Navigation

 • Page 1

  ФАНУК Серия 0i-МОДЕЛ D ФАНУК Серия 0i MATE-МОДЕЛ D Общ за системи стругови/обработващи центри НАРЪЧНИК НА ОПЕРАТОРА B-64304BG/02

 • Page 2

   Забранява се копирането на части от настоящия наръчник под каквато и да било форма.  Всички спецификации и конструкции подлежат на промени без предиз...

 • Page 3

  B-64304BG/02 ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ s-1 ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ В този раздел са описани предпазните мерки, свързани с експлоатацията на устройствата с ЦПУ. Много е важно потребителит...

 • Page 4

  ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ B-64304BG/02 s-2 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 2 Преди да задействате машината, направете подробна проверка на въведените данни. При задействане на машината с неправ...

 • Page 5

  B-64304BG/02 ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ s-3 ЗАБЕЛЕЖКА Програмите, параметрите и макро променливите се съхраняват в енергонезависи- мата памет на ЦПУ. Обикновено те се запазват и с...

 • Page 6

  ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ B-64304BG/02 s-4 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 6 Проверка на разрешения ход След включване на захранването извършете ръчно връщане в опорна позиция съгласно изисква...

 • Page 7

  B-64304BG/02 ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ s-5 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 2 Ръчно връщане в опорна позиция След включване на захранването направете ръчно връщане в опорна позиция съгласно изис...

 • Page 8

  ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ B-64304BG/02 s-6 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 10 Стоп подаване, регулиране и единично изречение Функциите стоп подаване, регулиране скоростта на подаване и единично ...

 • Page 9

  B-64304BG/02 ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ s-7 ЗАБЕЛЕЖКА ЦПУ-то използва батерии за съхранение на съдържанието на паметта, тъй като трябва да запази данни, като програми, компенсации...

 • Page 10

  ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ B-64304BG/02 s-8

 • Page 11

  B-64304BG/02 СЪДЪРЖАНИЕ c-1 СЪДЪРЖАНИЕ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ........................................................................................... s-1 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ И ЗАБЕЛЕЖКИ ................................

 • Page 12

  СЪДЪРЖАНИЕ B-64304BG/02 c-2 4.4 ВИНТОВА ИНТЕРПОЛАЦИЯ (G02, G03) ........................................................... 41 4.5 ЦИЛИНДРИЧНА ИНТЕРПОЛАЦИЯ (G07.1) ..................................................... 43 4.6 ФУНКЦИЯ ПР...

 • Page 13

  B-64304BG/02 СЪДЪРЖАНИЕ c-3 9.5 ДЕТЕКЦИЯ НА КОЛЕБАНИЯ В СКОРОСТТА НА ШПИНДЕЛ (СЕРИЯ Т) 107 9.6 УПРАВЛЕНИЕ НА ШПИНДЕЛ СЪС СЕРВОМОТОР ..................................... 110 9.6.1 Управление на шп...

 • Page 14

  СЪДЪРЖАНИЕ B-64304BG/02 c-4 14.7.6 Извикване на макро програма при използване на код М (задаване на няколко определения) .................................................................................................

 • Page 15

  B-64304BG/02 СЪДЪРЖАНИЕ c-5 1.2 ПРЕМЕСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТА ЧРЕЗ ПРОГРАМИРАНЕ – АВТОМАТИЧНА ОПЕРАЦИЯ ........................................................................... 306 1.3 АВТОМАТИЧЕН РЕЖИМ ..........

 • Page 16

  СЪДЪРЖАНИЕ B-64304BG/02 c-6 4.2 РЕЖИМ РЪЧНО ВЪВЕЖДАНЕ НА ДАННИ .................................................... 371 4.3 РЕЖИМ РАБОТА ДИРЕКТНО ОТ ВЪНШНА ПАМЕТ ................................... 374 4.4 РЕЖИМ ГРАФИ...

 • Page 17

  B-64304BG/02 СЪДЪРЖАНИЕ c-7 7.1.1 Операция ............................................................................................................. 436 7.1.2 Показване на алармите при система от две траектории ......................

 • Page 18

  СЪДЪРЖАНИЕ B-64304BG/02 c-8 9.1 СЪЗДАВАНЕ НА ПРОГРАМИ С ПОМОЩТА НА ПУЛТА ЗА РЪЧНО ВЪВЕЖДАНЕ НА ДАННИ .................................................................................. 478 9.2 АВТОМАТИЧНО ВМЪКВАН...

 • Page 19

  B-64304BG/02 СЪДЪРЖАНИЕ c-9 12.1.4 Установяване на координатната система на детайла ...................................... 544 12.1.5 Визуализация на актуалната скорост на подаване ........................

 • Page 20

  СЪДЪРЖАНИЕ B-64304BG/02 c-10 12.4.9 Настройване на параметрите за обработка ...................................................... 617 12.4.9.1 Настройване на параметрите за обработка (AI contour) ......................

 • Page 21

  B-64304BG/02 СЪДЪРЖАНИЕ c-11 13.2.2.3 Екран ГРАФИКА АНИМАЦИЯ (3-ИЗМЕРНА) ...................................... 733 13.2.2.4 Въвеждане на програмируеми данни (G10) за параметрите за начертаване на фи...

 • Page 22

  СЪДЪРЖАНИЕ B-64304BG/02 c-12 H СПИСЪК НА АЛАРМЕНИТЕ СЪОБЩЕНИЯ ...................................... 969 I ПРИЛОЖЕН ИНСТРУМЕНТ ЗА ОПЕРИРАНЕ С/ РЕДАКТИРАНЕ НА ПРОГРАМИ ЗА КАРТА ПАМЕТ .................

 • Page 23

  B-64304BG/02 СЪДЪРЖАНИЕ c-13 K.10.1 Разлики при задаването .................................................................................... 1047 K.10.2 Разлики в диагностичния дисплей .....................................................

 • Page 24

  СЪДЪРЖАНИЕ B-64304BG/02 c-14 K.27 ИЗВИКВАНЕ НА ВЪНШНА ПОДПРОГРАМА (M198) ................................. 1073 K.27.1 Разлики при задаването .................................................................................... 1073 K.27.2...

 • Page 25

  B-64304BG/02 СЪДЪРЖАНИЕ c-15 K.42.2 Разлики в диагностичния дисплей .................................................................. 1091 K.43 УПРАВЛЕНИЕ С ПРИПОКРИВАНЕ (СЕРИЯ Т (УПРАВЛЕНИЕ ПО 2 ТРАЕКТОРИИ...

 • Page 26

 • Page 27

  I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 • Page 28

 • Page 29

  B-64304BG/02 ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ - 3 - 1 ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящият наръчник се състои от следните части: За настоящия наръчник I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Описва органи...

 • Page 30

  1.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ B-64304BG/02 - 4 - ЗАБЕЛЕЖКА 1 За по-лесно обяснение тези модели могат да се класифицират, както следва: - серия Т: 0i -TD / 0i Mate -TD - серия М: 0i -MD / 0...

 • Page 31

  B-64304BG/02 ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ - 5 - Наименование на наръчника Номер на спецификация НАРЪЧНИК ЗА ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ B-64305EN НАРЪЧНИК ПАРАМЕТРИ B-64310EN НАРЪ...

 • Page 32

  1.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ B-64304BG/02 - 6 - Наименование на наръчника Номер на спецификация АС СЕРВОМОТОР ФАНУК от серията i АС СЕРВОМОТОР ФАНУК от серията i ЛИНЕЕН...

 • Page 33

  II. ПРОГРАМИРАНЕ

 • Page 34

 • Page 35

  B-64304BG/02 ПРОГРАМИРАНЕ 1.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ - 9 - 1 ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Глава 1 „Общи положения“ се състои от следните части: 1.1 ДВИЖЕНИЕ НА ИНСТРУМЕНТА ПОКРАЙ ЧАСТИ НА ДЕТАЙЛА,...

 • Page 36

  1.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОГРАМИРАНЕ B-64304BG/02 - 10 - - Движение на инструмента по дъга  При фрезоване ДетайлИнструмент ПрограмаG03 X_ Y_ R_ ;  При струговане ПрограмаG02 X_ Z_ R_ ;...

 • Page 37

  B-64304BG/02 ПРОГРАМИРАНЕ 1.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ - 11 - 1.2 ФУНКЦИЯ РАБОТНО ПОДАВАНЕ Движението на инструмента със зададена скорост с цел рязане на детайла се нарича подаване. ...

 • Page 38

  1.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОГРАМИРАНЕ B-64304BG/02 - 12 - 1.3 ЧЕРТЕЖ НА ДЕТАЙЛА И ДВИЖЕНИЕ НА ИНСТРУМЕНТА 1.3.1 Опорна позиция (специфична за машината позиция) Машината с ЦПУ се доста...

 • Page 39

  B-64304BG/02 ПРОГРАМИРАНЕ 1.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ - 13 - 1.3.2 Координатна система за чертежа на детайла и координатна система, зададена от ЦПУ – координатна система  При фрезова...

 • Page 40

  1.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОГРАМИРАНЕ B-64304BG/02 - 14 - 1 Координатна система на чертежа на детайла Координатната система е записана на чертежа на детайла. Стойностите на коор...

 • Page 41

  B-64304BG/02 ПРОГРАМИРАНЕ 1.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ - 15 - Инструментът се движи в координатната система, зададена от ЦПУ, в съответствие с програмата с команди, генерирани спрямо...

 • Page 42

  1.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОГРАМИРАНЕ B-64304BG/02 - 16 - T За дефиниране на координатни системи в една и съща позиция обикновено се използва следният метод. 1 Когато нулевата точ...

 • Page 43

  B-64304BG/02 ПРОГРАМИРАНЕ 1.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ - 17 - 1.3.3 Как се указват размерите в командите за движение на инструмента (абсолютни, инкрементални команди) Обяснение Команда ...

 • Page 44

  1.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОГРАМИРАНЕ B-64304BG/02 - 18 - - Инкрементална команда Специфицирайте разстоянието от предходната позиция до следващата позиция на инструмента.  Пр...

 • Page 45

  B-64304BG/02 ПРОГРАМИРАНЕ 1.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ - 19 - - Програмиране в диаметър/ програмиране в радиус Размерите на оста X могат да бъдат зададени в стойности за диаметър или р...

 • Page 46

  1.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОГРАМИРАНЕ B-64304BG/02 - 20 - <Когато трябва да се обработи детайл с инструмент с диаметър 100 мм и скорост на рязане 80 м/мин.> Скоростта на шпиндела е ...

 • Page 47

  B-64304BG/02 ПРОГРАМИРАНЕ 1.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ - 21 - T Номер на инструментИнструментодържач010602050403 Фиг. 1.5 (б) Инструменти, използвани за различни видове обработка <Когато ...

 • Page 48

  1.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОГРАМИРАНЕ B-64304BG/02 - 22 - 1.7 ПРОГРАМНА КОНФИГУРАЦИЯ Група команди, подавани към ЦПУ с цел управление на машината, се нарича програма. При подаване...

 • Page 49

  B-64304BG/02 ПРОГРАМИРАНЕ 1.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ - 23 - - Програма ; Oxxxx ; Програмен номерИзречениеИзречениеИзречение:::M30 ;Край на програмата::: Фиг. 1.7 (в) Конфигурация на програм...

 • Page 50

  1.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОГРАМИРАНЕ B-64304BG/02 - 24 - 1.8 ДИАПАЗОН НА ДВИЖЕНИЕ НА ИНСТРУМЕНТА – РАЗРЕШЕН ХОД Датчиците за ограничаване на хода се монтират в краищата на всяка м...

 • Page 51

  B-64304BG/02 ПРОГРАМИРАНЕ 2.УПРАВЛЯВАНИ ОСИ - 25 - 2 УПРАВЛЯВАНИ ОСИ Глава 2 „Управлявани оси“ се състои от следните части: 2.1 БРОЙ НА УПРАВЛЯВАНИТЕ ОСИ .....................................

 • Page 52

  2.УПРАВЛЯВАНИ ОСИ ПРОГРАМИРАНЕ B-64304BG/02 - 26 - ЗАБЕЛЕЖКА 1 Максималният брой на наличните управлявани оси е ограничен съобразно конфигурацията на опциите. За повече и...

 • Page 53

  B-64304BG/02 ПРОГРАМИРАНЕ 2.УПРАВЛЯВАНИ ОСИ - 27 - интерполация, компенсация на резеца (серия М) и т.н.). За информация относно инкременталната система вижте наръчника на м...

 • Page 54

  ПРОГРАМИРАНЕ B-64304BG/02 - 28 - 3. ПОДГОТВИТЕЛНА ФУНКЦИЯ (G ФУНКЦИЯ) 3 ПОДГОТВИТЕЛНА ФУНКЦИЯ (G ФУНКЦИЯ) Цифрата след адреса G определя значението на командата за въпроснот...

 • Page 55

  B-64304BG/02 ПРОГРАМИРАНЕ - 29 - 3.ПОДГОТВИТЕЛНАФУНКЦИЯ (G ФУНКЦИЯ)6. G кодовете се указват по групи. M 7. Групата G60 (серия М) се превключва съобразно настройката на бит 0 (MDL) н...

 • Page 56

  ПРОГРАМИРАНЕ B-64304BG/02 - 30 - 3. ПОДГОТВИТЕЛНА ФУНКЦИЯ (G ФУНКЦИЯ) Таблица 3.1 (a) Списък на кодовете G G код Група Функция G43 08 Компенсация+ на дължината на инструмента G44 Ко...

 • Page 57

  B-64304BG/02 ПРОГРАМИРАНЕ - 31 - 3.ПОДГОТВИТЕЛНАФУНКЦИЯ (G ФУНКЦИЯ)Таблица 3.1 (a) Списък на кодовете G G код Група Функция G95 Подаване за оборот G96 13 Управление с постоянна пер...

 • Page 58

  ПРОГРАМИРАНЕ B-64304BG/02 - 32 - 3. ПОДГОТВИТЕЛНА ФУНКЦИЯ (G ФУНКЦИЯ) Таблица 3.2 (a) Списък на кодовете G Система на G кодовете Група Функция A B C G50.2 (G250) G50.2 (G250) G50.2 (G250) 20 Отмяна ...

 • Page 59

  B-64304BG/02 ПРОГРАМИРАНЕ - 33 - 3.ПОДГОТВИТЕЛНАФУНКЦИЯ (G ФУНКЦИЯ)Таблица 3.2 (a) Списък на кодовете G Система на G кодовете Група Функция A B C G94 G79 G24 Цикъл на струговане на кр...

 • Page 60

  4.ФУНКЦИИ НА ИНТЕРПОЛАЦИЯ ПРОГРАМИРАНЕ B-64304BG/02 - 34 - 4 ФУНКЦИИ НА ИНТЕРПОЛАЦИЯ Функциите на интерполация определят начина на извършване на движението по ос (с други ...

 • Page 61

  B-64304BG/02 ПРОГРАМИРАНЕ 4.ФУНКЦИИ НА ИНТЕРПОЛАЦИЯ - 35 - Скоростта на бърз ход при командата G00 се настройва от параметър № 1420 за всяка ос, независимо от машиностроителя...

 • Page 62

  4.ФУНКЦИИ НА ИНТЕРПОЛАЦИЯ ПРОГРАМИРАНЕ B-64304BG/02 - 36 - Ето и пример за изчисление. G91 G01 X20.0B40.0 F300.0 ; Това променя единицата на ос С от 40.0 градуса на 40 мм при въвеждане в ...

 • Page 63

  B-64304BG/02 ПРОГРАМИРАНЕ 4.ФУНКЦИИ НА ИНТЕРПОЛАЦИЯ - 37 - 4.3 КРЪГОВА ИНТЕРПОЛАЦИЯ (G02, G03) При долната команда инструментът се движи по дъга. Формат Дъга в равнината XpYp G17 G02...

 • Page 64

  4.ФУНКЦИИ НА ИНТЕРПОЛАЦИЯ ПРОГРАМИРАНЕ B-64304BG/02 - 38 - - Разстояние, преминато по дъга Крайната точка на дадена дъга се указва чрез адрес Xp, Yp или Zp и се изразява в абсо...

 • Page 65

  B-64304BG/02 ПРОГРАМИРАНЕ 4.ФУНКЦИИ НА ИНТЕРПОЛАЦИЯ - 39 - r=50ммКрайна точкаНачална точкаr=50мм<1><2>При дъга <1> (по-малка от 180) G91 G02 X60.0 Y55.0 R50.0 F300.0 ;При дъга <2> (п...

 • Page 66

  4.ФУНКЦИИ НА ИНТЕРПОЛАЦИЯ ПРОГРАМИРАНЕ B-64304BG/02 - 40 - e(t)sНачалнаточка ЦентърКрайна точка(t)Начална точкаКрайна точкаЦентър seРадиусθts)e(s(t))(θγγγγ ...

 • Page 67

  B-64304BG/02 ПРОГРАМИРАНЕ 4.ФУНКЦИИ НА ИНТЕРПОЛАЦИЯ - 41 - T - Команда за кръгова интерполация X, Z Начална точкаX Ос Z Ос Х Център на дъга Крайна точка Z K XОс ZОс Х (Програмира...

 • Page 68

  4.ФУНКЦИИ НА ИНТЕРПОЛАЦИЯ ПРОГРАМИРАНЕ B-64304BG/02 - 42 - Обяснение Тангенциалната скорост по дъга в зададена равнина или тангенциалната скорост около линейната ос мог...

 • Page 69

  B-64304BG/02 ПРОГРАМИРАНЕ 4.ФУНКЦИИ НА ИНТЕРПОЛАЦИЯ - 43 - 4.5 ЦИЛИНДРИЧНА ИНТЕРПОЛАЦИЯ (G07.1) При функцията цилиндрична интерполация големината на движението на кръгова ос...

 • Page 70

  4.ФУНКЦИИ НА ИНТЕРПОЛАЦИЯ ПРОГРАМИРАНЕ B-64304BG/02 - 44 - - Компенсация на радиуса на инструмента/на радиуса на върха на инструмента За да извършите компенсация на радиу...

 • Page 71

  B-64304BG/02 ПРОГРАМИРАНЕ 4.ФУНКЦИИ НА ИНТЕРПОЛАЦИЯ - 45 - - Фиксиран цикъл при пробиване Фиксирани цикли (G73, G74 и от G81 до G89 при серията М/ G80 до G89 при серията Т) за пробиван...

 • Page 72

  4.ФУНКЦИИ НА ИНТЕРПОЛАЦИЯ ПРОГРАМИРАНЕ B-64304BG/02 - 46 - Пример ZCRC2301901500ммZград.110907012030 60 70270N05N06N07N08N09N10N11N12N1336060 Пример за цилиндрична интерполация O0001 (ЦИЛИНДРИЧНА ИНТЕРП...

 • Page 73

  B-64304BG/02 ПРОГРАМИРАНЕ 4.ФУНКЦИИ НА ИНТЕРПОЛАЦИЯ - 47 - #5064 : Стойност на координатите на четвъртата ос #5065 : Стойност на координатите на петата ос ВНИМАНИЕ Когато е з...

 • Page 74

  4.ФУНКЦИИ НА ИНТЕРПОЛАЦИЯ ПРОГРАМИРАНЕ B-64304BG/02 - 48 - - Следващото изречение на G31 е базирано на абсолютно програмиране за 2 оси 100 200 300 Актуално движение Движение без...

 • Page 75

  B-64304BG/02 ПРОГРАМИРАНЕ 4.ФУНКЦИИ НА ИНТЕРПОЛАЦИЯ - 49 - ВНИМАНИЕ Изчакването не се прескача, когато Qn не е зададено и битове 0 (DS1) и 7 (DS8) на параметър № 6206 не са настроен...

 • Page 76

  4.ФУНКЦИИ НА ИНТЕРПОЛАЦИЯ ПРОГРАМИРАНЕ B-64304BG/02 - 50 - - Условия за изпълнение на операция „прескачане“ Условие Команда G31P98 G31P99 Достигане на граничната стойност на ...

 • Page 77

  B-64304BG/02 ПРОГРАМИРАНЕ 4.ФУНКЦИИ НА ИНТЕРПОЛАЦИЯ - 51 - G31 P99 X200. F100. ; (команда за прескачане на границата на въртящия момент) : G01 X100. F500. ; (команда за движение с все още акт...

 • Page 78

  5.ФУНКЦИИ НА ПОДАВАНЕ ПРОГРАМИРАНЕ B-64304BG/02 - 52 - 5 ФУНКЦИИ НА ПОДАВАНЕ Глава 5 „Функции на подаване“ се състои от следните части: 5.1 ОБЩ ПРЕГЛЕД ..........................................

 • Page 79

  B-64304BG/02 ПРОГРАМИРАНЕ 5.ФУНКЦИИ НА ПОДАВАНЕ - 53 - Скорост на бърз ходFR : Скорост на бърз ход TR : Времеконстанта на ускоряване/ забавяне при ско- рост на бърз ход 00Врем...

 • Page 80

  5.ФУНКЦИИ НА ПОДАВАНЕ ПРОГРАМИРАНЕ B-64304BG/02 - 54 - 5.2 БЪРЗ ХОД Формат G00 IP_ ; G00 : Код G (група 01) за позициониране (бърз ход) IP_ : Задание за преместване за крайната точка Обя...

 • Page 81

  B-64304BG/02 ПРОГРАМИРАНЕ 5.ФУНКЦИИ НА ПОДАВАНЕ - 55 - Формат M Подаване за минута G94; Код G (група 05) за подаване за минута F_ ; Команда за скорост на подаване (мм/мин или инча/...

 • Page 82

  5.ФУНКЦИИ НА ПОДАВАНЕ ПРОГРАМИРАНЕ B-64304BG/02 - 56 - M При включване на захранването е активен режимът подаване за минута. T Изборът на режим подаване за минута или подав...

 • Page 83

  B-64304BG/02 ПРОГРАМИРАНЕ 5.ФУНКЦИИ НА ПОДАВАНЕ - 57 -  При фрезоване F Стойност на подаване за оборот на шпиндела (мм/об. или инч/об.)  При струговане Стойност на подава...

 • Page 84

  5.ФУНКЦИИ НА ПОДАВАНЕ ПРОГРАМИРАНЕ B-64304BG/02 - 58 - по-малка от разстоянието по дъгата. Подаване чрез задаване време за изминаване може да се използва и при подаване пр...

 • Page 85

  B-64304BG/02 ПРОГРАМИРАНЕ 5.ФУНКЦИИ НА ПОДАВАНЕ - 59 - M - Подаване – едноцифрен код F Ако след F е зададено едноцифрено число от 1 до 9, се използва скоростта на подаване, зад...

 • Page 86

  5.ФУНКЦИИ НА ПОДАВАНЕ ПРОГРАМИРАНЕ B-64304BG/02 - 60 - (серия М) Промяна на скоростта на подаване при рязане по вътрешна окръжност - (серия М) Тази функция е валидна в режим ...

 • Page 87

  B-64304BG/02 ПРОГРАМИРАНЕ 5.ФУНКЦИИ НА ПОДАВАНЕ - 61 - 5.4.2 Автоматично регулиране при ъгъл (серия М) M При компенсация на радиуса на инструмента движението на инструмента с...

 • Page 88

  5.ФУНКЦИИ НА ПОДАВАНЕ ПРОГРАМИРАНЕ B-64304BG/02 - 62 - Когато програмираната траектория се състои от две дъги, скоростта на подаване се регулира, ако началната и крайната...

 • Page 89

  B-64304BG/02 ПРОГРАМИРАНЕ 5.ФУНКЦИИ НА ПОДАВАНЕ - 63 - 5.4.2.2 Промяна на скоростта на подаване при рязане по окръжност с вътрешна компенсация M При рязане по окръжност с вътр...

 • Page 90

  5.ФУНКЦИИ НА ПОДАВАНЕ ПРОГРАМИРАНЕ B-64304BG/02 - 64 - Скорост на подаване при рязане - Конвенционален метод При линейна интерполация на линейна ос и кръгова ос 1 градус о...

 • Page 91

  B-64304BG/02 ПРОГРАМИРАНЕ 5.ФУНКЦИИ НА ПОДАВАНЕ - 65 - При тази функция скоростта на подаване по дадена ос е равна на LL/ пъти от разликата по метода за получаване на измин...

 • Page 92

  5.ФУНКЦИИ НА ПОДАВАНЕ ПРОГРАМИРАНЕ B-64304BG/02 - 66 - )()()/()()/()()(/)(2)()(26991118.37628318530.01028318530.69154943.1528318530.6101028318530.61801036180secminminmmmmmindegmmdegminmmCmmdegmmCFLTFBlL...

 • Page 93

  B-64304BG/02 ПРОГРАМИРАНЕ 5.ФУНКЦИИ НА ПОДАВАНЕ - 67 - ЗАБЕЛЕЖКА 1 Тази функция се активира, когато параметър ROTx (№ 1006#0) и параметър RFDx (№ 1408#0) се настроят на 1. 2 Параметъръ...

 • Page 94

  5.ФУНКЦИИ НА ПОДАВАНЕ ПРОГРАМИРАНЕ B-64304BG/02 - 68 - В случай на изчакване на секунда, единицата на задаване на времето на изчакване чрез Р може да бъде фиксирана на 0.001 с...

 • Page 95

  6.ОПОРНА ПОЗИЦИЯ ПРОГРАМИРАНЕ B-64304BG/02 - 68 - 6 ОПОРНА ПОЗИЦИЯ Оборудваната с ЦПУ машина има специална позиция, която принципно се използва за смяна на инструмента ил...

 • Page 96

  B-64304BG/02 ПРОГРАМИРАНЕ 6.ОПОРНА ПОЗИЦИЯ - 69 - A (Начална позиция за връщане вопорна позиция) C (Дестинация при връщанеот опорната позиция) R (Опорна позиция)Автоматично ...

 • Page 97

  6.ОПОРНА ПОЗИЦИЯ ПРОГРАМИРАНЕ B-64304BG/02 - 70 - Обяснение - Автоматично връщане в опорна позиция (G28) Позиционирането до междинната или опорната позиция се изпълнява съ...

 • Page 98

  B-64304BG/02 ПРОГРАМИРАНЕ 6.ОПОРНА ПОЗИЦИЯ - 71 - - Задаване на скоростта на подаване при връщане в опорна позиция Преди да се зададе координатна система с връщане в първа...

 • Page 99

  6.ОПОРНА ПОЗИЦИЯ ПРОГРАМИРАНЕ B-64304BG/02 - 72 - - Изпълнение на автоматично връщане в опорна позиция (G28), когато не е установена опорна позиция Ако се изпълнява автомати...

 • Page 100

  B-64304BG/02 ПРОГРАМИРАНЕ 7.КООРДИНАТНА СИСТЕМА - 73 - 7 КООРДИНАТНА СИСТЕМА Чрез въвеждане в ЦПУ на желана позиция на инструмента последният може да бъде придвижен до та...

 • Page 101

  7.КООРДИНАТНА СИСТЕМА ПРОГРАМИРАНЕ B-64304BG/02 - 74 - Опорната позиция не винаги съвпада с началната точка на машинната координатна система. (Виж "Задаване на машинна...

 • Page 102

  B-64304BG/02 ПРОГРАМИРАНЕ 7.КООРДИНАТНА СИСТЕМА - 75 - Забележка ЗАБЕЛЕЖКА G53 е G код за забрана на буферирането. Препратка - Задаване на машинна координатна система Кога...

 • Page 103

  7.КООРДИНАТНА СИСТЕМА ПРОГРАМИРАНЕ B-64304BG/02 - 76 - Формат - Задаване на координатна система на детайла M G92 IP_; T G50 IP_; Обяснение Координатна система на детайла се зад...

 • Page 104

  B-64304BG/02 ПРОГРАМИРАНЕ 7.КООРДИНАТНА СИСТЕМА - 77 - T (Пример 1) Задаване на координатната система чрез командата G50X128.7Z375.1; (Означаване в диаметър) (Върхът на инструмент...

 • Page 105

  7.КООРДИНАТНА СИСТЕМА ПРОГРАМИРАНЕ B-64304BG/02 - 78 - (2) Избор измежду шест координатни системи на детайла с помощта на пулта за ръчно въвеждане на данни. Можете да избер...

 • Page 106

  B-64304BG/02 ПРОГРАМИРАНЕ 7.КООРДИНАТНА СИСТЕМА - 79 - Координатна системана детайла 1 (G54) Координатна системана детайла 2 (G55) Координатна системана детайла 3 (G56) Координа...

 • Page 107

  7.КООРДИНАТНА СИСТЕМА ПРОГРАМИРАНЕ B-64304BG/02 - 80 - ВНИМАНИЕ Когато координатна система се задава с помощта на команда G92 с код за задаване на координатна система на д...

 • Page 108

  B-64304BG/02 ПРОГРАМИРАНЕ 7.КООРДИНАТНА СИСТЕМА - 81 - Пример T X X' Позиция на инструмента A 160 100 100 100200Ако се зададе G50X100Z100; когато инструментът е позициониран в (200, 160) в реж...

 • Page 109

  7.КООРДИНАТНА СИСТЕМА ПРОГРАМИРАНЕ B-64304BG/02 - 82 - Формат M G92.1 IP 0 ; IP 0 : Задава адреси на оси, подлежащи на операцията установяване на координатна система на детайла. О...

 • Page 110

  B-64304BG/02 ПРОГРАМИРАНЕ 7.КООРДИНАТНА СИСТЕМА - 83 - WZn- Нулева точка на машината Отместване на началната точка на КС на детайла WZo Координатна система на детайла G54 пред...

 • Page 111

  7.КООРДИНАТНА СИСТЕМА ПРОГРАМИРАНЕ B-64304BG/02 - 84 - Формат - Избор на допълнителни координатни системи на детайла G54.1 Pn ; или G54 Pn ; Pn : Кодове за задаване на допълнителни ...

 • Page 112

  B-64304BG/02 ПРОГРАМИРАНЕ 7.КООРДИНАТНА СИСТЕМА - 85 - В изречение G54.1 (G54) не могат да се задават кодове Р, различни от стойностите на отместване на детайла. Пример 1) G54.1 G04 P1...

 • Page 113

  7.КООРДИНАТНА СИСТЕМА ПРОГРАМИРАНЕ B-64304BG/02 - 86 - ZXzxX-Z : Координатна система чрез програмиране x-z : Текущо зададена координатна система със стойност на отместването ...

 • Page 114

  B-64304BG/02 ПРОГРАМИРАНЕ 7.КООРДИНАТНА СИСТЕМА - 87 - Z X 69.0 Начална точка = базисна точка 121.0 7.3 ЛОКАЛНА КООРДИНАТНА СИСТЕМА Когато дадена програма се създава в координ...

 • Page 115

  7.КООРДИНАТНА СИСТЕМА ПРОГРАМИРАНЕ B-64304BG/02 - 88 - Фиг. 7.3 (a) Задаване на локална координатна система ВНИМАНИЕ 1 Когато ZCL (бит 2 на параметър № 1201) е настроен на 1 и даде...

 • Page 116

  B-64304BG/02 ПРОГРАМИРАНЕ 7.КООРДИНАТНА СИСТЕМА - 89 - T При включване на захранването се избира G18 (равнина ZX). ЗАБЕЛЕЖКА Осите U, V и W могат да се използват със системи В и ...

 • Page 117

  8.СТОЙНОСТ И РАЗМЕР НА КООРДИНАТИТЕ ПРОГРАМИРАНЕ B-64304BG/02 - 90 - 8 СТОЙНОСТ И РАЗМЕР НА КООРДИНАТИТЕ Глава 8 „Стойност и размер на координатите“ се състои от следните ...

 • Page 118

  B-64304BG/02 ПРОГРАМИРАНЕ 8.СТОЙНОСТ И РАЗМЕР НА КООРДИНАТИТЕ - 91 - Пример M Абсолютно програмиранеИнкрементално програмиранеG90 X40.0 Y70.0 ;G91 X-60.0 Y40.0 ;YX70.030.040.0100.0Крайна точка...

 • Page 119

  8.СТОЙНОСТ И РАЗМЕР НА КООРДИНАТИТЕ ПРОГРАМИРАНЕ B-64304BG/02 - 92 - 8.2 ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ИНЧОВА/МЕТРИЧНА СИСТЕМА G20, G21) Чрез G кода може да се избере въвеждане на данните в и...

 • Page 120

  B-64304BG/02 ПРОГРАМИРАНЕ 8.СТОЙНОСТ И РАЗМЕР НА КООРДИНАТИТЕ - 93 - Ето защо настройте IMAx на 1 за ос, която не е свързана с преобразуване инчова/метрична система, като кръг...

 • Page 121

  8.СТОЙНОСТ И РАЗМЕР НА КООРДИНАТИТЕ ПРОГРАМИРАНЕ B-64304BG/02 - 94 - Извършване на преобразуване инчова/метрична система в позиции, различни от опорната Настройването на...

 • Page 122

  B-64304BG/02 ПРОГРАМИРАНЕ 8.СТОЙНОСТ И РАЗМЕР НА КООРДИНАТИТЕ - 95 -  Преобразуване инчова/метрична система, базирано на въвеждане на програмируем параметър (G10)  Преоб...

 • Page 123

  8.СТОЙНОСТ И РАЗМЕР НА КООРДИНАТИТЕ ПРОГРАМИРАНЕ B-64304BG/02 - 96 - ЗАБЕЛЕЖКА 1 Зададена стойност, по-малка от най-малкия инкремент, се третира, както следва (закръгля се н...

 • Page 124

  B-64304BG/02 ПРОГРАМИРАНЕ 8.СТОЙНОСТ И РАЗМЕР НА КООРДИНАТИТЕ - 97 - 8.4 ПРОГРАМИРАНЕ В ДИАМЕТЪР И РАДИУС Тъй като обикновено напречното сечение на детайла е кръгло при про...

 • Page 125

  ПРОГРАМИРАНЕ B-64304BG/02 - 98 - 9. ФУНКЦИЯ СКОРОСТ НА ШПИНДЕЛА (ФУНКЦИЯ S) 9 ФУНКЦИЯ СКОРОСТ НА ШПИНДЕЛА (ФУНКЦИЯ S) Скоростта на шпиндела може да се управлява чрез задаван...

 • Page 126

  B-64304BG/02 ПРОГРАМИРАНЕ - 99 - 9.ФУНКЦИЯ СКОРОСТ НАШПИНДЕЛА (ФУНКЦИЯ S) - Команда за отменяне управлението с постоянна периферна скорост G97 Sxxxxx ;  Скорост на шпиндела (...

 • Page 127

  ПРОГРАМИРАНЕ B-64304BG/02 - 100 - 9. ФУНКЦИЯ СКОРОСТ НА ШПИНДЕЛА (ФУНКЦИЯ S) Скоростта на шпиндела (мин-1) почти съвпада с периферната скорост (м/мин) при приблизит. 160 мм (рад...

 • Page 128

  B-64304BG/02 ПРОГРАМИРАНЕ - 101 - 9.ФУНКЦИЯ СКОРОСТ НАШПИНДЕЛА (ФУНКЦИЯ S) - Периферна скорост, зададена в режим G96 Режим G96Режим G97Задайте периферната скорост в (м/мин или ф...

 • Page 129

  ПРОГРАМИРАНЕ B-64304BG/02 - 102 - 9. ФУНКЦИЯ СКОРОСТ НА ШПИНДЕЛА (ФУНКЦИЯ S) Пример T 1000 300 400 500 600 700 800 900 1100 1200 1300 1400 1500 1050 1475 200 375 500 300 400 700 X Z1234N16 N16 N15N15 N14N14N11N11100 675 600 Програмиран...

 • Page 130

  B-64304BG/02 ПРОГРАМИРАНЕ - 103 - 9.ФУНКЦИЯ СКОРОСТ НАШПИНДЕЛА (ФУНКЦИЯ S) Поставете шпиндела в режим позициониране и установете опорна позиция, като зададете определен к...

 • Page 131

  ПРОГРАМИРАНЕ B-64304BG/02 - 104 - 9. ФУНКЦИЯ СКОРОСТ НА ШПИНДЕЛА (ФУНКЦИЯ S) - Програмна опорна позиция Позицията, в която завършва ориентацията, се приема за програмна опо...

 • Page 132

  B-64304BG/02 ПРОГРАМИРАНЕ - 105 - 9.ФУНКЦИЯ СКОРОСТ НАШПИНДЕЛА (ФУНКЦИЯ S)Посоката на въртене може да се определи в бит 1 (IDM) на параметър 4950. Абсолютните и инкременталните ...

 • Page 133

  ПРОГРАМИРАНЕ B-64304BG/02 - 106 - 9. ФУНКЦИЯ СКОРОСТ НА ШПИНДЕЛА (ФУНКЦИЯ S) ВНИМАНИЕ 2 Режимите драй рън и проиграване не могат да се изпълняват по време на позициониране н...

 • Page 134

  B-64304BG/02 ПРОГРАМИРАНЕ - 107 - 9.ФУНКЦИЯ СКОРОСТ НАШПИНДЕЛА (ФУНКЦИЯ S)9.5 ДЕТЕКЦИЯ НА КОЛЕБАНИЯ В СКОРОСТТА НА ШПИНДЕЛА (СЕРИЯ Т) T Общ преглед При тази функция когато ск...

 • Page 135

  ПРОГРАМИРАНЕ B-64304BG/02 - 108 - 9. ФУНКЦИЯ СКОРОСТ НА ШПИНДЕЛА (ФУНКЦИЯ S) Параметрите (№№ 4914, 4911, 4912 и 4913) за шпиндела, на който е монтиран датчик на избраната в момента по...

 • Page 136

  B-64304BG/02 ПРОГРАМИРАНЕ - 109 - 9.ФУНКЦИЯ СКОРОСТ НАШПИНДЕЛА (ФУНКЦИЯ S)Скорост на шпиндела Зададена скорост Актуална скорост Време АлармаНачало на проверкатаЗадаване ...

 • Page 137

  ПРОГРАМИРАНЕ B-64304BG/02 - 110 - 9. ФУНКЦИЯ СКОРОСТ НА ШПИНДЕЛА (ФУНКЦИЯ S) Ако разликата между зададената и актуалната скорост надвишава Sr и Si, се подава аларма OH0704. - Връ...

 • Page 138

  B-64304BG/02 ПРОГРАМИРАНЕ - 111 - 9.ФУНКЦИЯ СКОРОСТ НАШПИНДЕЛА (ФУНКЦИЯ S)(4) Твърдо нарязване със сервомотор Твърдо нарязване може да се извърши чрез третиране на шпиндела...

 • Page 139

  ПРОГРАМИРАНЕ B-64304BG/02 - 112 - 9. ФУНКЦИЯ СКОРОСТ НА ШПИНДЕЛА (ФУНКЦИЯ S) В режим, различен от сервоуправление по скорост, командата S е невалидна. Тъй като информацията...

 • Page 140

  B-64304BG/02 ПРОГРАМИРАНЕ - 113 - 9.ФУНКЦИЯ СКОРОСТ НАШПИНДЕЛА (ФУНКЦИЯ S)Нещо повече, в система с две траектории, когато е зададена траекторията, различна от тази, към коят...

 • Page 141

  ПРОГРАМИРАНЕ B-64304BG/02 - 114 - 9. ФУНКЦИЯ СКОРОСТ НА ШПИНДЕЛА (ФУНКЦИЯ S) - Ръчно управление на шпиндел със сервомотор Преди да започнете ръчно управление или ръчно връщ...

 • Page 142

  B-64304BG/02 ПРОГРАМИРАНЕ - 115 - 9.ФУНКЦИЯ СКОРОСТ НАШПИНДЕЛА (ФУНКЦИЯ S) - Посока на въртене Полярността на напрежението към момента на извеждане на скоростта на шпиндел...

 • Page 143

  ПРОГРАМИРАНЕ B-64304BG/02 - 116 - 9. ФУНКЦИЯ СКОРОСТ НА ШПИНДЕЛА (ФУНКЦИЯ S) (5) Максималната скорост на мотора се получава чрез прилагане на зъбната предавка за подаване къ...

 • Page 144

  B-64304BG/02 ПРОГРАМИРАНЕ - 117 - 9.ФУНКЦИЯ СКОРОСТ НАШПИНДЕЛА (ФУНКЦИЯ S)(2) Команда, не изчакваща завършване индексирането на шпиндела Ако е подадена G96.2, следващото изреч...

 • Page 145

  ПРОГРАМИРАНЕ B-64304BG/02 - 118 - 9. ФУНКЦИЯ СКОРОСТ НА ШПИНДЕЛА (ФУНКЦИЯ S) - Ускоряване/забавяне при индексиране на шпиндел По-долу е показано ускоряването/забавянето, з...

 • Page 146

  B-64304BG/02 ПРОГРАМИРАНЕ - 119 - 9.ФУНКЦИЯ СКОРОСТ НАШПИНДЕЛА (ФУНКЦИЯ S)(1) Когато режимът управление по скорост е изключен, се извършва индексиране до машинни координат...

 • Page 147

  ПРОГРАМИРАНЕ B-64304BG/02 - 120 - 9. ФУНКЦИЯ СКОРОСТ НА ШПИНДЕЛА (ФУНКЦИЯ S) 9.6.3 Твърдо нарязване на резба със сервомотор Формат Форматът на командата за този тип твърдо нар...

 • Page 148

  B-64304BG/02 ПРОГРАМИРАНЕ - 121 - 9.ФУНКЦИЯ СКОРОСТ НАШПИНДЕЛА (ФУНКЦИЯ S)предавка се задава в параметри №№ от 11065 до 11068. Задайте всеки един от тези параметри за работната ...

 • Page 149

  ПРОГРАМИРАНЕ B-64304BG/02 - 122 - 9. ФУНКЦИЯ СКОРОСТ НА ШПИНДЕЛА (ФУНКЦИЯ S) Забележки Ако стъпката е много малка или ако дължината на хода по оста на пробиване е голяма, дъл...

 • Page 150

  B-64304BG/02 ПРОГРАМИРАНЕ10.ФУНКЦИЯ ИНСТРУМЕНТ (ФУНКЦИЯ Т) - 123 - 10 ФУНКЦИЯ ИНСТРУМЕНТ (ФУНКЦИЯ Т) Глава 10 „Функция Инструмент“ се състои от следните части: 10.1 ФУНКЦИЯ ИЗ...

 • Page 151

  10.ФУНКЦИЯ ИНСТРУМЕНТ (ФУНКЦИЯ Т) ПРОГРАМИРАНЕ B-64304BG/02 - 124 - ЗАБЕЛЕЖКА 1 Максималният брой разряди на даден код Т може да се зададе чрез параметър (№ 3032) от 1 до 8. 2 Кога...

 • Page 152

  B-64304BG/02 ПРОГРАМИРАНЕ10.ФУНКЦИЯ ИНСТРУМЕНТ (ФУНКЦИЯ Т) - 125 - T Избор на група, задаване на компенсация на инструмента и отчитане на ресурса на инструмента се стартира...

 • Page 153

  10.ФУНКЦИЯ ИНСТРУМЕНТ (ФУНКЦИЯ Т) ПРОГРАМИРАНЕ B-64304BG/02 - 126 - - Кодове за задаване на стойност на компенсация на инструмента M Кодовете за задаване на стойността на к...

 • Page 154

  B-64304BG/02 ПРОГРАМИРАНЕ10.ФУНКЦИЯ ИНСТРУМЕНТ (ФУНКЦИЯ Т) - 127 - M Формат ЗначениеG10 L3 ; P- L- ; T- H- D- ; T- H- D- ; : P- L- ; T- H- D- ; T- H- D- ; : G11 ; M02(M30) ; G10L3: Регистриране на данни след изтри...

 • Page 155

  10.ФУНКЦИЯ ИНСТРУМЕНТ (ФУНКЦИЯ Т) ПРОГРАМИРАНЕ B-64304BG/02 - 128 - T Формат ЗначениеG10 L3 P1 ; P- L- ; T- ; T- ; : P- L- ; T- ; T- ; : G11 ; M02(M30) ; G10L3P1: Начало на промяната на данните на групата. P...

 • Page 156

  B-64304BG/02 ПРОГРАМИРАНЕ10.ФУНКЦИЯ ИНСТРУМЕНТ (ФУНКЦИЯ Т) - 129 - Таблица 10.2.2 (б) Единици на стойността на ресурса и максимална стойност при команда L LFB (№ 6805#4) FGL (№ 6805#1) Еди...

 • Page 157

  10.ФУНКЦИЯ ИНСТРУМЕНТ (ФУНКЦИЯ Т) ПРОГРАМИРАНЕ B-64304BG/02 - 130 - D00; Отменя компенсацията на резеца. ЗАБЕЛЕЖКА H99 и D99 трябва да се задават след командата М06. Ако код, раз...

 • Page 158

  B-64304BG/02 ПРОГРАМИРАНЕ10.ФУНКЦИЯ ИНСТРУМЕНТ (ФУНКЦИЯ Т) - 131 - Ако не е спазено условието за избор на нов инструмент и е направен втори или последващ избор от същата гру...

 • Page 159

  10.ФУНКЦИЯ ИНСТРУМЕНТ (ФУНКЦИЯ Т) ПРОГРАМИРАНЕ B-64304BG/02 - 132 - ЗАБЕЛЕЖКА Операциите стартиране и отменяне на компенсация касаят компенсация чрез придвижване на инст...

 • Page 160

  B-64304BG/02 ПРОГРАМИРАНЕ10.ФУНКЦИЯ ИНСТРУМЕНТ (ФУНКЦИЯ Т) - 133 - Пример: Да приемем, че числото за игнориране управлението на ресурса на инструмент е 100. T101 ; : M06 T102 ; : : : M06 T10...

 • Page 161

  10.ФУНКЦИЯ ИНСТРУМЕНТ (ФУНКЦИЯ Т) ПРОГРАМИРАНЕ B-64304BG/02 - 134 - T Пример: Да приемем, че номерата на компенсацията са двуцифрени.T0199 ; : : :: : : T0188 ; : : : : T0299 ; : : : : : T0299 ; : : : : : : ...

 • Page 162

  B-64304BG/02 ПРОГРАМИРАНЕ10.ФУНКЦИЯ ИНСТРУМЕНТ (ФУНКЦИЯ Т) - 135 - ВНИМАНИЕ Независимо от това колко пъти е зададен един и същи номер на група инструменти в дадена програм...

 • Page 163

  10.ФУНКЦИЯ ИНСТРУМЕНТ (ФУНКЦИЯ Т) ПРОГРАМИРАНЕ B-64304BG/02 - 136 - ЗАБЕЛЕЖКА 2 Ако при отчитането на ресурса на инструмента се установи, че ресурсът на последния инструмен...

 • Page 164

  B-64304BG/02 ПРОГРАМИРАНЕ10.ФУНКЦИЯ ИНСТРУМЕНТ (ФУНКЦИЯ Т) - 137 - смяна на инструмент (M06), тъй като при влизането на ЦПУ в автоматичен режим статусът се ресе- тира. Кодът М з...

 • Page 165

  10.ФУНКЦИЯ ИНСТРУМЕНТ (ФУНКЦИЯ Т) ПРОГРАМИРАНЕ B-64304BG/02 - 138 - ЗАБЕЛЕЖКА 1 Кодът М за рестартиране отчитането на ресурса на инструмент се третира като код М, който не е ...

 • Page 166

  B-64304BG/02 ПРОГРАМИРАНЕ 11.СПОМАГАТЕЛНА ФУНКЦИЯ - 139 - 11 СПОМАГАТЕЛНА ФУНКЦИЯ Общ преглед Има два типа спомагателни функции: спомагателната функция (кодове М), която за...

 • Page 167

  11.СПОМАГАТЕЛНА ФУНКЦИЯ ПРОГРАМИРАНЕ B-64304BG/02 - 140 - - M98 (извикване на подпрограма) Този код се използва за извикване на подпрограма. Кодов и стробиращ сигнали не се и...

 • Page 168

  B-64304BG/02 ПРОГРАМИРАНЕ 11.СПОМАГАТЕЛНА ФУНКЦИЯ - 141 - 11.3 ВТОРИ СПОМАГАТЕЛНИ ФУНКЦИИ (КОДОВЕ В) Общ преглед Ако след адреса В е зададена стойност с максимум осем разряда...

 • Page 169

  11.СПОМАГАТЕЛНА ФУНКЦИЯ ПРОГРАМИРАНЕ B-64304BG/02 - 142 - B10 10000 (Когато се използва метрична система за въвеждане и опорната ос е IS-B. Коефициентът на увеличение е 1000.) Кога...

 • Page 170

  B-64304BG/02 ПРОГРАМИРАНЕ 12.ПРОГРАМНО УПРАВЛЕНИЕ - 143 - 12 ПРОГРАМНО УПРАВЛЕНИЕ Глава 12 „ПРОГРАМНО УПРАВЛЕНИЕ“ се състои от следните части: 12.1 ПРОГРАМНИ АТРИБУТИ ..............

 • Page 171

  12.ПРОГРАМНО УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАМИРАНЕ B-64304BG/02 - 144 - 12.3 РАЗМЕР НА ПАМЕТТА ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОГРАМИ ЗА ОБРАБОТКА НА ДЕТАЙЛИ / БРОЙ НА ПРОГРАМИТЕ, КОИТО МОГАТ ДА СЕ РЕГИ...

 • Page 172

  B-64304BG/02 ПРОГРАМИРАНЕ 13.ПРОГРАМНА КОНФИГУРАЦИЯ - 145 - 13 ПРОГРАМНА КОНФИГУРАЦИЯ Общ преглед - Главна програма и подпрограма Налични са два типа програми, главна прог...

 • Page 173

  13.ПРОГРАМНА КОНФИГУРАЦИЯ ПРОГРАМИРАНЕ B-64304BG/02 - 146 - Код за начало на програма % Заглавие ;O0001 ; M30 ;% (Коментар) Програмна секция Заглавна секция Начало на програма Ко...

 • Page 174

  B-64304BG/02 ПРОГРАМИРАНЕ 13.ПРОГРАМНА КОНФИГУРАЦИЯ - 147 - Обяснение - Код за начало на програма Кодът за начало на програма указва началото на файла, съдържащ програми з...

 • Page 175

  13.ПРОГРАМНА КОНФИГУРАЦИЯ ПРОГРАМИРАНЕ B-64304BG/02 - 148 - Функцията вертикална проверка може да се използва като коментарна секция чрез настройване на бит 1 (CTV) на парам...

 • Page 176

  B-64304BG/02 ПРОГРАМИРАНЕ 13.ПРОГРАМНА КОНФИГУРАЦИЯ - 149 - При ISO кода вместо може да се използва О двоеточие ( :. Когато в началото на програмата не е указан номер на програ...

 • Page 177

  13.ПРОГРАМНА КОНФИГУРАЦИЯ ПРОГРАМИРАНЕ B-64304BG/02 - 150 - За адреси се използва една от буквите от A до Z; адресът дефинира значението на числото, което следва след него. Д...

 • Page 178

  B-64304BG/02 ПРОГРАМИРАНЕ 13.ПРОГРАМНА КОНФИГУРАЦИЯ - 151 - Функция Адрес Въвеждане на данни в мм Въвеждане на данни в инчове Подготвителна функция G От 0 до 9999 От 0 до 9999 Зад...

 • Page 179

  13.ПРОГРАМНА КОНФИГУРАЦИЯ ПРОГРАМИРАНЕ B-64304BG/02 - 152 - Входен сигнал и програмен код Входен сигнал Код за начало, който следва да се игнорира BDT1 / или /1(ЗАБ.) BDT2 /2 BDT3 /3 BDT4...

 • Page 180

  B-64304BG/02 ПРОГРАМИРАНЕ 13.ПРОГРАМНА КОНФИГУРАЦИЯ - 153 - BDT3 "1" "0" Чете се от ЦПУ  . . . ; /1 /3 /5 N123 X100. Y200. ; N234 . . . . Този диапазон на данните се игнорира. ЗАБЕЛЕЖК...

 • Page 181

  13.ПРОГРАМНА КОНФИГУРАЦИЯ ПРОГРАМИРАНЕ B-64304BG/02 - 154 - Формат - Конфигурация на подпрограма Една подпрограма Номер на подпрограма (или двоеточието (:) по избор в случ...

 • Page 182

  B-64304BG/02 ПРОГРАМИРАНЕ 13.ПРОГРАМНА КОНФИГУРАЦИЯ - 155 - Команда за единично извикване може повторно да извика дадена подпрограма до 99999999 пъти. С цел съвместимост със с...

 • Page 183

  13.ПРОГРАМНА КОНФИГУРАЦИЯ ПРОГРАМИРАНЕ B-64304BG/02 - 156 - При задаване на /M99Pn ; управлението се връща не в началото на главната програма, а в поредния номер n. В този случа...

 • Page 184

  B-64304BG/02 ПРОГРАМИРАНЕ 13.ПРОГРАМНА КОНФИГУРАЦИЯ - 157 - O0001 ; N0010…; N0020 M98 (P0001) Q0050 ;N0030…; N0040…; N0050…; N0060…; N0070…M99; При извикване в рамките на същата програма задаването на ...

 • Page 185

  14.ПОТРЕБИТЕЛСКА МАКРО ПРОГРАМА ПРОГРАМИРАНЕ B-64304BG/02 - 158 - 14 ПОТРЕБИТЕЛСКА МАКРО ПРОГРАМА Въпреки че за повтаряне на една и съща операция се използват подпрограми, ...

 • Page 186

  B-64304BG/02 ПРОГРАМИРАНЕ 14.ПОТРЕБИТЕЛСКА МАКРО ПРОГРАМА - 159 - - Диапазон на стойностите на променливите Локалните и общите променливи могат да приемат стойности в сле...

 • Page 187

  14.ПОТРЕБИТЕЛСКА МАКРО ПРОГРАМА ПРОГРАМИРАНЕ B-64304BG/02 - 160 - - Пропускане на десетичната запетая Когато в дадена програма е дефинирана променлива, десетичната запет...

 • Page 188

  B-64304BG/02 ПРОГРАМИРАНЕ 14.ПОТРЕБИТЕЛСКА МАКРО ПРОГРАМА - 161 - (в) Сравнение <нула> се различава от 0 само при EQ и NE. <нула> е равно на 0 при GE, GT, LE и LT.  Когато <нула...

 • Page 189

  14.ПОТРЕБИТЕЛСКА МАКРО ПРОГРАМА ПРОГРАМИРАНЕ B-64304BG/02 - 162 - [Пример] X[#POS1] Y[#POS2] ; : Задаване на позиция по име на променлива [#POS1] = #100+#101 ; : Изпълнение на оператор на при...

 • Page 190

  B-64304BG/02 ПРОГРАМИРАНЕ 14.ПОТРЕБИТЕЛСКА МАКРО ПРОГРАМА - 163 - #1100-#1131 [#_UO[n]] R/W Интерфейсни изходни сигнали (БИТ), UO000-UO031 ЗАБЕЛЕЖКА) Долният индекс n указва позицията на БИ...

 • Page 191

  14.ПОТРЕБИТЕЛСКА МАКРО ПРОГРАМА ПРОГРАМИРАНЕ B-64304BG/02 - 164 - Номер на системнапроменлива Име на системна променлива Атрибут Описание #2401-#2600 [#_OFSDG[n]] R/W Стойност на ком...

 • Page 192

  B-64304BG/02 ПРОГРАМИРАНЕ 14.ПОТРЕБИТЕЛСКА МАКРО ПРОГРАМА - 165 - С памет за компенсация на геометрията/износването на инструмента (бит 6 (NGW) на параметър № 8136 е 0) Номер на ...

 • Page 193

  14.ПОТРЕБИТЕЛСКА МАКРО ПРОГРАМА ПРОГРАМИРАНЕ B-64304BG/02 - 166 - - Стойност на отместване на координатната система на детайла T Номер на системна променлива Име на систе...

 • Page 194

  B-64304BG/02 ПРОГРАМИРАНЕ 14.ПОТРЕБИТЕЛСКА МАКРО ПРОГРАМА - 167 - - Модална информация M Номер на системнапроменлива Име на системна променлива АтрибутОписание #4001-#4030 [#_...

 • Page 195

  14.ПОТРЕБИТЕЛСКА МАКРО ПРОГРАМА ПРОГРАМИРАНЕ B-64304BG/02 - 168 - Номер на системнапроменлива Име на системна променлива АтрибутОписание #4515 [#_INTO] R Модална информация з...

 • Page 196

  B-64304BG/02 ПРОГРАМИРАНЕ 14.ПОТРЕБИТЕЛСКА МАКРО ПРОГРАМА - 169 - - Информация за позиции Номер на системна променлива Име на системна променлива Атрибут Описание #5001-#5005 ...

 • Page 197

  14.ПОТРЕБИТЕЛСКА МАКРО ПРОГРАМА ПРОГРАМИРАНЕ B-64304BG/02 - 170 - - Стойност/разширена стойност на отместването на началната точка на координатната система на детайла M Н...

 • Page 198

  B-64304BG/02 ПРОГРАМИРАНЕ 14.ПОТРЕБИТЕЛСКА МАКРО ПРОГРАМА - 171 - Номер на системнапроменлива Име на системна променлива Атрибут Описание система на детайла G56 Забележка)...

 • Page 199

  14.ПОТРЕБИТЕЛСКА МАКРО ПРОГРАМА ПРОГРАМИРАНЕ B-64304BG/02 - 172 - Номер на променлива Име на променлива Точка Интерфейсен входен сигнал #1027 [#_UI[27]] 1 UI027 (227) #1028 [#_UI[28]]1UI028 (228) #...

 • Page 200

  B-64304BG/02 ПРОГРАМИРАНЕ 14.ПОТРЕБИТЕЛСКА МАКРО ПРОГРАМА - 173 - Номер на променлива Име на променлива Точка Интерфейсен входен сигнал #1123 [#_UO[23]] 1 UO023 (223) #1124 [#_UO[24]]1UO024 (224) #...

 • Page 201

  14.ПОТРЕБИТЕЛСКА МАКРО ПРОГРАМА ПРОГРАМИРАНЕ B-64304BG/02 - 174 - <1> Прочита се трицифрен адрес за превключване, означен като BCD. Инструкция за извикване на макро прог...

 • Page 202

  B-64304BG/02 ПРОГРАМИРАНЕ 14.ПОТРЕБИТЕЛСКА МАКРО ПРОГРАМА - 175 -  Когато номерът на компенсацията е 400 (При компенсация с номер на компенсацията 200 или по-малък, могат да ...

 • Page 203

  14.ПОТРЕБИТЕЛСКА МАКРО ПРОГРАМА ПРОГРАМИРАНЕ B-64304BG/02 - 176 - Когато бит 3 (V10) на параметър № 6000 = 0 Код Н Номер на компенсация Геометрия Износване Номер на променлива И...

 • Page 204

  B-64304BG/02 ПРОГРАМИРАНЕ 14.ПОТРЕБИТЕЛСКА МАКРО ПРОГРАМА - 177 - Номер на компенсация Номер на променлива Име на променлива Описание 1 #2001 [#_OFSX[1]]Стойност на компенсация п...

 • Page 205

  14.ПОТРЕБИТЕЛСКА МАКРО ПРОГРАМА ПРОГРАМИРАНЕ B-64304BG/02 - 178 - Номер на компенсация Номер на променлива Име на променлива Описание : : :199 #14199 [#_OFSY[199]]200 #14200 [#_OFSY[200]](*1) Ос Х: ...

 • Page 206

  B-64304BG/02 ПРОГРАМИРАНЕ 14.ПОТРЕБИТЕЛСКА МАКРО ПРОГРАМА - 179 - Номер на компенсация Номер на променлива Име на променлива Описание 1 #2901 [#_OFSRG[1]]Стойност на компенсация н...

 • Page 207

  14.ПОТРЕБИТЕЛСКА МАКРО ПРОГРАМА ПРОГРАМИРАНЕ B-64304BG/02 - 180 - Номер на компенсация Номер на променлива Име на променлива Описание : : :199 #19199 [#_OFSYG[199]]200 #19200 [#_OFSYG[200]](*1) Ос Х...

 • Page 208

  B-64304BG/02 ПРОГРАМИРАНЕ 14.ПОТРЕБИТЕЛСКА МАКРО ПРОГРАМА - 181 - Точността на часовниците е 16 мсек. Часовник 1 се нулира след изтичане на 2147483648 мсек. Часовник 2 се нулира с...

 • Page 209

  14.ПОТРЕБИТЕЛСКА МАКРО ПРОГРАМА ПРОГРАМИРАНЕ B-64304BG/02 - 182 - - Разрешаване на функцията стоп подаване, регулиране на скоростта на подаване и проверка на точно спиран...

 • Page 210

  B-64304BG/02 ПРОГРАМИРАНЕ 14.ПОТРЕБИТЕЛСКА МАКРО ПРОГРАМА - 183 - Настройка SEQ INI ISO TVC #9 (FCV) : Дали да се използва възможността за преобразуване на формата на програми ФАН...

 • Page 211

  14.ПОТРЕБИТЕЛСКА МАКРО ПРОГРАМА ПРОГРАМИРАНЕ B-64304BG/02 - 184 - - Общ брой детайли и брой на изискуемите детайли #3901 и #3902 (Атрибут: R/W) Броят на изискуемите детайли и броя...

 • Page 212

  B-64304BG/02 ПРОГРАМИРАНЕ 14.ПОТРЕБИТЕЛСКА МАКРО ПРОГРАМА - 185 - Категория Номер на променлива Име на променливаОписание <1> <2> <3> #4001 #4201 #4401[#_BUFG[1]] [#_ACTG[1]] [#_INTG[1]]Мод...

 • Page 213

  14.ПОТРЕБИТЕЛСКА МАКРО ПРОГРАМА ПРОГРАМИРАНЕ B-64304BG/02 - 186 - Категория Номер на променлива Име на променлива Описание <1> <2> <3> #4108 #4308 #4508[#_BUFE] [#_ACTE] [#_INTE]Модална...

 • Page 214

  B-64304BG/02 ПРОГРАМИРАНЕ 14.ПОТРЕБИТЕЛСКА МАКРО ПРОГРАМА - 187 - Номер на променлива Име на променлива Информация за позиции Координатна система Позиция на инструмента/ ...

 • Page 215

  14.ПОТРЕБИТЕЛСКА МАКРО ПРОГРАМА ПРОГРАМИРАНЕ B-64304BG/02 - 188 - <1> Без памет за компенсация на геометрията/износването на инструмента (бит 6 (NGW) на параметър № 8136 = 1) Но...

 • Page 216

  B-64304BG/02 ПРОГРАМИРАНЕ 14.ПОТРЕБИТЕЛСКА МАКРО ПРОГРАМА - 189 - Номер на променлива Име на променлива Информация за позиция Четене по време на движение#5101 : #5105 [#_SVERR[1]] : [#_...

 • Page 217

  14.ПОТРЕБИТЕЛСКА МАКРО ПРОГРАМА ПРОГРАМИРАНЕ B-64304BG/02 - 190 - Номер на променлива Име на променлива Управлявана ос Координатна система на детайла #5201 : #5205 [#_WZCMN[1]] : [#_WZCM...

 • Page 218

  B-64304BG/02 ПРОГРАМИРАНЕ 14.ПОТРЕБИТЕЛСКА МАКРО ПРОГРАМА - 191 - Стойност на отместване на началната точка на КС на детайла в G59 #2706 Ос 4 Външно въведена стойност на отмест...

 • Page 219

  14.ПОТРЕБИТЕЛСКА МАКРО ПРОГРАМА ПРОГРАМИРАНЕ B-64304BG/02 - 192 - T ЗАБЕЛЕЖКА За да използвате променливи от #2550 до #2856 и от #5201 до #5325, разрешете координатната система на де...

 • Page 220

  B-64304BG/02 ПРОГРАМИРАНЕ 14.ПОТРЕБИТЕЛСКА МАКРО ПРОГРАМА - 193 - ЗАБЕЛЕЖКА 1 Когато са зададени променливи, надвишаващи броя на управляваните оси, се подава аларма PS0115, “V...

 • Page 221

  14.ПОТРЕБИТЕЛСКА МАКРО ПРОГРАМА ПРОГРАМИРАНЕ B-64304BG/02 - 194 - Таблица 14.3 (a) Аритметична и логическа операция Тип на операцията Операция Описание <1> Дефиниране или з...

 • Page 222

  B-64304BG/02 ПРОГРАМИРАНЕ 14.ПОТРЕБИТЕЛСКА МАКРО ПРОГРАМА - 195 -  Вместо променливата #j може да се използва константа.  Решението е в следните диапазони: Когато бит 0 (NA...

 • Page 223

  14.ПОТРЕБИТЕЛСКА МАКРО ПРОГРАМА ПРОГРАМИРАНЕ B-64304BG/02 - 196 - подпрограмата. Когато, обаче, бит 4 (CVA) на параметър № 6007 е настроен на 1, функцията ADP не може да се използ...

 • Page 224

  B-64304BG/02 ПРОГРАМИРАНЕ 14.ПОТРЕБИТЕЛСКА МАКРО ПРОГРАМА - 197 - - Влагане в скоби Скобите се използват за промяна на реда на операциите. Скобите могат да се използват до ...

 • Page 225

  14.ПОТРЕБИТЕЛСКА МАКРО ПРОГРАМА ПРОГРАМИРАНЕ B-64304BG/02 - 198 - Това е така, защото при операция N20 може да възникне грешка и резултатът може да не бъде #2=2.0000000000000000 а ст...

 • Page 226

  B-64304BG/02 ПРОГРАМИРАНЕ 14.ПОТРЕБИТЕЛСКА МАКРО ПРОГРАМА - 199 - Тогава приемете, че стойностите на двете променливи са равни, когато разликата не превишава допустимия ...

 • Page 227

  14.ПОТРЕБИТЕЛСКА МАКРО ПРОГРАМА ПРОГРАМИРАНЕ B-64304BG/02 - 200 - 14.4 ЧЕТЕНЕ НА ПАРАМЕТРИ Общ преглед С помощта на функцията PRM могат да се четат параметри. Формат Забележки...

 • Page 228

  B-64304BG/02 ПРОГРАМИРАНЕ 14.ПОТРЕБИТЕЛСКА МАКРО ПРОГРАМА - 201 - 14.5 ОПЕРАТОРИ НА МАКРО ПРОГРАМИ И ОПЕРАТОРИ ЗА ЦУ Следните изречения се считат за оператори на макро прогр...

 • Page 229

  14.ПОТРЕБИТЕЛСКА МАКРО ПРОГРАМА ПРОГРАМИРАНЕ B-64304BG/02 - 202 - A branch to N10 before the GOTO statement occurs. A branch to N10 after the GOTO statement occurs. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Не задавайте няколко изречения с е...

 • Page 230

  B-64304BG/02 ПРОГРАМИРАНЕ 14.ПОТРЕБИТЕЛСКА МАКРО ПРОГРАМА - 203 - Когато бит 1 (MGO) или 4 (HGO) на параметър № 6000 е настроен на 1 и се изпълнява операторът GOTO, поредният номер за ...

 • Page 231

  14.ПОТРЕБИТЕЛСКА МАКРО ПРОГРАМА ПРОГРАМИРАНЕ B-64304BG/02 - 204 - Обяснение - <Условен израз> <Условните изрази> се делят на <прости условни изрази> и <сложни ус...

 • Page 232

  B-64304BG/02 ПРОГРАМИРАНЕ 14.ПОТРЕБИТЕЛСКА МАКРО ПРОГРАМА - 205 - - Влагане Идентификационните номера (от 1 до 3) в цикъл DO-END могат да се използват толкова пъти, колкото е не...

 • Page 233

  14.ПОТРЕБИТЕЛСКА МАКРО ПРОГРАМА ПРОГРАМИРАНЕ B-64304BG/02 - 206 - Примерна програма Със следващата примерна програма се намира сумата на числата от 1 до 10. O0001; #1=0; #2=1; WHILE[#2 L...

 • Page 234

  B-64304BG/02 ПРОГРАМИРАНЕ 14.ПОТРЕБИТЕЛСКА МАКРО ПРОГРАМА - 207 - 14.7.1 Просто извикване (G65) Когато е зададено G65, се извиква потребителската макро програма, зададена в адре...

 • Page 235

  14.ПОТРЕБИТЕЛСКА МАКРО ПРОГРАМА ПРОГРАМИРАНЕ B-64304BG/02 - 208 -  Задаване на аргумент ІІ Вторият начин е базиран на еднократно използване на буквите A, B и С и използван...

 • Page 236

  B-64304BG/02 ПРОГРАМИРАНЕ 14.ПОТРЕБИТЕЛСКА МАКРО ПРОГРАМА - 209 - ВНИМАНИЕ Стойността на аргумент, предаден без десетична запетая, може да варира в зависимост от системна...

 • Page 237

  14.ПОТРЕБИТЕЛСКА МАКРО ПРОГРАМА ПРОГРАМИРАНЕ B-64304BG/02 - 210 - T Когато дадена стойност е зададена без десетична запетая, броят на позициите след запетаята се определ...

 • Page 238

  B-64304BG/02 ПРОГРАМИРАНЕ 14.ПОТРЕБИТЕЛСКА МАКРО ПРОГРАМА - 211 - - Влагане на извикване Извикванията на макро програми могат да се вложат на дълбочина до пет нива, в т.ч. ...

 • Page 239

  14.ПОТРЕБИТЕЛСКА МАКРО ПРОГРАМА ПРОГРАМИРАНЕ B-64304BG/02 - 212 - - Формат на извикване G65 P9100 Xx Yy Zz Rr Ff Ii Aa Bb Hh ; X : Координатата Х на центъра на окръжността (а...

 • Page 240

  B-64304BG/02 ПРОГРАМИРАНЕ 14.ПОТРЕБИТЕЛСКА МАКРО ПРОГРАМА - 213 - Значение на променливите Съхранява кода G на група 3. #5: Координата Х на следващия пробиван отвор #6: Коор...

 • Page 241

  14.ПОТРЕБИТЕЛСКА МАКРО ПРОГРАМА ПРОГРАМИРАНЕ B-64304BG/02 - 214 - #2=#1 ; ....................................... Съхранява дълбочината на текущия отвор. GOTO 1 ; N9 M99 ; N8 #3000=1 (NOT Z OR W команда) ; .............

 • Page 242

  B-64304BG/02 ПРОГРАМИРАНЕ 14.ПОТРЕБИТЕЛСКА МАКРО ПРОГРАМА - 215 - Ред на изпълнение на горната програма (изреченията без команда за движение, се пропускат) (1-1) (1-2) (1-3) (2-1) ...

 • Page 243

  14.ПОТРЕБИТЕЛСКА МАКРО ПРОГРАМА ПРОГРАМИРАНЕ B-64304BG/02 - 216 - G66 P9110 Z-20.0 R5.0 F500 ; G90 X20.0 Y20.0 ; X50.0 ; Y50.0 ; X70.0 Y80.0 ; G67 ; M30 ; - Макро програма (извиквана програма) O9110 ; #1=#4001 ; ................

 • Page 244

  B-64304BG/02 ПРОГРАМИРАНЕ 14.ПОТРЕБИТЕЛСКА МАКРО ПРОГРАМА - 217 - - Макро програма (извиквана програма) O9110 ; G01 U-#21 F#9 ; ......... Реже детайла. G00 U#21 ; ................. Прибира инструмент...

 • Page 245

  14.ПОТРЕБИТЕЛСКА МАКРО ПРОГРАМА ПРОГРАМИРАНЕ B-64304BG/02 - 218 -  Когато бит 6 (GMP) на параметър № 6008 е настроен на 1, може да се извърши извикване чрез код М, код Т или специ...

 • Page 246

  B-64304BG/02 ПРОГРАМИРАНЕ 14.ПОТРЕБИТЕЛСКА МАКРО ПРОГРАМА - 219 - Обяснение Чрез задаване на номер от 3 до 99999999 за кода М, използван за извикване на потребителска макро про...

 • Page 247

  14.ПОТРЕБИТЕЛСКА МАКРО ПРОГРАМА ПРОГРАМИРАНЕ B-64304BG/02 - 220 - [Пример] Настройте параметър № 6047 на 90000000, параметър № 6048 на 4000 и параметър № 6049 на 100. M90000000  O4000 M90000001  O40...

 • Page 248

  B-64304BG/02 ПРОГРАМИРАНЕ 14.ПОТРЕБИТЕЛСКА МАКРО ПРОГРАМА - 221 - - Код М Код М в извикана макро програма се третира като обикновен код M. Ограничение  За извикване на дру...

 • Page 249

  14.ПОТРЕБИТЕЛСКА МАКРО ПРОГРАМА ПРОГРАМИРАНЕ B-64304BG/02 - 222 - Обяснение - Извикване Чрез настройване на бит 5 (TCS) на параметър № 6001 на 1 става възможно извикването на по...

 • Page 250

  B-64304BG/02 ПРОГРАМИРАНЕ 14.ПОТРЕБИТЕЛСКА МАКРО ПРОГРАМА - 223 - Адрес Настройка на параметър S 83 T 84V 86 X 88 Y 89 Z 90 ЗАБЕЛЕЖКА Когато е зададен адрес L, не може да се зададе бро...

 • Page 251

  14.ПОТРЕБИТЕЛСКА МАКРО ПРОГРАМА ПРОГРАМИРАНЕ B-64304BG/02 - 224 - Условия  Измерва се кумулативното време на използване на всеки един от инструментите T01 до T05. Измерван...

 • Page 252

  B-64304BG/02 ПРОГРАМИРАНЕ 14.ПОТРЕБИТЕЛСКА МАКРО ПРОГРАМА - 225 - IF[#4120 EQ 0]GOTO 9 ; .................................... Няма зададен инструмент IF[#4120 GT 5]GOTO 9 ; .................................... Номер на инстр...

 • Page 253

  14.ПОТРЕБИТЕЛСКА МАКРО ПРОГРАМА ПРОГРАМИРАНЕ B-64304BG/02 - 226 - - Буфериране на следващото изречение в режим, различен от компенсация на резеца (G41, G42) N1 N2 N3N4 N4 > N1 X100.0 ; >...

 • Page 254

  B-64304BG/02 ПРОГРАМИРАНЕ 14.ПОТРЕБИТЕЛСКА МАКРО ПРОГРАМА - 227 - 14.10 КОДОВЕ И СЛУЖЕБНИ ДУМИ В ПОТРЕБИТЕЛСКИ МАКРО ПРОГРАМИ Освен кодовете, използвани при обичайните прог...

 • Page 255

  14.ПОТРЕБИТЕЛСКА МАКРО ПРОГРАМА ПРОГРАМИРАНЕ B-64304BG/02 - 228 - 14.11 КОМАНДИ ЗА ИЗВЕЖДАНЕ КЪМ ВЪНШНИ УСТРОЙСТВА В допълнение към стандартните потребителски макро команд...

 • Page 256

  B-64304BG/02 ПРОГРАМИРАНЕ 14.ПОТРЕБИТЕЛСКА МАКРО ПРОГРАМА - 229 - Пример BPRNT [ C** X#100 [3] Y#101 [3] M#10 [0] ] Стойностите на променливи #100=0.40956 #101=-1638.4 #10=12.34 се извеждат както с...

 • Page 257

  14.ПОТРЕБИТЕЛСКА МАКРО ПРОГРАМА ПРОГРАМИРАНЕ B-64304BG/02 - 230 - Пример DPRNT [ X#2 [53] Y#5 [53] T#30 [20] ] Стойностите на променливи #2=128.47398 #5=-91.2 #30=123.456 се извеждат, както следва:...

 • Page 258

  B-64304BG/02 ПРОГРАМИРАНЕ 14.ПОТРЕБИТЕЛСКА МАКРО ПРОГРАМА - 231 - 14.12 ОГРАНИЧЕНИЯ - Единично изречение Изпълнението на изречения може да бъде прекъснато в режим единично и...

 • Page 259

  14.ПОТРЕБИТЕЛСКА МАКРО ПРОГРАМА ПРОГРАМИРАНЕ B-64304BG/02 - 232 - Това ограничение отпада при извикването на програма, регистрирана в програмната памет, по време на режи...

 • Page 260

  B-64304BG/02 ПРОГРАМИРАНЕ 14.ПОТРЕБИТЕЛСКА МАКРО ПРОГРАМА - 233 - зададена чрез Pxxxx. Когато сигналът за прекъсване ((UINT)** и (UINT)* на фиг. 14.13 (a)) се въведе по време на изпълнение...

 • Page 261

  14.ПОТРЕБИТЕЛСКА МАКРО ПРОГРАМА ПРОГРАМИРАНЕ B-64304BG/02 - 234 - 14.13.2 Подробна информация за функциите Обяснение - Прекъсване на подпрограма и прекъсване на макро програ...

 • Page 262

  B-64304BG/02 ПРОГРАМИРАНЕ 14.ПОТРЕБИТЕЛСКА МАКРО ПРОГРАМА - 235 - ВНИМАНИЕ При прекъсване тип I операцията след връщане на управлението е различна в зависимост от това да ...

 • Page 263

  14.ПОТРЕБИТЕЛСКА МАКРО ПРОГРАМА ПРОГРАМИРАНЕ B-64304BG/02 - 236 - Прекъсване на потреби- Телска макро програма Изпълнение в процес на изпълнениеИзпълнение в процес на из...

 • Page 264

  B-64304BG/02 ПРОГРАМИРАНЕ 14.ПОТРЕБИТЕЛСКА МАКРО ПРОГРАМА - 237 - - Сигнал за прекъсване на потребителска макро програма (UINT) Налични са две схеми за въвеждане на сигнал за...

 • Page 265

  14.ПОТРЕБИТЕЛСКА МАКРО ПРОГРАМА ПРОГРАМИРАНЕ B-64304BG/02 - 238 - ЗАБЕЛЕЖКА Ако изречение, съдържащо M99, е самостоятелно или има адрес само O, N, P, L или M, то програмно се прие...

 • Page 266

  B-64304BG/02 ПРОГРАМИРАНЕ 14.ПОТРЕБИТЕЛСКА МАКРО ПРОГРАМА - 239 - Модална информация след връщане на управлението чрез M99 Pyyyy Новата модална информация, променена от прек...

 • Page 267

  14.ПОТРЕБИТЕЛСКА МАКРО ПРОГРАМА ПРОГРАМИРАНЕ B-64304BG/02 - 240 - BBA’AГенериранопрекъсване Програмирана траектория на инструментаВектор на компенсацияТраектория на цен...

 • Page 268

  B-64304BG/02 ПРОГРАМИРАНЕ - 241 - 15.ВЪВЕЖДАНЕ НА ПРОГРАМИРУЕМИ ПАРАМЕТРИ (G10)15 ВЪВЕЖДАНЕ НА ПРОГРАМИРУЕМИ ПАРАМЕТРИ (G10) Общ преглед Стойностите на параметри и данните за ...

 • Page 269

  ПРОГРАМИРАНЕ B-64304BG/02 - 242 - 15. ВЪВЕЖДАНЕ НА ПРОГРАМИРУЕМИ ПАРАМЕТРИ (G10) За да промените параметър тип бит, ако бит 4 (G1B) на параметър № 3454 е 1, задайте 0 или 1. Ако е зада...

 • Page 270

  B-64304BG/02 ПРОГРАМИРАНЕ - 243 - 15.ВЪВЕЖДАНЕ НА ПРОГРАМИРУЕМИ ПАРАМЕТРИ (G10) (Когато инкременталните системи за третата и четвъртата оси е IS-B, а за машината е съответно въ...

 • Page 271

  ПРОГРАМИРАНЕ B-64304BG/02 - 244 - 16. ФУНКЦИИ ВИСОКО- СКОРОСТНО РЯЗАНЕ 16 ФУНКЦИИ ВИСОКОСКОРОСТНО РЯЗАНЕ Глава 16 „Функции високоскоростно рязане“ се състои от следните ча...

 • Page 272

  B-64304BG/02 ПРОГРАМИРАНЕ - 245 - 16.ФУНКЦИИ ВИСОКО-СКОРОСТНО РЯЗАНЕAI APC : AI advanced preview control AICC : AI contour control AICC II : AI contour control ІІ -: Функцията не се поддържа ○: Стандартна функци...

 • Page 273

  ПРОГРАМИРАНЕ B-64304BG/02 - 246 - 16. ФУНКЦИИ ВИСОКО- СКОРОСТНО РЯЗАНЕ - Задаване на ускоряване T Допустимото ускорение при линейно ускоряване/забавяне по всяка ос се зада...

 • Page 274

  B-64304BG/02 ПРОГРАМИРАНЕ - 247 - 16.ФУНКЦИИ ВИСОКО-СКОРОСТНО РЯЗАНЕ 20мсек20мсек20мсек20мсекградиент 1000мм/сек2 Тангенциална скорост на подаване градиент1200мм/сек2 градиент 1...

 • Page 275

  ПРОГРАМИРАНЕ B-64304BG/02 - 248 - 16. ФУНКЦИИ ВИСОКО- СКОРОСТНО РЯЗАНЕ - Забавяне, базирано на разстояние Ако общото разстояние съгласно предварително прочитаните изрече...

 • Page 276

  B-64304BG/02 ПРОГРАМИРАНЕ - 249 - 16.ФУНКЦИИ ВИСОКО-СКОРОСТНО РЯЗАНЕВ такъв случай, настройте бит 3 (BCG) на параметър № 7055 на 1. При това вътрешното ускорение и векторът на вр...

 • Page 277

  ПРОГРАМИРАНЕ B-64304BG/02 - 250 - 16. ФУНКЦИИ ВИСОКО- СКОРОСТНО РЯЗАНЕ - Функция автоматично управление на скоростта на подаване При режимите advanced preview control, AI advanced preview control ...

 • Page 278

  B-64304BG/02 ПРОГРАМИРАНЕ - 251 - 16.ФУНКЦИИ ВИСОКО-СКОРОСТНО РЯЗАНЕ Методът на забавяне на база разликата в скоростта на подаване варира в зависимо...

 • Page 279

  ПРОГРАМИРАНЕ B-64304BG/02 - 252 - 16. ФУНКЦИИ ВИСОКО- СКОРОСТНО РЯЗАНЕ Забавете оста X до 500 мм/мин Забавете оста X/Y до 250 мм/мин (Скоростта на подаване в тангенциална посока...

 • Page 280

  B-64304BG/02 ПРОГРАМИРАНЕ - 253 - 16.ФУНКЦИИ ВИСОКО-СКОРОСТНО РЯЗАНЕ Забавете оста X до 354 мм/мин Забавете оста X/Y до 250 мм/мин(Скоростта на подаване в тангенциална посока е 3...

 • Page 281

  ПРОГРАМИРАНЕ B-64304BG/02 - 254 - 16. ФУНКЦИИ ВИСОКО- СКОРОСТНО РЯЗАНЕ M - Управление по скорост с ускоряване по всяка ос Когато последователни малки линии формират крива, ...

 • Page 282

  B-64304BG/02 ПРОГРАМИРАНЕ - 255 - 16.ФУНКЦИИ ВИСОКО-СКОРОСТНО РЯЗАНЕ (Пример) Ако е зададена кръгла форма с радиус 10 мм и изречение за малки линии Параметър FNW (бит 6 на № 19500...

 • Page 283

  ПРОГРАМИРАНЕ B-64304BG/02 - 256 - 16. ФУНКЦИИ ВИСОКО- СКОРОСТНО РЯЗАНЕ Голямо ускорение: Програмирана траектория: Разпозната фигура Също така, когато за част от програми...

 • Page 284

  B-64304BG/02 ПРОГРАМИРАНЕ - 257 - 16.ФУНКЦИИ ВИСОКО-СКОРОСТНО РЯЗАНЕПри AI contour control II посоката на движение на инструмента по ос Z се използва като условие за изчисляване на ...

 • Page 285

  ПРОГРАМИРАНЕ B-64304BG/02 - 258 - 16. ФУНКЦИИ ВИСОКО- СКОРОСТНО РЯЗАНЕ ВНИМАНИЕ 1 Управлението по скорост въз основа на скоростта на рязане е ефективно само когато инструм...

 • Page 286

  B-64304BG/02 ПРОГРАМИРАНЕ - 259 - 16.ФУНКЦИИ ВИСОКО-СКОРОСТНО РЯЗАНЕНаименование на функцията G код Нарязване на резба с променлив ход (ЗАБ. 2) G34 Единичен цикъл на нарязван...

 • Page 287

  ПРОГРАМИРАНЕ B-64304BG/02 - 260 - 16. ФУНКЦИИ ВИСОКО- СКОРОСТНО РЯЗАНЕ Параметър Параметър № Advanced preview control AI advanced preview control AI contour control ІІ Тип ускоряване/забавяне (след интер...

 • Page 288

  B-64304BG/02 ПРОГРАМИРАНЕ - 261 - 16.ФУНКЦИИ ВИСОКО-СКОРОСТНО РЯЗАНЕM Управление по скорост с ускоряване по всяка ос Параметър Параметър № Advanced preview control AI advanced preview control ...

 • Page 289

  ПРОГРАМИРАНЕ B-64304BG/02 - 262 - 16. ФУНКЦИИ ВИСОКО- СКОРОСТНО РЯЗАНЕ M При AI advanced preview control/ AI contour control (ІІ) G05.1 Q1 Rx ; x ........ Ниво (от 1 до 10) ВНИМАНИЕ Веднъж зададено, нивото о...

 • Page 290

  B-64304BG/02 ПРОГРАМИРАНЕ - 263 - 16.ФУНКЦИИ ВИСОКО-СКОРОСТНО РЯЗАНЕ16.4 УПРАВЛЕНИЕ БЕЗ ШОК ЗА МЕХАНИКАТА (серия М) M 16.4.1 Управление по скорост с промяна на ускорението по вс...

 • Page 291

  ПРОГРАМИРАНЕ B-64304BG/02 - 264 - 16. ФУНКЦИИ ВИСОКО- СКОРОСТНО РЯЗАНЕ промяна на ускорението по ос Y в точката на контакт на правата и дъгата се получава, както следва: 22/1000...

 • Page 292

  B-64304BG/02 ПРОГРАМИРАНЕ - 265 - 16.ФУНКЦИИ ВИСОКО-СКОРОСТНО РЯЗАНЕ Когато линейна интерполация се следва от кръгова интерполация, управлението по скорост се извършва в...

 • Page 293

  ПРОГРАМИРАНЕ B-64304BG/02 - 266 - 16. ФУНКЦИИ ВИСОКО- СКОРОСТНО РЯЗАНЕ 16.4.2 Прогнозно плавно камбанообразно ускоряване/забавяне преди интерполация Общ преглед При прогноз...

 • Page 294

  B-64304BG/02 ПРОГРАМИРАНЕ - 267 - 16.ФУНКЦИИ ВИСОКО-СКОРОСТНО РЯЗАНЕОбяснение - Задаване на времето на промяна на кинематичния импулс Времето на промяна на кинематичния ...

 • Page 295

  17.ФУНКЦИИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПО ОС ПРОГРАМИРАНЕ B-64304BG/02 - 268 - 17 ФУНКЦИИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПО ОС Глава 21 „Функции за управление по ос“ се състои от следните части: 17.1 СИНХРОН...

 • Page 296

  B-64304BG/02 ПРОГРАМИРАНЕ 17.ФУНКЦИИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПО ОС - 269 - - Синхронна и нормална операция Операция, при която функцията синхронно управление по ос е активирана (раз...

 • Page 297

  17.ФУНКЦИИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПО ОС ПРОГРАМИРАНЕ B-64304BG/02 - 270 - Индикация на името на оста Номер на управлявана ос Име на оста Параметър (№ 1020) Долен индекс Параметър (№ 3131)...

 • Page 298

  B-64304BG/02 ПРОГРАМИРАНЕ 17.ФУНКЦИИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПО ОС - 271 - 17.1.2 Установяване на синхрон Обяснение При включване на захранването или след отменяне на аварийно спиране ...

 • Page 299

  17.ФУНКЦИИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПО ОС ПРОГРАМИРАНЕ B-64304BG/02 - 272 - ЗАБЕЛЕЖКА Когато разликата в позицията на грид сигнала за управляващата и подчинената ос е голяма, може да ...

 • Page 300

  B-64304BG/02 ПРОГРАМИРАНЕ 17.ФУНКЦИИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПО ОС - 273 - [Работна процедура] Долуописаната процедура е приложима, когато бит 0 (ATE) на параметър № 8303 е настроен на 1. 1. ...

 • Page 301

  17.ФУНКЦИИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПО ОС ПРОГРАМИРАНЕ B-64304BG/02 - 274 - 17.1.5 Методи за възстановяване след аларма при проверка на грешката при синхронизация Обяснение За възстано...

 • Page 302

  B-64304BG/02 ПРОГРАМИРАНЕ 17.ФУНКЦИИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПО ОС - 275 - 17.1.6 Аларма за разлика в момента при синхронно управление по ос Обяснение Ако движение, извършено по управля...

 • Page 303

  17.ФУНКЦИИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПО ОС ПРОГРАМИРАНЕ B-64304BG/02 - 276 - SA<F000#6> 1 0 Функция детекция на аларма Разрешена Настройка на параметър № 8327(512 мсек, когато параметърът н...

 • Page 304

  B-64304BG/02 ПРОГРАМИРАНЕ 17.ФУНКЦИИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПО ОС - 277 - ЗАБЕЛЕЖКА 5 При изваждане на управлявана ос статусът на синхронизация се отменя. При изваждане на управлява...

 • Page 305

  17.ФУНКЦИИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПО ОС ПРОГРАМИРАНЕ B-64304BG/02 - 278 - M ЗАБЕЛЕЖКА Тази функция не може да се използва заедно с функцията индексиране на делителна маса. 17.3 УПРАВ...

 • Page 306

  B-64304BG/02 ПРОГРАМИРАНЕ 17.ФУНКЦИИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПО ОС - 279 - +Y (Ъглова ос) +Y' (Хипотетична ос) Yp tan (компонент на пер- пендикулярна ос, генериран чрез движение по ъглова...

 • Page 307

  17.ФУНКЦИИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПО ОС ПРОГРАМИРАНЕ B-64304BG/02 - 280 - - Операция автоматично връщане в опорна позиция (G28, G30) Движението до централната точка по ъгловата ос засяг...

 • Page 308

  B-64304BG/02 ПРОГРАМИРАНЕ 17.ФУНКЦИИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПО ОС - 281 - Y 100.000 Y 115.470 <2> Координати в P0 (Абсолютна координата) (Машинна координата) X 0.000 X 0.000 Y 0.000 Y 0.000 30+X(Перп...

 • Page 309

  17.ФУНКЦИИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПО ОС ПРОГРАМИРАНЕ B-64304BG/02 - 282 - - Команди за линейна интерполация и позициониране тип линейна интерполация (G01, G00) Инструментът се преместв...

 • Page 310

  B-64304BG/02 ПРОГРАМИРАНЕ 17.ФУНКЦИИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПО ОС - 283 - 30P1P0(0,0)P2 200115.470+Y (Ъглова ос) +Y' (Хипотетична ос) +X (Перпендикулярна ос) - Гранична стойност на съхранения раз...

 • Page 311

  17.ФУНКЦИИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПО ОС ПРОГРАМИРАНЕ B-64304BG/02 - 284 - Функции за проверка на съхранения разрешен ход, които са различни от гореописаните, са приложими в ъглова ...

 • Page 312

  B-64304BG/02 ПРОГРАМИРАНЕ 17.ФУНКЦИИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПО ОС - 285 - Изходен сигнал Наименование на сигнала Адрес Класификация Забележки Сигнал за завършване на позициониран...

 • Page 313

  17.ФУНКЦИИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПО ОС ПРОГРАМИРАНЕ B-64304BG/02 - 286 - - Твърдо нарязване на резба Като ос за твърдо нарязване не може да се използва нито една ъглова ос. - Функц...

 • Page 314

  B-64304BG/02 ПРОГРАМИРАНЕ 17.ФУНКЦИИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПО ОС - 287 - 17.4 ТАНДЕМНО УПРАВЛЕНИЕ Когато въртящ момент за задвижване на голяма маса не може да бъде произведен само от...

 • Page 315

  18.ВЪВЕЖДАНЕ НА ДАННИ ЗА ВИДОВЕТЕ ОБРАБОТКА ПРОГРАМИРАНЕ B-64304BG/02 - 288 - 18 ВЪВЕЖДАНЕ НА ДАННИ ЗА ВИДОВЕТЕ ОБРАБОТКА Глава 18 „Въвеждане на данни за видовете обработка...

 • Page 316

  B-64304BG/02 ПРОГРАМИРАНЕ 18.ВЪВЕЖДАНЕ НА ДАННИ ЗА ВИДОВЕТЕ ОБРАБОТКА - 289 - (1) Екран на менюто на видовете обработка Фиг. 18.2 (a) Екран на менюто на данните за видовете обра...

 • Page 317

  18.ВЪВЕЖДАНЕ НА ДАННИ ЗА ВИДОВЕТЕ ОБРАБОТКА ПРОГРАМИРАНЕ B-64304BG/02 - 290 - 18.3 ОБЯСНЕНИЕ НА ФУНКЦИОНИРАНЕТО Следва описание на това как да се извика екранът на менюто на ...

 • Page 318

  B-64304BG/02 ПРОГРАМИРАНЕ 18.ВЪВЕЖДАНЕ НА ДАННИ ЗА ВИДОВЕТЕ ОБРАБОТКА - 291 - Екран на променливи на потребителски макро програми Показва се следният екран на потребителс...

 • Page 319

  18.ВЪВЕЖДАНЕ НА ДАННИ ЗА ВИДОВЕТЕ ОБРАБОТКА ПРОГРАМИРАНЕ B-64304BG/02 - 292 - № на подпрограма Екран O9507 Задава символен низ на данни, съответстващи на вид № 7 O9508 Задава си...

 • Page 320

  B-64304BG/02 ПРОГРАМИРАНЕ 18.ВЪВЕЖДАНЕ НА ДАННИ ЗА ВИДОВЕТЕ ОБРАБОТКА - 293 - - Формат G65 H90 P_ Q_ R_ I_ J_ K_ ; H90 : Задава заглавие на менюто P_ : Код на първия и втория символ от загла...

 • Page 321

  18.ВЪВЕЖДАНЕ НА ДАННИ ЗА ВИДОВЕТЕ ОБРАБОТКА ПРОГРАМИРАНЕ B-64304BG/02 - 294 - O9500 ; N1 G65 H90 P072079 Q076069 R032080 I065084 J084069 K082078 ; ............ "ВИД НА ОБРАБОТКАТА НА ОТВОР" N2 G65 H91 P1 Q066079 R0760...

 • Page 322

  B-64304BG/02 ПРОГРАМИРАНЕ 18.ВЪВЕЖДАНЕ НА ДАННИ ЗА ВИДОВЕТЕ ОБРАБОТКА - 295 - Дефиниране на променливи на макро програми Дефинира се символният низ, показван в името на пр...

 • Page 323

  18.ВЪВЕЖДАНЕ НА ДАННИ ЗА ВИДОВЕТЕ ОБРАБОТКА ПРОГРАМИРАНЕ B-64304BG/02 - 296 - Фиг. 18.4.2 (в) Екран на потребителските макро програми O9501 ; N1 G65 H92 P066079 Q076084 R032072 I079076 J069032 ; .................

 • Page 324

  B-64304BG/02 ПРОГРАМИРАНЕ 18.ВЪВЕЖДАНЕ НА ДАННИ ЗА ВИДОВЕТЕ ОБРАБОТКА - 297 - ЗАБЕЛЕЖКА 1 Шпация (032) се добавя преди кода на символ в случай на код от три цифри или по-малко. ...

 • Page 325

  18.ВЪВЕЖДАНЕ НА ДАННИ ЗА ВИДОВЕТЕ ОБРАБОТКА ПРОГРАМИРАНЕ B-64304BG/02 - 298 - オ 181 ユ 213 カ 182 ヨ 214 キ 183 ラ 215 ク 184 リ 216 ケ 185 ル 217 コ 186 レ 218 サ 187 ロ 219 シ 188 ワ 220 ス 189 ヲ 166 セ 190 ...

 • Page 326

  B-64304BG/02 ПРОГРАМИРАНЕ 18.ВЪВЕЖДАНЕ НА ДАННИ ЗА ВИДОВЕТЕ ОБРАБОТКА - 299 - 大 加 工 切 削 倣 正 途 中 荒 002 200 002 202 002 204 002 206 002 208 002 210 002 212 002 214 002 216 002 218 具 番 号 仕 上 込 点 方 向 速 002 220 002 ...

 • Page 327

  18.ВЪВЕЖДАНЕ НА ДАННИ ЗА ВИДОВЕТЕ ОБРАБОТКА ПРОГРАМИРАНЕ B-64304BG/02 - 300 - 植 色 食 伸 信 侵 振 浸 004 240 004 242 004 244 004 246 004 248 004 250 004 252 004 254 真 暗 以 意 異 影 鋭 越 価 可 005 000 005 002 005 004 005 006 ...

 • Page 328

  B-64304BG/02 ПРОГРАМИРАНЕ 18.ВЪВЕЖДАНЕ НА ДАННИ ЗА ВИДОВЕТЕ ОБРАБОТКА - 301 - 美 普 伏 歩 包 門 問 絡 列 万 007 020 007 022 007 024 007 026 007 028 007 030 007 032 007 034 007 036 007 038 利 訳 礼 乱 放 枚 約 練 油 劣 007 040 007 ...

 • Page 329

 • Page 330

  III. ЕКСПЛОАТАЦИЯ

 • Page 331

 • Page 332

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 1.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ - 305 - 1 ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Глава 1 „Общи положения“ се състои от следните части: 1.1 РЪЧЕН РЕЖИМ ....................................................................

 • Page 333

  1.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 306 - ИнструментДетайлОператорски пулт на машинатаРъчен импулсенгенератор Фиг. 1.1 (б) Преместване на инструмента чрез ръчна ...

 • Page 334

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 1.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ - 307 - Обяснение - Режим работа в паметта След като дадена програма бъде регистрирана в паметта на ЦПУ, машината може да бъде у...

 • Page 335

  1.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 308 - Фиг. 1.3 (a) Избор на програма за автоматична операция - Стартиране и спиране Автоматична операция се стартира чрез натиск...

 • Page 336

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 1.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ - 309 - ИнструментМаса Фиг. 1.4.1 (a) Драй рън - Регулиране скоростта на подаване Проверете програмата, като промените зададената ...

 • Page 337

  1.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 310 - 1.4.2 Как се прави преглед на промяната на дисплея на текущата позиция без задействане на машината Обяснение - Режим проиг...

 • Page 338

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 1.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ - 311 - Обяснение - Стойност на компенсацията ЗадаванеПоказванеЕкран БутониПулт за ръчно въвеждане на данниКомпенсация Комп...

 • Page 339

  1.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 312 - ЗадаванеЕкран БутониПулт за ръчно въвеждане на данниПоказванеПамет на ЦПУПрограмаАвтоматичнаоперация Движение на ма...

 • Page 340

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 1.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ - 313 - Програма КомпенсацияПараметри Настройки Задаване на данниОператорски пултна машината ЕкранБутониБутон за защитана д...

 • Page 341

  1.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 314 - Излиза списък на програмите в програмната памет. Фиг. 1.7.1 (б) 1.7.2 Визуализация на текущата позиция Текущата позиция на ин...

 • Page 342

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 1.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ - 315 - Фиг. 1.7.2 (б) 1.7.3 Визуализиране на аларми При възникването на грешка по време на операция на екрана се показват код на греш...

 • Page 343

  1.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 316 - 1.7.4 Визуализиране на броя на детайлите и времето на работа Екранът на визуализация на позицията показва броя на обработв...

 • Page 344

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 2.ОПЕРАЦИОННИ УСТРОЙСТВА - 317 - 2 ОПЕРАЦИОННИ УСТРОЙСТВА Устройствата за настройване и визуализация, прикрепени към ЦПУ, и операторските пулто...

 • Page 345

  2.ОПЕРАЦИОННИ УСТРОЙСТВА ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 318 - 2.1.1 8.4” Течнокристален дисплей/Пулт за ръчно въвеждане на данни 8.4” Дисплей/Пулт за ръчно въвеждане на данни (ве...

 • Page 346

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 2.ОПЕРАЦИОННИ УСТРОЙСТВА - 319 - 2.1.2 10.4” Течнокристален дисплей 2.1.3 Стандартно устройство за ръчно въвеждане на данни (бутон ONG) - Устройство пр...

 • Page 347

  2.ОПЕРАЦИОННИ УСТРОЙСТВА ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 320 - - Устройство при системата от серия Т Бутон RESET Бутон HELP Буквено-цифрови бутони Бутон SHIFT Бутони за придвижван...

 • Page 348

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 2.ОПЕРАЦИОННИ УСТРОЙСТВА - 321 - Малко устройство за ръчно въвеждане на данни (бутон ONG, вертикален тип) Бутон RESET Бутон HELP Буквено-цифрови буто...

 • Page 349

  2.ОПЕРАЦИОННИ УСТРОЙСТВА ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 322 - Малко устройство за ръчно въвеждане на данни (бутон ONG, вертикален тип) Бутон RESET Бутон HELP Буквено-цифрови буто...

 • Page 350

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 2.ОПЕРАЦИОННИ УСТРОЙСТВА - 323 - Номер Име Обяснение 8 Бутони за редактиране Използвайте тези бутони, когато редактирате програма. : ALTER : INSERT : I...

 • Page 351

  2.ОПЕРАЦИОННИ УСТРОЙСТВА ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 324 - Пример 1) 2 При натискане на един от софтуерните бутони за избор на глава се появява екранът на главата. Ако не ...

 • Page 352

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 2.ОПЕРАЦИОННИ УСТРОЙСТВА - 325 - Пример 1) 8.4 инчов течнокристален дисплей Софтуерни бутони за избор на глава Софтуерни бутони за избор на опе...

 • Page 353

  2.ОПЕРАЦИОННИ УСТРОЙСТВА ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 326 - Натиснете този бутон, за да визуализирате специализиран екран 2 (диалогов екран на макро програма или екран на ...

 • Page 354

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 2.ОПЕРАЦИОННИ УСТРОЙСТВА - 327 - Екран за визуализация на позиция Софтуерните бутони за избор на глава, принадлежащи към функционалния бутон , и...

 • Page 355

  2.ОПЕРАЦИОННИ УСТРОЙСТВА ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 328 - В режим ръчно въвеждане на данни MDI PROGRMMDI CURRENTNEXT (OPRT) Стр. 1 + (1) (2) (3) (4) (5) RESTARTDIR (OPRT) Стр. 2 + (6) (7) (8) (9) (10) В режим ре...

 • Page 356

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 2.ОПЕРАЦИОННИ УСТРОЙСТВА - 329 - * Позициите в скоби на втория ред в колоната „Меню на главата“ се визуализират при 10.4 инчов екран. Екран компен...

 • Page 357

  2.ОПЕРАЦИОННИ УСТРОЙСТВА ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 330 - № Меню на главата Описание(14) BARRIER (BARRIER) Избор на екран за зоната за ограничаване хода около супорта. (Само при се...

 • Page 358

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 2.ОПЕРАЦИОННИ УСТРОЙСТВА - 331 - ID-INF MEMORY (OPRT) Стр. 9 + (41) (42) (43) (44) (45) Стр. 10 (46) (47) (48) (49) (50) PROF.M PROF.S (OPRT) + RMTDIAGM-TUN (OPRT) Стр. 8 + (36) (37) (38) (39) (40) Таблица...

 • Page 359

  2.ОПЕРАЦИОННИ УСТРОЙСТВА ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 332 - № Меню на главата Описание(31) EMBED (EMBED PORT) Избор на екран за настройки, свързани с вградения Ethernet (порт). (32) PCMCIA (PCMCIA ...

 • Page 360

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 2.ОПЕРАЦИОННИ УСТРОЙСТВА - 333 - * Позициите в скоби на втория ред в колоната „Меню на главата“ се визуализират при 10.4 инчов екран. Графичен екр...

 • Page 361

  2.ОПЕРАЦИОННИ УСТРОЙСТВА ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 334 - (2) EXEC (EXEC) Избор на екран за начертаване траекториите на инструмента. (3) EXEC (EXEC) Избор на екран за начертаване на ан...

 • Page 362

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 2.ОПЕРАЦИОННИ УСТРОЙСТВА - 335 - 2.3.5 Предупредителни съобщения След въвеждане на символ или цифра от пулта за ръчно въвеждане на данни проверка ...

 • Page 363

  2.ОПЕРАЦИОННИ УСТРОЙСТВА ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 336 - Главна платкаКанал 1Канал 2JA56AJA36ARS-232-CRS-232-CИнтерфейсза въвеждане/извеждане Интерфейсза въвеждане/извеждане В/И ...

 • Page 364

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 2.ОПЕРАЦИОННИ УСТРОЙСТВА - 337 - 2.5 ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ЗАХРАНВАНЕТО 2.5.1 Включване на захранването Процедура по включване на захранването П...

 • Page 365

  3.РЪЧНА ОПЕРАЦИЯ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 338 - 3 РЪЧНА ОПЕРАЦИЯ РЪЧНИТЕ ОПЕРАЦИИ са осем типа, както следва: 3.1 РЪЧНО ВРЪЩАНЕ В ОПОРНА ПОЗИЦИЯ ...................................................

 • Page 366

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 3.РЪЧНА ОПЕРАЦИЯ - 339 - XОГЛЕДАЛЕН ОБРАЗYZCX2Y2Z2XYZPROGRAMSTOPM02/ M30MANUABSSPINDLE ORITAP ATCREADYNC?MC?НУЛЕВА ПОЗИЦИЯ Фиг. 3.1 (б) Обяснение - Автоматично задаване на коорд...

 • Page 367

  3.РЪЧНА ОПЕРАЦИЯ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 340 - Докато бутонът се задържа натиснат, инструментът се движи в посоката, зададена чрез бутона. ZXY Фиг. 3.2 (a) Ръчно подаване П...

 • Page 368

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 3.РЪЧНА ОПЕРАЦИЯ - 341 - 3.3 ИНКРЕМЕНТАЛНО ПОДАВАНЕ В режим инкрементално подаване (INC) при натискане на прекъсвача за избор на ос и посока на подав...

 • Page 369

  3.РЪЧНА ОПЕРАЦИЯ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 342 - 3.4 ПОДАВАНЕ С РЪЧЕН ИМПУЛСЕН ГЕНЕРАТОР В режим ръчен импулсен генератор инструментът може да бъде придвижен на късо разс...

 • Page 370

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 3.РЪЧНА ОПЕРАЦИЯ - 343 - Обяснение - Достъпност на ръчния импулсен генератор в режим ръчно подаване Когато бит 0 (JHD) на параметър № 7100 е настроен ...

 • Page 371

  3.РЪЧНА ОПЕРАЦИЯ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 344 - n mA BИмпулсите над (km) се игнорират A: Брой на импулсите, равен на скоростта на бърз ход. B: Брой на импулсите, съхранени в ...

 • Page 372

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 3.РЪЧНА ОПЕРАЦИЯ - 345 - 3.5 РЪЧЕН АБСОЛЮТЕН ПРЕКЪСВАЧ Чрез включване или изключване на ръчния абсолютен прекъсвач на операторския пулт на машина...

 • Page 373

  3.РЪЧНА ОПЕРАЦИЯ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 346 - - Ръчна операция след края на изречението Координати, когато изречение <1> се изпълнява след ръчна операция (ос X +20.0, о...

 • Page 374

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 3.РЪЧНА ОПЕРАЦИЯ - 347 - - Когато командата за движение в следващото изречение е само за една ос Когато командата в следващото изречение съдържа ...

 • Page 375

  3.РЪЧНА ОПЕРАЦИЯ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 348 - Крайната точка на изречението PB се премества до точка PB' със стойността на движението в ръчен режим, а векторите VB1 и VB2 в PB...

 • Page 376

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 3.РЪЧНА ОПЕРАЦИЯ - 349 -  Ръчна операция след спиране при единично изречение Ръчната операция е изпълнена, когато изпълнението на изречение е ...

 • Page 377

  3.РЪЧНА ОПЕРАЦИЯ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 350 - (5) Точка (4) се изпълнява многократно при детекцията на две, три или четири референтни маркера. Абсолютната позиция се оп...

 • Page 378

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 3.РЪЧНА ОПЕРАЦИЯ - 351 - 3.6.3 Дистанционно-кодиран ротационен датчик В случай на задаване на кръгова ос, ако бит 3 (DCRx) на параметър № 1815 е зададен, с...

 • Page 379

  3.РЪЧНА ОПЕРАЦИЯ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 352 - Установяване на опорна позиция с оси за управление на синхронизацията по ос При оси за управление на синхронизацията по ...

 • Page 380

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 3.РЪЧНА ОПЕРАЦИЯ - 353 - 3.6.6 Управление по ъглова ос При използване на управление по ъглова ос са налични следните ограничения. (a) Линейна скала с ...

 • Page 381

  3.РЪЧНА ОПЕРАЦИЯ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 354 - (5) Следната функция не може да се използва за оста по тази функция.  Детекция на абсолютна позиция (бит 5 (APCx) на параметър...

 • Page 382

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 3.РЪЧНА ОПЕРАЦИЯ - 355 - - Свързване То е възможно при напълно затворена система. ЦПУ Серво усилвателИнтерфейсно устройство за външен детектор ...

 • Page 383

  3.РЪЧНА ОПЕРАЦИЯ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 356 - Ако една от следните операции бъде извършена по време на автоматично връщане в опорна позиция (G28) преди установяване на ...

 • Page 384

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 3.РЪЧНА ОПЕРАЦИЯ - 357 -  При установяване на опорната позиция по перпендикулярната ос първо трябва да се установи опорната точка по ъгловата о...

 • Page 385

  3.РЪЧНА ОПЕРАЦИЯ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 358 - - Режим проверка В този режим програмата може да бъде изпълнена в права и обратна посока и да бъде проверена. За да превкл...

 • Page 386

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 3.РЪЧНА ОПЕРАЦИЯ - 359 - ЗАБЕЛЕЖКА Когато сигналът MMOD се настрои на "0" по време на изпълнението на програмата, нейното изпълнение в права и ...

 • Page 387

  3.РЪЧНА ОПЕРАЦИЯ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 360 - Край на програма Когато се изпълни изречение M2 или M30, завършва връщането чрез ръчния импулсен генератор. Не е възможно ...

 • Page 388

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 3.РЪЧНА ОПЕРАЦИЯ - 361 - G00 G01 G02 G03 G04 G22 G23 G25 G26 G28 G30 G40 G41 G42 G43 G44 G49 G53 G65 G73 G76 G80 G81 G82 G83 G85 G86 G87 G88 G89 G82 G94 G95 G96 G97 ЗАБЕЛЕЖКА 1 При цикъл на пробиване на мал...

 • Page 389

  3.РЪЧНА ОПЕРАЦИЯ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 362 - Движение напред Движение назад O0010 ; N1 G4 X1. ; N2 M101 ; M101 M100 (*1) N3 G4 X1. ; N4 M204 ; M204 M200 (*1) N5 G4 X1. ; N6 M104 ; M104 M101 (*2) N7 G4 X1. ; N8 M300 ; M300 M300 (*...

 • Page 390

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 3.РЪЧНА ОПЕРАЦИЯ - 363 - N6 N7 N8Извежда се T33 Движение напред : с T22 N6 N7N8Извежда се T22 Движение назад (когато параметър STO е настроен на “0”) : N6 N7N8Изв...

 • Page 391

  3.РЪЧНА ОПЕРАЦИЯ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 364 -  Надвишаване на максималния брой изречения за обратно движение  Изречение, съдържащо G код за забрана движението наз...

 • Page 392

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 3.РЪЧНА ОПЕРАЦИЯ - 365 - Фиг. 3.12 (б) Показване на статус "NO RVRS." Освен това, когато сигналът за забрана на смяната на посоката MNCHG<F0091.1> е нас...

 • Page 393

  3.РЪЧНА ОПЕРАЦИЯ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 366 - - Движение при изпълнение на подпрограма чрез външно извикване на подпрограма В M198 или код М за изпълнение на подпрограм...

 • Page 394

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 3.РЪЧНА ОПЕРАЦИЯ - 367 - - Нарязване на резба при движение напред Нарязването на резба винаги се изпълнява при 100% регулиране на скоростта. Т.е., и...

 • Page 395

  3.РЪЧНА ОПЕРАЦИЯ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 368 - - Смяна на работния режим Когато в режим проверка се активира режим редактиране, движението назад и повторното движение...

 • Page 396

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 4.АВТОМАТИЧНА ОПЕРАЦИЯ - 369 - 4 АВТОМАТИЧНА ОПЕРАЦИЯ Програмираните операции на машината с ЦПУ се наричат автоматични операции (режим). В тази г...

 • Page 397

  4.АВТОМАТИЧНА ОПЕРАЦИЯ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 370 - Режим работа в паметта Процедура T 1 При управление по две траектории изберете траекторията, по която операцията д...

 • Page 398

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 4.АВТОМАТИЧНА ОПЕРАЦИЯ - 371 - - Спиране на програма (M00) Операцията в режим памет се прекъсва след изпълнението на изречение, съдържащо M00. При сп...

 • Page 399

  4.АВТОМАТИЧНА ОПЕРАЦИЯ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 372 - Операция в режим ръчно въвеждане на данни Процедура 1 Изберете режим ръчно въвеждане на данни MDI. T При управление ...

 • Page 400

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 4.АВТОМАТИЧНА ОПЕРАЦИЯ - 373 - При натискате на прекъсвача за стартиране на цикъл на операторския пулт на машината операцията се рестартира. б. ...

 • Page 401

  4.АВТОМАТИЧНА ОПЕРАЦИЯ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 374 - - Абсолютна/инкрементална команда Когато бит 4 (MAB) на параметър № 3401 е настроен на 1, абсолютното/инкременталното п...

 • Page 402

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 4.АВТОМАТИЧНА ОПЕРАЦИЯ - 375 - 2 Изберете програмата за изпълнение.  Избор на файл за операцията директно от външна памет Въведете номера на фа...

 • Page 403

  4.АВТОМАТИЧНА ОПЕРАЦИЯ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 376 - Фиг. 4.3 (б) Екран ЗА ПРОВЕРКА НА ПРОГРАМА ЗАБЕЛЕЖКА 1 Преди да изберете файл за операция директно от външна памет, п...

 • Page 404

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 4.АВТОМАТИЧНА ОПЕРАЦИЯ - 377 - 4.4 РЕЖИМ ГРАФИК За да извършите операция в режим график, изберете файлове (програми), регистрирани в карта памет, и...

 • Page 405

  4.АВТОМАТИЧНА ОПЕРАЦИЯ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 378 - Фиг. 4.4 (б) Екран на списъка на графика (10.4 инчов дисплей) [FILE UP] Премества файла на позицията на курсора с един ред н...

 • Page 406

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 4.АВТОМАТИЧНА ОПЕРАЦИЯ - 379 - Фиг. 4.4 (в) Екран с номера на файлове (екран на списъка на графика) (8.4 инчов екран) Фиг. 4.4 (г) Екран с имена на файлове...

 • Page 407

  4.АВТОМАТИЧНА ОПЕРАЦИЯ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 380 - [F-NAME] Показва екрана с имена на файлове. Файловете, регистрирани като данни на графика, са маркирани с "S" вляв...

 • Page 408

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 4.АВТОМАТИЧНА ОПЕРАЦИЯ - 381 - - Код М Текущият брой на екрана на статуса на графика за изпълнение не се увеличава дори и при изпълнение на код в ...

 • Page 409

  4.АВТОМАТИЧНА ОПЕРАЦИЯ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 382 - Пример) M198 P0123 L3 ; Тази команда определя, че подпрограма с номер на външна подпрограма O0123 трябва да бъде извикана тр...

 • Page 410

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 4.АВТОМАТИЧНА ОПЕРАЦИЯ - 383 - ЗАБЕЛЕЖКА 6 Извикване чрез функцията извикване на подпрограма от външно устройство, се смята като едно ниво на вла...

 • Page 411

  4.АВТОМАТИЧНА ОПЕРАЦИЯ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 384 - 2 За начина на избиране на ос за прекъсване с ръчен импулсен генератор вижте съответния наръчник на машиностроите...

 • Page 412

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 4.АВТОМАТИЧНА ОПЕРАЦИЯ - 385 - (Машинна координатна система)(Координатна система на детайла след прекъсването) (Координатна система на детайла ...

 • Page 413

  4.АВТОМАТИЧНА ОПЕРАЦИЯ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 386 - (Нулева точка на машината)Координатна система на детайла преди прекъсването Координатна система на детайла след ...

 • Page 414

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 4.АВТОМАТИЧНА ОПЕРАЦИЯ - 387 - 3 Натиснете софтуерния бутон [(OPRT)]. 4 За да подготвите "Изчистване на всички оси" или "Изчистване на която и...

 • Page 415

  4.АВТОМАТИЧНА ОПЕРАЦИЯ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 388 - Фиг. 4.6 (б) (a) INPUT UNIT (единица на въвеждане): Стойността на движение при прекъсване с ръчен импулсен генератор в сист...

 • Page 416

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 4.АВТОМАТИЧНА ОПЕРАЦИЯ - 389 - 4.7 РЪЧНА ИНТЕРВЕНЦИЯ И ВРЪЩАНЕ Когато движението по дадена ос бъде спряно чрез стоп подаване по време на автоматич...

 • Page 417

  4.АВТОМАТИЧНА ОПЕРАЦИЯ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 390 - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Уверете се, че сте извършили правилно интервенцията съгласно посоката на обработка и фигурата на ...

 • Page 418

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 4.АВТОМАТИЧНА ОПЕРАЦИЯ - 391 - интервенция, функциите ръчна интервенция и връщане се забраняват и операцията се извършва съгласно зададената ф...

 • Page 419

  4.АВТОМАТИЧНА ОПЕРАЦИЯ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 392 - 2-3 Натиснете софтуерния бутон за избор на глава [SETING], за да се появи екранът за задаване. Фиг. 4.8 (б) Екран Настройка ...

 • Page 420

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 4.АВТОМАТИЧНА ОПЕРАЦИЯ - 393 - Процедура по рестартиране на програма чрез задаване на пореден номер Процедура 1 [ТИП Р] 1 Приберете инструмента и...

 • Page 421

  4.АВТОМАТИЧНА ОПЕРАЦИЯ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 394 - Процедура 2 [ОБЩА ЗА ТИП Р/ТИП Q] 1 Завъртете прекъсвача за рестартиране на програма на операторския пулт на машинат...

 • Page 422

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 4.АВТОМАТИЧНА ОПЕРАЦИЯ - 395 - При 10.4-инчов течнокристален дисплей/пулт за ръчно въвеждане на данни: До 30 кода М При 8.4-инчов течнокристален дисп...

 • Page 423

  4.АВТОМАТИЧНА ОПЕРАЦИЯ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 396 - 5 Извършва се търсене на номера на изречението и на течнокристалния дисплей се появява екранът за рестартиране на ...

 • Page 424

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 4.АВТОМАТИЧНА ОПЕРАЦИЯ - 397 - Извеждане на кодове M, S, T и В за рестартиране на програма След като завърши търсенето на изречението, което трябва ...

 • Page 425

  4.АВТОМАТИЧНА ОПЕРАЦИЯ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 398 - Фиг. 4.9 (в) Екран за рестартиране на програма (извеждане на кодове M, S, T и В) 2 Преди инструментът да достигне позиция...

 • Page 426

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 4.АВТОМАТИЧНА ОПЕРАЦИЯ - 399 - 3 Когато в раздела (НОВО ВЪВЕЖДАНЕ) има въведени стойности, при натискане на прекъсвача за стартиране на цикъл от ...

 • Page 427

  4.АВТОМАТИЧНА ОПЕРАЦИЯ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 400 - - Номер на изречение, когато програмата е спряна или прекъсната Екранът на програмата обикновено показва номера н...

 • Page 428

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 4.АВТОМАТИЧНА ОПЕРАЦИЯ - 401 - - Стоп подаване Ако се извърши операция стоп подаване по време на търсене, етапите на рестартиране трябва да се из...

 • Page 429

  4.АВТОМАТИЧНА ОПЕРАЦИЯ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 402 - - Команди M, S и Т, които не могат да се използват в режим Ново въвеждане Долуизброените функции M, S и Т, за разлика от...

 • Page 430

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 5.ТЕСТОВ РЕЖИМ - 403 - 5 ТЕСТОВ РЕЖИМ За проверка преди фактическата обработка на това дали машината функционира съгласно зададеното от създаден...

 • Page 431

  5.ТЕСТОВ РЕЖИМ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 404 - Кодовете M, S, T и В се забраняват и не се изпълняват. За информация относно режим блокиране на спомагателна функция вижте съо...

 • Page 432

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 5.ТЕСТОВ РЕЖИМ - 405 - 5.3 РЕГУЛИРАНЕ ПРИ БЪРЗ ХОД Към скоростта при бърз ход може да се приложи регулиране на четири стъпки (F0, 25%, 50% и 100%). F0 се задав...

 • Page 433

  5.ТЕСТОВ РЕЖИМ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 406 - Драй рън Процедура Натиснете прекъсвача за драй рън на операторския пулт на машината по време на автоматична операция. Инс...

 • Page 434

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 5.ТЕСТОВ РЕЖИМ - 407 - Единично изречение Процедура 1 Натиснете прекъсвача на режим единично изречение на операторския пулт на машината. Изпълн...

 • Page 435

  6.ЗАЩИТНИ ФУНКЦИИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 408 - 6 ЗАЩИТНИ ФУНКЦИИ За да спрете незабавно машината и да осигурите безопасността, натиснете бутона за аварийно спиране. ...

 • Page 436

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 6.ЗАЩИТНИ ФУНКЦИИ - 409 - 6.2 НАДВИШАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ХОД При опит за надвишаване на разрешения ход, зададен чрез ограничителя на ход на машинат...

 • Page 437

  6.ЗАЩИТНИ ФУНКЦИИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 410 - 6.3 ПРОВЕРКА НА СЪХРАНЕНИЯ РАЗРЕШЕН ХОД С помощта на функциите проверка на съхранения разрешен ход 1, проверка на съхране...

 • Page 438

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 6.ЗАЩИТНИ ФУНКЦИИ - 411 - - Проверка на съхранения разрешен ход 2 Параметри (№№ 1322, 1323) или команди служат за задаване на тези граници. Територият...

 • Page 439

  6.ЗАЩИТНИ ФУНКЦИИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 412 - Ако на фиг. 6.3(г) на проверка е подложена точка A (горна част на инструмента), разстоянието "a" трябва да се зададе като...

 • Page 440

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 6.ЗАЩИТНИ ФУНКЦИИ - 413 - - Ресетиране на алармите Когато инструментът навлезе в забранена зона и се генерира аларма, той може да бъде придвижва...

 • Page 441

  6.ЗАЩИТНИ ФУНКЦИИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 414 - 6.4 ПРОВЕРКА НА ГРАНИЦИТЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ХОД ПРЕДИ ДВИЖЕНИЕ Преди да се стартира зададено в изречение движение по време н...

 • Page 442

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 6.ЗАЩИТНИ ФУНКЦИИ - 415 - Обяснение Когато се извършва проверка на граничната стойност на разрешения ход преди започване на движение, с помощта ...

 • Page 443

  6.ЗАЩИТНИ ФУНКЦИИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 416 - 6.5 ФУНКЦИИ ЗА ПРЕПЯТСТВАНЕ НА ПОГРЕШНА ОПЕРАЦИЯ Неправилна настройка на компенсацията на инструмента или неправилна о...

 • Page 444

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 6.ЗАЩИТНИ ФУНКЦИИ - 417 - Например, да приемем, че допустимият диапазон на данните за определен номер на компенсация на инструмента е настроен на...

 • Page 445

  6.ЗАЩИТНИ ФУНКЦИИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 418 - 6.5.1.2 Потвърждение на въвеждането в инкременти Тази функция подава съобщение за потвърждение, когато въвеждате инкреме...

 • Page 446

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 6.ЗАЩИТНИ ФУНКЦИИ - 419 - бутона на пулта за ръчно въвеждане на данни, а въвеждането в инкрементални стойности – със софтуерния бутон [+INPUT]. - Екр...

 • Page 447

  6.ЗАЩИТНИ ФУНКЦИИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 420 - - Екрани за въвеждане, за които тази функция е валидна  Компенсация на инструмент T  Компенсация на инструмент по ос Y ...

 • Page 448

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 6.ЗАЩИТНИ ФУНКЦИИ - 421 - За да разрешите или забраните "Предупредителната индикация по време на ресет на програмна операция", настройте би...

 • Page 449

  6.ЗАЩИТНИ ФУНКЦИИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 422 - Показване на статуса на ос Обяснение - Основни положения при функцията показване на статуса на ос Тази функция показва ...

 • Page 450

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 6.ЗАЩИТНИ ФУНКЦИИ - 423 - 6.5.2.5 Проверка на диапазона на данните Тази функция позволява задаването на допустим диапазон на данните и проверява да...

 • Page 451

  6.ЗАЩИТНИ ФУНКЦИИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 424 - 6.5.2.7 Предупредителна индикация по време на ресет на програмна операция Когато бит 6 (CLR) на параметър № 3402 е 0, ако при изп...

 • Page 452

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 6.ЗАЩИТНИ ФУНКЦИИ - 425 - 6.5.3 Екран за задаване Този раздел съдържа информация за това как се извиква екранът за задаване на функцията потвърждав...

 • Page 453

  6.ЗАЩИТНИ ФУНКЦИИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 426 - Фиг. 6.5.3.1 (a) Екран за задаване на функцията за потвърждаване на операция 5 На екрана за задаване на функция потвърждаван...

 • Page 454

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 6.ЗАЩИТНИ ФУНКЦИИ - 427 - 6.5.3.2 Екран за задаване на диапазона на компенсация на инструмент Този екран показва статуса на задаване на валидните ди...

 • Page 455

  6.ЗАЩИТНИ ФУНКЦИИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 428 -  Която и да било от стойностите на компенсация на инструмента е 0. Проверката на диапазона на въвежданите данни се анул...

 • Page 456

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 6.ЗАЩИТНИ ФУНКЦИИ - 429 - T - Настройки без компенсация на геометрията/износването (бит 6 (NGW) на параметър № 8136 е 1) Без компенсация на геометрията/...

 • Page 457

  6.ЗАЩИТНИ ФУНКЦИИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 430 - В този случай екранът за въвеждане компенсацията на инструмента приема само стойности на компенсацията от 0.000 до 100.000 з...

 • Page 458

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 6.ЗАЩИТНИ ФУНКЦИИ - 431 - 5 Придвижете курсора до елемента, който искате да настроите с помощта на бутоните за страници и , , , и или софтуерния б...

 • Page 459

  6.ЗАЩИТНИ ФУНКЦИИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 432 - Показване и настройване на екрана за задаване на диапазона на компенсация на инструмент по оста Y Процедура 1 Натиснете ...

 • Page 460

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 6.ЗАЩИТНИ ФУНКЦИИ - 433 - Обяснение - Настройки без компенсация на геометрията/износването (бит 6 (NGW) на параметър № 8136 е 1) Без компенсация на гео...

 • Page 461

  6.ЗАЩИТНИ ФУНКЦИИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 434 - Фиг. 6.5.3.5 (a) Екран за задаване на диапазона на отместване на детайла 5 Придвижете курсора до елемента, който искате да на...

 • Page 462

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ - 435 - 7.ФУНКЦИИ ПОДАВАНЕ НА АЛАРМЕНИ СЪОБЩЕНИЯ И САМОДИАГНОСТИКА7 ФУНКЦИИ ПОДАВАНЕ НА АЛАРМЕНИ СЪОБЩЕНИЯ И САМОДИАГНОСТИКА При подаване на ал...

 • Page 463

  ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 436 - 7. ФУНКЦИИ ПОДАВАНЕ НА АЛАРМЕНИ СЪОБЩЕНИЯ И САМОДИАГНОСТИКА Фиг. 7.1 (б) Вписване на информацията в рамките на екрана (пример за 8.4 екран) 7.1....

 • Page 464

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ - 437 - 7.ФУНКЦИИ ПОДАВАНЕ НА АЛАРМЕНИ СЪОБЩЕНИЯ И САМОДИАГНОСТИКА - Ресетиране на аларма Причината за дадена аларма може да се разбере от кода н...

 • Page 465

  ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 438 - 7. ФУНКЦИИ ПОДАВАНЕ НА АЛАРМЕНИ СЪОБЩЕНИЯ И САМОДИАГНОСТИКА Фиг. 7.1.2 (б) Показване на две траектории на екрана на алармите (пример за 10.4 ди...

 • Page 466

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ - 439 - 7.ФУНКЦИИ ПОДАВАНЕ НА АЛАРМЕНИ СЪОБЩЕНИЯ И САМОДИАГНОСТИКА7.2 ПОКАЗВАНЕ НА ИСТОРИЯТА НА АЛАРМИТЕ На екрана се съхраняват и показват до 50 ...

 • Page 467

  ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 440 - 7. ФУНКЦИИ ПОДАВАНЕ НА АЛАРМЕНИ СЪОБЩЕНИЯ И САМОДИАГНОСТИКА Фиг. 7.2 (б) Екран на историята на алармите (при система от 2 траектории, пример ...

 • Page 468

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ - 441 - 7.ФУНКЦИИ ПОДАВАНЕ НА АЛАРМЕНИ СЪОБЩЕНИЯ И САМОДИАГНОСТИКА Фиг. 7.3 (a) Диагностичен дисплей (пример за 8.4 дисплей) 7.4 ВРЪЩАНЕ ОТ ЕКРАНА НА А...

 • Page 469

  ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 442 - 7. ФУНКЦИИ ПОДАВАНЕ НА АЛАРМЕНИ СЪОБЩЕНИЯ И САМОДИАГНОСТИКАПревключване на екраните с помощта на функционалния бутон При натискане на ф...

 • Page 470

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ - 443 - 7.ФУНКЦИИ ПОДАВАНЕ НА АЛАРМЕНИ СЪОБЩЕНИЯ И САМОДИАГНОСТИКА<2> Когато се извърши превключване към траектория 2 на алармения екран на т...

 • Page 471

  8.ВЪВЕЖДАНЕ/ИЗВЕЖДАНЕ НА ДАННИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 444 - 8 ВЪВЕЖДАНЕ/ИЗВЕЖДАНЕ НА ДАННИ Информацията, съхранявана във външни входно-изходни устройства, може да се ...

 • Page 472

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 8.ВЪВЕЖДАНЕ/ИЗВЕЖДАНЕ НА ДАННИ - 445 - ВНИМАНИЕ 1 Този контролер поддържа използването на карта памет като входно-изходно устройство. Налична е ...

 • Page 473

  8.ВЪВЕЖДАНЕ/ИЗВЕЖДАНЕ НА ДАННИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 446 - 3 Ако на картата памет съществува файл със същото име, се появяват софтуерните бутони [REWRITE] и [CAN]. При натис...

 • Page 474

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 8.ВЪВЕЖДАНЕ/ИЗВЕЖДАНЕ НА ДАННИ - 447 - 8.2 ВЪВЕЖДАНЕ/ИЗВЕЖДАНЕ ЗА ВСЕКИ ЕКРАН В този раздел са обяснени начините за въвеждане и извеждане на данни ...

 • Page 475

  8.ВЪВЕЖДАНЕ/ИЗВЕЖДАНЕ НА ДАННИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 448 - 7 Натиснете софтуерния бутон [EXEC]. Програмата започва да се чете и в долната дясна част на екрана мига “INPUT”...

 • Page 476

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 8.ВЪВЕЖДАНЕ/ИЗВЕЖДАНЕ НА ДАННИ - 449 - 8.2.2 Въвеждане и извеждане на параметри 8.2.2.1 Въвеждане на параметри Параметрите се зареждат в паметта на ЦП...

 • Page 477

  8.ВЪВЕЖДАНЕ/ИЗВЕЖДАНЕ НА ДАННИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 450 - 6 Натиснете бутона за следваща страница на менюто , докато се появи софтуерният бутон [F OUTPUT]. Натиснете софт...

 • Page 478

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 8.ВЪВЕЖДАНЕ/ИЗВЕЖДАНЕ НА ДАННИ - 451 - 8.2.3.2 Извеждане на данни за компенсацията Всички данни за компенсацията се извеждат в определен формат на и...

 • Page 479

  8.ВЪВЕЖДАНЕ/ИЗВЕЖДАНЕ НА ДАННИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 452 -  Памет за компенсация на инструмента С (бит 6 (NGW) на параметър № 8136 = 0) % G10 G90 L10 P01 R_ G10 G90 L11 P01 R_ G10 G90 L12 P01 R_ G10 G90 ...

 • Page 480

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 8.ВЪВЕЖДАНЕ/ИЗВЕЖДАНЕ НА ДАННИ - 453 - % G10 P01 X_ Z_ R_ Q_ Y_ G10 P02 X_ Z_ R_ Q_ Y_ ... G10 P__ X_ Z_ R_ Q_ Y_ G10 P10001 X_ Z_ R_ Y_ G10 P10002 X_ Z_ R_ Y_ ... G10 P100__ X_ Z_ R_ Y_ % P_: Номер на компенсацият...

 • Page 481

  8.ВЪВЕЖДАНЕ/ИЗВЕЖДАНЕ НА ДАННИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 454 - 5 В отговор на промпта за запис на параметър “PARAMETER WRITE” при настройването на данните въведете 1. Подава се ...

 • Page 482

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 8.ВЪВЕЖДАНЕ/ИЗВЕЖДАНЕ НА ДАННИ - 455 - - Ключови думи Като ключови думи се използват следните букви. Цифровата стойност след всяка ключова дума и...

 • Page 483

  8.ВЪВЕЖДАНЕ/ИЗВЕЖДАНЕ НА ДАННИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 456 - 5 Натиснете софтуерния бутон [(OPRT)]. 6 Натиснете бутона за следваща страница на менюто , докато се появи софту...

 • Page 484

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 8.ВЪВЕЖДАНЕ/ИЗВЕЖДАНЕ НА ДАННИ - 457 - ЗАБЕЛЕЖКА Конвенционалният формат на програма с оператори на потребителска макро програма не може да се ...

 • Page 485

  8.ВЪВЕЖДАНЕ/ИЗВЕЖДАНЕ НА ДАННИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 458 - 3 Натиснете бутона за следваща страница на менюто , докато се появи софтуерният бутон [WORK]. Натиснете софтуе...

 • Page 486

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 8.ВЪВЕЖДАНЕ/ИЗВЕЖДАНЕ НА ДАННИ - 459 - 8.3 ВЪВЕЖДАНЕ/ИЗВЕЖДАНЕ ЗА ЕКРАНА ALL IO С помощта на екрана ALL IO можете да въвеждате и извеждате програми, пар...

 • Page 487

  8.ВЪВЕЖДАНЕ/ИЗВЕЖДАНЕ НА ДАННИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 460 - [F-NAME] [O SET] Име на въвеждания файл Въвеждана програма Номер на въвежданата програма ПРАЗНО Въведено Файл за ...

 • Page 488

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 8.ВЪВЕЖДАНЕ/ИЗВЕЖДАНЕ НА ДАННИ - 461 - 4 В отговор на промпта за запис на параметър “PARAMETER WRITE” при настройването на данните въведете 1. Подава се ...

 • Page 489

  8.ВЪВЕЖДАНЕ/ИЗВЕЖДАНЕ НА ДАННИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 462 - Извеждане на данни за компенсацията Процедура 1 Натиснете софтуерния бутон [OFFSET] на екрана ALL IO. 2 Натиснете ...

 • Page 490

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 8.ВЪВЕЖДАНЕ/ИЗВЕЖДАНЕ НА ДАННИ - 463 - 3 Натиснете софтуерния бутон [(OPRT)]. 4 Натиснете софтуерния бутон [F OUTPUT]. 5 Задайте името на извеждания файл. Н...

 • Page 491

  8.ВЪВЕЖДАНЕ/ИЗВЕЖДАНЕ НА ДАННИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 464 - Въвеждане на данни за координатната система на детайла Процедура 1 Натиснете софтуерния бутон [WORK] на екра...

 • Page 492

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 8.ВЪВЕЖДАНЕ/ИЗВЕЖДАНЕ НА ДАННИ - 465 - 8.4 ЕКРАН КАРТА ПАМЕТ 8.4.1 Извикване на екрана Карта памет Процедура 1 Натиснете функционалния бутон . 2 Натис...

 • Page 493

  8.ВЪВЕЖДАНЕ/ИЗВЕЖДАНЕ НА ДАННИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 466 - UPDATE TIME Показва се датата на актуализация на файла. 8.4.2 Извикване и опериране със списъка на файловете DIR + П...

 • Page 494

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 8.ВЪВЕЖДАНЕ/ИЗВЕЖДАНЕ НА ДАННИ - 467 - 8.4.3 Въвеждане/извеждане на файл Програмите могат да се въвеждат и извеждат с помощта на екрана Карта памет....

 • Page 495

  8.ВЪВЕЖДАНЕ/ИЗВЕЖДАНЕ НА ДАННИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 468 - [F-NAME] [O SET] Име на въвеждания файл Въвеждана програма Номер на въвежданата програма Въведено Въведено Име н...

 • Page 496

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 8.ВЪВЕЖДАНЕ/ИЗВЕЖДАНЕ НА ДАННИ - 469 - 3 Натиснете софтуерните бутони [(OPRT)] и [DEVICE] в този ред. Появяват се софтуерните бутони на устройствата, ко...

 • Page 497

  8.ВЪВЕЖДАНЕ/ИЗВЕЖДАНЕ НА ДАННИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 470 - Екран на списъка на хост файловете през вградения Ethernet (10.4 инчов дисплей) ЗАБЕЛЕЖКА Когато използвате ...

 • Page 498

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 8.ВЪВЕЖДАНЕ/ИЗВЕЖДАНЕ НА ДАННИ - 471 - CURRENT FOLDER Текущата работна директория на хост компютъра FILE LIST Информация за файловете и директориите в хост...

 • Page 499

  8.ВЪВЕЖДАНЕ/ИЗВЕЖДАНЕ НА ДАННИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 472 - [F NAME] [O SET] Буфер за въведената клавишна комбинация Име на въвеждания файлВъвеждана програма № на въвеждан...

 • Page 500

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 8.ВЪВЕЖДАНЕ/ИЗВЕЖДАНЕ НА ДАННИ - 473 - O – Име на файл, зададено чрез [F NAME] Избраната в момента главна програма (ЗАБ. 1) -9999 Всички програми в паметта...

 • Page 501

  8.ВЪВЕЖДАНЕ/ИЗВЕЖДАНЕ НА ДАННИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 474 - REGISTERED PROGRAM Показват с номерата на регистрираните файлове. NO. Показва се номерът на файла. FILE NAME Показва се и...

 • Page 502

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 8.ВЪВЕЖДАНЕ/ИЗВЕЖДАНЕ НА ДАННИ - 475 - 8.6.3 Въвеждане/извеждане на файл Програмите могат да се въвеждат и извеждат с помощта на екрана Флопи диско...

 • Page 503

  8.ВЪВЕЖДАНЕ/ИЗВЕЖДАНЕ НА ДАННИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 476 - [F-NAME] [O SET] Име на извеждания файл Извеждана програма ПРАЗНО -9999 ALL-PROG.TXT Всички програми в програмната памет, ...

 • Page 504

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 8.ВЪВЕЖДАНЕ/ИЗВЕЖДАНЕ НА ДАННИ - 477 - Ограничение - Екрани, които не могат да се отпечатват Не могат да се отпечатват екраните BOOT, IPL и този на сис...

 • Page 505

  9.СЪЗДАВАНЕ НА ПРОГРАМИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 478 - 9 СЪЗДАВАНЕ НА ПРОГРАМИ Тази глава обяснява как се създават програми от пулта за ръчно въвеждане на данни на ЦПУ. Т...

 • Page 506

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 9.СЪЗДАВАНЕ НА ПРОГРАМИ - 479 - Обяснение - Коментари в програма В програмата могат да се въведат коментари с помощта на символите за начало и кр...

 • Page 507

  9.СЪЗДАВАНЕ НА ПРОГРАМИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 480 - 9 Натиснете бутона . EOB се регистрира в паметта и поредните номера се вмъкват автоматично. Например, ако началната ...

 • Page 508

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 9.СЪЗДАВАНЕ НА ПРОГРАМИ - 481 - Фиг. 9.3 (a) Програмен екран в режим ОБУЧЕНИЕ при ръчно подаване Въвеждане на координатите на текущата позиция За д...

 • Page 509

  9.СЪЗДАВАНЕ НА ПРОГРАМИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 482 - 4 Въведете програмен номер O1234, както следва: O1234 При тази операция програмният номер O1234 се въвежда в паметта. Сле...

 • Page 510

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 9.СЪЗДАВАНЕ НА ПРОГРАМИ - 483 - 9.4 ДИАЛОГОВО ПРОГРАМИРАНЕ ЧРЕЗ ГРАФИЧНА ФУНКЦИЯ Програмите за ЦУ могат да се създават изречение по изречение, при...

 • Page 511

  9.СЪЗДАВАНЕ НА ПРОГРАМИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 484 - Фиг. 9.4 (б) Екран на програмата (с регистрирана програма) 3 Напишете адреса О и номера на програмата, която искате д...

 • Page 512

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 9.СЪЗДАВАНЕ НА ПРОГРАМИ - 485 - Повторете тази операция, докато се появи желаната функция. Ако желаната функция не е с код G, не въвеждайте данни. 6...

 • Page 513

  9.СЪЗДАВАНЕ НА ПРОГРАМИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 486 - 10 Натиснете бутона . С това регистрирането на данните в едно изречение в програмната памет завършва. На дисплея се...

 • Page 514

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 10.РЕДАКТИРАНЕ НА ПРОГРАМИ - 487 - 10 РЕДАКТИРАНЕ НА ПРОГРАМИ Тази глава описва редактирането на програми, регистрирани в ЦПУ. Редактирането вкл...

 • Page 515

  10.РЕДАКТИРАНЕ НА ПРОГРАМИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 488 - 4 Натиснете софтуерния бутон [DIR+], за да извикате подробен списък на програмите. (При всяко натискане на софтуер...

 • Page 516

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 10.РЕДАКТИРАНЕ НА ПРОГРАМИ - 489 - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Когато промяна, вмъкване или изтриване са извършени върху данни от програма чрез временно спи...

 • Page 517

  10.РЕДАКТИРАНЕ НА ПРОГРАМИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 490 - Процедура по търсене на дума - Търсене с помощта на софтуерен бутон 1. Изберете режим РЕДАКТИРАНЕ или ПАМЕТ. 2. Н...

 • Page 518

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 10.РЕДАКТИРАНЕ НА ПРОГРАМИ - 491 - - Търсене с помощта на бутоните на курсора 1. Изберете режим РЕДАКТИРАНЕ или ПАМЕТ. 2. Натиснете функционалния б...

 • Page 519

  10.РЕДАКТИРАНЕ НА ПРОГРАМИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 492 - Метод 2 1 Извършете търсене по номер на програма. След като изберете екрана на програмата в режим ПАМЕТ или РЕДА...

 • Page 520

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 10.РЕДАКТИРАНЕ НА ПРОГРАМИ - 493 - 3 Напишете данни. 4 Натиснете бутона . Пример за промяна на T15 на M15 1 Потърсете или сканирайте T15. 2 Напишете M 1 5 ...

 • Page 521

  10.РЕДАКТИРАНЕ НА ПРОГРАМИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 494 - 10.3 ИЗТРИВАНЕ НА ИЗРЕЧЕНИЯ Можете да извършите изтриване на изречение или изречения от дадена програма. 10.3.1 Из...

 • Page 522

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 10.РЕДАКТИРАНЕ НА ПРОГРАМИ - 495 - 2 Натиснете . 3 Натиснете бутона за редактиране . 10.4 ТЪРСЕНЕ НА ПРОГРАМА Когато в паметта се съхраняват множе...

 • Page 523

  10.РЕДАКТИРАНЕ НА ПРОГРАМИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 496 - След като операцията търсене завърши, номерът на намерената програма се визуализира в горната дясна част на е...

 • Page 524

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 10.РЕДАКТИРАНЕ НА ПРОГРАМИ - 497 - Процедура по търсене на пореден номер Процедура 1 Изберете режим ПАМЕТ. 2 Натиснете функционалния бутон . 3 Ако п...

 • Page 525

  10.РЕДАКТИРАНЕ НА ПРОГРАМИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 498 - 10.6 ИЗТРИВАНЕ НА ПРОГРАМИ Регистрираните в паметта програми могат да се изтриват или една по една, или всичките...

 • Page 526

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 10.РЕДАКТИРАНЕ НА ПРОГРАМИ - 499 - 10.7 КОПИРАНЕ/ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПРОГРАМИ Цяла програма или част от програма могат да бъдат копирани или преместени....

 • Page 527

  10.РЕДАКТИРАНЕ НА ПРОГРАМИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 500 - Пример 1) Част от O0001 се копира в O0002. 1. Извикайте O0001, след което придвижете курсора до желаната позиция за започв...

 • Page 528

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 10.РЕДАКТИРАНЕ НА ПРОГРАМИ - 501 - Пример 2) Част от O0001 се копира, за да се създаде нова O0003. 1. Извикайте O0001, след което придвижете курсора до желана...

 • Page 529

  10.РЕДАКТИРАНЕ НА ПРОГРАМИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 502 - 10.7.2 Преместване на част от програма Част от визуализираната програма може да бъде изрязана и вмъкната на друго...

 • Page 530

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 10.РЕДАКТИРАНЕ НА ПРОГРАМИ - 503 - Пример 1) Част от O0001 се премества в O0002. 1. Извикайте O0001, след което придвижете курсора до желаната позиция за зап...

 • Page 531

  10.РЕДАКТИРАНЕ НА ПРОГРАМИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 504 - Пример 2) Част от O0001 се изрязва, за да се създаде нова O0003. 1. Извикайте O0001, след което придвижете курсора до желан...

 • Page 532

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 10.РЕДАКТИРАНЕ НА ПРОГРАМИ - 505 - 10.7.3 Копиране на цяла програма Цяла програма може да бъде копирана и вмъкната на друго място. A A Before copy After copy Oxxxx ...

 • Page 533

  10.РЕДАКТИРАНЕ НА ПРОГРАМИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 506 - Пример) O0001 се копира и вмъква в O0002. 1. Извикайте O0001 и натиснете софтуерния бутон [SEL-ALL]. Цялата програма се избир...

 • Page 534

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 10.РЕДАКТИРАНЕ НА ПРОГРАМИ - 507 - 10.7.4 Преместване на цяла програма Цяла програма може да бъде изрязана и вмъкната на друго място. A A Before move After move ...

 • Page 535

  10.РЕДАКТИРАНЕ НА ПРОГРАМИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 508 - Пример) O0001 се изрязва и вмъква в O0002. 1. Извикайте O0001 и натиснете софтуерния бутон [SEL-ALL]. Цялата програма се изби...

 • Page 536

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 10.РЕДАКТИРАНЕ НА ПРОГРАМИ - 509 - 10.7.5 Копиране чрез задаване на номер на програма В текущата позиция на курсора може да бъде копирана цяла прогр...

 • Page 537

  10.РЕДАКТИРАНЕ НА ПРОГРАМИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 510 - 10.7.6 Копиране/преместване в буфера на въведената клавишна комбинация Дестинацията на копиране/преместване на ...

 • Page 538

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 10.РЕДАКТИРАНЕ НА ПРОГРАМИ - 511 - 10.8 ЗАМЯНА Даден низ от програма се заменя със зададения низ. Процедура по замяната 1. Влезте в режим РЕДАКТИРАН...

 • Page 539

  10.РЕДАКТИРАНЕ НА ПРОГРАМИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 512 - 10.9 РЕДАКТИРАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКА МАКРО ПРОГРАМА За разлика от обикновените програми, потребителските макро пр...

 • Page 540

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 10.РЕДАКТИРАНЕ НА ПРОГРАМИ - 513 - а именно, PASSWD (параметър № 3210) и KEYWD (параметър № 3211). В този статус бит 4 (NE9) на параметър № 3202 не може да бъде наст...

 • Page 541

  10.РЕДАКТИРАНЕ НА ПРОГРАМИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 514 - ВНИМАНИЕ След като заключеният статус бъде зададен, параметърът NE9 не може да се настрои на 0 и параметърът PASSWD...

 • Page 542

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 10.РЕДАКТИРАНЕ НА ПРОГРАМИ - 515 - Фиг. 10.11 (б) Екран на функцията едновременно редактиране на програми за две траектории (8.4 инчов дисплей) - Режи...

 • Page 543

  10.РЕДАКТИРАНЕ НА ПРОГРАМИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 516 - Ако фоново редактиране започне, когато е разрешено едновременно редактиране на програма за две траектории, т...

 • Page 544

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 10.РЕДАКТИРАНЕ НА ПРОГРАМИ - 517 - Фиг. 10.12 (a) Ръчно въвеждане на данни от пулт от компактен тип 6. При натискане на софтуерен бутон, указващ симв...

 • Page 545

  11.ПРОГРАМНО УПРАВЛЕНИЕ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 518 - 11 ПРОГРАМНО УПРАВЛЕНИЕ Функциите за програмно управление се класифицират на следните два типа:  Функции за устр...

 • Page 546

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 11.ПРОГРАМНО УПРАВЛЕНИЕ - 519 - 5 Натиснете софтуерния бутон [DEVICECHANGE]. 6 Натиснете софтуерния бутон за желаното устройство. 11.1.1 Избор на програма ...

 • Page 547

  11.ПРОГРАМНО УПРАВЛЕНИЕ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 520 - ЗАБЕЛЕЖКА 1 Софтуерният бутон [UMOUNT] се появява, след като устройството, избрано от ЦПУ, бъде разпознато като „карт...

 • Page 548

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 11.ПРОГРАМНО УПРАВЛЕНИЕ - 521 - ЗАБЕЛЕЖКА В случай на програма от карта памет, могат да се зададат извикване на подпрограма с помощта на кодове M/S...

 • Page 549

  11.ПРОГРАМНО УПРАВЛЕНИЕ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 522 - ВНИМАНИЕ 3 Когато изваждате картата памет, не забравяйте да изпълните операция „изваждане“. Ако картата памет б...

 • Page 550

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 11.ПРОГРАМНО УПРАВЛЕНИЕ - 523 - ЗАБЕЛЕЖКА 1 В зависимост от статуса на операцията и този на защитата, понякога файл не може да бъде изтрит. 2 Функци...

 • Page 551

  11.ПРОГРАМНО УПРАВЛЕНИЕ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 524 - 11.4 ИЗБОР НА ГЛАВНА ПРОГРАМА Този раздел описва процедурата по избор на главна програма. Процедура по избор на гла...

 • Page 552

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 12.ЗАДАВАНЕ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ - 525 - 12 ЗАДАВАНЕ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ За да оперирате с машина с ЦПУ, на пулта за ръчно въвеждане на дан...

 • Page 553

  12.ЗАДАВАНЕ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 526 - Екран, визуализиран при натискане на функционалния бутон (при 8.4/10.4 инчов екран) ABS REL ALL HNDL (OPRT) Стр....

 • Page 554

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 12.ЗАДАВАНЕ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ - 527 - Стр. 2 RESTART DIR (OPRT) + (6) (7) (8) (9) (10)   Рестартиране на програма ⇒Виж III-4.9 Екран на списъка на п...

 • Page 555

  12.ЗАДАВАНЕ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 528 - В режим JOG/HND/REF PROGRM CURRENT NEXT (OPRT) Стр. 1 + (1) (2) (3) (4) (5)    Редактиране на програми ⇒Виж III-10 Е...

 • Page 556

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 12.ЗАДАВАНЕ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ - 529 - В режим ръчно въвеждане на данни MDI PROGRAM MDI NEXT BLOCK (OPRT) Стр. 1 + (1) (2) (3) (4) (5)    Редактиране н...

 • Page 557

  12.ЗАДАВАНЕ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 530 - Екран, визуализиран при натискане на функционалния бутон (при 8.4 инчов екран) OFFSET SETTING WORK (OPRT) Стр. 1...

 • Page 558

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 12.ЗАДАВАНЕ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ - 531 - Стр. 5 LANG. PROT. GUARD (OPRT) + (21) (22) (23) (24) (25)    Визуализация и превключване на езика на дисплея ⇒...

 • Page 559

  12.ЗАДАВАНЕ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 532 - Стр. 3 Y OFFSET WORK SHIFT BARRIER (OPRT) + (11) (12) (13) (14) (15)    Задаване на отместване по ос Y ⇒Виж III-2.1.6*1 Зад...

 • Page 560

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 12.ЗАДАВАНЕ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ - 533 - Стр. 2 PITCH SV.SET SP.SET (OPRT) + (6) (7) (8) (9) (10)    Визуализация и задаване на данни за компенсация на г...

 • Page 561

  12.ЗАДАВАНЕ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 534 - Стр. 6 FSSB PRMSET (OPRT) + (26) (27) (28) (29) (30)   Екран за визуализация и задаване на FSSB (серво интерфейс...

 • Page 562

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 12.ЗАДАВАНЕ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ - 535 - Стр. 10 (46) (47) (48) (49) (50) PROF.M PROF.S DNET M DNET S (OPRT) +     PROFIBUS-DP управляващи функции ⇒Наръчник за свъ...

 • Page 563

  12.ЗАДАВАНЕ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 536 - Екран, визуализиран при натискане на функционалния бутон (при 10.4 инчов екран) PARAMETER DIAGNOS IS SYSTEM (OPRT) ...

 • Page 564

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 12.ЗАДАВАНЕ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ - 537 - Стр. 4 PMC MAINTE PMC LADDER PMC CONFIG P.MATE MGR. (OPRT) + (16) (17) (18) (19) (20)     Екрани за диагностика и техническо ...

 • Page 565

  12.ЗАДАВАНЕ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 538 - Стр. 8 FINE TORQUE (OPRT) + (36) (37) (38) (39) (40) Стр. 9 REMOTE DIAG MCHN TUNING (OPRT) + (41) (42) (43) (44) (45)   Ди...

 • Page 566

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 12.ЗАДАВАНЕ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ - 539 - ЗАБЕЛЕЖКА За информация относно специализирания екран за всеки тип управление при серията T/серията...

 • Page 567

  12.ЗАДАВАНЕ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 540 - 12.1 ЕКРАНИ, ВИЗУАЛИЗИРАНИ ЧРЕЗ ФУНКЦИОНАЛНИЯ БУТОН Раздел 12.1 „ЕКРАНИ, ВИЗУАЛИЗИРАНИ ЧРЕЗ ФУНКЦИОНА...

 • Page 568

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 12.ЗАДАВАНЕ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ - 541 - Фиг. 12.1.1 (а) Екран на текущата (абсолютна) позиция (10.4 инчов дисплей) Обяснение - Установяване на коор...

 • Page 569

  12.ЗАДАВАНЕ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 542 - 2 Натиснете бутона за избор на глава [RELATIVE]. Фиг. 12.1.2 (а) Екран на текущата (релативна) позиция (10.4 инчов ...

 • Page 570

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 12.ЗАДАВАНЕ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ - 543 - 5 Въведете името на оста от клавиатурата (името на оста мига) и натиснете софтуерния бутон [EXEC]. При то...

 • Page 571

  12.ЗАДАВАНЕ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 544 - оставащото разстояние. От този екран могат да се задават и релативни координати. За процедурата вижт...

 • Page 572

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 12.ЗАДАВАНЕ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ - 545 - 12.1.4 Установяване на координатната система на детайла Ако координатна система на детайла е била о...

 • Page 573

  12.ЗАДАВАНЕ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 546 - 12.1.5 Визуализация на действителната скорост на подаване Ако бит 0 (DPF) на параметър № 3105 е настроен н...

 • Page 574

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 12.ЗАДАВАНЕ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ - 547 - G и статусът на операцията. Единицата при дисплея на скоростта на подаване за една минута е милиметър ...

 • Page 575

  12.ЗАДАВАНЕ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 548 - При дисплей на скорост на подаване за оборот броят на десетичните разряди е описан по-долу. Когато ед...

 • Page 576

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 12.ЗАДАВАНЕ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ - 549 - - CYCLE TIME (ВРЕМЕ ЗА ЦИКЪЛ) Показва времето на работа по време на една автоматична операция, с приспадане...

 • Page 577

  12.ЗАДАВАНЕ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 550 - едновременно до пет оси. При натискане на софтуерния бутон [MONITOR] се показват и датчиците на сила на...

 • Page 578

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 12.ЗАДАВАНЕ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ - 551 - 12.1.8 Едновременна визуализация на оси при система от две траектории T Информацията за осите при систе...

 • Page 579

  12.ЗАДАВАНЕ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 552 - 5 Екранът за визуализация на текущата позиция показва две траектории, независимо от сигнала за избор ...

 • Page 580

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 12.ЗАДАВАНЕ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ - 553 - - Ред на визуализация на всяка ос Редът на визуализация на осите на екрана на текущата позиция може да...

 • Page 581

  12.ЗАДАВАНЕ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 554 - Фиг. 12.1.8 (е) Задаване на непоказване на ос - Показване на ос с горно подравняване Що се отнася ...

 • Page 582

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 12.ЗАДАВАНЕ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ - 555 - 12.2 ЕКРАНИ, ВИЗУАЛИЗИРАНИ ЧРЕЗ ФУНКЦИОНАЛНИЯ БУТОН Раздел 12.2 „ЕКРАНИ, ВИЗУАЛИЗИРАНИ ЧРЕЗ ФУНКЦИОНА...

 • Page 583

  12.ЗАДАВАНЕ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 556 - Фиг. 12.2.1 (a) Екран за визуализация на изпълняваната в момента програма (на цял екран) (10.4 инчов дисплей)...

 • Page 584

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 12.ЗАДАВАНЕ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ - 557 - Визуализация на екрана за редактиране на програма Процедура 1 Натиснете функционалния бутон , за да ...

 • Page 585

  12.ЗАДАВАНЕ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 558 - Фиг. 12.2.2 (б) Екран за редактиране на програма (дисплей на малък екран) (10.4 инчов дисплей) 12.2.3 Програмен ...

 • Page 586

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 12.ЗАДАВАНЕ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ - 559 - 3 Натиснете софтуерния бутон за избор на глава [LIST]. Фиг. 12.2.4 (а) Екран на списъка на програмите (10.4 инч...

 • Page 587

  12.ЗАДАВАНЕ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 560 - Фиг. 12.2.5 (a) Екран за визуализация на следващото изречение (10.4 инчов дисплей) ЗАБЕЛЕЖКА 1 Ако по време н...

 • Page 588

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 12.ЗАДАВАНЕ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ - 561 - - Визуализация на текущата позиция За превключване на дисплея на релативната координатна система ...

 • Page 589

  12.ЗАДАВАНЕ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 562 - Процедура 1 Натиснете софтуерния бутон за избор на операция [M-PATH]. 2 Екранът за проверка на програмит...

 • Page 590

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 12.ЗАДАВАНЕ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ - 563 - Визуализация на датчика на сила и спидометъра (при 8.4 инчов дисплей) При 8.4 инчов екран с помощта на ...

 • Page 591

  12.ЗАДАВАНЕ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 564 - 2 Натиснете софтуерния бутон за избор на глава [CURRENT]. Показват се стойностите за задаване на модална п...

 • Page 592

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 12.ЗАДАВАНЕ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ - 565 - Фиг. 12.2.8 (а) Екран за графично диалогово програмиране (екран на менюто на кодовете G) (10.4 инчов дисплей)...

 • Page 593

  12.ЗАДАВАНЕ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 566 - 12.2.9 Фоново редактиране Редактирането на програма, различна от главната, се нарича фоново редактиран...

 • Page 594

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 12.ЗАДАВАНЕ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ - 567 - Фиг. 12.2.7 (a) Екран, редактиран във фонов режим (10.4 инчов дисплей) Фиг. 12.2.7 (a) Екран, редактиран във фона ...

 • Page 595

  12.ЗАДАВАНЕ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 568 - - Опериране в режим фоново редактиране В режим опорна точка може да се оперира с програма, редактиран...

 • Page 596

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 12.ЗАДАВАНЕ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ - 569 - 5 Натиснете софтуерния бутон [EDIT EXEC] ([EDIT] за 8.4 инчов дисплей). Програмата с въведения номер се отваря ...

 • Page 597

  12.ЗАДАВАНЕ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 570 - 2 Натиснете софтуерния бутон [DIR]. (Когато не се появи бутонът [LIST], натиснете бутона за следващата с...

 • Page 598

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 12.ЗАДАВАНЕ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ - 571 - 12.3 ЕКРАНИ, ВИЗУАЛИЗИРАНИ ЧРЕЗ ФУНКЦИОНАЛНИЯ БУТОН Раздел 12.3 „Екрани, визуализирани чрез функционал...

 • Page 599

  12.ЗАДАВАНЕ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 572 - Процедура по задаване на настройки Процедура 1 Изберете режим ръчно въвеждане на данни MDI. 2 Натиснет...

 • Page 600

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 12.ЗАДАВАНЕ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ - 573 - 6 Въведете нова стойност и натиснете софтуерния бутон [INPUT]. Обяснение - PARAMETER WRITE Задава се дали промя...

 • Page 601

  12.ЗАДАВАНЕ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 574 - 12.3.2 Сравняване и спиране по пореден номер Ако в изпълняваната програма се появи изречение, съдържащ...

 • Page 602

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 12.ЗАДАВАНЕ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ - 575 - N5 M99 ; В горния пример при намиране на зададения пореден номер изпълнението на програмата не спира. - ...

 • Page 603

  12.ЗАДАВАНЕ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 576 - 5 За да зададете броя на изискуемите детайли, придвижете курсора до опцията PARTS REQUIRED и въведете номер...

 • Page 604

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 12.ЗАДАВАНЕ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ - 577 - Ограничение - Настройки на времето на работа и броя на детайлите Отрицателна стойност не може да бъд...

 • Page 605

  12.ЗАДАВАНЕ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 578 -  Въведете номер на координатната система на детайла (0 : външно зададена стойност на отместване, от 1...

 • Page 606

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 12.ЗАДАВАНЕ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ - 579 - Фиг. 12.3.5 (а) Екран КООРДИНАТИ НА ДЕТАЙЛА (10.4 инчов дисплей) 6 Придвижете курсора до стойността на отме...

 • Page 607

  12.ЗАДАВАНЕ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 580 - Фиг. 12.3.6 (а) Екран ПОТРЕБИТЕЛСКИ МАКРО ПРОГРАМИ (10.4 инчов дисплей) 3 Придвижете курсора до номера на п...

 • Page 608

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 12.ЗАДАВАНЕ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ - 581 - Процедура по визуализацията и задаването на софтуерен операторски пулт Процедура 1 Натиснете функци...

 • Page 609

  12.ЗАДАВАНЕ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 582 - Фиг. 12.3.7 (в) Пример 3: (10.4 инчов дисплей) 4 Придвижете курсора до желания прекъсвач с помощта на бутона ...

 • Page 610

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 12.ЗАДАВАНЕ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ - 583 - - Ръчно подаване и бутони със стрелки Параметри №№ от 7210 до 7217 се използват за задаване на връзката м...

 • Page 611

  12.ЗАДАВАНЕ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 584 - Обяснение - Превключване на езика Екранът на езика може да се визуализира, когато бит 0 (NLC) на парамет...

 • Page 612

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 12.ЗАДАВАНЕ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ - 585 - 12.3.9.1 Задаване на операционното ниво Можете да зададете осем операционни нива в ЦПУ и ПМК. Визуализац...

 • Page 613

  12.ЗАДАВАНЕ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 586 - (Операционното ниво не се променя при изключване на захранването.) Операционно ниво 7 е запазено за те...

 • Page 614

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 12.ЗАДАВАНЕ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ - 587 - ЗАБЕЛЕЖКА 1 За паролите, състоящи се от три до осем символа, могат да се използват следните символи:  ...

 • Page 615

  12.ЗАДАВАНЕ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 588 - Фиг. 12.3.9.3 (а) Екран за промяна на нивото на защита (10.4 инчов дисплей) 5 Придвижете курсора на ниво на пр...

 • Page 616

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 12.ЗАДАВАНЕ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ - 589 - Тип на данните Първоначално ниво на защита Промяна Извеждане Редактиране на програма за детайл <CHANG...

 • Page 617

  12.ЗАДАВАНЕ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 590 - Стойност Средноквадратична стойност 1 10 Ниво на прецизност (RMS : Средноквадратична сто...

 • Page 618

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 12.ЗАДАВАНЕ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ - 591 - 12.3.11 Визуализация и задаване на данни за управление на ресурса на инструмент При визуализацията на д...

 • Page 619

  12.ЗАДАВАНЕ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 592 - 12.3.11.1 Управление на ресурса на инструмента (екран със списък) Тази екран може да покаже статуса на упр...

 • Page 620

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 12.ЗАДАВАНЕ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ - 593 - - Съдържание на (A) (A) показва номерата на групите инструменти и стойността на регулиране. Ако няма гр...

 • Page 621

  12.ЗАДАВАНЕ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 594 - - Съдържание на (С) (C) показва номерата на групите инструменти, за които е подаден сигнал за смяна на и...

 • Page 622

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 12.ЗАДАВАНЕ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ - 595 - ЗАБЕЛЕЖКА Ако са разрешени произволни номера на групи, дадена група може да се избере чрез търсене п...

 • Page 623

  12.ЗАДАВАНЕ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 596 - Фиг. 12.3.11.2 (б) Визуализация на управлението на ресурса на инструмент (екран редактиране на групи) (8.4 и...

 • Page 624

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 12.ЗАДАВАНЕ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ - 597 - КОД Т : Номер на инструмент M КОД Н : Код за задаване компенсацията на дължината на инструмента КОД D : К...

 • Page 625

  12.ЗАДАВАНЕ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 598 - Елементи, които могат да се редактират Режим Изтриване на данни за инструмент (статус и код Т) Ръчно в...

 • Page 626

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 12.ЗАДАВАНЕ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ - 599 - 1 Изберете режим ръчно въвеждане на данни MDI. 2 Поставете курсора върху данните на инструмента (кодове ...

 • Page 627

  12.ЗАДАВАНЕ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 600 - - Избор на група инструменти Група инструменти може да бъде избрана по следния начин: Метод 1 1 Въведе...

 • Page 628

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 12.ЗАДАВАНЕ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ - 601 - Появява се следният екран на потребителска макро програма (данни за видовете обработка): Фиг. 12.3.12 (б) ...

 • Page 629

  12.ЗАДАВАНЕ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 602 - 12.4 ЕКРАНИ, ВИЗУАЛИЗИРАНИ ЧРЕЗ ФУНКЦИОНАЛНИЯ БУТОН При свързване на ЦПУ и машината трябва да се задад...

 • Page 630

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 12.ЗАДАВАНЕ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ - 603 - Фиг. 12.4.1 (а) Екран ПАРАМЕТЪР (10.4 инчов дисплей) 4 Придвижете курсора до номера на параметъра, който ще ...

 • Page 631

  12.ЗАДАВАНЕ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 604 - Фиг. 12.4.1 (б) Екран НАСТРОЙКИ (10.4 инчов дисплей) 4 Придвижете курсора до опцията PARAMETER WRITE (промяна на пар...

 • Page 632

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 12.ЗАДАВАНЕ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ - 605 - Данните за компенсацията се задават съгласно характеристиките на машината, свързана към ЦУ. Съдържа...

 • Page 633

  12.ЗАДАВАНЕ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 606 -  Компенсация на грешката на стъпката в опорна позиция при движение до опорната позиция в посока, об...

 • Page 634

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 12.ЗАДАВАНЕ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ - 607 - 4 Придвижете курсора до номера на точката на компенсация, който ще задавате, по един от следните начи...

 • Page 635

  12.ЗАДАВАНЕ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 608 - Въвеждане на специални данни Настройките за задаване на посока DIRECTION SET и обръщане на посоката DIRECTION RE...

 • Page 636

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 12.ЗАДАВАНЕ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ - 609 - Задаване на данни Когато всички елементи са зададени и е натиснат софтуерният бутон [SET], ЦПУ задава н...

 • Page 637

  12.ЗАДАВАНЕ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 610 - За да визуализирате екрана за задаване на сервото с цел повторно въвеждане на машинни константи, нат...

 • Page 638

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 12.ЗАДАВАНЕ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ - 611 - Задаване на параметрите на шпиндела Процедура 1 Настройте бит 1 (SРS) на параметър № 3111 на 1, за да визуа...

 • Page 639

  12.ЗАДАВАНЕ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 612 - ностите, които следва да се зададат на въвежданите данни. Когато се появи софтуерният бутон [(OPRT)], на...

 • Page 640

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 12.ЗАДАВАНЕ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ - 613 - ЗАБЕЛЕЖКА За да въведете номер на моторен модел, който не е включен в списъка, натиснете софтуерния б...

 • Page 641

  12.ЗАДАВАНЕ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 614 - 4 Появява се следният екран: Фиг. 12.4.6 (а) Екран за настройване на шпиндела (10.4 инчов дисплей) 5 Придвиж...

 • Page 642

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 12.ЗАДАВАНЕ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ - 615 - Фиг. 12.4.7 (а) Екран монитор на шпиндела (10.4 инчов дисплей) 12.4.8 Екран за задаване на цветовете Цветовете...

 • Page 643

  12.ЗАДАВАНЕ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 616 - Процедура за опериране с екрана за задаване на цветовете - Промяна на цвят (стойности на цветната пал...

 • Page 644

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 12.ЗАДАВАНЕ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ - 617 - ЗАБЕЛЕЖКА 1 Настройките на COLOR1 (параметри) се активират за дисплея веднага след включване на захранва...

 • Page 645

  12.ЗАДАВАНЕ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 618 - Фиг. 12.4.9 (а) Екран за настройване на параметрите за обработка (10.4 инчов дисплей) 4 Поставете курсора в...

 • Page 646

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 12.ЗАДАВАНЕ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ - 619 - Задаване на стойност AI contour control ЕдиницаС ударение върху скоростта(LV1) С ударение вър- ху прецизността ...

 • Page 647

  12.ЗАДАВАНЕ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 620 - ЗАБЕЛЕЖКА Тази настройка се показва само когато е разрешена функцията управление без шок за механик...

 • Page 648

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 12.ЗАДАВАНЕ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ - 621 - - Допустим темп на ускорение Задайте допустим темп на ускорение при определяне на скоростта на база ...

 • Page 649

  12.ЗАДАВАНЕ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 622 - - Произволни елементи Могат да се регистрират два произволни параметъра. Всеки елемент може да съот...

 • Page 650

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 12.ЗАДАВАНЕ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ - 623 - На този екран могат да се зададат набори от параметри с ударение върху прецизността (ниво на изглажда...

 • Page 651

  12.ЗАДАВАНЕ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 624 - Обяснение - Допуск Въведете стойността, зададена за допуска при нано изглаждане. Единица на данните: ...

 • Page 652

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 12.ЗАДАВАНЕ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ - 625 - Визуализация на екрана с менюто и избор на екран за задаване Процедура 1 Задайте режим ръчно въвеждан...

 • Page 653

  12.ЗАДАВАНЕ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 626 - Фиг. 12.4.10.1 (б) Екран за задаване на ос (10.4 инчов дисплей) 2 Натиснете няколко пъти бутона за следваща ст...

 • Page 654

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 12.ЗАДАВАНЕ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ - 627 - - Опции, визуализирани с [TUNING] Опциите на [TUNING] указват екраните за настройване на сервото, шпиндела и ...

 • Page 655

  12.ЗАДАВАНЕ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 628 - Фиг. 12.4.10.2 (а) Екран за помощ при задаване на параметрите (10.4 инчов дисплей) 3 Придвижете курсора до но...

 • Page 656

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 12.ЗАДАВАНЕ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ - 629 - 12.4.10.3 Визуализация и настройване на екрана за задаване на усилвател на FSSB Екранът за задаване на усил...

 • Page 657

  12.ЗАДАВАНЕ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 630 - 12.4.10.4 Визуализация и настройване на екрана за задаване на ос на FSSB Екранът за задаване на ос на FSSB мож...

 • Page 658

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 12.ЗАДАВАНЕ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ - 631 - 12.4.10.6 Визуализиране и настройване на екрана за задаване на серво системата Той позволява визуализац...

 • Page 659

  12.ЗАДАВАНЕ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 632 - Фиг. 12.4.10.6 (в) Екран за параметрите на серво системата (визуализация за всяка опция) (10.4 инчов дисплей) ...

 • Page 660

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 12.ЗАДАВАНЕ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ - 633 - На екрана за ръчно настройване опциите VELOCITY GAIN, CUT OVR и H. SP HRV по желаната ос могат да се зададат директн...

 • Page 661

  12.ЗАДАВАНЕ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 634 - H. SP HRV Показва се настройката на параметър № 2335. VEL. GAIN TUN. STATUS Показва се статусът на автоматично настр...

 • Page 662

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 12.ЗАДАВАНЕ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ - 635 - Фиг. 12.4.10.7 (в) Екран за настройване на усилването на сервото (настройване по всички оси) (10.4 инчов дисп...

 • Page 663

  12.ЗАДАВАНЕ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 636 - Бутоните на курсора са деактивирани по време на пакетното настройване по всички оси. При завършване ...

 • Page 664

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 12.ЗАДАВАНЕ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ - 637 - Изчистено ЗАБЕЛЕЖКА Операцията изчистване в статус завършено настройване не изчиства индикация...

 • Page 665

  12.ЗАДАВАНЕ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 638 - Фиг. 12.4.10.7 (д) Екран за автоматично настройване (избор на ос за настройване) (10.4 инчов дисплей) - Настро...

 • Page 666

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 12.ЗАДАВАНЕ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ - 639 - Изчистено ЗАБЕЛЕЖКА Операцията изчистване в статус завършено настройване не изчиства индикация...

 • Page 667

  12.ЗАДАВАНЕ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 640 - - Принудително спиране на автоматично настройване Когато една ос по дадена траектория не е подложена...

 • Page 668

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 12.ЗАДАВАНЕ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ - 641 - ЗАБЕЛЕЖКА Автоматичното настройване може да бъде спряно, независимо от позицията на курсора. - Екра...

 • Page 669

  12.ЗАДАВАНЕ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 642 - Задава се стойността, въведена от пулта за ръчно въвеждане на данни. ЗАБЕЛЕЖКА Ако при въвеждане от ...

 • Page 670

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 12.ЗАДАВАНЕ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ - 643 - Серво аларма Ако отклонението в позицията надвишава граничната стойност за това отклонение, се пода...

 • Page 671

  12.ЗАДАВАНЕ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 644 - Фиг. 12.4.10.8 (б) Екран за задаване на високопрецизна функция (визуализация за всяка опция) (10.4 инчов дисп...

 • Page 672

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 12.ЗАДАВАНЕ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ - 645 - 12.4.10.10 Визуализация и настройване на екрана за задаване на разни опции Тук можете да разпределите тра...

 • Page 673

  12.ЗАДАВАНЕ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 646 - Фиг. 12.4.10.11 (а) Екран за настройване на серво системата (10.4 инчов дисплей) 12.4.10.12 Визуализация и задава...

 • Page 674

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 12.ЗАДАВАНЕ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ - 647 - Фиг. 12.4.10.13 (а) Екран за настройване на параметрите за обработка (10.4 инчов дисплей) Обяснение - Параме...

 • Page 675

  12.ЗАДАВАНЕ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 648 - Таблица 12.4.10.13 (б) Параметри, визуализирани с цел помощ при задаването на параметри (2) Меню Група Парам...

 • Page 676

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 12.ЗАДАВАНЕ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ - 649 - Таблица 12.4.10.13 (в) Параметри, визуализирани с цел помощ при задаването на параметри (3) Меню Група Парам...

 • Page 677

  12.ЗАДАВАНЕ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 650 -  Екран на статуса: Показват се имената на елементите, оставащия ресурс и статусите на отчитане и се...

 • Page 678

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 12.ЗАДАВАНЕ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ - 651 - Фиг. 12.4.11 (а) Екран на статуса (10.4 инчов дисплей) - Име на елемент Като име на елемента задайте името на ...

 • Page 679

  12.ЗАДАВАНЕ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 652 - ЗАБЕЛЕЖКА 1 Звездичката "*" се използва като контролен код, затова тя не може да се използва в име...

 • Page 680

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 12.ЗАДАВАНЕ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ - 653 - Фиг. 12.4.11 (б) Екран за задаване Процедура по визуализацията 1 Когато се появи екранът на статуса, нати...

 • Page 681

  12.ЗАДАВАНЕ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 654 - ЗАБЕЛЕЖКА 1 При опит за операция по задаване, когато не е регистрирано име или ресурс на елемент, се по...

 • Page 682

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 12.ЗАДАВАНЕ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ - 655 - - Визуализиране на екрана 1 Когато се появи екранът на статуса, натиснете софтуерния бутон [MACHINE]. Име...

 • Page 683

  12.ЗАДАВАНЕ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 656 - Екран на менюто на ЦУ На екрана с менюто на ЦУ се регистрират имената на консумативите на ЦУ. Имената ...

 • Page 684

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 12.ЗАДАВАНЕ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ - 657 - Фиг. 12.4.12 (a) Екран на системната конфигурация Екран на хардуерната конфигурация Този екран показва и...

 • Page 685

  12.ЗАДАВАНЕ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 658 - Екран с информация за серво системата Когато към ЦУ е свързана серво система, на ЦУ може да се покаже...

 • Page 686

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 12.ЗАДАВАНЕ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ - 659 - 12.4.13 Общ преглед на функцията история Функцията история записва операциите, извършени от оператора, ...

 • Page 687

  12.ЗАДАВАНЕ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 660 - 12.4.13.1 История на алармите Генерираните в ЦПУ аларми се записват. Могат да се запишат до 50 аларми, кои...

 • Page 688

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 12.ЗАДАВАНЕ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ - 661 - Изтриване на историческите данни за алармите на екрана на историята на алармите Процедура 1 Визуализ...

 • Page 689

  12.ЗАДАВАНЕ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 662 - 12.4.13.2 История на външните съобщения към оператора Външните съобщения към оператора могат да бъдат съ...

 • Page 690

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 12.ЗАДАВАНЕ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ - 663 - #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 3113 MS1 MS0 HMC [Тип на данните] Бит #0 HMC Съдържанието на историята на външните съобщени...

 • Page 691

  12.ЗАДАВАНЕ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 664 - ii Промяна на данни за компенсация на инструмента/външно въведени данни за компенсация на инструмент...

 • Page 692

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 12.ЗАДАВАНЕ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ - 665 - #5 HKE Историята на операциите от клавиатурата: 0: Се записва. 1: Не се записва. #6 HDE Историята на цифров...

 • Page 693

  12.ЗАДАВАНЕ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 666 - * Ако бъде зададена стойност извън валидния диапазон на данните, се записва статусът на група 01. 12991 ...

 • Page 694

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 12.ЗАДАВАНЕ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ - 667 - [Валиден диапазон на данните] От 1 до максималния брой на групите на кодове G Задайте номера на модалн...

 • Page 695

  12.ЗАДАВАНЕ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 668 - б [BOTTOM] показва последната страница (най-новите данни). в [NO.SRH] показва зададените исторически данни з...

 • Page 696

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 12.ЗАДАВАНЕ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ - 669 -  Входно-изходни сигнали Когато бит 6 (HDE) на параметър № 3195 е настроен на 0, се записват входно-изходни...

 • Page 697

  12.ЗАДАВАНЕ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 670 - Исторически данни, които не се показват на екрана Освен историческите данни за операциите с пулта за ...

 • Page 698

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 12.ЗАДАВАНЕ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ - 671 - Изтриване на историческите данни от екрана на историята на операциите Процедура 1 Визуализирайте ек...

 • Page 699

  12.ЗАДАВАНЕ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 672 - Изтриване на всички избрани сигнали 1 Визуализирайте екрана за избор на сигнали за историята на опер...

 • Page 700

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 12.ЗАДАВАНЕ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ - 673 - Изборът на сигнал може да се извършва или от екрана за избор на сигнали за историята на операциите, и...

 • Page 701

  12.ЗАДАВАНЕ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 674 - 12841 Номер на адреса за избор на сигнали за историята на операциите (№ 01) до до 12860 Номер на адреса за и...

 • Page 702

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 12.ЗАДАВАНЕ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ - 675 - ЗАБЕЛЕЖКА 2 Ако стойността на типа на адреса (№№ от 12801 до 12820), съответстващ на този сигнал е 0, се пода...

 • Page 703

  12.ЗАДАВАНЕ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 676 - <Пример>  Alarm 01_SR01973 *G0. G97. G69. G99. G21. G50.2 G25. G13.1 B0. D0. E0. *F100. H0. M10. *N123. Test_ S1000. T1010. X1 ABS 197.999 MCN 197.999 Y1 ABS -199806.00 ...

 • Page 704

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 12.ЗАДАВАНЕ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ - 677 - EXT Work Offset 02_G54.1P300 (Y2) 123.456  9999.999 at 12:15:46 Work Shift (X) 02_999999.999  999999.999 at 10:22:37 7 При промяна на параметри след &q...

 • Page 705

  12.ЗАДАВАНЕ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 678 - Пример за извеждане % =============== OPERATION HISTORY =============== Data delete at 2000/01/23 12:34:01 MDI 01_<RESET> 12:34:02 MCR_...

 • Page 706

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 12.ЗАДАВАНЕ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ - 679 - 12.5 ЕКРАНИ, ВИЗУАЛИЗИРАНИ ЧРЕЗ ФУНКЦИОНАЛНИЯ БУТОН Функционалният бутон може да се използва за визу...

 • Page 707

  12.ЗАДАВАНЕ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 680 - 12.6.2 Показване на статуса и на предупреждение за неправилна операция по задаване или въвеждане/извеж...

 • Page 708

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 12.ЗАДАВАНЕ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ - 681 - (4) Статус на изпълнение на спомагателна функция FIN : Показва статус на изпълнение на спомагателна фун...

 • Page 709

  12.ЗАДАВАНЕ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 682 - AICC 1 : Показва, че се изпълнява операция в режима AI contour control. (Само серия М, параметри №№ от 3241 до 3247) AI APC...

 • Page 710

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 12.ЗАДАВАНЕ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ - 683 - За да се предотврати това, екранът на ЦПУ може да бъде изключен. Функцията изключване на екрана позв...

 • Page 711

  12.ЗАДАВАНЕ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 684 - След изтичане на период (в минути), зададен в параметър № 3123, без нито една операция с бутон екранът на...

 • Page 712

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 12.ЗАДАВАНЕ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ - 685 - Превключване на екраните За да визуализирате датчика на сила и спидометъра на шпиндела, натиснете с...

 • Page 713

  12.ЗАДАВАНЕ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 686 - 12.8.2 10.4 инчово устройство за визуализация За да визуализирате датчика на сила на сервото и на шпиндел...

 • Page 714

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 12.ЗАДАВАНЕ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ - 687 - Датчик на сила на сервото Датчик на сила на шпиндела Натиснете [MONITOR], за да превключите индик...

 • Page 715

  13.ГРАФИЧНА ФУНКЦИЯ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 688 - 13 ГРАФИЧНА ФУНКЦИЯ Глава 13 „Графична функция“ се състои от следните части: 13.1 ГРАФИЧЕН ДИСПЛЕЙ ..........................................

 • Page 716

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 13.ГРАФИЧНА ФУНКЦИЯ - 689 - M - Екран Графични параметри (първа страница) Фиг. 13.1.1 (а) Екран Графични параметри (първа страница) (8.4 инчов дисплей) Ф...

 • Page 717

  13.ГРАФИЧНА ФУНКЦИЯ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 690 - - Екран Графични параметри (втора страница) Фиг. 13.1.1 (в) Екран Графични параметри (втора страница) (8.4 инчов дисплей) Фи...

 • Page 718

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 13.ГРАФИЧНА ФУНКЦИЯ - 691 - - Екран Графични параметри (трета страница) Фиг. 13.1.1 (д) Екран Графични параметри (трета страница) (8.4 инчов дисплей) Фи...

 • Page 719

  13.ГРАФИЧНА ФУНКЦИЯ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 692 - T - Екран Графични параметри (първа страница) Фиг. 13.1.1 (ж) Екран Графични параметри (първа страница) (8.4 инчов дисплей) Ф...

 • Page 720

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 13.ГРАФИЧНА ФУНКЦИЯ - 693 - - Екран Графични параметри (втора страница) Фиг. 13.1.1 (и) Екран Графични параметри (втора страница) (8.4 инчов дисплей) Фи...

 • Page 721

  13.ГРАФИЧНА ФУНКЦИЯ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 694 - - Екран Графични параметри (трета страница) Фиг. 13.1.1 (л) Екран Графични параметри (трета страница) (8.4 инчов дисплей) Фи...

 • Page 722

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 13.ГРАФИЧНА ФУНКЦИЯ - 695 - - Придвижване на курсора Курсорът може да бъде придвижен до желания параметър с помощта на бутоните за страница или ...

 • Page 723

  13.ГРАФИЧНА ФУНКЦИЯ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 696 - - Графична координатна система M Изберете желаната графична координатна система за начертаване на траекторията на ин...

 • Page 724

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 13.ГРАФИЧНА ФУНКЦИЯ - 697 - Настройка = 0 или 10ZX2X1Настройка = 1 или 11ZX2X1Настройка = 2 или 12ZX1X2Настройка = 3 или 13ZX2X1Настройка = 4 или 14ZX2X1Настройка = 5 или ...

 • Page 725

  13.ГРАФИЧНА ФУНКЦИЯ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 698 - 1. Чрез задаване на максималната и минималната стойности на позициите на координатите Задайте желаната зона на графи...

 • Page 726

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 13.ГРАФИЧНА ФУНКЦИЯ - 699 - 2. Чрез задаване на център на зоната на графиката и мащабен фактор Задайте координатите на центъра на областта на нач...

 • Page 727

  13.ГРАФИЧНА ФУНКЦИЯ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 700 - 210YXZX’Y’Хоризонтална равнинана завъртане Фиг. 13.1.1 (a) Завъртане на координатната система в хоризонтална посока - Ъг...

 • Page 728

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 13.ГРАФИЧНА ФУНКЦИЯ - 701 - 13.1.2 Екран Графика на траекторията Обяснение Натиснете функционалния бутон (или при използване на малък пулт за ръчн...

 • Page 729

  13.ГРАФИЧНА ФУНКЦИЯ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 702 - T Фиг. 13.1.2 (в) Екран Графика на траекторията (8.4 инчов дисплей) Фиг. 13.1.2 (г) Екран Графика на траекторията (10.4 инчов диспл...

 • Page 730

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 13.ГРАФИЧНА ФУНКЦИЯ - 703 - T - Екран за едновременно визуализиране на две траектории (стругова система с две траектории) Фиг. 13.1.2 (д) Екран Графика...

 • Page 731

  13.ГРАФИЧНА ФУНКЦИЯ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 704 - Дори и позицията на инструмента да се променя от време на време, поради настройките на началната точка и превключване...

 • Page 732

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 13.ГРАФИЧНА ФУНКЦИЯ - 705 - - Спиране на чертаенето 1 Натиснете функционалния бутон (или при използване на малък пулт за ръчно въвеждане на данни...

 • Page 733

  13.ГРАФИЧНА ФУНКЦИЯ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 706 - - Процедура за промяна на зоната на графиката чрез правоъгълник Траекторията на инструмента може да се начертае чрез ...

 • Page 734

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 13.ГРАФИЧНА ФУНКЦИЯ - 707 - Автоматична операция Операция, изпълнена с цел действителна обработка Операция във фонов режим Виртуална операция, и...

 • Page 735

  13.ГРАФИЧНА ФУНКЦИЯ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 708 - Фиг. 13.2.1.1 (б) Екран ГРАФИКА НА ТРАЕКТОРИЯТА (Задаване-1) (първа страница) (10.4 инчов дисплей) Фиг. 13.2.1.1 (в) Екран ГРАФИКА Н...

 • Page 736

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 13.ГРАФИЧНА ФУНКЦИЯ - 709 - Фиг. 13.2.1.1 (г) Екран ГРАФИКА НА ТРАЕКТОРИЯТА (Задаване-2) (първа страница) (10.4 инчов дисплей) 2 Екранът ГРАФИКА НА ТРАЕКТОР...

 • Page 737

  13.ГРАФИЧНА ФУНКЦИЯ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 710 - - Мащаб (SCALE) Задайте мащабния фактор за начертаване в диапазона от 0.01 до 100.00 (пъти). При малък мащабен фактор можете да ...

 • Page 738

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 13.ГРАФИЧНА ФУНКЦИЯ - 711 - - Цвят на графиката (GRAPHIC COLOR) Задайте цветовете, които ще се използват при начертаване на траекторията на инструмента....

 • Page 739

  13.ГРАФИЧНА ФУНКЦИЯ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 712 - Ъгъл на завъртане по хоризонтална равнина Задайте ъгъл на завъртане в центъра на вертикалната равнина пред екрана. ...

 • Page 740

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 13.ГРАФИЧНА ФУНКЦИЯ - 713 - Фиг. 13.2.1.2 (а) Екран ГРАФИКА НА ТРАЕКТОРИЯТА (Изпълнение) (8.4 инчов дисплей) Фиг. 13.2.1.2 (б) Екран ГРАФИКА НА ТРАЕКТОРИЯТА (...

 • Page 741

  13.ГРАФИЧНА ФУНКЦИЯ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 714 - Фиг. 13.2.1.2 (в) Екран ГРАФИКА НА ТРАЕКТОРИЯТА (Изпълнение) (8.4 инчов дисплей) Фиг. 13.2.1.2 (г) Екран ГРАФИКА НА ТРАЕКТОРИЯТА (...

 • Page 742

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 13.ГРАФИЧНА ФУНКЦИЯ - 715 - Фиг. 13.2.1.2 (ж) Екран ГРАФИКА НА ТРАЕКТОРИЯТА (Изпълнение) (увеличаване/намаляване/преместване на зоната на графиката) (...

 • Page 743

  13.ГРАФИЧНА ФУНКЦИЯ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 716 - Фиг. 13.2.1.2 (о) Екран на списъка на програмите (софтуерен бутон [DRAW SELECT]) (10.4 инчов дисплей) 2 С помощта на бутоните на пулт...

 • Page 744

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 13.ГРАФИЧНА ФУНКЦИЯ - 717 - ЗАБЕЛЕЖКА Файлът, който може да бъде избран като целева програма за начертаване, е само файл, който може да бъде избра...

 • Page 745

  13.ГРАФИЧНА ФУНКЦИЯ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 718 - DRAWING: Показва, че е изпълнено начертаване. Фиг. 13.2.1.2 (т) Индикация на статуса по време на начертаване STOP: Показва, че н...

 • Page 746

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 13.ГРАФИЧНА ФУНКЦИЯ - 719 -  [AUTO] Когато графичните параметри на зоната на графиката (максимална и минимална стойности) се зададат, с този софтуе...

 • Page 747

  13.ГРАФИЧНА ФУНКЦИЯ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 720 -  [CANCEL] С този софтуерен бутон графичната координатна система, избрана чрез един от горните софт- уерни бутони, се отме...

 • Page 748

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 13.ГРАФИЧНА ФУНКЦИЯ - 721 - Фиг. 13.2.1.3 (а) Екран ГРАФИКА НА ТРАЕКТОРИЯТА (Позиция) (8.4 инчов дисплей) Фиг. 13.2.1.3 (б) Екран ГРАФИКА НА ТРАЕКТОРИЯТА (Поз...

 • Page 749

  13.ГРАФИЧНА ФУНКЦИЯ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 722 - Фиг. 13.2.1.3 (в) Екран ГРАФИКА НА ТРАЕКТОРИЯТА (Позиция) (8.4 инчов дисплей) Фиг. 13.2.1.3 (г) Екран ГРАФИКА НА ТРАЕКТОРИЯТА (Поз...

 • Page 750

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 13.ГРАФИЧНА ФУНКЦИЯ - 723 - За програмата за автоматична операция са осигурени следните опции на екрана:  Текущи координати  Скорост на подав...

 • Page 751

  13.ГРАФИЧНА ФУНКЦИЯ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 724 - Фиг. 13.2.2.1 (а) Екран ГРАФИКА АНИМАЦИЯ (Задаване-1) (8.4 инчов дисплей) Фиг. 13.2.2.1 (б) Екран ГРАФИКА АНИМАЦИЯ (Задаване-1) (10.4 и...

 • Page 752

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 13.ГРАФИЧНА ФУНКЦИЯ - 725 - Фиг. 13.2.2.1 (в) Екран ГРАФИКА АНИМАЦИЯ (Задаване-2) (8.4 инчов дисплей) Фиг. 13.2.2.1 (г) Екран ГРАФИКА АНИМАЦИЯ (Задаване-2) (10.4 и...

 • Page 753

  13.ГРАФИЧНА ФУНКЦИЯ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 726 - Долуописаните графични параметри, обаче, са използват съвместно за начертаване на траектория. Ето защо, за начертава...

 • Page 754

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 13.ГРАФИЧНА ФУНКЦИЯ - 727 - - Фигура на инструмента (радиус) (TOOL FIGURE (RADIUS)) Задайте радиуса на фигурата на инструмента, която ще чертаете. Дължината ...

 • Page 755

  13.ГРАФИЧНА ФУНКЦИЯ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 728 - (4) Текущи координати (5) Скорост на подаване и информация за инструкциите с код M/S/T/D (6) Графична координатна система Фи...

 • Page 756

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 13.ГРАФИЧНА ФУНКЦИЯ - 729 - Фиг. 13.2.2.2 (в) Екран ГРАФИКА АНИМАЦИЯ (Изпълнение) (8.4 инчов дисплей) Фиг. 13.2.2.2 (г) Екран ГРАФИКА АНИМАЦИЯ (Изпълнение) (10.4...

 • Page 757

  13.ГРАФИЧНА ФУНКЦИЯ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 730 - 4 Натиснете бутона за следваща страница на менюто , за да се появят софтуерните бутони за увеличаване/намаляване/преме...

 • Page 758

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 13.ГРАФИЧНА ФУНКЦИЯ - 731 - ЗАБЕЛЕЖКА 1 Инициализиране на заготовка може да се извърши чрез която и да било от следните операции: - Започване на че...

 • Page 759

  13.ГРАФИЧНА ФУНКЦИЯ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 732 -  [ZY] С този софтуерен бутон се избира графичната координатна система ZY (с настройка 2).  [ХZ] С този софтуерен бутон се ...

 • Page 760

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 13.ГРАФИЧНА ФУНКЦИЯ - 733 - 13.2.2.3 Екран ГРАФИКА АНИМАЦИЯ (3-ИЗМЕРНА) За всеки триизмерен профил за обработка, начертан на екрана ГРАФИКА АНИМАЦИЯ (...

 • Page 761

  13.ГРАФИЧНА ФУНКЦИЯ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 734 - Екран ГРАФИКА АНИМАЦИЯ (3-ИЗМЕРНА): Процедура Процедура 1 Натиснете функционалния бутон (или при използване на малък п...

 • Page 762

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 13.ГРАФИЧНА ФУНКЦИЯ - 735 - 4 Натиснете софтуерния бутон [(OPRT)]. Появяват се софтуерните бутони за триизмерна схема. Фиг. 13.2.2.3 (д) Екран ГРАФИКА АНИ...

 • Page 763

  13.ГРАФИЧНА ФУНКЦИЯ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 736 - Натисни [ ]. Натисни [ ]. Натисни [ ]. Натисни [ ]. Триизмерен профил Странична проекция отгоре Вид отляво Вид отдясно С...

 • Page 764

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 13.ГРАФИЧНА ФУНКЦИЯ - 737 - Пример 1 Пример 2 Фиг. 13.2.2.3 (з) Пример за позиция на показано напречно сечение Можете да променяте непрекъснато позици...

 • Page 765

  13.ГРАФИЧНА ФУНКЦИЯ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 738 - ЗАБЕЛЕЖКА 2 Тази команда представлява код G, изпълняван в един цикъл. 3 Тя трябва да се зададе в единично изречение. Обя...

 • Page 766

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 13.ГРАФИЧНА ФУНКЦИЯ - 739 - - Операция, която трябва да се изпълни при подаване на тази команда Когато тази команда се изпълнява по време на опера...

 • Page 767

  13.ГРАФИЧНА ФУНКЦИЯ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 740 - - Операция, която трябва да се изпълни при подаване на тази команда Когато тази команда се изпълнява по време на опера...

 • Page 768

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 13.ГРАФИЧНА ФУНКЦИЯ - 741 - ЗАБЕЛЕЖКА 3 По време на чертаене данните се третират по следния начин: (1) Параметри Използват се същите параметри, какт...

 • Page 769

  13.ГРАФИЧНА ФУНКЦИЯ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 742 - 1) Когато е зададена команда G28 (автоматично връщане в опорна позиция), начертаването се извършва до междинната точка. 2)...

 • Page 770

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 13.ГРАФИЧНА ФУНКЦИЯ - 743 - 17) G96/G97 (Управление/отмяна на управлението с постоянна периферна скорост) 18) M98 (Извикване на подпрограма) 19) G73/G74/G76/G81/G82/G...

 • Page 771

  13.ГРАФИЧНА ФУНКЦИЯ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 744 - - Използване на функцията отпечатване на екрана Чертаенето се прекъсва временно при отпечатване на екрана за чертаен...

 • Page 772

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 13.ГРАФИЧНА ФУНКЦИЯ - 745 - - Започване на начертаването  Софтуерен бутон [EXEC] Чертаенето се извършва непрекъснато до достигане на изречение M02 ...

 • Page 773

  13.ГРАФИЧНА ФУНКЦИЯ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 746 - десен ъгъл на екрана. Когато натиснете софтуерния бутон [+INPUT], текущото увеличение се увеличава с въведената стойност....

 • Page 774

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 14.ФУНКЦИЯ ВИРТУАЛНА КЛАВИАТУРА ЗА РЪЧНО ВЪВЕЖДАНЕ НА ДАННИ - 747 - 14 ФУНКЦИЯ ВИРТУАЛНА КЛАВИАТУРА ЗА РЪЧНО ВЪВЕЖДАНЕ НА ДАННИ Глава 14 „Функция ...

 • Page 775

  14.ФУНКЦИЯ ВИРТУАЛНА КЛАВИАТУРА ЗА РЪЧНО ВЪВЕЖДАНЕ НА ДАННИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 748 - При еднократно натискане на бутона " SHIFT" системата се превключва в ста...

 • Page 776

  B-64304BG/02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ 14.ФУНКЦИЯ ВИРТУАЛНА КЛАВИАТУРА ЗА РЪЧНО ВЪВЕЖДАНЕ НА ДАННИ - 749 - Операция - Превключване на страниците чрез функционални бутони При натискан...

 • Page 777

  14.ФУНКЦИЯ ВИРТУАЛНА КЛАВИАТУРА ЗА РЪЧНО ВЪВЕЖДАНЕ НА ДАННИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ B-64304BG/02 - 750 - - Бутон Shift Бутонът "SHIFT" на виртуалната клавиатура е еквивалентен на бут...

 • Page 778

  IV. ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ

 • Page 779

 • Page 780

  B-64304BG/02 ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ 1.ТЕХНИЧЕСКА ПРОФИЛАКТИКА - 753 - 1 ТЕХНИЧЕСКА ПРОФИЛАКТИКА В тази глава са описани работите по техническата профилактика, които опера...

 • Page 781

  1.ТЕХНИЧЕСКА ПРОФИЛАКТИКА ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ B-64304BG/02 - 754 - Проблем! Опасен? Опасност за Вас и други хора Не е опасен Проверете и идентифицирайте проблема. - Пред...

 • Page 782

  B-64304BG/02 ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ 1.ТЕХНИЧЕСКА ПРОФИЛАКТИКА - 755 - - Резервиране на данните Изброените по-долу елементи на данни трябва да бъдат резервирани. За методит...

 • Page 783

  1.ТЕХНИЧЕСКА ПРОФИЛАКТИКА ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ B-64304BG/02 - 756 - ЗАБЕЛЕЖКА Методът на възстановяване, описан в настоящия раздел, има за цел просто да възстанови съст...

 • Page 784

  B-64304BG/02 ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ 1.ТЕХНИЧЕСКА ПРОФИЛАКТИКА - 757 - Извадете блока, докато държите тази част. (3) Монтирайте новия батериен блок. (Притиснете батерийния ...

 • Page 785

  1.ТЕХНИЧЕСКА ПРОФИЛАКТИКА ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ B-64304BG/02 - 758 - ВНИМАНИЕ Стъпки от (1) до (3) трябва да се извършат в рамките на 30 минути. Не оставяйте контролера без ба...

 • Page 786

  B-64304BG/02 ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ 1.ТЕХНИЧЕСКА ПРОФИЛАКТИКА - 759 - ВНИМАНИЕ Извършете стъпки от 1 до 3 в рамките на 30 минути. Ако SRAM бъде оставена без батерия за дълъг пе...

 • Page 787

  1.ТЕХНИЧЕСКА ПРОФИЛАКТИКА ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ B-64304BG/02 - 760 - 1.3.2 Батерия на пулс кодерите на абсолютна позиция  Когато напрежението на батериите на пулс кодерит...

 • Page 788

  B-64304BG/02 ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ 1.ТЕХНИЧЕСКА ПРОФИЛАКТИКА - 761 - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Абсолютните пулс кодери на всеки серво мотор от серията αi/αi S и серията βi S (βi S0.4 до β...

 • Page 789

  1.ТЕХНИЧЕСКА ПРОФИЛАКТИКА ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ B-64304BG/02 - 762 - ВНИМАНИЕ - Купете батерията от ФАНУК, тъй като тя не се продава в търговската мрежа. Ето защо е препор...

 • Page 790

  ПРИЛОЖЕНИЕ

 • Page 791

 • Page 792

  B-64304BG/02 ПРИЛОЖЕНИЕ A.ПАРАМЕТРИ - 765 - A ПАРАМЕТРИ Настоящият наръчник описва всички упоменати в него параметри. За параметри, които не са упоменати в настоящото, какт...

 • Page 793

  A.ПАРАМЕТРИ ПРИЛОЖЕНИЕ B-64304BG/02 - 766 - #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 0001 FCV [Тип на въвеждане] Въвеждане на настройка [Тип на данните] Бит, траектория #1 FCV Програмен формат 0: Станд...

 • Page 794

  B-64304BG/02 ПРИЛОЖЕНИЕ A.ПАРАМЕТРИ - 767 -  Интерфейс за сървър за данни  Вграден Ethernet интерфейс Въвеждането/извеждането на данни може да се управлява отделно чрез н...

 • Page 795

  A.ПАРАМЕТРИ ПРИЛОЖЕНИЕ B-64304BG/02 - 768 - При 0i-D / 0i Mate-D настройте този параметър на 1. ЗАБЕЛЕЖКА Ако този параметър бъде настроен на 0, се приема настройка 1. 0981 Абсолютен...

 • Page 796

  B-64304BG/02 ПРИЛОЖЕНИЕ A.ПАРАМЕТРИ - 769 - [Тип на въвеждане] Въвеждане на параметър [Тип на данните] Байт, траектория [Валиден диапазон на данните] от 0 до 1 Задайте типа на ...

 • Page 797

  A.ПАРАМЕТРИ ПРИЛОЖЕНИЕ B-64304BG/02 - 770 - 0: Не се извършва. 1: Извършва се. #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 1004 IPR [Тип на въвеждане] Въвеждане на параметър [Тип на данните] Бит, траектори...

 • Page 798

  B-64304BG/02 ПРИЛОЖЕНИЕ A.ПАРАМЕТРИ - 771 - #4 EDPx При подаване при рязане, външният сигнал за забавяне в + посока за всяка ос е: 0: Невалиден 1: Валиден ЗАБЕЛЕЖКА Ако бит 5 (EDR) ...

 • Page 799

  A.ПАРАМЕТРИ ПРИЛОЖЕНИЕ B-64304BG/02 - 772 - #3 DIAx Командата за движение за всяка ос е базирана на: 0: Задаване в радиус 1: Задаване в диаметър ЗАБЕЛЕЖКА При FS0i-C в допълнение ...

 • Page 800

  B-64304BG/02 ПРИЛОЖЕНИЕ A.ПАРАМЕТРИ - 773 - ЗАБЕЛЕЖКА 1 RRLx е валиден само когато ROAx е 1. 2 Задайте величината на отместването за един оборот в параметър № 1260. #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 101...

 • Page 801

  A.ПАРАМЕТРИ ПРИЛОЖЕНИЕ B-64304BG/02 - 774 - ЗАБЕЛЕЖКА 3 Когато е осигурена втората спомагателна функция (когато бит 2 (BCD) на параметър № 8132 е 1), ако адресът (параметър № 3460), ...

 • Page 802

  B-64304BG/02 ПРИЛОЖЕНИЕ A.ПАРАМЕТРИ - 775 - Пример) Когато упражнявате Cs contour control по четвъртата управлявана ос при използване на първия шпиндел, задайте -1.  При тандемн...

 • Page 803

  A.ПАРАМЕТРИ ПРИЛОЖЕНИЕ B-64304BG/02 - 776 - #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 1202 G92 [Тип на въвеждане] Въвеждане на параметър [Тип на данните] Бит, траектория #2 G92 Когато се използва коорд...

 • Page 804

  B-64304BG/02 ПРИЛОЖЕНИЕ A.ПАРАМЕТРИ - 777 - Задайте координатната система на опорната позиция по всяка ос, която ще се използва за автоматично задаване на координатна ...

 • Page 805

  A.ПАРАМЕТРИ ПРИЛОЖЕНИЕ B-64304BG/02 - 778 - #2 NPC Като част от проверката на границата на разрешения ход преди движение, движението, зададено в изречение G31 (прескачане) ...

 • Page 806

  B-64304BG/02 ПРИЛОЖЕНИЕ A.ПАРАМЕТРИ - 779 - 1324 Координатна стойност за проверка на съхранения разрешен ход 3 в положителна посока по всяка ос 1325 Координатна стойност за п...

 • Page 807

  A.ПАРАМЕТРИ ПРИЛОЖЕНИЕ B-64304BG/02 - 780 - #0 RPD Бърз ход в ръчен режим през периода от включване на захранването до завършване на връщането в опорна позиция: 0: Е забранен (...

 • Page 808

  B-64304BG/02 ПРИЛОЖЕНИЕ A.ПАРАМЕТРИ - 781 - #2 FM3 Инкременталната система на команда F без десетична запетая при подаване за минута е: 0: 1 мм/мин (0.01 инч/мин при въвеждане в ...

 • Page 809

  A.ПАРАМЕТРИ ПРИЛОЖЕНИЕ B-64304BG/02 - 782 - ЗАБЕЛЕЖКА След като операцията започне и ако настройката на този параметър е "0.0", се подава аларма PS5009. Тази аларма се пода...

 • Page 810

  B-64304BG/02 ПРИЛОЖЕНИЕ A.ПАРАМЕТРИ - 783 - ЗАБЕЛЕЖКА 1 Ако е зададена 0, се приема скоростта, зададена в параметър № 1420 (скорост на бърз ход за всяка ос). 2 Когато е избран бър...

 • Page 811

  A.ПАРАМЕТРИ ПРИЛОЖЕНИЕ B-64304BG/02 - 784 - ЗАБЕЛЕЖКА 1 Към тази настройка на скоростта на подаване (100%) се прилага регулиране на скоростта при бърз ход (F0, 25, 50 или 100%). 2 При а...

 • Page 812

  B-64304BG/02 ПРИЛОЖЕНИЕ A.ПАРАМЕТРИ - 785 - 1432 Максимална скорост на подаване при рязане за всички оси в режим ускоряване/забавяне преди интерполация [Тип на въвеждане] В...

 • Page 813

  A.ПАРАМЕТРИ ПРИЛОЖЕНИЕ B-64304BG/02 - 786 - niFF100max (където i=1 или 2) Задайте n в горното равенство, т.е. броя на оборотите на ръчния импулсен генератор, необходим за достига...

 • Page 814

  B-64304BG/02 ПРИЛОЖЕНИЕ A.ПАРАМЕТРИ - 787 - ЗАБЕЛЕЖКА 1 Този параметър е валиден, когато бит 0 (ROTx) на параметър № 1006 и бит 0 (RFDx) на параметър № 1408 са 1. 2 Задайте бит 0 (RFDx) на пар...

 • Page 815

  A.ПАРАМЕТРИ ПРИЛОЖЕНИЕ B-64304BG/02 - 788 - ЗАБЕЛЕЖКА Когато използвате камбанообразно ускоряване/забавяне след интерполация, настройте този параметър на 0 и бит 1 (CTBx) на ...

 • Page 816

  B-64304BG/02 ПРИЛОЖЕНИЕ A.ПАРАМЕТРИ - 789 - При камбанообразно ускоряване/забавяне Скорост Скорост на бърз ход (Параметър № 1420) Време T1 T2 T2 T2 T2 T1 T1 : Настройка на параметър...

 • Page 817

  A.ПАРАМЕТРИ ПРИЛОЖЕНИЕ B-64304BG/02 - 790 - Ако е зададена 0, се приема стойност 100000.0. Ако 0 е зададена за всички оси, обаче, ускоряване/забавяне преди интерполация не се...

 • Page 818

  B-64304BG/02 ПРИЛОЖЕНИЕ A.ПАРАМЕТРИ - 791 - 1710 Минимален темп на забавяне (MDR) при промяна на скоростта на подаване при вътрешно кръгово рязане чрез автоматично регулиран...

 • Page 819

  A.ПАРАМЕТРИ ПРИЛОЖЕНИЕ B-64304BG/02 - 792 - Задайте стойност на регулирането при вътрешен ъгъл в случай на автоматично регулиране при ъгъл. 1713 Начално разстояние (Le) ...

 • Page 820

  B-64304BG/02 ПРИЛОЖЕНИЕ A.ПАРАМЕТРИ - 793 - [Минимална единица на данните] Зависи от инкременталната система на приложената ос [Валиден диапазон на данните] Вижте таблицат...

 • Page 821

  A.ПАРАМЕТРИ ПРИЛОЖЕНИЕ B-64304BG/02 - 794 - Задайте една и съща стойност на времеконстантата за всички оси, с изключение на случаите на специални приложения. Ако зададете ...

 • Page 822

  B-64304BG/02 ПРИЛОЖЕНИЕ A.ПАРАМЕТРИ - 795 - #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 1802 DC2x DC4x [Тип на въвеждане] Въвеждане на параметър [Тип на данните] Бит, ос #1 DC4x Когато опорната позиция е уста...

 • Page 823

  A.ПАРАМЕТРИ ПРИЛОЖЕНИЕ B-64304BG/02 - 796 - #4 APZx Машинната позиция и позицията по детектора на абсолютна позиция, когато такъв се използва 0: Не съответстват 1: Съответства...

 • Page 824

  B-64304BG/02 ПРИЛОЖЕНИЕ A.ПАРАМЕТРИ - 797 - 1: Не се извършва движение до междинна и опорна позиция, но операцията се завършва. ЗАБЕЛЕЖКА Този параметър забранява движе...

 • Page 825

  A.ПАРАМЕТРИ ПРИЛОЖЕНИЕ B-64304BG/02 - 798 - Връзка между инкременталната система и най-малкия команден инкремент (1) Серия Т Най-малък инкремент за въвеждане Най-малък ком...

 • Page 826

  B-64304BG/02 ПРИЛОЖЕНИЕ A.ПАРАМЕТРИ - 799 - [Единица на импулса за обратна връзка]=[Величина на движението за оборот на пулс кодера]/[Брой на импулсите за оборот на пулс к...

 • Page 827

  A.ПАРАМЕТРИ ПРИЛОЖЕНИЕ B-64304BG/02 - 800 - 1828 Граница в отклонението в позиционирането при движение за всяка ос [Тип на въвеждане] Въвеждане на параметър [Тип на данните] ...

 • Page 828

  B-64304BG/02 ПРИЛОЖЕНИЕ A.ПАРАМЕТРИ - 801 - ЗАБЕЛЕЖКА При задаване на този параметър, преди да продължите експлоатацията, трябва да изключите захранването. [Тип на въвежд...

 • Page 829

  A.ПАРАМЕТРИ ПРИЛОЖЕНИЕ B-64304BG/02 - 802 - 20.000 19.980 9.940 10.060 9.960 10.040 9.980 10.020 5.000 20.000mm 20.020mm -[9960/(20020-20000)*20000+5000] = -9965000 Маркер 1 Маркер 2 Маркер ...

 • Page 830

  B-64304BG/02 ПРИЛОЖЕНИЕ A.ПАРАМЕТРИ - 803 - <1> Задайте бит 1 (OPT) на параметър № 1815, бит 2 (DCL) на параметър № 1815 и бит 3 (SDC) на параметър № 1818, за да разрешите тази функция. Зад...

 • Page 831

  A.ПАРАМЕТРИ ПРИЛОЖЕНИЕ B-64304BG/02 - 804 - #1 ASE Когато за задаване на FSSB е избран режим на автоматично задаване (параметър FMD (бит 0 на параметър № 1902) е настроен на 0), ав...

 • Page 832

  B-64304BG/02 ПРИЛОЖЕНИЕ A.ПАРАМЕТРИ - 805 - Пример) Управлявана ос Номер на конектор на интерфейсно устройство за първи външен детектор Номер на конектор на интерфейсно у...

 • Page 833

  A.ПАРАМЕТРИ ПРИЛОЖЕНИЕ B-64304BG/02 - 806 - #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 3003 MVG [Тип на въвеждане] Въвеждане на параметър [Тип на данните] Бит, траектория #7 MVG По време на чертаен...

 • Page 834

  B-64304BG/02 ПРИЛОЖЕНИЕ A.ПАРАМЕТРИ - 807 - ЗАБЕЛЕЖКА Този параметър е валиден, когато бит 2 (XSG) на параметър № 3008 е настроен на 1. Адресите Х, които могат да се използват, са...

 • Page 835

  A.ПАРАМЕТРИ ПРИЛОЖЕНИЕ B-64304BG/02 - 808 - #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 X006 ESKIP -MIT2 +MIT2 -MIT1 +MIT1 XAE2 XAE1 (Серия Т) #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 ESKIP XAE3 XAE2 XAE1 (серия М) Пример 2. Когато № 3012 е настроен на 5 и № 3...

 • Page 836

  B-64304BG/02 ПРИЛОЖЕНИЕ A.ПАРАМЕТРИ - 809 - [Тип на въвеждане] Въвеждане на параметър [Тип на данните] Бит, траектория #0 MCN Машинна позиция 0: Независимо от това дали е въвед...

 • Page 837

  A.ПАРАМЕТРИ ПРИЛОЖЕНИЕ B-64304BG/02 - 810 - #7 DAC Когато се показва абсолютна позиция: 0: Се показват стойности, които не изключват величината на движение на базата на компе...

 • Page 838

  B-64304BG/02 ПРИЛОЖЕНИЕ A.ПАРАМЕТРИ - 811 - #6 OPS Спидометърът на екрана на работния монитор показва: 0: Скоростта на шпинделния мотор 1: Скоростта на шпиндела #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0...

 • Page 839

  A.ПАРАМЕТРИ ПРИЛОЖЕНИЕ B-64304BG/02 - 812 - 3122 Времеви интервал за запис на данни за времето в историята на операциите [Тип на въвеждане] Въвеждане на параметър [Тип на дан...

 • Page 840

  B-64304BG/02 ПРИЛОЖЕНИЕ A.ПАРАМЕТРИ - 813 - Настройка Име на ос, показано на екрана, като например екрана за визуализация на позицията 0 X 1 X1 77 XM 83 XS Когато долният индекс на ...

 • Page 841

  A.ПАРАМЕТРИ ПРИЛОЖЕНИЕ B-64304BG/02 - 814 - #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 3193 DOP [Тип на въвеждане] Въвеждане на параметър [Тип на данните] Бит #2 DOP При управление по 2 траектории ...

 • Page 842

  B-64304BG/02 ПРИЛОЖЕНИЕ A.ПАРАМЕТРИ - 815 - #3 HMV Историята на промените на общите променливи на потребителски макро програми: 0: Не се записва. 1: Се записва. #6 HOM Историята ...

 • Page 843

  A.ПАРАМЕТРИ ПРИЛОЖЕНИЕ B-64304BG/02 - 816 - 0: Се извършва търсене за следващия програмен номер (по ред на регистриране). 1: Търсенето се деактивира. #4 NE9 Редактирането на по...

 • Page 844

  B-64304BG/02 ПРИЛОЖЕНИЕ A.ПАРАМЕТРИ - 817 - #6 MKP Когато M02, M30 или EOR(%) се изпълняват по време на операция в режим ръчно въвеждане на данни, създадената MDI програма: 0: Се изтри...

 • Page 845

  A.ПАРАМЕТРИ ПРИЛОЖЕНИЕ B-64304BG/02 - 818 - ЗАБЕЛЕЖКА 1 Статусът, в който паролата  0 и паролата  ключовата дума, се нарича блокиран статус. При опит за промяна на паролат...

 • Page 846

  B-64304BG/02 ПРИЛОЖЕНИЕ A.ПАРАМЕТРИ - 819 - 10 : португалски 11 : полски 12 : унгарски 13 : шведски 14 : чешки 15 : Китайски (опростени символи) 16 : руски 17 : турски 18 : български Ако бъд...

 • Page 847

  A.ПАРАМЕТРИ ПРИЛОЖЕНИЕ B-64304BG/02 - 820 - #0 G01 Режим G01, при включване на захранването или при изчистване на управлението 0: Режим G00 (позициониране) 1: Режим G01 (линейна инт...

 • Page 848

  B-64304BG/02 ПРИЛОЖЕНИЕ A.ПАРАМЕТРИ - 821 - #5 M02 Когато M02 е зададено при работа в паметта 0: M02 се изпраща към машината и се извършва автоматично търсене на заглавието н...

 • Page 849

  A.ПАРАМЕТРИ ПРИЛОЖЕНИЕ B-64304BG/02 - 822 - ЗАБЕЛЕЖКА Ако този бит (CCR) е настроен на 0, функцията смяна на посоката на компенсация чрез задаване на I, J или K в изречение G01 в ре...

 • Page 850

  B-64304BG/02 ПРИЛОЖЕНИЕ A.ПАРАМЕТРИ - 823 - 3411 Код М, препятстващ буферирането 1 3412 Код М, препятстващ буферирането 2 : 3420 Код М, препятстващ буферирането 10 [Тип на въвежда...

 • Page 851

  A.ПАРАМЕТРИ ПРИЛОЖЕНИЕ B-64304BG/02 - 824 - ЗАБЕЛЕЖКА 2 Ако минималната стойност е по-голяма от максималната, настройката е невалидна. 3 Ако има само един елемент на данни, м...

 • Page 852

  B-64304BG/02 ПРИЛОЖЕНИЕ A.ПАРАМЕТРИ - 825 - #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 3451 GQS [Тип на въвеждане] Въвеждане на параметър [Тип на данните] Бит, траектория #0 GQS Когато е зададено на...

 • Page 853

  A.ПАРАМЕТРИ ПРИЛОЖЕНИЕ B-64304BG/02 - 826 - 3460 Адрес за задаване на втора спомагателна функция [Тип на въвеждане] Въвеждане на параметър [Тип на данните] Байт, траектория [...

 • Page 854

  B-64304BG/02 ПРИЛОЖЕНИЕ A.ПАРАМЕТРИ - 827 - Задайте номера на позицията на компенсация на грешката на стъпката при прекомерно отрицателна позиция за всяка ос. 3622 Номер ...

 • Page 855

  A.ПАРАМЕТРИ ПРИЛОЖЕНИЕ B-64304BG/02 - 828 - 3625 Разстояние на движение за оборот при компенсация на грешката на стъпката за кръгова ос ЗАБЕЛЕЖКА При задаване на този пара...

 • Page 856

  B-64304BG/02 ПРИЛОЖЕНИЕ A.ПАРАМЕТРИ - 829 - 3627 Компенсация на грешката на стъпката в опорна позиция, когато движението до опорна позиция е извършено от посока, противопол...

 • Page 857

  A.ПАРАМЕТРИ ПРИЛОЖЕНИЕ B-64304BG/02 - 830 - [Тип на въвеждане] Въвеждане на параметър [Тип на данните] Бит, шпиндел ЗАБЕЛЕЖКА При задаване на този параметър, преди да продъ...

 • Page 858

  B-64304BG/02 ПРИЛОЖЕНИЕ A.ПАРАМЕТРИ - 831 - [Тип на данните] 2 думи, шпиндел [Единица на данните] мин-1 [Валиден диапазон на данните] от 0 до 99999999 Задайте максималната скорост н...

 • Page 859

  A.ПАРАМЕТРИ ПРИЛОЖЕНИЕ B-64304BG/02 - 832 - Пример) Ако стойността на кода Р за задаване на втори шпиндел е 3, S1000 P3; води до завъртане на втория шпиндел при S1000. ЗАБЕЛЕЖКА 1 То...

 • Page 860

  B-64304BG/02 ПРИЛОЖЕНИЕ A.ПАРАМЕТРИ - 833 - ЗАБЕЛЕЖКА Единицата на данните се определя от бит 0 (FLR) на параметър № 4900. 4912 Съотношение на колебание в шпиндела (r)за неподава...

 • Page 861

  A.ПАРАМЕТРИ ПРИЛОЖЕНИЕ B-64304BG/02 - 834 - #1 IDMs Посоката на позициониране на шпиндела (позициониране на полуфиксиран ъгъл на базата на кодове М) е: 0: Положителна посока. 1:...

 • Page 862

  B-64304BG/02 ПРИЛОЖЕНИЕ A.ПАРАМЕТРИ - 835 -  Когато броят на кодовете М е зададен в параметър № 4964, нека  да бъде стойността, зададена в параметър № 4962, а  - стойнос...

 • Page 863

  A.ПАРАМЕТРИ ПРИЛОЖЕНИЕ B-64304BG/02 - 836 - ЗАБЕЛЕЖКА 1 Уверете се, че кодовете М от M до M (+-1) не дублират други кодове М. 2 Не задавайте код М, който дублира други кодове ...

 • Page 864

  B-64304BG/02 ПРИЛОЖЕНИЕ A.ПАРАМЕТРИ - 837 - ЗАБЕЛЕЖКА Този параметър е валиден, когато е разрешена функцията компенсация на геометрията/износването на инструмента (бит 6 (...

 • Page 865

  A.ПАРАМЕТРИ ПРИЛОЖЕНИЕ B-64304BG/02 - 838 - ЗАБЕЛЕЖКА Когато SUV,SUP = 0,1 (тип B), се изпълнява операция, еквивалентна на тази на FS0i-TC. #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 5004 ORC ODI [Тип на въвеж...

 • Page 866

  B-64304BG/02 ПРИЛОЖЕНИЕ A.ПАРАМЕТРИ - 839 - Txxxxxx yy xxxxxx : Избор на инструмент yy : Номер на компенсацията на инструмента ЗАБЕЛЕЖКА Не може да се задава стойност, по-дълга от ...

 • Page 867

  A.ПАРАМЕТРИ ПРИЛОЖЕНИЕ B-64304BG/02 - 840 - ЗАБЕЛЕЖКА Този параметър е валиден, когато е разрешена функцията компенсация на геометрията/износването на инструмента (бит 6 (...

 • Page 868

  B-64304BG/02 ПРИЛОЖЕНИЕ A.ПАРАМЕТРИ - 841 - #0 FXY Оста на пробиване при фиксиран цикъл на пробиване или оста на рязане при фиксиран цикъл на шлифоване е: 0: В случай на фи...

 • Page 869

  A.ПАРАМЕТРИ ПРИЛОЖЕНИЕ B-64304BG/02 - 842 - 5177 Номер на ос на шлифоване в шлифовъчен цикъл с директно задаване на преместването чрез скип сигнал (G72) Номер на ос на шлифова...

 • Page 870

  B-64304BG/02 ПРИЛОЖЕНИЕ A.ПАРАМЕТРИ - 843 - ЗАБЕЛЕЖКА Може да се зададе номер на ос, с изключение на оста на рязане. Когато е зададен номер на ос, който е същият за оста на ря...

 • Page 871

  A.ПАРАМЕТРИ ПРИЛОЖЕНИЕ B-64304BG/02 - 844 - ЗАБЕЛЕЖКА Може да се зададе номер на ос, с изключение на оста на рязане или оста на шлифоване. Когато е зададен номер на ос, който ...

 • Page 872

  B-64304BG/02 ПРИЛОЖЕНИЕ A.ПАРАМЕТРИ - 845 - [Валиден диапазон на данните] от 0 до 9999 Предавателно отношение на датчика на позицията на шпиндела 1 : 1 от 0 до 7400 1 : 2 от 0 до 9999 1 : 4...

 • Page 873

  A.ПАРАМЕТРИ ПРИЛОЖЕНИЕ B-64304BG/02 - 846 - 5421 Увеличение при мащабиране за всяка ос [Тип на въвеждане] Въвеждане на настройка [Тип на данните] 2 думи, ос [Единица на даннит...

 • Page 874

  B-64304BG/02 ПРИЛОЖЕНИЕ A.ПАРАМЕТРИ - 847 - #2 PLS Функцията отместване при полярно-координатна интерполация: 0: Не се използва. 1: Използва се. Това позволява обработка при и...

 • Page 875

  A.ПАРАМЕТРИ ПРИЛОЖЕНИЕ B-64304BG/02 - 848 - Този параметър определя скоростта на подаване при движение по управлявана ос в нормална посока, която е вмъкната в началната ...

 • Page 876

  B-64304BG/02 ПРИЛОЖЕНИЕ A.ПАРАМЕТРИ - 849 - (1) Памет А за компенсация на инструмента Номер на системна променлива V10 = 0 V10 = 1 Стойност на компенсация на износването от #10001 до...

 • Page 877

  A.ПАРАМЕТРИ ПРИЛОЖЕНИЕ B-64304BG/02 - 850 - #5 TCS Потребителска макро програма (подпрограма) 0: Не се извиква при използване на код Т 1: Се извиква при използване на код Т #6 CC...

 • Page 878

  B-64304BG/02 ПРИЛОЖЕНИЕ A.ПАРАМЕТРИ - 851 - 0: Прочита се стойността на компенсация (на геометрията) на инструмента в изпълняваното в момента изречение. (Този параметър ...

 • Page 879

  A.ПАРАМЕТРИ ПРИЛОЖЕНИЕ B-64304BG/02 - 852 - #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 6008 IJK GMP ISO MCA F0C [Тип на въвеждане] Въвеждане на параметър [Тип на данните] Бит, траектория #0 F0C Прецизността на оп...

 • Page 880

  B-64304BG/02 ПРИЛОЖЕНИЕ A.ПАРАМЕТРИ - 853 - #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 6010 *7 *6 *5 *4 *3 *2 *1 *0 #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 6011 =7 =6 =5 =4 =3 =2 =1 =0 #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 6012 #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 6013 [7 [6 [5 [4 [3 [2 [1 [0 #7 #6 #5...

 • Page 881

  A.ПАРАМЕТРИ ПРИЛОЖЕНИЕ B-64304BG/02 - 854 - ЗАБЕЛЕЖКА 2 Точността на извежданите данни на коментара е до 15 разряда. Диапазонът на извежданите данни е девет разряда преди де...

 • Page 882

  B-64304BG/02 ПРИЛОЖЕНИЕ A.ПАРАМЕТРИ - 855 - 6036 Номера на променливи на потребителски макро програми, общи за траектория на инструмента (от #100 до #199) [Тип на въвеждане] Във...

 • Page 883

  A.ПАРАМЕТРИ ПРИЛОЖЕНИЕ B-64304BG/02 - 856 - 6040 Брой на кодовете G, използвани за извикване на потребителски макро програми [Тип на въвеждане] Въвеждане на параметър [Тип на...

 • Page 884

  B-64304BG/02 ПРИЛОЖЕНИЕ A.ПАРАМЕТРИ - 857 - Задайте този параметър, за да дефинирате едновременни многократни извиквания на подпрограми при използване на кодове М. С помо...

 • Page 885

  A.ПАРАМЕТРИ ПРИЛОЖЕНИЕ B-64304BG/02 - 858 - Пример) Когато са зададени параметър № 6047 = 90000000, параметър № 6048 = 4000 и параметър № 6049 = 100, набор от 100 извиквания на потребителс...

 • Page 886

  B-64304BG/02 ПРИЛОЖЕНИЕ A.ПАРАМЕТРИ - 859 - 6073 M код, използван за извикване на подпрограмата с номер 9003 6074 M код, използван за извикване на подпрограмата с номер 9004 6075 M ко...

 • Page 887

  A.ПАРАМЕТРИ ПРИЛОЖЕНИЕ B-64304BG/02 - 860 - ЗАБЕЛЕЖКА 1 Ако в тези параметри бъде зададен един и същи код М, преференциално се извиква по-малкият номер. Например, ако 200 е зад...

 • Page 888

  B-64304BG/02 ПРИЛОЖЕНИЕ A.ПАРАМЕТРИ - 861 - #1 SK0 Този параметър определя дали скип сигналът да бъде валиден в статуса на скип сигнала SKIP и многостепенните скип сигнали ...

 • Page 889

  A.ПАРАМЕТРИ ПРИЛОЖЕНИЕ B-64304BG/02 - 862 - Позиция по време на операция прескачане Текуща позиция на ЦПУ Машинна позиция Величина на грешката Позиция при отчитане на заб...

 • Page 890

  B-64304BG/02 ПРИЛОЖЕНИЕ A.ПАРАМЕТРИ - 863 - Параметър Високоскоростни скип сигнали 1S1 HDI0 1S2 HDI1 1S3 HDI2 1S4 HDI3 ЗАБЕЛЕЖКА Не задавайте един и същи сигнал едновременно за различн...

 • Page 891

  A.ПАРАМЕТРИ ПРИЛОЖЕНИЕ B-64304BG/02 - 864 - Команди, прескачани чрез сигнала SKIPP <G006.6> Параметър Прескачани команди Когато бит 6 (DS1) на параметър № 6206 е настроен на 1 G04,G04Q1...

 • Page 892

  B-64304BG/02 ПРИЛОЖЕНИЕ A.ПАРАМЕТРИ - 865 - 6254  стойност по оста Х по време на автоматична компенсация на инструмента (серия Т)  стойност при автоматично измерване дъл...

 • Page 893

  A.ПАРАМЕТРИ ПРИЛОЖЕНИЕ B-64304BG/02 - 866 - Всеки един от тези параметри задава скорост на подаване за всеки код G на функция прескачане. Тези параметри са валидни, кога...

 • Page 894

  B-64304BG/02 ПРИЛОЖЕНИЕ A.ПАРАМЕТРИ - 867 - 1: Обръщане или движение назад е забранено и за изпълняваната в момента траектория. #5 RVN При използване на функцията връща...

 • Page 895

  A.ПАРАМЕТРИ ПРИЛОЖЕНИЕ B-64304BG/02 - 868 - 6405 Стойност на регулирането (еквивалентна) за ограничаване скоростта на бърз ход при функцията връщане с ръчен импулсен генера...

 • Page 896

  B-64304BG/02 ПРИЛОЖЕНИЕ A.ПАРАМЕТРИ - 869 - 6431 Код М от група F при връщане с ръчния импулсен генератор (1) до до 6434 Код М от група F при връщане с ръчния импулсен генератор (4)...

 • Page 897

  A.ПАРАМЕТРИ ПРИЛОЖЕНИЕ B-64304BG/02 - 870 - 6487 Код М от група Т при връщане с ръчния импулсен генератор (1) до до 6490 Код М от група Т при връщане с ръчния импулсен генератор (...

 • Page 898

  B-64304BG/02 ПРИЛОЖЕНИЕ A.ПАРАМЕТРИ - 871 - #0 ORG Когато координатната система бъде променена по време на начертаване на траекторията на инструмента чрез функцията д...

 • Page 899

  A.ПАРАМЕТРИ ПРИЛОЖЕНИЕ B-64304BG/02 - 872 - Настройка =0 или 10 Z X2 X1 Настройка =1 или 11 Z X2 X1 Настройка =2 или 12 Z X1 X2 Настройка =3 или 13 Z X2 X1 Настройка =4 или 14 Z X2 X1 Настройка =5...

 • Page 900

  B-64304BG/02 ПРИЛОЖЕНИЕ A.ПАРАМЕТРИ - 873 - При серия М: Y X Настройка = 0 (XY) Z Y Настройка = 1 (YZ) Y Z Настройка = 2 (ZY) Z X Настройка = 3 (XZ) Настройка = 5 (ZXY) Z X Y Настройка = 4 (XYZ) Y X Z При се...

 • Page 901

  A.ПАРАМЕТРИ ПРИЛОЖЕНИЕ B-64304BG/02 - 874 - 6515 Промяна на позицията на напречното сечение в триизмерния чертеж при динамичен графичен дисплей [Тип на въвеждане] Въвежда...

 • Page 902

  B-64304BG/02 ПРИЛОЖЕНИЕ A.ПАРАМЕТРИ - 875 - #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 6700 PCM [Тип на въвеждане] Въвеждане на параметър [Тип на данните] Бит, траектория #0 PCM Код М, който отброява об...

 • Page 903

  A.ПАРАМЕТРИ ПРИЛОЖЕНИЕ B-64304BG/02 - 876 - 6713 Брой на изискуемите детайли [Тип на въвеждане] Въвеждане на настройка [Тип на данните] 2 думи, траектория [Валиден диапазон на...

 • Page 904

  B-64304BG/02 ПРИЛОЖЕНИЕ A.ПАРАМЕТРИ - 877 - #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 6800 M6T IGI SNG GRS SIG LTM GS2 GS1 [Тип на въвеждане] Въвеждане на параметър [Тип на данните] Бит, траектория #0 GS1 #1 GS2 За макси...

 • Page 905

  A.ПАРАМЕТРИ ПРИЛОЖЕНИЕ B-64304BG/02 - 878 - #6 IGI Старите номера на инструментите: 0: Не се игнорират. 1: Игнорират се. #7 M6T Код Т, зададен в изречение, в което е зададено и M06, с...

 • Page 906

  B-64304BG/02 ПРИЛОЖЕНИЕ A.ПАРАМЕТРИ - 879 - #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 6802 RMT TSK E17 TCO T99 [Тип на въвеждане] Въвеждане на параметър [Тип на данните] Бит, траектория #0 Т99 Когато се изпълня...

 • Page 907

  A.ПАРАМЕТРИ ПРИЛОЖЕНИЕ B-64304BG/02 - 880 - ЗАБЕЛЕЖКА Когато информация за използван инструмент (маркиран с "@") от група, която се използва или ще се използва следваща...

 • Page 908

  B-64304BG/02 ПРИЛОЖЕНИЕ A.ПАРАМЕТРИ - 881 - ЗАБЕЛЕЖКА Когато този параметър е настроен на 1, данните за ресурса на инструмента могат да се редактират дори по време на автом...

 • Page 909

  A.ПАРАМЕТРИ ПРИЛОЖЕНИЕ B-64304BG/02 - 882 - 0: Се наблюдава статус ресет (сигналът ОР за автоматична операция е "0"). 1: Се наблюдава статус ресет (сигналът за автоматич...

 • Page 910

  B-64304BG/02 ПРИЛОЖЕНИЕ A.ПАРАМЕТРИ - 883 - 6813 Максимален брой групи с управление на ресурса на инструмента ЗАБЕЛЕЖКА При задаване на този параметър, преди да продължите...

 • Page 911

  A.ПАРАМЕТРИ ПРИЛОЖЕНИЕ B-64304BG/02 - 884 - [Валиден диапазон на данните] 9 разряда от минималната единица на данните (вижте таблицата за задаване на стандартни параметр...

 • Page 912

  B-64304BG/02 ПРИЛОЖЕНИЕ A.ПАРАМЕТРИ - 885 - [Минимална единица на данните] Зависи от инкременталната система на опорната ос [Валиден диапазон на данните] Вижте таблицата з...

 • Page 913

  A.ПАРАМЕТРИ ПРИЛОЖЕНИЕ B-64304BG/02 - 886 - #2 HNТ В сравнение с увеличението на изминаваното разстояние, избрано чрез сигналите за избор на разстоянието на преместване п...

 • Page 914

  B-64304BG/02 ПРИЛОЖЕНИЕ A.ПАРАМЕТРИ - 887 - Увеличение, зададено чрез MP1, MP2<Gn019.4,5> е m, стойността на параметър № 7117 е n. n < m: Ограничение се изпълнява при стойността ...

 • Page 915

  A.ПАРАМЕТРИ ПРИЛОЖЕНИЕ B-64304BG/02 - 888 - #4 OP5 Избор на прескачане на опционно изречение, избор на единично изречение, избор на режим проиграване и избор на драй рън от с...

 • Page 916

  B-64304BG/02 ПРИЛОЖЕНИЕ A.ПАРАМЕТРИ - 889 - Параметър № 7210 = 5 (ос Z, положителна посока) Параметър № 7211 = 6 (ос Z, отрицателна посока) Параметър № 7212 = 1 (ос Х, положителна посока)...

 • Page 917

  A.ПАРАМЕТРИ ПРИЛОЖЕНИЕ B-64304BG/02 - 890 - 7610 Номер на управлявана кръгова ос на инструмент при струговане на многостен ЗАБЕЛЕЖКА При задаване на този параметър, преди...

 • Page 918

  B-64304BG/02 ПРИЛОЖЕНИЕ A.ПАРАМЕТРИ - 891 - ЗАБЕЛЕЖКА 1 Струговане на многостен чрез два шпиндела е разрешено само за серийни шпиндели. 2 Когато който и да било от параметри...

 • Page 919

  A.ПАРАМЕТРИ ПРИЛОЖЕНИЕ B-64304BG/02 - 892 - ЗАБЕЛЕЖКА 1 Струговане на многостен чрез два шпиндела е разрешено само за серийни шпиндели. 2 Този параметър е невалиден, ако еди...

 • Page 920

  B-64304BG/02 ПРИЛОЖЕНИЕ A.ПАРАМЕТРИ - 893 - Когато HDR = 1 +C C : +, Z : +, P : + Посока на компенсация:+ (a) -Z +Z +C C : +, Z : +, P : - Посока на компенсация:- (b) +C C : +, Z : -, P : + Посока на компенсация:- ...

 • Page 921

  A.ПАРАМЕТРИ ПРИЛОЖЕНИЕ B-64304BG/02 - 894 - ЗАБЕЛЕЖКА И в двата случая може да бъде зададена стойност от 1 до 1000. #3 ART Функцията връщане, изпълнявана при подаване на аларма...

 • Page 922

  B-64304BG/02 ПРИЛОЖЕНИЕ A.ПАРАМЕТРИ - 895 - #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 7731 ECN EFX [Тип на въвеждане] Въвеждане на параметър [Тип на данните] Бит, траектория #0 EFX Като команда EGB: 0: С...

 • Page 923

  A.ПАРАМЕТРИ ПРИЛОЖЕНИЕ B-64304BG/02 - 896 - [Пример 1] Когато управляващата ос на електронната предавателна кутия е шпинделът, а подчинената ос е оста C Превключвател з...

 • Page 924

  B-64304BG/02 ПРИЛОЖЕНИЕ A.ПАРАМЕТРИ - 897 - #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 8001 RDE OVE MLE [Тип на въвеждане] Въвеждане на параметър [Тип на данните] Бит, траектория #0 MLE Сигналът за режим про...

 • Page 925

  A.ПАРАМЕТРИ ПРИЛОЖЕНИЕ B-64304BG/02 - 898 - #4 PF1 #5 PF2 Задайте единицата на скоростта на подаване при рязане (за минута) за ос, управлявана от ПМК. Бит 5 (PF2) на параметър № 80...

 • Page 926

  B-64304BG/02 ПРИЛОЖЕНИЕ A.ПАРАМЕТРИ - 899 - #6 EZR При управление по ос от ПМК бит 0 (ZRNx) на параметър № 1005 е: 0: Невалиден. При управлявана от ПМК ос аларма (PS0224) не се подава. 1: В...

 • Page 927

  A.ПАРАМЕТРИ ПРИЛОЖЕНИЕ B-64304BG/02 - 900 - ЗАБЕЛЕЖКА Когато в този параметър е зададена 0, се използва стойността, зададена в параметър № 1622. Стойността, зададена в парам...

 • Page 928

  B-64304BG/02 ПРИЛОЖЕНИЕ A.ПАРАМЕТРИ - 901 - ЗАБЕЛЕЖКА Когато е разрешена функцията управление на шпиндел със серво мотор, задайте броя на осите, в т.ч. тази ос, за осите с уп...

 • Page 929

  A.ПАРАМЕТРИ ПРИЛОЖЕНИЕ B-64304BG/02 - 902 - #2 BCD Втора спомагателна функция: 0: Не се използва. 1: Използва се. #3 IXC Функция индексиране на делителна маса: 0: Не се използва. 1: ...

 • Page 930

  B-64304BG/02 ПРИЛОЖЕНИЕ A.ПАРАМЕТРИ - 903 - ЗАБЕЛЕЖКА 3 Настройте бит 1 (AXC) на параметър № 8133 на 0 и бит 2 (SCS) на параметър № 8133 на 1, за да използвате функцията Cs contour control на сер...

 • Page 931

  A.ПАРАМЕТРИ ПРИЛОЖЕНИЕ B-64304BG/02 - 904 - #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 8134 NCT NBG NGR CCR BAR IAP NCT NBG NGR BAR IAP ЗАБЕЛЕЖКА При задаване на поне един от тези параметри, преди да продължите експло...

 • Page 932

  B-64304BG/02 ПРИЛОЖЕНИЕ A.ПАРАМЕТРИ - 905 - #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 8135 NPD NCV NMC NOR NRG NSQ NHI NPE ЗАБЕЛЕЖКА При задаване на поне един от тези параметри, преди да продължите експлоатацията, ...

 • Page 933

  A.ПАРАМЕТРИ ПРИЛОЖЕНИЕ B-64304BG/02 - 906 - #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 8136 NCR NGW NDO NOW NOP NWC NWZ NTL NGW NDO NOW NOP NWN NWC NWZ ЗАБЕЛЕЖКА При задаване на поне един от тези параметри, преди да продължите ...

 • Page 934

  B-64304BG/02 ПРИЛОЖЕНИЕ A.ПАРАМЕТРИ - 907 - #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 8137 NVC ЗАБЕЛЕЖКА При задаване на този параметър, преди да продължите експлоатацията, трябва да изключите...

 • Page 935

  A.ПАРАМЕТРИ ПРИЛОЖЕНИЕ B-64304BG/02 - 908 - ЗАБЕЛЕЖКА Ако команда за движение е зададена за ос, за която NUMx е настроен на 1, когато не е приложено нито синхронно управление, ...

 • Page 936

  B-64304BG/02 ПРИЛОЖЕНИЕ A.ПАРАМЕТРИ - 909 - В този случай, движението по „детето“ се извършва чрез сумиране на неговото разстояние на движение и това на „родителя“, а ...

 • Page 937

  A.ПАРАМЕТРИ ПРИЛОЖЕНИЕ B-64304BG/02 - 910 - #7 ADG Съдържанието на диагностичните данни №№ 306 и 307: 0: Не се разменя. Наклонената и картезианската ос се визуализират в този ре...

 • Page 938

  B-64304BG/02 ПРИЛОЖЕНИЕ A.ПАРАМЕТРИ - 911 - ЗАБЕЛЕЖКА При задаване на този параметър, преди да продължите експлоатацията, трябва да изключите захранването. #7 SМA Когато ...

 • Page 939

  A.ПАРАМЕТРИ ПРИЛОЖЕНИЕ B-64304BG/02 - 912 - #0 SSAx Когато се използва функцията установяване на еднопосочна синхронизация при синхронно управление по ос: 0: Като опорна с...

 • Page 940

  B-64304BG/02 ПРИЛОЖЕНИЕ A.ПАРАМЕТРИ - 913 - #0 SSO Функцията еднопосочна синхронизация при синхронно управление по ос е: 0: Забранена. 1: Разрешена. #1 SSЕ След аварийно спира...

 • Page 941

  A.ПАРАМЕТРИ ПРИЛОЖЕНИЕ B-64304BG/02 - 914 - ЗАБЕЛЕЖКА При синхронна операция с приложен огледален образ не могат да се използват режимите установяване на синхронизация, ...

 • Page 942

  B-64304BG/02 ПРИЛОЖЕНИЕ A.ПАРАМЕТРИ - 915 - 8326 Разлика между броячите на опорни позиции на управляващата и подчинената ос [Тип на въвеждане] Въвеждане на параметър [Тип на...

 • Page 943

  A.ПАРАМЕТРИ ПРИЛОЖЕНИЕ B-64304BG/02 - 916 - Когато този параметър е 0, ограничаване не се извършва. #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 8900 PWE [Тип на въвеждане] Въвеждане на настройка [Тип на ...

 • Page 944

  B-64304BG/02 ПРИЛОЖЕНИЕ A.ПАРАМЕТРИ - 917 - ЗАБЕЛЕЖКА 1 Този параметър е валиден, когато SPSP<Gn536.7> е настроен на 1. 2 Ако настройката е непозволена, при подаване на команда з...

 • Page 945

  A.ПАРАМЕТРИ ПРИЛОЖЕНИЕ B-64304BG/02 - 918 - Ред на показване на координатите Настройка 1 2 3 4 0 Релативни координати Абсолютни координати Машинни координати Оставащо разст...

 • Page 946

  B-64304BG/02 ПРИЛОЖЕНИЕ A.ПАРАМЕТРИ - 919 - 0: Командата се игнорира, а чертаенето продължава без спиране. 1: Чертаенето спира. 11330 Увеличение на чертежа при динамичен граф...

 • Page 947

  A.ПАРАМЕТРИ ПРИЛОЖЕНИЕ B-64304BG/02 - 920 - 11334 Ъгъл на завъртане на координатната система на чертежа при динамичен графичен дисплей (вертикална посока) [Тип на въвеждан...

 • Page 948

  B-64304BG/02 ПРИЛОЖЕНИЕ A.ПАРАМЕТРИ - 921 - [Валиден диапазон на данните] от 0 до 99999999 Този параметър задава поредния номер, при който да завърши начертаването с функция...

 • Page 949

  A.ПАРАМЕТРИ ПРИЛОЖЕНИЕ B-64304BG/02 - 922 - 11345 Размер заготовката I при динамичен графичен дисплей 11346 Размер заготовката J при динамичен графичен дисплей 11347 Размер ...

 • Page 950

  B-64304BG/02 ПРИЛОЖЕНИЕ A.ПАРАМЕТРИ - 923 - ЗАБЕЛЕЖКА Когато G92, G52 или G92.1 се задават в началото на програма, която ще бъде начертавана, се приема, че позицията, зададена в с...

 • Page 951

  A.ПАРАМЕТРИ ПРИЛОЖЕНИЕ B-64304BG/02 - 924 - [Минимална единица на данните] Зависи от инкременталната система на опорната ос [Валиден диапазон на данните] 0 или положителни ...

 • Page 952

  B-64304BG/02 ПРИЛОЖЕНИЕ A.ПАРАМЕТРИ - 925 - Задайте номера на модална група с код G, която да се записва в историята на алармите и историята на операциите при подаване н...

 • Page 953

  A.ПАРАМЕТРИ ПРИЛОЖЕНИЕ B-64304BG/02 - 926 - #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 13601 MPR ЗАБЕЛЕЖКА При задаване на този параметър, преди да продължите експлоатацията, трябва да изключите зах...

 • Page 954

  B-64304BG/02 ПРИЛОЖЕНИЕ A.ПАРАМЕТРИ - 927 - [Единица на данните] мм/сек/сек, инча/сек/сек, град/сек/сек (машинна единица) [Минимална единица на данните] Зависи от инкременталн...

 • Page 955

  A.ПАРАМЕТРИ ПРИЛОЖЕНИЕ B-64304BG/02 - 928 - Всеки един от тези параметри задава максимална скорост на рязане в режими advanced preview control/AI advanced preview control/AI contour control. Задайте ст...

 • Page 956

  B-64304BG/02 ПРИЛОЖЕНИЕ A.ПАРАМЕТРИ - 929 - 13663 Време на промяна на темпа на ускорение (камбанообразно) при използване на AI contour control (ниво на прецизност 10), разширен диапаз...

 • Page 957

  A.ПАРАМЕТРИ ПРИЛОЖЕНИЕ B-64304BG/02 - 930 - [Валиден диапазон на данните] От 0 до 99999999 Този параметър задава максимално допустимото изминавано разстояние, когато опорн...

 • Page 958

  B-64304BG/02 ПРИЛОЖЕНИЕ A.ПАРАМЕТРИ - 931 - Примери за конфигурации на оси и настройки на параметри - Пример 1 1 0 2 1 3 2 4 3 5 4 6 64 7 -56 8 до 18 -96 Подчине- но устро- йство № ATR № 14340 д...

 • Page 959

  A.ПАРАМЕТРИ ПРИЛОЖЕНИЕ B-64304BG/02 - 932 - - Пример 2 Пример за конфигурация на оси и настройки на параметри при използване на функцията електронна предавателна кутия (...

 • Page 960

  B-64304BG/02 ПРИЛОЖЕНИЕ A.ПАРАМЕТРИ - 933 - ЗАБЕЛЕЖКА Когато FSSB е на режим автоматично настройване (параметър FMD (№ 1902 #0) е настроен на 0), параметри №№ 14376 и 14391 се задават а...

 • Page 961

  A.ПАРАМЕТРИ ПРИЛОЖЕНИЕ B-64304BG/02 - 934 - [Тип на данните] Дума [Валиден диапазон на данните] От 0 до 255 Този параметър задава единицата (в градуси) на ъгъла, на който се з...

 • Page 962

  B-64304BG/02 ПРИЛОЖЕНИЕ A.ПАРАМЕТРИ - 935 - #5 FRP Бързият ход с линейна форма в режимите advanced preview control/AI advance preview control/AI contour control е: 0: Ускоряване/забавяне след интерполаци...

 • Page 963

  A.ПАРАМЕТРИ ПРИЛОЖЕНИЕ B-64304BG/02 - 936 - A.2 ТИП НА ДАННИТЕ Параметрите се класифицират по тип на данните, както следва: Тип на данните Валиден диапазон на данните Забеле...

 • Page 964

  B-64304BG/02 ПРИЛОЖЕНИЕ A.ПАРАМЕТРИ - 937 - A.3 ТАБЛИЦИ ЗА ЗАДАВАНЕ НА СТАНДАРТНИ ПАРАМЕТРИ Този раздел дефинира стандартните минимални единици на данните и валидните ...

 • Page 965

  A.ПАРАМЕТРИ ПРИЛОЖЕНИЕ B-64304BG/02 - 938 - (D) Параметри за ускорение и ъглово ускорение Единица на данните Инкрементална система Минимална единица на данните Валиден диа...

 • Page 966

  B-64304BG/02 ПРИЛОЖЕНИЕ B.СПИСЪК НА ПРОГРАМНИТЕ КОДОВЕ - 939 - B СПИСЪК НА ПРОГРАМНИТЕ КОДОВЕ Име на символа ISO код EIA код Потребителска макро програма Символ Код (шестна- де...

 • Page 967

  B.СПИСЪК НА ПРОГРАМНИТЕ КОДОВЕ ПРИЛОЖЕНИЕ B-64304BG/02 - 940 - Име на символа ISO код EIA код Потребителска макро програма Символ Код (шестна- десетичен) Символ Код (шестна- де...

 • Page 968

  B-64304BG/02 ПРИЛОЖЕНИЕ - 941 - C.СПИСЪК НА ФУНКЦИИТЕИ ПРОГРАМЕН ФОРМАТC СПИСЪК НА ФУНКЦИИТЕ И ПРОГРАМЕН ФОРМАТ Използваният при някои функции формат за задаване при сери...

 • Page 969

  ПРИЛОЖЕНИЕ B-64304BG/02 - 942 - C. СПИСЪК НА ФУНКЦИИТЕ И ПРОГРАМЕН ФОРМАТ Функции Илюстрация Програмен формат Винтова интерполация (G02, G03) (x, y) (xyz) z Начална точка В случай н...

 • Page 970

  B-64304BG/02 ПРИЛОЖЕНИЕ - 943 - C.СПИСЪК НА ФУНКЦИИТЕИ ПРОГРАМЕН ФОРМАТФункции Илюстрация Програмен формат Въвеждане на програмируеми данни (G10) M Памет А за компенсация...

 • Page 971

  ПРИЛОЖЕНИЕ B-64304BG/02 - 944 - C. СПИСЪК НА ФУНКЦИИТЕ И ПРОГРАМЕН ФОРМАТ Функции Илюстрация Програмен формат M Придвижване от опорна позиция (G29) Опорна позиция IP Междин...

 • Page 972

  B-64304BG/02 ПРИЛОЖЕНИЕ - 945 - C.СПИСЪК НА ФУНКЦИИТЕИ ПРОГРАМЕН ФОРМАТФункции Илюстрация Програмен формат M Управление в нормална посока (G40.1, G41.1, G42.1) ИнструментИнстру...

 • Page 973

  ПРИЛОЖЕНИЕ B-64304BG/02 - 946 - C. СПИСЪК НА ФУНКЦИИТЕ И ПРОГРАМЕН ФОРМАТ Функции Илюстрация Програмен формат T Синхронно управление, управление с пренасочване ос от едн...

 • Page 974

  B-64304BG/02 ПРИЛОЖЕНИЕ - 947 - C.СПИСЪК НА ФУНКЦИИТЕИ ПРОГРАМЕН ФОРМАТФункции Илюстрация Програмен формат M Автоматично регулиране при ъгъл (G62) G62_ ; Автоматично регули...

 • Page 975

  ПРИЛОЖЕНИЕ B-64304BG/02 - 948 - C. СПИСЪК НА ФУНКЦИИТЕ И ПРОГРАМЕН ФОРМАТ Функции Илюстрация Програмен формат G73 A_ (B_) W_ U_ K_ H_ ; G74 P_ A_ (B_) W_ U_ K_ H_ ; M Електронна предавателна кут...

 • Page 976

  B-64304BG/02 ПРИЛОЖЕНИЕ - 949 - C.СПИСЪК НА ФУНКЦИИТЕИ ПРОГРАМЕН ФОРМАТФункции Илюстрация Програмен формат Подаване за минута, Подаване за оборот M (G94, G95) мм/мин инча/ми...

 • Page 977

  D.ДИАПАЗОН НА КОМАНДНИТЕ СТОЙНОСТИ ПРИЛОЖЕНИЕ B-64304BG/02 - 950 - D ДИАПАЗОН НА КОМАНДНИТЕ СТОЙНОСТИ Линейна ос - В случай на въвеждане в милиметри, подаващият шнек също п...

 • Page 978

  B-64304BG/02 ПРИЛОЖЕНИЕ D.ДИАПАЗОН НА КОМАНДНИТЕ СТОЙНОСТИ - 951 - - В случай на въвеждане в милиметри, подаващият шнек ползва инчове Инкрементална система IS-A IS-B IS-C Най-м...

 • Page 979

  E.НОМОГРАМИ ПРИЛОЖЕНИЕ B-64304BG/02 - 952 - E НОМОГРАМИ Приложение Е „НОМОГРАМИ“ се състои от следните части: E.1 НЕПРАВИЛНО НАРЯЗАНА ДЪЛЖИНА НА РЕЗБА .........................................

 • Page 980

  B-64304BG/02 ПРИЛОЖЕНИЕ E.НОМОГРАМИ - 953 - определят по същия начин, както при 2. Тъй като изчисляването на 1 е твърде сложно, на следващите страници са дадени някои ном...

 • Page 981

  E.НОМОГРАМИ ПРИЛОЖЕНИЕ B-64304BG/02 - 954 - - Как се определя 1 d1= LR1800*( - 1 - lna) (мм) =d2( - 1 - lna)(мм) R : Скорост на шпиндела (мин-1) L : Ход на резба (мм) * Когато времеконстантата T1 за ...

 • Page 982

  B-64304BG/02 ПРИЛОЖЕНИЕ E.НОМОГРАМИ - 955 - движение по ъгъл, се получава леко отклонение между траекторията на инструмента (центъра на инструмента) и програмираната трае...

 • Page 983

  E.НОМОГРАМИ ПРИЛОЖЕНИЕ B-64304BG/02 - 956 - VVX1VY12VY2VX22VZX0 Фиг. E.3 (б) Примерна траектория на инструмента - Описание на условията и символите VX1 = Vcos 1 VY1 = Vsin 1 VX2 = Vcos 2 VY2...

 • Page 984

  B-64304BG/02 ПРИЛОЖЕНИЕ E.НОМОГРАМИ - 957 - T1 : Времеконстанта на експоненциално ускоряване/забавяне (T=0) T2 : Времеконстанта на системата за позициониране (обратно на уси...

 • Page 985

  E.НОМОГРАМИ ПРИЛОЖЕНИЕ B-64304BG/02 - 958 - Траектория, зададена с командаАктуална траекторияr Y Z r . . . . . (1) r : Максимална грешка в радиуса (мм) v : Скорост на подаване (мм/...

 • Page 986

  B-64304BG/02 ПРИЛОЖЕНИЕ - 959 - F. НАСТРОЙКИ ПРИ ВКЛЮЧВАНЕ НА ЗАХРАНВАНЕТО, В СТАТУС НУЛИРАНЕ ИЛИ В СТАТУС РЕСЕТF НАСТРОЙКИ ПРИ ВКЛЮЧВАНЕ НА ЗАХРАНВАНЕТО, В СТАТУС НУЛИРАН...

 • Page 987

  ПРИЛОЖЕНИЕ B-64304BG/02 - 960 - F. НАСТРОЙКИ ПРИ ВКЛЮЧВАНЕ НА ЗАХРАНВАНЕТО, В СТАТУС НУЛИРАНЕ ИЛИ В СТАТУС РЕСЕТПоз. Включване на захранванетоСтатус нулиране Статус ресет...

 • Page 988

  B-64304BG/02 ПРИЛОЖЕНИЕ - 961 - F. НАСТРОЙКИ ПРИ ВКЛЮЧВАНЕ НА ЗАХРАНВАНЕТО, В СТАТУС НУЛИРАНЕ ИЛИ В СТАТУС РЕСЕТЗАБЕЛЕЖКИ 1 При установяване на началната позиция се показв...

 • Page 989

  ПРИЛОЖЕНИЕ B-64304BG/02 - 962 - G. ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО МЕЖДУ СИМВОЛИ И КОДОВЕ G ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО МЕЖДУ СИМВОЛИ И КОДОВЕ Приложение G „ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВ...

 • Page 990

  B-64304BG/02 ПРИЛОЖЕНИЕ - 963 - G. ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО МЕЖДУ СИМВОЛИ И КОДОВЕG.2 ТАБЛИЦА НА ФАНУК ДВУБАЙТОВИ СИМВОЛИ-КОДОВЕ

 • Page 991

  ПРИЛОЖЕНИЕ B-64304BG/02 - 964 - G. ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО МЕЖДУ СИМВОЛИ И КОДОВЕ

 • Page 992

  B-64304BG/02 ПРИЛОЖЕНИЕ - 965 - G. ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО МЕЖДУ СИМВОЛИ И КОДОВЕ

 • Page 993

  ПРИЛОЖЕНИЕ B-64304BG/02 - 966 - G. ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО МЕЖДУ СИМВОЛИ И КОДОВЕ

 • Page 994

  B-64304BG/02 ПРИЛОЖЕНИЕ - 967 - G. ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО МЕЖДУ СИМВОЛИ И КОДОВЕ

 • Page 995

  ПРИЛОЖЕНИЕ B-64304BG/02 - 968 - G. ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО МЕЖДУ СИМВОЛИ И КОДОВЕ

 • Page 996

  B-64304BG/02 ПРИЛОЖЕНИЕ H.СПИСЪК НА АЛАРМЕНИТЕ СЪОБЩЕНИЯ - 969 - H СПИСЪК НА АЛАРМЕНИТЕ СЪОБЩЕНИЯ Приложение Н „СПИСЪК НА АЛАРМЕНТЕ СЪОБЩЕНИЯ“ се състои от следните част...

 • Page 997

  H.СПИСЪК НА АЛАРМЕНИТЕ СЪОБЩЕНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ B-64304BG/02 - 970 - Номер Съобщение Описание 0011 FEED ZERO ( COMMAND ) Скоростта на подаване при рязане, зададена чрез F код, е настроена ...

 • Page 998

  B-64304BG/02 ПРИЛОЖЕНИЕ H.СПИСЪК НА АЛАРМЕНИТЕ СЪОБЩЕНИЯ - 971 - Номер Съобщение Описание 0031 ILLEGAL P COMMAND IN G10 Данните, въведени за L номера на G10 или съответстващата функция, с...

 • Page 999

  H.СПИСЪК НА АЛАРМЕНИТЕ СЪОБЩЕНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ B-64304BG/02 - 972 - Номер Съобщение Описание 0054 NO TAPER ALLOWED AFTER CHF/CNR T Изречение, в което е зададено скосяване на определен ъгъл и...

 • Page 1000

  B-64304BG/02 ПРИЛОЖЕНИЕ H.СПИСЪК НА АЛАРМЕНИТЕ СЪОБЩЕНИЯ - 973 - Номер Съобщение Описание 0069 LAST BLOCK OF SHAPE PROGRAM IS AN ILLEGAL COMMAND T В програма за форма на многократно повтарящ се фи...

 • Page 1001

  H.СПИСЪК НА АЛАРМЕНИТЕ СЪОБЩЕНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ B-64304BG/02 - 974 - Номер Съобщение Описание 0081 G37 OFFSET NO. UNASSIGNED M Когато се изпълнява функцията измерване дължината на инструм...

 • Page 1002

  B-64304BG/02 ПРИЛОЖЕНИЕ H.СПИСЪК НА АЛАРМЕНИТЕ СЪОБЩЕНИЯ - 975 - Номер Съобщение Описание 0091 MANUAL REFERENCE POSITION RETURN IS NOT PERFORMED IN FEED HOLD Ръчно връщане в опорна позиция не може да се...

 • Page 1003

  H.СПИСЪК НА АЛАРМЕНИТЕ СЪОБЩЕНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ B-64304BG/02 - 976 - Номер Съобщение Описание 0125 MACRO STATEMENT FORMAT ERROR Форматът, използван в макро оператор на потребителска макро п...

 • Page 1004

  B-64304BG/02 ПРИЛОЖЕНИЕ H.СПИСЪК НА АЛАРМЕНИТЕ СЪОБЩЕНИЯ - 977 - Номер Съобщение Описание 0148 SETTING ERROR M Темпът на забавяне при автоматично регулиране при ъгъл е извън диап...

 • Page 1005

  H.СПИСЪК НА АЛАРМЕНИТЕ СЪОБЩЕНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ B-64304BG/02 - 978 - Номер Съобщение Описание 0190 ILLEGAL AXIS SELECTED (G96) В Р в изречение G96 или в параметър № 5844 е зададена непозволена с...

 • Page 1006

  B-64304BG/02 ПРИЛОЖЕНИЕ H.СПИСЪК НА АЛАРМЕНИТЕ СЪОБЩЕНИЯ - 979 - Номер Съобщение Описание 0217 DUPLICATE G51.2(COMMANDS) T G51.2 е допълнително зададена и в режим G51.2. Променете програмата...

 • Page 1007

  H.СПИСЪК НА АЛАРМЕНИТЕ СЪОБЩЕНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ B-64304BG/02 - 980 - Номер Съобщение Описание 0304 G28 IS COMMANDED WITHOUT ZERO RETURN Въпреки че опорна позиция не е била зададена, е подадена к...

 • Page 1008

  B-64304BG/02 ПРИЛОЖЕНИЕ H.СПИСЪК НА АЛАРМЕНИТЕ СЪОБЩЕНИЯ - 981 - Номер Съобщение Описание 0319 THE END POINT COMMAND IS ILLEGAL IN THE DRILLING CYCLE T Въпреки че изминаваното разстояние Δi или Δk е ...

 • Page 1009

  H.СПИСЪК НА АЛАРМЕНИТЕ СЪОБЩЕНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ B-64304BG/02 - 982 - Номер Съобщение Описание 0345 TOOL CHANGE ILLEGAL Z AXIS POS Позицията за смяна на инструмент по ос Z е неправилна. 0346 TOOL CHAN...

 • Page 1010

  B-64304BG/02 ПРИЛОЖЕНИЕ H.СПИСЪК НА АЛАРМЕНИТЕ СЪОБЩЕНИЯ - 983 - Номер Съобщение Описание 0361 BECAUSE THE AXIS IS MOVING, THE SUPERPOS CONTROL IS CAN'T BE USED. T По време на движение на оста, подложена ...

 • Page 1011

  H.СПИСЪК НА АЛАРМЕНИТЕ СЪОБЩЕНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ B-64304BG/02 - 984 - Номер Съобщение Описание 0375 CAN NOT ANGULAR CONTROL(SYNC:MIX:OVL) Управление по ъглова ос е забранено при тази конфигураци...

 • Page 1012

  B-64304BG/02 ПРИЛОЖЕНИЕ H.СПИСЪК НА АЛАРМЕНИТЕ СЪОБЩЕНИЯ - 985 - Номер Съобщение Описание 1079 PROGRAM FILE NOT FOUND Програмата на зададения номер на файл не е регистрирана във външн...

 • Page 1013

  H.СПИСЪК НА АЛАРМЕНИТЕ СЪОБЩЕНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ B-64304BG/02 - 986 - Номер Съобщение Описание 1138 WHILE STATEMENT FORMAT ERROR Форматът, използван в оператор WHILE на потребителска макро прог...

 • Page 1014

  B-64304BG/02 ПРИЛОЖЕНИЕ H.СПИСЪК НА АЛАРМЕНИТЕ СЪОБЩЕНИЯ - 987 - Номер Съобщение Описание 1302 ILLEGAL DATA NUMBER Несъществуващ номер на данни е открит по време на зареждане на пара...

 • Page 1015

  H.СПИСЪК НА АЛАРМЕНИТЕ СЪОБЩЕНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ B-64304BG/02 - 988 - Номер Съобщение Описание 1509 DUPLICATE M-CODE (SPOS AXIS ORIENTATION) T Функция, на която е зададен същият код, като този код М...

 • Page 1016

  B-64304BG/02 ПРИЛОЖЕНИЕ H.СПИСЪК НА АЛАРМЕНИТЕ СЪОБЩЕНИЯ - 989 - Номер Съобщение Описание 1594 EGB FORMAT ERROR M Грешка във формата на изречение с команда EGB 1) T (брой зъбци) не е зад...

 • Page 1017

  H.СПИСЪК НА АЛАРМЕНИТЕ СЪОБЩЕНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ B-64304BG/02 - 990 - Номер Съобщение Описание 1960 ACCESS ERROR (MEMORY CARD) Непозволен достъп до карта памет Тази аларма се генерира и по в...

 • Page 1018

  B-64304BG/02 ПРИЛОЖЕНИЕ H.СПИСЪК НА АЛАРМЕНИТЕ СЪОБЩЕНИЯ - 991 - Номер Съобщение Описание 5014 TRACE DATA NOT FOUND Прехвърлянето е неуспешно, поради липса на данни за проследяване.50...

 • Page 1019

  H.СПИСЪК НА АЛАРМЕНИТЕ СЪОБЩЕНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ B-64304BG/02 - 992 - Номер Съобщение Описание 5195 DIRECTION CAN NOT BE JUDGED T Измерването е невалидно във функцията директно въвеждане на ...

 • Page 1020

  B-64304BG/02 ПРИЛОЖЕНИЕ H.СПИСЪК НА АЛАРМЕНИТЕ СЪОБЩЕНИЯ - 993 - Номер Съобщение Описание 5346 RETURN TO REFERENCE POINT Установяване на координата на оста за Cs contour control не е извършено. ...

 • Page 1021

  H.СПИСЪК НА АЛАРМЕНИТЕ СЪОБЩЕНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ B-64304BG/02 - 994 - (5) Аларми за серво системата (SV аларми) Номер Съобщение Описание SV0001 SYNC ALIGNMENT ERROR При управление по ос на под...

 • Page 1022

  B-64304BG/02 ПРИЛОЖЕНИЕ H.СПИСЪК НА АЛАРМЕНИТЕ СЪОБЩЕНИЯ - 995 - Номер Съобщение Описание SV0304 APC ALARM: PARITY ERROR Тъй като детекторът на абсолютна позиция е предизвикал грешка в...

 • Page 1023

  H.СПИСЪК НА АЛАРМЕНИТЕ СЪОБЩЕНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ B-64304BG/02 - 996 - Номер Съобщение Описание SV0409 DETECT ABNORMAL TORQUE Установен е анормален товар върху серво мотора за Cs ос или ос за ...

 • Page 1024

  B-64304BG/02 ПРИЛОЖЕНИЕ H.СПИСЪК НА АЛАРМЕНИТЕ СЪОБЩЕНИЯ - 997 - Номер Съобщение Описание SV0439 CNV. OVER VOLT DC LINK Електрозахранване (PS): Напрежението на постояннотоковите шини е ...

 • Page 1025

  H.СПИСЪК НА АЛАРМЕНИТЕ СЪОБЩЕНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ B-64304BG/02 - 998 - Номер Съобщение Описание SV0600 INV. DC LINK OVER CURRENT Претоварване по ток на променливотокова шина. SV0601 INV. RADIATOR FAN FAILU...

 • Page 1026

  B-64304BG/02 ПРИЛОЖЕНИЕ H.СПИСЪК НА АЛАРМЕНИТЕ СЪОБЩЕНИЯ - 999 - Номер Съобщение Описание OT0502 + OVERTRAVEL (SOFT 2) Излизане извън положителната страна при проверка на съхранения ...

 • Page 1027

  H.СПИСЪК НА АЛАРМЕНИТЕ СЪОБЩЕНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ B-64304BG/02 - 1000 - Номер Съобщение Описание PW0001 X-ADDRESS(*DEC) IS NOT ASSIGNED. Адресът Х на ПМК не е могъл да бъде правилно присвоен. Тази ...

 • Page 1028

  B-64304BG/02 ПРИЛОЖЕНИЕ H.СПИСЪК НА АЛАРМЕНИТЕ СЪОБЩЕНИЯ - 1001 - Номер Съобщение Описание SP1224 ILLEGAL SPINDLE-POSITION CODER GEAR RATIO Предавателното отношение на датчика на позиция на шп...

 • Page 1029

  H.СПИСЪК НА АЛАРМЕНИТЕ СЪОБЩЕНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ B-64304BG/02 - 1002 - Номер Съобщение Описание SP1986 SERIAL SPINDLE CONTROL ERROR Възникнала е грешка в софтуера за управление на шпиндела. SP198...

 • Page 1030

  B-64304BG/02 ПРИЛОЖЕНИЕ H.СПИСЪК НА АЛАРМЕНИТЕ СЪОБЩЕНИЯ - 1003 - Номер Съобщение Индикация на усилвателя(*1) Място на отказа и решение Описание SP9004 SSPA:04 POWER SUPPLY ERROR 04 Провере...

 • Page 1031

  H.СПИСЪК НА АЛАРМЕНИТЕ СЪОБЩЕНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ B-64304BG/02 - 1004 - Номер Съобщение Индикация на усилвателя(*1) Място на отказа и решение Описание SP9015 SSPA:15 SPINDLE SWITCHING FAULT 15 1 Про...

 • Page 1032

  B-64304BG/02 ПРИЛОЖЕНИЕ H.СПИСЪК НА АЛАРМЕНИТЕ СЪОБЩЕНИЯ - 1005 - Номер Съобщение Индикация на усилвателя(*1) Място на отказа и решение Описание SP9033 SSPA:33 SHORTAGE POWER CHARGE 33 1 Пров...

 • Page 1033

  H.СПИСЪК НА АЛАРМЕНИТЕ СЪОБЩЕНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ B-64304BG/02 - 1006 - Номер Съобщение Индикация на усилвателя(*1) Място на отказа и решение Описание SP9049 SSPA:49 DEF. SPEED IS OVER VALUE 49 Пров...

 • Page 1034

  B-64304BG/02 ПРИЛОЖЕНИЕ H.СПИСЪК НА АЛАРМЕНИТЕ СЪОБЩЕНИЯ - 1007 - Номер Съобщение Индикация на усилвателя(*1) Място на отказа и решение Описание SP9059 CNV. COOLING FAN FAILURE 59 Сменете ...

 • Page 1035

  H.СПИСЪК НА АЛАРМЕНИТЕ СЪОБЩЕНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ B-64304BG/02 - 1008 - Номер Съобщение Индикация на усилвателя(*1) Място на отказа и решение Описание SP9086 NO 1-ROT SPNDL SENSOR 86 1 Сменете к...

 • Page 1036

  B-64304BG/02 ПРИЛОЖЕНИЕ H.СПИСЪК НА АЛАРМЕНИТЕ СЪОБЩЕНИЯ - 1009 - Номер Съобщение Индикация на усилвателя(*1) Място на отказа и решение Описание SP9121 COMMUNICATION DATA ERROR C1 1 Сменете...

 • Page 1037

  H.СПИСЪК НА АЛАРМЕНИТЕ СЪОБЩЕНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ B-64304BG/02 - 1010 - Диагно- стична индика- ция (*1) Място на отказа и решение Описание 03 Параметърните настройки са такива, че да...

 • Page 1038

  B-64304BG/02 ПРИЛОЖЕНИЕ H.СПИСЪК НА АЛАРМЕНИТЕ СЪОБЩЕНИЯ - 1011 - Диагно- стична индика- ция (*1) Място на отказа и решение Описание 18 Параметърните настройки са такива, че да...

 • Page 1039

  H.СПИСЪК НА АЛАРМЕНИТЕ СЪОБЩЕНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ B-64304BG/02 - 1012 - Номер Съобщение Описание DS0012 ILLEGAL REFERENCE AREA Функцията за предотвратяване на откази е установила невалидна ...

 • Page 1040

  B-64304BG/02 ПРИЛОЖЕНИЕ H.СПИСЪК НА АЛАРМЕНИТЕ СЪОБЩЕНИЯ - 1013 - Номер Съобщение Описание DS0059 SPECIFIED NUMBER NOT FOUND [Въвеждане/извеждане на външни данни] Номерът, зададен като пр...

 • Page 1041

  H.СПИСЪК НА АЛАРМЕНИТЕ СЪОБЩЕНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ B-64304BG/02 - 1014 - Номер Съобщение Описание DS1121 UNASSIGNED ADDRESS (LOW) Последните 4 бита (EIA0 до EIA3) на сигнала за адрес на интерфейс за ...

 • Page 1042

  B-64304BG/02 ПРИЛОЖЕНИЕ H.СПИСЪК НА АЛАРМЕНИТЕ СЪОБЩЕНИЯ - 1015 - Номер Съобщение Описание DS5340 PARAMETER CHECK SUM ERROR Контролната сума на параметър не съвпада с референтната контр...

 • Page 1043

  ПРИЛОЖЕНИЕ B-64304BG/02 - 1016 - I. ПРИЛОЖЕН ИНСТРУМЕНТ ЗА ОПЕРИРАНЕ С/ РЕДАКТИРАНЕ НА ПРОГРАМИ ОТ КАРТА ПАМЕТI ПРИЛОЖЕН ИНСТРУМЕНТ ЗА ОПЕРИРАНЕ С/ РЕДАКТИРАНЕ НА ПРОГРАМИ ...

 • Page 1044

  B-64304BG/02 ПРИЛОЖЕНИЕ - 1017 - I.ПРИЛОЖЕН ИНСТРУМЕНТ ЗАОПЕРИРАНЕ С/ РЕДАКТИРАНЕ НАПРОГРАМИ ОТ КАРТА ПАМЕТ Съхраняване в текстов формат за файловата система на Windows фай...

 • Page 1045

  ПРИЛОЖЕНИЕ B-64304BG/02 - 1018 - I. ПРИЛОЖЕН ИНСТРУМЕНТ ЗА ОПЕРИРАНЕ С/ РЕДАКТИРАНЕ НА ПРОГРАМИ ОТ КАРТА ПАМЕТ - Начален диалогов прозорец на опциите При стартиране на тоз...

 • Page 1046

  B-64304BG/02 ПРИЛОЖЕНИЕ - 1019 - I.ПРИЛОЖЕН ИНСТРУМЕНТ ЗАОПЕРИРАНЕ С/ РЕДАКТИРАНЕ НАПРОГРАМИ ОТ КАРТА ПАМЕТ При избор на опцията „Избери нов файл“ ("Create a new file") Сле...

 • Page 1047

  ПРИЛОЖЕНИЕ B-64304BG/02 - 1020 - I. ПРИЛОЖЕН ИНСТРУМЕНТ ЗА ОПЕРИРАНЕ С/ РЕДАКТИРАНЕ НА ПРОГРАМИ ОТ КАРТА ПАМЕТ - Меню Меню на файловете [New] (нов) Създайте нов програмен файл ...

 • Page 1048

  B-64304BG/02 ПРИЛОЖЕНИЕ - 1021 - I.ПРИЛОЖЕН ИНСТРУМЕНТ ЗАОПЕРИРАНЕ С/ РЕДАКТИРАНЕ НАПРОГРАМИ ОТ КАРТА ПАМЕТМеню на опциите (Option) [Hide Confirm Message] (скрий съобщенията за потвър...

 • Page 1049

  ПРИЛОЖЕНИЕ B-64304BG/02 - 1022 - I. ПРИЛОЖЕН ИНСТРУМЕНТ ЗА ОПЕРИРАНЕ С/ РЕДАКТИРАНЕ НА ПРОГРАМИ ОТ КАРТА ПАМЕТ Когато стартирате този приложен инструмент и се опитате да з...

 • Page 1050

  B-64304BG/02 ПРИЛОЖЕНИЕ - 1023 - I.ПРИЛОЖЕН ИНСТРУМЕНТ ЗАОПЕРИРАНЕ С/ РЕДАКТИРАНЕ НАПРОГРАМИ ОТ КАРТА ПАМЕТ - Работа с мишката [Вмъкване и изпадане]  Довлачване от Explorer М...

 • Page 1051

  ПРИЛОЖЕНИЕ B-64304BG/02 - 1024 - I. ПРИЛОЖЕН ИНСТРУМЕНТ ЗА ОПЕРИРАНЕ С/ РЕДАКТИРАНЕ НА ПРОГРАМИ ОТ КАРТА ПАМЕТЗАБЕЛЕЖКА 1 Ако вече съществува друга програма със същото име,...

 • Page 1052

  B-64304BG/02 ПРИЛОЖЕНИЕ - 1025 - I.ПРИЛОЖЕН ИНСТРУМЕНТ ЗАОПЕРИРАНЕ С/ РЕДАКТИРАНЕ НАПРОГРАМИ ОТ КАРТА ПАМЕТ При кликване върху "Delete" избраната директория или програ...

 • Page 1053

  ПРИЛОЖЕНИЕ B-64304BG/02 - 1026 - I. ПРИЛОЖЕН ИНСТРУМЕНТ ЗА ОПЕРИРАНЕ С/ РЕДАКТИРАНЕ НА ПРОГРАМИ ОТ КАРТА ПАМЕТЗа да използвате име на файл, съдържащо "O" и цифри, трябва...

 • Page 1054

  B-64304BG/02 ПРИЛОЖЕНИЕ - 1027 - I.ПРИЛОЖЕН ИНСТРУМЕНТ ЗАОПЕРИРАНЕ С/ РЕДАКТИРАНЕ НАПРОГРАМИ ОТ КАРТА ПАМЕТЗАБЕЛЕЖКА 1 При довлачване на програмен файл кодовете шпация (0x2...

 • Page 1055

  ПРИЛОЖЕНИЕ B-64304BG/02 - 1028 - I. ПРИЛОЖЕН ИНСТРУМЕНТ ЗА ОПЕРИРАНЕ С/ РЕДАКТИРАНЕ НА ПРОГРАМИ ОТ КАРТА ПАМЕТ2a * 43 C 5d ] 78 x 2b + 44 D 5f _ 79 y 2c , 45 E61a7a z2d - 46 F 62 b 2e . 47 G 63 c 2f / 48 H 64 d 30 0 4...

 • Page 1056

  B-64304BG/02 ПРИЛОЖЕНИЕ - 1029 - I.ПРИЛОЖЕН ИНСТРУМЕНТ ЗАОПЕРИРАНЕ С/ РЕДАКТИРАНЕ НАПРОГРАМИ ОТ КАРТА ПАМЕТСъобщение Забележки There is insufficient free folder. Директория не може да с...

 • Page 1057

  J.ИНСТРУМЕНТ ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА КОДОВЕТЕ ISO/ASCII ПРИЛОЖЕНИЕ B-64304BG/02 - 1030 - J ИНСТРУМЕНТ ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА КОДОВЕТЕ ISO/ASCII Общ преглед ISO Конверторът на ФАНУК е инстру...

 • Page 1058

  B-64304BG/02 ПРИЛОЖЕНИЕ J.ИНСТРУМЕНТ ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА КОДОВЕТЕ ISO/ASCII - 1031 - Графичен потребителски интерфейс Когато кликнете два пъти върху иконата, се появява следн...

 • Page 1059

  J.ИНСТРУМЕНТ ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА КОДОВЕТЕ ISO/ASCII ПРИЛОЖЕНИЕ B-64304BG/02 - 1032 - 3. Стъпка 3 Когато зададете името на преобразувания файл и кликнете върху бутона [File Convert], се...

 • Page 1060

  B-64304BG/02 ПРИЛОЖЕНИЕ K.РАЗЛИКИ СЪС СЕРИЯТА 0i-C - 1033 - K РАЗЛИКИ СЪС СЕРИЯТА 0i-C Приложение К „РАЗЛИКИ СЪС СЕРИЯТА 0i-C“ се състои от следните части: K.1 ЕДИНИЦА НА ЗАДАВАНЕ ...

 • Page 1061

  K.РАЗЛИКИ СЪС СЕРИЯТА 0i-C ПРИЛОЖЕНИЕ B-64304BG/02 - 1034 - K.42 СИНХРОНО УПРАВЛЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ С ПРЕНАСОЧВАНЕ ОС (СЕРИЯ Т (УПРАВЛЕНИЕ ПО 2 ТРАЕКТОРИИ)) ..............................................

 • Page 1062

  B-64304BG/02 ПРИЛОЖЕНИЕ K.РАЗЛИКИ СЪС СЕРИЯТА 0i-C - 1035 - K.2 АВТОМАТИЧНО ИЗМЕРВАНЕ ДЪЛЖИНАТА НА ИНСТРУМЕНТА (СЕРИЯ М)/ АВТОМАТИЧНА КОМПЕНСАЦИЯ НА ИНСТРУМЕНТА (СЕРИЯ Т) M K.2.1 ...

 • Page 1063

  K.РАЗЛИКИ СЪС СЕРИЯТА 0i-C ПРИЛОЖЕНИЕ B-64304BG/02 - 1036 - Функция Серия 0i -С Серия 0i -D Задаване на стойността  - Задайте стойността в параметър № 6254.Това е параметър, общ за ...

 • Page 1064

  B-64304BG/02 ПРИЛОЖЕНИЕ K.РАЗЛИКИ СЪС СЕРИЯТА 0i-C - 1037 - Функция Серия 0i -С Серия 0i -D Задаване на стойността  за оста X - Задайте стойността в параметър № 6251. Това е парамет...

 • Page 1065

  K.РАЗЛИКИ СЪС СЕРИЯТА 0i-C ПРИЛОЖЕНИЕ B-64304BG/02 - 1038 - K.3 КРЪГОВА ИНТЕРПОЛАЦИЯ K.3.1 Разлики при задаването Функция Серия 0i -С Серия 0i -D Метод на интерполация, когато крайна...

 • Page 1066

  B-64304BG/02 ПРИЛОЖЕНИЕ K.РАЗЛИКИ СЪС СЕРИЯТА 0i-C - 1039 - K.4 ВИНТОВА ИНТЕРПОЛАЦИЯ K.4.1 Разлики при задаването Функция Серия 0i -С Серия 0i -D Задаване на скоростта на подаване - З...

 • Page 1067

  K.РАЗЛИКИ СЪС СЕРИЯТА 0i-C ПРИЛОЖЕНИЕ B-64304BG/02 - 1040 - K.5 ФУНКЦИЯ ПРЕСКАЧАНЕ K.5.1 Разлики при задаването Функция Серия 0i -С Серия 0i -D Настройка за разрешаване на високоско...

 • Page 1068

  B-64304BG/02 ПРИЛОЖЕНИЕ K.РАЗЛИКИ СЪС СЕРИЯТА 0i-C - 1041 - Функция Серия 0i -С Серия 0i -D Контролна ос за проверка на това дали е достигната граничната стойност на въртящия мом...

 • Page 1069

  K.РАЗЛИКИ СЪС СЕРИЯТА 0i-C ПРИЛОЖЕНИЕ B-64304BG/02 - 1042 - K.6 РЪЧНО ВРЪЩАНЕ В ОПОРНА ПОЗИЦИЯ K.6.1 Разлики при задаването Функция Серия 0i -С Серия 0i -D Условия за извършване на р...

 • Page 1070

  B-64304BG/02 ПРИЛОЖЕНИЕ K.РАЗЛИКИ СЪС СЕРИЯТА 0i-C - 1043 - Функция Серия 0i -С Серия 0i -D Поведение при стартиране на ръчно връщане в опорна позиция по кръгова ос с гърбица за з...

 • Page 1071

  K.РАЗЛИКИ СЪС СЕРИЯТА 0i-C ПРИЛОЖЕНИЕ B-64304BG/02 - 1044 - M Функция Серия 0i -С Серия 0i -D Команда G28/G30 в режим завъртане, мащабиране на координатна система или програмируем ог...

 • Page 1072

  B-64304BG/02 ПРИЛОЖЕНИЕ K.РАЗЛИКИ СЪС СЕРИЯТА 0i-C - 1045 - K.8 ЛОКАЛНА КООРДИНАТНА СИСТЕМА K.8.1 Разлики при задаването Функция Серия 0i -С Серия 0i -D Изчистване на локалната коор...

 • Page 1073

  K.РАЗЛИКИ СЪС СЕРИЯТА 0i-C ПРИЛОЖЕНИЕ B-64304BG/02 - 1046 - M Функция Серия 0i -С Серия 0i -D Операция със задаване на локална координатна система (G52) - Направете избор с помощта н...

 • Page 1074

  B-64304BG/02 ПРИЛОЖЕНИЕ K.РАЗЛИКИ СЪС СЕРИЯТА 0i-C - 1047 - K.10 МНОГОШПИНДЕЛНО УПРАВЛЕНИЕ T K.10.1 Разлики при задаването Функция Серия 0i -С Серия 0i -D Брой на степените на зъбната...

 • Page 1075

  K.РАЗЛИКИ СЪС СЕРИЯТА 0i-C ПРИЛОЖЕНИЕ B-64304BG/02 - 1048 - K.12 УПРАВЛЕНИЕ С ПОСТОЯННА ПЕРИФЕРНА СКОРОСТ K.12.1 Разлики при задаването Функция Серия 0i -С Серия 0i -D Управление с по...

 • Page 1076

  B-64304BG/02 ПРИЛОЖЕНИЕ K.РАЗЛИКИ СЪС СЕРИЯТА 0i-C - 1049 - Функция Серия 0i -С Серия 0i -D Позициониране при използване на втория шпиндел - Неналична. - Позициониране на шпиндел ...

 • Page 1077

  K.РАЗЛИКИ СЪС СЕРИЯТА 0i-C ПРИЛОЖЕНИЕ B-64304BG/02 - 1050 - K.14 ФУНКЦИИ НА ИНСТРУМЕНТА K.14.1 Разлики при задаването Функция Серия 0i -С Серия 0i -D Задаване на код G от група 00, разли...

 • Page 1078

  B-64304BG/02 ПРИЛОЖЕНИЕ K.РАЗЛИКИ СЪС СЕРИЯТА 0i-C - 1051 - Функция Серия 0i -С Серия 0i -D Задаване на стойността на компенсацията на дължината на инструмента (Изберете номера н...

 • Page 1079

  K.РАЗЛИКИ СЪС СЕРИЯТА 0i-C ПРИЛОЖЕНИЕ B-64304BG/02 - 1052 - K.15 ПАМЕТ ЗА КОМПЕНСАЦИЯ НА ИНСТРУМЕНТ K.15.1 Разлики при задаването Функция Серия 0i -С Серия 0i -D Единица и диапазон на...

 • Page 1080

  B-64304BG/02 ПРИЛОЖЕНИЕ K.РАЗЛИКИ СЪС СЕРИЯТА 0i-C - 1053 - Функция Серия 0i-TTC Серия 0i -D Съвместно използване на паметта за компенсация на инструмента при управление по 2 трае...

 • Page 1081

  K.РАЗЛИКИ СЪС СЕРИЯТА 0i-C ПРИЛОЖЕНИЕ B-64304BG/02 - 1054 - K.17 ПОТРЕБИТЕЛСКА МАКРО ПРОГРАМА K.17.1 Разлики при задаването Функция Серия 0i -С Серия 0i -D Обща променлива за съхране...

 • Page 1082

  B-64304BG/02 ПРИЛОЖЕНИЕ K.РАЗЛИКИ СЪС СЕРИЯТА 0i-C - 1055 - Функция Серия 0i -С Серия 0i -D Поведение при извикване на подпрограма с помощта на код М и извикване на подпрограма с ...

 • Page 1083

  K.РАЗЛИКИ СЪС СЕРИЯТА 0i-C ПРИЛОЖЕНИЕ B-64304BG/02 - 1056 - Функция Серия 0i -С Серия 0i -D Операция по изчистване на локална променлива чрез ресет - Направете избор с помощта на ...

 • Page 1084

  B-64304BG/02 ПРИЛОЖЕНИЕ K.РАЗЛИКИ СЪС СЕРИЯТА 0i-C - 1057 - K.19 ВЪВЕЖДАНЕ НА ПРОГРАМИРУЕМИ ПАРАМЕТРИ (G10) K.19.1 Разлики при задаването Функция Серия 0i -С Серия 0i -D Задаване на реж...

 • Page 1085

  K.РАЗЛИКИ СЪС СЕРИЯТА 0i-C ПРИЛОЖЕНИЕ B-64304BG/02 - 1058 - Функция Серия 0i -С Серия 0i -D Задаване на ускорение при прогнозно линейно ускоряване/забавяне преди интерполация - З...

 • Page 1086

  B-64304BG/02 ПРИЛОЖЕНИЕ K.РАЗЛИКИ СЪС СЕРИЯТА 0i-C - 1059 - Функция Серия 0i -С Серия 0i -D Задаване на ограничение на скоростта на подаване на базата на ускорение (управление по ...

 • Page 1087

  K.РАЗЛИКИ СЪС СЕРИЯТА 0i-C ПРИЛОЖЕНИЕ B-64304BG/02 - 1060 - Функция Серия 0i -С Серия 0i -D Параметър 1, зададен чрез "допустимо ускоряване" (екран за регулиране на параметри...

 • Page 1088

  B-64304BG/02 ПРИЛОЖЕНИЕ K.РАЗЛИКИ СЪС СЕРИЯТА 0i-C - 1061 - Функция Серия 0i -С Серия 0i -D Настройка за движение на няколко подчинени оси в синхрон с управляващата ос - Неналична...

 • Page 1089

  K.РАЗЛИКИ СЪС СЕРИЯТА 0i-C ПРИЛОЖЕНИЕ B-64304BG/02 - 1062 - Функция Серия 0i -С Серия 0i -D Задаване на установяване на синхронизация T - Функцията установяване на синхронизация...

 • Page 1090

  B-64304BG/02 ПРИЛОЖЕНИЕ K.РАЗЛИКИ СЪС СЕРИЯТА 0i-C - 1063 - Функция Серия 0i -С Серия 0i -D Автоматично настройване за съгласуване на позицията на грид сигнала T - Функцията авто...

 • Page 1091

  K.РАЗЛИКИ СЪС СЕРИЯТА 0i-C ПРИЛОЖЕНИЕ B-64304BG/02 - 1064 - Функция Серия 0i -С Серия 0i -D Настройка за предотвратяване добавянето на движението на подчинената ос към визуализи...

 • Page 1092

  B-64304BG/02 ПРИЛОЖЕНИЕ K.РАЗЛИКИ СЪС СЕРИЯТА 0i-C - 1065 - M Функция Серия 0i -С Серия 0i -D Огледален образ за подчинената ос - Огледален образ не може да се прилага към подчинен...

 • Page 1093

  K.РАЗЛИКИ СЪС СЕРИЯТА 0i-C ПРИЛОЖЕНИЕ B-64304BG/02 - 1066 - Функция Серия 0i -С Серия 0i -D Сигнал за завършване връщането в опорна позиция ZP за перпендикулярната ос, движеща се с...

 • Page 1094

  B-64304BG/02 ПРИЛОЖЕНИЕ K.РАЗЛИКИ СЪС СЕРИЯТА 0i-C - 1067 - K.24.2 Разлики в диагностичния дисплей Няма. K.25 ПОДАВАНЕ С РЪЧЕН ИМПУЛСЕН ГЕНЕРАТОР K.25.1 Разлики при задаването Функц...

 • Page 1095

  K.РАЗЛИКИ СЪС СЕРИЯТА 0i-C ПРИЛОЖЕНИЕ B-64304BG/02 - 1068 - Функция Серия 0i -С Серия 0i -D Брой на използваните ръчни импулсни генератори - Задайте стойността в параметър № 7110. - ...

 • Page 1096

  B-64304BG/02 ПРИЛОЖЕНИЕ K.РАЗЛИКИ СЪС СЕРИЯТА 0i-C - 1069 - Функция Серия 0i -С Серия 0i -D Функция за увеличаване на единицата на задаване с множител 200 при непрекъснато подаван...

 • Page 1097

  K.РАЗЛИКИ СЪС СЕРИЯТА 0i-C ПРИЛОЖЕНИЕ B-64304BG/02 - 1070 - Функция Серия 0i -С Серия 0i -D Забележка относно изпълнението на абсолютна команда от програма за ос, подложена на уп...

 • Page 1098

  B-64304BG/02 ПРИЛОЖЕНИЕ K.РАЗЛИКИ СЪС СЕРИЯТА 0i-C - 1071 - Функция Серия 0i -С Серия 0i -D Ако ПМК подаде команда за управление по дадена ос, когато инструментът чака сигнал за з...

 • Page 1099

  K.РАЗЛИКИ СЪС СЕРИЯТА 0i-C ПРИЛОЖЕНИЕ B-64304BG/02 - 1072 - Функция Серия 0i -С Серия 0i -D Проверка на позиционирането за ос, управлявана само чрез функцията управление по ос от ...

 • Page 1100

  B-64304BG/02 ПРИЛОЖЕНИЕ K.РАЗЛИКИ СЪС СЕРИЯТА 0i-C - 1073 - K.26.2 Разлики в диагностичния дисплей Няма. K.27 ИЗВИКВАНЕ НА ВЪНШНА ПОДПРОГРАМА (M198) K.27.1 Разлики при задаването Функц...

 • Page 1101

  K.РАЗЛИКИ СЪС СЕРИЯТА 0i-C ПРИЛОЖЕНИЕ B-64304BG/02 - 1074 - Функция Серия 0i -С Серия 0i -D Пример) Главна програма O0001 ; N100 ; (1) N100 ; (2) M98 P9001 ; N100 ; (3) N100 ; (4) M30;Подпрограма O9001 ; M99 P100 ; - [П...

 • Page 1102

  B-64304BG/02 ПРИЛОЖЕНИЕ K.РАЗЛИКИ СЪС СЕРИЯТА 0i-C - 1075 - Функция Серия 0i -С Серия 0i -D Аларма за надвишаване на разрешения ход - Проверка на съхранения разрешен ход 2 не поддъ...

 • Page 1103

  K.РАЗЛИКИ СЪС СЕРИЯТА 0i-C ПРИЛОЖЕНИЕ B-64304BG/02 - 1076 - K.30 КОМПЕНСАЦИЯ НА ГРЕШКАТА НА СЪХРАНЕНАТА СТЪПКА K.30.1 Разлики при задаването Функция Обяснение Стойност на параме...

 • Page 1104

  B-64304BG/02 ПРИЛОЖЕНИЕ K.РАЗЛИКИ СЪС СЕРИЯТА 0i-C - 1077 - K.31 ФУНКЦИИ ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ЕКРАНА И АВТОМАТИЧНО ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ЕКРАНА K.31.1 Разлики при задаването Функция Серия 0i -С С...

 • Page 1105

  K.РАЗЛИКИ СЪС СЕРИЯТА 0i-C ПРИЛОЖЕНИЕ B-64304BG/02 - 1078 - K.32 РЕСЕТ И ВРЪЩАНЕ В НАЧАЛОТО K.32.1 Разлики при задаването Функция Серия 0i -С Серия 0i -D Модални данни при ресетиране п...

 • Page 1106

  B-64304BG/02 ПРИЛОЖЕНИЕ K.РАЗЛИКИ СЪС СЕРИЯТА 0i-C - 1079 - Функция Серия 0i -С Серия 0i -D Операция при ръчно абсолютно включване - Когато изречението с ръчна интервенция завърш...

 • Page 1107

  K.РАЗЛИКИ СЪС СЕРИЯТА 0i-C ПРИЛОЖЕНИЕ B-64304BG/02 - 1080 - Функция Серия 0i-TTC Серия 0i -D Параметър за разрешаване на сигнала KEYP - Разрешете или забранете сигнала чрез бит 7 (PK5) н...

 • Page 1108

  B-64304BG/02 ПРИЛОЖЕНИЕ K.РАЗЛИКИ СЪС СЕРИЯТА 0i-C - 1081 - Функция Серия 0i -С Серия 0i -D Формат на визуализация на външните съобщения към оператора - [Номера на съобщения, коит...

 • Page 1109

  K.РАЗЛИКИ СЪС СЕРИЯТА 0i-C ПРИЛОЖЕНИЕ B-64304BG/02 - 1082 - K.36 ФУНКЦИЯ СЪРВЪР ЗА ДАННИ K.36.1 Разлики при задаването Функция Серия 0i -С Серия 0i -D Режим работа в паметта - Режим раб...

 • Page 1110

  B-64304BG/02 ПРИЛОЖЕНИЕ K.РАЗЛИКИ СЪС СЕРИЯТА 0i-C - 1083 - K.37.2 Разлики в диагностичния дисплей Няма. K.38 ЗОНА ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ ХОДА ОКОЛО СУПОРТА/ПАТРОННИКА (СЕРИЯ Т) T K.38.1 Раз...

 • Page 1111

  K.РАЗЛИКИ СЪС СЕРИЯТА 0i-C ПРИЛОЖЕНИЕ B-64304BG/02 - 1084 - Функция Серия 0i -С Серия 0i -D Отвеждане след скосяване - Начинът на задаване е, както следва: [Тип на ускоряването/заб...

 • Page 1112

  B-64304BG/02 ПРИЛОЖЕНИЕ K.РАЗЛИКИ СЪС СЕРИЯТА 0i-C - 1085 - Функция Серия 0i -С Серия 0i -D Компенсация на посоката при хипотетична ос по време на полярно-координатна интерполац...

 • Page 1113

  K.РАЗЛИКИ СЪС СЕРИЯТА 0i-C ПРИЛОЖЕНИЕ B-64304BG/02 - 1086 - K.41 ПРОВЕРКА ЗА СБЛЪСЪК ПО ТРАЕКТОРИИ (СЕРИЯ Т (УПРАВЛЕНИЕ ПО 2 ТРАЕКТОРИИ)) T K.41.1 Разлики при задаването Функция Сер...

 • Page 1114

  B-64304BG/02 ПРИЛОЖЕНИЕ K.РАЗЛИКИ СЪС СЕРИЯТА 0i-C - 1087 - Функция Серия 0i-TTC Серия 0i -D Функция подаване напред и функция смяна на рязане/бърз ход за синхронна и пренасочвана ...

 • Page 1115

  K.РАЗЛИКИ СЪС СЕРИЯТА 0i-C ПРИЛОЖЕНИЕ B-64304BG/02 - 1088 - Функция Серия 0i-TTC Серия 0i -D Превключване на сигнала за избор на ос за синхронно управление и сигнала за избор на ос ...

 • Page 1116

  B-64304BG/02 ПРИЛОЖЕНИЕ K.РАЗЛИКИ СЪС СЕРИЯТА 0i-C - 1089 - Управление с пренасочване ос от едната към другата група оси Поз. Серия 0i-TTC Серия 0i -D G28 при управление с пренасочва...

 • Page 1117

  K.РАЗЛИКИ СЪС СЕРИЯТА 0i-C ПРИЛОЖЕНИЕ B-64304BG/02 - 1090 - Поз. Серия 0i-TTC Серия 0i -D Машинни координати при управление с пренасочване ос - Показват се координатите на локалнат...

 • Page 1118

  B-64304BG/02 ПРИЛОЖЕНИЕ K.РАЗЛИКИ СЪС СЕРИЯТА 0i-C - 1091 - Функция Серия 0i-TTC Серия 0i -D Стоп подаване при подаване на аларма, свързана с управлението с припокриване - И двете т...

 • Page 1119

  K.РАЗЛИКИ СЪС СЕРИЯТА 0i-C ПРИЛОЖЕНИЕ B-64304BG/02 - 1092 - K.43.2 Разлики в диагностичния дисплей Няма. K.44 КОМПЕНСАЦИЯ ПО ОС Y (СЕРИЯ Т) T K.44.1 Разлики при задаването Функция Сери...

 • Page 1120

  B-64304BG/02 ПРИЛОЖЕНИЕ K.РАЗЛИКИ СЪС СЕРИЯТА 0i-C - 1093 - Функция Серия 0i -С Серия 0i -D Позиция на спиране при единично изречение в режим компенсация на резеца/компенсация на...

 • Page 1121

  K.РАЗЛИКИ СЪС СЕРИЯТА 0i-C ПРИЛОЖЕНИЕ B-64304BG/02 - 1094 - Функция Серия 0i -С Серия 0i -D Спиране при единично изречение, създадено вътрешно, с цел компенсация на резеца/на ради...

 • Page 1122

  B-64304BG/02 ПРИЛОЖЕНИЕ K.РАЗЛИКИ СЪС СЕРИЯТА 0i-C - 1095 - Функция Серия 0i -С Серия 0i -D Брой на изреченията, които трябва да се прочетат, в режим компенсация на резеца/компенс...

 • Page 1123

  K.РАЗЛИКИ СЪС СЕРИЯТА 0i-C ПРИЛОЖЕНИЕ B-64304BG/02 - 1096 - Функция Серия 0i -С Серия 0i -D Метод на оценка на изминатото разстояние при кръгова интерполация в режим компенсация ...

 • Page 1124

  B-64304BG/02 ПРИЛОЖЕНИЕ K.РАЗЛИКИ СЪС СЕРИЯТА 0i-C - 1097 - Функция Серия 0i -С Серия 0i -D Траектория на центъра на радиуса на върха на инструмента при компенсация на радиуса на ...

 • Page 1125

  K.РАЗЛИКИ СЪС СЕРИЯТА 0i-C ПРИЛОЖЕНИЕ B-64304BG/02 - 1098 - K.46 ФИКСИРАН ЦИКЪЛ НА ПРОБИВАНЕ K.46.1 Разлики при задаването Функция Серия 0i -С Серия 0i -D Извеждане на M05 в цикъл на нар...

 • Page 1126

  B-64304BG/02 ПРИЛОЖЕНИЕ K.РАЗЛИКИ СЪС СЕРИЯТА 0i-C - 1099 - T Функция Серия 0i -С Серия 0i -D Отвеждане в цикъл на разстъргване (G85, G89) - Изберете операцията отвеждане чрез бит 1 (BCR) ...

 • Page 1127

  K.РАЗЛИКИ СЪС СЕРИЯТА 0i-C ПРИЛОЖЕНИЕ B-64304BG/02 - 1100 - Функция Серия 0i -С Серия 0i -D Компенсация на дължината на инструмента (G43 или G44) във фиксиран цикъл, когато е избрана ...

 • Page 1128

  B-64304BG/02 ПРИЛОЖЕНИЕ K.РАЗЛИКИ СЪС СЕРИЯТА 0i-C - 1101 - K.47 ФИКСИРАН ЦИКЪЛ (СЕРИЯ Т)/МНОГОКРАТНО ПОВТАРЯЩ СЕ ФИКСИРАН ЦИКЪЛ (СЕРИЯ Т) T K.47.1 Разлики при задаването Функция С...

 • Page 1129

  K.РАЗЛИКИ СЪС СЕРИЯТА 0i-C ПРИЛОЖЕНИЕ B-64304BG/02 - 1102 - K.48 ФИКСИРАН ЦИКЪЛ НА ШЛИФОВАНЕ K.48.1 Разлики при задаването Функция Серия 0i -С Серия 0i -D Задаване на ос на шлифоване T...

 • Page 1130

  B-64304BG/02 ПРИЛОЖЕНИЕ K.РАЗЛИКИ СЪС СЕРИЯТА 0i-C - 1103 - K.48.2 Разлики в диагностичния дисплей Няма. K.49 МНОГОКРАТЕН СЪОТВЕТЕН ФИКСИРАН ЦИКЪЛ НА СТРУГОВАНЕ (СЕРИЯ Т) T K.49.1 Ра...

 • Page 1131

  K.РАЗЛИКИ СЪС СЕРИЯТА 0i-C ПРИЛОЖЕНИЕ B-64304BG/02 - 1104 - Проверка на монотонното увеличаване/ намаляване в G71/G72 тип I (многократен съответен фиксиран цикъл на струговане) - ...

 • Page 1132

  B-64304BG/02 ПРИЛОЖЕНИЕ K.РАЗЛИКИ СЪС СЕРИЯТА 0i-C - 1105 - Команди от G70 до G76 в режим компенсация на радиуса на върха на инструмента - [Команда G70] Компенсация на радиуса на въ...

 • Page 1133

  K.РАЗЛИКИ СЪС СЕРИЯТА 0i-C ПРИЛОЖЕНИЕ B-64304BG/02 - 1106 - Разлики спрямо стандартния формат на серията 0 Функция Серия 0i -С Серия 0i -D Траектория при фрезоване на джобове при...

 • Page 1134

  B-64304BG/02 ПРИЛОЖЕНИЕ K.РАЗЛИКИ СЪС СЕРИЯТА 0i-C - 1107 - Функция Серия 0i -С Серия 0i -D Брой на деленията при G73 - Броят на деленията е 2 и при команда D1. При D2 и следващите коман...

 • Page 1135

  K.РАЗЛИКИ СЪС СЕРИЯТА 0i-C ПРИЛОЖЕНИЕ B-64304BG/02 - 1108 - K.50 СКОСЯВАНЕ И РАДИУСНА ОБРАБОТКА НА ЪГЪЛ (СЕРИЯ Т) T K.50.1 Разлики при задаването Функция Серия 0i -С Серия 0i -D Команд...

 • Page 1136

  B-64304BG/02 ПРИЛОЖЕНИЕ K.РАЗЛИКИ СЪС СЕРИЯТА 0i-C - 1109 - Функция Серия 0i -С Серия 0i -D Когато в последователни команди, задаващи директно въвеждане на размери на чертеж, същ...

 • Page 1137

  K.РАЗЛИКИ СЪС СЕРИЯТА 0i-C ПРИЛОЖЕНИЕ B-64304BG/02 - 1110 - K.53 ОПЦИОННО СКОСЯВАНЕ ПРИ ЪГЪЛ И РАДИУСНА ОБРАБОТКА НА ЪГЪЛ (СЕРИЯ М) M K.53.1 Разлики при задаването Функция Серия 0i -...

 • Page 1138

  B-64304BG/02 ИНДЕКС i-1 ИНДЕКС <Число> 8.4” Течнокристален дисплей/Пулт за ръчно въвеждане на данни ................................................ 318 10.4” Течнокристален дисплей .....................

 • Page 1139

  ИНДЕКС B-64304BG/02 i-2 ВРЪЩАНЕ ЧРЕЗ РЪЧЕН ИМПУЛСЕН ГЕНЕРАТОР ........................................................... 357 ВТОРИ СПОМАГАТЕЛНИ ФУНКЦИИ (КОДОВЕ В)141 ВЪВЕЖДАНЕ/ИЗВЕЖДАНЕ ЗА ВСЕКИ ЕК...

 • Page 1140

  B-64304BG/02 ИНДЕКС i-3 ЕКРАНИ, ВИЗУАЛИЗИРАНИ ЧРЕЗ ФУНКЦИОНАЛНИЯ БУТОН 571 ЕКРАНИ, ВИЗУАЛИЗИРАНИ ЧРЕЗ ФУНКЦИОНАЛНИЯ БУТОН 602 ЕКРАНИ, ВИЗУАЛИЗИРАНИ ЧРЕЗ ФУНКЦИОНАЛНИЯ Б...

 • Page 1141

  ИНДЕКС B-64304BG/02 i-4 КООРДИНАТНАТА СИСТЕМА НА ДЕТАЙЛА75,1044 Копиране на цяла програма ....................................... 505 Копиране на част от програма .................................. 499 Копира...

 • Page 1142

  B-64304BG/02 ИНДЕКС i-5 Предупредителна индикация по време на ресет в режим работа с програми ....................................... 424 Предупредителни съобщения ............................. 335,740 ПР...

 • Page 1143

  ИНДЕКС B-64304BG/02 i-6 Сравняване и спиране по пореден номер ................. 574 Стандартно устройство за ръчно въвеждане на данни (бутон ONG) ................................................. 319 СТОЙН...

 • Page 1144

  История на редакциите НАРЪЧНИК НА ОПЕРАТОРА НА ФАНУК Серия 0i-МОДЕЛ D/Серия 0i Mate-МОДЕЛ D (Общ за системи стругови/обработващи центри) (B-64304BG) 02 А...