia - Ekrany których nie można kopiować Nie można tworzyć kopi ekranu BOOT, IPL oraz ekranu z alarmami systemowymi. - Urządzenia We/Wy pracujące na pierwszym planie W czasie pracy DNC można kopiować ekrany przy k...

 • Page 697

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 9.TWORZENIE PROGRAMÓW - 665 - 9 TWORZENIE PROGRAMÓW Niniejszy rozdział opisuje sposób tworzenia programów za pośrednictwem panelu MDI w obrabiarce CNC. W niniejszym rozdziale opisów sposób automatycznego wstawiania numerów bloków oraz tworzenie programów w trybi...

 • Page 698

  9.TWORZENIE PROGRAMÓW OBSŁUGA B-64304PL/01 - 666 - 9.1 TWORZENIE PROGRAMÓW ZA POMOCĄ KLAWIATURY MDI Programy można tworzyć w trybie EDIT za pomocą funkcji edycji programu opisanych w rozdziale III-10. Procedura tworzenia programów za pomocą klawiatury MDI 1 Wybrać tryb EDYCJA. 2 Wci...

 • Page 699

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 9.TWORZENIE PROGRAMÓW - 667 - 9.2 AUTOMATYCZNE WSTAWIANIE NUMERÓW BLOKÓW Numery bloków mogą być wstawiane automatycznie w każdym bloku, jeżeli program jest tworzony za pomocą klawiatury MDI w trybie EDIT. Przyrost wartości dla numerów bloków należy ustawić za...

 • Page 700

  9.TWORZENIE PROGRAMÓW OBSŁUGA B-64304PL/01 - 668 - 9 Wcisnąć klawisz . Znak EOB zostanie rejestrowany w pamięci, a numery bloków będą wstawiane automatycznie. Na przykład, jeżeli wartość początkowa N wynosi 10 i parametr przyrostu wartości jest ustawiony na 2, to zostanie wstawiony...

 • Page 701

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 9.TWORZENIE PROGRAMÓW - 669 - 9.3 TWORZENIE PROGRAMÓW W TRYBIE UCZENIA (ODTWARZANIE) W trybie TJOG lub THND, można tworzyć program wpisując do programu współrzędne aktualnego położenia wzdłuż każdej osi w układzie współrzędnych absolutnych, przesuwając na...

 • Page 702

  9.TWORZENIE PROGRAMÓW OBSŁUGA B-64304PL/01 - 670 - Wczytywanie współrzędnych bieżącego położenia Zamieszczona poniżej procedura pozwala wprowadzić współrzędne bieżącego położenia wzdłuż każdej osi w układzie współrzędnych absolutnych: 1 Wybrać tryb TJOG lub THND. 2 Wci...

 • Page 703

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 9.TWORZENIE PROGRAMÓW - 671 - 7 Wpisać położenie maszyny P1 w danych drugiego bloku w następujący sposób: G00G90 XY Powoduje to wprowadzenie do programu znaków G00G90X3025Z23723;. 8 Przesunąć narzędzie do punktu P2 za pomocą elektronicznego kółka ręczneg...

 • Page 704

  9.TWORZENIE PROGRAMÓW OBSŁUGA B-64304PL/01 - 672 - 9.4 PROGRAMOWANIE KONWERSACYJNE W TRYBIE GRAFICZNYM Programy NC można tworzyć blok po bloku korzystają z wyświetlanego na ekranie menu funkcji G oraz szczegółowych informacji o poszczególnych funkcjach G. Procedura programowania konwe...

 • Page 705

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 9.TWORZENIE PROGRAMÓW - 673 - Rys. 9.4 (b) Ekran Program (z zarejestrowanym programem) 3 Wprowadzić numer programu do zarejestrowania, po wcześniejszym wprowadzeniu adresu O, a następnie wcisnąć klawisz . Przykładowo, jeżeli należy zarejestrować program o numerz...

 • Page 706

  9.TWORZENIE PROGRAMÓW OBSŁUGA B-64304PL/01 - 674 - 5 Wprowadzić żądaną funkcję G. Przykładowo, jeżeli zachodzi potrzeba wykonania przemieszczania z posuwem szybkim, należy wybrać funkcję G00. Wybrać pozycję G00. Jeżeli ekran nie zawiera żądanej funkcji, wcisnąć klawisz przewij...

 • Page 707

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 9.TWORZENIE PROGRAMÓW - 675 - Jeżeli nie zostanie wciśnięty żaden klawisz, wyświetlany jest standardowy ekran ze szczegółowymi informacjami. Rys. 9.4 (e) Ekran ze szczegółowymi informacjami (ekran standardowy) 7 Przesunąć kursor do bloku, który ma być zmo...

 • Page 708

  9.TWORZENIE PROGRAMÓW OBSŁUGA B-64304PL/01 - 676 - Procedura 2: Modyfikowanie bloku 1 Przesunąć kursor do bloku, który ma być zmodyfikowany i wcisnąć klawisz ekranowy [C.A.P]. Alternatywnie wcisnąć klawisz ekranowy [C.A.P] w celu wyświetlenia okna dialogowego, a następnie wciskać k...

 • Page 709

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 10.EDYCJA PROGRAMÓW - 677 - 10 EDYCJA PROGRAMÓW W niniejszym rozdziale opisano sposób edycji programów zarejestrowanych w CNC. Operacje edycji obejmują wstawianie, modyfikowanie i usuwanie słów. Edycja obejmuje również usuwanie całego programu oraz automatyczne w...

 • Page 710

  10.EDYCJA PROGRAMÓW OBSŁUGA B-64304PL/01 - 678 - 10.1 EDYCJA ATRYBUTU BLOKOWANIA Przy korzystaniu z funkcji do 8-poziomej ochrony danych (bit 4 (NLV) parametru Nr 8131 ustawiony na 1), można ustawić atrybut blokowania edycji dla każdego programu. Programy, które mają ustawiony ten atrybu...

 • Page 711

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 10.EDYCJA PROGRAMÓW - 679 - 10.2 WSTAWIENIE, MODYFIKOWANIE I USUWANIE SŁOWA Punkt ten opisuje procedury wstawiania, zmieniania i kasowania słów w programie zarejestrowanym w pamięci. Procedura wstawiania, zmieniania i kasowania słów 1 Wybrać tryb EDIT. 2 Wcisną...

 • Page 712

  10.EDYCJA PROGRAMÓW OBSŁUGA B-64304PL/01 - 680 - 10.2.1 Szukanie słowa W celu ułatwienia opisu, wybór słowa za pomocą kursora jest określany terminem szukanie słowa. Słowo można wybrać za pomocą kursora, za pomocą operacji szukania słowa lub operacji szukania adresu. W celu ułat...

 • Page 713

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 10.EDYCJA PROGRAMÓW - 681 - 9 Naciśnięcie i przytrzymanie klawisza lub powoduje wyświetlanie stron jedna po drugiej.

 • Page 714

  10.EDYCJA PROGRAMÓW OBSŁUGA B-64304PL/01 - 682 - Procedura szukania słowa - Szukanie za pomocą klawisza ekranowego 1. Wybrać tryb EDIT lub MEMORY. 2. Wcisnąć klawisz funkcyjny . 3. Wpisać szukane słowo. 4. Wcisnąć klawisz [SZUK.↓] w celu szukania słowa w przód, w stosunku do aktu...

 • Page 715

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 10.EDYCJA PROGRAMÓW - 683 - Procedura szukania adresu - Szukanie za pomocą klawisza ekranowego 1. Wybrać tryb EDIT lub MEMORY. 2. Wcisnąć klawisz funkcyjny . 3. Wpisać adres, który ma zostać znaleziony. 4. Wcisnąć klawisz [SZUK.↓] w celu szukania adresu w przó...

 • Page 716

  10.EDYCJA PROGRAMÓW OBSŁUGA B-64304PL/01 - 684 - UWAGA W odróżnieniu od szukania adresu za pomocą klawiszy ekranowych, szukanie za pomocą klawiszy kursora wymaga wpisania za każdym razem adresu.

 • Page 717

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 10.EDYCJA PROGRAMÓW - 685 - 10.2.2 Skok do początku programu Kursor można przemieścić do początku programu. Funkcja ta nazywa się przeskokiem kursora. Poniższy rozdział opisuje cztery metody przeskoku kursora. Procedura skoku do początku programu Metoda 1 1 Wcis...

 • Page 718

  10.EDYCJA PROGRAMÓW OBSŁUGA B-64304PL/01 - 686 - 10.2.3 Wstawianie słowa Procedura wstawiania słowa 1 Odszukać słowo bezpośrednio przed miejscem wstawienia. 2 Wpisać adres, który ma zostać wstawiony. 3 Wpisać dane. 4 Wcisnąć klawisz . Przykład wstawiania T15 1 Odszukać Z1250. ...

 • Page 719

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 10.EDYCJA PROGRAMÓW - 687 - 10.2.4 Zmiana słowa Procedura zmiany słowa 1 Odszukać słowo, które ma być zmienione. 2 Wpisać adres, który ma zostać wstawiony. 3 Wpisać dane. 4 Wcisnąć klawisz . Przykład zmiany T15 na M15 1 Odszukać T15. 2 Wprowadzić M 1 ...

 • Page 720

  10.EDYCJA PROGRAMÓW OBSŁUGA B-64304PL/01 - 688 - 10.2.5 Usuwanie słowa Procedura usuwania słowa 1 Odszukać słowo, które ma być usunięte. 2 Wcisnąć klawisz . Przykład usuwania X100.0 1 Odszukać X100.0. 2 Wcisnąć klawisz . Szukanie X100.0 Usunięcie X100.0.

 • Page 721

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 10.EDYCJA PROGRAMÓW - 689 - 10.3 KASOWANIE BLOKÓW Blok lub bloki można kasować bezpośrednio w programie. 10.3.1 Kasowanie bloku Kasowana jest cała zawartość bloku, od bieżącego położenia słowa do następnego znaku EOB (końca bloku). Kursor zostanie umieszcz...

 • Page 722

  10.EDYCJA PROGRAMÓW OBSŁUGA B-64304PL/01 - 690 - 10.3.2 Kasowanie wielu bloków Procedura ta pozwala skasować kilka bloków do przodu, począwszy od bieżącego położenia słowa aż do znaku EOB należącego do ostatniego z kasowanych z bloków. Kursor zostanie umieszczony za skasowanym zn...

 • Page 723

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 10.EDYCJA PROGRAMÓW - 691 - 10.4 SZUKANIE PROGRAMU Jeżeli w pamięci są różne programy, można wyszukać spośród nich żądany program. Istnieją cztery metody wykonania tego zadania. Procedura szukania programu Metoda 1 W celu odszukania programu za pomocą tej m...

 • Page 724

  10.EDYCJA PROGRAMÓW OBSŁUGA B-64304PL/01 - 692 - Metoda 2 W celu odszukania programu za pomocą tej metody, należy wprowadzić numer szukanego programu, a następnie wcisnąć klawisz kursora lub . 1 Wybrać tryb EDIT lub MEMORY. 2 Wcisnąć klawisz , aby wyświetlić ekran programu. 3 Wcis...

 • Page 725

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 10.EDYCJA PROGRAMÓW - 693 - 10.5 SZUKANIE NUMERU BLOKU Operacja szukania numeru bloku jest zwykle stosowana do szukania numeru bloku w środku programu, aby można rozpocząć lub ponownie uruchomić wykonywanie od bloku o podanym numerze. Przykład) Szukanie numeru bl...

 • Page 726

  10.EDYCJA PROGRAMÓW OBSŁUGA B-64304PL/01 - 694 - Opis - Operacja podczas szukania Pominięte bloki nie mają wpływu na CNC. Oznacza to, że dane w pominiętych blokach, np. współrzędne oraz kody M, S i T nie zmieniają współrzędnych CNC ani wartości modalnych. Dlatego w pierwszym blok...

 • Page 727

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 10.EDYCJA PROGRAMÓW - 695 - 10.6 USUWANIE PROGRAMU Programy zarejestrowane w pamięci można kasować pojedynczo, albo wszystkie od razu. 10.6.1 Kasowanie jednego programu Można usunąć pojedynczy program. Procedura kasowania jednego programu 1 Wybrać tryb EDIT. 2 ...

 • Page 728

  10.EDYCJA PROGRAMÓW OBSŁUGA B-64304PL/01 - 696 - 10.7 KOPIOWANIE/PRZESUWANIE PROGRAMÓW Cały program lub jego fragment można skopiować, albo przesunąć. 10.7.1 Kopiowanie fragmentu programu Fragment wyświetlanego programu można skopiować i wkleić w innym miejscu. C B A B Before copy...

 • Page 729

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 10.EDYCJA PROGRAMÓW - 697 - 5. Przejść do programu, gdzie ma być wklejony zaznaczony fragment. 6. Ustawić kursor w miejscu, gdzie należy wkleić zaznaczony fragment. 7. Wcisnąć klawisz ekranowy [WKLEJ], a następnie klawisz [WYK.BF]. Zawartość zaznaczona w kroku 4...

 • Page 730

  10.EDYCJA PROGRAMÓW OBSŁUGA B-64304PL/01 - 698 - Przykład 2) Tworzenie programu O003 na podstawie skopiowanego fragmentu programu O0001. 1. Przesunąć kursor do początku fragmentu programu O0001, który ma być skopiowany. (<1>) 2. Wcisnąć klawisz ekranowy [WYBOR]. 3. Przemieści...

 • Page 731

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 10.EDYCJA PROGRAMÓW - 699 - 10.7.2 Przesuwanie fragmentu programu Fragment wyświetlanego programu można wyciąć i wkleić w innym miejscu. C B A B Before move After move Oxxxx Oyyyy Oxxxx Oyyyy C A Rys. 10.7.2 (a) Przesuwanie fragmentu programu Przedstawiony na Rys....

 • Page 732

  10.EDYCJA PROGRAMÓW OBSŁUGA B-64304PL/01 - 700 - Przykład1) Przesuwanie fragmentu programu O0001 do programu O0002. 1. Przesunąć kursor do początku fragmentu programu O0001, który ma być wycięty. (<1>) 2. Wcisnąć klawisz ekranowy [WYBOR]. 3. Przemieścić kursor w celu zaznacze...

 • Page 733

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 10.EDYCJA PROGRAMÓW - 701 - Przykład 2) Tworzenie programu O003 na podstawie wyciętego fragmentu programu O0001. 1. Przesunąć kursor do początku fragmentu programu O0001, który ma być wycięty. (<1>) 2. Wcisnąć klawisz ekranowy [WYBOR]. 3. Przemieścić kur...

 • Page 734

  10.EDYCJA PROGRAMÓW OBSŁUGA B-64304PL/01 - 702 - 10.7.3 Kopiowanie całego programu Można skopiować cały program i wkleić go w innym miejscu. Program o numerze xxxx można skopiować do programu o numerze yyyy. Program o numerze xxxx pozostaje niezmieniony i jest dokładnie taki sam, jak ...

 • Page 735

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 10.EDYCJA PROGRAMÓW - 703 - Przykład) Kopiowanie programu O0001 i wklejanie do programu O0002. 1. Wyświetlić program O0001, a następnie wcisnąć klawisz ekranowy [WYBOR WSZYST]. Spowoduje to zaznaczenie całego programu i wyświetlenie go w kolorze kursora. (<1>...

 • Page 736

  10.EDYCJA PROGRAMÓW OBSŁUGA B-64304PL/01 - 704 - 10.7.4 Przesuwanie całego programu Można wyciąć cały program i wkleić go w innym miejscu. Rys. 10.7.4 (a) Przedstawiony na Rys. 10.7.4.(a) program o numerze xxxx jest wstawiany do programu o numerze yyyy. Zawartość programu o numerze...

 • Page 737

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 10.EDYCJA PROGRAMÓW - 705 - Przykład) Wycinanie programu O0001 i wklejanie do programu O0002. 1. Wyświetlić program O0001, a następnie wcisnąć klawisz ekranowy [WYBOR WSZYST]. Spowoduje to zaznaczenie całego programu i wyświetlenie go w kolorze kursora. (<1>)...

 • Page 738

  10.EDYCJA PROGRAMÓW OBSŁUGA B-64304PL/01 - 706 - 10.7.5 Kopiowanie całego programu poprzez podanie jego numeru Cały program można skopiować do pozycji wskazywanej przez kursor, poprzez podanie jego numeru. Funkcja ta pozwala na łatwe skopiowanie całego programu. Cały program można sko...

 • Page 739

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 10.EDYCJA PROGRAMÓW - 707 - 10.7.6 Kopiowanie/przesuwanie do bufora wprowadzania Kopiowany/przesuwany fragment zaznaczonego słowa jest przesuwany z bufora kopiowania do bufora wprowadzania. Funkcja ta pozwala edytować i jednocześnie sprawdzić dane przeznaczone do kopi...

 • Page 740

  10.EDYCJA PROGRAMÓW OBSŁUGA B-64304PL/01 - 708 - 10.8 ZASTĘPOWANIE Ciąg znaków w programie można zastąpić przez inny ciąg znaków. Procedura zastępowania 1. Wejść do trybu EDIT lub MDI (ekran MDI). 2. Wcisnąć klawisz funkcyjny . 3. Wcisnąć klawisz ekranowy [(OPRC)]. 4. Wciska...

 • Page 741

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 10.EDYCJA PROGRAMÓW - 709 - 10.9 EDYCJA MAKRO UŻYTKOWNIKA W przeciwieństwie do zwykłych programów, programy makro użytkownika są modyfikowane, wpisywane lub kasowane w oparciu o jednostki edytowania. Słowa makro użytkownika można wpisywać w skróconej formie. Do...

 • Page 742

  10.EDYCJA PROGRAMÓW OBSŁUGA B-64304PL/01 - 710 - 10.10 OGRANICZANIE DOTYCZĄCE PRZEMIESZCZANIA KURSORA W CZASIE EDYCJI PROGRAMU Jeżeli program, który ma być edytowany jest zatrzymany lub wstrzymany, obowiązują ograniczenia, w myśl których nie można edytować bloków już wykonywanych ...

 • Page 743

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 10.EDYCJA PROGRAMÓW - 711 - • Zastępowanie wszystkich wystąpień: Operacja ta jest nieaktywna. - Resetowanie Resetowanie powoduje odwołanie statusu wykonywania programu oraz ograniczeń dotyczących przemieszczania kursora. - Szukanie programu Operacja ta jest nie...

 • Page 744

  10.EDYCJA PROGRAMÓW OBSŁUGA B-64304PL/01 - 712 - 10.11 FUNKCJA HASŁA Funkcja hasła, bit 4 (NE9) parametru Nr 3202, przeznaczona do ochrony programów o numerach O9000 do 09999 może być zablokowana za pomocą dwóch parametrów, a mianowicie PASSWD (parametr Nr 3210) i KEYWD (parametr Nr 3...

 • Page 745

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 10.EDYCJA PROGRAMÓW - 713 - Opis - Parametr ustawiania hasła PASSWD Stan blokady jest ustawiany po przypisaniu wartości do parametru PASSWD. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że parametr PASSWD można ustawić tylko wtedy, gdy nie jest ustawiony stan zablokowania ...

 • Page 746

  10.EDYCJA PROGRAMÓW OBSŁUGA B-64304PL/01 - 714 - 10.12 JEDNOCZESNA EDYCJA PROGRAMÓW 2-TOROWYCH T Jednoczesna edycja programów 20-torowych pozwala na edycję programów dla dwóch torów na pojedynczym ekranie. Funkcja ta jest dostępna, jeżeli spełnione są podane poniżej warunki: • Sy...

 • Page 747

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 10.EDYCJA PROGRAMÓW - 715 - Rys. 10.12(a) Jednoczesna edycja programu 2-torowego na (wyświetlacz LCD 8.4") - Tryby Po przełączeniu do trybu EDIT lub MEM zarówno toru 1 jak i toru 2, programy dla obydwu torów są jednocześnie wyświetlane na ekranie programów...

 • Page 748

  10.EDYCJA PROGRAMÓW OBSŁUGA B-64304PL/01 - 716 - Jeżeli tryb edycji w tle zostanie uruchomiony przy aktywnej edycji programu 2-torowego, edycja w tle jest rozpoczynana nie tylko dla toru, dla którego realizowana jest operacja, ale również dla toru nie wybranego i wyświetlany jest ekran d...

 • Page 749

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 11.ZARZĄDZANIE PROGRAMEM - 717 - 11 ZARZĄDZANIE PROGRAMEM Funkcje służące do zarządzania programem zostały sklasyfikowane według dwóch następujących typów: • Funkcje dla urządzeń • Funkcje dla programów Funkcje dla urządzeń uwzględniają wybieranie, ...

 • Page 750

  11.ZARZĄDZANIE PROGRAMEM OBSŁUGA B-64304PL/01 - 718 - 11.1 WYBIERANIE URZĄDZENIA W wypadku gdy dostępna jest funkcja (jako opcja) szybkiej wymiany danych (fast data server), możliwe jest wybranie urządzenia, które będzie przechowywało dane. Niniejszy rozdział przedstawia opis procedur...

 • Page 751

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 11.ZARZĄDZANIE PROGRAMEM - 719 - 11.1.1 Wybieranie jako urządzenie karty pamięci przechowującej program Przegląd Przy wyborze jako urządzenia karty pamięci z plikiem pamięci programów (o nazwie "FANUCPRG.BIN"), w trybie sterowania za pomocą programu mo...

 • Page 752

  11.ZARZĄDZANIE PROGRAMEM OBSŁUGA B-64304PL/01 - 720 - Procedura odłączania urządzenia W wypadku gdy karta pamięci z programami zostanie wymieniona lub gdy karta pamięci jest wykorzystywana do zwykłego użytku jak wczytywanie/zapisywanie danych, należy ją usunąć za pomocą odpowiedni...

 • Page 753

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 11.ZARZĄDZANIE PROGRAMEM - 721 - - Wybieranie jako program główny Program z karty pamięci może być wybierany jako program główny, wykonywany automatycznie w trybie sterowania za pomocą programu. - Wywoływanie podprogramu (za pomocą M98) - Makro (wywoływanie ...

 • Page 754

  11.ZARZĄDZANIE PROGRAMEM OBSŁUGA B-64304PL/01 - 722 - Ograniczenia W programie z karty pamięci nie można korzystać z funkcji M198. Dodatkowo, program z karty pamięci nie morzę być wywoływany z programu na urządzeniu CNC_MEM (pamięć programów CNC) za pomocą funkcji M198. Po skonfig...

 • Page 755

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 11.ZARZĄDZANIE PROGRAMEM - 723 - UWAGA 3 Do usuwania karty pamięci upewnić się stosować procedurę "odłączania". W wypadku gdy karta pamięci zostanie usunięta bez stosowania procedury "odłączania" i nastąpi próba uzyskania dostępu do kart...

 • Page 756

  11.ZARZĄDZANIE PROGRAMEM OBSŁUGA B-64304PL/01 - 724 - - Operacja tworzenia, edycji i zarządzania programu W wypadku gdy wybrana zostanie opcja “program z karty pamięci jako urządzenie”, dostęp do operacji, tworzenia, edycji i zarządzania programami zawiera zamieszczona poniżej tabel...

 • Page 757

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 11.ZARZĄDZANIE PROGRAMEM - 725 - 11.2 USUWANIE PROGRAMU Punkt ten zawiera opis procedury usuwania programu. Procedura usuwania pliku 1 Wybrać tryb EDYCJA. 2 Wcisnąć klawisz funkcyjny . 3 Wcisnąć klawisz ekranowy [ZAWART]. 4 Wprowadzić numer programu przeznaczonego...

 • Page 758

  11.ZARZĄDZANIE PROGRAMEM OBSŁUGA B-64304PL/01 - 726 - 11.3 ZMIANA ATRYBUTÓW PROGRAMU Niniejszy punkt zawiera opis procedury zmiany atrybutu programu (blokada edycji, blokada edycji/wyświetlania, kodowanie lub ochrona danych na pięciu poziomach). Procedura ustawiania atrybutu programu 1 W...

 • Page 759

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 11.ZARZĄDZANIE PROGRAMEM - 727 - UWAGA 1 W zależności od stanu operacji i stanu ochrony, czasami nie można usunąć pliku. 2 Podane poniżej parametry wpływają na możliwość ustawiania elementów: • Ochrona programu (parametry Nr 3210 i Nr 3211) • Ośmiopoziomow...

 • Page 760

  11.ZARZĄDZANIE PROGRAMEM OBSŁUGA B-64304PL/01 - 728 - 11.4 WYBIERANIE PROGRAMU GŁÓWNEGO Punkt ten zawiera opis procedury wybierania programu głównego. Procedura wybierania programu głównego 1 Wybrać tryb EDYCJA. 2 Wcisnąć klawisz funkcyjny . 3 Wcisnąć klawisz ekranowy [ZAWART]. 4...

 • Page 761

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 11.ZARZĄDZANIE PROGRAMEM - 729 - 11.5 ARCHIWIZOWANIE PROGRAMU W tym punkcie zamieszczono opis procedury archiwizowania programu. Procedura archiwizowania programu 1 Wybrać tryb EDYCJA. 2 Wcisnąć klawisz funkcyjny . 3 Wcisnąć klawisz ekranowy [ZAWART]. 4 Wprowadzić...

 • Page 762

  12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH OBSŁUGA B-64304PL/01 - 730 - 12 USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH Za pomocą klawiatury MDI obrabiarki CNC można skonfigurować różne parametru. Operator może także monitorować przebieg pracy za pomocą wyświetlanych na ekranie danych. W niniejszym p...

 • Page 763

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH - 731 - - Klucz zabezpieczenia danych Obrabiarka może posiadać klucz zabezpieczenia danych do ochrony niektórych programów, wartości długości narzędzia, ustawień parametrów i zmiennych makro użytkownika. Szczegółowe inform...

 • Page 764

  12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH OBSŁUGA B-64304PL/01 - 732 - Ekran wyświetlany po wciśnięciu klawisza funkcyjnego (dla wyświetlaczy 8.4") Tryb MEM/RMT PROGRMSPRWDZBIEZACYNAST (OPRC) Strona 1 +(1) (2) (3) (4) (5) Edycja programów ⇒Patrz III-10 Ekran kontroli program...

 • Page 765

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH - 733 - Strona 2 RESTARTZAWART. (OPRC) +(6) (7) (8) (9) (10) Restart programu ⇒Patrz III-4.9 Ekran z listą programów ⇒Patrz III-12.2.4. W trybie EDIT/TJOG/THND PROGRMZAWART. C.A.P (OPRC) Strona 1 +(1) (2) (3) ...

 • Page 766

  12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH OBSŁUGA B-64304PL/01 - 734 - Strona 2 RESTARTZAWART. (OPRC) +(6) (7) (8) (9) (10) Restart programu Patrz III-4.9 Ekran z listą programów ⇒Patrz III-12.2.4.

 • Page 767

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH - 735 - Ekran wyświetlany po wciśnięciu klawisza funkcyjnego (dla wyświetlaczy 10.4") Tryb MEM/JOG/HND/RMT PROGRM NASTEP (OPRC) Strona 1 +(1) (2) (3) (4) (5) Edycja programów Patrz III-10 Ekran wyświetlan...

 • Page 768

  12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH OBSŁUGA B-64304PL/01 - 736 - Strona 2 RESTART ZAWART. (OPRC) +(6) (7) (8) (9) (10) Restart programu Patrz III-4.9 Ekran z listą programów ⇒Patrz III-12.2.4. W trybie EDIT/TJOG/THND PROGRM ZAWART. C.A.P (OPRC) Strona 1 +(1) (2) (3) (...

 • Page 769

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH - 737 - Ekran wyświetlany po wciśnięciu klawisza funkcyjnego (dla wyświetlaczy 8.4") KOMPENUSTAW DETAL (OPRC) Strona 1 + (1) (2) (3) (4) (5) Ustawianie i wyświetlanie wartości kompensacji narzędzia Patrz III-2.1...

 • Page 770

  12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH OBSŁUGA B-64304PL/01 - 738 - Strona 4 PR-LEV (OPRC) + (16) (17) (18) (19) (20) Wybór poziomu dokładności ⇒Patrz III-12.3.10. Strona 5 JEZYK BLOKADPOTW. (OPRC) + (21) (22) (23) (24) (25) Wyświetlanie i zmiana wersji j...

 • Page 771

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH - 739 - Ekran wyświetlany po wciśnięciu klawisza funkcyjnego (dla wyświetlaczy 10.4") KOMP USTAW DETAL (OPRC) Strona 1 + (1) (2) (3) (4) (5) Ustawianie i wyświetlanie wartości kompensacji narzędzia Patrz III...

 • Page 772

  12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH OBSŁUGA B-64304PL/01 - 740 - Strona 4 POZIOM DOKL. (OPRC) + (16) (17) (18) (19) (20) Wybór poziomu dokładności ⇒Patrz III-12.3.10. Strona 5 JEZYK ZABEZP OCHRON (OPRC) + (21) (22) (23) (24) (25) Wyświetlanie i zmiana...

 • Page 773

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH - 741 - Ekran wyświetlany po wciśnięciu klawisza funkcyjnego (dla wyświetlaczy 8.4") PARAM DIAGNO SYSTEM (OPRC) Strona 1 + (1) (2) (3) (4) (5) Wyświetlanie iustawianie parametrów ⇒Patrz III-12.4.1. Kontrola na ...

 • Page 774

  12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH OBSŁUGA B-64304PL/01 - 742 - Strona 4 PMCMNTPMCLADPMCCNFPM.MGR (OPRC) + (16) (17) (18) (19) (20) Ekrany do diagnostyki i serwisowania PMC ⇒Podręcznik serwisowania B-64305EN ⇒Podręcznik programowania PLC B-64393EN Ekrany do monitorow. i e...

 • Page 775

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH - 743 - Strona 5 KOLOR SERWISIN.OBR. (OPRC) + (21) (22) (23) (24) (25) Ekran ustawienia koloru ⇒Patrz III-12.4.8. Ekran okresowego serwisowania⇒Patrz III-12.4.11. Ekran informacji do serwisowania⇒Podręcznik serwisowa...

 • Page 776

  12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH OBSŁUGA B-64304PL/01 - 744 - Strona 8 RMTDIAGM-TUN (OPRC) + (36) (37) (38) (39) (40) Zdalna diagnostyka obrabiarki ⇒Podręcznik operatora Fast Ethernet/Fast DataServer B-64414EN⇒Podręcznik operatora zdalnej diagnostyki obrabiarek B-63734...

 • Page 777

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH - 745 - Ekran wyświetlany po wciśnięciu klawisza funkcyjnego (dla wyświetlaczy 10.4") PARAM. DIAGN. SYSTEM (OPRC) Strona 1 + (1) (2) (3) (4) (5) Wyświetlanie iustawianie parametrów ⇒Patrz III-12.4.1.Kontrol...

 • Page 778

  12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH OBSŁUGA B-64304PL/01 - 746 - Strona 4 SERWIS PMC DRAB. PMC KONFIG PMC P.MATE MGR. (OPRC) + (16) (17) (18) (19) (20) Ekrany do diagnostyki i serwisowania PMC ⇒Podręcznik serwisowania B-64305EN ⇒Podręcznik programowania PLC B-64393EN Ekr...

 • Page 779

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH - 747 - Strona 7 EMBED PORT PCMCIA LAN ETHER BOARD (OPRC) + (31) (32) (33) (34) (35) Funkcje Embedded Ethernet ⇒Podręcznik serwisowania B-64305EN Funkcje Embedded Ethernet ⇒Podręcznik serwisowania B-64305EN Ust...

 • Page 780

  12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH OBSŁUGA B-64304PL/01 - 748 - INF-ID PAMIEC (OPRC) Strona 10 + (46) (47) (48) (49) (50) Wyświetlanie zawartości pamięci ⇒Podręcznik serwisowania B-64305EN Strona 11 (51) (52) (53) (54) (55) PROFI MASTER PROFI SLAVE (OPRC) + ...

 • Page 781

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH - 749 - 12.1 EKRANY WYŚWIETLANE ZA POMOCĄ KLAWISZA FUNKCYJNEGO Punkt 12.1, "EKRANY WYŚWIETLANE ZA POMOCĄ KLAWISZA FUNKCYJNEGO " zawiera następujące podpunkty: 12.1.1 Ekran wyświetlania pozycji w układzie współrzę...

 • Page 782

  12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH OBSŁUGA B-64304PL/01 - 750 - 12.1.1 Ekran wyświetlania pozycji w układzie współrzędnych przedmiotu obrabianego Ekran ten wyświetla aktualne położenie narzędzia w układzie współrzędnych przedmiotu obrabianego. Aktualne położenie zmienia się w...

 • Page 783

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH - 751 - - Wyświetlanie z uwzględnieniem wartości kompensacji M Bity 6 (DAL) i 7 (DAC) parametru Nr 3104 decydują, czy wyświetlane wartości uwzględniają kompensację długości narzędzia i kompensację promienia narzędzia. T Pa...

 • Page 784

  12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH OBSŁUGA B-64304PL/01 - 752 - 12.1.2 Ekran wyświetlania pozycji we względnym układzie współrzędnych Wyświetla aktualne położenie narzędzia we względnym układzie współrzędnych (patrz objaśnienie), ustawionym przez operatora. Aktualne położe...

 • Page 785

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH - 753 - Ustawianie współrzędnej względnej na 0 Procedura - Jeżeli wszystkie osie są ustawione na 0 1 Wcisnąć klawisz funkcyjny . 2 Wcisnąć przycisk [WZGLED] w celu wyświetlenia ekranu współrzędnych względnych. 3 Wcisnąć...

 • Page 786

  12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH OBSŁUGA B-64304PL/01 - 754 - Ustawianie współrzędnych względnych Procedura 1 Wcisnąć klawisz funkcyjny . 2 Wcisnąć przycisk [WZGLED] w celu wyświetlenia ekranu współrzędnych względnych. 3 Wcisnąć klawisz ekranowy [(OPRC)]. 4 Wprowadzić nazw...

 • Page 787

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH - 755 - 12.1.3 Ekran wyświetlania wszystkich pozycji Na ekranie wyświetlane są następujące pozycje: aktualne pozycje narzędzia w układzie współrzędnych przedmiotu, układzie współrzędnych względnych oraz w układzie wspó...

 • Page 788

  12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH OBSŁUGA B-64304PL/01 - 756 - Opis - Ekran współrzędnych Ekran ten wyświetla jednocześnie następujące informacje dotyczące aktualnej pozycji: • Aktualna pozycja w układzie współrzędnych względnych. (współrzędne względne) • Aktualna poz...

 • Page 789

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH - 757 - - Jeżeli ustawiona jest konkretna oś 1 Wcisnąć klawisz funkcyjny . 2 Wcisnąć przycisk [BEZWZGL.] w celu wyświetlenia ekranu współrzędnych absolutnych. 3 Wcisnąć klawisz ekranowy [(OPRC)]. 4 Wcisnąć klawisz ekranow...

 • Page 790

  12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH OBSŁUGA B-64304PL/01 - 758 - Rys. 12.1.5 (b) Ekran wyświetlania aktualnej pozycji (absolutnej) (10.4") Aktualna szybkość posuwu jest wyświetlana w jednostkach mm/min lub cal/min (w zależności od rozdzielczości zadawania) pod obszarem wyświetla...

 • Page 791

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH - 759 - - Ekran aktualnej szybkości posuwu na obrót W przypadku posuwu na obrót i obróbki gwintu, aktualna szybkość posuwu to posuw na minutę, a nie posuw na obrót. - Aktualny posuw na obrót Przełączanie pomiędzy wyświetl...

 • Page 792

  12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH OBSŁUGA B-64304PL/01 - 760 - - Wyświetlanie aktualnej szybkości posuwu osi obrotowej W przypadku osi obrotowej, szybkość posuwu jest wyświetlana w jednostkach stopień/min, ale na ekranie jest wyświetlana w jednostkach wprowadzania. Na przykład, jeż...

 • Page 793

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH - 761 - 12.1.6 Ekran czasu pracy i liczby przedmiotów Czas wykonania programu, czas trwania cyklu oraz liczba obrabianych przedmiotów wyświetlane są na ekranach z aktualnym położeniem. Procedura wyświetlania czasu pracy i liczby...

 • Page 794

  12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH OBSŁUGA B-64304PL/01 - 762 - - CZAS CYKLU Wskazuje czas trwania jednej operacji automatycznej, wyłączając czas zatrzymania i stopu posuwu. Jest on wstępnie ustawiany na 0, jeżeli rozpoczęcie cyklu jest wykonywane w stanie zerowania. Jest ustawiany na ...

 • Page 795

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH - 763 - 12.1.7 Ekran monitorowania pracy Można wyświetlić miernik obciążenia dla osi posuwu. Dodatkowo, można wyświetlić miernik obciążenia oraz miernik szybkości dla wrzeciona szeregowego. W celu aktywacji tej funkcji bit 5...

 • Page 796

  12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH OBSŁUGA B-64304PL/01 - 764 - - Ekran osi wrzeciona W przypadku korzystania z wrzeciona szeregowego, dla pierwszego wrzeciona można wyświetlać zarówno miernik obciążenia jak i miernik wrzeciona. - Wykres Wykres słupkowy dla miernika obciążenia pok...

 • Page 797

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH - 765 - Prędkość silnika wrzeciona i wrzeciona podczas operacji monitorowania można wyświetlić tylko dla pierwszego wrzeciona szeregowego i osi sterowania wrzecionem dla pierwszego wrzeciona szeregowego. Nie można jej wyświetlić...

 • Page 798

  12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH OBSŁUGA B-64304PL/01 - 766 - 12.2 EKRANY WYŚWIETLANE ZA POMOCĄ KLAWISZA FUNKCYJNEGO Punkt 12.2, "EKRANY WYŚWIETLANE ZA POMOCĄ KLAWISZA FUNKCYJNEGO " zawiera następujące podpunkty: 12.2.1 Ekran zawartości programu ............................

 • Page 799

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH - 767 - 12.2.1 Ekran zawartości programu Wyświetla program wykonywany aktualnie w trybie MEM. Wyświetlanie aktualnie wykonywanego programu Procedura 1 Wcisnąć klawisz , aby wyświetlić ekran programu. 2 Wcisnąć klawisz ekranowy...

 • Page 800

  12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH OBSŁUGA B-64304PL/01 - 768 - Rys. 12.2.1 (b) Ekran wyświetlania aktualnie wykonywanego programu (Tryb małego ekranu) (10.4")

 • Page 801

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH - 769 - 12.2.2 Ekran edycji programu Program można edytować w trybie EDYCJA. Program można edytować słowo-po-słowie. Tworzenie programu i operacja edycji opisano w punkcie III-9, "TWORZENIE PROGRAMÓW " i punkcie III-10,...

 • Page 802

  12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH OBSŁUGA B-64304PL/01 - 770 - Rys. 12.2.2 (b) Ekran edycji programu (tryb małego ekranu ) (10.4")

 • Page 803

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH - 771 - 12.2.3 Ekran programu dla trybu MDI W trakcie trybu MDI lub edycji programu w trybie MDI, wyświetlany jest tryb aktualnie wykonywanego programu. Obsługę MDI opisano w punkcie III-4.2, "Obsługa MDI". Procedura wyś...

 • Page 804

  12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH OBSŁUGA B-64304PL/01 - 772 - 12.2.4 Ekran z listą programów Wyświetlana jest lista programów zarejestrowanych w pamięci programów. Ekran z listą programów można wyświetlić w dowolnym trybie. Ekran z listą programów omówiono w punkcie III-11, &...

 • Page 805

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH - 773 - 12.2.5 Ekran wyświetlania następnego bloku Blok aktualnie wykonywany oraz blok, który będzie wykonywany jako następny są wyświetlane w trybie MEM oraz MDI. Procedura wyświetlania ekranu następnego bloku Procedura 1 Wci...

 • Page 806

  12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH OBSŁUGA B-64304PL/01 - 774 - 12.2.6 Ekran kontroli programu (Tylko dla wyświetlacza 8.4") W trybie MEM wyświetlane są aktualnie wykonywany program oraz informacje modalne. Procedura wyświetlania ekranu kontroli programu Procedura 1 Wcisnąć klawi...

 • Page 807

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH - 775 - 12.2.7 Ekran wyświetlania bieżącego bloku (Tylko dla wyświetlacza 8.4") W trybie MEM i MDI wyświetlane są aktualnie wykonywany blok oraz wartości modalne. Wyświetlanie ekranu z bieżącym blokiem Procedura 1 Wcis...

 • Page 808

  12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH OBSŁUGA B-64304PL/01 - 776 - 12.2.8 Ekran do programowania dialogowego W trybie EDIT wyświetlane jest menu funkcji G oraz szczegółowe informacje o funkcjach G. Można wprowadzać jeden blok programu, wyświetlając jednocześnie menu funkcji G oraz szcze...

 • Page 809

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH - 777 - Rys. 12.2.8 (b) Ekran do programowania dialogowego (ekran z informacjami szczegółowymi o funkcji G) (10.4") W trybie programowania dialogowego wyświetlane są ekran z menu funkcji G oraz ekran z informacjami szczegół...

 • Page 810

  12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH OBSŁUGA B-64304PL/01 - 778 - 12.2.9 Ekran do edycji w tle Edycja w tle innego programu niż program główny jest określana terminem edycji w tle. W trybie edycji w tle można edytować program w czasie wykonywania innego programu oraz wykonywać normalne ...

 • Page 811

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH - 779 - - Ekran Po rozpoczęciu operacji w tle, normalny ekran edycji programu przełącza się ekran edycji w tle. Status trwania edycji jest sygnalizowany poprzez wyświetlanie nazwy programu oraz znaków "W TLE" w linii sta...

 • Page 812

  12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH OBSŁUGA B-64304PL/01 - 780 - - Status edycji Odpowiednio do stanu edycji w tle wyświetlone zostają następujące elementy na pasku stanu i w polu edycji programu. Elementy wyświetlany w linii statusu programu oraz w obszarze edycji Status edycji Wyświe...

 • Page 813

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH - 781 - Rozpoczynanie edycji w tle Edycja w tle może być rozpoczęta z poziomu następujących ekranów: PROGRAM LISTA PROGRAMOW PROGRAM MDI KONTROLA PROGRAMU BIEZACY BLOK NASTEPNY BLOK RESTART Procedura Metoda 1 Jeżeli edycja w t...

 • Page 814

  12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH OBSŁUGA B-64304PL/01 - 782 - UWAGA 1 Do edycji w tle można wywołać program, który znajduje się w tym samym miejscu co program główny (lub program w pamięci wbudowanej CNC, jeżeli nie ma głównego programu). Na ekranie z listą programów można je...

 • Page 815

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH - 783 - Wybór ekranu do edycji w tle za pomocą kursora Jeżeli wybrane urządzenie to karta pamięci lub serwer danych, nazwa programu w miejscu wskazywanym przez kursor może być wprowadzona do bufora wprowadzania i użyta w celu otw...

 • Page 816

  12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH OBSŁUGA B-64304PL/01 - 784 - 12.3 EKRANY WYŚWIETLANE ZA POMOCĄ KLAWISZA FUNKCYJNEGO Punkt 12.3, "EKRANY WYŚWIETLANE ZA POMOCĄ KLAWISZA FUNKCYJNEGO " zawiera następujące podpunkty: 12.3.1 Wyświetlanie i wprowadzanie wartości parametrów......

 • Page 817

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH - 785 - 12.3.1 Wyświetlanie i wprowadzanie wartości parametrów Dane takie, jak np. znacznik kontroli parzystości czy kod wysyłania są ustawiane na ekranie ustawiania parametrów. Na ekranie tym operator może również aktywować/...

 • Page 818

  12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH OBSŁUGA B-64304PL/01 - 786 - Rys. 12.3.1 (b) Ekran ustawiania danych (LUST. ODBICIE)(10.4") 5 Przesunąć kursor do elementu, który ma być zmieniony, naciskając klawisze kursora . 6 Wpisać nową wartość i wcisnąć klawisz ekranowy [WPROW.]. O...

 • Page 819

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH - 787 - - KANAL WE/WY Używany kanał interfejsu czytania/wysłania. 0 : Kanał 0 1 : Kanał 1 2 : Kanał 2 - NR BLOKU Ustawianie automatycznego wstawiania lub nie numerów bloków w edycji programu w trybie EDIT. 0 : Bez automatyczne...

 • Page 820

  12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH OBSŁUGA B-64304PL/01 - 788 - 12.3.2 Zatrzymywanie przy bloku o określonym numerze Jeżeli blok zawierający określony numer bloku pojawia się w wykonywanym programie, wywoływany jest tryb blokowy. Procedura wywoływania zatrzymywania przy bloku o okre...

 • Page 821

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH - 789 - Opis - Numer bloku po wykonaniu programu Po znalezieniu określonego numeru bloku podczas wykonywania programu, program zatrzymuje się przy bloku o numerze mniejszym o jeden. - Bloki wyjątków Jeżeli podany numer bloku zost...

 • Page 822

  12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH OBSŁUGA B-64304PL/01 - 790 - 12.3.3 Wyświetlanie i ustawianie czasu pracy, liczby przedmiotów i czasu Można wyświetlać różne czasy wykonania programu, całkowitą liczbę obrabianych sztuk, liczbę wymaganych sztuk oraz liczbę obrabianych sztuk. Da...

 • Page 823

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH - 791 - Opis - CAL. LICZ. CZESCI Wartość ta zwiększa się o jeden, po każdym wykonaniu kodu M02, M30 lub kodu M, określonego za pomocą parametru nr 6710. Wartości tej nie można ustawić na powyższym ekranie. Ustawić wartość ...

 • Page 824

  12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH OBSŁUGA B-64304PL/01 - 792 - - Zastosowanie Podczas wykonywania polecenia M02 lub M30, całkowita liczba oraz liczba obrobionych przedmiotów zwiększa się o jeden. Dlatego polecenia M02 lub M30 powinny być wykonywane za każdym razem po zakończeniu obr...

 • Page 825

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH - 793 - 12.3.4 Wyświetlanie i ustawianie wartości kompensacji zera przedmiotu obrabianego Wyświetlanie przesunięcia układu współrzędnych dla każdego układu współrzędnych przedmiotu (G54 do G59) oraz przesunięcia zewnętrzn...

 • Page 826

  12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH OBSŁUGA B-64304PL/01 - 794 - 6 Wpisać żądaną wartość naciskając klawisze numeryczne, a następnie wcisnąć klawisz ekranowy [WPROW.]. Wpisana wartość to wartość kompensacji zera przedmiotu obrabianego. Wpisując żądaną wartość za pomocą kl...

 • Page 827

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH - 795 - 5 Aby wyświetlić ekran WSPOLRZEDNE DETALU, wcisnąć klawisz programowy wyboru rozdziału [DETAL]. Rys. 12.3.5 (a) Ekran WSPOLRZ. DETALU (10.4") 6 Przesunąć kursor na wartość kompensacji zera przedmiotu obrabianego, ...

 • Page 828

  12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH OBSŁUGA B-64304PL/01 - 796 - 12.3.6 Wyświetlanie i ustawianie ogólnodostępnych zmiennych makro użytkownika Ekran ten wyświetla wspólne zmienne (#100 do #149 lub #100 do #199 oraz #500 do #531 lub #500 do #999). Na poniższym ekranie można ustawić w...

 • Page 829

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH - 797 - Opis W wypadku gdy wartość zmiennej wynikająca z operacji nie daje się wyświetlić, wyświetlane są podane wartości. W wypadku gdy liczba cyfr znaczących wynosi 12 (bit 0 (F0C) parametru 6008 ustawiony na 0): Zakres warto...

 • Page 830

  12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH OBSŁUGA B-64304PL/01 - 798 - 12.3.7 Wyświetlanie i ustawianie programowego pulpitu operatora Z poziomu panelu MDI można wywoływać funkcje przełączników na pulpicie obsługi maszyny. Oznacza to, że wybór trybu, wybór kompensacji posuwu impulsowego ...

 • Page 831

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH - 799 - Rys. 12.3.7 (b) Przykład 2: Z funkcją posuwu kółka ręcznego (10.4") Rys. 12.3.7 (c) Przykład 3: (10.4") 4 Przesunąć kursor do żądanego przełącznika naciskając klawisz kursora lub . 5 Przesunąć klawisz...

 • Page 832

  12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH OBSŁUGA B-64304PL/01 - 800 - 6 Wcisnąć jeden z następujących klawiszy kursora w celu wykonania posuwu impulsowego. Wcisnąć klawisz wraz z klawiszem strzałki aby wykonać szybki posuw impulsowy. Rys. 12.3.7 (D) Klawisze kursora MDI (Seria T) Op...

 • Page 833

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH - 801 - 12.3.8 Wyświetlanie i zmiana wersji językowych Można przełączać wyświetlany język na inny. Wyświetlaną wersję językową można ustawić za pomocą parametru. Modyfikując ustawienia wyświetlanej wersji językowej na...

 • Page 834

  12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH OBSŁUGA B-64304PL/01 - 802 - Opis - Przełączanie języka Ekran wersji językowych może być wyświetlony jeśli bit 0 (NLC) parametru nr 3280 jest ustawiony na 0. - Obsługiwane wersje językowe Można korzystać z następujących wersji językowych: 1....

 • Page 835

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH - 803 - 12.3.9 Ochrona danych na ośmiu poziomach Można ustawić osiem poziomów uprawnień dla CNC i PMC oraz jeden z ośmiu poziomów ochrony dla każdego typu danych CNC i PMC. W wypadku próby dokonania zmian danych CNC i PMC lub t...

 • Page 836

  12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH OBSŁUGA B-64304PL/01 - 804 - Opis - Ustawianie poziomu uprawnień Aby wybrać poziom uprawnień 0 do 3, użyć odpowiedniego sygnału ochrony pamięci. Aby wybrać poziom uprawnień 4 do 7, użyć odpowiedniego hasła. Tabela 12.3.9.1 (a) Ustawienie poziomu...

 • Page 837

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH - 805 - 12.3.9.2 Zmiana hasła Można wywołać ekran podający aktualnie ustawiony poziom uprawnień. Można też modyfikować hasło dla każdego z poziomu uprawnień 4 do 7. Wyświetlanie i obsługa ekranu zmiany hasła Procedura 1 ...

 • Page 838

  12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH OBSŁUGA B-64304PL/01 - 806 - Opis Hasło może zawierać do ośmiu znaków (tylko duże litery alfabetu oraz cyfry). UWAGA 1 Dla hasła, składającego się z ośmiu znaków, dostępne są następujące znaki: • Duże litery alfabetu • Cyfry 2 W trakcie...

 • Page 839

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH - 807 - 12.3.9.3 Ustawianie poziomu ochrony Można wyświetlić ekran pokazujący aktualnie ustawiony poziom uprawnień. Wyświetla on poziom ochrony przed zmianą i poziom ochrony przed zapisywaniem dla każdego elementu danych. Poziom...

 • Page 840

  12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH OBSŁUGA B-64304PL/01 - 808 - Opis W wypadku gdy poziom ochrony danych jest wyższy niż aktualny poziom uprawnień, poziom ochrony elementu danych nie może być zmieniony. Nie można zmieniać poziomu ochrony elementu danych na poziom ochrony wyższy niż a...

 • Page 841

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH - 809 - UWAGA 1 Istnieją pewne rodzaje danych, dla których funkcja zapisywania jest niedostępna. 2 W wypadku gdy poziom ochrony danych jest wyższy niż aktualny poziom uprawnień, nie można zmieniać poziomu ochrony. 3 Nie można zm...

 • Page 842

  12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH OBSŁUGA B-64304PL/01 - 810 - 12.3.10 Wybór poziomu dokładności Na ekranie dostrajania parametrów można wybierać pośredni poziom dokładności poprzez położenie nacisku na parametry odnoszące się do prędkości (poziom dokładności 1) lub paramet...

 • Page 843

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH - 811 - Rys. 12.3.10.1 (a) Ekran wyboru poziomu dokładności (10.4") 5 Aby zmienić poziom dokładności, wpisać wybrany poziom dokładności (1 do 10), a następnie wcisnąć klawisz na panelu MDI lub klawisz ekranowy [STOSUJ]...

 • Page 844

  12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH OBSŁUGA B-64304PL/01 - 812 - 12.3.11 Ustawianie i wyświetlanie danych do zarządzania trwałością narzędzi Wyświetlenie danych do zarządzani trwałością narzędzi an ekranie pozwala na zapoznanie się z tymi danymi. Na ekranie tym można również e...

 • Page 845

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH - 813 - M Ekran do edycji w formie grup zawsze pokazuje kody H i D. T Seria T posiada system do zmiany narzędzi, funkcje H i D nie wykorzystywane, a wiec kody te nie one wyświetlane.

 • Page 846

  12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH OBSŁUGA B-64304PL/01 - 814 - 12.3.11.1 Zarządzanie trwałością narzędzi (w formie listy) Ekran ten pokazuje status wszystkich narzędzi w grupie oraz podaje informacje, czy przekroczono okres trwałości dla grupy narzędzi. Pozwala również na ustawie...

 • Page 847

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH - 815 - - Zawartość (A) (A) podaje numery grup narzędzi oraz wartość kompensacji. W przypadku braku grup narzędzi do wyświetlania, w miejsce numerów grupy pokazywane są znaki ****. NAST. GRUPA: Numer grupy narzędzia dla któ...

 • Page 848

  12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH OBSŁUGA B-64304PL/01 - 816 - Zamieszczona poniżej tabela podaje opis prefiksów stosowanych przy numerach narzędzi. Status narzędzia Narzędzie używane Narzędzie nie używane Pozostająca trwałość @ Brak wskazań Pomijanie # # Przekroczona trwałoś...

 • Page 849

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH - 817 - Wprowadzanie danych na ekranie z listą Dane narzędziowe można ustawiać w trybie zresetowania (zarówno sygnał OP jak i RST mają wartość "0"). Nie mniej jednak, ustawienie bitu 1 (TCI) parametru Nr 6804 na 1 umo...

 • Page 850

  12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH OBSŁUGA B-64304PL/01 - 818 - - Wybieranie grup narzędzi Dostępne są dwie metody wybierania grup narzędzi. Metoda 1 1 Wprowadzić numer grupy narzędzi za pomocą klawiatury. 2 Wcisnąć klawisz ekranowy [SZUKAJ GRUPE]. UWAGA Po załączeniu numerów gr...

 • Page 851

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH - 819 - 12.3.11.2 Zarządzanie trwałością narzędzi (w formie edycji grup) Na ekranie tym jest możliwa edycja danych dotyczących trwałości (przykładowo wartości trwałości narzędzi, licznika trwałości narzędzi oraz danych ...

 • Page 852

  12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH OBSŁUGA B-64304PL/01 - 820 - UWAGA 1 Jeżeli grupa narzędzi nie posiada zarejestrowanego narzędzia, dla grupy nie są wyświetlane typ licznika, wartość trwałości ani licznik trwałości narzędzi. 2 Pozycja KOREKTA LICZN. nie jest wyświetlana na ekr...

 • Page 853

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH - 821 - UWAGA 1 Licznik trwałości narzędzi podaje aktualny stan trwałości, poprzedzony znakiem @. 2 Jeżeli bit 3 (EMD) parametru Nr 6801 = 0, numer narzędzia jest nadal poprzedzony przedrostkiem @ nawet, jeżeli okres trwałości ...

 • Page 854

  12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH OBSŁUGA B-64304PL/01 - 822 - Wprowadzanie danych na ekranie z grupami Dane narzędziowe można ustawiać w trybie zresetowania (zarówno sygnał OP jak i RST mają wartość "0"). Nie mniej jednak, ustawienie bitu 1 (TCI) parametru Nr 6804 na 1 umo...

 • Page 855

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH - 823 - M T Jeżeli grupa narzędzi nie posiada zarejestrowanego narzędzia, dla grupy nie są wyświetlane typ licznika, wartość trwałości ani licznika trwałości narzędzi. Przede wszystkim należy dodać numer narzędzia (kod T)....

 • Page 856

  12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH OBSŁUGA B-64304PL/01 - 824 - Procedura - Ustawianie typu licznika trwałości, wartości trwałości, licznika trwałości narzędzi oraz danych narzędziowych Ustawianie typu licznika trwałości, wartości trwałości, licznika trwałości narzędzi ora...

 • Page 857

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH - 825 - - Usuwanie wszystkich danych dotyczących grup narzędziowych za jednym razem Zamieszczona poniżej procedura pozwala na usunięcie za jednym razem wszystkich danych dla grupy narzędziowej: 1 Wybrać tryb MDI. 2 Umieścić kurs...

 • Page 858

  12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH OBSŁUGA B-64304PL/01 - 826 - 12.3.12 Wyświetlanie i wprowadzanie danych dla kształtów Podana poniżej procedura pozwala wyświetlić menu z kształtami do obróbki oraz wprowadzić do nich dane. Zamieszczony opis ma charakter przykładowy. Faktycznie dos...

 • Page 859

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH - 827 - Na ekranie tym należy wybrać żądany kształt. Dostępne są dwie metody wybierania kształtów. • Za pomocą kursora Przesunąć kursor do żądanego kształtu za pomocą klawiszy i , a następnie wcisnąć klawisz ekrano...

 • Page 860

  12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH OBSŁUGA B-64304PL/01 - 828 - - Opis dotyczące ekranu makroprogramu (do wprowadzania parametrów kształtu) OTWÓR POD ŚRUBĘ Dowolny ciąg znaków składający sie z 12 lub mniej znaków, wyświetlanych jako nazwa parametru. NARZEDZIE Dowolny ciąg ...

 • Page 861

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH - 829 - 12.4 EKRANY WYŚWIETLANE ZA POMOCĄ KLAWISZA FUNKCYJNEGO Po podłączeniu sterowania CNC do obrabiarki należy ustawić parametry w celu zdefiniowania charakterystyk i funkcji maszyny, co pozwoli pełni wykorzystać funkcjonaln...

 • Page 862

  12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH OBSŁUGA B-64304PL/01 - 830 - Ekrany dla wyświetlaczy 7.2/8.4/10.4" 12.4.1 Wyświetlanie i ustawianie parametrów Po podłączeniu sterowania CNC do maszyny należy ustawić parametry w celu zdefinio0wania charakterystyki i funkcji maszyny, co pozwoli...

 • Page 863

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH - 831 - Procedura włączania/wyłączania ustawiania wartości parametrów Procedura 1 Wybrać tryb MDI lub przejść do trybu zatrzymania awaryjnego. 2 Wcisnąć klawisz funkcyjny . 3 Wcisnąć klawisz ekranowy [USTAWIENIA] aby wyświ...

 • Page 864

  12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH OBSŁUGA B-64304PL/01 - 832 - Opis - Ustawianie parametrów przy użyciu zewnętrznych urządzeń wejścia/wyjścia Ustawianie parametrów przy użyciu zewnętrznych urządzeń wejścia/wyjścia, np. karty pamięci opisano w punkcie III-8. - Parametry wyma...

 • Page 865

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH - 833 - 12.4.2 Odczyt i zapisywanie danych kompensacji błędu skoku Jeżeli określono dane kompensacji błędu skoku, to błędy skoku każdej osi można kompensować w zespole pomiarowym każdej osi. Dane kompensacji błędu skoku s...

 • Page 866

  12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH OBSŁUGA B-64304PL/01 - 834 - • Posuw na obrót w kompensacji błędu skoku typu osi obrotowej (dla każdej osi): Parametr Nr 3625 - Dwukierunkowa kompensacja błędu skoku Funkcja dwukierunkowej kompensacji błędu skoku umożliwia niezależną kompensac...

 • Page 867

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH - 835 - • Liczba punktów kompensacji błędu skoku w ujemnym końcu (w przypadku przemieszczenia w kierunku ujemnym w każdej osi): Parametr Nr 3626 • Kompensacja błędu gwintu w punkcie referencyjnym podczas przemieszczania do pun...

 • Page 868

  12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH OBSŁUGA B-64304PL/01 - 836 - 12.4.3 Ustawienia serwa W czasie konfigurowania należy wprowadzić stałe obrabiarki, wymaganą do ustawiania serwa i automatycznego obliczania odpowiednich parametrów CNC. W miejscu kursora wyświetlana jest prosta pomoc prz...

 • Page 869

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH - 837 - Wprowadzanie danych specjalnych Ustawienia parametrów USTAWIONY KIERUNEK i KIERUNEK ODWROTNY są wprowadzane za pomocą klawiszy ekranowych. Przesunąć kursor do elementu, który należy zmienić, a następnie wcisnąć klawi...

 • Page 870

  12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH OBSŁUGA B-64304PL/01 - 838 - UWAGA 1 Pozycja USTAWIONY KIERUNEK jest pusta " ", jeżeli odpowiadający jej parametr jest ustawiony na nie zdefiniowaną wartość. 2 Można również wprowadzać dane za pomocą klawiszy numerycznych, a następnie w...

 • Page 871

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH - 839 - Wyświetlanie ekranu do wprowadzania parametrów serwa Wcisnąć klawisz ekranowy [(OPRC)], a następnie wciskać klawisz menu w celu wyświetlenia klawisza ekranowego [ZMIEN]. Wcisnąć klawisz ekranowy [ZMIEN] aby wyświetli...

 • Page 872

  12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH OBSŁUGA B-64304PL/01 - 840 - 12.4.4 Dostrajanie serwa Można wyświetlić ekran dla danych związanych z dostrajaniem serwa. Procedura dostrajania serwa Procedura 1 Ustawić bit 1 (SVS) parametru nr 3111 na 1, aby wyświetlić ustawiania wrzeciona oraz ekr...

 • Page 873

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH - 841 - 12.4.5 Ustawianie wrzeciona Stała obrabiarki wymagana do uruchomienia wrzeciona jest wprowadzana w celu umożliwienia przeprowadzania obliczeń przez CNC. Po ponownym uruchomieniu CNC, ustawiane są parametry wymagane do urucho...

 • Page 874

  12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH OBSŁUGA B-64304PL/01 - 842 - Zmiana ustawień wrzeciona Wcisnąć klawisz ekranowy [(OPRC)] w celu wyświetlenia klawisza ekranowego [ZMIEN WRZEC.] ([ZM.WRZ] dla wyświetlacza 8.4"). Klawisz ekranowy [ZMIEN WRZEC.] pozwala na zmianę ustawień wrzeciona...

 • Page 875

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH - 843 - Wprowadzanie kodu modelu silnika z listy Parametr KOD MODELU SILNIKA można wprowadzić na ekranie z listą kodów silników. Ekran z listą kodów modeli silników jest wyświetlany po wciśnięciu klawisza ekranowego [KOD]. Kla...

 • Page 876

  12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH OBSŁUGA B-64304PL/01 - 844 - Wyświetlanie ekranu wprowadzania parametrów dla wrzeciona Wcisnąć klawisz ekranowy [(OPRC)], a następnie wciskać klawisz menu w celu wyświetlenia klawisza ekranowego [ZMIEN]. Wcisnąć klawisz ekranowy [ZMIEN] aby wyśw...

 • Page 877

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH - 845 - 12.4.6 Dostrajanie wrzeciona Można wyświetlać i ustawiać dane dostrajania wrzeciona. Dostrajanie wrzeciona Procedura 1 Ustawić bit 1 (SPS) parametru nr 3111 na 1, aby wyświetlić ustawiania wrzeciona oraz ekrany dostrajan...

 • Page 878

  12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH OBSŁUGA B-64304PL/01 - 846 - 12.4.7 Monitor wrzeciona Można wyświetlić dane dotyczące wrzeciona. Wyświetlanie monitora wrzeciona Procedura 1 Ustawić bit 1 (SPS) parametru nr 3111 na 1, aby wyświetlić ekrany do ustawiania oraz dostrajania wrzeciona....

 • Page 879

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH - 847 - 12.4.8 Ekran ustawiania kolorów Można konfigurować kolory wykorzystywane na ekranie. Wyświetlanie ekranu ustawiania kolorów Procedura 1 Wcisnąć klawisz funkcyjny . 2 Wcisnąć kilkakrotnie klawisz następnego menu , aby ...

 • Page 880

  12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH OBSŁUGA B-64304PL/01 - 848 - Procedura obsługi ekranu ustawiania kolorów - Modyfikacja koloru (wartości palety koloru) 1 Wcisnąć klawisz ekranowy [(OPRC)]. Wyświetlone zostaną następujące klawisze ekranowe: 2 Przemieścić kursor na numer koloru, ...

 • Page 881

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH - 849 - - Przywracanie koloru (wartości palety koloru) 1 Wcisnąć klawisz ekranowy [KOLOR1], [KOLOR2] lub [KOLOR3], aby wybrać obszar przechowywania, dla którego zapisane są wartości palety kolorów. (Jeżeli klawisze ekranowe [KO...

 • Page 882

  12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH OBSŁUGA B-64304PL/01 - 850 - 12.4.9 Dostrajanie parametrów obróbki W zaawansowanym sterowaniu z wyprzedzeniem, zaawansowanym sterowaniu z wyprzedzeniem AI oraz sterowaniu konturem AI, poprzez ustawienie zbioru parametrów z naciskiem na prędkość lub us...

 • Page 883

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH - 851 - Procedura dostrajania parametrów obróbki Procedura 1 Wybrać tryb MDI. 2 Wcisnąć klawisz funkcyjny . 3 Wcisnąć klawisz ekranowy [DOSTR. OBRAB.] ([DST.OB] dla wyświetlacza 8.4") w celu wyświetlenia ekranu do ustawiani...

 • Page 884

  12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH OBSŁUGA B-64304PL/01 - 852 - Poniższa tabela przedstawia ustawienia początkowe. Tabela 12.4.9 (a) Ustawienia początkowe Sterowanie konturem Al Ustawiana pozycja Nacisk na prędkość (LV1) Nacisk na dokładność (LV10) Jednostka Stopień przyspieszenia...

 • Page 885

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH - 853 - - Czas zmiany przyspieszania (wykładniczego) Ustawić stałą czasową dla części wykładniczej w przyspieszeniu/opóźnieniu z wyprzedzeniem przed interpolacją. Jednostka danych: ms Parametr ustawiony na ekranie dostrajani...

 • Page 886

  12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH OBSŁUGA B-64304PL/01 - 854 - - Stała czasowa dla przyspieszania/ hamowania po interpolacji Ustawić stałą czasową dla przyspieszania/ hamowania po interpolacji Jednostka danych: ms Parametr ustawiony na ekranie dostrajania parametrów obróbki jest uwz...

 • Page 887

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH - 855 - - Elementy dowolne Można zarejestrować dwa parametry dowolne. Każdy element może odpowiadać parametrowi CNC lub parametrowi serwa. Numer parametru odpowiadający każdemu elementowi musi być podany wraz z parametrami. Ust...

 • Page 888

  12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH OBSŁUGA B-64304PL/01 - 856 - 12.4.10 Ekran ustawiania parametrów Ekran ustawiania parametrów służy do ustawiania i dostrajania, których celem jest: 1 Parametry których ustawienie jest absolutnie niezbędne podczas uruchamiania urządzenia są wyświet...

 • Page 889

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH - 857 - Wyświetlanie ekranu menu i wybieranie ekranu do ustawiania Procedura 1 Wybrać tryb MDI. 2 Ustawić "ZAPIS PARAMET." na "ZALACZ.". Dodatkowe informacje podano w opisie procedury "ZAPIS PARAMET.", pu...

 • Page 890

  12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH OBSŁUGA B-64304PL/01 - 858 - Powrót do ekranu menu Procedura 1 Wcisnąć klawisz [WYBOR] na ekranie ustawiania parametrów. Spowoduje to wyświetlenie pokazanego poniżej ekranu i klawisze ekranowych. (Pokazany poniżej ekran jest wyświetlany, gdy wybrana ...

 • Page 891

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH - 859 - Opis - Elementy wyświetlane z poziomu sekcji [ROZRUCH] Sekcja [ROZRUCH] zawiera ekrany do ustawiania wymaganych parametrów, absolutnie wymaganych do uruchomienia urządzenia. Tabela 12.4.10.1 (a) Elementy wyświetlone z [ROZR...

 • Page 892

  12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH OBSŁUGA B-64304PL/01 - 860 - 12.4.10.2 Ekran menu ustawiania parametrów (ustawianie osi) Ekran ten umożliwia wyświetlenie i ustawienie parametrów CNC powiązanych z osiami, współrzędnymi, szybkością posuwu oraz przyspieszeniem/hamowaniem. Wyświetl...

 • Page 893

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH - 861 - • Przesunąć kursor za pomocą klawiszy przewijania stron i lub klawiszy kursora , , i . Na dole ekranu pokazywany jest krótki opis parametru wskazywanego przez kursor. Żaden opis nie jest jednak wyświetlany w przypadku,...

 • Page 894

  12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH OBSŁUGA B-64304PL/01 - 862 - 12.4.10.3 Wyświetlanie i obsługa ekranu ustawień wzmacniacza FSSB Z poziomu ekranu menu ustawiania parametrów można wybrać ekran ustawiania wzmacniacza FSSB. Więcej informacji na temat ekranu ustawień wzmacniacza FSSB p...

 • Page 895

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH - 863 - 12.4.10.4 Wyświetlanie i obsługa ekranu ustawiania osi FSSB Z poziomu ekranu menu ustawiania parametrów można wybrać ekran ustawiania osi FSSB. Więcej informacji na temat ekranu ustawień osi FSSB podano w opisie ekranu us...

 • Page 896

  12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH OBSŁUGA B-64304PL/01 - 864 - 12.4.10.6 Ekran menu ustawiania parametrów (ustawianie serwa) Parametry dotyczące serwa można wyświetlać i zmieniać. Można wyświetlać i zmieniać ustawienia parametrów CNC do sterowania serwerem, sterowania szybkości...

 • Page 897

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH - 865 - Rys. 12.4.10.6 (c) Ekran ustawiania parametrów serwa (wyświetlanie każdej pozycji) (10.4") Konfigurowanie na ekranie parametrów serwa Procedura 1 Na ekranie ustawiania sprawdzić, czy parametr ZMIANA PARAMETRÓW jest...

 • Page 898

  12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH OBSŁUGA B-64304PL/01 - 866 - 12.4.10.7 Ekran menu ustawiania parametrów (dostrajanie wzmocnienia serwa) Na ekranie dostrajania wzmocnienia serwa można zmienić automatycznie podane poniżej parametry w celu uzyskania optymalnego wzmocnienia prędkości, s...

 • Page 899

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH - 867 - Rys. 12.4.10.7 (b) Ekran dostrajania wzmocnienia serwa (ekran dostrajania ręcznego) (10.4") Wyświetlany element WZMOCNIENIE PREDKOSCI Wartość obliczona przez CNC w oparciu o podane poniżej wyrażenie i wartość param...

 • Page 900

  12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH OBSŁUGA B-64304PL/01 - 868 - Tryb CNC po ustawieniu wzmocnienia prędkości Po ustawieniu wzmocnienia prędkości na ekranie dostrajania wzmocnienia serwa, ustawić parametr ZAPIS PARAMETRU na 1 (załączony) na ekranie ustawiania i przełączyć sterowanie...

 • Page 901

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH - 869 - - Dostrajanie wszystkich osi Wciśnięcie przyciski [WSZYST. OSIE] na ekranie automatycznego dostrajania powoduje wyświetlenie podanych poniżej klawiszy oraz wyświetlenie nazwy dostrajanie wzmocnienia serwa (AUTO. DOSTRAJANIE...

 • Page 902

  12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH OBSŁUGA B-64304PL/01 - 870 - UWAGA 1 Osie dla których sygnalizowany jest stan DOSTR.ZAKONCZ lub BLAD INICJ. w czasie operacji STATUS DOSTR. WZM. PREDK. nie są dostrajane automatycznie. 2 Jeżeli ekran zostanie przełączony an inny w czasie dostrajania wsa...

 • Page 903

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH - 871 - Wykasowane UWAGA Operacja kasowania w stanie kończenia dostrajania nie powoduje wykasowania stanu STATUS DOSTR. WZM. PREDK. przy stanie BLAD INICJAL.. W celu wykasowania stanu BLAD INICJ., należy zmienić ustawieni...

 • Page 904

  12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH OBSŁUGA B-64304PL/01 - 872 - - Dostrajanie wybranej osi Wciśnięcie przyciski [WYB.OS] na ekranie automatycznego dostrajanie powoduje wyświetlenie podanych poniżej klawiszy oraz wprowadzenie tytułu DOSTRAJANIE WZMOCNIENIA SERWA (AUTO. DOSTRAJANIE WYBRANE...

 • Page 905

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH - 873 - Wykasowane UWAGA Operacja kasowania w stanie kończenia dostrajania nie powoduje wykasowania stanu STATUS DOSTR. WZM. PREDK. przy stanie BLAD INICJAL. W celu wykasowania stanu BLAD INICJ., należy zmienić ustawi...

 • Page 906

  12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH OBSŁUGA B-64304PL/01 - 874 - - Wymuszenie zatrzymania w czasie dostrajania automatycznego Jeżeli jedna oś w torze została wybrana do dostrajania automatycznego, wyświetlany jest klawisz [ STOP DOSTR.] ([STOP] na ekranie 8.4"). Rys. 12.4.10.7 (f) D...

 • Page 907

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH - 875 - Nie mniej jednak, w przypadku zatrzymania w trakcie trwania dostrajania automatycznego, status STATUS DOSTR. WZM. PREDK. jest zmieniany na pusty (nie zakończono). UWAGA Dostrajanie automatyczne można zatrzymać bez względu n...

 • Page 908

  12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH OBSŁUGA B-64304PL/01 - 876 - - Ustawianie parametrów Przesunąć kursor do wybranego elementu dla wybranej osi, a następnie wprowadzić bezpośrednio wartość za pomocą klawiszy MDI. Wciśnięcie klawisza [+WPROW], [WPROW.], lub klawisza MDI [INPUT] powo...

 • Page 909

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH - 877 - STATUS DOSTRA. WZM. PREDKOSCI "BLAD INIC" Jeżeli STATUS DOSTRA. WZM. PREDKOSCI ma wartość BLAD INIC, nie można realizować dostrajania automatycznego z uwagi na nieprawidłową wartość parametru WZMOCNIENIE PREDKO...

 • Page 910

  12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH OBSŁUGA B-64304PL/01 - 878 - 12.4.10.8 Wyświetlanie i obsługa ekranu ustawień wysokiej dokładności Można wyświetlać i zmieniać parametry CNC, stałe czasowe serwa oraz automatyczne przyspieszenia/hamowanie. Wyświetlanie ekranu ustawiania wysokiej...

 • Page 911

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH - 879 - Rys. 12.4.10.8 (b) Ekran ustawiania wysokiej dokładności (wyświetlanie dla każdej pozycji) (10.4") W celu przełączenia się pomiędzy ekranami wyświetlania każdej osi i każdego elementu należy użyć klawisza [Z...

 • Page 912

  12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH OBSŁUGA B-64304PL/01 - 880 - 12.4.10.9 Wyświetlanie i obsługa ekranu dostrajania wrzeciona Parametry dotyczące wrzeciona można wyświetlać i zmieniać. Procedurę wywoływania i ustawiania opisano przy ekranie menu ustawiania parametrów (ustawiania o...

 • Page 913

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH - 881 - 12.4.10.10 Wyświetlanie i obsługa ekranu ustawień różnych Ekran ten pozwala na przypisanie torów osi oraz ustawianie sygnałów We/Wy oraz wrzecion szeregowych. Możliwe jest również ustawienie parametrów na wartości d...

 • Page 914

  12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH OBSŁUGA B-64304PL/01 - 882 - 12.4.10.11 Wyświetlanie i obsługa ekranu dostrajania serwa Z poziomu ekranu menu ustawiania parametrów można wybrać ekran ustawiania serwa. Więcej informacji na temat ekranu dostrajania serwa podano w opisie ekranu dostraj...

 • Page 915

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH - 883 - 12.4.10.13 Wyświetlanie i obsługa ekranu dostrajania parametru obróbki Z poziomu ekranu menu ustawiania parametrów można wybrać ekran dostrajania parametrów obróbki. Więcej informacji na temat ekranu dostrajania paramet...

 • Page 916

  12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH OBSŁUGA B-64304PL/01 - 884 - Opis - Parametry wyświetlane na ekranu menu ustawiania parametrów Tabela 12.4.10.13 (a) Parametry wyświetlone na ekranu menu ustawiania parametrów (1) Menu Grupa Nr parametru Nazwa Krótki opis 3741 Maksymalna szybkość w...

 • Page 917

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH - 885 - Tabela 12.4.10.13 (b) Parametry wyświetlone na ekranu menu ustawiania parametrów (2) Menu Grupa Nr parametru Nazwa Krótki opis USTAW. OSI PODST. 1001#0 INM Najmniejszy przyrost przesunięcia na osi liniowej: 0:Metryczne (milim...

 • Page 918

  12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH OBSŁUGA B-64304PL/01 - 886 - Tabela 12.4.10.13 (c) Parametry wyświetlone na ekranu menu ustawiania parametrów (3) Menu Grupa Nr parametru Nazwa Krótki opis USTAW. OSI WRZEC. 3716#0 A/S Ustawia typ silnika wrzeciona: 0:Analogowy/1:Szeregowy. 3717 Nume...

 • Page 919

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH - 887 - 12.4.11 Ekran okresowego serwisowania Okresowe serwisowanie dotyczy elementów podlegających zużyciu (przykładowo podświetlenia wyświetlacza LCD czy baterii podtrzymywania pamięci). Wprowadzenie nazwy części eksploatacyj...

 • Page 920

  12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH OBSŁUGA B-64304PL/01 - 888 - 2 Ustawianie czasu trwałości, pozostającego oraz typu licznika. Wybrać czas trwałości, pozostający czas oraz typ licznika dla materiału eksploatacyjnego, które będą wyświetlane na ekranie ustawiania. Procedura zosta...

 • Page 921

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH - 889 - 3 Przesunąć kursor do już wyświetlanej na ekranie nazwy, wcisnąć klawisz ekranowy [(OPRC)], a następnie wcisnąć klawisz ekranowy [WYBOR] i klawisz [WYKON.]. 4 Spowoduje to powrót do normalnego ekranu statusu oraz dodani...

 • Page 922

  12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH OBSŁUGA B-64304PL/01 - 890 - Ustawianie pozostającego czasu 1 Na ekranie statusu ustawić kursor na pozycji, dla której należy ustawić pozostający czas (pozycja musi być już zdefiniowana). 2 Wcisnąć klawisz [(OPRC]), a następnie ekranowy [ZMI...

 • Page 923

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH - 891 - Przesunąć kursor do istniejącej pozycji, wpisać nazwę okresu trwałości, i wcisnąć [WPROW.] lub ). Powoduje to ustawienie czasu trwałości oraz ustawienie pozostającego czasu na tą samą wartość. Jednocześnie, w ...

 • Page 924

  12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH OBSŁUGA B-64304PL/01 - 892 - - Typ licznika Typ licznika określa sposób zliczania. Umieścić kursor w polu typ licznika dla zdefiniowanej pozycji, a następnie wcisnąć klawisz ekranowy [TYP]. Dostępne typy liczników pokazują klawisze ekranowe zamies...

 • Page 925

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH - 893 - - Wyświetlanie ekranu 1 Po wyświetleniu ekranu statusu wcisnąć klawisz ekranowy [OBRAB.]. Przy definiowaniu nazw na ekranie menu obrabiarki można korzystać z następujących dwóch metod: • Definiowanie z poziomu progr...

 • Page 926

  12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH OBSŁUGA B-64304PL/01 - 894 - UWAGA 1 Znak gwiazdki "*" jest traktowany jako kod kontrolny, a wiec nie można z niego korzystać w nazwach pozycji. Dodatkowo, w nazwach pozycji nie można korzystać ze znaków "[", "]", "(&q...

 • Page 927

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH - 895 - 12.4.12 Ekran konfiguracji systemu Ekran do konfigurowania systemu udostępnia informacje o zainstalowanym sprzęcie i oprogramowaniu. Procedura wyświetlania ekranu Procedura 1 Wcisnąć klawisz w celu wyświetlenia ekranu za...

 • Page 928

  12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH OBSŁUGA B-64304PL/01 - 896 - Ekran konfiguracji sprzętowej Ekran ten zawiera nazwy oraz identyfikatory sprzętu wykorzystywanego przez NC. Rys. 12.4.12 (b) Ekran konfiguracji sprzętowej Ekran konfiguracji oprogramowania Ekran ten zawiera nazwy oraz seri...

 • Page 929

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH - 897 - Ekran informacji serwa Po podłączeniu serwa do NC, na ekranie NC można wyświetlać informacje o podłączonych urządzeniach serwa (silnikach serwa oraz modułach wzmacniaczy). Wyświetlanie ekranu 1 Po wyświetleniu ekranu ...

 • Page 930

  12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH OBSŁUGA B-64304PL/01 - 898 - 12.4.13 Przegląd informacji o funkcji historii Funkcje historii rejestruje czynności wykonywane przez operatora, wygenerowane alarmy oraz komunikaty zewnętrzne dla operatora i sprawdza je, albo zapisuje w formie danych. Rekor...

 • Page 931

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH - 899 - 12.4.13.1 Historia alarmów Dane historyczne alarmów można wyświetlić na ekranie Jeżeli wielkość danych historycznych przekracza pojemność pamięci (50 pozycji), dane historyczne alarmów są automatycznie usuwane, pocz...

 • Page 932

  12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH OBSŁUGA B-64304PL/01 - 900 - 3 Wcisnąć klawisz ekranowy [HISTR.]. Spowoduje to wyświetlenie ekranu z historią alarmów. 4 Wyświetlane informacje można przewijać za pomocą klawiszy do zmian stron i . Kasowanie danych historycznych alarmów z ekran...

 • Page 933

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH - 901 - UWAGA W celu załączenia rejestrowania alarmów zewnętrznych oraz komunikatów alarmowych makroprogramów, należy ustawić bit 3 (EAH) parametru Nr 3112 na 1 oraz jednocześnie ustawić bit 7 (HAL) parametru Nr 3196 na 0. Je...

 • Page 934

  12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH OBSŁUGA B-64304PL/01 - 902 - 12.4.13.2 Historia zewnętrznych komunikatów dla operatora Ekran ten wyciąga ze wszystkich zarejestrowanych danych historycznych dane dotyczące historii makro i alarmów zewnętrznych dla operatora. Jeżeli wielkość danych ...

 • Page 935

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH - 903 - Ustawienie parametru #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 3112 OMH [Typ danych] Bit # 2 OMH Ekran z historią komunikatów zewnętrznych dla operatora. 0: Nie jest wyświetlany. 1: Jest wyświetlany. #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 ...

 • Page 936

  12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH OBSŁUGA B-64304PL/01 - 904 - 12.4.13.3 Historia obsługi Funkcja ta wyświetla historię operacji na klawiaturze operatora oraz operacji wywoływanych sygnałami po wystąpieniu usterki lub po wygenerowaniu alarmu, jak również informacje o alarmach. Rejes...

 • Page 937

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH - 905 - Ustawienie parametru #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 3106 OPH [Typ danych] Bit # 4 OPH Historia obsługi: 0: Nie jest wyświetlana. 1: Jest wyświetlana. 3122 Częstotliwość rejestrowania danych dotyczących historii o...

 • Page 938

  12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH OBSŁUGA B-64304PL/01 - 906 - #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 3196 HAL HMV HPM HWO HTO [Typ danych] Bit # 0 HTO Historia modyfikacji danych dotyczących kompensacji narzędzi: 0: Nie jest rejestrowana 1: Jest rejestrowana # 1 HWO Historia modyfikacji d...

 • Page 939

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH - 907 - 12992 (3-a) grupa modalnych funkcji G rejestrowanych w momencie wygenerowania alarmu [Rodzaj danych] Wprowadzanie parametru [Typ danych] Tor bajtowy [Zakres wartości] 1 do maksymalna liczba grup funkcji G Ustawić numer gru...

 • Page 940

  12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH OBSŁUGA B-64304PL/01 - 908 - 12997 (8-a) grupa modalnych funkcji G rejestrowanych w momencie wygenerowania alarmu [Rodzaj danych] Wprowadzanie parametru [Typ danych] Tor bajtowy [Zakres wartości] 1 do maksymalna liczba grup funkcji G Ustawić numer gr...

 • Page 941

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH - 909 - przesuniecie ekranu o połowę. (W przypadku wyświetlaczy 8.4", ekran jest przesuwany o jedną kolumnę.) Wciśnięcie klawisza ekranowego [(OPRC)] na ekranie z historią obsługi powoduje wyświetlenie podanych poniżej kl...

 • Page 942

  12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH OBSŁUGA B-64304PL/01 - 910 - Przykładowo, wpis P_ w "P_[LEFT F]" oznacza obsługę za pomocą klawiszy z zewnątrz. i Klawisze z adresem i klawisze numeryczne Znaki takie jak A do Z, 0 do 9, ;, + i – są podawane bezpośrednio. Znaki te wyświe...

 • Page 943

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH - 911 - • Alarmy Ekran z historią alarmów podaje numery alarmów oraz czasy wygenerowania. Informacje o alarmach wyświetlane są za pomocą znaków w kolorze białym, na czerwonym tle. Jeżeli po wygenerowaniu alarmu dok...

 • Page 944

  12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH OBSŁUGA B-64304PL/01 - 912 - Dane historyczne nie wyświetlane na ekranie Poza danymi historycznymi dotyczącymi klawiszy MDI, statusu sygnałów We/Wy, wygenerowanych alarmów i zewnętrznych komunikatów dla operatora (które nie są wyświetlane na ekrani...

 • Page 945

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH - 913 - 5 Modyfikacja parametrów Jeżeli bit 2 (HPM) parametru Nr 3196 jest ustawiony na 1, po zmodyfikowaniu parametrów rejestrowane są liczba i typ (typ osi, typ wrzeciona, typ toru lub typ grupy obrabiarek) parametru, jak również...

 • Page 946

  12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH OBSŁUGA B-64304PL/01 - 914 - 12.4.13.4 Wybieranie sygnałów historii obsługi Można skonfigurować sygnały We/Wy, które mają być rejestrowane. Można skonfigurować do 60 sygnałów. Konfigurowanie 1 Wcisnąć klawisz funkcyjny . 2 Wcisnąć kilkakro...

 • Page 947

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH - 915 - Kasowanie wyboru dla każdego z sygnałów 1 Wyświetlić ekran do konfigurowania rejestrowanych sygnałów. 2 Przesunąć kursor do pozycji, która ma być wykasowana. 3 Wcisnąć klawisz ekranowy [USUN]. 4 Wcisnąć klawisz e...

 • Page 948

  12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH OBSŁUGA B-64304PL/01 - 916 - 12.4.13.5 Zapisywanie wszystkich danych historycznych Wszystkie dane historyczne (historia pracy, historia alarmów oraz historia komunikatów dla operatora) można zapisać w pamięci zewnętrznej. Nie mnie jednak, nie jest mo...

 • Page 949

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH - 917 - 3 Alarmy Struktura danych jest następująca: "Alarm", "numer-toru_", "typ", "numer -alarmu", "dane-modalne-kodu-G", "dane-modalne-innych-funkcji-G", "wartość-ws...

 • Page 950

  12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH OBSŁUGA B-64304PL/01 - 918 - 5 Zmiana danymi dotyczących kompensacji narzędzi Dane są rejestrowane w kolejności "Tool Offset", "numer-toru_", "typ", "numer-kompensacji", "dane-kompensacji-przed-modyfikacją&q...

 • Page 951

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH - 919 - Parameter Machine type N06310 T01 0 → -32768 at 19:21:13 8 Modyfikacja wspólnych zmiennych makro użytkownika (#100 do #999). Dane są rejestrowane w kolejności "Macro variable", "numer-toru_", "#nu...

 • Page 952

  12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH OBSŁUGA B-64304PL/01 - 920 - Przykład wyprowadzenia % =============== OPERATION HISTORY =============== Data delete at 2000/01/23 12:34:01 MDI 01_<RESET> 12:34:02 MCR_Message MACRO MESSAGE at 2000/01/23 12:34:03 Alarm 01_MC...

 • Page 953

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH - 921 - 12.5 EKRANY WYŚWIETLANE ZA POMOCĄ KLAWISZA FUNKCYJNEGO W celu wyświetlenia alarmów, historii alarmów, komunikatów dla operatora, zewnętrznych komunikatów dla operatora, itp. należy wcisnąć klawisz funkcyjny . Dodatk...

 • Page 954

  12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH OBSŁUGA B-64304PL/01 - 922 - 12.6 WYŚWIETLANIE NUMERU PROGRAMU, NUMERU BLOKU I STATUSU, KOMUNIKATÓW OSTRZEGAWCZYCH W CZASIE USTAWIANIA DANYCH LUB OPERACJI ODCZYTU/ZAPISU Na ekranie zawsze wyświetlany jest numer programu, numer bloku oraz bieżący stan C...

 • Page 955

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH - 923 - 12.6.2 Wyświetlanie statusu i ostrzeżenia przy wprowadzaniu danych lub operacjach odczytu/zapisu W przedostatniej linii ekranu wyświetlany jest bieżący tryb, stan sterowania automatycznego, stan alarmowania i stan edycji pr...

 • Page 956

  12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH OBSŁUGA B-64304PL/01 - 924 - (3) Status ruchu/ przestoju osi MTN : Sygnalizuje, że oś przesuwa się DWL : Sygnalizuje stan przestoju *** : Sygnalizuje stan inny niż powyższy (4) Stan, w którym wykonywana jest funkcja pomocnicza FIN : Sygnalizuje stan...

 • Page 957

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH - 925 - trybie sterowania konturem Al. (Tylko seria M, parametry Nr 3241 do 3247) AI APC : Sygnalizuje, że operacja jest wykonywana w trybie zaawansowanego sterowania konturem Al. (Tylko seria M, parametry Nr 3241 do 3247) APC : Sygnali...

 • Page 958

  12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH OBSŁUGA B-64304PL/01 - 926 - 12.7 FUNKCJA DO WYGASZANIA EKRANU ORAZ AUTOMATYCZNEGO WYGASZANIA EKRANU Przegląd Wyświetlanie takich samych znaków przez długi czas może powodować spadek trwałości ekran LCD. W celu uniknięcia tego typu uszkodzeń, zwar...

 • Page 959

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH - 927 - - Wygaszanie ekranu za pomocą skrótu + klawisz funkcyjny Po ustawieniu za pomocą parametru nr 3123 wartości różnej od zera, nie można wygasić ekran za pomocą skrótu klawiszowego + klawisz funkcyjny. - Ustawiony czas ...

 • Page 960

  12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH OBSŁUGA B-64304PL/01 - 928 - 12.8 EKRAN MIERNIKA OBCIĄŻENIA Przegląd Na podanych poniżej ekranach można wyświetlać miernik obciążenia wrzeciona i miernik szybkości wrzeciona w obszarze do wyświetlania pozostającej drogi oraz obszarze wyświetlan...

 • Page 961

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH - 929 - Przełączanie pomiędzy ekranami W celu przełączenia pomiędzy wyświetlaniem miernika obciążenia wrzeciona i miernikiem szybkości wrzeciona należy wcisnąć klawisz ekranowy [MONI]. W celu przełączenia pomiędzy pozosta...

 • Page 962

  12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH OBSŁUGA B-64304PL/01 - 930 - 12.8.2 Dla wyświetlacza LCD 10.4" W celu wyświetlenia miernika obciążenia wrzeciona i miernika szybkości wrzeciona na ekranie 10.4", po lewej stronie, w miejsce wyświetlania pozostającej drogi, należy ustawić ...

 • Page 963

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH - 931 - Przełączanie pomiędzy ekranami W celu przełączenia pomiędzy ekranem obciążenia serwa a miernikiem obciążenia wrzeciona należy wcisnąć klawisz ekranowy [MONITOR], umieszczony w dolnej części ekranu. Na podanych pon...

 • Page 964

  12.USTAWIANIE I WYŚWIETLANIE DANYCH OBSŁUGA B-64304PL/01 - 932 - Parametr #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 3117 SMS [Rodzaj danych] Wprowadzanie parametru [Typ danych] Tor bitowy # 0 SMS Na ekranie kontroli programu dla wyświetlacza 8.4", funkcja wyświetlania miernika obciążen...

 • Page 965

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 13.FUNKCJE GRAFICZNE - 933 - 13 FUNKCJE GRAFICZNE Rozdział 13, "FUNKCJE GRAFICZNE", składa się z następujących punktów: 13.1 WYŚWIETLACZ GRAFIKI..................................................934 13.2 FUNKCJA DYNAMICZNEGO WYŚWIETLANIA GRAFIKI (SERIA M)...

 • Page 966

  13.FUNKCJE GRAFICZNE OBSŁUGA B-64304PL/01 - 934 - 13.1 WYŚWIETLACZ GRAFIKI Wyświetlacz graficzny pozwala na rysowanie toru narzędzi dla aktualnie wykonywanego programu obróbki. Pozwala on na wyświetlanie ścieżek narzędzi zarówno przy sterowaniu automatycznym jak i sterowaniu ręcznym...

 • Page 967

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 13.FUNKCJE GRAFICZNE - 935 - 13.1.1 Ekran parametrów grafiki W celu wyświetlenia ekranu PARAMETRY GRAFIKI należy wcisnąć klawisz funkcyjny (lub w przypadku korzystania z małej klawiatury MDI), a następnie klawisz ekranowy [PARAM]. Na ekranie tym można wprowadzić...

 • Page 968

  13.FUNKCJE GRAFICZNE OBSŁUGA B-64304PL/01 - 936 - Na ekranie parametrów grafiki (strona 1) ustawiane są układ współrzędnych wykresu, wielkość obszaru grafiki, itd. Podczas ustawiania układu współrzędnych wykresu wyświetlane są osie współrzędnych oraz ich nazwy. Dla trójwymiaro...

 • Page 969

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 13.FUNKCJE GRAFICZNE - 937 - Na ekranie parametrów grafiki (druga strona) można skonfigurować automatyczne kasowane, kolory grafiki oraz kąty obrotu. - Ekran parametrów grafiki (trzecia strona) Rys. 13.1.1 (e) Ekran parametrów grafiki (trzecia strona) (wyświetlac...

 • Page 970

  13.FUNKCJE GRAFICZNE OBSŁUGA B-64304PL/01 - 938 - T - Ekran parametrów grafiki (pierwsza strona) Rys. 13.1.1 (g) Ekran parametrów grafiki (pierwsza strona) (wyświetlacz 8.4") Rys. 13.1.1 (h) Ekran parametrów grafiki (pierwsza strona) (wyświetlacz 10.4") Na ekranie paramet...

 • Page 971

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 13.FUNKCJE GRAFICZNE - 939 - - Ekran parametrów grafiki (druga strona) Rys. 13.1.1 (i) Ekran parametrów grafiki (druga strona) (wyświetlacz 8.4") Rys. 13.1.1 (j) Ekran parametrów grafiki (druga strona) (wyświetlacz 10.4") Na ekranie parametrów grafiki...

 • Page 972

  13.FUNKCJE GRAFICZNE OBSŁUGA B-64304PL/01 - 940 - - Ekran parametrów grafiki (trzecia strona) Rys. 13.1.1 (k) Ekran parametrów grafiki (trzecia strona) (wyświetlacz 8.4") Rys. 13.1.1 (l) Ekran parametrów grafiki (trzecia strona) (wyświetlacz 10.4") Na ekranie parametrów w...

 • Page 973

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 13.FUNKCJE GRAFICZNE - 941 - Ustawianie parametrów graficznych: Procedura postępowania Procedura W celu wyświetlenia klawiszy ekranowych do wprowadzania na ekranie parametrów grafiki należy wykonać następujące czynności: 1 W celu wyświetlenia ekranu PARAMETRY GRA...

 • Page 974

  13.FUNKCJE GRAFICZNE OBSŁUGA B-64304PL/01 - 942 - Opis Dla rysowania toru narzędzia, układu współrzędnych oraz wielkość obszaru grafiki należy ustawić na ekranie parametrów grafiki. Parametry wykresu, które mają być ustawione na ekranie parametru wykresu, zostały opisane poniżej....

 • Page 975

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 13.FUNKCJE GRAFICZNE - 943 - T Wybrać żądny układ współrzędnych grafiki do rysowania ścieżki narzędzia, korzystając z podanych poniżej informacji i przypisać żądany numer do parametru Nr 6510. Nastawa = 0Nastawa= 1Nastawa= 2 Nastawa= 3Nastawa= 4Nastawa= 5Nas...

 • Page 976

  13.FUNKCJE GRAFICZNE OBSŁUGA B-64304PL/01 - 944 - T T W przypadku dwutorowego systemu tokarkowego z jednym wrzecionem i dwoma głowicami (bit 1 (SPC) parametru Nr 6500 ustawiony na 1), wybrać żądany układ współrzędnych, korzystając z podanego poniżej rysunku i przypisać jego numer ...

 • Page 977

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 13.FUNKCJE GRAFICZNE - 945 - M - Ustawienie obszaru grafiki Na ekranie GRAF. TORU należy zdefiniować obszar grafiki do rysowania toru. Dostępne są dwie metody: 1. Metoda polegająca na ustawienia wartości maksymalnej i minimalnej współrzędnych 2. Metoda polegają...

 • Page 978

  13.FUNKCJE GRAFICZNE OBSŁUGA B-64304PL/01 - 946 - T - Ustawienie obszaru grafiki Na ekranie GRAF. TORU należy wprowadzić obszar grafiki do rysowania toru. Dostępne są dwie metody: 1. Metoda polegająca na wprowadzeniu długości i średnicy półfabrykatu 2. Metoda polegają na ustawienia...

 • Page 979

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 13.FUNKCJE GRAFICZNE - 947 - - Konfigurowanie ostatniego z rysowanych bloków W celu rysowania tylko dla fragmentu programu, należy skonfigurować numer bloku, na którym rysowanie ma być kończone. Po zakończeniu rysowania, wartość ta jest automatycznie kasowana i z...

 • Page 980

  13.FUNKCJE GRAFICZNE OBSŁUGA B-64304PL/01 - 948 - M - Poziomy kąt obrotu Jeżeli zostanie wybrany trójwymiarowy układ współrzędnych wykresu, taki jak 4.XYZ lub 5.ZXY, układ współrzędnych może zostać obrócony w płaszczyźnie poziomej, jako płaszczyźnie obrotu. Ustawić kąt obro...

 • Page 981

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 13.FUNKCJE GRAFICZNE - 949 - - Numer osi grafiki Należy ustawić, która oś sterowana ma być przypisana której osi wykresu. Dla każdej osi sterowanej, ustawić jeden z poniższych numerów osi wykresu: Pierwsza oś wykresu: 1 Druga oś wykresu: 2 Druga oś wykresu...

 • Page 982

  13.FUNKCJE GRAFICZNE OBSŁUGA B-64304PL/01 - 950 - 13.1.2 Ekran rysowania ścieżki narzędzia Opis W celu wyświetlenia ekranu GRAF. TORU należy wcisnąć klawisz funkcyjny (lub w przypadku korzystania z małej klawiatury MDI), a następnie klawisz ekranowy [GRAF]. Ekran GRAF. TORU składa...

 • Page 983

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 13.FUNKCJE GRAFICZNE - 951 - M Rys. 13.1.2 (a) Ekran GRAF. TORU (ekran 8.4") Rys. 13.1.2 (b) Ekran GRAF. TORU (ekran 10.4")

 • Page 984

  13.FUNKCJE GRAFICZNE OBSŁUGA B-64304PL/01 - 952 - T Rys. 13.1.2 (c) Ekran GRAF. TORU (ekran 8.4") Rys. 13.1.2 (d) Ekran GRAF. TORU (ekran 10.4")

 • Page 985

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 13.FUNKCJE GRAFICZNE - 953 - T T - Jednoczesne wyświetlanie dwóch ścieżek Rys. 13.1.2 (e) Ekran GRAF. TORU (ekran 8.4") Rys. 13.1.2 (f) Ekran GRAF. TORU (ekran 10.4") - Ekran do wyświetlania jednej ścieżki Po ustawieniu bitu 2 (DOP) parametru Nr 3192...

 • Page 986

  13.FUNKCJE GRAFICZNE OBSŁUGA B-64304PL/01 - 954 - - Ścieżka narzędzia W układzie współrzędnych wykresu, ustawionym za pomocą parametrów wykresu opisanych w dalszej części, ścieżka narzędzia jest rysowana w układzie współrzędnych przedmiotu (obrabianego). Za pomocą kolorów ...

 • Page 987

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 13.FUNKCJE GRAFICZNE - 955 - Procedura rysowania ścieżki narzędzia na ekranie z grafiką Procedura - Rozpoczynanie rysowania 1 W celu wyświetlenia ekranu PARAMETRY GRAFIKI należy wcisnąć klawisz funkcyjny (lub w przypadku korzystania z małej klawiatury MDI) i u...

 • Page 988

  13.FUNKCJE GRAFICZNE OBSŁUGA B-64304PL/01 - 956 - Procedura powiększania lub pomniejszania ścieżki narzędzia Na ekranie wykresu toru narzędzia, możesz przesuwać punkt środkowy rysunku toru narzędzia oraz powiększać rysunek ścieżki narzędzia podczas przeglądania toru narzędzia. W...

 • Page 989

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 13.FUNKCJE GRAFICZNE - 957 - - Procedura zmiany obszaru grafiki za pomocą prostokąta Obszar ścieżki narzędzia do powieszenia można zaznaczyć poprzez narysowanie prostokątnego obszaru. 4 Po wykonaniu kroku 3 powyżej, wcisnąć klawisz ekranowy [OBSZ]. Na środku e...

 • Page 990

  13.FUNKCJE GRAFICZNE OBSŁUGA B-64304PL/01 - 958 - 13.2 FUNKCJA DYNAMICZNEGO WYŚWIETLANIA GRAFIKI (SERIA M) Przegląd Narzędzie do symulacji obróbki udostępnia dwie funkcje: • Rysowanie toru: Na ekranie rysowane są współrzędne zadane w programie. Wyświetlanie toru ruchu na ekranie p...

 • Page 991

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 13.FUNKCJE GRAFICZNE - 959 - 13.2.1 Rysowanie ścieżek narzędzia Przegląd Podane poniżej ekrany przeznaczone są do wprowadzania różnych ustawień oraz przygotowywania rysunku: • Ekran GRAFIKA TORU (USTAWIENIA.) Ekran wykorzystywany do ustawiani danych wykorzystyw...

 • Page 992

  13.FUNKCJE GRAFICZNE OBSŁUGA B-64304PL/01 - 960 - 13.2.1.1 Ekran GRAFIKA TORU (USTAWIANIE) Ekran ten przeznaczony jest do ustawiania parametrów graficznych wykorzystywanych przy rysowaniu ścieżek narzędzi. Dane wprowadzone na tym ekranie są wykorzystywane na ekranie GRAF. TORU (WYKONYWANI...

 • Page 993

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 13.FUNKCJE GRAFICZNE - 961 - Rys. 13.2.1.1 (b) Ekran GRAF. TORU (USTAWIANIE 1) (ekran 10.4") Rys. 13.2.1.1 (c) Ekran GRAF. TORU (USTAWIANIE 2) (ekran 8.4")

 • Page 994

  13.FUNKCJE GRAFICZNE OBSŁUGA B-64304PL/01 - 962 - Rys. 13.2.1.1 (d) Ekran GRAF. TORU (USTAWIANIE 2) (ekran 10.4") 2 Ekran GRAF. TORU (USTAWIANIE) składa się z dwóch ekranów. Żądany ekran można wybrać za pomocą klawiszy MDI. 3 Za pomocą klawiszy kursora MDI umieścić kursor p...

 • Page 995

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 13.FUNKCJE GRAFICZNE - 963 - Opis Poniżej opisano parametry dostępne na ekranie GRAF. TORU (USTAWIANIE). - Układ współrzędnych grafiki (WSPOLRZED. GRAFIKI) W polu tym należy wybrać układ współrzędnych rysowania poprzez podanie jego numeru, zgodnie z informacja...

 • Page 996

  13.FUNKCJE GRAFICZNE OBSŁUGA B-64304PL/01 - 964 - - Zakres grafiki (wartość maksymalna)/(wartość minimalna) (ZAKRES(MAX.)/(MIN.)) Ustawić żądany obszar grafiki poprzez wprowadzenie wartości maksymalnej i minimalnej w układzie współrzędnych przedmiotu. Współczynnik skalowania i poz...

 • Page 997

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 13.FUNKCJE GRAFICZNE - 965 - - Automatyczna zmiana (AUTOM. ZMIANA) Za pomocą kodu T w programie można automatycznie zmieniać kolor w czasie rysowania ścieżki narzędzia. Ustawienia 0: Automatyczna zmiana kolorów nie jest wykonywana. 1: Automatyczna zmiana kolorów ...

 • Page 998

  13.FUNKCJE GRAFICZNE OBSŁUGA B-64304PL/01 - 966 - Kąt obrotu płaszczyzny poziomej Ustawić kąt obrotu w środkowym punkcie kierunku pionowego, z przodu ekranu. Kierunek obrotu wyznaczany jest zgodnie z zasadą pokazaną na rysunku. + - Środek obrotu Kąt obrotu środka ekranu Ustawi...

 • Page 999

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 13.FUNKCJE GRAFICZNE - 967 - 13.2.1.2 Ekran GRAFIKA TORU (WYKONYWANIE) Ekran GRAF. TORU wykorzystywany jest do rysowania ścieżek narzędzia. Z poziomu tego ekranu można wykonywać następujące operacje: • Rozpoczynanie/kończenie rysowania ścieżek narzędzi • Prz...

 • Page 1000

  13.FUNKCJE GRAFICZNE OBSŁUGA B-64304PL/01 - 968 - Rys. 13.2.1.2 (b) Ekran GRAF. TORU (WYKONYWANIE) (ekran 10.4")

 • Page 1001

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 13.FUNKCJE GRAFICZNE - 969 - GRAFIKA TORU (WYKONYWANIE): Procedura Procedura 1 W celu wyświetlenia ekranu GRAF. TORU (USTAWIANIE-1) należy wcisnąć klawisz funkcyjny (lub w przypadku korzystania z małej klawiatury MDI). 2 Wcisnąć klawisz ekranowy [WYKON.]. Wyświet...

 • Page 1002

  13.FUNKCJE GRAFICZNE OBSŁUGA B-64304PL/01 - 970 - Rys. 13.2.1.2 (f) Ekran GRAF. TORU (WYKONYWANIE) (ekran 10.4") 4 Wcisnąć klawisz przewijania menu w celu wyświetlenia menu do powiększania/pomniejszania i przesuwania rysunku. Rys. 13.2.1.2 (g) Ekran GRAF. TORU (powiększanie/pomn...

 • Page 1003

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 13.FUNKCJE GRAFICZNE - 971 - Opis - Wybór programu do symulacji Rysowanie jest realizowane dla programu, wybranego jako program główny. Na liście programów można jednak wybrać inny program do rysowania. Należy postępować zgodnie z następującą procedurą. 1 Wci...

 • Page 1004

  13.FUNKCJE GRAFICZNE OBSŁUGA B-64304PL/01 - 972 - Rys. 13.2.1.2 (p) Ekran z listą programów (wybieranie programu do symulacji) (ekran 10.4") UWAGA Do symulacji można wybrać tylko plik będący programem głównym. - Rozpoczynanie/zatrzymywanie rysowania W celu rozpoczęcia symulac...

 • Page 1005

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 13.FUNKCJE GRAFICZNE - 973 - Poniżej opisano przeznaczenie tych klawiszy: • Klawisz ekranowy [KONIEC] Zakończenie symulacji programu • Klawisz ekranowy [PAUZA] Tymczasowe wstrzymanie symulacji. • Klawisz ekranowy [1BLOK] Wciśnięcie tego klawisza ekranowego powo...

 • Page 1006

  13.FUNKCJE GRAFICZNE OBSŁUGA B-64304PL/01 - 974 - ALM: Status informujący o wygenerowaniu alarmu na drugim planie. Rys. 13.2.1.2 (u) Status informujący o wygenerowaniu alarmu - Koniec rysowania Po wykonaniu funkcji M02 lub M30, symulacja programu jest kończona. Po przerwaniu symulacji na...

 • Page 1007

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 13.FUNKCJE GRAFICZNE - 975 - - Przesuwanie obrazu Do powiększania/pomniejszania wykorzystywane są następujące klawisze, wyświetlane w kroku 4: • Klawisz ekranowy [←PRZES] Wciśniecie tego klawisza ekranowego powoduje przesunięcie obrazu w lewo. • Klawisz ekran...

 • Page 1008

  13.FUNKCJE GRAFICZNE OBSŁUGA B-64304PL/01 - 976 - współrzędnych grafiki wybrany za pomocą jednego z klawiszy ekranowych. • Klawisz ekranowy [ANULUJ] Wciśnięcie tego klawisza ekranowego powoduje anulowanie zmiany aktualnego układu współrzędnych grafiki przez układ współrzędnych ...

 • Page 1009

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 13.FUNKCJE GRAFICZNE - 977 - 13.2.1.3 Ekran GRAFIKA TORU (POZYCJA) Ekran GRAFIKA TORU (POZYCJA) podaje aktualną pozycją kursora rysowanej ścieżki narzędzia, co pozwala kontrolować narzędzie w trybie sterowania automatycznego. Ekran składa sie z następujących ele...

 • Page 1010

  13.FUNKCJE GRAFICZNE OBSŁUGA B-64304PL/01 - 978 - Rys. 13.2.1.3 (b) Ekran GRAF. TORU (POZYCJA) (ekran 10.4")

 • Page 1011

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 13.FUNKCJE GRAFICZNE - 979 - Ekran GRAFIKA TORU (POZYCJA): Procedura Procedura 1 W celu wyświetlenia ekranu GRAF. TORU (USTAWIANIE) należy wcisnąć klawisz funkcyjny (lub w przypadku korzystania z małej klawiatury MDI). 2 Wcisnąć klawisz ekranowy [POZ]. Spowoduje t...

 • Page 1012

  13.FUNKCJE GRAFICZNE OBSŁUGA B-64304PL/01 - 980 - Procedurę sprawdzania aktualnej pozycji narzędzia opisano w punkcie Opis. Wciśnięcie dowolnego klawisza ekranowego, innego niż [POZ] powoduje wyświetlenie odpowiedniego ekranu. Opis Zamieszczona poniżej procedura pozwala na sprawdzenie...

 • Page 1013

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 13.FUNKCJE GRAFICZNE - 981 - 13.2.2 Animacja Przegląd Przed rozpoczęciem animacji należy ustawić odpowiednie wartości parametrów oraz rozpocząć rysowanie na wymienionych poniżej ekranach: • Ekran GRAFIKA ANIMOWANA(USTAWIANIE) • Ekran GRAFIKA ANIMOWANA (WYKONY...

 • Page 1014

  13.FUNKCJE GRAFICZNE OBSŁUGA B-64304PL/01 - 982 - 13.2.2.1 Ekran GRAFIKA ANIMOWANA (USTAWIANIE) Ekran ten przeznaczony jest do ustawiania parametrów graficznych wykorzystywanych do symulacji na modelu bryłowym. Dane wprowadzone na tym ekranie są wykorzystywane na ekranie GRAFIKA ANIMOWANA (...

 • Page 1015

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 13.FUNKCJE GRAFICZNE - 983 - Rys. 13.2.2.1 (b) Ekran GRAFIKA ANIMOWANA (USTAWIENIA-1) (ekran 10.4") Rys. 13.2.2.1 (c) Ekran GRAFIKA ANIMOWANA (USTAWIENIA-2) (ekran 8.4")

 • Page 1016

  13.FUNKCJE GRAFICZNE OBSŁUGA B-64304PL/01 - 984 - Rys. 13.2.2.1 (d) Ekran GRAFIKA ANIMOWANA (USTAWIENIA-2) (ekran 10.4") 2 Ekran GRAFIKA ANIMOWANA (USTAWIANIE) składa się z dwóch ekranów. Żądany ekran można wybrać za pomocą klawiszy MDI. 3 Za pomocą klawiszy kursora MDI umieśc...

 • Page 1017

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 13.FUNKCJE GRAFICZNE - 985 - Opis Poniżej opisano parametry dostępne na ekranie GRAFIKA ANIMOWANA (USTAWIANIE). Nie mniej jednak, podane poniżej parametry graficzne są wykorzystywane także przy rysowaniu ścieżek narzędzi. Tak więc należy skorzystać z opisów poda...

 • Page 1018

  13.FUNKCJE GRAFICZNE OBSŁUGA B-64304PL/01 - 986 - JK: Pozycja referencyjna (X,Y,Z) IXZYXZ YI JK - Kształt narzędzia (promień) (KSZTALT NARZEDZIA (PROMIEŃ)) Ustawić promień narzędzia, jak pokazano poniżej. Długość narzędzia jest taka sama jak wymiar K półfabrykatu w kierunku osi...

 • Page 1019

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 13.FUNKCJE GRAFICZNE - 987 - - Kompensacja długości narzędzia (animacja) W czasie animacji można włączyć lub wyłączyć kompensację długości narzędzia. Nastawa 0: Funkcja kompensacji długości narzędzia jest wyłączona w czasie rysowania. 1: Funkcja kompensa...

 • Page 1020

  13.FUNKCJE GRAFICZNE OBSŁUGA B-64304PL/01 - 988 - 13.2.2.2 Ekran GRAFIKA ANIMOWANA (WYKONYWANIE) Ekran ANIMACJA GRAFIKI wykorzystywany jest do symulacji obróbki na modelu bryłowym. Z poziomu tego ekranu można wykonywać następujące operacje: • Rozpoczynanie/kończenie animacji • Przew...

 • Page 1021

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 13.FUNKCJE GRAFICZNE - 989 - Rys. 13.2.1.2 (b) Ekran GRAFIKA ANIMOWANA (WYKONYWANIE) (ekran 10.4")

 • Page 1022

  13.FUNKCJE GRAFICZNE OBSŁUGA B-64304PL/01 - 990 - Ekran GRAFIKA ANIMOWANA (WYKONYWANIE): Procedura Procedura 1 W celu wyświetlenia ekranu PARAMETR GRAFIKI(GRAFIK. DYNAM.) należy wcisnąć klawisz funkcyjny (lub w przypadku korzystania z małej klawiatury MDI). 2 Wcisnąć klawisz ekranowy ...

 • Page 1023

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 13.FUNKCJE GRAFICZNE - 991 - 3 Wcisnąć klawisz ekranowy [(OPRC)]. Spowoduje to wyświetlenie klawiszy ekranowych do rysowania toru. Rys. 13.2.1.2 (e) Ekran GRAFIKA ANIMOWANA (WYKONYWANIE) (ekran 8.4") Rys. 13.2.1.2 (f) Ekran GRAFIKA ANIMOWANA (WYKONYWANIE) (ekran ...

 • Page 1024

  13.FUNKCJE GRAFICZNE OBSŁUGA B-64304PL/01 - 992 - Opis Poniżej podano wybrane operacje, które można wykonywać z poziomu ekranu GRAFIKA ANIMOWANA (WYKONYWANIE). Szczegółowe opisy podano przy omawianiu ekranu GRAFIKA TORU (WYKONYWANIE). • Wybór programu do symulacji • Rozpoczynanie/zat...

 • Page 1025

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 13.FUNKCJE GRAFICZNE - 993 - • Klawisz ekranowy [PRZES→] Wciśniecie tego klawisza powoduje przesunięcie obrazu w prawo. • Klawisz ekranowy [↑PRZES] Wciśniecie tego klawisza powoduje przesunięcie obrazu do góry. • Klawisz ekranowy [↓PRZES] Wciśniecie teg...

 • Page 1026

  13.FUNKCJE GRAFICZNE OBSŁUGA B-64304PL/01 - 994 - - Obracanie układ współrzędnych grafiki Do zmiany układu współrzędnych grafiki wykorzystywane są następujące klawisze, wyświetlane w kroku 6: • Klawisz ekranowy [↑] Obrót układu współrzędnych grafiki do góry. • Klawisz ...

 • Page 1027

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 13.FUNKCJE GRAFICZNE - 995 - 13.2.2.3 Ekran GRAFIKA ANIMOWANA (3 WIDOKI) W przypadku obróbki trójwymiarowej, na ekranie GRAFIKA ANIMOWANA (3 WIDOKI) rysowane są trzy widoki przedmiotu, jeden z góry oraz dwa z boku. Można wybrać do wyświetlania jedną z czterech par ...

 • Page 1028

  13.FUNKCJE GRAFICZNE OBSŁUGA B-64304PL/01 - 996 - Ekran GRAFIKA ANIMOWANA (3 WIDOKI): Procedura Procedura 1 W celu wyświetlenia ekranu GRAFIKA ANIMOWANA (USTAWIANIE) należy wcisnąć klawisz funkcyjny (lub w przypadku korzystania z małej klawiatury MDI). 2 Wcisnąć klawisz menu . 3 Wcisn...

 • Page 1029

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 13.FUNKCJE GRAFICZNE - 997 - Rys. 13.2.2.3 (e) Ekran GRAFIKA ANIMOWANA (3 WIDOKI) (obsługa ekranu(ekran 8.4") Rys. 13.2.2.3 (f) Ekran GRAFIKA ANIMOWANA (3 WIDOKI) (obsługa ekranu(ekran 10.4") Opis - Przełączanie wyświetlanych widoków bocznych Wykonać p...

 • Page 1030

  13.FUNKCJE GRAFICZNE OBSŁUGA B-64304PL/01 - 998 - Wcisnać [ ]. Wcisnąć [ ]. Wcisnąć [ ]. Wcisnać [ ]. Profil trójwymiarowy Widok z góryWidok z lewej Widok z prawej Widok z dołuWidok płaskiPozycje widoków z boku po prawej stronie są zmieniane jak pokazano poniżej Wyświetl...

 • Page 1031

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 13.FUNKCJE GRAFICZNE - 999 - - Zmiana pozycji wyświetlania przekroju na ekranie Za pomocą klawiszy ekranowych wyświetlanych w kroku 4 lub za pomocą klawiszu kursora MDI należy wybrać pozycję wyświetlania przekroju na ekranie. • Klawisze ekranowe [←] i [→], kla...

 • Page 1032

  13.FUNKCJE GRAFICZNE OBSŁUGA B-64304PL/01 - 1000 - 13.2.2.4 Wprowadzanie (G10) parametrów programowalnych do rysowania kształtu półfabrykatu Przegląd W czasie symulacji na modelu bryłowym można za pomocą funkcji do wprowadzania danych programowalnych (G10) ustawić wymiary półfabryka...

 • Page 1033

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 13.FUNKCJE GRAFICZNE - 1001 - - Wymiary półfabrykatu (I_,J_,K_) W celu zdefiniowania kształtu półfabrykatu należy podać jego wymiary, zgodnie z informacjami w tabeli poniżej: Kształt półfabrykatu Adres I Adres J Adres K Kształt prostokątny Długość w osi X ...

 • Page 1034

  13.FUNKCJE GRAFICZNE OBSŁUGA B-64304PL/01 - 1002 - 13.2.2.5 Wprowadzanie (G10) parametrów programowalnych do rysowania kształtu narzędzi Przegląd W czasie symulacji na modelu bryłowym można za pomocą funkcji do wczytywania danych programowalnych (G10) ustawić wymiary narzędzi (promie...

 • Page 1035

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 13.FUNKCJE GRAFICZNE - 1003 - 13.2.3 Komunikaty ostrzegawcze Komunikat ostrzegawczy Treść ROZPOCZYNANIE NIE ZAAKCEPTOWANE Nie można rozpocząć rysowania. NIE WYBRANO PROGRAMU Nie wybrano programu do symulacji. NIEDOSTĘPNE POLECENIE DLA RYSOWANIA Napotkano polecenie NC...

 • Page 1036

  13.FUNKCJE GRAFICZNE OBSŁUGA B-64304PL/01 - 1004 - 13.2.5 Ograniczenia - Funkcje wykonywane w inny sposób w trakcie rysowania i w trakcie obróbki w trybie automatycznym Podane poniżej funkcje są w inny sposób wykonywane w trakcie rysowania i w trakcie pracy w trybie automatycznym: 1. Op...

 • Page 1037

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 13.FUNKCJE GRAFICZNE - 1005 - - Funkcje nie obsługujące rysowania W czasie rysowania ignorowane są następujące, podane poniżej funkcje: 1) G04 (przestój) 2) G20, G21 (przeliczanie cali na milimetry) 3) Funkcje pomocnicze (M, S, T, B) 4) G22/G23 (funkcja włączania ...

 • Page 1038

  13.FUNKCJE GRAFICZNE OBSŁUGA B-64304PL/01 - 1006 - UWAGA 1 Instrukcja G68 (obrót układu współrzędnych) jest rysowana tylko w torze ruchu narzędzia. W przypadku instrukcji G68 wyświetlane są współrzędne w układzie współrzędnych przedmiotu. 2 Przy symulacji na modelu bryłowym ksz...

 • Page 1039

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 13.FUNKCJE GRAFICZNE - 1007 - - Korzystanie z funkcji wyświetlania ekranów CNC W przypadku wyświetlania ekranu funkcji dynamicznego przełączania ekranów obowiązują podane poniżej ograniczenia. 1) Ekran rysowania nie jest wyświetlany na ekranie funkcji wyświetlan...

 • Page 1040

  13.FUNKCJE GRAFICZNE OBSŁUGA B-64304PL/01 - 1008 - 13.3 FUNKCJA DYNAMICZNEGO WYŚWIETLANIA GRAFIKI (SERIA T) Przegląd Narzędzie do symulacji obróbki pokazuje ścieżki ruchu narzędzi na ekranie bez faktycznego uruchamiania obrabiarki. Funkcja dynamicznego wyświetlania, w odróżnieniu od ...

 • Page 1041

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 13.FUNKCJE GRAFICZNE - 1009 - 13.3.2 Rysowanie toru Opis Ekran GRAF. TORU wykorzystywany jest do rysowania ścieżek narzędzia. Z poziomu tego ekranu można wykonywać następujące operacje: • Rozpoczynanie/kończenie rysowania ścieżek narzędzi • Przewinięcie do ...

 • Page 1042

  13.FUNKCJE GRAFICZNE OBSŁUGA B-64304PL/01 - 1010 - • Klawisz ekranowy [PROCES] Jeżeli rysowanie zostało zatrzymane za pomocą klawisza ekranowego [PROCES], po bloku M00 lub M01 wykonywane jest zatrzymanie wykonywania programu. W celu wznowienia rysowania należy wcisnąć klawisz ekranowy...

 • Page 1043

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 13.FUNKCJE GRAFICZNE - 1011 - Procedura powiększania lub pomniejszania ścieżki narzędzia Na ekranie ścieżek narzędzi można przesuwać punkt środkowy rysunku ścieżki narzędzia lub powiększać/pomniejszać rysunek ścieżek narzędzia podczas jego przeglądania. ...

 • Page 1044

  13.FUNKCJE GRAFICZNE OBSŁUGA B-64304PL/01 - 1012 - - Procedura dla zmiany obszaru grafiki za pomocą prostokąta Obszar ścieżki narzędzia do powieszenia można zaznaczyć poprzez narysowanie prostokątnego obszaru. 5 Po wykonaniu kroku 4 powyżej, wcisnąć klawisz ekranowy [OBSZ]. Na środ...

 • Page 1045

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 14.FUNKCJA WIRTUALNYCH KLAWISZY MDI - 1013 - 14 FUNKCJA WIRTUALNYCH KLAWISZY MDI Rozdział 14, "FUNKCJA WIRTUALNYCH KLAWISZY MDI", składa się z następujących punktów: 14.1 WIRTUALNE KLAWISZ MDI .............................................1014

 • Page 1046

  14.FUNKCJA WIRTUALNYCH KLAWISZY MDI OBSŁUGA B-64304PL/01 - 1014 - 14.1 WIRTUALNE KLAWISZE MDI Przegląd Funkcja ta pozwala na edycję programu oraz zmianę różnych danych za pomocą klawiatury wyświetlanej an ekranie LCD. Ekrany na których ekran CNC jest pokazywany na powierzchni 1/4 obsz...

 • Page 1047

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 14.FUNKCJA WIRTUALNYCH KLAWISZY MDI - 1015 - - Jednoczesne wciśniecie dwóch klawiszy Poniżej podano sposób postępowania przy wciskaniu dwóch klawiszy jednocześnie, przykładowo klawiszy “CANCEL" i “RESET” w celu wykasowania alarmu PS100: (1) Wcisnąć kla...

 • Page 1048

  14.FUNKCJA WIRTUALNYCH KLAWISZY MDI OBSŁUGA B-64304PL/01 - 1016 - Obsługa - Przełączanie stron z klawiszami funkcyjnymi Wciśnięcie klawisza “MENU” umieszczonego w pobliżu lewego, prawego narożnika ekranu powoduje cykliczne przełączanie pomiędzy stroną 1, stroną 2, stroną 3 i p...

 • Page 1049

  B-64304PL/01 OBSŁUGA 14.FUNKCJA WIRTUALNYCH KLAWISZY MDI - 1017 - - Klawisz wprowadzania Klawisz “INPUT" na klawiaturze wirtualnej MDI jest równoważny klawiszowi wprowadzania. - Klawisz anuluj Klawisz “BS” na klawiaturze wirtualnej MDI jest równoważny klawiszowi anulowania. (K...

 • Page 1050

 • Page 1051

  IV. SERWISOWANIE

 • Page 1052

 • Page 1053

  B-64304PL/01 SERWISOWANIE 1.RUTYNOWE SERWISOWANIE - 1021 - 1 RUTYNOWE SERWISOWANIE W tym rozdziale zostały opisane rutynowe czynności serwisowe, wykonywane przez operatora CNC. OSTRZEŻENIE Czynności serwisowe, które nie zostały przedstawione w tej części mogą być wykonywane jedynie...

 • Page 1054

  1.RUTYNOWE SERWISOWANIE SERWISOWANIE B-64304PL/01 - 1022 - 1.1 SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA PROBLEMU Jeśli podczas pracy obrabiarka zachowuje się w nietypowy sposób, albo gdy wygenerowany zostanie alarm lub ostrzeżenie, należy szybko rozwiązać zaistniały problem. W tym...

 • Page 1055

  B-64304PL/01 SERWISOWANIE 1.RUTYNOWE SERWISOWANIE - 1023 - 1.2 TWORZENIE KOPII ZAPASOWYCH DANYCH Różne dane CNC, takie jak dane kompensacji czy ustawienia parametrów przechowywane są w pamięci SRAM, której zawartość jest podtrzymywana przez baterię. Dane te mogą jednak być przypadkow...

 • Page 1056

  1.RUTYNOWE SERWISOWANIE SERWISOWANIE B-64304PL/01 - 1024 - - Operacja odtwarzania danych Aby przywrócić utracone dane z użyciem danych zarchiwizowanych, należy wczytać zarchiwizowane dane do CNC, zgodnie z informacjami w poprzednim punkcie. Informacje na temat procedur związanych z odczyt...

 • Page 1057

  B-64304PL/01 SERWISOWANIE 1.RUTYNOWE SERWISOWANIE - 1025 - 1.3 WYMIANA BATERII Niniejszy rozdział opisuje metodę wymiany baterii CNC podtrzymywania pamięci oraz przetwornika pozycji absolutnej. Niniejszy punkt zawiera następujące podpunkty: 1.3.1 Wymiana baterii modułu sterowania CNC........

 • Page 1058

  1.RUTYNOWE SERWISOWANIE SERWISOWANIE B-64304PL/01 - 1026 - W przypadku baterii litowej - Procedura wymiany Przygotować nową baterię (kod zamówienia: A02B–0309–K102). (1) Włączyć zasilanie CNC. Po upływie około 30 sekund wyłączyć zasilanie. (2) Wymontować starą baterię, umiesz...

 • Page 1059

  B-64304PL/01 SERWISOWANIE 1.RUTYNOWE SERWISOWANIE - 1027 - OSTRZEŻENIE Stosowanie innej baterii niż zalecana może spowodować jej eksplozję. Wymieniana bateria musi być określonego typu (A02B-0309-K102). UWAGA Kroki od (1) do (3) powinny być wykonane w ciągu 30 minut. Jednostki ste...

 • Page 1060

  1.RUTYNOWE SERWISOWANIE SERWISOWANIE B-64304PL/01 - 1028 - W przypadku korzystania z baterii alkaicznych (rozmiar D) - Wymiana baterii (1) Przygotować dwie nowe baterie alkaiczne (typu D) (2) Włączyć zasilanie jednostki sterującej. (3) Zdjąć pokrywę obudowy baterii. (5) Wymienić bateri...

 • Page 1061

  B-64304PL/01 SERWISOWANIE 1.RUTYNOWE SERWISOWANIE - 1029 - 1.3.2 Bateria do oddzielnego przetwornika pozycji absolutnej Aktualne dane dotyczące aktualnej pozycji przetwornika absolutnego podłączonego do oddzielnego modułu interfejsu detektora są podtrzymywane przez baterię podłączoną d...

 • Page 1062

  1.RUTYNOWE SERWISOWANIE SERWISOWANIE B-64304PL/01 - 1030 - - Wymiana baterii Aby uchronić się przed utratą danych położenia przetwornika pozycji absolutnej, przed wymianą baterii należy włączyć zasilanie urządzenia. Procedura wymiany została opisana poniżej. (Uwaga: Etap załączan...

 • Page 1063

  B-64304PL/01 SERWISOWANIE 1.RUTYNOWE SERWISOWANIE - 1031 - - Wymiana suchych ogniw alkalicznych rozmiaru D w obudowie baterii Wymienić cztery baterie alkaliczne rozmiaru D (A06B-6050-K061) w obudowie zainstalowanej w urządzeniu. Przygotować 4 baterie alkaliczne (rozmiar D). (1) Włączyć z...

 • Page 1064

  1.RUTYNOWE SERWISOWANIE SERWISOWANIE B-64304PL/01 - 1032 - 1.3.3 Bateria dla wbudowanego w silnik przetwornika pozycji absolutnej (6VDC) Bateria dla przetwornika pozycji absolutnej wbudowanego w silnik jest zamontowana we wzmacniaczu serwa. W celu uzyskania informacji o sposobie podłączania i...

 • Page 1065

  ZAŁĄCZNIK

 • Page 1066

 • Page 1067

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK A.PARAMETRY - 1035 - A PARAMETRY W niniejszym punkcie opisano wszystkie parametry używane w tym podręczniku. Aby uzyskać informacje na temat parametrów, których nie są tu opisane, należy zapoznać się z podręcznikiem parametrów. UWAGA Parametr, który jest d...

 • Page 1068

  A.PARAMETRY ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1036 - A.1 OPIS PARAMETRÓW #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 0000 ISO TVC [Rodzaj danych] Wybór ustawienia [Typ danych] Tor bitowy # 0 TVC Kontrola parzystości 0: Nie 1: Tak # 1 ISO Kody wykorzystywany do wysyłania danych 0: Kod EIA 1: Kod ISO ...

 • Page 1069

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK A.PARAMETRY - 1037 - #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 0010 PRM [Rodzaj danych] Wybór ustawienia [Typ danych] Tor bitowy # 1 PRM Parametry o wartości 0 są w czasie zapisywania: 0: Zapisywane. 1: Nie zapisywane. #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 0012 MIRx [Ro...

 • Page 1070

  A.PARAMETRY ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1038 - #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 0100 NCR CTV [Rodzaj danych] Wybór ustawienia [Typ danych] Bit # 1 CTV Zliczanie znaków dla kontroli parzystości w sekcji komentarzy programu: 0: Tak 1: Nie # 3 NCR Wyprowadzenie końca bloku (EOB) w kodzi...

 • Page 1071

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK A.PARAMETRY - 1039 - 0981 Numer toru absolutnego, do którego należy dana oś UWAGA Po ustawieniu tego parametru, przed kontynuowaniem pracy należy wyłączyć zasilanie. [Rodzaj danych] Wprowadzanie parametru [Typ danych] Bajt osi [Zakres wartości] 1, 2 Ustawi...

 • Page 1072

  A.PARAMETRY ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1040 - 0983 Typy kontroli poszczególnych torów UWAGA 1 Po ustawieniu tego parametru, przed kontynuowaniem pracy należy wyłączyć zasilanie. 2 W przypadku sterowania 0i -D/0i Mate-D, parametr ten nie musi być ustawiany, ponieważ jest on ustawiany au...

 • Page 1073

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK A.PARAMETRY - 1041 - # 3 AZR Jeżeli nie ustawiono punktu referencyjnego, polecenie G28 powoduje: 0: Powrót do punktu referencyjnego przy pomocy zderzaków hamowania (jak podczas ręcznego dojazdu do punktu referencyjnego). 1: Wyświetlenie alarmu (PS0304) „Zdefini...

 • Page 1074

  A.PARAMETRY ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1042 - #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 1005 EDMx EDPx ZRNx [Rodzaj danych] Wprowadzanie parametru [Typ danych] Oś bitowa # 0 ZRNx Jeśli w trybie automatycznym zostanie wprowadzone polecenie ruchu inne niż G28, a po włączeniu zasilania nie określ...

 • Page 1075

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK A.PARAMETRY - 1043 - #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 1006 ZMIx DIAx ROSx ROTx [Rodzaj danych] Wprowadzanie parametru [Typ danych] Oś bitowa UWAGA W przypadku zmiany wartości tego parametru, przed kontynuowaniem pracy należy wyłączyć zasilanie. # 0 ROTx Usta...

 • Page 1076

  A.PARAMETRY ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1044 - # 3 DIAx Polecenie ruchu dla każdej osi jest podawane za pomocą: 0: promienia 1: średnicy UWAGA Dla sterowania FS0i-C, wymagane jest wprowadzenie jednej z podanej poniżej zmian, poza ustawieniem bitu 3 (DIAx) parametru Nr 1006 tak, aby oś z ...

 • Page 1077

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK A.PARAMETRY - 1045 - # 1 RABx W przypadku poleceń absolutnych oś obraca się w kierunku, 0: W którym odległość do celu jest krótsza. 1: Określonym przez znak wartości polecenia. UWAGA Bit RABx jest dozwolony tylko wtedy, gdy ROAx wynosi 1. # 2 RRLx Wspó...

 • Page 1078

  A.PARAMETRY ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1046 - 1020 Nazwa osi programu dla każdej osi [Rodzaj danych] Wprowadzanie parametru [Typ danych] Bajt osi [Zakres wartości] 65 do 67 85 do 90 Nazwę osi (parametr Nr 1020) można ustawić na 'A', 'B', 'C', 'U', 'V', 'W', 'X', 'Y' lub 'Z'. (Nie mniej...

 • Page 1079

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK A.PARAMETRY - 1047 - 1022 Ustawienie poszczególnych osi w podstawowym układzie współrzędnych [Rodzaj danych] Wprowadzanie parametru [Typ danych] Bajt osi [Zakres wartości] 0 do 7 Aby określić płaszczyznę interpolacji kołowej, kompensację promienia narzę...

 • Page 1080

  A.PARAMETRY ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1048 - 1023 Numer osi serwa dla każdej osi UWAGA Po ustawieniu tego parametru, przed kontynuowaniem pracy należy wyłączyć zasilanie. [Rodzaj danych] Wprowadzanie parametru [Typ danych] Bajt osi [Zakres wartości] 0 do liczba sterowanych osi Usta...

 • Page 1081

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK A.PARAMETRY - 1049 - #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 1201 ZCL ZPR [Rodzaj danych] Wprowadzanie parametru [Typ danych] Tor bitowy # 0 ZPR Automatyczne ustawianie układu współrzędnych, gdy wykonywany jest ręczny dojazd do punktu referencyjnego 0: Brak automatyc...

 • Page 1082

  A.PARAMETRY ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1050 - 1240 Wartość współrzędnych punktu referencyjnego układu współrzędnych maszyny UWAGA Po ustawieniu tego parametru, przed kontynuowaniem pracy należy wyłączyć zasilanie. [Rodzaj danych] Wprowadzanie parametru [Typ danych] Oś Real [J...

 • Page 1083

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK A.PARAMETRY - 1051 - 1260 Wielkość przesunięcia na jeden obrót osi obrotowej UWAGA Po ustawieniu tego parametru, przed kontynuowaniem pracy należy wyłączyć zasilanie. [Rodzaj danych] Wprowadzanie parametru [Typ danych] Oś Real [Jednostka danych] Stopień ...

 • Page 1084

  A.PARAMETRY ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1052 - #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 1301 OTS NPC [Rodzaj danych] Wybór ustawienia [Typ danych] Tor bitowy # 2 NPC W ramach kontroli ogranicznika ruchu wykonywanego przed rozpoczęciem ruchu, ruch zdefiniowany w blokach G31 (pominięcie) i G37 (au...

 • Page 1085

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK A.PARAMETRY - 1053 - 1322 Wartość współrzędnych programowanej kontroli obszaru ruchu 2 w dodatnim kierunku każdej osi 1323 Wartość współrzędnych programowanej kontroli obszaru ruchu 2 w ujemnym kierunku każdej osi [Rodzaj danych] Wybór ustawienia [Typ ...

 • Page 1086

  A.PARAMETRY ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1054 - 1326 Wartość współrzędnych II programowanej kontroli obszaru ruchu 1 w ujemnym kierunku każdej osi 1327 Wartość współrzędnych II programowanej kontroli obszaru ruchu 1 w ujemnym kierunku każdej osi [Rodzaj danych] Wprowadzanie parame...

 • Page 1087

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK A.PARAMETRY - 1055 - #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 1402 JRV NPC [Rodzaj danych] Wprowadzanie parametru [Typ danych] Tor bitowy # 0 NPC Posuw na obrót bez przetwornika położenia (funkcja do zamiany posuwu na obrót F na posuw minutowy F w trybie posuwu na obr...

 • Page 1088

  A.PARAMETRY ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1056 - #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 1405 FR3 [Rodzaj danych] Wprowadzanie parametru [Typ danych] Tor bitowy # 1 FR3 Rozdzielczość polecenia F bez kropki dziesiętnej w posuwie na obrót wynosi: 0: 0.01 mm/obr. (0.0001 cala/obr. w notacji calow...

 • Page 1089

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK A.PARAMETRY - 1057 - 1421 Szybkość F0 korekty szybkiego posuwu dla każdej osi [Rodzaj danych] Wprowadzanie parametru [Typ danych] Oś Real [Jednostka danych] mm/min, cal/min, stopień/min (jednostka maszynowa) [Minimalny skok] Zależy od rozdzielczości osi [Za...

 • Page 1090

  A.PARAMETRY ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1058 - 1425 Szybkość FL powrotu do punktu referencyjnego dla każdej osi [Rodzaj danych] Wprowadzanie parametru [Typ danych] Oś Real [Jednostka danych] mm/min, cal/min, stopień/min (jednostka maszynowa) [Minimalny skok] Zależy od rozdzielczości o...

 • Page 1091

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK A.PARAMETRY - 1059 - 1428 Szybkość posuwu powrotu do bazy dla każdej osi [Rodzaj danych] Wprowadzanie parametru [Typ danych] Oś Real [Jednostka danych] mm/min, cal/min, stopień/min (jednostka maszynowa) [Minimalny skok] Zależy od rozdzielczości osi [Zakres w...

 • Page 1092

  A.PARAMETRY ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1060 - 1430 Maksymalna szybkość posuwu dla każdej osi [Rodzaj danych] Wprowadzanie parametru [Typ danych] Oś Real [Jednostka danych] mm/min, cal/min, stopień/min (jednostka maszynowa) [Minimalny skok] Zależy od rozdzielczości osi [Zakres warto...

 • Page 1093

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK A.PARAMETRY - 1061 - 1444 Ustawienie zewnętrzne hamowania 3 dla każdej osi przy szybkim posuwie [Rodzaj danych] Wprowadzanie parametru [Typ danych] Oś Real [Jednostka danych] mm/min, cal/min, stopień/min (jednostka maszynowa) [Minimalny skok] Zależy od rozdziel...

 • Page 1094

  A.PARAMETRY ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1062 - 1460 Górna granica wartości posuwu od F1 do F4 1461 Górna granica wartości posuwu od F5 do F9 [Rodzaj danych] Wprowadzanie parametru [Typ danych] Tor Real [Jednostka danych] mm/min, cal/min, stopień/min (jednostka maszynowa) [Minimaln...

 • Page 1095

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK A.PARAMETRY - 1063 - #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 1601 NCI [Rodzaj danych] Wprowadzanie parametru [Typ danych] Tor bitowy # 5 NCI Kontrola zatrzymania w pozycji: 0: Potwierdzenie, że określony posuw ma wartość 0 (opóźnienie przyspieszania/hamowania ma wa...

 • Page 1096

  A.PARAMETRY ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1064 - # 1 CTBx Przyspieszenie/hamowanie w posuwie skrawania lub pracy próbnej 0: Stosowane jest przyspieszenie/hamowanie typu wykładniczego lub przyspieszenie/hamowanie typu liniowego. (zależnie od ustawienia bitu 0 parametru nr 1610 w CTLx) 1: Stoso...

 • Page 1097

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK A.PARAMETRY - 1065 - 1620 Stała czasowa T lub T1 używana do przyspieszania/hamowania liniowego lub wykładniczego w szybkim posuwie dla każdej osi [Rodzaj danych] Wprowadzanie parametru [Typ danych] Oś Word [Jednostka danych] ms [Zakres wartości] 0 do 4000 Okre...

 • Page 1098

  A.PARAMETRY ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1066 - 1622 Stała czasowa przyspieszania/hamowania wykładniczego w posuwie skrawania dla każdej osi [Rodzaj danych] Wprowadzanie parametru [Typ danych] Oś Word [Jednostka danych] ms [Zakres wartości] 0 do 4000 Ustawić stałą czasową używaną w...

 • Page 1099

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK A.PARAMETRY - 1067 - 1671 Maksymalne dopuszczalne przyspieszenie podczas przyspieszania/hamowania przed interpolacją, dla szybkiego przesuwu liniowego i dla każdej osi [Rodzaj danych] Wprowadzanie parametru [Typ danych] Oś Real [Jednostka danych] mm/s2, cali/s2, s...

 • Page 1100

  A.PARAMETRY ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1068 - 1710 Minimalny współczynnik hamowania (MDR, Minimum Deceleration Ratio) dla zmiany maksymalnego wewnętrznego kołowego posuwu obróbki poprzez automatyczną korektę w narożach [Rodzaj danych] Wprowadzanie parametru [Typ danych] Tor bajtowy...

 • Page 1101

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK A.PARAMETRY - 1069 - 1712 Wartość korekty naroża wewnętrznego [Rodzaj danych] Wprowadzanie parametru [Typ danych] Tor bajtowy [Jednostka danych] % [Zakres wartości] 1 do 100 Należy ustawić wartość korekty naroża wewnętrznego w trybie automatycznej korek...

 • Page 1102

  A.PARAMETRY ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1070 - 1732 Minimalny dopuszczalny posuw dla funkcji hamowania oparty na przyspieszeniu w interpolacji kołowej [Rodzaj danych] Wprowadzanie parametru [Typ danych] Tor Real [Jednostka danych] mm/min, cal/min, stopień/min (jednostka maszynowa) [Minimal...

 • Page 1103

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK A.PARAMETRY - 1071 - 1737 Maksymalne dopuszczalne przysp. hamowania oparte na przysp. w sterowaniu konturem dla każdej osi [Rodzaj danych] Wprowadzanie parametru [Typ danych] Oś Real [Jednostka danych] mm/s2, cali/s2, stopni/s2 (jednostka obrabiarki) [Minimaln...

 • Page 1104

  A.PARAMETRY ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1072 - 1772 Zmiana przyspieszenia dla przyspieszenia lub opóźnienia typu wykładniczego przed interpolacją [Rodzaj danych] Wprowadzanie parametru [Typ danych] Tor - 2 elementy Word [Jednostka danych] ms [Zakres wartości] 0 do 200 Należy ustawi...

 • Page 1105

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK A.PARAMETRY - 1073 - #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 1802 DC2x DC4x [Rodzaj danych] Wprowadzanie parametru [Typ danych] Oś bitowa # 1 DC4x Jeśli baza została ustawiona na skali liniowej za pomocą znaczników referencyjnych: 0: Ustawiana jest pozycja absolutna ...

 • Page 1106

  A.PARAMETRY ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1074 - # 3 DCRx Jako skala ze znacznikami referencyjnymi adresu absolutnego: 0: Przetwornik obrotowy ze znacznikami referencyjnymi adresu absolutnego nie jest używany. 1: Przetwornik obrotowy ze znacznikami referencyjnymi adresu absolutnego jest używany...

 • Page 1107

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK A.PARAMETRY - 1075 - #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 1818 SDCx RF2x RFSx [Rodzaj danych] Wprowadzanie parametru [Typ danych] Oś bitowa # 0 RFSx Jeśli dla osi, dla której nie ustawiono bazy (ZRF = 0) użyto polecenia G28, a używana jest skala liniowa z punktem...

 • Page 1108

  A.PARAMETRY ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1076 - #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 1819 DATx [Rodzaj danych] Wprowadzanie parametru [Typ danych] Oś bitowa # 2 DATx Jeśli używana jest skala liniowa z punktem zerowym adresu absolutnego lub skala liniowa ze znacznikami referencyjnymi adresu a...

 • Page 1109

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK A.PARAMETRY - 1077 - 1820 Mnożnik zadawania dla każdej osi (CMR) UWAGA Po ustawieniu tego parametru, przed kontynuowaniem pracy należy wyłączyć zasilanie. [Rodzaj danych] Wprowadzanie parametru [Typ danych] Bajt osi [Zakres wartości] Proszę porównać z op...

 • Page 1110

  A.PARAMETRY ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1078 - Rozdzielczość poleceń ×CMR Licznik błędów Konwerter cyfrowo/ analogowy ×DMR Przetwornik położenia Licznik referencyjnyImpuls polecenia Impuls sprzężenia zwrotnego Jednostka pomiaru Do sterowania szybkością -+ Należy ustawić takie wart...

 • Page 1111

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK A.PARAMETRY - 1079 - UWAGA 1 Jeśli używana jest wartość posuwu większa od wartości znalezionej za pomocą poniższego wyrażenia, zakres ruchu może być nieprawidłowy lub może zostać wygenerowany alarm posuwu. Należy pamiętać, że używana wartość posuwu n...

 • Page 1112

  A.PARAMETRY ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1080 - 1828 Granica odchyłki położenia dla ruchu każdej osi [Rodzaj danych] Wprowadzanie parametru [Typ danych] Oś - 2 elementy Word [Jednostka danych] Jednostka pomiaru [Zakres wartości] 0 do 99999999 Ustawić granicę odchyłki położenia dla...

 • Page 1113

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK A.PARAMETRY - 1081 - 1883 Odległość 1 od zera skali do punktu referencyjnego (skala liniowa ze znacznikami pozycji absolutnej) lub odległość 1 od punktu bazowego do punktu refer. (skala liniowa z zerem adresu absolutnego) UWAGA Po ustawieniu tego parametru, prz...

 • Page 1114

  A.PARAMETRY ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1082 - [Przykład ustawienia] Dla przetwornika pokazanego na rysunku wykorzystywany jest system IS-B, obrabiarka z systemem milimetrowym: 20.000 19.980 9.940 10.060 9.960 10.040 9.980 10.020 5.00020.000mm20.020mm -[9960/(20020-20000)*20000+5000] = -996500...

 • Page 1115

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK A.PARAMETRY - 1083 - Jeżeli pozycja referencyjna jest umieszczona w kierunku dodatnim parząc od strony punktu bazowego, ustawić wartość dodatnią, a jeżeli pozycja referencyjna jest ustawiona w kierunku ujemnym, ustawić wartość ujemną. Ustawić wartość postę...

 • Page 1116

  A.PARAMETRY ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1084 - #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 1902 ASE FMD [Rodzaj danych] Wprowadzanie parametru [Typ danych] Bit UWAGA W przypadku zmiany wartości tego parametru, przed kontynuowaniem pracy należy wyłączyć zasilanie. # 0 FMD Tryb ustawiania FSSB: 0...

 • Page 1117

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK A.PARAMETRY - 1085 - #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 1905 PM2x PM1x [Rodzaj danych] Wprowadzanie parametru [Typ danych] Oś bitowa UWAGA W przypadku zmiany wartości tego parametru, przed kontynuowaniem pracy należy wyłączyć zasilanie. # 6 PM1x Pierwszy odd...

 • Page 1118

  A.PARAMETRY ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1086 - 1936 Numer złącza dla pierwszego modułu interfejsu oddzielnego detektora 1937 Numer złącza dla drugiego modułu interfejsu oddzielnego detektora UWAGA W przypadku zmiany wartości tego parametru, przed kontynuowaniem pracy należy wyłączy...

 • Page 1119

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK A.PARAMETRY - 1087 - Parametry Nr 2000 do 2999 są przeznaczone dla serw cyfrowych. Patrz PODRĘCZNIK PARAMETRÓW SERWOSILNIKA AC SERI αi FIRMY FANUC (B-65270PL). #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 2011 XIAx [Rodzaj danych] Wprowadzanie parametru [Typ danych] Oś ...

 • Page 1120

  A.PARAMETRY ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1088 - #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 3008 XSG [Rodzaj danych] Wprowadzanie parametru [Typ danych] Tor bitowy UWAGA Po ustawieniu tego parametru, przed kontynuowaniem pracy należy wyłączyć zasilanie. # 2 XSG Sygnał przypisany do adresu X: 0:...

 • Page 1121

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK A.PARAMETRY - 1089 - 3013 Adres X, do którego jest przypisany sygnał hamowania dla powrotu do bazy UWAGA Po ustawieniu tego parametru, przed kontynuowaniem pracy należy wyłączyć zasilanie. [Rodzaj danych] Wprowadzanie parametru [Typ danych] Oś Word [Zakres w...

 • Page 1122

  A.PARAMETRY ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1090 - Przykład 1. Jeśli nr 3012 ma wartość 5, a nr 3019 ma wartość 6 Jeśli XSG (bit 2 parametru nr 3008) ma wartość 1, sygnał pomijania osi sterowania PMC i sygnał dojścia do pozycji pomiarowej są przypisane do X0006, a sygnał pomijania jest ...

 • Page 1123

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK A.PARAMETRY - 1091 - 3033 Dopuszczalna liczba cyfr kodu B (drugorzędna funkcja pomocnicza) [Rodzaj danych] Wprowadzanie parametru [Typ danych] Tor bajtowy [Zakres wartości] 1 do 8 Należy ustawić dopuszczalną liczbę cyfr drugorzędnej funkcji pomocniczej. Jeśl...

 • Page 1124

  A.PARAMETRY ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1092 - # 4 DRL Pozycja względna 0: Wyświetlana, aktualna pozycja uwzględnia kompensację długości narzędzi. 1: Zaprogramowana wyświetlana pozycja nie uwzględnia kompensacji długości narzędzi. UWAGA W serii T o nie uwzględnianiu kompensacji n...

 • Page 1125

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK A.PARAMETRY - 1093 - #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 3107 MDL [Rodzaj danych] Wprowadzanie parametru [Typ danych] Tor bitowy # 7 MDL Tryb modalny na ekranie do wyświetlania programu jest wyświetlany: 0: Nie. 1: Tak. #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 3111 OPS OPM ...

 • Page 1126

  A.PARAMETRY ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1094 - UWAGA Z tego parametru można korzystać, jeśli bit 7 (HAL) parametru nr 3196 ma wartość 0. #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 3115 NDAx NDPx [Rodzaj danych] Wprowadzanie parametru [Typ danych] Oś bitowa # 0 NDPx Aktualna pozycja: 0: Jest ...

 • Page 1127

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK A.PARAMETRY - 1095 - #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 DAP DRP 3129 [Rodzaj danych] Wprowadzanie parametru [Typ danych] Tor bitowy # 0 DRP Przy wyświetlaniu wartości względnych: 0: Wyświetlana jest pozycja rzeczywista uwzględniająca kompensację narz...

 • Page 1128

  A.PARAMETRY ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1096 - 3131 Indeks nazwy osi [Rodzaj danych] Wprowadzanie parametru [Typ danych] Bajt osi [Zakres wartości] 0 do 9, 32, 65 do 90 W celu rozróżnienia osi przy sterowaniu osiami równoległymi, sterowania synchronizacją oraz sterowania tandem, nale...

 • Page 1129

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK A.PARAMETRY - 1097 - 3141 Nazwa toru (pierwszy znak) 3142 Nazwa toru (drugi znak) 3143 Nazwa toru (trzeci znak) 3144 Nazwa toru (czwarty znak) 3145 Nazwa toru (piąty znak) 3146 Nazwa toru (szósty znak) 3147 Nazwa toru (siódmy znak) [Rodzaj danych] Wpro...

 • Page 1130

  A.PARAMETRY ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1098 - #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 3195 EKE HDE HKE CPR [Rodzaj danych] Wprowadzanie parametru [Typ danych] Wspólny dla systemu bitowego # 2 CPR Wyświetlanie ekranu wspomagania ustawiania parametrów za pomocą klawisz funkcyjnego [SYSTEM]: 0: Ta...

 • Page 1131

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK A.PARAMETRY - 1099 - # 7 HAL W czasie rejestrowania alarmu, dodatkowe informacje (dane modalne, współrzędne absolutne oraz współrzędne obrabiarki w momencie wygenerowania alarmu): 0: Są rejestrowane w historii obsługi oraz historii alarmów. 1: Nie są rejestro...

 • Page 1132

  A.PARAMETRY ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1100 - # 3 OSR Wciśnięcie klawisza ekranowego [SZUKAJ O] bez wprowadzania numeru programu za pomocą klawiszy: 0: Powoduje wybranie następnego numeru programu (w kolejności rejestracji). 1: Wyłącza szukanie. # 4 NE9 Edycja podprogramów o numera...

 • Page 1133

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK A.PARAMETRY - 1101 - # 7 MCL Program przygotowany w trybie MDI jest kasowany poprzez resetowanie 0: Nie. 1: Tak. #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 3204 MKP [Rodzaj danych] Wprowadzanie parametru [Typ danych] Tor bitowy # 6 MKP Jeśli podczas operacji MDI zosta...

 • Page 1134

  A.PARAMETRY ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1102 - 3210 Ochrona programu [Rodzaj danych] Wprowadzanie parametru [Typ danych] Dwa elementy Word [Zakres wartości] 0 do 99999999 Parametr ten pozwala na skonfigurowanie hasła do ochrony programów Nr 9000 do 9999. Po ustawieniu tego parametru na wa...

 • Page 1135

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK A.PARAMETRY - 1103 - #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 3280 NLC [Rodzaj danych] Wprowadzanie parametru [Typ danych] Bit # 0 NLC Dynamiczne przełączanie języka wyświetlania: 0: Tak. 1: Nie. Jeśli dynamiczne przełączanie języka wyświetlania jest wyłączone...

 • Page 1136

  A.PARAMETRY ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1104 - #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 GSC GSB ABS MAB DPI 3401 ABS MAB DPI [Rodzaj danych] Wprowadzanie parametru [Typ danych] Tor bitowy # 0 DPI Po pominięciu kropki dziesiętnej w adresie, który może zawierać kropkę dziesiętną 0: Przyjmo...

 • Page 1137

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK A.PARAMETRY - 1105 - #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 G23CLRFPMG91 G013402 G23CLRG91G19 G18 G01 [Rodzaj danych] Wprowadzanie parametru [Typ danych] Tor bitowy # 0 G01 Tryb po włączeniu zasilania lub wyzerowaniu sterowania 0: Tryb G00 (pozycjonowanie) 1: Tryb G01 (int...

 • Page 1138

  A.PARAMETRY ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1106 - #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 3404 M3B M02 M30 SBP [Rodzaj danych] Wprowadzanie parametru [Typ danych] Tor bitowy # 2 SBP W wywołaniu podprogramu urządzenia zewnętrznego (M198) format adresu P zależy od: 0: Zdefiniowanego numeru pliku 1: Z...

 • Page 1139

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK A.PARAMETRY - 1107 - #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 CCR DWL AUX 3405 DWL AUX [Rodzaj danych] Wprowadzanie parametru [Typ danych] Tor bitowy # 0 AUX Jeśli drugorzędna funkcja pomocnicza została zdefiniowana przy użyciu formatu kropki dziesiętnej minikal...

 • Page 1140

  A.PARAMETRY ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1108 - #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 3406 C07 C06 C05 C04 C03 C02 C01 #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 3407 C15 C14 C13 C12 C11 C10 C09 C08 #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 3408 C23 C22 C21 C20 C19 C18 C17 C16 #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 3409 C30 C29 C28 C27 C26 C25 C...

 • Page 1141

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK A.PARAMETRY - 1109 - 3411 Kod M zapobiegający buforowaniu 1 3412 Kod M zapobiegający buforowaniu 2 : 3420 Kod M zapobiegający buforowaniu 10 [Rodzaj danych] Wprowadzanie parametru [Typ danych] Tor - 2 elementy Word [Zakres wartości] 3 do 99999999 Ustawić kod...

 • Page 1142

  A.PARAMETRY ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1110 - 3421 Zakres 1 kodów Mbez buforowania (limit dolny) 3422 Zakres 1 kodów Mbez buforowania (limit górny) 3423 Zakres 2 kodów Mbez buforowania (limit dolny) 3424 Zakres 2 kodów Mbez buforowania (limit górny) 3425 Zakres 3 kodów Mbez bufor...

 • Page 1143

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK A.PARAMETRY - 1111 - #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 3450 BDx AUP [Rodzaj danych] Wprowadzanie parametru [Typ danych] Tor bitowy # 0 AUP Drugorzędna funkcja pomocnicza zdefiniowana przy użyciu formatu kropki dziesiętnej minikalkulatora, z kropką dziesiętną l...

 • Page 1144

  A.PARAMETRY ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1112 - #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 3451 GQS [Rodzaj danych] Wprowadzanie parametru [Typ danych] Tor bitowy # 0 GQS Jeśli wybrano gwintowanie, funkcja przesunięcia kąta początkowego gwintowania (Q) jest załączona: 0: Nie. 1: Tak. ...

 • Page 1145

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK A.PARAMETRY - 1113 - 3460 Adres konfiguracji drugorzędnej funkcji pomocniczej [Rodzaj danych] Wprowadzanie parametru [Typ danych] Tor bajtowy [Zakres wartości] 65 do 67, 85 do 87 Należy określić, który z adresów, A, B, C, U, V lub W, ma być używany jako adr...

 • Page 1146

  A.PARAMETRY ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1114 - 3621 Numer położenia kompensacji błędu skoku w skrajnie ujemnym położeniu dla każdej osi UWAGA Po ustawieniu tego parametru, przed kontynuowaniem pracy należy wyłączyć zasilanie. [Rodzaj danych] Wprowadzanie parametru [Typ danych] O...

 • Page 1147

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK A.PARAMETRY - 1115 - 3624 Odstęp pomiędzy położeniami kompensacji błędu skoku dla każdej osi UWAGA Po ustawieniu tego parametru, przed kontynuowaniem pracy należy wyłączyć zasilanie. [Rodzaj danych] Wprowadzanie parametru [Typ danych] Oś Real [Jednostka...

 • Page 1148

  A.PARAMETRY ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1116 - 3626 Numer pozycji dwukierunkowej kompensacji błędu skoku pozycji bardzo cofniętej (w przypadku ruchu w kierunku ujemnym) UWAGA Po ustawieniu tego parametru, przed kontynuowaniem pracy należy wyłączyć zasilanie. [Rodzaj danych] Wprowadza...

 • Page 1149

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK A.PARAMETRY - 1117 - #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 3700 NRF [Rodzaj danych] Wprowadzanie parametru [Typ danych] Tor bitowy # 1 NRF Za pomocą pierwszego polecenie ruchu (G00) po zmianie trybu wrzeciona szeregowego na tryb sterowania konturem Cs: 0: Najpierw wyk...

 • Page 1150

  A.PARAMETRY ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1118 - #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 3716 A/Ss [Rodzaj danych] Wprowadzanie parametru [Typ danych] Wrzeciono bitowe UWAGA Po ustawieniu tego parametru, przed kontynuowaniem pracy należy wyłączyć zasilanie. # 0 A/Ss Typ sterowania silnikiem w...

 • Page 1151

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK A.PARAMETRY - 1119 - 3741 Maksymalna prędkość wrzeciona dla przekładni 1 3742 Maksymalna prędkość wrzeciona dla przekładni 2 3743 Maksymalna prędkość wrzeciona dla przekładni 3 Maksymalna prędkość wrzeciona dla przekładni 4 3744 (Adnotacja) [Rod...

 • Page 1152

  A.PARAMETRY ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1120 - 3770 Oś jako odniesienie do obliczeń przy sterowaniu stałą prędkością skrawania [Rodzaj danych] Wprowadzanie parametru [Typ danych] Tor bajtowy [Zakres wartości] 0 do liczba sterowanych osi Ustawić oś jako odniesienie do obliczeń przy ...

 • Page 1153

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK A.PARAMETRY - 1121 - Parametry od 4000 do 4799 są zazwyczaj używane dla wzmacniacza wrzeciona szeregowego (SPM). Szczegóły tych parametrów podano w poniższych podręcznikach lub w innych powiązanych dokumentach, zależnie od aktualnie podłączonego wrzeciona. ...

 • Page 1154

  A.PARAMETRY ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1122 - Szerokość zmian prędkości wrzeciona (i), dla której nie jest generowany alarm o wykryciu zmian prędkości wrzeciona 4913 [Rodzaj danych] Wprowadzanie parametru [Typ danych] Wrzeciono - 2 elementy Word [Jednostka danych] min-1 [Zakres war...

 • Page 1155

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK A.PARAMETRY - 1123 - Kod M określający orientację wrzeciona 4960 [Rodzaj danych] Wprowadzanie parametru [Typ danych] Wrzeciono - 2 elementy Word [Zakres wartości] 6 do 97 Należy ustawić kod M do włączania trybu pozycjonowania wrzeciona. UWAGA 1 Nie należ...

 • Page 1156

  A.PARAMETRY ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1124 - Kod M do określania kąta pozycjonowania wrzeciona 4962 [Rodzaj danych] Wprowadzanie parametru [Typ danych] Wrzeciono - 2 elementy Word [Zakres wartości] 6 do 9999999 Wrzeciono można pozycjonować, posługując się dwiema metodami. W jedne...

 • Page 1157

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK A.PARAMETRY - 1125 - Podstawowe odchylenie częściowo stałego kąta pozycjonowania wrzeciona4963 [Rodzaj danych] Wprowadzanie parametru [Typ danych] Wrzeciono Real [Jednostka danych] Stopień [Minimalny skok] Zależy od rozdzielczości osi [Zakres wartości] 0 ...

 • Page 1158

  A.PARAMETRY ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1126 - #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 5001 EVO TAL TLB TLC [Rodzaj danych] Wprowadzanie parametru [Typ danych] Tor bitowy # 0 TLC # 1 TLB Bity te służą do wybierania typu kompensacji długości narzędzia. Typ TLB TLC Kompen. długości...

 • Page 1159

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK A.PARAMETRY - 1127 - # 2 LWT Kompensacja zużycia narzędzia jest wykonywana poprzez: 0: Przesuwanie narzędzia. 1: Przesuwanie układu współrzędnych. UWAGA Parametr ten zachowuje ważność po załączeniu kompensacji geometrii narzędzia/zużycia (bit 6 (NGW) pa...

 • Page 1160

  A.PARAMETRY ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1128 - #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 5003 SUV SUP [Rodzaj danych] Wprowadzanie parametru [Typ danych] Tor bitowy # 0 SUP # 1 SUV Bity te służą do określania typu włączania/wyłączania kompensacji promienia narzędzia lub kompensacji promi...

 • Page 1161

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK A.PARAMETRY - 1129 - #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 ORC 5004 ODI [Rodzaj danych] Wprowadzanie parametru [Typ danych] Tor bitowy # 1 ORC Wartość kompensacji narzędzia jest traktowana jako: 0: Wartość średnicy 1: Wartość promienia UWAGA Parametr ...

 • Page 1162

  A.PARAMETRY ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1130 - Liczba cyfr wartości kompensacji używana w adresie T 5028 [Rodzaj danych] Wprowadzanie parametru [Typ danych] Tor bajtowy [Zakres wartości] 0 do 3 Parametr ten definiuje liczby cyfr w adresie T do określania numeru kompensacji narzędzia (...

 • Page 1163

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK A.PARAMETRY - 1131 - 5029 Liczba zapamiętanych wartości kompensacji narzędzia wspólnych dla torów UWAGA Po ustawieniu tego parametru, przed kontynuowaniem pracy należy wyłączyć zasilanie. [Rodzaj danych] Wprowadzanie parametru [Typ danych] Słowo [Zakres w...

 • Page 1164

  A.PARAMETRY ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1132 - #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 OWD 5040 [Rodzaj danych] Wprowadzanie parametru [Typ danych] Tor bitowy # 0 OWD Podczas programowania promienia (bit 1 (ORC) parametru Nr 5004 ma wartość 1): 0: Wartości kompensacji narzędzia (geo...

 • Page 1165

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK A.PARAMETRY - 1133 - Numer osi dla której stosowana jest kompensacja osi Y. 5043 [Rodzaj danych] Wprowadzanie parametru [Typ danych] Tor bajtowy [Zakres wartości] 0 do liczba sterowanych osi Ustawić numer osi, dla której stosowana jest kompensacja narzędzia. ...

 • Page 1166

  A.PARAMETRY ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1134 - #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 GFX 5106 [Rodzaj danych] Wprowadzanie parametru [Typ danych] Tor bitowy UWAGA Po ustawieniu tego parametru, przed kontynuowaniem pracy należy wyłączyć zasilanie. # 0 GFX Jeżeli dostępna jest op...

 • Page 1167

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK A.PARAMETRY - 1135 - Numer osi szlifowania poprzecznego ze stałą wielkością (G72) 5177 Numer osi szlifowania w cyklu szlifowania wgłębnego ze stałą wielkością naddatku (G77) [Rodzaj danych] Wprowadzanie parametru [Typ danych] Tor bajtowy [Zakres wartości...

 • Page 1168

  A.PARAMETRY ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1136 - Numer osi szlifowania w cyklu szlifowania oscylacyjnego (G73) 5178 Numer osi szlifowania w cyklu szlifowania powierzchni ze stałym posuwem (G78) [Rodzaj danych] Wprowadzanie parametru [Typ danych] Tor bajtowy [Zakres wartości] 0 do liczba ste...

 • Page 1169

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK A.PARAMETRY - 1137 - 5180 Numer osi obciągania w cyklu szlifowania wgłębnego (G75) [Rodzaj danych] Wprowadzanie parametru [Typ danych] Tor bajtowy [Zakres wartości] 0 do liczba sterowanych osi Numer osi obciągania w cyklu szlifowania wgłębnego (G75) UWAGA ...

 • Page 1170

  A.PARAMETRY ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1138 - 5182 Numer osi obciągania w cyklu szlifowania powierzchni z posuwem ciągłym (G78) [Rodzaj danych] Wprowadzanie parametru [Typ danych] Tor bajtowy [Zakres wartości] 0 do liczba sterowanych osi Numer osi obciągania w cyklu szlifowania powie...

 • Page 1171

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK A.PARAMETRY - 1139 - #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 5200 CRG G84 [Rodzaj danych] Wprowadzanie parametru [Typ danych] Tor bitowy # 0 G84 Metoda określania gwintowania sztywnego: 0: Funkcja M wywołująca tryb gwintowania sztywnego jest podawana przed poleceniem G...

 • Page 1172

  A.PARAMETRY ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1140 - 5241 Maks. prędkość wrzeciona gwint. sztywnym (1 bieg) 5242 Maks. prędkość wrzeciona gwint. sztywnym (2 bieg) 5243 Maks. prędkość wrzeciona gwint. sztywnym (3 bieg) Maks. prędkość wrzeciona gwint. sztywnym (4 bieg) 5244 [Rodza...

 • Page 1173

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK A.PARAMETRY - 1141 - 5411 Powiększenie skalowania (G51) [Rodzaj danych] Wybór ustawienia [Typ danych] Tor - 2 elementy Word [Jednostka danych] 0.001 lub 0.00001 razy (wybór za pomocą SCR, #7 parametru nr 5400) [Zakres wartości] 1 do 999999999 Parametr ten sł...

 • Page 1174

  A.PARAMETRY ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1142 - #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 5431 MDL [Rodzaj danych] Wprowadzanie parametru [Typ danych] Tor bitowy UWAGA W przypadku zmiany wartości tego parametru, przed kontynuowaniem pracy należy wyłączyć zasilanie. # 0 MDL Kod G60 (...

 • Page 1175

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK A.PARAMETRY - 1143 - Ustawianie osi (liniowej) w trybie interpolacji we współrzędnych biegunowych 5460 [Rodzaj danych] Wprowadzanie parametru [Typ danych] Tor bajtowy [Zakres wartości] 1 do liczba sterowanych osi Parametr ten służy do ustawiania numeru osi l...

 • Page 1176

  A.PARAMETRY ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1144 - 5481 Posuw obrotu osi w kierunku normalnym do sterowanej osi [Rodzaj danych] Wprowadzanie parametru [Typ danych] Oś Real [Jednostka danych] stopni/min [Minimalny skok] Zależy od rozdzielczości osi [Zakres wartości] Proszę porównać z ta...

 • Page 1177

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK A.PARAMETRY - 1145 - #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 SBM HGO MGO G67 6000 SBM HGO V10 MGO G67 [Rodzaj danych] Wprowadzanie parametru [Typ danych] Tor bitowy # 0 G67 Jeśli określi się polecenie anulowania wywołania makra modalnego (G67), gdy tryb wywołania m...

 • Page 1178

  A.PARAMETRY ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1146 - # 5 SBM Instrukcja makro użytkownika 0: Nie zatrzymuje pojedynczego bloku 1: Zatrzymuje pojedynczy blok. Aby wyłączać pojedyncze bloki w instrukcjach makr użytkownika za pomocą zmiennej systemowej #3003, należy ustawić dla tego parametru wa...

 • Page 1179

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK A.PARAMETRY - 1147 - #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 6003 MSB MPR TSE MIN [Rodzaj danych] Wprowadzanie parametru [Typ danych] Tor bitowy UWAGA W przypadku zmiany wartości tego parametru, przed kontynuowaniem pracy należy wyłączyć zasilanie. # 2 MIN Przerwani...

 • Page 1180

  A.PARAMETRY ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1148 - # 2 VHD Ze zmiennymi systemowymi #5121 do #5125. 0: Odczytywana jest wartość kompensacji narzędzia (wartość kompensacji geometrii) w aktualnie wykonywanym bloku Parametr ten zachowuje ważność po załączeniu kompensacji geometrii narzędzi...

 • Page 1181

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK A.PARAMETRY - 1149 - #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 6007 CVA [Rodzaj danych] Wprowadzanie parametru [Typ danych] Tor bitowy # 4 CVA Format argumentów wywołania makra określa się w następujący sposób: 0: Argumenty są przekazywane w formacie NC bez zmian. ...

 • Page 1182

  A.PARAMETRY ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1150 - # 4 ISO 0: Jeśli używany jest kod EIA, układy bitów kodów określonych zamiast [, ], #, *, =, ?, @, & i _ są ustawiane za pomocą parametrów od 6010 do 6018. 1: Jeśli używany jest kod ISO/ASCII, układy bitów kodów określonych zami...

 • Page 1183

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK A.PARAMETRY - 1151 - #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 6010 *7 *6 *5 *4 *3 *2 *1 *0 #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 6011 =7 =6 =5 =4 =3 =2 =1 =0 #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 6012 #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 6013 [7 [6 [5 [4 [3 [2 [1 [0 #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 ...

 • Page 1184

  A.PARAMETRY ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1152 - #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 6019 MCO [Rodzaj danych] Wprowadzanie parametru [Typ danych] Bit #0 MCO W czasie wysyłania danych, wartość dziesiętna zmiennej makroprogramu 0: Nie jest wysyłana jako komentarz. 1: Jest wysyłana równocze...

 • Page 1185

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK A.PARAMETRY - 1153 - 6031 Nr początkowy wspólnych zmien.ujf89 fi ochrony (#500 do #999) 6032 Nr końcowy wspólnych zmiennych ochrony (#500 do #999) [Rodzaj danych] Wprowadzanie parametru [Typ danych] Tor Word [Zakres wartości] 500 do 999 Istnieje możliwo...

 • Page 1186

  A.PARAMETRY ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1154 - UWAGA Jeśli zostanie ustawiona wartość 0 lub wartość ujemna, zapamiętane wartości wspólne dla wszystkich torów nie będą używane. Liczba zmiennych makra użytkownika wspólnych dla toru narzędzia (dla parametrów od #500 do #999) 6037 ...

 • Page 1187

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK A.PARAMETRY - 1155 - 6040 Liczba kodów G do wywoływania makr użytkownika [Rodzaj danych] Wprowadzanie parametru [Typ danych] Tor Word [Zakres wartości] 0 do 255 Parametr ten należy ustawić, aby jednocześnie zdefiniować wiele wywołań makr użytkownika za p...

 • Page 1188

  A.PARAMETRY ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1156 - 6044 Kod początkowy M do wywoływania podprogramu [Rodzaj danych] Wprowadzanie parametru [Typ danych] Tor - 2 elementy Word [Zakres wartości] 3 do 99999999 6045 Numer początkowy podprogramu wywoływanego za pomocą kodu M [Rodzaj danych] ...

 • Page 1189

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK A.PARAMETRY - 1157 - 6047 Kod początkowy M wywołujący makro użytkownika [Rodzaj danych] Wprowadzanie parametru [Typ danych] Tor - 2 elementy Word [Zakres wartości] 3 do 99999999 6048 Początkowy numer programu makra użytkownika wywoływanego za pomocą kodu...

 • Page 1190

  A.PARAMETRY ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1158 - 6050 Kod G wywołujący makro użytkownika programu nr 9010 6051 Kod G wywołujący makro użytkownika programu nr 9011 6052 Kod G wywołujący makro użytkownika programu nr 9012 6053 Kod G wywołujący makro użytkownika programu nr 9013 60...

 • Page 1191

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK A.PARAMETRY - 1159 - 6071 Kod M wywołujący podprogram programu nr 9001 6072 Kod M wywołujący podprogram programu nr 9002 6073 Kod M wywołujący podprogram programu nr 9003 6074 Kod M wywołujący podprogram programu nr 9004 6075 Kod M wywołujący podprogra...

 • Page 1192

  A.PARAMETRY ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1160 - 6080 Kod M wywołujący makro użyt. programu nr 9020 6081 Kod M wywołujący makro użyt. programu nr 9021 6082 Kod M wywołujący makro użyt. programu nr 9022 6083 Kod M wywołujący makro użyt. programu nr 9023 6084 Kod M wywołujący m...

 • Page 1193

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK A.PARAMETRY - 1161 - 6090 Kod ASCII wywołujący podprogram programu nr 9004 6091 Kod ASCII wywołujący podprogram programu nr 9005 [Rodzaj danych] Wprowadzanie parametru [Typ danych] Tor bajtowy [Zakres wartości] 65(A:41H) do 90(Z:5AH) Te parametry służą do ...

 • Page 1194

  A.PARAMETRY ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1162 - # 4 HSS 0: Funkcja pomijania nie korzysta z sygnałów szybkiego pomijania podczas wprowadzania sygnałów pomijania (używany jest konwencjonalny sygnał pomijania). 1: Funkcja pomijania krokowego korzysta z sygnałów szybkiego pomijania podczas...

 • Page 1195

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK A.PARAMETRY - 1163 - # 2 TSE W czasie pomijania za pomocą polecenia pomijania wartości granicznej momentu (G31P98/P99): 0: Uwzględniana jest wielkość opóźnienia serwa (odchylenie pozycji) (zmienne systemowe #5061 do #5065 zapisują pozycję skorygowane o wielko...

 • Page 1196

  A.PARAMETRY ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1164 - #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 6202 1S8 1S7 1S6 1S5 1S4 1S3 1S2 1S1 [Rodzaj danych] Wprowadzanie parametru [Typ danych] Tor bitowy 1S1 do 1S8 Za pomocą tych parametrów określa się, czy każdy sygnał szybkiego pomijania ma być włączony czy wy...

 • Page 1197

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK A.PARAMETRY - 1165 - #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 6203 2S8 2S7 2S6 2S5 2S4 2S3 2S2 2S1 #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 6204 3S8 3S7 3S6 3S5 3S4 3S3 3S2 3S1 #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 6205 4S8 4S7 4S6 4S5 4S4 4S3 4S2 4S1 #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 6206 DS8 DS7 DS6 DS5 DS4 DS3 DS...

 • Page 1198

  A.PARAMETRY ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1166 - #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 6207 SFN SFP [Rodzaj danych] Wprowadzanie parametru [Typ danych] Tor bitowy # 1 SFP Posuw wykorzystywany w czasie wykonywania funkcja pomijania (G31): 0: Posuw zaprogramowany za pomocą polecenia F. 1: Posuw us...

 • Page 1199

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK A.PARAMETRY - 1167 - 6254 Wartość ε osi X podczas automatycznej kompensacji narzędzia (seria T) Wartość ε podczas automatycznego pomiaru długości narzędzia (seria M) (dla sygnałów XAE1 i GAE1) 6255 Wartość ε dla osi X podczas automatycznej kompensacji...

 • Page 1200

  A.PARAMETRY ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1168 - 6281 Posuw dla funkcji pomijania (G31) [Rodzaj danych] Wprowadzanie parametru [Typ danych] Tor Real [Jednostka danych] mm/min, cal/min, stopień/min (jednostka maszynowa) [Minimalny skok] Zależy od rozdzielczości osi referencyjnej. [Zakres wa...

 • Page 1201

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK A.PARAMETRY - 1169 - #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 MG4 MGO RVN HMP MC8 MC5 FWD RPO 6400 MG4 MGO RVN MC8 MC5 FWD RPO [Rodzaj danych] Wprowadzanie parametru [Typ danych] Tor bitowy # 0 RPO W funkcji wycofywania kółkiem ręcznym, wartość graniczna posuwu jest ogran...

 • Page 1202

  A.PARAMETRY ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1170 - # 5 RVN W przypadku korzystania z funkcji wycofywania kółkiem ręcznym, funkcje M inne niż należące do grupy funkcji M: 0: Nie wyłączają ruchu wstecz. 1: Wyłączają ruch wstecz. Jeżeli parametr ten jest ustawiony na 1, ogólnie ujmując...

 • Page 1203

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK A.PARAMETRY - 1171 - # 7 STO W funkcji wycofywania kółkiem ręcznym, charakterystyka czasowa wysyłania kodu S i kodu T w czasie ruchu wstecz jest: 0: Inna niż charakterystyka czasowa w czasie ruchu do przodu. 1: Taka sama jak w czasie ruchu do przodu. 6405 Warto...

 • Page 1204

  A.PARAMETRY ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1172 - 6411 Kod M grupy A dla wycofywania kółkiem ręcznym (1) to 6414 Kod M grupy A dla wycofywania kółkiem ręcznym (4) 6415 Kod M grupy B dla wycofywania kółkiem ręcznym (1) to 6418 Kod M grupy B dla wycofywania kółkiem ręcznym (4) 6419 ...

 • Page 1205

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK A.PARAMETRY - 1173 - 6463 Kod M grupy N dla wycofywania kółkiem ręcznym (1) to 6466 Kod M grupy N dla wycofywania kółkiem ręcznym (4) 6467 Kod M grupy O dla wycofywania kółkiem ręcznym (1) to 6470 Kod M grupy O dla wycofywania kółkiem ręcznym (4) 6471 ...

 • Page 1206

  A.PARAMETRY ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1174 - Przy pomocy tych parametrów można wysłać funkcję M w tej samej grupie w czasie ruchu wstecz tylko, jeżeli funkcja M jest pierwszą funkcją M w bloku. Jeżeli blok zawiera dwie lub więcej funkcji M, w czasie ruchu w przód wysyłane są te sam...

 • Page 1207

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK A.PARAMETRY - 1175 - #2 3PL W trakcie symulacji funkcji wyświetlania dynamicznego, rysowanie trzech widoków jest realizowana: 0: Dla projekcji trzeciego kąta. 1: Dla projekcji pierwszego kąta. #5 CSR Na ekranie GRAFIKA TORU (BIEZACA POZYCJA), kształt kursora s...

 • Page 1208

  A.PARAMETRY ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1176 - Układ współrzędnych rysowania dla ekranu z jednym wrzecionem (sterowanie 2-torowe) 6509 [Rodzaj danych] Wprowadzanie parametru [Typ danych] Bajt [Zakres wartości] 0 do 9, 10 do 19 (nie mniej jednak, ustawienia 0 do 9 są takie same jak od...

 • Page 1209

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK A.PARAMETRY - 1177 - 6510 Układ współrzędnych rysowania [Rodzaj danych] Wprowadzanie parametru [Typ danych] Tor bajtowy [Zakres wartości] 0 do 8 Parametr ten pozwala ustawić układ współrzędnych programowani dla funkcji wyświetlania grafiki. Układ współ...

 • Page 1210

  A.PARAMETRY ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1178 - Parametr ten ustawia układ współrzędnych rysowania dla funkcji dynamicznego wyświetlania grafiki w centrach obróbkowych. Układ współrzędnych programowania pokazano poniżej. YXWartość= 0 (XY) ZYWartość= 1 (YZ) Y ZWartość= 2 (ZY) Z X...

 • Page 1211

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK A.PARAMETRY - 1179 - 6581 Wartość RGB palety kolorów tekstu nr 1 6582 Wartość RGB palety kolorów tekstu nr 2 6583 Wartość RGB palety kolorów tekstu nr 3 6584 Wartość RGB palety kolorów tekstu nr 4 6585 Wartość RGB palety kolorów tekstu nr 5 6586 ...

 • Page 1212

  A.PARAMETRY ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1180 - #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 6700 PCM [Rodzaj danych] Wprowadzanie parametru [Typ danych] Tor bitowy # 0 PCM Kod M do zliczania sumarycznej liczby obronionych przedmiotów oraz liczby przedmiotów 0: Kod M02, M30 lub M ustawiony za pomocą...

 • Page 1213

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK A.PARAMETRY - 1181 - 6712 Całkowita liczba obrobionych przedmiotów [Rodzaj danych] Wybór ustawienia [Typ danych] Tor - 2 elementy Word [Zakres wartości] 0 do 999999999 Parametr ten służy do ustawiania całkowitej liczby obrobionych przedmiotów. Liczba ta wzr...

 • Page 1214

  A.PARAMETRY ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1182 - 6753 Wartość zintegrowana czasu obróbki 1 [Rodzaj danych] Wybór ustawienia [Typ danych] Tor - 2 elementy Word [Jednostka danych] ms [Zakres wartości] 0 do 59999 Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w opisie parametru nr 675...

 • Page 1215

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK A.PARAMETRY - 1183 - # 2 LTM Trwałość narzędzia jest zliczana poprzez: 0: Liczbę użyć. 1: Czas pracy. UWAGA Po zmianie tego parametru, ustawić ponownie dane za pomocą G10 L3 ; (rejestracja po usunięciu danychwszystkich grup). # 3 SIG Jeżeli narzędzie z...

 • Page 1216

  A.PARAMETRY ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1184 - #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 M6E EMD LVF TSM 6801 M6E EMD LVF [Rodzaj danych] Wprowadzanie parametru [Typ danych] Tor bitowy # 1 TSM W funkcji zarządzania trwałością narzędzi, w przypadku podania więcej niż jednej kompensacji, o...

 • Page 1217

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK A.PARAMETRY - 1185 - #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 6802 RMT TSK E17 TCO T99 [Rodzaj danych] Wprowadzanie parametru [Typ danych] Tor bitowy # 0 T99 Po wykonaniu funkcji M99 programu głównego i po wygaśnięciu trwałości dla grupy narzędzi: 0: Sygnał zmiany nar...

 • Page 1218

  A.PARAMETRY ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1186 - UWAGA Jeżeli informacje o narzędziu aktualnie wykorzystywanym (oznaczonym znakiem "@") w grupie aktualnie używanej lub grupie, która będzie używana jako następna, albo informacje o ostatnio używanym narzędziu (oznaczonym znakiem &...

 • Page 1219

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK A.PARAMETRY - 1187 - #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 6804 LFI ETE TCI [Rodzaj danych] Wprowadzanie parametru [Typ danych] Tor bitowy # 1 TCI W czasie pracy automatycznej (sygnał OP ma wartość "1"), edycja danych o trwałości narzędzi jest załączon...

 • Page 1220

  A.PARAMETRY ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1188 - #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 6805 TAD TRU TRS FGL FCO [Rodzaj danych] Wprowadzanie parametru [Typ danych] Tor bitowy # 0 FCO Jeżeli typ licznika trwałości to zliczania czasu pracy, trwałość narzędzia jest zliczana: 0: Co sekundę 1: Co ...

 • Page 1221

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK A.PARAMETRY - 1189 - # 6 TRU Jeżeli typ licznika trwałości to odliczanie liczby użyć, a trwałość jest zliczana co sekundę (bit 0 (FCO) parametru Nr 6805 ma wartość 0): 0: Obróbka o czasie trwania mniejszym od jednej sekundy jest odrzucana i nie jest uwzgl...

 • Page 1222

  A.PARAMETRY ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1190 - 6813 Maksymalna liczba grup w zarządzaniu trwałością narzędzi UWAGA Po ustawieniu tego parametru, przed kontynuowaniem pracy należy wyłączyć zasilanie. [Rodzaj danych] Wprowadzanie parametru [Typ danych] Tor Word [Jednostka danych] Gru...

 • Page 1223

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK A.PARAMETRY - 1191 - 6930 Maksymalna wartość zakresu roboczego 1 przełącznika położenia to do 6945 Maksymalna wartość zakresu roboczego 16 przełącznika położenia [Rodzaj danych] Wprowadzanie parametru [Typ danych] Tor Real [Jednostka danych] mm, cale, ...

 • Page 1224

  A.PARAMETRY ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1192 - #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 7055 BCG [Rodzaj danych] Wprowadzanie parametru [Typ danych] Tor bitowy # 3 BCG Funkcja zmiany stałej czasowej przyspieszania/hamowania typu wykładniczego przed interpolacją w trybie sterowania kont...

 • Page 1225

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK A.PARAMETRY - 1193 - # 3 HCL Kasowanie wyświetlacza wielkości korekty kółkiem za pomocą klawisza ekranowego [ANULUJ] jest załączone: 0: Nie. 1: Tak. #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 7102 HNGx [Rodzaj danych] Wprowadzanie parametru [Typ danych] Oś bitowa ...

 • Page 1226

  A.PARAMETRY ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1194 - 7117 Dopuszczalna liczba impulsów, która może akumulować się podczas przemieszczania w trybie ręcznym [Rodzaj danych] Wprowadzanie parametru [Typ danych] Tor - 2 elementy Word [Jednostka danych] Impuls [Zakres wartości] 0 do 999999999 Par...

 • Page 1227

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK A.PARAMETRY - 1195 - n ≥ m: Wielkość A+B, pokazana na rysunku, to znaczy wielokrotność m i wartość mniejsza od N. W efekcie, wartość jest ograniczana do wielokrotności wybranego zwielokrotniania. n m A B Impulsy ponad (k⋅m) są ignorowane A: Liczba impuls...

 • Page 1228

  A.PARAMETRY ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1196 - # 4 OP5 Wybór opcjonalnego pomijania bloku, wybór jednego bloku, wybór blokady maszyny i praca próbna na programowym pulpicie operatora: 0: Nie 1: Tak # 5 OP6 Klawisz ochrony na programowym pulpicie operatora: 0: Nie 1: Tak # 6 OP7 Wstrzy...

 • Page 1229

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK A.PARAMETRY - 1197 - 7210 Oś posuwu impulsowego i jej kierunek na pulpicie "↑" 7211 Oś posuwu impulsowego i jej kierunek na pulpicie "↓" 7212 Oś posuwu impulsowego i jej kierunek na pulpicie "→" 7213 Oś posuwu impulsowego i ...

 • Page 1230

  A.PARAMETRY ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1198 - #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 7300 MOU MOA [Rodzaj danych] Wprowadzanie parametru [Typ danych] Tor bitowy # 6 MOA Podczas ponownego uruchamiania programu, a przed ruchem do punktu ponownego rozpoczęcia obróbki: 0: Wyprowadzane są ostatni...

 • Page 1231

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK A.PARAMETRY - 1199 - Numer osi sterowania osi obrotowej narzędzia przy toczeniu wielokąta 7610 UWAGA Po ustawieniu tego parametru, przed kontynuowaniem pracy należy wyłączyć zasilanie. [Rodzaj danych] Wprowadzanie parametru [Typ danych] Tor bajtowy [Zakres...

 • Page 1232

  A.PARAMETRY ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1200 - Oś synchronizacji wielokąta w toczeniu wielokąta metodą wrzeciono-wrzeciono 7641 [Rodzaj danych] Wprowadzanie parametru [Typ danych] Tor bajtowy [Zakres wartości] 0 do maksymalnej liczby kontrolowanych osi (w torze) Parametr ten służy d...

 • Page 1233

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK A.PARAMETRY - 1201 - Oś master przy toczeniu wielokąta metodą wrzeciono-wrzeciono (wspólny numer wrzeciona w całym systemie) 7642 [Rodzaj danych] Wprowadzanie parametru [Typ danych] Tor bajtowy [Zakres wartości] 0 do maksymalnej liczby kontrolowanych osi (ws...

 • Page 1234

  A.PARAMETRY ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1202 - Oś synchroniczna przy toczeniu wielokąta metodą wrzeciono-wrzeciono (wspólny numer wrzeciona w całym systemie) 7643 [Rodzaj danych] Wprowadzanie parametru [Typ danych] Tor bajtowy [Zakres wartości] 0 do maksymalnej liczby kontrolowanych ...

 • Page 1235

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK A.PARAMETRY - 1203 - # 2 HDR Kierunek kompensacji uzębienia śrubowego (zwykle ustawiany na 1). (Przykład) Aby obrobić koło śrubowe lewe, jeśli kierunek obrotu wokół osi C jest ujemny (-): 0: Należy ustawić wartość ujemną (-) parametru P. 1: Należy ust...

 • Page 1236

  A.PARAMETRY ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1204 - #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 7702 ART TDP [Rodzaj danych] Wprowadzanie parametru [Typ danych] Tor bitowy # 0 TDP Ustawiana liczba zębów T elektrycznej przekładni (G81) wynosi: 0: 1 do 1000 1: 0.1 do 100 (1/10 ustawionej wartośc...

 • Page 1237

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK A.PARAMETRY - 1205 - # 2 ARO Wycofanie wykonywane po wygenerowaniu alarmu wrzeciona posuwu powoduje wycofanie narzędzia w czasie 0: Synchronizacji EGB. 1: Synchronizacji EGB i w trybie pracy automatycznej (sygnał pracy automatycznej OP = 1). UWAGA Parametr ten zach...

 • Page 1238

  A.PARAMETRY ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1206 - 7772 Liczba impulsów przetwornika pozycji na obrót wokół osi narzędzia [Rodzaj danych] Wprowadzanie parametru [Typ danych] Tor - 2 elementy Word [Zakres wartości] 1 do 999999999 Parametr ten służy do ustawiania liczby impulsów na obr...

 • Page 1239

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK A.PARAMETRY - 1207 - Współczynnik przełożenia wrzeciona do przetwornika B: 1/1 (wrzeciono i przetwornik są ze sobą połączone bezpośrednio) Liczba impulsów przetwornika na obrót wrzeciona β: 80 000 impulsów/obrót (Wartość obliczana dla czterech impulsó...

 • Page 1240

  A.PARAMETRY ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1208 - [Przykład 2] Jeśli współczynnik przełożenia wrzeciona do przetwornika B w powyższym przykładzie wynosi 2/3 (jeśli przetwornik obraca się dwa razy na trzy obroty wrzeciona) W takim wypadku liczba impulsów na obrót wrzeciona wynosi: 31600...

 • Page 1241

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK A.PARAMETRY - 1209 - #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 8002 FR2 FR1 PF2 PF1 F10 RPD [Rodzaj danych] Wprowadzanie parametru [Typ danych] Tor bitowy # 0 RPD Prędkość szybkiego ruchu dla osi sterowanych przez PMC 0: Szybkość posuwu określona przy pomocy parametru n...

 • Page 1242

  A.PARAMETRY ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1210 - #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 8004 NCI [Rodzaj danych] Wprowadzanie parametru [Typ danych] Tor bitowy # 6 NCI W sterowaniu osi przez PMC sprawdzenie pozycji podczas hamowania jest wykonywane: 0: Tak. 1: Nie. #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 8005...

 • Page 1243

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK A.PARAMETRY - 1211 - #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 8008 EMRx [Rodzaj danych] Wprowadzanie parametru [Typ danych] Oś bitowa # 0 EMRx Jeśli polecenie sterowania osiami PMC zostanie wydane w stanie odbicia lustrzanego, odbicie lustrzane jest uwzględniane: 0: N...

 • Page 1244

  A.PARAMETRY ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1212 - 8030 Stała czasowa przyspieszania/hamowania wykładniczego posuwu skrawania lub posuwu ciągłego przy sterowaniu osiami PMC [Rodzaj danych] Wprowadzanie parametru [Typ danych] Oś - 2 elementy Word [Jednostka danych] ms [Zakres wartości] 0 do...

 • Page 1245

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK A.PARAMETRY - 1213 - Zakres wartości funkcji M (oczekiwania) (wartość minimalna) 8110 Zakres wartości funkcji (oczekiwania) (wartość maksymalna) 8111 [Rodzaj danych] Wprowadzanie parametru [Typ danych] Dwa elementy Word [Zakres wartości] 0, 100 do 99999...

 • Page 1246

  A.PARAMETRY ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1214 - # 1 F1D Jednocyfrowa funkcje posuwu F używane: 0: Nie. 1: Tak. # 2 EDC Hamowanie zewnętrzne używane: 0: Nie. 1: Tak. # 3 AOV Automatyczne korekta w narożach używana: 0: Nie. 1: Tak. #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 BCD YOF TLF 8132 SC...

 • Page 1247

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK A.PARAMETRY - 1215 - # 5 SCL Skalowanie jest używane: 0: Nie. 1: Tak. UWAGA Cykl wiercenia głębokich otworów o małej średnicy i skalowania nie mogą być używane jednocześnie. #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 SSN SYC MSP SCS AXC SSC 8133 SSN SYC MSP SCS SSC ...

 • Page 1248

  A.PARAMETRY ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1216 - # 5 SSN Wyjście wrzeciona szeregowego używane: 0: Tak. 1: Nie. Ustawić ten parametr, jako pokazano poniżej, stosownie do konfiguracji wrzeciona. Konfiguracja wrzeciona Parametr SSN Wszystkie wrzeciona to wrzeciona szeregowe 0 Jeżeli wrzecion...

 • Page 1249

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK A.PARAMETRY - 1217 - # 2 CCR Fazowanie/przejście promieniowe R jest używane: 0: Nie. 1: Tak. # 3 NGR Wyświetlacz grafiki jest używany: 0: Tak. 1: Nie. # 6 NBG Edycja drugoplanowa jest używana: 0: Tak. 1: Nie. # 7 NCT Wyświetlacz czasu pracy i liczby cz...

 • Page 1250

  A.PARAMETRY ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1218 - # 4 NOR Orientacja wrzeciona jest używana: 0: Tak. 1: Nie. UWAGA Parametr ten jest dozwolony wyłącznie przy korzystaniu z wyjścia wrzeciona szeregowego. # 5 NMC Makro użytkownika jest używane: 0: Tak. 1: Nie. # 6 NCV Dodawanie ogólno...

 • Page 1251

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK A.PARAMETRY - 1219 - # 4 NOW Przełącznik ogólnego przeznaczenia na programowalnym pulpicie sterowania operatora jest używany: 0: Tak. 1: Nie. # 5 NDO Licznik kompensacji narzędzia 400 (seria M) lub kompensacji narzędzia 64(seria T dla sterowania 1-torowego) / ...

 • Page 1252

  A.PARAMETRY ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1220 - #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 PKUx 8162 [Rodzaj danych] Wprowadzanie parametru [Typ danych] Oś bitowa # 2 PKUx W stanie zaparkowania, 0: Współrzędne absolutne, względne i współrzędne maszyny nie są aktualizowane. 1: Aktua...

 • Page 1253

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK A.PARAMETRY - 1221 - Oś master, za pomocą której synchronizowana jest oś w trybie sterowania synchronizacją 8180 [Rodzaj danych] Wprowadzanie parametru [Typ danych] Oś Word [Zakres wartości] 101, 102, 103, . . . , (numer toru(*1003) + (numer osi wewnątrzt...

 • Page 1254

  A.PARAMETRY ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1222 - Oś master sterowana w trybie superpozycji 8186 [Rodzaj danych] Wprowadzanie parametru [Typ danych] Oś Word [Zakres wartości] 101, 102, 103, . . . , (numer toru(*1003) + (numer osi wewnątrztorowej) (101, 102, 103, . . . , 201, 202, 203, . ....

 • Page 1255

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK A.PARAMETRY - 1223 - # 2 AZR 0: Obrabiarka przesuwana jest wzdłuż osi kartezjańskiej podczas ręcznego dojazdu do punktu odniesienia wzdłuż osi pochylonej przez sterowanie osi pochylonych. 1: Obrabiarka nie jest przesuwana wzdłuż osi kartezjańskiej podczas r...

 • Page 1256

  A.PARAMETRY ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1224 - 8211 Numer osi nachylonej podlegającej sterowaniu osiami kątowymi 8212 Numer osi kartezjańskiej podlegającej sterowaniu osiami nachylonymi UWAGA W przypadku zmiany wartości tego parametru, przed kontynuowaniem pracy należy wyłączyć zasi...

 • Page 1257

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK A.PARAMETRY - 1225 - #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 8302 SMA [Rodzaj danych] Wprowadzanie parametru [Typ danych] Tor bitowy UWAGA Po ustawieniu tego parametru, przed kontynuowaniem pracy należy wyłączyć zasilanie. # 7 SMA Jeśli podłączony jest przetwor...

 • Page 1258

  A.PARAMETRY ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1226 - # 7 SOFx Przy sterowaniu synchronizacją osi posuwu, funkcja ustalania synchronizacji w oparciu o współrzędne maszyny jest załączona: 0: Nie. 1: Tak. Parametr ten ustawia się dla osi slave. 0. #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 8304 SYEx SCAx MVBx ...

 • Page 1259

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK A.PARAMETRY - 1227 - # 4 MVBx W trybie modyfikacji polecenie ruchu w kierunku zwiększającym błąd synchronizacji jest ignorowane: 0: Tak. 1: Nie. Jeśli dana oś master ma wiele osi slave, próba zmniejszenia błędu synchronizacji osi slave poprzez wykonanie ruchu ...

 • Page 1260

  A.PARAMETRY ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1228 - 8311 Numer osi master przy sterowaniu synchronizacją osi posuwu UWAGA Po ustawieniu tego parametru, przed kontynuowaniem pracy należy wyłączyć zasilanie. [Rodzaj danych] Wprowadzanie parametru [Typ danych] Bajt osi [Zakres wartości] 0 do...

 • Page 1261

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK A.PARAMETRY - 1229 - 8314 Maksymalny dopuszczalny błąd sprawdzania błędów synchronizacji w oparciu o współrzędne maszyny [Rodzaj danych] Wprowadzanie parametru [Typ danych] Oś Real [Jednostka danych] mm, cale, stopni (jednostka maszyny) [Minimalny skok] Zal...

 • Page 1262

  A.PARAMETRY ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1230 - Jeśli parametr ten będzie mieć wartość 0, synchronizacja nie zostanie włączona. 8326 Różnica pomiędzy licznikami referencyjnymi osi master i slave. [Rodzaj danych] Wprowadzanie parametru [Typ danych] Oś - 2 elementy Word [Jednostka da...

 • Page 1263

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK A.PARAMETRY - 1231 - 8465 Górna wartość graniczna prędkości zaawansowanego sterowania z wyprzedzeniem/ zaawansowanego serowania z wyprzedzeniem AI/ sterowania konturem [Rodzaj danych] Wybór ustawienia [Typ danych] Tor Real [Jednostka danych] mm/min, cale/min, s...

 • Page 1264

  A.PARAMETRY ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1232 - #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 SIC 11005 [Rodzaj danych] Wprowadzanie parametru [Typ danych] Bit # 0 SIC Polecenie indeksowania wrzeciona jest: 0: Wykonywane w oparciu o współrzędne absolutne. 1: Wykonywane w oparciu o współrz...

 • Page 1265

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK A.PARAMETRY - 1233 - # 1 CIM Po podaniu polecenia do konwersji pomiędzy układem calowym/metrycznym (G20 lub G21), jeżeli układ współrzędnych przedmiotu zostanie przesunięty o wielkość podaną poniżej: 0: Generowany jest alarm (PS1298). 1: Wykonywane jest kas...

 • Page 1266

  A.PARAMETRY ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1234 - 11307 Sekwencja wyświetlania współrzędnych UWAGA Po ustawieniu tego parametru, przed kontynuowaniem pracy należy wyłączyć zasilanie. [Rodzaj danych] Wprowadzanie parametru [Typ danych] Tor bajtowy [Zakres wartości] 0 do 5 Parametr ten...

 • Page 1267

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK A.PARAMETRY - 1235 - #2 GTL W trakcie wykonywania symulacji na modelu bryłowym przez funkcję dynamicznego wyświetlania grafiki, rysowanie w pozycjach z kompensacja długości narzędzia jest wykonywane: 0: Nie. 1: Tak. #3 BGM Współrzędne wykorzystywane przez f...

 • Page 1268

  A.PARAMETRY ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1236 - 11331 Wartość współrzędna środka ekranu dla funkcji dynamicznego wyświetlania grafiki [Rodzaj danych] Wprowadzanie parametru [Typ danych] Oś Real [Jednostka danych] mm, cale (jednostka wprowadzania) [Minimalny skok] Zależy od rozdziel...

 • Page 1269

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK A.PARAMETRY - 1237 - 11334 Kąt obrotu układu współrzędnych rysowania w funkcji dynamicznego wyświetlania grafiki (kierunek pionowy) [Rodzaj danych] Wprowadzanie parametru [Typ danych] Tor Word [Jednostka danych] stopnie [Zakres wartości] -360 do 360 Paramet...

 • Page 1270

  A.PARAMETRY ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1238 - 11339 Numer bloku do rozpoczynania rysowania w funkcji dynamicznego wyświetlania grafiki [Rodzaj danych] Wprowadzanie parametru [Typ danych] Tor - 2 elementy Word [Zakres wartości] 0 do 99999999 Parametr ten ustawia numer bloku, od którego...

 • Page 1271

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK A.PARAMETRY - 1239 - 11343 Kształt półfabrykatu przy dynamicznym wyświetlaniu grafiki [Rodzaj danych] Wprowadzanie parametru [Typ danych] Tor bajtowy [Zakres wartości] 0 do 1 Parametr ten decyduje o typie półfabrykatu w czasie korzystania z funkcji dynamic...

 • Page 1272

  A.PARAMETRY ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1240 - 11345 Wymiar półfabrykatu I przy symulacji 11346 Wymiar półfabrykatu J przy symulacji 11347 Wymiar półfabrykatu K przy symulacji [Rodzaj danych] Wprowadzanie parametru [Typ danych] Oś Real [Jednostka danych] mm, cale (jednostka ...

 • Page 1273

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK A.PARAMETRY - 1241 - # 2 GSP W czasie rysowania ścieżki przez funkcję dynamicznego wyświetlania grafiki, pozycja początkowa rysowania to: 0: Pozycja końcowa bloku, który wykonał ruch jako pierwszy. 1: Aktualna pozycja. UWAGA Jeżeli funkcja G92, G53 lub G92.1...

 • Page 1274

  A.PARAMETRY ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1242 - #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 11353 SEK [Rodzaj danych] Wprowadzanie parametru [Typ danych] Bit #0 SEK Po włączeniu zasilania lub po wykasowaniu, numery bloków: 0: Nie są pamiętane. 1: Są pamiętane. UWAGA Numer podprogramu jest pam...

 • Page 1275

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK A.PARAMETRY - 1243 - Numer identyfikacyjny do sterowania synchronizacją, złożonego lub z superimpozycją za pomocą polecenia 12600 [Rodzaj danych] Wprowadzanie parametru [Typ danych] Oś Word [Zakres wartości] 0.1 do 32767 Ustawić numery identyfikacyjne dla...

 • Page 1276

  A.PARAMETRY ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1244 - 13221 Kod M zerowania licznika trwałości narzędzi [Rodzaj danych] Wprowadzanie parametru [Typ danych] Tor Word [Zakres wartości] 0 do 255 (za wyjątkiem 01, 02, 30, 98 i 99) Podanie wartości 0 oznacza ignorowanie. Dodatkowe informacje o ko...

 • Page 1277

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK A.PARAMETRY - 1245 - # 7 MSA W przypadku korzystania z funkcji wyboru warunków sprawdzania, czas zmiany natężenia przyspieszenia (o charakterystyce wykładniczej) (LV1, LV10) jest: 0: Ustawiany za pomocą parametrów Nr 13612 i Nr 13613. 1: Ustawiany za pomocą par...

 • Page 1278

  A.PARAMETRY ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1246 - 13612 Czas zmiany przyspieszenia (wykładniczego) przy sterowaniu konturem AI (poziom dokładności 1) 13613 Czas zmiany przyspieszenia (wykładniczego) przy sterowaniu konturem AI (poziom dokładności 10) [Rodzaj danych] Wprowadzanie param...

 • Page 1279

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK A.PARAMETRY - 1247 - sterowania z wyprzedzenie AI/ sterowania konturem AI. Należy ustawić wartość (poziom dokładności 1), kładąc nacisk na prędkość, oraz wartość (poziom dokładności 10), kładąc nacisk na dokładność. 13624 Różnica prędkości w nar...

 • Page 1280

  A.PARAMETRY ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1248 - 13628 Numer parametru dla elementu 1 przy zaawans. ster. z wyprz./zaawans. ster. z wyprz. AI/ster. konturem AI. 13629 Numer parametru dla elementu 1 przy zaawans. ster. z wyprz./zaawans. ster. z wyprz. AI/ster. konturem AI. UWAGA W przypad...

 • Page 1281

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK A.PARAMETRY - 1249 - 13662 Czas zmiany przyspieszenia (typu wykładniczego), jeśli używane jest sterowanie konturem AI (poziom dokładności 1) 13663 Czas zmiany przyspieszenia (typu wykładniczego), jeśli używane jest sterowanie konturem AI (poziom dokładno...

 • Page 1282

  A.PARAMETRY ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1250 - UWAGA 1 Funkcja to załącza polecenia do przełączania pomiędzy systemem calowym/metrycznym (G20 i G21) w punkcie referencyjnym. Nie pozwala na przełączanie jednostki wprowadzania (bit 2 (INI) parametru Nr 0000). 2 Przełączanie pomiędzy syste...

 • Page 1283

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK A.PARAMETRY - 1251 - 14340 Wartość ATR odpowiadająca osi slave 01 w FSSB to do 14349 Wartość ATR odpowiadająca slave 10 w FSSB UWAGA W przypadku zmiany wartości tego parametru, przed kontynuowaniem pracy należy wyłączyć zasilanie. [Rodzaj danych] Wprowa...

 • Page 1284

  A.PARAMETRY ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1252 - Przykładowa konfiguracja osi i ustawień parametrów - Przykład 1: 1021324354664758-56od 9 do 18-96Nr urz. slave ATRNr od 14340 do 14357 X A Y Z B (M1) C (M2) (brak) Oś 1 X 1 2 Y 3 3 Z 4 4 A 2 5 B 5 6 C 6 Numer osi stero- wanej Nazwa osi progra...

 • Page 1285

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK A.PARAMETRY - 1253 - - Przykład 2: Przykładowa konfiguracja osi i ustawień parametrów, jeśli jest używana jest funkcja przekładni elektronicznej (EGB)(oś slave EGB: oś A, oś teoretyczna EGB: oś B) 10 21 32 44 55 664 7-56 83 Nr urz. slave ATR Nr od 14340 do 14...

 • Page 1286

  A.PARAMETRY ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1254 - 14376 Wartość ATR odpowiadająca złączu 1 w pierwszej jednostce interfejsu oddzielnego przetwornika to do 14383 Wartość ATR odpowiadająca złączu 8 w pierwszej jednostce interfejsu oddzielnego przetwornika 14384 Wartość ATR odpowiadaj...

 • Page 1287

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK A.PARAMETRY - 1255 - 14713 Jednostka wykorzystywana do powiększania lub pomniejszania funkcji dynamicznego wyświetlania grafiki [Rodzaj danych] Wprowadzanie parametru [Typ danych] Słowo [Zakres wartości] 0 do 255 Parametr ten pozwala na skonfigurowanie jednost...

 • Page 1288

  A.PARAMETRY ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1256 - 18060 Funkcja zabraniająca ruchu wstecz, nie wysyłająca funkcji M [Rodzaj danych] Wprowadzanie parametru [Typ danych] Tor Word [Zakres wartości] 1 do 999 Podanie funkcji M zakazującej ruchu wstecz w czasie wykonywania wstecz powoduje zablok...

 • Page 1289

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK A.PARAMETRY - 1257 - #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 19501 FRP [Rodzaj danych] Wprowadzanie parametru [Typ danych] Tor bitowy # 5 FRP Ruch szybki z charakterystyką liniowa przy zaawansowanym sterowaniu z wyprzedzeniem/zaawansowanym sterowaniu z wyprzedzeniem AI/...

 • Page 1290

  A.PARAMETRY ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1258 - A.2 TYPY DANYCH Parametry klasyfikuje się według typu danych w następujący sposób: Typ danych Dopuszczalny zakres wartości Uwagi Bit Grupa maszyny bitowa Tor bitowy Oś bitowa Wrzeciono bitowe 0 lub 1 Bajt Grupa bajtów maszyny Tor bajtowy Ba...

 • Page 1291

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK A.PARAMETRY - 1259 - A.3 TABELE STANDARDOWYCH USTAWIEŃ PARAMETRÓW W niniejszym punkcie zdefiniowano standardowe, minimalne jednostki danych i dostępne zakresy danych dla parametrów CNC typu Real, grupy maszyn typu Real, toru Real, osi Real i wrzeciona Real. Typ dany...

 • Page 1292

  A.PARAMETRY ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1260 - (C) Parametry prędkości liniowej i prędkości kątowej Jednostka danych Rozdziel. Minimalna jednostka Dopuszczalny zakres wartości IS-A 0.01 0.0 do +999000.00 IS-B 0.001 0.0 do +999000.000 mm/min stopień/min IS-C 0.0001 0.0 do +9...

 • Page 1293

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK B.LISTA KODÓW PROGRAMU - 1261 - B LISTA KODÓW PROGRAMU Kod ISO Kod EIA Makroprogram użytkownikaNazwa znaku Znak Kod (heksadec.) Znak Kod (heksadec.) Bez makra użytkow. Z makrem użytkow. Cyfra 0 0 30 0 20 Cyfra 1 1 B1 1 01 Cyfra 2 2 B2 2 02 Cyfra 3 3 33 3 13 ...

 • Page 1294

  B.LISTA KODÓW PROGRAMU ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1262 - Kod ISO Kod EIA Makroprogram użytkownikaNazwa znaku Znak Kod (heksadec.) Znak Kod (heksadec.) Bez makra użytkow. Z makrem użytkow. Sterowanie włączone (koniec komentarza) ) A9 (2-4-7) 4A Znak plus + 2B + 70 Znak minus - 2D - 40 ...

 • Page 1295

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK C.LISTA FUNKCJI ORAZ FORMATU PROGRAMU - 1263 - C LISTA FUNKCJI ORAZ FORMATU PROGRAMU W przypadku niektórych funkcji, format używany dla serii M różni się od formatu dla serii T. Niektóre funkcje są obsługiwane tylko przez serię M lub serię T. Niektórych funkc...

 • Page 1296

  C.LISTA FUNKCJI ORAZ FORMATU PROGRAMU ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1264 - Funkcje Rysunek Format programu Pozycjonowanie (G00) Punkt początkowyIP G00 IP_ ; Interpolacja liniowa (G01) Punkt początkowyIP G01 IP_ F_; Interpolacja kołowa (G02, G03) (x, y)G03(x, y)JRIG02RIJPunktpoczątkowyPunkt...

 • Page 1297

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK C.LISTA FUNKCJI ORAZ FORMATU PROGRAMU - 1265 - Funkcje Rysunek Format programu Dokładne zatrzymanie (G09) PrędkośćCzasSprawdzenie polozeniaG09 IP_ ;G01G02G03 Wprowadzanie danych programowalnych (G10) M Pamięć kompensacji narzędzia A G10 L01 P_ R_ ; P...

 • Page 1298

  C.LISTA FUNKCJI ORAZ FORMATU PROGRAMU ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1266 - Funkcje Rysunek Format programu Operacja powrotu do punktu referencyjnego (G28) Powrót do 2/3/4-punktu referencyjnego (G30) Pkt. pocz.Pozycja referencyjna (G28) Punkt pośredni 2-a/3-a/4-a poz. referencyjna (G30) IP G28 IP_...

 • Page 1299

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK C.LISTA FUNKCJI ORAZ FORMATU PROGRAMU - 1267 - Funkcje Rysunek Format programu M Sterowanie kierunkiem normalnym (G40.1, G41.1, G42.1) NarzędzieNarzędzieCCProgramowany tor narzędziaKierunek normalny (kierunek posuwu narzędzia) G41.1 ; Sterowanie kierunku normalneg...

 • Page 1300

  C.LISTA FUNKCJI ORAZ FORMATU PROGRAMU ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1268 - Funkcje Rysunek Format programu T Sterowanie synchronizacją, złożone i z superimpozycją za pomocą polecenia programu (G50.4, G51.4, G50.5, G51.5, G50.6, G51.6) G51.4 P_Q_(L_) ; Rozpoczęcie sterowania synchronizacją...

 • Page 1301

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK C.LISTA FUNKCJI ORAZ FORMATU PROGRAMU - 1269 - Funkcje Rysunek Format programu Tryb obróbki skrawaniem (G64) Tryb dokładnego zatrzymania (G61) Tryb gwintowania otworów (G63) vtG64 G64_ ; Tryb obróbki G61_ ; Tryb dokładnego zatrzymania G63_ ; Tryb gwintowania M Aut...

 • Page 1302

  C.LISTA FUNKCJI ORAZ FORMATU PROGRAMU ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1270 - Funkcje Rysunek Format programu M (G75 do G79) T (G71 do G74) G77 I_ J_ K_ α_ R_ F_ P_ L_ ; G78 I_ (J_) K_ α_ F_ P_ L_ ; G79 I_ J_ K_ α_ R_ F_ P_ L_ ; α : Adres osi dowolnej dla osi szlifowania T G71 A_ B_ W_ U_ ...

 • Page 1303

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK C.LISTA FUNKCJI ORAZ FORMATU PROGRAMU - 1271 - Funkcje Rysunek Format programu M Posuw odwrotnego czasu (G93) G93 ; Tryb ustawienia czasu odwrotnego Posuw na minutę, posuw na obrót M (G94, G95) T (G98, G99) mm/min cali/min mm/obr. cali/obr. M G94 F_ ; Pos...

 • Page 1304

  D.ZAKRES WARTOŚCI DLA POLECEŃ ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1272 - D ZAKRES WARTOŚCI DLA POLECEŃ Oś liniowa - Wprowadzanie w milimetrach, posuw śruby w milimetrach Rozdzielczość IS-A IS-B IS-C Rozdzielczość zadawania (mm) 0.01 0.001 0.0001 Rozdzielczość poleceń (mm) 0.01 0.001 0...

 • Page 1305

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK D.ZAKRES WARTOŚCI DLA POLECEŃ - 1273 - - Wprowadzanie w calach, posuw śruby w calach Rozdzielczość IS-A IS-B IS-C Rozdzielczość zadawania (cal) 0.001 0.0001 0.00001 Rozdzielczość poleceń (cal) 0.001 0.0001 0.00001 Maks. programowalny wymiar (cal) ±99,999.99...

 • Page 1306

  D.ZAKRES WARTOŚCI DLA POLECEŃ ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1274 - - Oś obrotowa Rozdzielczość IS-A IS-B IS-C Rozdzielczość zadawania (stopni) 0.01 0.001 0.0001 Rozdzielczość poleceń (stopni) 0.01 0.001 0.0001 Maks. programowalny wymiar (stopni) ±999,999.99 ±999,999.999 ±99,999.9999...

 • Page 1307

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK E.NORMOGRAMY - 1275 - E NORMOGRAMY Załącznik E, "NORMOGRAMY", składa się z następujących punktów: E.1 BŁĘDNA DŁUGOŚĆ GWINTU............................................1276 E.2 PRZYKŁAD WYLICZANIA NIEPRAWIDŁOWEJ DŁUGOŚCI GWINTU ..................

 • Page 1308

  E.NORMOGRAMY ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1276 - E.1 BŁĘDNA DŁUGOŚĆ GWINTU Skok gwintu jest na ogół niedokładny w δ1 oraz δ2, jak pokazano na Rys. E.1 (a), ze względu na automatyczne przyspieszanie i hamowanie. Dlatego muszą być uwzględnione tolerancje długości w programie dla δ1...

 • Page 1309

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK E.NORMOGRAMY - 1277 - - Korzystanie z normogramów Najpierw podać klasę i skok gwintu. Dokładność gwintu, a, zostanie odczytana w (1), w zależności od stałej czasowej przyspieszenia/hamowania posuwu skrawania, a wartość δ1 zostanie odczytana w (2) przy V = 10...

 • Page 1310

  E.NORMOGRAMY ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1278 - E.2 PRZYKŁAD WYLICZENIA NIEPRAWIDŁOWEJ DŁUGOŚCI GWINTU δ2δ1 Rys. E.2 (a) Nieprawidłowa część gwintu Objaśnienia - Sposób wyznaczania δ2 *1800LR=a (mm) R : Prędkość obrotowa wrzeciona (min-1) L : Skok gwintu (mm) * Kiedy stała cza...

 • Page 1311

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK E.NORMOGRAMY - 1279 - Dodatkowe informacje V: Prędkość dla gwintowaniaStała czasowa serwo50 msecV=10mm/s( 0.39cali/s)V=20mm/s( 0.79cali/s)V=30mm/s( 1.18cali/s)V=40mm/s( 1.57cali/s)V=2cali/sV=1cali/sδ1 (V=10mm/s)33 msecδ18 (mm)0.3δ164200.20.10.0070.0100.0150.02...

 • Page 1312

  E.NORMOGRAMY ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1280 - E.3 TOR NARZEDZIA W NAROŻU W przypadku opóźnienia (spowodowanego przez przyspieszanie/hamowanie lub przez system pozycjonowania jeżeli używany jest silnik serwa) przy obróbce naroży, występuje nieznaczne odchylenie pomiędzy ścieżką narz...

 • Page 1313

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK E.NORMOGRAMY - 1281 - Objaśnienia - Analiza Ścieżka narzędzia przedstawiona na Rys. E.3(b) jest analizowana w oparciu o dwa warunki: • Szybkość posuwu jest stała w obu blokach przed i po zaokrąglaniu naroży. • Sterownik rejestruje w buforze. (Błąd zmienia...

 • Page 1314

  E.NORMOGRAMY ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1282 - - Obliczenie wartości początkowej Y0X0V0 Rys. E.3 (c) Wartość początkowa Wartość początkowa na początku procesu zaokrąglania naroży, tj. współrzędna X i Y na końcu polecenia wydanego przez sterownik, jest określana przez szybkość...

 • Page 1315

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK E.NORMOGRAMY - 1283 - E.4 BŁĄD KIERUNKU PROMIENIA W SKRAWANIU PO OKRĘGU Jeżeli używane jest serwo, system pozycjonowania powoduje wystąpienie błędu między zadawaniem a uzyskiwanymi wynikami. Ponieważ narzędzie porusza się wzdłuż podanego segmentu, błąd n...

 • Page 1316

  F.USTAWIENIA PRZYJMOWANE PO WŁĄCZENIU ZASILANIA WYKASOWANIU LUB ZRESETOWANIU ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1284 - F USTAWIENIA PRZYJMOWANE PO WŁĄCZENIU ZASILANIA, WYKASOWANIU LUB ZRESETOWANIU

 • Page 1317

  F.USTAWIENIA PRZYJMOWANE PO WŁĄCZENIU ZASILANIA, B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK WYKASOWANIU LUB ZRESETOWANIU - 1285 - Przechodzenie do stanu wykasowania lub zresetowania w czasie resetowania zależy od ustawienia bitu 6 (CLR) parametru Nr 3402 (0: stan resetowania/1: stan kasowania). Symbole na r...

 • Page 1318

  F.USTAWIENIA PRZYJMOWANE PO WŁĄCZENIU ZASILANIA WYKASOWANIU LUB ZRESETOWANIU ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1286 - Kompensacja pozycji narzędzia po zresetowaniu ○ : Odwoływana × : Nie odwoływana Bit 3 (LVC) parametru Nr 5006 i bit 7 (TGC) parametru Nr 5002 Metoda kompensacji LVC=0 TGC=...

 • Page 1319

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK G.TABELA KODÓW ZNAKÓW - 1287 - G TABELA KODÓW ZNAKÓW Załącznik G, "TABELA KODÓW ZNAKÓW", składa się z następujących punktów: G.1 TABELA KODÓW ZNAKÓW...............................................1288 G.2 TABELA KODÓW DWUBAJTOWYCH FANUC ..........

 • Page 1320

  G.TABELA KODÓW ZNAKÓW ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1288 - G.1 TABELA KODÓW ZNAKÓW Znak Kod Komentarz Znak Kod Komentarz A 065 6 054 B 066 7 055 C 067 8 056 D 068 9 057 E 069 032 Spacja F 070 ! 033 Wykrzyknik G 071 ” 034 Cudzysłów H 072 # 035 Znak # I 073 $ 036 Znak dolara J ...

 • Page 1321

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK G.TABELA KODÓW ZNAKÓW - 1289 - G.2 TABELA KODÓW DWUBAJTOWYCH FANUC

 • Page 1322

  G.TABELA KODÓW ZNAKÓW ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1290 -

 • Page 1323

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK G.TABELA KODÓW ZNAKÓW - 1291 -

 • Page 1324

  G.TABELA KODÓW ZNAKÓW ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1292 -

 • Page 1325

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK G.TABELA KODÓW ZNAKÓW - 1293 -

 • Page 1326

  G.TABELA KODÓW ZNAKÓW ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1294 -

 • Page 1327

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK H.WYKAZ ALARMÓW - 1295 - H WYKAZ ALARMÓW Załącznik H, "WYKAZ ALARMÓW", składa się z następujących punktów: (1) Alarmy w trakcie wykonywania programu oraz działania (alarmy PS) ..........................................................................

 • Page 1328

  H.WYKAZ ALARMÓW ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1296 - (1) Alarmy w trakcie wykonywania programu oraz działania (alarmy PS) (2) Alarmy edycji drugoplanowej (alarmy BG) (3) Alarmy komunikacji (alarmy SR) Numery alarmów są wspólne dla powyższych typów alarmu. W zależności od statusu, alarm zo...

 • Page 1329

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK H.WYKAZ ALARMÓW - 1297 - Liczba Komunikat Opis 0021 NIEDOZWOL.WYBOR PLASZCZYZNY Instrukcje wyboru płaszczyzny G17 do G19 są błędne. Zaprogramować, tak aby 3 podstawowe osie równoległe nie zostały określone jednocześnie. Alarm ten jest generowany również, je...

 • Page 1330

  H.WYKAZ ALARMÓW ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1298 - Liczba Komunikat Opis 0035 NIE MOZNA ZLECIC G31 1) Nie można podać funkcji G31. Alarm jest generowany, jeżeli kod G (przykładowo do kompensacji promienia narzędzia lub promienia wierzchołka narzędzia) z grupy 07 nie został odwołany. 2) ...

 • Page 1331

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK H.WYKAZ ALARMÓW - 1299 - Liczba Komunikat Opis 0056 BRAK P.KONCA I KATA W FAZ./PROMR T Przy bezpośrednim programowaniu kształtu, zarówno punkt końcowy, jak i kąt zostały określone w następnym bloku, w stosunku do bloku, w którym podano tylko kąt (Aa). Zmieni...

 • Page 1332

  H.WYKAZ ALARMÓW ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1300 - Liczba Komunikat Opis 0069 OSTATNI BLOK PROGRAMU KSZTALTU ZAWIERA NIEPRAWIDLOWE POLECENIE T W programie kształtu cyklu stałego z wielokrotnym powtarzaniem (G70, G71, G72 lub G73), polecenie fazowania lub promień zaokrąglania w ostatnim blok...

 • Page 1333

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK H.WYKAZ ALARMÓW - 1301 - Liczba Komunikat Opis 0080 ZLE DOPROWADZENIE SYGNALU OSIAGNIECIA POZYCJI POMIAROWEJ G37 M Jeżeli funkcja pomiaru długości narzędzia (G37) jest wykonywana i pozycja pomiaru została osiągnięta, sygnał zostaje ustawiony na 1 z przodu obsz...

 • Page 1334

  H.WYKAZ ALARMÓW ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1302 - Liczba Komunikat Opis 0090 NAJAZD NA P.REF. NIEDOKONCZONY 1) Nie można normalnie wykonać operacji powrotu do punktu referencyjnego, ponieważ punkt początkowy powrotu do punktu referencyjnego jest za blisko punktu referencyjnego lub prędkoś...

 • Page 1335

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK H.WYKAZ ALARMÓW - 1303 - Liczba Komunikat Opis 0116 ZMIENNA ZABEZ. PRZED ZAPISEM Wykonano próbę użycia w makro użytkownika lewej strony wyrażenia zmiennej, a możliwe jest użycie tylko prawej strony wyrażenia. 0118 ZA DUZO ZAGNIEZDZONYCH NAWIASOW Użyto za dużo ...

 • Page 1336

  H.WYKAZ ALARMÓW ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1304 - Liczba Komunikat Opis 0146 NIEWLASCIWIE UZYCIE FUNKCJI G T W czasie ustawiania lub odwoływania interpolacji we współrzędnych biegunowych należy podać funkcję modalną G40. W trybie interpolacji współrzędnych biegunowych podano niepraw...

 • Page 1337

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK H.WYKAZ ALARMÓW - 1305 - Liczba Komunikat Opis 0175 NIEDOZ OS G07.1 Podano oś, która nie może wykonać interpolacji cylindrycznej. Więcej niż jedna oś, została podana w bloku G07.1. Wykonano próbę anulowania interpolacji cylindrycznej dla osi, która nie była ...

 • Page 1338

  H.WYKAZ ALARMÓW ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1306 - Liczba Komunikat Opis 0210 NIE MOZNA ZLECIC WYKONANIA M198/M99 1) Podjęto próbę wykonania polecenia M198 lub M99 w czasie operacji planowanej. Podjęto próbę wykonania polecenia M198 w czasie operacji DNC. Zmienić program. T 2) Podjęto p...

 • Page 1339

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK H.WYKAZ ALARMÓW - 1307 - Liczba Komunikat Opis 0245 KOD-T NIEDOZWOLONY W TYM BLOKU Podano T oraz jeden kodów G04,G10,G28,G29 (seria M),G30,G50 (seria T) albo G53,w tym samym bloku, co nie jest dozwolone. 0247 ZNALEZIONO BLAD DLA KODU WYJSCIA DANYCH. W czasie zapisywan...

 • Page 1340

  H.WYKAZ ALARMÓW ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1308 - Liczba Komunikat Opis 0314 NIEPRWIDLOWE USTAWIENIE OSI WIELOKATA T Nieprawidłowo podano oś dla toczenia wielokąta. Dla toczenia wielokąta: 1) Nie podano osi obrotu narzędzia. (Parametr nr 7610) Dla toczenia wielokąta pomiędzy wrzeciona...

 • Page 1341

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK H.WYKAZ ALARMÓW - 1309 - Liczba Komunikat Opis 0326 PRZERWANE W SRODKU POLECENIE DO BEZPOSREDNIEGO PROGR.WYM.KSZTAL. T W programie kształtu cyklu stałego z wielokrotnym powtarzaniem (G70, G71, G72 lub G73), polecenie fazowania lub bezpośrednie wprowadzanie wymiarów...

 • Page 1342

  H.WYKAZ ALARMÓW ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1310 - Liczba Komunikat Opis 0352 BLAD ZLOZENIA OSI STEROWANIA SYNCHRONICZ. T Błąd ten pojawia się, gdy: 1) Wykonano próbę sterowania synchronizacją podczas sterowania synchronizacją, złożeniem lub superimpozycją. 2) Dla urządzeń połącz...

 • Page 1343

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK H.WYKAZ ALARMÓW - 1311 - Liczba Komunikat Opis 0363 G28 ZOSTAL WLACZONY DO OSI PODPORZADKOWANEJ STEROWANIA NALOZENIEM. T Błąd po podaniu G28 do osi slave sterowania złożonego podczas sterowania złożonego. 0364 G53 ZOSTAL WLACZONY DO OSI PODPORZADKOWANEJ STEROWAN...

 • Page 1344

  H.WYKAZ ALARMÓW ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1312 - Liczba Komunikat Opis 0446 NIEPRAWIDLOWE POLECENIE W G96.1/G96.2/G96.3/G96.4 W bloku zawierającym inne polecenia podano G96.1, G96.2, G96.3 lub G96.4. Zmienić program. 0447 ZLE DANE Wrzeciono sterowane za pomocą silnika serwa jest nieprawidł...

 • Page 1345

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK H.WYKAZ ALARMÓW - 1313 - Liczba Komunikat Opis 1098 BRAK NAZWY ZMIENNEJ Podana nazwa zmiennej nie może zostać użyta, ponieważ nie jest zarejestrowana. 1099 NIEPRAWIDLOWY PRZYROSTEK [ ] Nie został podany przyrostek nazwy zmiennej, która wymaga przyrostka ujętego w...

 • Page 1346

  H.WYKAZ ALARMÓW ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1314 - Liczba Komunikat Opis 1196 ILLEGAL DRILLING AXIS SELECTED Została podana niedozwolona oś w cyklu stałym wiercenia. W bloku polecenia G cyklu stałego nie podano punktu Z osi wiercenia. 1200 NIEPRAWIDLOWY POWROT PRZETWORNIKA IMPULSOW DO PUNKTU...

 • Page 1347

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK H.WYKAZ ALARMÓW - 1315 - Liczba Komunikat Opis 1308 BRAK DANYCH Odnaleziono adres po którym nie podano wartości numerycznej podczas wprowadzania parametrów lub danych kompensacji błędu skoku z taśmy. 1329 NIEPAWIDLOWY NUMER GRUPY MASZYN Znaleziono adres numeru gru...

 • Page 1348

  H.WYKAZ ALARMÓW ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1316 - Liczba Komunikat Opis 1548 NIEPRAWIDLOWY TRYB OSI Oś pozycjonowania wrzeciona (seria T)/oś sterowania konturem Cs została podana podczas przełączania trybu osi sterowanej. 1561 NIEPRAWIDLOWY KAT PODZIALOWY M Określony kąt obrotu nie jes...

 • Page 1349

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK H.WYKAZ ALARMÓW - 1317 - Liczba Komunikat Opis 1806 NIEODPOWIEDNI TYP URZADZENIA Została podana operacja niemożliwa do wykonania na urządzeniu I/O, które jest obecnie wybrane w ustawieniach. Alarm ten jest generowany również, gdy zostało wydane polecenie przewij...

 • Page 1350

  H.WYKAZ ALARMÓW ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1318 - Liczba Komunikat Opis 1972 ROZLADOWANY AKUMULATOR (KARTA PAMIECI) Rozładowany akumulator karty pamięci. 1973 PLIK JUZ ISTNIEJE Plik o tej samej nazwie istnieje już w karcie pamięci. 2032 BLAD SERWRA DANYCH /EMBEDDED ETHERNET Funkcja serwera ...

 • Page 1351

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK H.WYKAZ ALARMÓW - 1319 - Liczba Komunikat Opis 5046 NIEDOZWOLONY PARAMETR (S-COMP) M Błędne ustawienie parametru dotyczącego prostej kompensacji prostoliniowości. Prawdopodobne przyczyny to: 1) Dla osi ruchu lub kompensacji podano nieistniejący numer osi. 2) Pun...

 • Page 1352

  H.WYKAZ ALARMÓW ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1320 - Liczba Komunikat Opis 5305 NIEPRAWIDLOWY NUMER WRZECIONA W funkcji wyboru wrzeciona adresem P dla sterowania wielowrzecionowego: 1) Adres P nie został podany. 2) Nie podano kodu P do wyboru wrzeciona przy pomocy parametru 3781. 3) Podano niepra...

 • Page 1353

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK H.WYKAZ ALARMÓW - 1321 - Liczba Komunikat Opis 5445 NIE MOZNA PODAWAC PRZEMIESZCZENIA W G39 Kołowa interpolacja naroży (G39) kompensacji promienia narzędzia/promienia wierzchołka narzędzia nie została podana pojedynczo, ale wraz poleceniem ruchu. 5446 BEZ UNIKANIA...

 • Page 1354

  H.WYKAZ ALARMÓW ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1322 - (4) Alarm zapisywania parametrów (alarmy SW) Liczba Komunikat Opis SW0100 ZAPIS PARAMETRU DOZWOLONY Ustawienie parametru jest możliwe (PWE, bit 0 parametru nr 8900 jest ustawiony na “1”). Aby ustawić parametr, ustawić ten parametr na ON....

 • Page 1355

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK H.WYKAZ ALARMÓW - 1323 - Liczba Komunikat Opis SV0301 Alarm APC: BLAD KOMUNIKACJI Ponieważ przetwornik pozycji absolutnej spowodował błąd komunikacji, nie można wyznaczyć poprawnej pozycji maszyny. (Błąd transferu danych) Przetwornik pozycji absolutnej, przewód...

 • Page 1356

  H.WYKAZ ALARMÓW ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1324 - Liczba Komunikat Opis SV0387 NIEPRAWID.PRZETW. (ZEWN) Błąd oddzielnym dekoderze. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z producentem liniału. SV0401 NIEPRAWIDLOWA WARTOSC V_READY OFF Mimo, że sygnał gotowości (PRDY) ...

 • Page 1357

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK H.WYKAZ ALARMÓW - 1325 - Liczba Komunikat Opis SV0423 PRZEKROCZONA WARTOSC MAKSYMALNA MOMENTU W sterowaniu momentem obrotowym, całkowita dopuszczalna wartość ruchu podana jako parametr została przekroczona. SV0430 PRZEGRZANIE SILNIKA POSUWOWEGO Przegrzanie serwa. SV...

 • Page 1358

  H.WYKAZ ALARMÓW ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1326 - Liczba Komunikat Opis SV0458 BLAD PETLI PRAD. Podana pętla prądowa różni się od aktualnej pętli prądowej. SV0459 BLAD NASTAWY HI HRV Dla dwóch osi, których numery osi serwo (parametr nr 1023) są kolejno parzyste oraz nieparzyste, stero...

 • Page 1359

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK H.WYKAZ ALARMÓW - 1327 - Liczba Komunikat Opis SV5136 FSSB:NIEWYSTARCZAJ.LICZBA WZMAN. Liczba wzmacniaczy podanych przez FSSB jest niewystarczająca w porównaniu z liczbą osi sterowanych. Alternatywna przyczyna to błędne ustawienie numeru osi lub błąd podłączeni...

 • Page 1360

  H.WYKAZ ALARMÓW ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1328 - Liczba Komunikat Opis OT0510 + OGRANICZNIK RUCHU (KONTROLA WSTEPNA) Narzędzie przekroczyło limit w kierunku ujemnym podczas kontroli ogranicznika ruchu przed ruchem. OT0511 - OGRANICZNIK RUCHU (KONTROLA WSTEPNA) Narzędzie przekroczyło limit ...

 • Page 1361

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK H.WYKAZ ALARMÓW - 1329 - Liczba Komunikat Opis PW1111 NIEPRAWIDLOWY PARAMETR WRZECIONA (WRZECIONO SILNIKA SERWA) Numer wrzeciona (parametr Nr 11010) lub numer wzmacniacza wrzeciona (parametr Nr 3717) dla wrzeciona sterowanego za pomocą silnika serwa ma nieprawidłową ...

 • Page 1362

  H.WYKAZ ALARMÓW ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1330 - Liczba Komunikat Opis SP1240 ROZLACZ.PRZETWOR.POLOZ. Przetwornik pozycji pojedynczego wrzeciona jest uszkodzony. SP1241 DLA PRZETWORNIKA D/A Przetwornik D/A sterowania pojedynczymi wrzecionami uszkodzony. SP1243 NIEPRAWIDLOWE USTAWIENIE PARAMETR...

 • Page 1363

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK H.WYKAZ ALARMÓW - 1331 - (10) Lista alarmów (wrzeciono szeregowe) Po wygenerowaniu alarmu wrzeciona szeregowego, na wyświetlaczu CNC pokazywana jest odpowiednia liczba. UWAGA *1 Należy zauważyć, że wskazania wzmacniacza wrzeciona są różne zależnie od tego, cz...

 • Page 1364

  H.WYKAZ ALARMÓW ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1332 - Liczba Komunikat Wzm. (*1) Lokalizacja błędu i sposób rozwiązania Opis SP9007 SSPA:07 PRZEKROCZENIE PREDKOSCI 07 Sprawdzić błąd bloku. (Na przykład, sprawdzić czy zadano synchronizację wrzeciona, kiedy wrzeciono nie może się obróci...

 • Page 1365

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK H.WYKAZ ALARMÓW - 1333 - Liczba Komunikat Wzm. (*1) Lokalizacja błędu i sposób rozwiązania Opis SP9021 POS SENSOR POLARITY ERROR 21 Sprawdzić i poprawić parametry. (Parametr Nr 4000#0, 4001#4) Wadliwa nastawa parametrów czujnika położenia. SP9024 SSPA:24 BLAD T...

 • Page 1366

  H.WYKAZ ALARMÓW ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1334 - Liczba Komunikat Wzm. (*1) Lokalizacja błędu i sposób rozwiązania Opis SP9037 SSPA:37 NIEPRAWIDLOW USTAWIENIE PRZETWORNIKA PREDKOSCI 37 Ustawić poprawną wartość parametru zgodnie z PODRECZNIKIEM PARAMETRÓW DLA SILNIKÓW WRZECIONOWYCH PR...

 • Page 1367

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK H.WYKAZ ALARMÓW - 1335 - Liczba Komunikat Wzm. (*1) Lokalizacja błędu i sposób rozwiązania Opis SP9054 SSPA:54 PRZECIAZENIE PRADOWE 54 Sprawdzić obciążenia. Wykryto prąd przeciążenia. SP9055 SSPA:55 NIEPRAWIDLOWE NAPIECIE ZASILANIA 55 1 Wymienić stycznik magn...

 • Page 1368

  H.WYKAZ ALARMÓW ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1336 - Liczba Komunikat Wzm. (*1) Lokalizacja błędu i sposób rozwiązania Opis SP9083 BLAD SYGNALU CZUJNIKA SILNIKA 83 1 Wymienić kabel sprzężenia zwrotnego. 2 Wyregulować czujnik. Nieregularność wykryto w sygnale sprzężenia zwrotnego czujni...

 • Page 1369

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK H.WYKAZ ALARMÓW - 1337 - Liczba Komunikat Wzm. (*1) Lokalizacja błędu i sposób rozwiązania Opis SP9120 BLAD KOMUNIKACJI DANYCH C0 1 Wymienić kabel komunikacyjny między CNC i wzmacniaczem wrzecionowym. 2 Wymienić płytę z obwodami drukowanymi wzmacniacza wrzecion...

 • Page 1370

  H.WYKAZ ALARMÓW ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1338 - Kody błędów (wrzeciono szeregowe) UWAGA *1 Należy zauważyć, że wskazania wzmacniacza wrzeciona są różne zależnie od tego, czy jest włączona czerwona czy żółta dioda LED. Kiedy jest zaświecona żółta dioda LED, kod błędy jest...

 • Page 1371

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK H.WYKAZ ALARMÓW - 1339 - Dane diagn. (*1) Lokalizacja błędu i sposób rozwiązania Opis 09 Wprowadzono polecenie synchronizacji wrzeciona, ale nie wprowadzono SFR (polecenie obrotów w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara) lub SRV (polecenie obrotów w kierunku...

 • Page 1372

  H.WYKAZ ALARMÓW ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1340 - Liczba KOMUNIKAT Opis DS0001 NADMIER.BLAD SYNC (POZ ODCH) W sterowaniu synchronizacją osi posuwu, wartość różnicy wielkości odchylenia pozycji, pomiędzy osiami główną i podporządkowaną, przekroczyła wartość ustawioną za pomocą p...

 • Page 1373

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK H.WYKAZ ALARMÓW - 1341 - Liczba KOMUNIKAT Opis DS0021 BLAD STARTU (MAKRO) Nie można wykonać działań makro 1) Sygnał wstrzymania posuwu *SP wynosi 0 2) Wygenerowano alarm. 3) Sygnał SRN wynosi 1. DS0023 ZLY PARAMETR (WAR. KOMP.POCH.) Ustawienie parametru kompensacj...

 • Page 1374

  H.WYKAZ ALARMÓW ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1342 - Liczba KOMUNIKAT Opis DS0308 ALARM APC: NISKI POZIOM AKUMULATORA 2 Napięcie baterii przetwornika pozycji absolutnej spadło do poziomu, przy którym wymagana jest wymiana. (Przy wyłączonym zasilania) Wymienić baterię przy włączonej maszyn...

 • Page 1375

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK H.WYKAZ ALARMÓW - 1343 - Liczba KOMUNIKAT Opis DS1450 NIE ZAKONCZONO POWROTU DO BAZY Jeżeli bit 0 (ZRN) parametru Nr 1005 ma wartość 0 i jeżeli nie był wykonywany powrót do punktu referencyjnego, po włączeniu zasilania podano powrót do 1-go punktu referencyjneg...

 • Page 1376

  I. NARZĘDZIE PC DLA OPERACJI/EDYCJI PROGRAMU KARTY PAMIĘCI ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1344 - I NARZĘDZIE PC DO OBSŁUGI KARTY PAMIĘCI Załącznik I "NARZĘDZIE PC DO OBSŁUGI KARTY PAMIĘCI" składa sie z następujących punktów: I.1 NARZĘDZIE PC DO OBSŁUGI KARTY PAMIĘCI ......

 • Page 1377

  I. NARZĘDZIE PC DLA OPERACJI/EDYCJI B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK PROGRAMU KARTY PAMIĘCI - 1345 - I.1 NARZĘDZIE PC DO OBSŁUGI KARTY PAMIĘCI Przegląd Za pomocą narzędzia PC, można utworzyć plik programu karty pamięci ("FANUCPRG.BIN"), który jest potrzebny do funkcji "obsł...

 • Page 1378

  I. NARZĘDZIE PC DLA OPERACJI/EDYCJI PROGRAMU KARTY PAMIĘCI ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1346 - I.1.2 Lista funkcji narzędzia PC • Przeglądanie folderów pliku z programami • Dodawanie pliku z programami programu Przeciągnąć plik programów z Eksploratora lub innego narzędzia do pr...

 • Page 1379

  I. NARZĘDZIE PC DLA OPERACJI/EDYCJI B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK PROGRAMU KARTY PAMIĘCI - 1347 - I.1.3 Zasady działania - Plan ekranu <1> Pasek menu : Menu z poleceniami. <2> Widok drzewa : Przeglądanie zawartości wybranego folderu w formie drzewa. <3> Kol...

 • Page 1380

  I. NARZĘDZIE PC DLA OPERACJI/EDYCJI PROGRAMU KARTY PAMIĘCI ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1348 - - Okno dialogowe wyświetlane na początku pracy W czasie rozpoczynania pracy z narzędziem PC, wyświetlane jest okno dialogowe z opcjami. Należy wybrać opcję "Open an existing file" (...

 • Page 1381

  I. NARZĘDZIE PC DLA OPERACJI/EDYCJI B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK PROGRAMU KARTY PAMIĘCI - 1349 - • Jeżeli wybrano "Create a new file" Po naciśnięciu przycisku OK. wyświetlone zostanie okno dialogowe "Save as (Zapisz jako)". Należy utworzyć nowy plik z programami w wy...

 • Page 1382

  I. NARZĘDZIE PC DLA OPERACJI/EDYCJI PROGRAMU KARTY PAMIĘCI ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1350 - - Menu Menu File (Plik) [New] (Nowy) Tworzenie nowy plik z programami. [Open... ] (Otwórz) Otwieranie pliku z programami. [Close] (Zamknij) Kończenie pracy z narzędziem PC. Menu Edycja (Ed...

 • Page 1383

  I. NARZĘDZIE PC DLA OPERACJI/EDYCJI B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK PROGRAMU KARTY PAMIĘCI - 1351 - [Rename] (Zmień nazwę) Zmiana nazwy folderu lub pliku. UWAGA Liczba znaków w nazwie folderu oraz pliku programu jest ograniczona. Proszę porównać z punktem "KONWENCJA NAZYWANIA", z...

 • Page 1384

  I. NARZĘDZIE PC DLA OPERACJI/EDYCJI PROGRAMU KARTY PAMIĘCI ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1352 - [Ignore Work Folder] (Ignorowanie kodu błędów) Po zaznaczeniu opcji [Ignore Error Code], w czasie przeciągania niedozwolone znaki są pomijane i nie są wyświetlane komunikaty o błędach. Bezu...

 • Page 1385

  I. NARZĘDZIE PC DLA OPERACJI/EDYCJI B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK PROGRAMU KARTY PAMIĘCI - 1353 - Po naciśnięciu przycisku [OK], operacja jest kontynuowana. Po naciśnięciu przycisku [Anuluj], operacja zostaje przerwana. OSTRZEŻENIE 1 Po zakończeniu pracy narzędzia PC, wszystkie pliki...

 • Page 1386

  I. NARZĘDZIE PC DLA OPERACJI/EDYCJI PROGRAMU KARTY PAMIĘCI ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1354 - - Obsługa za pomocą myszy [Przeciąganie i upuszczanie] • Przeciąganie z Eksploratora. Programy NC można dodawać poprzez przeciąganie plików. Nazwy programów NC oraz czasy aktualizacji s...

 • Page 1387

  I. NARZĘDZIE PC DLA OPERACJI/EDYCJI B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK PROGRAMU KARTY PAMIĘCI - 1355 - O1G91 X10. Y10.M30O10G91 X10. Y10.M30%O1G91 X10. Y10.M30%O1G91 X10. Y10.M30Dostępne dla przeciąganiaPrzykład programu<O1>G91 X10. Y10.M30Niedostępne dla przeciągania UWAGA 1 Jeżeli istnie...

 • Page 1388

  I. NARZĘDZIE PC DLA OPERACJI/EDYCJI PROGRAMU KARTY PAMIĘCI ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1356 - -Menu rozwijane Menu rozwijane zostaje wyświetlone po kliknięciu prawym klawiszem myszy. • Widok drzewa Wybranie polecenia "New Folder (Nowy folder)", powoduje utworzenie nowego fo...

 • Page 1389

  I. NARZĘDZIE PC DLA OPERACJI/EDYCJI B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK PROGRAMU KARTY PAMIĘCI - 1357 - Pasek stanu jest aktualizowany po utworzeniu nowego foldera, usunięcia foldera, przeciągnięcia pliku z programami z Eksploratora lub po wykonaniu innej operacji dotyczącej narzędzia PC, albo po u...

 • Page 1390

  I. NARZĘDZIE PC DLA OPERACJI/EDYCJI PROGRAMU KARTY PAMIĘCI ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1358 - I.2 ZASADY TWORZENIA NAZW Przegląd Poniżej opisano zasady tworzenia nazw folderów oraz pliku z programami. I.2.1 Zasady tworzenia nazw pliku z programami Zasady nadawania nazwy plikowi programu:...

 • Page 1391

  I. NARZĘDZIE PC DLA OPERACJI/EDYCJI B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK PROGRAMU KARTY PAMIĘCI - 1359 - UWAGA 1 Nazwa pliku z programami nie może zostać powtórzona w folderze. 2 Jeżeli nazwa pliku z programami rozpoczyna się od "O" oraz osiem następnych znaków to cyfry ,"0" (...

 • Page 1392

  I. NARZĘDZIE PC DLA OPERACJI/EDYCJI PROGRAMU KARTY PAMIĘCI ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1360 - I.3 ZASADY STOSOWANIA ZNAKÓW W PLIKU PROGRAMU Przegląd Słowa w nawiasach "( )" w pliku z programami są taktowane jako komentarze. Znak początku komentarza "(" nazwany jest &q...

 • Page 1393

  I. NARZĘDZIE PC DLA OPERACJI/EDYCJI B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK PROGRAMU KARTY PAMIĘCI - 1361 - I.3.1 Używane znaki w pliku z programami - Używane znaki w nawiasie zamykającym Lista kodów ANSI(ASCII) używanych znaków (forma heksadecymalna) Kod Znak Kod Znak Kod Znak Kod Znak 0a LF 3f ? ...

 • Page 1394

  I. NARZĘDZIE PC DLA OPERACJI/EDYCJI PROGRAMU KARTY PAMIĘCI ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1362 - - Znaki które można podawać w nawiasach Lista kodów ANSI (ASCII) używanych znaków (format heksadecymalny) Kod Znak Kod Znak Kod Znak Kod Znak 0a LF 3c < 55 U 71 q 20 SPC 3d = 56 V 72 r 22 ...

 • Page 1395

  I. NARZĘDZIE PC DLA OPERACJI/EDYCJI B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK PROGRAMU KARTY PAMIĘCI - 1363 - I.4 KOMUNIKATY O BŁĘDACH ORAZ UWAGI W czasie korzystania z aplikacji mogą być wyświetlane podane poniżej komunikaty o błędach. I.4.1 Lista komunikatów o błędach W przypadku wystąpienia ...

 • Page 1396

  I. NARZĘDZIE PC DLA OPERACJI/EDYCJI PROGRAMU KARTY PAMIĘCI ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1364 - Komunikat Uwagi Root folder cannot be renamed (Nie można zmieniać nazwy folderu głównego). Podjęto próbę zmiany nazwy foldera źródłowego. Failed to create work folder (Próba utworzenia fold...

 • Page 1397

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK J.NARZĘDZIE DO KONWERSJI KODÓW ISO/ASCII - 1365 - J NARZĘDZIE DO KONWERSJI KODÓW ISO/ASCII Przegląd Konwerter FANUC ISO to narzędzie pozwalające przekształcić plik w kodzie ASCII na plik w kodzie ISO. Narzędzie to może pracować w systemach Windows 2000, Wind...

 • Page 1398

  J.NARZĘDZIE DO KONWERSJI KODÓW ISO/ASCII ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1366 - Tryb dialogowy Dwukrotnie kliknięcie ikony powoduje wyświetlenie pokazanego poniżej ekranu do konwersji pliku. Procedura konwersji 1. Krok 1 W polu [Target File] (Plik docelowy) wybrać plik, który ma być prz...

 • Page 1399

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK J.NARZĘDZIE DO KONWERSJI KODÓW ISO/ASCII - 1367 - Po wybraniu nazwy pliku w kroku 1 można określić format pliku poprzez wciśnięcie przycisku [File Check] (Kontrola pliku). Jeżeli plik został wybrany za pomocą przycisku [Select...▼] (Wybierz), format znaków ...

 • Page 1400

  K.RÓŻNICE W STOSUNKU DO SERII 0i-C ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1368 - K RÓŻNICE W STOSUNKU DO SERII 0i-C Załącznik K "Różnice w stosunku do serii 0i-C" składa się z następujących punktów: K.1 RODZAJ WYMIAROWANIA ............................................1370 K.2 AUTOMAT...

 • Page 1401

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK K.RÓŻNICE W STOSUNKU DO SERII 0i-C - 1369 - K.33 RĘCZNE WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE POZYCJI ABSOLUTNEJ.....................................................................1427 K.34 SYGNAŁ OCHRONY PAMIĘCI PARAMETRU CNC .....1428 K.35 WPROWADZANIE DANYCH ZEWNĘTRZNYCH...

 • Page 1402

  K.RÓŻNICE W STOSUNKU DO SERII 0i-C ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1370 - K.1 RODZAJ WYMIAROWANIA K.1.1 Różnice w specyfikacjach Funkcja Objaśnienia Zadawanie ruchu osi za pomocą wymiarów promieniowych/średnicowych - Dokonać wyboru za pomocą bitu 3 (DIAx) parametru Nr 1006. Bit 3 (DIAx) ...

 • Page 1403

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK K.RÓŻNICE W STOSUNKU DO SERII 0i-C - 1371 - K.2 AUTOMATYCZNY POMIAR DŁUGOŚCI NARZĘDZIA (SERIA M) /AUTOMATYCZNY POMIAR DŁUGOŚCI NARZĘDZIA (SERIA T) M K.2.1 Automatyczny pomiar długości narzędzia (sera M) K.2.1.1 Różnice w specyfikacjach Funkcja Seria 0i-C...

 • Page 1404

  K.RÓŻNICE W STOSUNKU DO SERII 0i-C ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1372 - Funkcja Seria 0i-C Seria 0i -D Ustawianie wartości ε - Ustawić wartość za pomocą parametru Nr 6254. Jest to parametr wspólny dla sygnałów dojścia do pozycji pomiarowej (XAE, YAE i ZAE). - Parametr Nr 6254 Jest to...

 • Page 1405

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK K.RÓŻNICE W STOSUNKU DO SERII 0i-C - 1373 - T K.2.2 Automatyczna kompensacja długości narzędzia (Seria T) K.2.2.1 Różnice w specyfikacjach Funkcja Seria 0i-C Seria 0i -D Sposób traktowania aktualnie zmierzonej kompensacji - Dodawana do bieżącej kompensacji. ...

 • Page 1406

  K.RÓŻNICE W STOSUNKU DO SERII 0i-C ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1374 - K.3 INTERPOLACJA KOŁOWA K.3.1 Różnice w specyfikacjach Funkcja Seria 0i-C Seria 0i -D Jeżeli różnica pomiędzy promieniem punktu początkowego i promieniem punktu końcowego jest większa od ustawionej za pomocą para...

 • Page 1407

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK K.RÓŻNICE W STOSUNKU DO SERII 0i-C - 1375 - K.4 INTERPOLACJA ŚRUBOWA K.4.1 Różnice w specyfikacjach Funkcja Seria 0i-C Seria 0i -D Zadawanie posuwu - Podać posuw wzdłuż łuku. Z tego powodu, posuw w osi liniowej jest wyznaczany następująco: Dług...

 • Page 1408

  K.RÓŻNICE W STOSUNKU DO SERII 0i-C ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1376 - K.5 FUNKCJA POMIJANIA K.5.1 Różnice w specyfikacjach Funkcja Seria 0i-C Seria 0i -D - Ustawić bit 5 (SLS) parametru Nr 6200 na 1. - Ustawić bit 4 (HSS) parametru Nr 6200 na 1. Ustawienie pozwalające załączyć szybki ...

 • Page 1409

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK K.RÓŻNICE W STOSUNKU DO SERII 0i-C - 1377 - Funkcja Seria 0i-C Seria 0i -D Pomijanie posuwu skrawania (pomijanie korzystające z szybkiego sygnału pomijania lub pomijania wieloetapowego) - Posuw określony w programie za pomocą adresu F - Zależenie od ustawienia bit...

 • Page 1410

  K.RÓŻNICE W STOSUNKU DO SERII 0i-C ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1378 - K.6 RĘCZNE PRZEMIESZCZENIE DO PUNKTU REFERENCYJNEGO K.6.1 Różnice w specyfikacjach Funkcja Seria 0i-C Seria 0i -D Ręczny powrót do punktu referencyjnego jest wykonywany, jeżeli praca automatyczna została wstrzymana (...

 • Page 1411

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK K.RÓŻNICE W STOSUNKU DO SERII 0i-C - 1379 - Funkcja Seria 0i-C Seria 0i -D Zachowanie w momencie, gdy ręczny powrót do punktu referencyjnego został rozpoczęty dla osi obrotowej ze zderzakiem dociśniętym przed wyznaczeniem punktu referencyjnego T - [Jeżeli bit ...

 • Page 1412

  K.RÓŻNICE W STOSUNKU DO SERII 0i-C ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1380 - M Funkcja Seria 0i-C Seria 0i -D Polecenie G28/G30 w czasie obrotu, skalowania lub odbicia lustrzanego układu współrzędnych - Brak. Odwołać tryb przed wykonaniem polecenia. - Polecenie można wykonać tylko, jeżeli sp...

 • Page 1413

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK K.RÓŻNICE W STOSUNKU DO SERII 0i-C - 1381 - K.7 UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH PRZEDMIOTU OBRABIANEGO K.7.1 Różnice w specyfikacjach Funkcja Seria 0i-C Seria 0i -D Zmiana wyświetlacza pozycji absolutnej po zmianie wartości przesunięcia punktu zerowego - Dokonać wyboru...

 • Page 1414

  K.RÓŻNICE W STOSUNKU DO SERII 0i-C ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1382 - K.8 LOKALNY UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH K.8.1 Różnice w specyfikacjach Funkcja Seria 0i-C Seria 0i -D Kasowanie lokalnego układu współrzędnych po odwołaniu alarmu serwa - Sposób działania zależy od ustawienia bitu 5 (...

 • Page 1415

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK K.RÓŻNICE W STOSUNKU DO SERII 0i-C - 1383 - M Funkcja Seria 0i-C Seria 0i -D Obsługa przy ustawianiu lokalnego układu współrzędnych (G52) - Dokonać wyboru za pomocą bitu 4 (G52) parametru Nr 1202. Bit 4 (G52) parametru nr 1202 1) Jeżeli są dwa lub więcej b...

 • Page 1416

  K.RÓŻNICE W STOSUNKU DO SERII 0i-C ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1384 - K.9 STEROWANIE KONTUREM Cs K.9.1 Różnice w specyfikacjach Funkcja Seria 0i-C Seria 0i -D Kontrola dojścia do pozycji, jeżeli tryb sterowania konturem Cs jest wyłączony - Kontrola dojścia do pozycji nie jest wykonywan...

 • Page 1417

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK K.RÓŻNICE W STOSUNKU DO SERII 0i-C - 1385 - K.10 STEROWANIE WIELOMA WRZECIONAMI T K.10.1 Różnice w specyfikacjach Funkcja Seria 0i-C Seria 0i -D Liczba stopni przełożeń dla każdego wrzeciona - Pierwsze wrzeciono posiada cztery stopnie. Ustawić maksymalną szy...

 • Page 1418

  K.RÓŻNICE W STOSUNKU DO SERII 0i-C ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1386 - K.11 STEROWANIE WRZECIONEM SZEREGOWYM/ANALOGOWYM K.11.1 Różnice w specyfikacjach Funkcja Seria 0i-C Seria 0i -D - Jeżeli jedno wrzeciono szeregowe i jedno wrzeciono analogowe są jednocześnie sterowane w jednym torze (s...

 • Page 1419

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK K.RÓŻNICE W STOSUNKU DO SERII 0i-C - 1387 - K.12 STEROWANIE STAŁĄ SZYBKOŚCIĄ SKRAWANIA K.12.1 Różnice w specyfikacjach Funkcja Seria 0i-C Seria 0i -D - Jest to opcjonalna funkcja dla serii T. Nie jest ona dostępna dla serii M. - Jest to podstawowa funkcja dla ...

 • Page 1420

  K.RÓŻNICE W STOSUNKU DO SERII 0i-C ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1388 - K.13 POZYCJONOWANIE WRZECIONA (SERIA T) T K.13.1 Różnice w specyfikacjach Funkcja Seria 0i-C Seria 0i -D Jednostka wyświetlania współrzędnych obrabiarki dla osi pozycjonowania wrzeciona - Impulsy - Dokonać wyboru za...

 • Page 1421

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK K.RÓŻNICE W STOSUNKU DO SERII 0i-C - 1389 - K.13.2 Różnice w wyświetlaniu informacji diagnostycznych Parametr Seria 0i-C Seria 0i -D Dane diagnostyczne włączając w to status sekwencji pozycjonowania wrzeciona (wrzeciono) - Brak. - Diagnostyka Nr 1544 Dane diagno...

 • Page 1422

  K.RÓŻNICE W STOSUNKU DO SERII 0i-C ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1390 - K.14 FUNKCJE NARZĘDZIOWE K.14.1 Różnice w specyfikacjach Funkcja Seria 0i-C Seria 0i -D Podanie funkcji G z grupy 00 innej niż G50 (seria T) i adresu T w tym samym bloku - Jest niedozwolone - Jest niedozwolone Podanie w...

 • Page 1423

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK K.RÓŻNICE W STOSUNKU DO SERII 0i-C - 1391 - M Funkcja Seria 0i-C Seria 0i -D Sposób działania po podaniu G49 i G40 w tym samym bloku - Dokonać wyboru za pomocą bitu 6 (GCS) parametru Nr 5008. Bit 6 (GCS) parametru nr 5008 Po podaniu G49 (odwołanie kompensacji d...

 • Page 1424

  K.RÓŻNICE W STOSUNKU DO SERII 0i-C ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1392 - K.15 PAMIĘĆ KOMPENSACJI NARZĘDZI K.15.1 Różnice w specyfikacjach Funkcja Seria 0i-C Seria 0i -D Jednostka i zakres wartości kompensacji narzędzi - Jednostka i zakres wartości kompensacji narzędzi są uzależnione o...

 • Page 1425

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK K.RÓŻNICE W STOSUNKU DO SERII 0i-C - 1393 - T Funkcja Seria 0i-TTC Seria 0i -D Liczba wartości kompensacji narzędzia dla każdej osi przy sterowaniu 2-torowym - Dla każdego toru można używać do 64 wartości kompensacji narzędzi. - W systemie można używać do ...

 • Page 1426

  K.RÓŻNICE W STOSUNKU DO SERII 0i-C ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1394 - K.16 WPROWADZANIE ZMIERZONEJ KOMPENSACJI NARZĘDZIA B (SERIA T) T K.16.1 Różnice w specyfikacjach Funkcja Seria 0i-C Seria 0i -D Ustawienia osi X i Z - Konieczne jest ustawienie osi X jako osi pierwszej oraz ustawienie o...

 • Page 1427

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK K.RÓŻNICE W STOSUNKU DO SERII 0i-C - 1395 - K.17 MAKRO UŻYTKOWNIKA K.17.1 Różnice w specyfikacjach Funkcja Seria 0i-C Seria 0i -D - Wartość domyślna to <pusty>. - Wartość domyślna to 0. Zmienne podtrzymywane (#500 do #999) - Funkcja serii 0i-D (opisana...

 • Page 1428

  K.RÓŻNICE W STOSUNKU DO SERII 0i-C ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1396 - Funkcja Seria 0i-C Seria 0i -D - Jeżeli spełnione są warunki podane poniżej, dla podanego programu: [Warunki] ・ Wywoływane podprogramu za pomocą adresu T jest załączone (bit 5 (TCS) parametru Nr 6001 jest ustawiony ...

 • Page 1429

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK K.RÓŻNICE W STOSUNKU DO SERII 0i-C - 1397 - Funkcja Seria 0i-C Seria 0i -D Zmienne lokalne kasowane po zresetowaniu - Dokonać wyboru za pomocą bitu 7 (CLV) parametru Nr 6001. Bit 7 (CLV) parametru Nr 6001 Po zresetowaniu, zmienne lokalne w makro: 0: Są kasowane na ...

 • Page 1430

  K.RÓŻNICE W STOSUNKU DO SERII 0i-C ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1398 - K.18 PRZERWANIE MAKRO UŻYTKOWNIKA K.18.1 Różnice w specyfikacjach Funkcja Seria 0i-C Seria 0i-D Makra typu przerwanie w trybie DNC - Brak. - Dostępne. - Po wykonaniu makra typu przerwanie w trakcie operacji powrotu przy...

 • Page 1431

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK K.RÓŻNICE W STOSUNKU DO SERII 0i-C - 1399 - K.19 WPROWADZANIE PARAMETRÓW PROGRAMOWALNYCH (G10) K.19.1 Różnice w specyfikacjach Funkcja Seria 0i-C Seria 0i-D Ustawianie trybu wprowadzania parametrów - Podać G10 L50. - Podać G10 L52. K.19.2 Różnice w wyświet...

 • Page 1432

  K.RÓŻNICE W STOSUNKU DO SERII 0i-C ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1400 - K.20 ZAAWANSOWANE STEROWANIE Z WYPRZEDZENIEM (SERIA T) / ZAAWANSOWANE STEROWANIE Z WYPRZEDZENIEM AI (SERIA M) / ZAAWANSOWANE STEROWANIE KONTUREM (SERIA M) K.20.1 Różnice w specyfikacjach Wspólne różnice pomiędzy zaawa...

 • Page 1433

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK K.RÓŻNICE W STOSUNKU DO SERII 0i-C - 1401 - Funkcja Seria 0i-C Seria 0i-D Stała czasowa przyspieszenia/ hamowania wykładniczego po interpolacji w posuwie obróbki dla każdej osi - Ustawić wartość za pomocą parametru Nr 1762. (W celu ustawienia wartości dla przy...

 • Page 1434

  K.RÓŻNICE W STOSUNKU DO SERII 0i-C ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1402 - Różnice dotyczące sterowania konturem AI Funkcja Seria 0i-C Seria 0i-D Stała czasowa przyspieszania/hamowania z posuwem szybkim w trybie sterowania konturem - Ustawić parametry Nr 1773 i 1774. Jeżeli parametry te nie s...

 • Page 1435

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK K.RÓŻNICE W STOSUNKU DO SERII 0i-C - 1403 - K.21 FUNKCJA DO WYBORU WARUNKÓW OBRÓBKI K.21.1 Różnice w specyfikacjach Wspólne różnice pomiędzy zaawansowanym sterowaniem z wyprzedzeniem, zaawan. sterowaniem z wyprzedzeniem AI oraz sterowaniem konturem AI Funkc...

 • Page 1436

  K.RÓŻNICE W STOSUNKU DO SERII 0i-C ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1404 - K.22 STEROWANIE SYNCHRONICZNE OSI K.22.1 Różnice w specyfikacjach Funkcja Seria 0i-C Seria 0i-D Nazwa funkcji - Szybkie sterowanie synchroniczne - Sterowanie synchroniczne osiami Ustawianie wykonywania przez cały czas pr...

 • Page 1437

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK K.RÓŻNICE W STOSUNKU DO SERII 0i-C - 1405 - Funkcja Seria 0i-C Seria 0i-D Kontrola błędu synchronizacji w zależności od różnicy pozycji T - Brak. M - Różnica pozycji serwa pomiędzy osiami master i slave jest monitorowana, a w przypadku przekroczenia warto...

 • Page 1438

  K.RÓŻNICE W STOSUNKU DO SERII 0i-C ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1406 - Funkcja Seria 0i-C Seria 0i-D Maksymalna kompensacja dla synchronizacji T - Wyznaczanie synchronizacji nie jest dostępne. M - Ustawić wartość za pomocą parametru Nr 8315, jeżeli liczba synchronizowanych part osi wyn...

 • Page 1439

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK K.RÓŻNICE W STOSUNKU DO SERII 0i-C - 1407 - Funkcja Seria 0i-C Seria 0i-D Czas od momentu ustawienia na 1 sygnału zakończenia przygotowywania SA <F000.6> do momentu wygenerowania alarmu różnicy momentów T - Alarm wykrywania różnicy momentów nie jest dos...

 • Page 1440

  K.RÓŻNICE W STOSUNKU DO SERII 0i-C ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1408 - Funkcja Seria 0i-C Seria 0i-D Automatyczne ustawianie parametrów osi slave T - Funkcja ta jest załączana poprzez ustawienie na 1 bitu 4 (TRP) parametru Nr 12762 dla osi master. M - Funkcja ta jest załączana poprzez ...

 • Page 1441

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK K.RÓŻNICE W STOSUNKU DO SERII 0i-C - 1409 - M Funkcja Seria 0i-C Seria 0i-D Odbicie lustrzane dla osi slave - Nie można stosować odbicia lustrzanego dla osi slave w czasie prostego sterowania synchronicznego. Można je stosować w serii T. - Poprzez ustawienie param...

 • Page 1442

  K.RÓŻNICE W STOSUNKU DO SERII 0i-C ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1410 - K.23 STEROWANIE OSI KĄTOWYCH K.23.1 Różnice w specyfikacjach Funkcja Seria 0i-C Seria 0i-D Osie kątowe i prostopadłe po ustawieniu nieprawidłowej wartości w parametrze Nr 8211 lub 8212 Seria 0i-C Seria 0i-D Oś ką...

 • Page 1443

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK K.RÓŻNICE W STOSUNKU DO SERII 0i-C - 1411 - K.24 WYŚWIETLANIE CZASU PRACY I LICZBY PRZEDMIOTÓW K.24.1 Różnice w specyfikacjach Funkcja Seria 0i-C Seria 0i-D Parametr Nr 6710 Funkcja M umożliwiający liczenie obrabianych przedmiotów Funkcja M umożliwiająca li...

 • Page 1444

  K.RÓŻNICE W STOSUNKU DO SERII 0i-C ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1412 - K.25 PRZEMIESZCZANIE KÓŁKIEM RĘCZNYM K.25.1 Różnice w specyfikacjach Funkcja Seria 0i-C Seria 0i-D W przypadku podania posuwu ręcznego przekraczającego szybkość posuwu szybkiego, za pomocą podanych poniżej parame...

 • Page 1445

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK K.RÓŻNICE W STOSUNKU DO SERII 0i-C - 1413 - Funkcja Seria 0i-C Seria 0i-D - Ustawić parametry Nr 7113, 7131 i 12350, zakres powiększania od 1 do 127. Ustawić parametry Nr 7114, 7132 i 12351, zakres powiększania od 1 do 1000. - Ustawić parametry Nr 7113, 7114, 713...

 • Page 1446

  K.RÓŻNICE W STOSUNKU DO SERII 0i-C ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1414 - M Funkcja Seria 0i-C Seria 0i-D Liczba używanych generatorów impulsów ręcznych - Ustawić wartość za pomocą parametru Nr 7110. - Parametr Nr 7110 nie jest dostępny. Można korzystać z maksymalnie trzech generatoró...

 • Page 1447

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK K.RÓŻNICE W STOSUNKU DO SERII 0i-C - 1415 - K.26 STEROWANIE OSI PMC K.26.1 Różnice w specyfikacjach Różnice wspólne dla sterowania 1-torowego i 2-torowego Funkcja Seria 0i-C Seria 0i-D Powiązanie ze sterowaniem synchronicznym (sterowanie synchroniczne dla ste...

 • Page 1448

  K.RÓŻNICE W STOSUNKU DO SERII 0i-C ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1416 - Funkcja Seria 0i-C Seria 0i-D Maksymalny posuw dla posuwu ciągłego (06h) - Po zastosowaniu korekty 254% IS-B IS-C Metryczny Calowy Metryczny Calowy 1 raz 166458 mm/min 1664.58 cale/min 16645 mm/min 166.45 cale/min 10 razy ...

 • Page 1449

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK K.RÓŻNICE W STOSUNKU DO SERII 0i-C - 1417 - Funkcja Seria 0i-C Seria 0i-D Sterowanie przyspieszaniem/ hamowaniem dla osi zsynchronizowanej z zewnętrznymi impulsami, za pomocą synchronizacji impulsu zewnętrznego (0Bh, 0Dh do 0Fh) - Zależnie od ustawienia bitu 2 (SUE...

 • Page 1450

  K.RÓŻNICE W STOSUNKU DO SERII 0i-C ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1418 - Funkcja Seria 0i-C Seria 0i-D Ustawianie wymiaru średnicowego/promieniowego dla wielkości przemieszczania i posuwu, po zadaniu programowania średnicowego dla osi sterowanej przez PMC. - Ustawienie to jest wyznaczane łącz...

 • Page 1451

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK K.RÓŻNICE W STOSUNKU DO SERII 0i-C - 1419 - Funkcja Seria 0i-C Seria 0i-D Sygnał nie dojścia do pozycji dla osi sterowanej PMC oraz sygnał nie dojścia do pozycji dla indywidualnych osi - Zależnie od ustawienia bitu 0 (NIS) parametru Nr 8007. Bit 0 (NIS) parametr...

 • Page 1452

  K.RÓŻNICE W STOSUNKU DO SERII 0i-C ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1420 - K.27 WYWOŁYWANIE PODPROGRAMU ZEWNĘTRZNEGO (M198) K.27.1 Różnice w specyfikacjach Funkcja Seria 0i-C Seria 0i-D Adres P w czasie wywoływania podprogramu z karty pamięci (podawanie numeru pliku/numeru programu) - Zależ...

 • Page 1453

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK K.RÓŻNICE W STOSUNKU DO SERII 0i-C - 1421 - K.28 SZUKANIE NUMERU BLOKU K.28.1 Różnice w specyfikacjach Funkcja Seria 0i-C Seria 0i-D - Program wywołujący jest szukany od początku, a sterowanie powraca do pierwszego znalezionego bloku o numerze Nxxxxx. - Jeżeli ...

 • Page 1454

  K.RÓŻNICE W STOSUNKU DO SERII 0i-C ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1422 - K.29 PROGRAMOWANA KONTROLA OBSZARU RUCHU K.29.1 Różnice w specyfikacjach Funkcja Seria 0i-C Seria 0i-D - Funkcja ta jest zawsze załączona dla wszystkich osi. - Możliwe jest wybranie czy załączać, albo wyłączać fu...

 • Page 1455

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK K.RÓŻNICE W STOSUNKU DO SERII 0i-C - 1423 - Funkcja Seria 0i-C Seria 0i-D Kontynuacja pracy po automatycznym odwołaniu alarmu w momencie wygenerowania alarmu programowego OT1 w czasie wykonywania polecenia absolutnego w trybie pracy automatycznej - Po wznowieniu pracy...

 • Page 1456

  K.RÓŻNICE W STOSUNKU DO SERII 0i-C ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1424 - K.30 KOMPENSACJA BŁĘDU SKOKU K.30.1 Różnice w specyfikacjach Funkcja Objaśnienia Wartość parametru Nr 3621 do ustawiania osi obrotowej (typu A) 0.045.0 90.0 135.0180.0225.0270.0315.0(68)(60)(67)(66)(65)(64)(63)(62)(6...

 • Page 1457

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK K.RÓŻNICE W STOSUNKU DO SERII 0i-C - 1425 - K.31 FUNKCJA DO USUWANIA EKRANU ORAZ AUTOMATYCZNEGO USUWANIA EKRANU K.31.1 Różnice w specyfikacjach Funkcja Seria 0i-C Seria 0i-D Sposób działania funkcji ręcznego kasowania ekranu („<CAN>” + klawisz funkcyjn...

 • Page 1458

  K.RÓŻNICE W STOSUNKU DO SERII 0i-C ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1426 - K.32 RESETOWANIE I PRZEWIJANIE K.32.1 Różnice w specyfikacjach Funkcja Seria 0i-C Seria 0i-D - Po zresetowaniu w czasie wykonywania bloku, stany funkcji modalnych G oraz adresów modalnych (takich jak N, F, S, T lub M) po...

 • Page 1459

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK K.RÓŻNICE W STOSUNKU DO SERII 0i-C - 1427 - K.33 RĘCZNE WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE POZYCJI ABSOLUTNEJ K.33.1 Różnice w specyfikacjach Funkcja Seria 0i-C Seria 0i-D - Jeżeli kompensacja narzędzia jest automatycznie zmieniana po ustawieniu sygnału *ABSM(Gn006.2...

 • Page 1460

  K.RÓŻNICE W STOSUNKU DO SERII 0i-C ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1428 - K.34 SYGNAŁ OCHRONY PAMIĘCI PARAMETRU CNC T K.34.1 Różnice w specyfikacjach Funkcja Seria 0i-TTC Seria 0i-D Sygnał ochrony pamięci dla parametru CNC KEYP, KEY1 do KEY4 <G046.0, G046.3 do G046.6> - Sygnał ten j...

 • Page 1461

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK K.RÓŻNICE W STOSUNKU DO SERII 0i-C - 1429 - K.35 WPROWADZANIE DANYCH ZEWNĘTRZNYCH K.35.1 Różnice w specyfikacjach Funkcja Seria 0i-C Seria 0i-D Liczba zewnętrznych komunikatów alarmowych oraz długość komunikatów - [Liczba komunikatów, które można jednocze...

 • Page 1462

  K.RÓŻNICE W STOSUNKU DO SERII 0i-C ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1430 - Funkcja Seria 0i-C Seria 0i-D Format wyświetlania komunikatów zewnętrznych dla operatora - [Numery komunikatów, które można ustawić] 0 do 999 [Sposób rozróżniania tych numerów od numerów alarmów i innych numerów...

 • Page 1463

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK K.RÓŻNICE W STOSUNKU DO SERII 0i-C - 1431 - K.36 FUNKCJA DATA SERVER K.36.1 Różnice w specyfikacjach Funkcja Seria 0i-C Seria 0i-D Tryb sterowania z pamięci - Tryb sterowania z pamięci nie jest obsługiwany. - W trybie sterowania z pamięci można wykonać nastę...

 • Page 1464

  K.RÓŻNICE W STOSUNKU DO SERII 0i-C ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1432 - K.37 MENADŻER POWER MATE CNC K.37.1 Różnice w specyfikacjach Funkcja Seria 0i-C Seria 0i-D Funkcja wyświetlania 4-przebiegów - Po ustawieniu na 1 bitu 0 (SLV) parametru Nr 0960 możliwe jest podzielenie ekranu na czter...

 • Page 1465

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK K.RÓŻNICE W STOSUNKU DO SERII 0i-C - 1433 - K.38 OGRANICZNIK UCHWYTU/KONIKA (SERIA T) T K.38.1 Różnice w specyfikacjach Funkcja Seria 0i-C Seria 0i-D Alarm przejścia poza ogranicznik - Bit 7 (BFA) parametru Nr 1300 nie jest dostępny. Z tego powodu, po zatrzymani...

 • Page 1466

  K.RÓŻNICE W STOSUNKU DO SERII 0i-C ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1434 - K.39 WYCOFANIE DLA CYKLU GWINTOWANIA (CYKL STAŁY OBRÓBKI/WIELOKROTNIE POWTARZANY CYKL STAŁY OBRÓBKI) (SERIA T) T K.39.1 Różnice w specyfikacjach Funkcja Seria 0i-C Seria 0i-D Pozycja powrotu po fazowaniu w cyklu tocz...

 • Page 1467

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK K.RÓŻNICE W STOSUNKU DO SERII 0i-C - 1435 - K.40 INTERPOLACJA WE WSPÓŁRZĘDNYCH BIEGUNOWYCH (SERIA T) T K.40.1 Różnice w specyfikacjach Funkcja Seria 0i-C Seria 0i-D Przesunięcie układu współrzędnych w czasie interpolacji we współrzędnych biegunowych (fu...

 • Page 1468

  K.RÓŻNICE W STOSUNKU DO SERII 0i-C ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1436 - Funkcja Seria 0i-C Seria 0i-D - Jeżeli pierwsza oś płaszczyzny to oś teoretyczna względem środka osi obrotu, tzn. środek obrotu nie leży na osi X, funkcja kompensacji osi teoretycznej w trybie interpolacji we współr...

 • Page 1469

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK K.RÓŻNICE W STOSUNKU DO SERII 0i-C - 1437 - K.41 SPRAWDZANIE KOLIZJI TORU (SERIA T (STEROWANIE 2-TOROWE)) T K.41.1 Różnice w specyfikacjach Funkcja Seria 0i-C Seria 0i-D Alarm kolizji - Bit 7 (BFA) parametru Nr 1300 nie jest dostępny. Z tego powodu, po zatrzymani...

 • Page 1470

  K.RÓŻNICE W STOSUNKU DO SERII 0i-C ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1438 - K.42 STEROWANIE SYNCHRONICZNE (SERIA T (STEROWANIE 2-TOROWE)) T K.42.1 Różnice w specyfikacjach Funkcja Seria 0i-TTC Seria 0i-D Sterowanie synchroniczne osi (Seria 0i-C: Szybkie sterowanie synchroniczne - Korzystanie ze ...

 • Page 1471

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK K.RÓŻNICE W STOSUNKU DO SERII 0i-C - 1439 - Funkcja Seria 0i-TTC Seria 0i-D Sposób działania po wygenerowaniu alarmu dla sterowania synchronicznego lub złożonego - Obydwa tory są umieszczane w stanie wstrzymania posuwu. - Dokonać wyboru za pomocą bitu 0 (MPA) pa...

 • Page 1472

  K.RÓŻNICE W STOSUNKU DO SERII 0i-C ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1440 - Parametr Seria 0i-TTC Seria 0i-D Wykrywanie braku synchronizacji przy sterowaniu synchronicznym dla jednego toru (bit 1 (SER) parametru Nr 8162 ustawiony na 1). - Brak synchronizacji nie jest wykrywany. - Brak synchronizacji ...

 • Page 1473

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK K.RÓŻNICE W STOSUNKU DO SERII 0i-C - 1441 - Parametr Seria 0i-TTC Seria 0i-D Przerwanie kółkiem ręcznym dla osi sterowania złożonego. - Nie. - Funkcja załączona lub wyłączana za pomocą bitu 6 (MMIx) parametru Nr 8163. Bit 6 (MMIx) parametru Nr 8163 W czasie s...

 • Page 1474

  K.RÓŻNICE W STOSUNKU DO SERII 0i-C ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1442 - Parametr Seria 0i-TTC Seria 0i-D Odczyt współrzędnych obrabiarki (#5021 i następne) w czasie sterowania złożonego - Czytane są współrzędne lokalnego toru. - Dokonać wyboru za pomocą bitu 1 (MVMx) parametru Nr 8169...

 • Page 1475

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK K.RÓŻNICE W STOSUNKU DO SERII 0i-C - 1443 - K.43 STEROWANIE Z SUPERIMPOZYCJĄ (SERIA T (STEROWANIE 2-TOROWE)) T K.43.1 Różnice w specyfikacjach Funkcja Seria 0i-TTC Seria 0i-D Sterowanie synchroniczne osi (Seria 0i: Szybkie sterowanie synchroniczne - Dodanie stero...

 • Page 1476

  K.RÓŻNICE W STOSUNKU DO SERII 0i-C ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1444 - Funkcja Seria 0i-TTC Seria 0i-D Przemieszczenie osi w czasie sterowania z superimpozycją - Tryb sterowania z superimpozycją jest odwoływany. - Dokonać wyboru za pomocą bitu 5 (NCS) parametru Nr 8160. Bit 5 (NCS) parametr...

 • Page 1477

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK K.RÓŻNICE W STOSUNKU DO SERII 0i-C - 1445 - K.44 KOMPENSACJA OSI Y (SERIA T) T K.44.1 Różnice w specyfikacjach Funkcja Seria 0i-C Seria 0i-D Liczba osi, dla których jest używana kompensacja osi Y - Dokonać wyboru za pomocą bitu 7 (Y03) parametru Nr 5004. Bit ...

 • Page 1478

  K.RÓŻNICE W STOSUNKU DO SERII 0i-C ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1446 - K.45 KOMPENSACJA PROMIENIA NARZĘDZIA/KOMPENSACJA PROMIENIA WIERZCHOŁKA NARZĘDZIA K.45.1 Różnice w specyfikacjach Funkcja Seria 0i-C Seria 0i-D Kompensacja promienia narzędzia/ kompensacja promienia wierzchołka narzę...

 • Page 1479

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK K.RÓŻNICE W STOSUNKU DO SERII 0i-C - 1447 - Funkcja Seria 0i-C Seria 0i-D - Jeżeli podana wartość promienia dla interpolacji kołowej jest mniejsza niż wartość kompensacji promienia narzędzia/promienia wierzchołka narzędzia, jak podano w przykładzie poniżej,...

 • Page 1480

  K.RÓŻNICE W STOSUNKU DO SERII 0i-C ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1448 - Funkcja Seria 0i-C Seria 0i-D - Ustawić na 1 bit 0 (CNI) parametru Nr 5008. W przykładzie poniżej wykonywana jest kontroli kolizji na wektorach V1 and V4, a kolidujące wektory są usuwane. W efekcie, tor środka narzędzi...

 • Page 1481

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK K.RÓŻNICE W STOSUNKU DO SERII 0i-C - 1449 - Funkcja Seria 0i-C Seria 0i-D Liczba bloków do odczytu w trybie kompensacji promienia narzędzia/promienia wierzchołka narzędzia - Zawsze 3 bloki - Liczbę można ustawić w parametrze Nr 19625. Dopuszczalny zakres to 3 d...

 • Page 1482

  K.RÓŻNICE W STOSUNKU DO SERII 0i-C ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1450 - Funkcja Seria 0i-C Seria 0i-D - Zależnie od ustawienia bitu 2 (CCN) parametru Nr 5003. - Bit 2 (CCN) parametru Nr 5003 nie jest dostępny. Narzędzie zachowuje się tak, jak po ustawieniu CCN na 1. Sposób działania po pod...

 • Page 1483

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK K.RÓŻNICE W STOSUNKU DO SERII 0i-C - 1451 - Funkcja Seria 0i-C Seria 0i-D - Zależnie od ustawienia bitu 5 (QCR) parametru Nr 5008. - Bit 5 (QCR) parametru Nr 5008 nie jest dostępny. Narzędzie zachowuje się tak, jak po ustawieniu bitu QCR na 1. [Jeżeli QCR = 0] ...

 • Page 1484

  K.RÓŻNICE W STOSUNKU DO SERII 0i-C ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1452 - T Funkcja Seria 0i-C Seria 0i-D Kierunek wierzchołka wirtualnego narzędzia oraz wybór płaszczyzny - Kierunki wierzchołka wirtualnego narzędzia 1 do 8 można używać tylko w płaszczyźnie G18 (Z-X). Jeżeli kierunek w...

 • Page 1485

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK K.RÓŻNICE W STOSUNKU DO SERII 0i-C - 1453 - K.46 STAŁY CYKL OBRÓBKI WIERCENIA K.46.1 Różnice w specyfikacjach Funkcja Seria 0i-C Seria 0i-D Wysyłanie M05 w cyklu gwintowania - Dokonać wyboru za pomocą bitu 6 (M5T) parametru Nr 5101. Bit 6 (M5T) parametru Nr 5...

 • Page 1486

  K.RÓŻNICE W STOSUNKU DO SERII 0i-C ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1454 - Funkcja Seria 0i-C Seria 0i-D Wycofywanie w cyklu wytaczania (G85, G89) - Wybrać sposób wycofywania za pomocą bitu 1 (BCR) parametru Nr 5104. Bit 1 (BCR) parametru Nr 5104 Wycofywanie w cyklu wytaczania jest realizowane: ...

 • Page 1487

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK K.RÓŻNICE W STOSUNKU DO SERII 0i-C - 1455 - Funkcja Seria 0i-C Seria 0i-D Kompensacja długości narzędzia (G43 lub G44) w cyklu stałym po wybraniu kompensacji długości narzędzia typu C (ustawieniu na 1 bitu 0 (TLC) parametru Nr 5001) - Wybrać oś, dla której ma...

 • Page 1488

  K.RÓŻNICE W STOSUNKU DO SERII 0i-C ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1456 - K.47 CYKL STAŁY (SERIA T)/WIELOKROTNIE POWTARZANY CYKL STAŁY(SERIA T) T K.47.1 Różnice w specyfikacjach Funkcja Seria 0i-C Seria 0i-D Płaszczyzna obróbki - Płaszczyzna na której wykonywany jest cykl stały to zawsz...

 • Page 1489

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK K.RÓŻNICE W STOSUNKU DO SERII 0i-C - 1457 - K.48 CYKL STAŁY SZLIFOWANIA K.48.1 Różnice w specyfikacjach Funkcja Seria 0i-C Seria 0i-D Wybór osi szlifowania T - Oś szlifowania to zawsze oś Z. M - Oś szlifowania to oś X lub Z. - Oś szlifowania dla poszcze...

 • Page 1490

  K.RÓŻNICE W STOSUNKU DO SERII 0i-C ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1458 - M Funkcja Seria 0i-C Seria 0i-D Specyfikacja osi obciągania - Oś obciągania to zawsze czwarta oś. - Ustawić osi obciągania dla poszczególnych cyklu szlifowania za pomocą parametrów Nr 5180 do 5183.Jeżeli ten sam nu...

 • Page 1491

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK K.RÓŻNICE W STOSUNKU DO SERII 0i-C - 1459 - K.49 WIELOKROTNIE POWTARZANY CYKL STAŁY (SERIA T) T K.49.1 Różnice w specyfikacjach Różnice wspólne dla formatu standardowego serii 0 oraz formatu serii 10/11 Funkcja Seria 0i-C Seria 0i-D Podawana płaszczyzna - Cy...

 • Page 1492

  K.RÓŻNICE W STOSUNKU DO SERII 0i-C ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1460 - Funkcja Seria 0i-C Seria 0i-D Kontrola ciągłego wzrostu/spadku w G71/G72 typu I (cykl stały z wielokrotnym powtarzaniem dla toczenia) - Zależnie od ustawienia bitu 1 (MRC) parametru Nr 5102. Bit 1 (MRC) parametru Nr 5102...

 • Page 1493

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK K.RÓŻNICE W STOSUNKU DO SERII 0i-C - 1461 - Funkcja Seria 0i-C Seria 0i-D Polecenia G70 do G76 w trybie kompensacji promienia wierzchołka narzędzia - [Polecenie G70] Wykonywana jest kompensacja promienia wierzchołka narzędzia. [Polecenia G71 do G73] Jeżeli kompens...

 • Page 1494

  K.RÓŻNICE W STOSUNKU DO SERII 0i-C ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1462 - Różnice w stosunku do standardowego formatu serii 0 Funkcja Seria 0i-C Seria 0i-D Tor obróbki kieszeni G71/G72 typu II (cykl stały z wielokrotnym powtarzaniem dla toczenia II) - Narzędzie przechodzi od jednej kieszeni d...

 • Page 1495

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK K.RÓŻNICE W STOSUNKU DO SERII 0i-C - 1463 - Funkcja Seria 0i-C Seria 0i-D Podawanie naddatku na obróbkę w G71/G72 - Jest niedozwolone Naddatek na obróbkę jest ignorowany po podaniu. - Jest dozwolone. Liczba podziałek w G73. - Liczba podziałek wynosi 2 dla polece...

 • Page 1496

  K.RÓŻNICE W STOSUNKU DO SERII 0i-C ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1464 - K.50 FAZOWANIE I PRZEJŚCIA PROMIENIOWE (SERIA T) T K.50.1 Różnice w specyfikacjach Funkcja Seria 0i-C Seria 0i-D Polecenia do fazowania i przejścia promieniowego R dla płaszczyzny innej niż Z-X - Brak. Alarm PS0212 j...

 • Page 1497

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK K.RÓŻNICE W STOSUNKU DO SERII 0i-C - 1465 - K.51 BEZPOŚREDNIE PROGRAMOWANIE WYMIARÓW (SERIA T) T K.51.1 Różnice w specyfikacjach Funkcja Seria 0i-C Seria 0i-D Specyfikacje dla polecenia bezpośredniego programowania wymiarów w płaszczyźnie innej niż Z-X - G...

 • Page 1498

  K.RÓŻNICE W STOSUNKU DO SERII 0i-C ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 - 1466 - K.52 POZYCJONOWANIE W JEDNYM KIERUNKU (SERIA M) M K.52.1 Różnice w specyfikacjach Funkcja Seria 0i-C Seria 0i-D Jeśli stosuje się pozycjonowanie z interpolacją liniową (bit 1 (LRP) parametru Nr 1401 ustawiony na 1) i...

 • Page 1499

  B-64304PL/01 ZAŁĄCZNIK K.RÓŻNICE W STOSUNKU DO SERII 0i-C - 1467 - K.53 OPCJONALNA FAZ KĄTA ORAZ PROMIEŃ ZAOKRĄGLENIA (SERIA M) M K.53.1 Różnice w specyfikacjach Funkcja Seria 0i-C Seria 0i-D Opcjonalne polecenia fazowania i przejścia promieniowego dla płaszczyzny zawierającej oś...

 • Page 1500

 • Page 1501

  B-64304PL/01 INDEKS i-1 INDEKS <A> ALARM I FUNKCJE AUTODIAGNOSTYCZNE ......................... 601 Alarm różnicy momentów w sterowaniu synchronizacją osi ........................................ 374 ARCHIWIZOWANIE PROGRAMU .......... 729 ATRYBUTY PROGRAMU......................... 206...

 • Page 1502

  INDEKS ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 i-2 Ekran menu do ustawiania parametrów (ustawianie serwa) ........................................ 864 Ekran menu do ustawiania parametrów (dostrajanie wzmocnienia serwa) ................. 866 Ekran menu do ustawiania parametrów (ustawianie osi) .................

 • Page 1503

  B-64304PL/01 INDEKS i-3 FUNKCJE POMOCNICZE (FUNKCJE M) ................................................................. 199 FUNKCJE POSUWU..................................... 72 FUNKCJE STEROWANIA OSI.................. 363 Funkcje stosowane przy ustawianiu danych 572 Funkcje stosowane przy wy...

 • Page 1504

  INDEKS ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 i-4 Lista komunikatów błędów ........................ 1363 LOKALNY UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH.......................... 121,1382 LUSTRZANE ODBICIE ............................. 537 <M> MAKRO UŻYTKOWNIKA ............... 226,1395 Mały moduł MDI (klawiatura...

 • Page 1505

  B-64304PL/01 INDEKS i-5 Posuw przyrostowy ...................................... 466 POSUW SKRAWANIA................................. 76 Potwierdzanie aktualizacji danych w procesie ich ustawiania................................. 579 Potwierdzanie kasowania całych danych ..... 578 Potwierdzani...

 • Page 1506

  INDEKS ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 i-6 Sterowanie ręczne z klawiatury MDI ........... 511 STEROWANIE RĘCZNE .................... 414,461 STEROWANIE STAŁĄ PRĘDKOŚCIĄ SKRAWANIA (G96, G97) .......................... 136 STEROWANIE SYNCHRONIZACJĄ (SERIA T (STEROWANIE 2-TOROWE))...................

 • Page 1507

  B-64304PL/01 INDEKS i-7 Usuwanie słowa............................................ 688 Uwaga......................................... 483,1003,1364 UWAGI NA TEMAT RÓŻNYCH RODZAJÓW DANYCH .................................. 8 UWAGI O ZAPOZNAWANIU SIĘ Z PODRĘCZNIKIEM ...........................

 • Page 1508

  INDEKS ZAŁĄCZNIK B-64304PL/01 i-8 Wyświetlanie ekranu menu i wybieranie elementu menu ............................................. 856 WYŚWIETLANIE I OBSŁUGA CZASU PRACY, LICZBY SZTUK I CZASU .......... 790 WYŚWIETLANIE I OBSŁUGA EKRANU DOSTRAJANIA PARAMETRU OBRÓBKI .......................

 • Page 1509

  Historia zmian Podręcznik użytkownika FANUC Seria 0i-MODEL D/Seria 0i Mate-MODEL D (Dla systemów tokarkowych/centrów obróbczych) (B-64304PL) 01 czerwiec, 2008 Wersja Data Opis Wersja Data Opis

 • Page 1510